โรงเรียนบ้านบึงลัด

โรงเรียนบ้านบึงลัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1
(5)

🏆🏆🏆ขอแสดงความยินดี🏆🏆🏆🎉🎉รางวัลระดับชาติ🎉🎉ของน้าต้อม ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยมลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงา...
22/08/2023

🏆🏆🏆ขอแสดงความยินดี🏆🏆🏆
🎉🎉รางวัลระดับชาติ🎉🎉ของน้าต้อม
ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
#รางวัลจากความร่วมมือของทุกคน
#รางวัลระดับชาติเหรียญทอง
#ร่วมด้วยช่วยกัน

https://youtu.be/JGCVs3esupo. กดรับชมคลิปได้ค่ะ (คลิปโดย ปีใหม่ พี่แคน แม่กิ่ง พี่เพชร ป้าขวัญ) ผู้แสดงคือน้าต้อมของพวกเรา

20/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉คลิปวีดีโอ❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
EP8

20/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉คลิปวีดีโอ❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
EP7
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

20/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉คลิปวีดีโอ❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
EP6 น่ารักๆ

20/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉คลิปวีดีโอ❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
EP5 ❤️❤️❤️❤️

20/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉คลิปวีดีโอ❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
#รักทุกคน
EP4 คลิปความสุข

20/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉คลิปวีดีโอ❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
#ความสุขของทุกคน
คลิปEP3

20/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉คลิปวีดีโอ❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
คลิปวีดีโอ EP2
#น่ารักทุกคน

20/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉คลิปวีดีโอ❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
#สนุกสนานกันทึ่บึงลัด

20/08/2023

❤️ครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด❤️
🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉❤️❤️
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั้น ๆสนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจl❤️❤️❤️❤️
#ครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่น

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็...
19/08/2023

🎉🎉ความร่วมมือร่วมใจ🎉🎉
ความสามัคคี♥️การ่วมด้วยกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำทุกท่าน ชุมชน ❤️ ร่วมพลังที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อลูกนักเรียนของเรา💚ถ้าถามว่าสนุกไหม? ตอบสั่น สนุกมากๆ ทุกคนคือครอบครัวโรงเรียนบ้านบึงลัด ทุกคนคือพลังของชุมชน ทุกคนมาด้วย♥️เดียวกัน เพื่อโรงเรียนของเรา ❤️ กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจ❤️

❤️กีฬาสีบึงลัดเกมส์ ต่อต้านยาเสพติด ❤️ปีการศึกษา2566 💚กีฬาสีบึงลัดเกมส์จัดการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล อาทิ ฟุต...
19/08/2023

❤️กีฬาสีบึงลัดเกมส์ ต่อต้านยาเสพติด ❤️
ปีการศึกษา2566
💚กีฬาสีบึงลัดเกมส์จัดการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล อาทิ ฟุตซอล(คู่ผสมชาย-หญิง) แบตบินตัน โยนบอล กรีฑา ชักกะเยอและการแข่งขันกองเชียร์ของแต่ละสี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถ
ด้านกีฬา ได้ออกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำใจเป็นนักกีฬา…♥️ขอ♥️ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ สนับสนุนชนม น้ำ ของกินต่างๆให้ลูกนักเรียนของเราค่ะ♥️♥️
🎈ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566🎈
✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️รูปเยอะมากๆ✌️✌️✌️✌️

อกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำใจเป็นนักกีฬา…♥️ขอ♥️ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ สน...
19/08/2023

อกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำใจเป็นนักกีฬา…♥️ขอ♥️ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ สนับสนุนชนม น้ำ ของกินต่างๆให้ลูกนักเรียนของเราค่ะ♥️♥️
🎈ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566🎈
💚💚💚กรีฑา
EP. 3️⃣3️⃣3️⃣3️⃣3️⃣3️⃣3️⃣

อกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำใจเป็นนักกีฬา…♥️ขอ♥️ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ สน...
19/08/2023

อกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำใจเป็นนักกีฬา…♥️ขอ♥️ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ สนับสนุนชนม น้ำ ของกินต่างๆให้ลูกนักเรียนของเราค่ะ♥️♥️
🎈ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566🎈
💚💚💚กรีฑา
✌️✌️EP2

17/08/2023
วันนี้น้องอนุบาล 1 อนุบาล2 เอาหัวใจสื่อรักมาฝากแม่ๆทุกคนค่ะ
11/08/2023

วันนี้น้องอนุบาล 1 อนุบาล2 เอาหัวใจสื่อรักมาฝากแม่ๆทุกคนค่ะ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566   โรงเรียนบ้านบึงลัดจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านบึงลัดจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ สำนักสงฆ์ทุ่งช้างเผือก
Ep2

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566   โรงเรียนบ้านบึงลัดจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านบึงลัดจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ สำนักสงฆ์ทุ่งช้างเผือก

11 สิงหาคม 2566      โรงเรียนบ้านบึงลัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา...
11/08/2023

11 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านบึงลัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกันในวันนี้

พวงมาลัยร้อยรักปักใจแม่ ป.2
11/08/2023

พวงมาลัยร้อยรักปักใจแม่ ป.2

พวงมาลัยร้อยรัก เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ของเด็กๆชั้นอนุบาล 3 ค่ะ 💓🥰🙏
11/08/2023

พวงมาลัยร้อยรัก เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ของเด็กๆชั้นอนุบาล 3 ค่ะ 💓🥰🙏

วันนี้เด็กๆชั้นป.1จะมีของขวัญไปให้แม่ๆนะคะ🙏
11/08/2023

วันนี้เด็กๆชั้นป.1จะมีของขวัญไปให้แม่ๆนะคะ🙏

10/08/2023

❤️10สิงหาคม2566❤️
🎂🎂🎂ครอบครัวเด็กหญิงชิตชนกพร ศรีศาสนา นำคัพเค้กมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเด็กหญิงชิตชนกพร ศรีศาสนา (น้องยิว) 🎂🎂🎂ขอให้น้องยิวมีสุขภาพร้างกายแข็งแรง เรียนเก่ง เป็นที่รักของทุกคน❤️❤️

09/08/2023

🙏🏻ขอขอบพระคุณ🙏🏻
❤️นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ และคณะพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ❤️
💕ให้การฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด เรื่อง หลักสูตรการช่วยชีวิตทางน้ำ และการทำ CPR. 💕นักเรียนสนุกสนานและมีความสุขกับหลักสูตรนี้มากๆค่ะ💕ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะ💕❤️❤️❤️คลิปวีดีโอการสาธิตน่ารักๆ❤️

🙏🏻ขอขอบพระคุณ🙏🏻❤️นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ และคณะพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่...
09/08/2023

🙏🏻ขอขอบพระคุณ🙏🏻
❤️นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ และคณะพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ❤️
💕ให้การฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด เรื่อง หลักสูตรการช่วยชีวิตทางน้ำ และการทำ CPR. 💕นักเรียนสนุกสนานและมีความสุขกับหลักสูตรนี้มากๆค่ะ💕ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะ💕❤️❤️❤️

06/08/2023

ความน่ารักของนักเรียนบึงลัดของเราค่ะ Ep2
❤️นักเรียนเชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้
เรื่องการประกอบอาหารโดยวิธีการทอด นึ่ง ต้มและตำ.. 💚ให้นักเรียนไปประกอบอาหาร 1อย่างที่บ้าน โดยจะเลือกใช้วิธีการใดก็ได้...โดยให้ผู้ปกครองถ่ายวีดีโอในการทำอาหารของนักเรียน❤️ค่ะ
💕💕💕💕💕💕💕💕💕

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤต...
06/08/2023

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น
ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีแนวทางให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๓. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจาก แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง
๔. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีในเทศกาลต่างๆ ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นสิ่งของ เพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น บัตรอวยพร ปฏิทินไดอารี่ สมุดบันทึก เป็นต้น
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

06/08/2023

ความน่ารักของนักเรียนบึงลัดของเราค่ะ
❤️นักเรียนเชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้
เรื่องการประกอบอาหารโดยวิธีการทอด นึ่ง ต้มและตำ.. 💚ให้นักเรียนไปประกอบอาหาร 1อย่างที่บ้าน โดยจะเลือกใช้วิธีการใดก็ได้...โดยให้ผู้ปกครองถ่ายวีดีโอในการทำอาหารของนักเรียน❤️ค่ะ
💕💕💕💕💕💕💕💕💕

โรงเรียนบ้านบึงลัด 🙏🏻🙏🏻 ขอขอบพระคุณครอบครัวภู่ศิริมงคลชัย มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว ให้ทางโรงเรียนบ้านบึงลัด 🙏🏻🙏🏻
03/08/2023

โรงเรียนบ้านบึงลัด 🙏🏻🙏🏻 ขอขอบพระคุณครอบครัวภู่ศิริมงคลชัย มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว ให้ทางโรงเรียนบ้านบึงลัด 🙏🏻🙏🏻

เจ้าหน้าที่โรงเรียนพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด
29/07/2023

เจ้าหน้าที่โรงเรียนพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด

ผู้บริหารคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์โป่งบอน หมู่11 ต.หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด...
29/07/2023

ผู้บริหารคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์โป่งบอน หมู่11 ต.หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร
#บรรยากาศดี
#วิวสวยมาก

❤️วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ❤️นางสาวจารุวรรณ วงศ์มหัทธนะ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบึงลัด ร่วมกิจกร...
29/07/2023

❤️วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ❤️
นางสาวจารุวรรณ วงศ์มหัทธนะ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบึงลัด ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลของเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ1โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกิจกรรมในวันนี้พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และแนะนำคุณครูบรรจุใหม่

🎉🎉ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 🏆โรงเรียนบ้านบึงลัดได้รับรางวัลเกียรติบัตร”ดีเด่น” ปีที่7 🎉🎉 #ร่วมด้...
25/07/2023

🎉🎉ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 🏆โรงเรียนบ้านบึงลัดได้รับรางวัลเกียรติบัตร”ดีเด่น” ปีที่7 🎉🎉
#ร่วมด้วยช่วยกันทำ

🎉21กรกฏาคม2566🎉♥️โรงเรียนบ้านบึงลัดยินดีต้อนรับ♥️💝นางสาวสุรัตนา บุญธรรม มาบรรจุเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบึงลัด 💝วิชา...
21/07/2023

🎉21กรกฏาคม2566🎉
♥️โรงเรียนบ้านบึงลัดยินดีต้อนรับ♥️
💝นางสาวสุรัตนา บุญธรรม มาบรรจุเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบึงลัด 💝วิชาเอก ภาษาไทย💝
#♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

กิจกรรมกลางแจ้งกับนักเรียนอนุบาล3 หัองครูพี่เนย
20/07/2023

กิจกรรมกลางแจ้งกับนักเรียนอนุบาล3 หัองครูพี่เนย

ศิลปะกับอนุบาล3♥️♥️♥️♥️
20/07/2023

ศิลปะกับอนุบาล3
♥️♥️♥️♥️

ปั้นดินน้ำมัน ทะเล ทะเล กับชั้นประถมศึกษาปีที่3
19/07/2023

ปั้นดินน้ำมัน ทะเล ทะเล กับชั้นประถมศึกษาปีที่3

ที่อยู่

หมู่ที่6 ตำบลหงษ์เจริญ
Amphoe Tha Sae
86140

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนบ้านบึงลัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Tha Sae

แสดงผลทั้งหมด