โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
15/06/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เปิดเมืองอย่างปลอดภัย
คนไทยใช้ชีวิต แบบ New Normal

1. กินร้อน ช้อนส่วนตัว
2. สวมหน้ากาก
3. ล้างมือ
4. รักษาระยะห่าง
5. ทำความสะอาด

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

บ่ายวันนี้ คุณวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจอสม.และเจ้าหน้าที่ตัดเย็บหน้ากากผ้ากิ่ง...
28/04/2020

บ่ายวันนี้ คุณวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจอสม.และเจ้าหน้าที่ตัดเย็บหน้ากากผ้ากิ่งกาชาด ที่รพ.สต.บ้านละว้าพร้อม

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนผ้าในการทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกผู้มารับบริการและผู้สูงอายุ
21/04/2020

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนผ้าในการทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกผู้มารับบริการและผู้สูงอายุ

รพ.สต.บ้านละว้า ขอขอบพระคุณ คุณหมอนาง  หมอสำเริง สมอหมอบ  ที่มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้ รพ.สต.ละว้า เพื่อใช้ในป้องกันโรคโควิด 1...
14/04/2020

รพ.สต.บ้านละว้า ขอขอบพระคุณ คุณหมอนาง หมอสำเริง สมอหมอบ ที่มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้ รพ.สต.ละว้า เพื่อใช้ในป้องกันโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

วันนี้ รพ.สต.บ้านละว้า ร่วมกับ อสม. จิตอาสา และชาวบ้าน ผู้นำชุมชนทั้งหมู่บ้านร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทำความสะอาดรอ...
09/03/2020

วันนี้ รพ.สต.บ้านละว้า ร่วมกับ อสม. จิตอาสา และชาวบ้าน ผู้นำชุมชนทั้งหมู่บ้านร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และ ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค

09/03/2020

วันนี้ รพ.สต.บ้านละว้า ร่วมกับ อสม. จิตอาสา และชาวบ้าน ผู้นำชุมชนทั้งหมู่บ้านร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และ ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค

เครือข่ายสุขภาพชุมชนคนแก่งละว้า
04/03/2020

เครือข่ายสุขภาพชุมชนคนแก่งละว้า

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ TICA โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ละว้าโมเดล... (Canon70D)

4 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า นำโดยท่านผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ต้อนรับเจ้าหน้าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำ...
04/03/2020

4 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า นำโดยท่านผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ต้อนรับเจ้าหน้าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยท่านศ.ดร.บรรจบ ศรีภา คณะเจ้าหน้าที่ที่มาจาก10 ประเทศ เข้าพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับ อีกทั้งทีมงานยังได้มอบของที่ระลึกให้กับกำนันตำบลซึ่งชนะการประกวดกำนันยอดเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

04/03/2020

การแสดงต้อนรับคณะศึกษาดูงาน.

04/03/2020

การแสดงต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพ เบาหวานความดัน และรับยาตามนัด รพ.สต.บ้านละว้า ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
02/03/2020

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพ เบาหวานความดัน และรับยาตามนัด รพ.สต.บ้านละว้า ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (1มี.ค.63)
29/02/2020

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
เป็นโรคติดต่ออันตราย
มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (1มี.ค.63)

ประกาศแล้วนะคะ
โรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (1มี.ค.63)

😷😷ผู้ว่าฯขอนแก่นออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่​ 2019​ กำชับทุกหน่วยงานปฏิ...
28/02/2020

😷😷ผู้ว่าฯขอนแก่นออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่​ 2019​ กำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติงาน​ตามแนวทาง​ งดเดินทางไปประเทศหรือเขตปกครองประเทศกลุ่มเสี่ยง😷😷 #กินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยในที่ขุมชนหลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

😷😷ผู้ว่าฯขอนแก่นออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่​ 2019​ กำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติงาน​ตามแนวทาง​ งดเดินทางไปประเทศหรือเขตปกครองประเทศกลุ่มเสี่ยง😷😷 #กินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยในที่ขุมชนหลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 3 ภาษาhttp://sescimande.net/Self-Screening/โปรดแชร์ต่อเพื่อใช...
14/02/2020
Novel Coronavirus 2019 Self-Screening

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 3 ภาษา

http://sescimande.net/Self-Screening/

โปรดแชร์ต่อเพื่อใช้สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และต่างชาติในการคัดกรองตนเองเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดโรคไวรัสโคโรนา 19( COVID-19) และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง
Please share this website for self screening for COVID-19
พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เวอร์ชั่น 1.0 (Version 1.0)
13/02/2020

Novel Coronavirus 2019 Self-Screening

03/02/2020
31/01/2020
Tropical Disease Research Laboratory

Tropical Disease Research Laboratory

Opening ceremony : World NTD Day at Lawa, Khon Kaen, Thailand
The wonderful activities to celebrate the #WorldNTD from us !

Voice : Tilly Fox
Editor : Klaow Sota

30/01/2020
Tropical Disease Research Laboratory

Tropical Disease Research Laboratory

Opening ceremony : World NTD Day at Lawa, Khon Kaen, Thailand
The wonderful activities to celebrate the #WorldNTD from us !

Voice : Tilly Fox
Editor : Klaow Sota

30/01/2020
28/01/63 วันนี้ทางรพ.สต.บ้านละว้า รพ.สต.เมืองเพีย สสอ.บ้านไผ่ รพ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพีย ต้อนรับเจ้าหน้าจากกรมอนามัยที่ 7 ...
28/01/2020

28/01/63 วันนี้ทางรพ.สต.บ้านละว้า รพ.สต.เมืองเพีย สสอ.บ้านไผ่ รพ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพีย ต้อนรับเจ้าหน้าจากกรมอนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ คณะกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน(Giz) เข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า พร้อมศึกษาดูงานพื้นที่

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ส่งท้ายความสุข สนุกสนานรับปีใหม่ รพ.สต.บ้านละว้าจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีอสม.เจ้าหน้ารพ.ส...
09/01/2020

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ส่งท้ายความสุข สนุกสนานรับปีใหม่
รพ.สต.บ้านละว้าจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี
อสม.เจ้าหน้ารพ.สต.บ้านละว้าร่วมเล่นเกมสันทนาการ
รับประทานอาหารร่วมกัน ภายในงานยังมีการจับของรางวัล
และสังสรรค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ของอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ขอส่งความสุขในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ของเครือข่ายสุขภาพชุมชนคนแก่งละว้า ที่ผ่านมานี้ครับ..

ประชาสัมพันธ์ การรับบริการวัคซีน รพ.สต.บ้านละว้าในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
16/12/2019

ประชาสัมพันธ์ การรับบริการวัคซีน รพ.สต.บ้านละว้าในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

รพสต.บ้านละว้า ต้อนรับเจ้าหน้าที่บุคคลากร 17 ประเทศในโครงการ TICA ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาเรียนรู้ละว้าโมเดล ณ รพ.สต.บ้านละ...
16/12/2019

รพสต.บ้านละว้า ต้อนรับเจ้าหน้าที่บุคคลากร 17 ประเทศในโครงการ TICA ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาเรียนรู้ละว้าโมเดล ณ รพ.สต.บ้านละว้า

รับแขกต่างชาติจาก 17 ประเทศในโครงการ TICA ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาเรียนรู้ละว้าโมเดลจ้า

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพ เบาหวานความดัน และรับยาตามนัด รพ.สต.บ้านละว้า ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น...
11/12/2019

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพ เบาหวานความดัน และรับยาตามนัด รพ.สต.บ้านละว้า ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

10 ธ.ค. 62 ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน อสม.พร้อมจิตอาสา รพ.สต.บ้านละว้า ออกปฎิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายปล่อยป...
10/12/2019

10 ธ.ค. 62 ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน อสม.พร้อมจิตอาสา รพ.สต.บ้านละว้า ออกปฎิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายปล่อยปลาหางนกยุง แจกทรายอเบต เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พร้อมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพ เบาหวานความดัน และรับยาตามนัด รพ.สต.บ้านละว้า ในวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
05/12/2019

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพ เบาหวานความดัน และรับยาตามนัด รพ.สต.บ้านละว้า ในวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

29 พ.ย.62 รพ.สต.บ้านละว้า นำโดยท่านผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านละว้ารับมอบใบประกาศ รพ.สต.ติดดาว บนเวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผ...
29/11/2019

29 พ.ย.62 รพ.สต.บ้านละว้า นำโดยท่านผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านละว้ารับมอบใบประกาศ รพ.สต.ติดดาว บนเวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) สสจ.ขอนแก่น

โครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าฯชวนออกกำลังกาย วันที่ 27 พฤศจิกายน...
27/11/2019

โครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าฯชวนออกกำลังกาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณสวนสาธารณบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น เวลา 16.00 น.

โครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร อสม.ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าฯชวนออกกำลังกาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณสวนสาธารณบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น เวลา 16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพ เบาหวานความดัน และรับยาตามนัด รพ.สต.บ้านละว้า ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00...
27/11/2019

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพ เบาหวานความดัน และรับยาตามนัด รพ.สต.บ้านละว้า ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

วันที่ 19  พ.ย 62  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายได้จัด...
19/11/2019

วันที่ 19 พ.ย 62 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายได้จัดประชุมการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกิจกรรมกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า

มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. - 13.00 ...
14/11/2019

มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. - 13.00 น.ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562” อีกทั้งยังมีการรับเสื้อสามารถอสม.ดีเด่นระดับจังหวัดซึ่งทางรพ.สต.บ้านละว้าได้รับคือ อสม.ประยง ขำโพธิ์ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เป็นที่น่าภูมิใจยิ่ง

13/11/2019
ถือฤกษ์ดี รพ.สต.ละว้า เปิดจดหมายข่าว ฉบับแรก 10-11-2562 ครับ
11/11/2019

ถือฤกษ์ดี รพ.สต.ละว้า เปิดจดหมายข่าว ฉบับแรก 10-11-2562 ครับ

ขอเชิญร่วมเป็น 1ใน 10 ล้านกิโลกับ KRUN  สสจ.ขอนแก่น 6 พย. 62 16.00 น. ณ บึงทุ่งสร้าง #KRUN #BrandAmbassador
06/11/2019

ขอเชิญร่วมเป็น 1ใน 10 ล้านกิโลกับ KRUN สสจ.ขอนแก่น 6 พย. 62 16.00 น. ณ บึงทุ่งสร้าง #KRUN #BrandAmbassador

ขอเชิญร่วมเป็น 1ใน 10 ล้านกิโลกับ KRUN กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ขอนแก่น 6 พย. 62 16.00 น. ณ บึงทุ่งสร้าง #KRUN #BrandAmbassador

ที่อยู่

บ้านละว้า หมู่ ที่ 5 อำเภอบ้านไผ่
Ban Phai
40110

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด