หมวดทางหลวงสรรพยา

หมวดทางหลวงสรรพยา ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่างกม.111+473 - กม.150+400

เปิดเหมือนปกติ

แขวงทางหลวงชัยนาท
25/01/2021

แขวงทางหลวงชัยนาท

25 ม.ค. 63
หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้

- งานทำความสะอาด (Cleaning) ดำเนินการเก็บทำความสะอาดเศษวัสดุ บริเวณไหล่ทาง ระหว่างกม.130+000 - กม.138+000 (ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง
#DOHCN

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 มกราคม 2564งานบำรุ...
21/01/2021

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 มกราคม 2564

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

#งานฉาบผิว (Surface Sealing) โดยดำเนินการด้วยการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal เพื่อป้องกันน้ำซึมลงโครงสร้างชั้นทาง เพื่อยืดอายุการใช้งานของถนน ระหว่างกม.130+700 - กม.130+800
(ขาออก กทม.)

#งานบำรุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants) ดำเนินการตัดต้นไม้ยืนต้นตาย บริเวณร่องกลางถนน ระหว่างกม.141+700 - กม.144+800 เป็นแห่งๆ

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 099-292-9363 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเอ)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 มกราคม 2564งานบำรุ...
20/01/2021

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 มกราคม 2564

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

#งานฉาบผิว (Surface Sealing) โดยดำเนินการด้วยการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal เพื่อป้องกันน้ำซึมลงโครงสร้างชั้นทาง เพื่อยืดอายุการใช้งานของถนน ระหว่างกม.130+636 - กม.130+700
(ขาออก กทม.)

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
19/01/2021

แขวงทางหลวงชัยนาท

19 ม.ค. 64
หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงานบนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้

- (Surface Sealing) โดยดำเนินการด้วยการฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal เพื่อป้องกันน้ำซึมลงโครงสร้างชั้นทาง เพื่อยืดอายุการใช้งานของถนน ระหว่างกม.134+350 - กม.134+500 (ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง
#DOHCN

แขวงทางหลวงชัยนาท
15/01/2021

แขวงทางหลวงชัยนาท

15 ม.ค. 64
หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้
- งานฉาบผิว (Surface Sealing) ดำเนินการฉาบผิวอุดรอยแตก ป้องกันน้ำซึมลงโครงสร้างชั้นทาง เพื่อยืดอายุการใช้งานของถนน ระหว่างกม.135+225 - กม.135+350 (ขาออก กทม.)

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง
#DOHCN

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มกราคม 2564งานบำรุ...
13/01/2021

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มกราคม 2564

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
08/01/2021

แขวงทางหลวงชัยนาท

วันที่ 8 มกราคม 2564 ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท
โดย หมวดทางหลวงสรรพยา ดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน/แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm.2.5) โดยฉีด ล้าง กวาด เศษดินต่างๆบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ทล.32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ที่กม.127+519

#DOHCN #กรมทางหลวง

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มกราคม 2564งานบำรุง...
07/01/2021

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มกราคม 2564

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
30/12/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

"ผ่านตรงไหน แวะได้ทันที ห้องน้ำดี เปิดฟรี 24 ชม."

วันนี้หลายท่านเริ่มเดินทางกันแล้ว อาจจะไม่อยากแวะปั๊มที่มีคนเยอะๆ สามารถมาจอดเข้าห้องน้ำ ล้างหน้าล้างตาที่หมวดทางหลวงในสังกัดของแขวงฯ ชัยนาทได้นะครับ

เราพร้อมให้บริการด้วยมาตราการรักษาความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อทุกห้อง ไม่ติดโควิดแน่นอน ใครผ่านเส้นทางไหน แวะได้ทุกที่ 24 ชั่วโมงเลยน้า

ปีใหม่ปลอดภัย ไปกับแขวงทางหลวงชัยนาท
.
.
.

อนึ่ง. ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
อสอง. QR = Google map นะ สแกนนำทางได้เลย

#DOHCN #สายด่วนทางหลวง1586

29/12/2020
แขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงชัยนาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2563
Liveสด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บริเวณจุดพักรถอู่ตะเภา ทล.32

#DOHCN #สายด่วนกรมทางหลวง1586

หมวดทางหลวงสรรพยา ดำเนินการปิดจุดกลับรถชั่วคราวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ทล.32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้- กม.113+800 (...
28/12/2020

หมวดทางหลวงสรรพยา ดำเนินการปิดจุดกลับรถชั่วคราวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ทล.32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้
- กม.113+800 (จุดกลับรถวัดสมอ)
- กม.115+325 (จุดกลับรถวัดมะปราง)
- กม.136+300 (จุดกลับรถโรงสีแก้วสว่าง)
- กม.141+500 (จุดกลับรถบางตาลาย)

แขวงทางหลวงชัยนาท
25/12/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

25 ธ.ค. 63
หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้

- งานทำความสะอาด ดำเนินการกวาด ล้างทำความสะอาดเศษวัสดุ บริเวณศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท ที่กม.133+604 (ขาเข้า กทม.) และดำเนินการล้างทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณจุดพักรถอู่ตะเภา ที่กม.137+650 (ขาออก กทม.)

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง
#DOHCN

แขวงทางหลวงชัยนาท
23/12/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท ดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน/แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm.2.5)

โดยหมวดทางหลวงในสังกัดได้ดำเนินการฉีด ล้าง กวาด ทำความสะอาด ผิวจราจร บนสายทางต่างๆ ดังนี้

🔹 หมวดทางหลวงชัยนาท ดำเนินการบริเวณสี่แยกคุ้งสำเภา ทล.1 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่กม.294+046

🔹 หมวดทางหลวงสรรพยา ดำเนินการบริเวณทางเข้า - ออก โรงสีข้าวสหมงคล บนทล.32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ที่กม.125+300 (ขาเข้ากทม.)

🔹 หมวดทางหลวงสรรคบุรี ดำเนินการทำความสะอาดบนทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.160+341-กม.164+210 (เป็นแห่งๆ)

#DOHCN

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2563งานบำร...
18/12/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
16/12/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท โดย หมวดทางหลวงสรรพยา ดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน/แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm.2.5) โดยฉีด ล้าง กวาด เศษดินต่างๆ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ทล.32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ที่กม.115+100

#DOHCN

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2563งานบำรุ...
09/12/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2563งานบำรุ...
08/12/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563งานบำ...
06/11/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
03/11/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

3 พ.ย. 63
หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้

- งานตัดหญ้า ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ระหว่างกม.129+000 - กม.132+800 (ขาเข้า กทม.)

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563งานบำ...
03/11/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
28/10/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

27 ต.ค. 63
หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงาน บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้

- งานบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ดำเนินการทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณข้างคอนกรีตแบริเออร์ ระหว่างกม.120+000 - กม.127+000 (ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง
#DOHCN

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563งานบำรุ...
20/10/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
19/10/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

19 ต.ค. 63
หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบระบายน้ำที่ถ่วมขังผิวถนน บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานที่กม.130+336

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง
#DOHCN

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2563งานบำรุ...
19/10/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
09/10/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

9 ต.ค. 63
หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงาน บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้

- งานบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ดำเนินการทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณข้างคอนกรีตแบริเออร์ ระหว่างกม.126+800 - กม.134+600 (ขาออก กทม.) และระหว่างกม.134+500 - กม.138+800 (ขาเข้า กทม.) เป็นแห่งๆ

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง
#DOHCN

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2563งานบำรุง...
09/10/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2563งานบำรุง...
08/10/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

แขวงทางหลวงชัยนาท
05/10/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท นำโดย นายสุเทพ คงประสาท รอ.ขท.(ป) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสรรพยา เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ทล.32 (สายเอเชีย) ที่กม.127+519 และกม.130+336

พบน้ำท่วมขังบริเวณถนนจุดกลับรถใต้สะพาน เนื่องจากเกิดฝนตกอย่างหนักในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมา ทีมเจ้าหน้าที่แขวงฯ ได้ดำเนินสูบน้ำออในการปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวได้

พวกเราขอให้ประชาชนที่ใช้จุดกลับรถใต้สะพาน โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#DOHCN

แขวงทางหลวงชัยนาท
02/10/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

BIKE BOX INTERSECTION 🟩🟩🟩

ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท ดำเนินการจัดทำเส้นหยุดรถจักรยานยนต์ (Bike Box Intersection) บริเวณสี่แยกแขวงการทาง สำหรับรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน จอดหยุดรถขณะรอสัญญาณไฟ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ทุกท่าน กรุณาจอดหยุดหลังเส้น และเว้นพื้นที่ในส่วนของ Bike Box สำหรับพาหนะสองล้อไว้ด้วยนะคะ

• Wait Behind
• Watch Ahead
• Be Safe and Courteous

'รอข้างหลัง มองข้างหน้า ขับช้า รักษามารยาท'

ด้วยความปรารถนาดี
จาก..ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงชัยนาท
01/10/2020

แขวงทางหลวงชัยนาท

หมวดทางหลวงสรรพยา ปฏิบัติงาน บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ดังนี้

- งานปะซ่อมผิวทาง ผิวหลุดร่อนเป็นหลุมบ่อ ด้วยวัสดุ Cold Mix ระหว่างกม.111+473 - กม.150+400 (ขาเข้า ,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง
#DOHCN

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563งานบำรุง...
01/10/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 กันยายน 2563งานบำร...
28/09/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 กันยายน 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 กันยายน 2563งานบำร...
25/09/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 กันยายน 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 กันยายน 2563งานบำร...
22/09/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 กันยายน 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 กันยายน 2563งานบำร...
18/09/2020

👷‍♂️หมวดทางหลวงสรรพยา🚧
🔶แขวงทางหลวงชัยนาท🔶
🔰สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)🔰

📣ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 กันยายน 2563

งานบำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚘

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
เพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่ต่อผู้ใช้เส้นทาง🛣🚗

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ตามช่องทาง👇👇
☎️ : 056-412634(สำนักงาน)
📲 : 080-506-5729 สายด่วน (หมวดสง่า)
📲 : 087-836-1966 ผู้ช่วยหมวด(ช่างเบียร์)

#DOHCN
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#หมวดทางหลวงสรรพยา

ที่อยู่

32
Amphoe Sanphaya
17150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6656412634

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หมวดทางหลวงสรรพยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Sanphaya

แสดงผลทั้งหมด