วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เกษตรเมืองพระชนกจักรี ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันต้อนรับครูนิภาพร คงเขียน และส่งครูบำราศ จันทร์โนทัย ข้...
10/12/2020

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันต้อนรับครูนิภาพร คงเขียน และส่งครูบำราศ จันทร์โนทัย ข้ามสะพานแห่งความสำเร็จ มอบของที่ระลึก และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Photos from วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี's post
10/12/2020

Photos from วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี's post

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่ว...
10/12/2020

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดิน

ในช่วงบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศ...
07/12/2020

ในช่วงบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมกล่าวคําปฏิญาณตน และร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา โดยการทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยจามบริเวณต่างๆ รอบวิทยาลัย และมีตัวแทนนักเรียนบางส่วน ทำความสะอาดบริเวณวัดหนองแก ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...
07/12/2020

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล กิจกรรมน้อมรำลึก และปล่อยปลา โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
03/12/2020

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกร...
24/11/2020

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวเกษตรจำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา และงานฟาร์มต่างๆ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ในการประชุมชี้แจงนโยบายสู่การปฏิบัติของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวเกษตรจำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา และงานฟาร์มต่างๆ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ในการประชุมชี้แจงนโยบายสู่การปฏิบัติของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 23 พศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา และมอบเ...
24/11/2020

วันที่ 23 พศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบวัดแววความสามารถ ทั้งในสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ ในกิจกรรมการปฐมนิเทศ และลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ หอประชุมทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วันที่ 23 พศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบวัดแววความสามารถ ทั้งในสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ ในกิจกรรมการปฐมนิเทศ และลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ หอประชุมทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ตรวจชีววิถี 2563
06/11/2020

ตรวจชีววิถี 2563

Photos from วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี's post
06/11/2020

Photos from วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี's post

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร. ศุภชัย ศรีหล้า และคณะได้ดำเนินการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ K-Farm “อาชีวเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรไ...
05/11/2020

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร. ศุภชัย ศรีหล้า และคณะได้ดำเนินการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ K-Farm “อาชีวเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรไทย” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดยมีการสัมภาษณ์นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการเกี่ยวกับประวัติโดยย่อและการแนะนำวิทยาลัย ห้องทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในช่วงรายการเกษตร กษัตริย์ไทย และเก็บภาพบรรยากาศงานฟาร์มต่างๆ ทั่วทั้งวิทยาลัย เช่นงานฟาร์มกระบือ งานฟาร์มไก่ไข่ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร. ศุภชัย ศรีหล้า และคณะได้ดำเนินการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ K-Farm “อาชีวเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรไทย” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดยมีการสัมภาษณ์นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการเกี่ยวกับประวัติโดยย่อและการแนะนำวิทยาลัย ห้องทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในช่วงรายการเกษตร กษัตริย์ไทย และเก็บภาพบรรยากาศงานฟาร์มต่างๆ ทั่วทั้งวิทยาลัย เช่นงานฟาร์มกระบือ งานฟาร์มไก่ไข่ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 19:00 น. โดยนายศรายยุธ สิทธิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจ...
29/10/2020

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 19:00 น. โดยนายศรายยุธ สิทธิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนโป่งเก้ง ระดับชั้น ม.1-3 ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโ...
22/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนโป่งเก้ง ระดับชั้น ม.1-3 ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนโป่งเก้ง ระดับชั้น ม.1-3 ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
15/10/2020

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม และได้มอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของทั้ง 9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ซึ่งได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...
13/10/2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรและวางพวงมาลาร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรและวางพวงมาลาร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี

หลักการคำนวณ ปริมาตรหนองน้ำ ป้องกันน้ำในบ่อไม่ให้แห้ง - คนพอเพียง
13/10/2020
หลักการคำนวณ ปริมาตรหนองน้ำ ป้องกันน้ำในบ่อไม่ให้แห้ง - คนพอเพียง

หลักการคำนวณ ปริมาตรหนองน้ำ ป้องกันน้ำในบ่อไม่ให้แห้ง - คนพอเพียง

หลักการคำนวณปริมาตรหนองน้ำเพื่อการออกแบบพื้นที่ ตัวอย่ […]

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09:00 น. นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ประธานีในพิธี ได้กล...
09/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09:00 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ประธานีในพิธี ได้กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2563 มอบรางวัลแก่สมาชิกดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ โดยมีการกิจกรรมการประชุมสมัยสามัญ อกท หน่วย อุทัยธานี ครั้งที่ 2 และการแข่งขันทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติต่อไป ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09:00 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ประธานีในพิธี ได้กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2563 มอบรางวัลแก่สมาชิกดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ โดยมีการกิจกรรมการประชุมสมัยสามัญ อกท หน่วย อุทัยธานี ครั้งที่ 2 และการแข่งขันทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติต่อไป ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี ได้มอบรางวัลและกล่าวการประชุมวิชาการอ...
02/10/2020

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี ได้มอบรางวัลและกล่าวการประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 "อสม. ร่วมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทยแข็งแรง" ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี ได้มอบรางวัลและกล่าวการประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 "อสม. ร่วมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทยแข็งแรง" ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Photos from วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี's post
01/10/2020

Photos from วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี's post

01/10/2020
วันที่ 24 กันยายน 2563 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี   ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกจ...
01/10/2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติแลป่าไม้ของสถานศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ และหว่านปอเทือง เนื่องในวันมหิดล โดยมีส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณแปลงสาธิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติแลป่าไม้ของสถานศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ และหว่านปอเทือง เนื่องในวันมหิดล โดยมีส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณแปลงสาธิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 24 กันยายน 2563
01/10/2020

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 24 กันยายน 2563

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 24 กันยายน 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการสนันสนุนสภาเด็กและเยาวชน ต่อต้...
01/10/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการสนันสนุนสภาเด็กและเยาวชน ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมห้วยป่าปก รีสอร์ท และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านห่วยหนามตะเข้ อำเภอบ้านไร้ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 22 กันยายน 2563 ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้เข้าร่วมโครงการสนันสนุนสภาเด็กและเยาวชน ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมห้วยป่าปก รีสอร์ท และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านห่วยหนามตะเข้ อำเภอบ้านไร้ จังหวัดอุทัยธานี

วิทยาลัยเกษตรแและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรมพัฒนาศูน...
15/09/2020

วิทยาลัยเกษตรแและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรมพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกิยรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรแและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วิทยาลัยเกษตรแและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรมพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกิยรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรแและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วันที่ 14 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการอบรมอนุรักษ...
15/09/2020

วันที่ 14 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการอบรมอนุรักษ์พันธ์ุกระบือ กระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง กระบือดังเมืองอุทัยธานี โดยมีนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดการอบรม มีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ และหน่วยงานราชการต่างๆ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

วันที่ 14 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดการอบรมอนุรักษ์พันธ์ุกระบือ กระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง กระบือดังเมืองอุทัยธานี โดยมีนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดการอบรม มีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ และหน่วยงานราชการต่างๆ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

การอบรม การผลิตข้าวอินทรีย์
01/09/2020

การอบรม การผลิตข้าวอินทรีย์

การอบรม การผลิตไผ่เพื่อการค้า
01/09/2020

การอบรม การผลิตไผ่เพื่อการค้า

สัมนาฝึกงาน 63
01/09/2020

สัมนาฝึกงาน 63

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมกัน...
13/08/2020

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมกันดำนา ปลูกข้าว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรม

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมกันดำนา ปลูกข้าว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรม

ดร. ศุภชัย ศรีหล้า ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาท และมอบทุนกการศึกษาให้แก่นั่กเรียน นักศึกษาใหม่ นักเรียนที่ผลการเรียนดี ...
13/08/2020

ดร. ศุภชัย ศรีหล้า ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาท และมอบทุนกการศึกษาให้แก่นั่กเรียน นักศึกษาใหม่ นักเรียนที่ผลการเรียนดี และทำประโชยน์แก่วิทยาลัย ในโครงการหนึ่งคน หนึ่งทุ่น เพื่อเริ่มต้นการศึกษา สูอนาคตที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ดร. ศุภชัย ศรีหล้า ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาท และมอบทุนกการศึกษาให้แก่นั่กเรียน นักศึกษาใหม่ นักเรียนที่ผลการเรียนดี และทำประโชยน์แก่วิทยาลัย ในโครงการหนึ่งคน หนึ่งทุ่น เพื่อเริ่มต้นการศึกษา สูอนาคตที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้...
13/08/2020

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทร่วมลงนามฉวายพระพร

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทร่วมลงนามฉวายพระพร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
10/08/2020

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทอำนวยการต้น ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม (FIX IT Center) โดยมีนายน...
06/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม (FIX IT Center) โดยมีนายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และเดินยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ การทำแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ ระหว่างวันที่ 5-11 สิหาคม 2563 ณ อบต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม (FIX IT Center) โดยมีนายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และเดินยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ การทำแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ ระหว่างวันที่ 5-11 สิหาคม 2563 ณ อบต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

Photos from วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี's post
06/08/2020

Photos from วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี's post

จังหวัดเคลื่อนที่ แผนกบริหารธุรกิจ
06/08/2020

จังหวัดเคลื่อนที่ แผนกบริหารธุรกิจ

ที่อยู่

27 ม.5 ถ.อุทัยธานี-ทัพทัน ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
Ban Nong Kae
61000

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ .ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นปีเกษตรกร รัฐบาลได้มีนโยบายและ อนุมัติให้กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมอุทัยธานี มีพื้นที่จัดตั้งในหมู่บ้านทุ่งสมอ ตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายเฉลิมพล พยัคเมฆินทร์ เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งสถานศึกษาใน ครั้งแรก ต่อมานายชนินท์ ด้านพานิช ได้ประสานงานและดําเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และต่อมาได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

056982621

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

สวัสดีเป็นศิษย์เก่าค่ะปี39
อากาศหนาวให้ห่มผ้า☃️⛄ แล้วถ้าอยากได้คุณอยู่ข้างๆต้องทำไง👫👫😂😁
สภ.เมืองอุทัยธานี ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี คณะผู้บริหาร ที่ได้มอบหมายให้ ท่านอาจารย์วันเฉลิมฯ พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยการเกษตรฯ มาดำเนินการปรับภูมิทัศน์จัดสวน บริเวณด้านหน้า สภ.เมืองอุทัยธานี ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น พร้อมที่จะบริการ รับใช้ ประชาชนต่อไป
โปรดีๆ สำหรับน้องๆ นศ. อาจารย์ มาแล้วครับ 📣 ฝากบอกต่อคุณครู น้องๆ นศ. หน่อยนะครับ 👉 ทุก วันพุธ พฤหัส "นักเรียน/นักศึกษา" ✨ ซื้อ 3 แถม 1 แก้ว ฟรี!! (🥤🥤🥤+🥤ฟรี) ที่ร้าน คุณยายคาเฟ่ @อุทัยธานี . 📍 ซื้อเมนูใดก็ได้ไม่จำกัด 📍 แถมฟรีแก้วละ 30.- (เพิ่มส่วนต่างได้) 📍 สิทธิพิเศษ สำหรับ นร./นศ. เท่านั้น!! 📍 นร./นศ. สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ปกครอง, คุณครูได้จ้าาา 📍 นร./นศ. จะต้องแต่งชุด นร./นศ. เพื่อมารับสิทธิ์ 📍 ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ที่ใช้ต่อวัน ❌❌❌ โปรฯ นี้ คุณลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสม จากการใช้สิทธิ์ 🕥 วันนี้ - 30 ก.ย. 62 . #คุณยายคาเฟ่ #ส่วนลด #นักเรียน #นักศึกษา #ซื้อ3แถม1 #อิ่มยกก๊วน #ฟินทุกพุธพฤหัสกับคุณยายคาเฟ่
น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเพจของสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือนะครับ งานวันมอบประกาศนียบัตรของวิทยาลัยไม่ลงแต่ลงการประชุมสถาบัน วันเดียวกันแท้ๆสถานทำห่างกันไม่ถึง50เมตร เฮ้อไม่น่าแปลกใจว่าทำไม....
ฝากด้วยน่ะครับ กับ น้องๆเพื่อน พี่ๆและอาจาย์ ที่เคารพทุกทุกท่าน ผมมี นวนิยาย มานำเสนอเป็นเรื่องที่ ฟังแล้ว...ต้องบอกเลยว่าใกล้ตัวมาก. ครบทุกรสชาติ ฟังแล้ว บอกตอนต้องถึงกับนำ้ตาซึมกันเลยครับ เชิญทุกท่านเปิดฟังได้ทาง YouTube. เรื่อง “ร้อยป่า” (โดยสองยาม). ให้เริ่มฟังตั้งแต่ตอนที่1 เป็นต้นไปเลยครับ
เด็กใหม่ค่าบบ😅😅
ดูร่มรื่นสอาดและกว้างขวางคะ
สวัสดีคะ มีหนังสือมาแนะนำคะ "เศรษฐศาสตร์ในงานเครื่องจักรกลเกษตร" เหมาะสำหรับนักศึกษาทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการเกษตร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป เนื่องจากผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงเนื้อหา และจะส่งเข้าโรงพิมพ์ในเร็ว ๆ นี้ ถ้าหากท่านใด หรือ หน่วยงานใดสนใจ กรุณาอินบ๊อก แจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งจำนวนที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรก และจัดพิมพ์ครั้งแรก เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจ
คิดถึงวิลัยจุง😘