องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง สักการะครูบาสร้อย ท่องดอยทูเล ลำแม่น้ำเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้มีการดำเนินการโครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าสองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
23/12/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้มีการดำเนินการโครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าสองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2566 ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬา อบต.ท่าสองยาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายเล่นกีฬา ซึ่งเป็นเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเยาวชน ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประุสงค์ทุกประการดังนี้

1. สภ.แม่เมย และกองร้อยทหารพรานที่ 3508 : ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับขบวนนักกีฬาและกีฬาวิ่งมินิมาราธอนบนเส้นทางสาย 105
2. รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง : อนุเคาระห์วงดุริยางค์นำขบานนักกีฬา และชุดการแสดงศิลปะคีตะมวยไทย
3. กรรมการกีฬาและนักกีฬาวิ่งคบเพลิง
3.1 ฟุตบอล : จาก อบต.แม่สอง และรร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง
3.2 เปตอง : นายพรศักดิ์ สุริยะวงศ์ และ ดต.อำนาจ หล้าหาญ
3.3 นักกีฬาวิ่งคบเพลิง : นายขวัญจุติ เพชรประกายบุญ
4. สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางทุกหมู่บ้าน (9 หมู่บ้าน) ที่ได้ดูแลนักกีฬาในหมู่บ้านของท่านเป็นอย่างดีเยี้ยม
5. เยาวชน ประชาชนและนักกีฬาทุกๆ คนที่เข้ามาชมการแข่งขันและร่วมเล่นกีฬาในครั้งนี้
6. ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่การเตรียมงาน ระหว่างวันดำเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี้ยมทุกๆ คน ทุกคณะฯ
7. แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมทั้งในพิธีเปิดและปิดโครงการ
8. นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางและคณะฝ่ายบริหารทุกท่าน

** รูปทั้งหมด จะแปะลิงค์ไว้นะครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง แจ้งผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้มาแจ้งต่อพนั...
18/12/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
แจ้งผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้มาแจ้งต่อพนักงานสำรวจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2567📢📢📢
04/12/2023

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย
ประจำปี พ.ศ.2567📢📢📢

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าสองยางที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ป...
30/11/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าสองยางที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ของตำบลท่าสองยาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประกอบด้วย

1. หน่วยงานที่จัดส่งกระทงใหญ่ร่วมแห่และประกวดฯ
1.1 รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง
1.2 รร.บ้านแม่จวาง
1.3 รร.บ้านแม่ตื่น
1.4 หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง
1.5 หมู่ที่ 9 บ้านสวยอ้อย
1.6 รพ.สต.ตำบลท่าสองยาง ร่วมกับ อสม.ตำบลท่าสองยาง

2. คณะกรรมการตัดสินขบวนแห่และกระทงใหญ่ (กรรมการ 5 ท่าน ประกอบด้วย : ตัวแทนจากกองร้อยทหารพราน 3508, สภ.แม่เมย, นคม.ที่ 2.3.6 และ อบต.ท่าสองยาง 2 ท่าน)

3. สภ.แม่เมย, กองร้อยทหารพรานที่ 3508 : งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นขบวนแห่และการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรมทั้งหมด

4. คณะรำตง หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย

5. ชุด/คณะการแสดงของ รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง และพิธีกรชายบนเวทีกลาง

6. ภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่ทุกๆ คน

ซึ่งกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 นี้ สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีทุกประการ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของพ่อแม่พี่น้องและส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง

จึงขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

📢📢📢 ประกาศๆวันนี้ (27 พ.ย. 66) เป็นวันลอยกระทงประจำปี 2566 ขอความมือจากพ่อแม่พี่น้องดังนี้นะครับ1. ขอปิดเส้นทางลงท่าเมยต...
27/11/2023

📢📢📢 ประกาศๆ

วันนี้ (27 พ.ย. 66) เป็นวันลอยกระทงประจำปี 2566

ขอความมือจากพ่อแม่พี่น้องดังนี้นะครับ

1. ขอปิดเส้นทางลงท่าเมยตั้งแต่ตรงตลาด 3 อ. และแยกต่างๆ ที่เชื่อมกับเส้นทางดังกล่าว เพื่อไม่ให้นำรถยนต์ จักรยานยนต์เข้ามา เนื่องจากมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเดินทางมาลอยกระทงจำนวนมาก อาจเกิดอันตรายจากรถดังกล่าวได้

** ท่านใดมีรถยนต์ จักรยานยนต์ที่จะเอาเข้ามาจอดในบ้านของตน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับ

*** พ่อค้าแม่ค้า เมื่อนำของลงแล้ว โปรดนำรถออกไปจอดด้านนอก

2. ไม่จุดประทัด ลูกปิงปองเพราะอันตรายทั้งกับผู้จุดและผู้มาเที่ยวงาน

*** แม่บ้านนายกและกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน ได้จัดทำขนมจีนน้ำยา และข้าวต้มทรงเครื่องให้กับทุกๆ ท่านทานฟรีนะครับ ที่ร้านค้าแม่บ้านนายกครับ ***

📢📢📢 เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพาลูกๆ หลานๆ มาเที่ยวท่าเมยครับ
25/11/2023

📢📢📢 เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพาลูกๆ หลานๆ มาเที่ยวท่าเมยครับ

👑👑👑 ขอชื่นชมความน่ารักของเราชาวแม่ตะวอครับท่าเมย (ท่าเรือแม่ตะวอ) เป็นของพวกเราชาวแม่ตะวอทุกๆ คน ขอเพียงเราช่วยกันคนละเล...
25/11/2023

👑👑👑 ขอชื่นชมความน่ารักของเราชาวแม่ตะวอครับ

ท่าเมย (ท่าเรือแม่ตะวอ) เป็นของพวกเราชาวแม่ตะวอทุกๆ คน ขอเพียงเราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยในการดูแลรักษา เราก็จะมีท่าเมยที่สวยงามไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปนานๆ ครับ

** ขออนุญาตนำรูปพี่ผู้มีจิตอาสาท่านนี้ (และขออภัยที่แอบถ่ายด้วยครับ) ลงสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงการขอบคุณและชื่นชมครับ

*** ตั้งแต่เย็นวันนี้ ท่าเมยจะเพิ่มไฟแสงสว่างสปอน์ตไลท์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงมาเที่ยวชมไฟประดับสถานที่ลอยกระทงกันนะครับ

📢 ประชาสัมพันธ์1. ขออนุญาตปิดเส้นทางลงท่าเมย ตรงบริเวณสามแยกร้านแม่บ้านนายก (ตามรูป)2. ปิดเส้นทางบ้าน สจ.แก้ว ก่อนทางลงท...
24/11/2023

📢 ประชาสัมพันธ์

1. ขออนุญาตปิดเส้นทางลงท่าเมย ตรงบริเวณสามแยกร้านแม่บ้านนายก (ตามรูป)
2. ปิดเส้นทางบ้าน สจ.แก้ว ก่อนทางลงท่าเมย (ตามรูป)

ด้วยมีประชาชนเริ่มออกมาเดินชมแสง สี เสียงและชิมอาหารเป็นจำนวนมาก หากให้รถเขามายังบริเวณงานอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้

** รถยนต์ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ปิดกั้นจราจร สามารถเขามาได้ และรถที่นำของมาส่งร้านค้าสามารถเข้ามาได้ แต่เมื่อส่งของเสร็จแล้ว ให้ท่านนำออกจากพื้นที่บริเวณงาน

***ขอขอบคุณ สภ.แม่เมย (ผู้หมวดนพดล) ที่อำนวยความสะดวกในการนำแผงกั้นจราจร และได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่บริเวณจัดงานเป็นระยะๆ ในครั้งนี้อย่างสูงครับ

3. ร้านค้าที่ประสงค์จะเข้ามาจำหน่าย ขอให้ท่านเข้ามาตั้งร้านในบริเวณที่จัดไว้ให้นะครับ (ในโซนที่กั้นการจราจร)... ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นะครับ และความร่วมมือให้ทุกร้านช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดนะครับ

📢📢  ประกาศๆเริ่มแล้วววววว...!!!เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาจูงมือลูก ฉุดมือหลานมาเดินชมแสง สี เสียง ชิมอาหาร ณ ท่าเมย...
24/11/2023

📢📢 ประกาศๆ

เริ่มแล้วววววว...!!!

เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาจูงมือลูก ฉุดมือหลานมาเดินชมแสง สี เสียง ชิมอาหาร ณ ท่าเมย (ท่าเรือแม่ตะวอ) กันนะครับ

📢📣ใกล้เข้ามาแล้ว...!!!งานประเพณีลอยกระทงตำบลท่าสองยาง ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ ท่าเมย (ท่าเรือแม่ตะวอ)ชมกา...
23/11/2023

📢📣ใกล้เข้ามาแล้ว...!!!

งานประเพณีลอยกระทงตำบลท่าสองยาง ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ ท่าเมย (ท่าเรือแม่ตะวอ)

ชมการแสดงต่างๆ ที่เวทีกลาง ณ วัดมงคลคีรีเขตร์

📢ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าสองยางและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานวันลอยกระทงของตำบลท่าสองยาง ในวันที่ 27 พ.ย....
21/11/2023

📢ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าสองยางและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานวันลอยกระทงของตำบลท่าสองยาง ในวันที่ 27 พ.ย. 66 ณ บริเวณท่าเมย (ท่าเรือแม่ตะวอ)

โดยจะมีขบวนแห่กระทงใหญ่จากหน่วยงานราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ในช่วงเย็น ตั้งขบวน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (โรงเรียนใน) ไปยังวัดมงคลคีรีเขตร์ เพื่อทำพิธีทางสงฆ์ และมีการแสดงของเด็กนักเรียน ณ เวทีกลาง (ที่วัด)

** ไฟประดับตกแต่งบริเวณท่าเมย เปิดให้มาเดินชมเที่ยวถ่ายรูปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประ...
21/11/2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีออกไปอีก 2 เดือน #จากเดิมสิ้นสุดการชำระภาษี เดือนเมษายน 2567 ขยายเวลาออกไปอีก เป็น สิ้นสุดการชำระภาษี ภายนในเดือน มิถุนายน 2567
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง พร้อมด้วยข้าราขการพนักงานในสังกัดเข้าร่วมแ...
14/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง พร้อมด้วยข้าราขการพนักงานในสังกัดเข้าร่วมแห่กฐินสามัคคีอำเภอท่าสองยาง (วันที่ 13 พ.ย. 66) และทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอท่าสองยาง ประจำปี 2566 (14 พ.ย. 66) ณ สำนักสงฆ์บ้านบอลูโค๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โดยมีนายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำนักปลัด ดำเนินการล้าง...
26/10/2023

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำนักปลัด ดำเนินการล้างฉีดท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสนามควาย หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อยเนื่องจากเศษดินโคลนไหลลงรางระบายช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และฉีดล้างสนามกีฬา รร.บ้านแม่จวาง ตามการขอความอนุเคราะห์มา เพื่อให้เยาวชนประชาชนได้มีลานกีฬาออกกำลังกายที่ปลอดภัยเหมาะสม เเละติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทำบุญทอดกกฐินอำเภอท่าสองยาง ประจำปี 2566 ณ ทางเข้าป๊อกบ้านบอลูโค๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง

วันที่ 25 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้มอบหมายให้บุคลกรในกองช่าง สำนักปลัดและกองส...
25/10/2023

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้มอบหมายให้บุคลกรในกองช่าง สำนักปลัดและกองสาธารณสุข ทำการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางและซ้อมแซม (เป็นการใช้ชั่วคราว) ถนน คสล.จุดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะใต้ผิวทางทำให้พื้นคอนกรีตยุบตัวแตกหัก ณ ป็อกบ้านบอลูโค๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง เพื่อให้พี่น้องประชาชนทได้รับความปลอดภัยจากการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวนี้ และพร้อมกันนี้ก็ได้ลงพื้นที่หน้างานเพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วย

วันที่ 20 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา อบต. และข้าราชก...
25/10/2023

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา อบต. และข้าราชการ พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสองยาง) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญของการดูแลพืชหรือไม้สมุนไพรไทย การรักษาป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการหรือพื้นที่สาธารณะในพื้นที่

22 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ลงพื้นร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตื่น โดยผู้ช่ว...
22/10/2023

22 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ลงพื้นร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตื่น โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพาชาวบ้านพัฒนาสองข้างทาง เริ่มตั้งแต่แยกแม่ลอ จนถึงบ้านบอกู้ตู้น้อย เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

พร้อมกันนี้ ได้สำรวจความเสียหายของเส้นทางที่เกิดจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาในจุดอื่นๆ เพื่อดำเนินการซ้อมแซมให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมต่อไป

วันที่ 21 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง และสมาชิกสภา อบต.ท่าสองยาง หมู่ที่ 2 ลงพื้นที...
21/10/2023

วันที่ 21 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง และสมาชิกสภา อบต.ท่าสองยาง หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตื่น เพื่อติดตามการซ้อมแซมถนนดินสายป๊อกบ้านมอกูตู้น้อย - มอกูตู้หลวง ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การสัญจรของประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากในห่วงเวลาดังกล่าวนั้น ขณะนี้ฝนทิ้งช่วงแล้ว จึงได้เข้าดำเนินการซ้อมแซมถนนให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมโดยเร็วต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางในระหว่างการเข้าดำเนินการซ้อมแซมด้วย

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้ นายภาณุพล อรรถกิจไพบูลย์ นักป้องก...
21/10/2023

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้ นายภาณุพล อรรถกิจไพบูลย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปิฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯอีก 2 นาย
ไปอำนวยความสะดวก ในการเดินทางให้ ทีมช่าง บริษัท SPCG มาติดตั้งระบบโซล่าเซล ในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง ให้ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา ม.6 และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ ม.7 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2566

ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอขอบคุณ บ.SPCG ที่ได้มาติดตั้งระบบโซลาเซลให้กับศูนย์การเรียน ตชด.ทั้ง 2 แห่งในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

วันที่ 20 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายงานไฟฟ้า กองช่างและบุคลากรในสังกัด ติด...
21/10/2023

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายงานไฟฟ้า กองช่างและบุคลากรในสังกัด ติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬา (ไฟสปอร์ตไลท์) ให้กับสนามตะกร้อและสนามเปตอง ณ สนามกีฬา sml หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ ด้วย

วันที่ 19 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันฯ สำนักปลัด ดำเ...
19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันฯ สำนักปลัด ดำเนินการทำแนวรั้วกั้นไหล่ทางที่ชำรุดเสียหายเป็นการชั่วคราว เนื่องจากฝนตกหนักช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำไหลหลากกัดเซาะดินใต้ผิวทางบริเวณท่อหลอดเหลี่ยมห้วยโอเอ การแก้ไขแบบถาวรมั่นคงนั้น ทางฝ่ายบริหารจะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวด้วย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้กองช่างตัดแผ้วถางวัชพืชลิดกิ่งไม้ที...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้กองช่างตัดแผ้วถางวัชพืชลิดกิ่งไม้ที่ล้ำเข้ามาในผิวทางเส้นบ้านท่าสอง - บ้านแม่ตื่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไป-มา

และได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย สำนักปลัด ลิดกิ่งไม้ตัดต้นไม่ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 9 เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไม่ล้มไม้หักใส่สายไฟ

หากพ่อแม่พี่น้องเห็นความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดในพื้นที่ของตำบลท่าสองยาง ขอให้แจ้งมายัง อบต.นะครับ หากอยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถดำเนืนการได้ทันที ก็จักรีบดำเนินการให้ทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าสองยางต่อไปครับ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง นายประสิทธิ์ แสนใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน...
17/10/2023

วันที่ 17 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง นายประสิทธิ์ แสนใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลท่าสองยางและอำเภอท่าสองยางและราษฎรในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปลานิลจิตรลดา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราษฎรตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ในการนี้ นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เป็นประธานวางถุงพันธ์ปลาพระราชทานข้างพระฉายาลักษณ์ฯ เพื่อให้ราษฎรหน่วยงานราชการที่ได้ลงทะเบียนรับพันธ์ได้เข้ารับพันธ์ปลาพระราชทานในครั้งนี้

วันที่ 12 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางและบุคลากรในสังกัด ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการในตำ...
13/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางและบุคลากรในสังกัด ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการในตำบลท่าสองยางและ อสม.ตำบลท่าสองยางและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง

ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 "วันนวมินทรมหาราช" วันคล้ายวันสวรรณคต รัชการที่ 9 โดยการเก็บขยะรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง และหมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ก็ได้ร่วมกันส่งมอบถนนเส้นหลักเส้นหมู้ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ที่ได้ปรับปรุงผิวทางเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อเป็นการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและร่วมใจกันรักษาความสะอาดของถนนในชุมชน

วันที่ 5 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้มอบหมายให้นายสวัสดิ์ วงศ์นิล รองนายก อบต.ท่...
05/10/2023

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

ได้มอบหมายให้นายสวัสดิ์ วงศ์นิล รองนายก อบต.ท่าสองยาง และนายพล อาจนรากิจ เลขานุการนายก อบต.ท่าสองยาง เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (มัธยมปลาย)

"กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานไว้เตือนใจเหล่าพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ทรงเห็นว่ากีฬาเป็นแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมได้อย่างแท้จริง กีฬาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีของสังคมเรา

วันที่ 4 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬา...
05/10/2023

วันที่ 4 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬานักเรียน "ทีชอแมเกมส์" โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาทีชอแม) โดยมีนายชนมงคล นอนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมกีฬาโรงเรียนในครั้งนี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ สำนักปลัด และบุคลากรในอ...
04/10/2023

วันที่ 4 ตุลาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง มอบหมายให้ งานป้องกันฯ สำนักปลัด และบุคลากรในองค์กร ปฏิบัติภารกิจฉีดน้ำทำความสะอาดสนามกีฬา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนชุมบ้านท่าสองยาง

อีกภารกิจคือตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 9 เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ที่เกิดจากต้นไม้กิ่งไม้โค่นล่มหักทับสายไฟดังกล่าว

ในช่วงการปฏิบัติงาน อาจทำให้การสัญจรในจุดดังกล่าวไม่สะดวกสำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

แจ้งเพื่อทราบตามที่นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง และข้าราชการที่เกี่ยว ได้ดำเนินการและติดตามการข...
03/10/2023

แจ้งเพื่อทราบ

ตามที่นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง และข้าราชการที่เกี่ยว ได้ดำเนินการและติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านแม่จวางนั้น

บัดนี้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้ามาแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารรายงานกรมป่าไม้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอขอบคุณมายังเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ทุกๆ ท่านที่ได้เร่งรัดติดตามและรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ

หนังสือแจ้ง...!จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารธภัยจังหวัดตาก ลงวันที่ 29 ก.ย. 66 ให้พื้นอำเภอท่าสองยาง เฝ้าระวังสถาน...
30/09/2023

หนังสือแจ้ง...!

จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารธภัยจังหวัดตาก ลงวันที่ 29 ก.ย. 66 ให้พื้นอำเภอท่าสองยาง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่งและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 2566 นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นตำท่าสองเฝ้าระวังและติดตามสภาพฝนในพื้นด้วยครับ

แจ้งเพื่อทราบงานไฟฟ้า กองช่าง อบต.ท่าสองยาง ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่า ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  (ไฟกิ่ง) ดับหลายจุดน...
22/09/2023

แจ้งเพื่อทราบ

งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.ท่าสองยาง ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่า ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ดับหลายจุดนั้น ทาง อบต.ได้วางแผนในการเข้าไปดำเนินการซ้อม/เปลี่ยน หลังจากหมดฝน

บัดนี้ฝนได้ทิ้งช่วงแล้ว อบต.จึงได้เข้าดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในจุดที่ประชาชนแจ้งเข้ามาและในจุดที่ทีมไฟฟ้าเข้าสำรวจเอง

แต่ด้วยไฟส่องสว่างได้รับความเสียหายหลายจุดในช่วงฝนตกที่ผ่านมา จึงอาจต้องใช้เวลาหลายวันในการเข้าดำเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จทั้งหมด

อบต.ท่าสองยาง จึงขออภัยมายังพ่อแม่พี่น้องที่ทาง อบต.ไม่สามารถเข้าดำเนินได้ในทันที ด้วยเหตุผลข้างต้นด้วยนะครับ

**หากพบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเสียหาย/ไม่ติด สามารถแจ้งผ่านทางเฟสบุค อบต. หรือโทรแจ้งได้ที่กองช่างนะครับ

ประกาศ...!จากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2566 ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 17 – 21 กันยาย...
15/09/2023

ประกาศ...!

จากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2566 ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 17 – 21 กันยายน 2566 ดังนี้

โดยลุ่มน้ำสาละวินมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ดังนี้
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)
- จังหวัดตาก (อำเภอท่าสองยาง อุ้มผาง แม่สอด แม่ระมาด และพบพระ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นตำท่าสองเฝ้าระวังและติดตามสภาพฝนในพื้นด้วยครับ

11/09/2023

แจ้งเพื่อทราบ

งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้สำรวจไฟกริ่ง (ไฟส่องสว่างสาธารณะ) พบว่ามีไฟส่องสว่างไม่ติดหลายจุด แต่เนื่องจากช่วงนี้ มีฝนตกเป็นระยะๆ จึงยังไม่สามารถขึ้นไปแก้ไขได้ เพราะอาจเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้

เมื่อฝนหยุด ฟ้าเปิดแล้วทางเจ้าหน้าจะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขออภัยในความสะดวกในบางจุดการใช้เส้นทางเวลากลางคืนในช่วงนี้ด้วยนะครับ

วันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัท รันรันทีม จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง โดยมีน...
08/09/2023

วันที่ 8 กันยายน 2566

บริษัท รันรันทีม จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง โดยมีนายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวงและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่าสองยาง ผู้บังคับกอบร้อยทหารพรานที่ 3508 สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่เมย หัวหน้าป่าไม้ ที่ ตก.3 หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 2.3.6 กำนันตำบลท่าสองยาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านท่าสองยาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านแม่จวาง กำนันตำบลแม่วะหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านปอเคอะเด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุข รองปลัด (รก.ปลัด) นักป้องกันฯอบต.ท่าสองยาง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงาน TULAY TRAIL ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2066 นี้

ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวงขอขอบคุณบริษัทรันรันทีม จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ได้เลือกเขตพื้นที่ของตำบลท่าสองยางและตำบลแม่วะหลวงในการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิภาคอัลตร้าทูเลเทรลในครั้งนี้ และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงด้วยครับ

วันที่ 7 กันยายน 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางมอบหมายให้นายภาณุพล อรรถกิจไพบูลย์ นักป้องกันฯ...
08/09/2023

วันที่ 7 กันยายน 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

มอบหมายให้นายภาณุพล อรรถกิจไพบูลย์ นักป้องกันฯ และบุคลากรในงานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจฝายผันน้ำลำน้ำแม่จวางที่ผันน้ำเข้านาราษฎรหมู่ที่ 1 ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และในส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้โดยใช้วัสดุที่จัดหาเพื่อช่วยเพื่อการนี้ เช่น กระสอบทรายทางเจ้าหน้าก็ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปพร้อมกันนี้ ส่วนที่ต้องใช้เครื่องมือหนัก ก็จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางและเลขานายกฯ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อวางแผน...
08/09/2023

วันที่ 6 กันยายน 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางและเลขานายกฯ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อวางแผนในการขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างสุขศาลาพระราชทานบ้านแม่ลอทะ ร่วมกับคณะประกอบด้วย - นายธวัชชัย สำเริญรัมย์ ผช.สสอ.ท่าสองยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าสองยาง รพ.สต.บ้านแม่แหว่ย พร้อมเครือข่าย -นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง และทีมงาน รพ.อุ้มผาง -นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผอ.รพ.ท่าสองยาง ทีมงาน รพ.ท่าสองยางและมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ นายก อบต.ท่าสองยาง ทหารพรานบ้านแม่ลอทะ ผู้นำชุมชน ณ จุดบริการบ้านแม่ลอทะ ต.ท่าสองยาง จ.ตาก -โดยมีนายสนงาน ใจยาเก๋ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก(ด้านบริหาร) เป็นประธานในการลงพื้นที่ฯ

พร้อมกันนี้ ก็ได้สำรวจความเสียหายเส้นทางหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3 ที่เกิดจากฝนตกหนัก ถึงหนักมากในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยต่อไป

วันที่ 4 กันยายน 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชพนักงานในสังกัดและห...
05/09/2023

วันที่ 4 กันยายน 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชพนักงานในสังกัดและหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล 5" ประจำปี 2566 และถวายการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม-ประเมินผลโครงการฯ โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระฐาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการฯ และนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ

ซึ่งบ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านตัวแทนของจังหวัดตากในครั้งนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมจัดบูธจำลองวิถีชุมชนคนบ้านท่าสองยาง ประกอบไปด้วยประเพณีมัดมือเดือนเก้า (ประเพณีพื้นเมืองทางภาคเหนือ) ประเพณีอ้อลาคุ ของชาวกะเหรี่ยง การประกอบอาชีพ เป็นต้น

พร้อมกันนี้นายกำธร สุริยะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการดังกล่าว เพื่อแสดงว่าได้ให้การสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ต้นแบบ หนเหนือ ในครั้งนี้

แจ้งประกาศจากกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากแจ้งว่า ในห้วงวันที่ 4-10 กันยายน 2566 ในพื้นที่อำเภอท่าสองยางมีฝนตก...
05/09/2023

แจ้งประกาศ

จากกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก

แจ้งว่า ในห้วงวันที่ 4-10 กันยายน 2566 ในพื้นที่อำเภอท่าสองยางมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท้วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท้วมขังและดินโคลนถล่ม

**รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

แจ้งประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์วัดมงคลคีรีเขตร์, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง, ผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสองยาง),...
03/09/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์วัดมงคลคีรีเขตร์, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง, ผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสองยาง), หน่วยงานราชการและภาคเอกชนประชาชนตำบลท่าสองยาง

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าสองยาง ชมการแสดงของนักเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง และร่วมต้อนรับคณะกรรมติดตาม-ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล 5" ซึ่งตำบลท่าสองยางเป็นตัวแทนของจังหวัดตากในกลุ่มภาคเหนือ และชมบูธกิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ณ วัดมงคลคีรีเขตร์

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 05.20 น. งานป้องกันฯได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน กม.135 แม่สอด - แม่สะเรียงนายกำธร สุ...
01/09/2023

วันที่ 1 กันยายน 2566
เวลาประมาณ 05.20 น.

งานป้องกันฯได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน กม.135 แม่สอด - แม่สะเรียง

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้มอบให้งานป้องกันฯ เข้าทำการตัดเคลื่อนย้ายต้นไม้ดังกล่าวออกจากเส้นทางจราจรและเปิดสัญจรได้ปกติแล้ว

ในการเคลือพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกับ ทพ.3508 จึงขอขอบคุณ ร.อ.พรชัย อินปัน ผบ.กร.ทพ. 3508 ในจัดกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

วันที่  31 สิงหาคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง สมาชิก อบต.ท่าสองยาง และประชาชนในพื้น เข้าร...
31/08/2023

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง สมาชิก อบต.ท่าสองยาง และประชาชนในพื้น เข้าร่วมพีธีผูกข้อมือเดือนเก้า (กี-จือ-ลา-ขุ) ชาวกะเหรี่ยง ณ สำนักสงฆ์บ้านแม่ตื่น หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตื่น

งานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้า (ลาขุ) เป็นประเพณียิ่งใหญ่เสริมสิริมงคลของชาวกะเหรี่ยงหรือเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล โดยจะผูกข้อมือในเดือนสิงหาคมของทุกปี (ทำในเดือนสิงหาคม เท่านั้น)

ที่อยู่

Amphoe Tha Song Yang
63150

เบอร์โทรศัพท์

+6655030358

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Tha Song Yang

แสดงผลทั้งหมด