ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี

ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสน...
15/01/2021

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสน...
15/01/2021

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

วันที่ 10 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสน...
15/01/2021

วันที่ 10 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุ...
15/01/2021

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุ...
15/01/2021

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุ...
15/01/2021

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุ...
15/01/2021

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี  พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชา...
08/01/2021

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปิดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และการแถลงข่าวป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุ...
08/01/2021

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

วันที่ 3 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุ...
08/01/2021

วันที่ 3 มกราคม 2564 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน 2. รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KVA จำนวน 1 คัน 3. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 5. เต็นท์สนาม จำนวน 11 หลัง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ดำเนินการลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...
05/01/2021

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ดำเนินการลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี) วันที่ 4 ม.ค. 2564

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
04/01/2021

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, ...
03/01/2021

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี)
วันที่ 2 ม.ค. 2564

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, ...
02/01/2021

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี)
วันที่ 1 ม.ค. 2564

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, ...
01/01/2021

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี)
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, ...
31/12/2020

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี)
วันที่ 30 ธ.ค. 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวช...
30/12/2020

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และการแถลงข่าวประจำวันต่อสื่อมวลชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวช...
30/12/2020

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการต...
30/12/2020

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการตามวาระขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมภายในงานเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยส่วนฝึกอบรม นำเอกสารแผ่นพับ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนจิตอาสา และประชาชนที่สัญจรไป - มา ณ บริเวณถนนรังสิต – ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาในพื้นที เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดย นายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง นักวิเคราะห์นโยบายแ...
30/12/2020

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 และพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธา...
30/12/2020

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี) วันที่ 29 ธ.ค. 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง นักวิเคราะห์นโยบายแ...
28/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ร่วมทั้งกำชับแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวช...
28/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเปิดจุดโครงการบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ บริเวณหน้าโรงซ่อมเครื่องจักรกลส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปภ.เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านไลน์    เพียงเพิ่มการเป็นเพื่อนด้วย lineid : @1784ddpmเมื่อมีเหตุสามารถแจ้งเหตุได...
25/12/2020

ปภ.เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านไลน์

เพียงเพิ่มการเป็นเพื่อนด้วย
lineid : @1784ddpm

เมื่อมีเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทันที เรื่องจะถูกส่งไปหาเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องทันที
ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนวิทยา...
23/12/2020

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนวิทยากร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน รถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ (ห้องสาธิตตกแต่งภายในเป็นห้องเรียนดาราศาสตร์) จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่ง 2 ตอน จำนวน 1 คัน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยในโรงเรียน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวมเป็น 800 คน จาก 70 สถานศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนวิทยา...
23/12/2020

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนวิทยากร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน รถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ (ห้องสาธิตตกแต่งภายในเป็นห้องเรียนดาราศาสตร์) จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่ง 2 ตอน จำนวน 1 คัน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยในโรงเรียน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวมเป็น 800 คน จาก 70 สถานศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานพิธีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแ...
23/12/2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานพิธีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มีเจ้าหน้าที่ 2 ราย เข้ารับรางวัล ดังนี้ ระดับ “ดีเด่น” เข็มทอง คือ กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ นางขวัญใจ ต้องกระโทก ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม และพนักงานราชการ ได้แก่ ว่าที่ ร.อ. ธีรศักดิ์ มาน้อย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวช...
23/12/2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระบบการประชุมทางไกล เดือนธันวาคม 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง รักษาการในตำแหน่งผู...
23/12/2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มิ่งเมือง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้งาน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าท...
18/12/2020

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ นำส่งขวดพลาสติกใส สำหรับบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 500 มิลลิลิตร ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งมอบให้ศูนย์ราชการนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าท...
18/12/2020

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ นำส่งถุงยังชีพไปยังศูนย์ราชการนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นางขวัญใจ ต้องกระโทก ผู้อำนวยการส่วนฝึกอ...
18/12/2020

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นางขวัญใจ ต้องกระโทก ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ การเตรียมแผนป้องกันและอพยพหนีไฟของบุคลากร จำนวน 3,000 คน เพื่อทดสอบความพร้อมกระบวนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารขณะปฏิบัติงาน และเป็นการซักซ้อมการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัทไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าท...
18/12/2020

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมปฏิบัติภารกิจ ขนย้ายหญ้าฟางข้าวอาหารสัตว์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มายังพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าท...
18/12/2020

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ นำส่งข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประภัยในพื้นที่ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที...
18/12/2020

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ นำส่งขวดน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด เพื่อดำเนินการนำไปผลิตน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่

88 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Ban Klang
12000

เบอร์โทรศัพท์

+6625672573

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

สอบถามเรื่องการเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ไหมค่ะช่วง29.30เมษายนนี้ค่ะ
ศูนย์ ป.ภ เขต1ปทุมธานี ใช้สมองส่วนไหนคิดกัน ตั้งเครื่องสูบน้ำขวางทางเข้า ออกของคนในซอยบ้านกลาง1/1 ชิด ด้านไหนก้อไม่ชิด ตั้งแม่ซะกลางเลย พวกสมองหมาปัญญาควาย
ผมขอรบกวน ผมอยุ่คลองบ้านใหม่เหมือนกัน ไม่เห็นมารอกเลย ผมอยุ่หมู่บ้านกฤษณา คับ ทุกวันนี้ ได้มีกอวัชพึช ปิดลำคลองไว้ ขยะก็เลยลอยไปลอยมาถ่ายเทไม่ได้ เคยปาึกษาอบต บอกไม่มีกำลังคน พอดีเห็นเพทนี้ ช่วยหน่อยคับ
ผมขอรบกวน ผมอยุ่คลองบ้านใหม่เหมือนกัน ไม่เห็นมารอกเลย ผมอยุ่หมู่บ้านกฤษณา คับ ทุกวันนี้ ได้มีกอวัชพึช ปิดลำคลองไว้ ขยะก็เลยลอยไปลอยมาถ่ายเทไม่ได้ เคยปาึกษาอบต บอกไม่มีกำลังคน พอดีเห็นเพทนี้ ช่วยหน่อยคับ
สอบถามนิดนะครับ เรื่องคือ ผมเห็น เรืออลูมิเนียมนขาดไหญ่ จอดอยู่ในคบองเชียงรากช่วง ตำบลสวนพริกไทย 2ลำ ในที่จอดบองบ้านคน ได้ยกไห้หรืออย่สงไรครับ หรือมีการยืมตั้งแต่ปี 54 แต่ไม่คืนหรือตัดยอดสูญหาย ผมจะได้ยืมบ้าง อยาได้รูปถ่ายหรือไงตงตววจสอบได้ครับ ว่างๆ ถ่ายไห้ดู
ขายราคาเท่าไหร่ครับขายกี่โมงครับที่ปภ.ปทุมครับ
ขอสอบถามหน่อยครับราคาเท่าไหร่ครับ เปิดขายตอนไหนครับ
ขออนุญาติ Admin ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ที่ต้องการ ที่ดิน สร้างบ้าน ในทำเลดี อากาศบริสุทธิ์ ในจังหวัดปทุมธานี ในราคาถูก ใช้พักอาศัย และ ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกยามเกษียณอายุราชการ ขุดบ่อเลียงปลา ปลูกผัก พืชสวนครัวไว้รับประทาน สามารถเข้าธนาคาร ผ่อนน้อย ข้าราชการกู้ได้ 80 - 90 เปอร์เซ็น สนใจติดต่อได้ตลอดเวลา ครับ สำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ที่ต้องการ ที่ดินเหมาะกับการลงทุนผ่านธนาคาร โดยที่ไม่ต้องผ่อน เก็บเงินจากผู้ที่ต้องการเช่า ซึ่งมีคนที่ต้องการเช่าจำนวนมาก และนำเงินจากผู้เช่ามาผ่อนกับธนาคาร เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ ทรัพย์ มาโดยที่ไม่ต้องเลี่ยงลงทุนการค้าใดๆ ท่านจึงได้หลักทรัพย์ ที่มั่นคงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร รายได้แต่ละเดือนของเราบางที่ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ไม่รู้หมดไปทางไหนบ้าง 5 ปีก็แล้ง 10 ปีก็แล้ว ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีทรัพย์อะไรเพิ่มเลยครับ ซื้อรถ ชื่อก็บอกแล้วว่าลด ลดลงไปเรื่อยๆ ค่าซ่อม ค่าเสื่อม ค่าอาหลั่ย ซื้อทรัพย์ที่ทำเลดีมีผู้เช่ารอคิวที่จะเช่าดีกว่าครับ ขายที่ดินเปล่า ใกล้ถนนวงแหวนตะวันตก สามโคกปทุมธานี สวย อากาศดี สะดวกสบายใก้ลกรุงเทพ หน้ากว้าง 108 เมตร ที่ดินเปล่า สวยมากๆ สามโคก-เสนา ปทุมธานี Sale Land at Sam Khok, Pathum Thani ที่อยู่ทรัพย์ - ทางเข้าที่ดินใกล้ปั๊ม ปตท. รายละเอียด / Detail - พื้นที่ 11 ไร่ 12 ตรว. / Area Land 17,648 Square meter - หน้ากว้าง 108 * 184 เมตร - ทำเลที่ตั้งเยี่ยม เหมะกับการปลูกบ้านและทำเกษตรกรรม พิกัดที่อยู่ของที่ดิน 14.1068170,100.4839510 https://goo.gl/maps/m6wz5FnKnWv ราคา / Price - ราคาขายไร่ละ 1,800,000 บาท ราคาพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2561 นี้ ลดเหลือไร่ละ 1,590,000 บาท ติดต่อสอบถาม แหม่ม/ Mam : 081-3539675 , 086-3245024 LINE ID : mam_nat
ช่วยแชร์ให้หน่อยน่ะค่ะว่าคนนี้ผัวค่ะขอคุยดีดีแร้วไม่รู้เรื่องมันชอบโวยวายกุรักมึงแค่ไหนกริมึงมาตั้งปีกว่าอย่าให้มันยุ่งกะใครอีกขอให้โพดพูดดีกันบ้าง
มันขี้ขโมยถึงขนาดขโมยของพ่อไปขายแร้วของคนอื่นมันจะเหลือเหรอบริษัทไหรรับมันชวยทั้งนั้น
เอามันออกเลยอย่าให้มันทำงานค่ะมันขึ้ขโมย
คนไม่ดีเอามาทำงานทำไมมันชอบลักของน่ะขี้ขโมยช่วยแชร์เยอะะะน่ะค่ะ