Clicky

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้ท อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธา...
22/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานไฟฟ้า ช่วยกันขนย้ายอิฐบล็อกตัวหนอนจากบริเวณซอยเทศบาล 2 ไปยังศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 17 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย นายกเฉลา ใจดี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, กำนัน, ชรบ. และเจ้าหน้าที่ ร่วมก...
17/04/2022

วันที่ 17 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย นายกเฉลา ใจดี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, กำนัน, ชรบ. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแล ณ จุดตรวจบริการประชาชน และด่านชุมชนบริเวณป้อมตำรวจ หน้าโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
ขอขอบคุณปลัดอำเภอบ้านแพ้ว และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังทีมงานเจ้าหน้าที่วันนี้ค่ะ🙏🏻💖

วันที่ 16 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย นายกเฉลา ใจดี, สมาชิกสภาเทศบาล, ชรบ. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที...
16/04/2022

วันที่ 16 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย นายกเฉลา ใจดี, สมาชิกสภาเทศบาล, ชรบ. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแล ณ จุดตรวจบริการประชาชน และด่านชุมชนบริเวณป้อมตำรวจ หน้าโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วันที่ 15 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย นายกเฉลา ใจดี, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ชรบ. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกั...
16/04/2022

วันที่ 15 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย นายกเฉลา ใจดี, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ชรบ. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแล ณ จุดตรวจบริการประชาชน และด่านชุมชนบริเวณป้อมตำรวจ หน้าโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
ขอขอบคุณปลัดอำเภอบ้านแพ้ว และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังทีมงานเจ้าหน้าที่วันนี้ค่ะ🙏🏻💖

วันที่ 14 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย นายกเฉลา ใจดี, เลขาฯประวีร์ นิ่มธานี, สท.ปวิธ พี่พานิช, กำนัน และชรบ. ร่...
16/04/2022

วันที่ 14 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย นายกเฉลา ใจดี, เลขาฯประวีร์ นิ่มธานี, สท.ปวิธ พี่พานิช, กำนัน และชรบ. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแล ณ จุดตรวจบริการประชาชน และด่านชุมชนบริเวณป้อมตำรวจ หน้าโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วันที่ 13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย นายกเฉลา ใจดี, รองฯโสภณ อินทร์จินดา, รองฯธัญลักษณ์ รัศมี, กำนัน, สารวัตร...
13/04/2022

วันที่ 13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย นายกเฉลา ใจดี, รองฯโสภณ อินทร์จินดา, รองฯธัญลักษณ์ รัศมี, กำนัน, สารวัตรกำนัน และชรบ. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแล ณ จุดตรวจบริการประชาชน และด่านชุมชนบริเวณป้อมตำรวจ หน้าโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
ขอขอบคุณนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว และคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมผู้ปฏิบัติงานในวันนี้🙏🏻💖

วันที่ 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย นายกเฉลา ใจดี, ประธานดำรงค์ เกตุแก้ว, สท.กวี วรวงษ์ พร้อมด้วย ชรบ. ร่วมก...
13/04/2022

วันที่ 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย นายกเฉลา ใจดี, ประธานดำรงค์ เกตุแก้ว, สท.กวี วรวงษ์ พร้อมด้วย ชรบ. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแล ณ จุดตรวจบริการประชาชน และด่านชุมชนบริเวณป้อมตำรวจ หน้าโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย นายกเฉลา ใจดี, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกั...
12/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย นายกเฉลา ใจดี, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแล ณ จุดตรวจบริการประชาชน และด่านชุมชนบริเวณป้อมตำรวจ หน้าโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธาร...
08/04/2022

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานประปา ร่วมกันลงพื้นที่เป่าท่อประปาในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน
ตามคำร้องขอความอนุเคราะห์จาก นายชัยยศ สุขสาคร กำนันตำบลคลองตัน ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว💖

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเ...
08/04/2022

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา
พร้อมด้วย นายกเฉลา ใจดี และคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่
ณ ศาลาประชาธิปไตยชวนบุญ หมู่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา นำโดย นายกเฉลา ใจดี - เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน...
07/04/2022

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา นำโดย นายกเฉลา ใจดี
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหาร อปท., ผู้บริหารสถานศึกษา, กำนัน และประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอบ้านแพ้ว ครั้งที่ 3/2565
- เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านแพ้ว
ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันปรับปรุงภูมิท...
06/04/2022

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันจักรี วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา นำโดย นายกเฉลา ใจดี, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน ลูกจ...
06/04/2022

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย นายกเฉลา ใจดี, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันจักรี ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง
ในการนี้ นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธี

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันจัดสถานที่เพื...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันจักรี วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

2 เมษายน 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญด้วย...
02/04/2022

2 เมษายน 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และคณะครู เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธาร...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันลงพื้นที่กวาดพื้นถนน เก็บขยะข้างถนนและท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำ พร้อมฉีดพ่นน้ำเพื่อขจัดปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธา...
18/03/2022

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันลงพื้นที่กวาดพื้นถนน เก็บขยะข้างถนนและท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯธัญลักษณ์ รัศมี นำทีมเจ้าหน้าท...
15/03/2022

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯธัญลักษณ์ รัศมี นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ (ตัดหญ้า) ในเขตพื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯธัญลักษณ์ รัศมี นำทีมเจ้าหน้าที...
09/03/2022

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯธัญลักษณ์ รัศมี นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ (ตัดหญ้า) ซอยเทศบาล 2 ตำบลเกษตรพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว🤟🏻😍

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯโสภณ อินทร์จินดา, ส.ต.ท.เสน่ห์ ...
08/03/2022

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯโสภณ อินทร์จินดา, ส.ต.ท.เสน่ห์ มีบุญญา ปลัดเทศบาล, นายสุชาติ พินิจทรัพย์สกุล ผอ.กองช่างพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำภายในซอยเทศบาล 16 อุดตัน ตามคำร้องขอความอนุเคราะห์จากชาวบ้านในพื้นที่ (ดำเนินการต่อ)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯธัญลักษณ์ รัศมี นำทีมเจ้าหน้าที...
08/03/2022

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯธัญลักษณ์ รัศมี นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ (ตัดหญ้า) ซอยเทศบาล 2 ตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯโสภณ อินทร์จินดา, ส.ต.ท.เสน่ห์ ...
07/03/2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯโสภณ อินทร์จินดา, ส.ต.ท.เสน่ห์ มีบุญญา ปลัดเทศบาล, นายสุชาติ พินิจทรัพย์สกุล ผอ.กองช่าง, นางปทุมทิพย์ ด้วงเจริญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนิติกร และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำภายในซอยเทศบาล 16 อุดตัน ตามคำร้องขอความอนุเคราะห์จากชาวบ้านในพื้นที่
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้ดำเนินการเป่าท่อแล้ว และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯธัญลักษณ์ รัศมี นำทีมเจ้าหน้าที...
07/03/2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ รองฯธัญลักษณ์ รัศมี นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ (ตัดหญ้า) ซอยเทศบาล 2 ตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 08:00 น. ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้รับแจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ไปจับง...
06/03/2022

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 08:00 น. ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้รับแจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ไปจับงูเหลือมเข้าบ้านเรือนของประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3
ทีมงานเวรป้องกันฯ ได้ดำเนินการและนำงูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อย🧑‍🚒🐍

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 17.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้หญ้า พ...
05/03/2022

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 17.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้หญ้า พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกไข่ งานป้องกันฯ จึงนำรถบรรทุกน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รีบเข้าดำเนินการดับไฟดังกล่าว เพื่อไม่ให้ลุกลามและไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธาร...
04/03/2022

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
โดย นายกเฉลา ใจดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันลงพื้นที่กวาดพื้นถนน เก็บขยะข้างถนนและท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำ พร้อมฉีดพ่นน้ำเพื่อขจัดปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยนายกเฉลา ใจดี เข้าร่วม..✍🏻📚- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วย...
03/03/2022

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยนายกเฉลา ใจดี เข้าร่วม..✍🏻📚
- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำกลุ่มฯ ภาคประชาสังคม
- การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอบ้านแพ้ว ครั้งที่ 3/2565
- การประชุมพยุหพาคีของอำเภอบ้านแพ้วฯ
ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย น.ส.ธัญลักษณ์ รัศมี รองนายกเทศมนตรี, ส.ต.ท.เสน่ห์ มีบุญญา ปลัดเทศบาล พร้อ...
01/03/2022

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย น.ส.ธัญลักษณ์ รัศมี รองนายกเทศมนตรี, ส.ต.ท.เสน่ห์ มีบุญญา ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาส่งพนักงานเทศบาล รายนายสุชาติ พินิจทรัพย์สกุล มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.เกษตรพัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานำโดย น.ส.ธัญลักษณ์ รัศมี รองนายกเทศมนตรี, ส.ต.ท.เสน่ห์ มีบุญญา ปลัดเทศบาล, น.ส...
01/03/2022

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดย น.ส.ธัญลักษณ์ รัศมี รองนายกเทศมนตรี, ส.ต.ท.เสน่ห์ มีบุญญา ปลัดเทศบาล, น.ส.พัทธนียา ศิริเหลืองทอง รก.ผอ.กองคลัง, น.ส.ณัฐฐิญา เพ็ชรดี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เดินทางไปส่ง นายนพดล อยู่เสือ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา นำโดยนายกเฉลา ใจดี, รองฯธัญลักษณ์ รัศมี พร้อมด้วยนิติกรปฏิบัติการ👉🏻ลงพื้น...
25/02/2022

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดยนายกเฉลา ใจดี, รองฯธัญลักษณ์ รัศมี พร้อมด้วยนิติกรปฏิบัติการ
👉🏻ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา นำโดยนายกเฉลา ใจดี, รองฯธัญลักษณ์ รัศมี พร้อมด้วยเลขาฯประวีร์ นิ่มธานี👉🏻ล...
24/02/2022

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
นำโดยนายกเฉลา ใจดี, รองฯธัญลักษณ์ รัศมี พร้อมด้วยเลขาฯประวีร์ นิ่มธานี
👉🏻ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนา✌🏻♥️

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 256...
24/02/2022

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา นำโดยนายกเฉลา ใจดี พร้อมด้วย รองฯธัญลักษณ์ รัศมี และเจ้าหน้...
22/02/2022

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 น. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา นำโดยนายกเฉลา ใจดี พร้อมด้วย รองฯธัญลักษณ์ รัศมี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย และร่วมอวยพรวันเกิดให้กับผู้สูงอายุตำบลเกษตรพัฒนา​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกษตรพัฒนา
ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น.เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ร่วมกับ อบจ.สมุทรสาคร นำโดยของท่านนายกอุดม ไกรวัตนุสรณ์, ท่า...
15/02/2022

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น.
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ร่วมกับ อบจ.สมุทรสาคร
นำโดยของท่านนายกอุดม ไกรวัตนุสรณ์, ท่านนายกเฉลา ใจดี, รองนายก, สมาชิก อบจ., สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลายี่สกจำนวน ๕๒,๕๐๐ ตัว ลงในคลองเขตตำบลเกษตรพัฒนา เพื่อให้ลูกปลาช่วยกินวัชพืชเล็กๆ และสาหร่ายในลำคลอง เป็นการกำจัดวัชพืชด้วยวิธีธรรมชาติ ลดการใช้ยาฉีดฆ่าวัชพืช และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่

Photos from สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา's post
27/10/2021

Photos from สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา's post

ที่อยู่

ทางหลวง ชนบท สค. 4002
Ban Phaeo
74120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034-882259-60

เว็บไซต์

http://www.kaset-pt.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ban Phaeo

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากแนะนำตัวหน่อยครับท่านธุรกิจท้องถิ่น https://www.facebook.com/profile.php?id=100055514852119
ใครมีเบอร์พี่สมบัติ พุกนิลฉายบ้างครับ. ข้อมูลผมหายหมดแล้ว. ขอบคุณครับ
ใครช่วยติดต่อ พี่สมบัติ พุกนิลฉาย. ให้สักหน่อย ขอเบอร์โทรก็ได้. ข้อมูลผมหายหมด. ขอบคุณที่กรุณาครับ
📣สวัสดีคับ🙏🏻 #เสนอขายปลาป่น🦈 #กระดูกป่น🦈 #เปลือกหอยเปลือกปูป่น🦀🐚 ◾️▫️เป็นอาหารสัตว์หรือใช้เป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์หรือเป็นปุ๋ยก็ได้คับนำไปใช้เพื่อลดต้นทุน ▫️◾️ #แถมโปรตีนสูง‼️ #ราคาไม่แพงและต่อรองกันได้❗️ ผลิตเองคับ #นำเอาไปใช้กับสัตว์ของท่านรับรองโตไวได้เนื้อ 🦆 🐓 🦐 🐟 🐂 🐑 🐄 และยังนำไปเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย 🌿 🍃 🌾 🌱 "เรื่องราคาไม่แพงอย่างที่คิดไว้💯เปอร์เซ็นต์" 💢โรงงานมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐานต่อผู้บริโภค💢 •มีใบทะเบียนการค้า ✔️ •มีใบอนุญาติการผลิต✔️ •มีใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ง่ายๆคือปลอบภัย✔️ สนใจติดต่อ 🔻092-9028990🔺 ❌✖️ข้อมูลโปรตีน✖️❌ - ปลาป่นโปรตีน 44 - 48 โปรตีน - กระดูดป่นโปรตีน 35 - 38 โปรตีน - กากน้ำปลาป่นโปรตีน 7 - 10 โปรตีน ⚠️หมายเหตุราคามีขึ้น/ลง ⭕️ขอบคุณที่สละเวลาอ่านคับ⭕️