ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4102

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4102 ชพส.4102 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 : มุ่งมั่น บูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรง

01/12/2023

งานของชุดร่วมบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ออกทีวีแล้วครับ

30/11/2023

ร่วมตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ชพส.๔๑๐๒ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑ (มทบ.๔๔)ร่วมตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติว/ด/ป : ๒๙ พ.ย.๖๖, ๑๑๐๐สถานที่ :  พื้นที่ ...
30/11/2023

ชพส.๔๑๐๒ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑ (มทบ.๔๔)ร่วมตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ว/ด/ป : ๒๙ พ.ย.๖๖, ๑๑๐๐
สถานที่ : พื้นที่ ม.๑๘ บ.บางฝนตก ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.
รายละเอียด : เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๖, ๑๑๐๐ ชพส.๔๑๐๒ กอ.รมน. ภาค ๔ สย.๑ จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ จนท.ฝขว.กอ.รมน.จว.ช.พ. จนท.กรมอุทยานแห่งชาติ จว.ช.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าขั้นต้นในเขตพื้นที่ ม.๑๘ บ.บางฝนตก ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ. ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกดังกล่าว ณ พื้นที่ ม.๑๘ บ.บางฝนตก ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.
ผลการปฏิบัติ : จากการตรวจสอบพบมีการบุกรุกทำลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง มีร่องรอยการนำรถแบคโฮเข้าไปปรับพื้นที่ มีการขุดขั้นบันไดบริเวณพื้นที่ภูเขา มีการขุดสระกักเก็บน้ำซึ่งสร้างผลกระทบต่อชุมชน เนื่องจากเป็นการทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำ ระหว่างการตรวจสอบไม่พบบุคคลเครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ โดย จนท.กรมอุทยานแห่งชาติ ได้เก็บภาพถ่ายและตรวจหาพิกัด GPS เพื่อดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขยายผลต่อไป

ชุด ชพส.4102 เข้าร่วมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการก่อนปฏิบัติงาน กับ ศปป.2 เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนออกปฏิบัติงานในพื้นที่รับ...
28/11/2023

ชุด ชพส.4102 เข้าร่วมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการก่อนปฏิบัติงาน กับ ศปป.2 เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนออกปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ณ รร. เดอะ เล๊คกาซี่ จว.นนทบุรี

ฝึกอบรมกำลังพลก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1
26/11/2023

ฝึกอบรมกำลังพลก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จว.ชุมพร
23/11/2023

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จว.ชุมพร

เข้ารายงานตัวกับ ผกก.สภอ.ท่าแซะ เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
22/11/2023

เข้ารายงานตัวกับ ผกก.สภอ.ท่าแซะ เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ร่วมกิจกรรม " ชวนน้องส่องลูกน้ำ" โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชพ.
21/11/2023

ร่วมกิจกรรม " ชวนน้องส่องลูกน้ำ" โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ชพ.

ร่วมกิจกรรม "ชวนน้องส่องลูกน้ำ" ณ โรงเรียนบ้านหาดใน อ.ท่าแซะ โดยมีท่าน ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะเป...
20/11/2023

ร่วมกิจกรรม "ชวนน้องส่องลูกน้ำ" ณ โรงเรียนบ้านหาดใน อ.ท่าแซะ โดยมีท่าน ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะเป็นประธาน

ขอบคุณ คณะจาก ปปส.ภาค 8 ที่กรุณามาตรวจเยี่ยม และมอบสื่ออุปกรณ์กีฬาและสื่อการสอนให้กับทางชุด เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับชุม...
17/11/2023

ขอบคุณ คณะจาก ปปส.ภาค 8 ที่กรุณามาตรวจเยี่ยม และมอบสื่ออุปกรณ์กีฬาและสื่อการสอนให้กับทางชุด เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับชุมชนต่อไปครับ

30/10/2023

ถูกใจ 1138 ครั้ง 31 ความคิดเห็น " #กระบี่เป็นอาวุธประจำกายนายทหารสัญญาบัตร ใช้ให้ถูกต้อง ถูกวิธี"

25/10/2023
15/01/2023

เติมความสุขให้กับเด็กๆพื้นที่ชายแดน

14/01/2023

#วันเด็ก2566
#ชพส4102

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

06/01/2023
ลดรายจ่าย โดยใช้หลักพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  #ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4102
06/01/2023

ลดรายจ่าย โดยใช้หลักพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4102

ยินดีต้อนรับทุกคณะที่มาเยี่ยม #ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4102
06/01/2023

ยินดีต้อนรับทุกคณะที่มาเยี่ยม #ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4102

06/01/2023

#ชมสวน
#ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4102

บวบกำลังมา
06/01/2023

บวบกำลังมา

02/01/2023
รอชิม  #เมล่อนทหาร เจ้าแรกของตำบลรับร่อชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๔๑๐๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนแยก ๑ #ศ...
23/12/2022

รอชิม #เมล่อนทหาร เจ้าแรกของตำบลรับร่อ

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๔๑๐๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนแยก ๑

#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4102
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนแยก๑
#ชพส4102

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๔๑๐๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนแยก ๑ยินดีต้อนรับ ผู้นำชุมชนและผู้อาวุโส พื้นท...
23/12/2022

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๔๑๐๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนแยก ๑

ยินดีต้อนรับ ผู้นำชุมชนและผู้อาวุโส พื้นที่ บ้านหาดแตง ม.๓ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ. ที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและร่วมกันปลูกบวบเหลี่ยมไว้หลายต้น ออกผลเมื่อไหร่ กลับมาเก็บไปใช้ประโยชน์นะครับ

#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

#ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4102
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนแยก๑

#ชพส4102

ที่อยู่

186 บ้านหาดแตง ม. 3 ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร
Amphoe Tha Sae
86190

เบอร์โทรศัพท์

+66929344663

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4102ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Tha Sae

แสดงผลทั้งหมด