สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ..

OIJ Activities : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕...
22/11/2023

OIJ Activities : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗)
ของสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ห้องประชุม ๑๐-๐๗ ชั้น ๑๐โดยเจ้าหน้าที่สผต.

OIJ Activities : การประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเจ้าหน้าที่สผต.
30/08/2023

OIJ Activities : การประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเจ้าหน้าที่สผต.

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลั...
26/08/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อาทิ เรือนจำจังหวัดสระบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน และได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเเต่ละหน่วยงาน ที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #เขตตรวจราชการที่๑ #จังหวัดสระบุรี

วันที่​ 25​ สิงหาคม 2566​ เวลา​9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่​2...
25/08/2023

วันที่​ 25​ สิงหาคม 2566​ เวลา​9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่​2​ ปีงบประมาณ​พ.ศ.2566​ จังหวัด​เลย เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงา​น​ตามนโยบายของรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงยุติธรรม​ รับฟังปัญหาอุปสรรค​ และแสดงการชื่นชม​ ความห่วงใย​และกำลังใจจากปลัดกระทรวงยุติธรรมและขอบคุณที่ทำงานหนัก ผลของการทำงานทำให้กระทรวงยุติธรรมมีภาพลักษณ์​ที่ดีขึ้นในสายตาประชาชน และเป็นกำลังใจให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง​ สุขภาพจิตที่แจ่มใส
การตรวจราชการในครั้งนี้​ ผู้ตรวจราชการ​ชื่นชมส่วนราชการในสังกัดที่สามารถปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ดี ​และสำนักงานบังคับ​คดี​จังหวัดเลยที่ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก​ GECC​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๖​ซึ่งขอให้รักษามาตรฐาน​อย่างต่อเนื่อง​ รับฟังปัญหาที่ทำการคับแคบของสำนักงานยุติธรรม​จังหวัด​เลย​ สถานพินิจ​และคุ้มครองเด็กและเยาวชน​จังหวัดเลย​ ให้คำแนะนำสำนักงานยุติธรรม​จังหวัด​เรื่องการใช้งาน​ application Justice​Care​ การดำเนินงานของศูนย์​ยุติธรรมชุมชนและศูนย์​ไกล่เกลี่ยต้องมีข้อมูล​ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ​ เน้นย้ำให้เรือนจำกำหนดราคาสินค้าที่เป็นธรรม​ การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ต้องขังที่ประกอบอาชีพต้องมีความโปร่งใส​ สำหรับสำนักงานคุมประพฤติและสถานพินิจ​ฯให้รักษาอัตราการกระทำความผิดซ้ำไม่ให้เพิ่มขึ้น​ ให้สถานพินิจและคุ้มครอง​เด็ก​และ​เยาวชน​ให้ความสำคัญ​กับภารกิจเชิงป้องกัน​ให้ความตระหนักรู้พิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา​ และขอให้สำนักงานบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง​รวมถึง ใช้ระบบ​ e-filing ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้ส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ​
ท้ายนี้​ ผู้ตรวจราชการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฎิบัติ รวมทั้งรักษาความซื่อสัตย์​ สุจริต​ มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน และได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ​ เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง​ ณ​ ​เรือนจำ​จังหวัดเลยอีกด้วย

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลั...
25/08/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง อาทิ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เรือนจำจังหวัดอ่างทอง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน และได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม #เขตตรวจราชการที่๑ #จังหวัดสิงห์บุรี #จังหวัดอ่างทอง

25/08/2023
✨️ เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม" ทำบุญตักบาตรประจำเดือน "ภายใต้กิจกรรม ๓ มิติ  #การส่งเส...
23/08/2023

✨️ เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม
" ทำบุญตักบาตรประจำเดือน "
ภายใต้กิจกรรม ๓ มิติ
#การส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
#คณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมสผต

วันที่​ 22 สิงหาคม 2566​ เวลา ​9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​   ผู้ตรวจราชกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่...
23/08/2023

วันที่​ 22 สิงหาคม 2566​ เวลา ​9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่​2​ ปีงบประมาณ​พ.ศ.2566​ จังหวัด​หนองคาย เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติ งา​น​ตามนโยบายของรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงยุติธรรม​ รับฟังปัญหาอุปสรรค​ และแสดงการชื่นชม​ ความห่วงใย​และกำลังใจจากปลัดกระทรวงยุติธรรมและขอบคุณที่ทำงานหนัก ผลของการทำงานทำให้กระทรวงยุติธรรมมีภาพลักษณ์​ที่ดีขึ้นในสายตาประชาชน และเป็นกำลังใจให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง​ สุขภาพจิตที่แจ่มใส
การตรวจราชการในครั้งนี้​ ผู้ตรวจราชการ​ชื่นชมส่วนราชการในสังกัดที่สามารถปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ดี ​รับฟังปัญหาการขาดงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด​ และรถยนต์ของสถานพินิจฯ​ ที่ใช้ส่งตัวเด็กมีสภาพเก่า​ ให้คำแนะนำสำนักงานยุติธรรม​จังหวัด​เรื่องการดำเนินงานของศูนย์​ยุติธรรมชุมชนและศูนย์​ไกล่เกลี่ยต้องมีข้อมูล​ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ​ เน้นย้ำให้เรือนจำกำหนดราคาสินค้าที่เป็นธรรมเป็นธรรม การให้เงินปันผลแก่ผู้ต้องขังที่ประกอบอาชีพต้องมีความโปร่งใส​และติดตามการสร้างเรือนจำแห่งใหม่ที่อำเภอสระใคร​ สำหรับสำนักงานคุมประพฤติสถานพินิจ​ให้รักษาอัตราการกระทำความผิดซ้ำไม่ให้เพิ่มขึ้น​ และเน้นย้ำให้สำนักงานบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้ส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ​
ท้ายนี้​ ผู้ตรวจราชการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฎิบัติ รวมทั้งรักษาความซื่อสัตย์​ สุจริต​ มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน และได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ​ ณ​ ​ สำนักงานบังคับ​คดี​ ​และเรือนจำจังหวัดหนองคาย​อีกด้วย

ในวันศุกร์​ 18​ สิงหาคม​ 2566​  นางจิรภา​ สินธุ​นาวา​ ผู้ตรวจ​ราชการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ พร้อมคณะ เข้า​ร่วมงาน​ประชุม​การ​...
20/08/2023

ในวันศุกร์​ 18​ สิงหาคม​ 2566​ นางจิรภา​ สินธุ​นาวา​ ผู้ตรวจ​ราชการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ พร้อมคณะ เข้า​ร่วมงาน​ประชุม​การ​ตรวจราชการ​แบบบูรณา​ของสำนักนายกรัฐมนตรี​ ณ​ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่​ ​เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ​บูรณาการประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2566​ รอบที่2​ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี​ เขตตรวจราชการ​ที่​ 6​ จังหวัด​กระบี่​ (นางสาสปภัสมน อัมราลิขิต)​ และผู้ตรวจ​ราชการ​/กรม​ และหน่วยงาน​ใน​พื้นที่​ และลงพื้น​ที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน​ในสังกัดกระทรวง​ยุติ​ธร​รมในพื้นที่​จังหวัด​กระบี่

ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงา...
18/08/2023

ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมหน่วยงานและพบปะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง และเรือนจำกลางจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเรือนจำมั่นคงสูงสุด (Supermaximum Security Prison)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ชื่นชมในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง รวมถึงการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขัง ด้วยเน้นการฝึกปฏิบัติให้อยู่ใน “ระเบียบวินัย” โดยใช้ “จิตใจ” เพื่อให้ผู้ต้องขังยอมรับและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และให้พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานปีละ ๑ นวัตกรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนางาน โดยเน้นย้ำให้แต่ละเรือนจำ/ทัณฑสถาน มีความชัดเจนในการจำแนกรูปแบบของเรือนจำและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเนื่องจากแต่ละแห่งมีลักษณะทาง โดยเรือนจำกลางจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเรือนจำมั่นคงสูงสุด (Supermaximum Security Prison) ควรเน้นการปฏิบัติให้ความสำคัญเรื่องการฝึกระเบียบวินัยเนื่องด้วยกลุ่มผู้ต้องขังมีลักษณะ และควรพัฒนารูปแบบการศึกษาที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาจิตใต้สำนึก ปรับมุมมองทางความคิดหรือทัศนคติให้มองเห็นถึงโอกาสมากขึ้น และทัณฑสถานห้วยโป่ง เป็นเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและเป็นกลุ่มเรือนจำนำร่องเรือนจำท่องเที่ยว ควรเพิ่มเติมในเรื่องการศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและได้เห็นถึงคุณและโทษของการครองตนในสังคมต่อไป
ท้ายนี้ ได้เข้าหารือเพื่อหาความร่วมมือ และความต้องการด้านแรงงานของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการด้านระบบแรงงานให้ตรงกับความต้องการ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

ผู้ตรวจ​ราชการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ และคณะ เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ​บูรณาการประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ...
18/08/2023

ผู้ตรวจ​ราชการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ และคณะ เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ​บูรณาการประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ จังหวัดขอนแก่น
ในวันศุกร์ที่ ๑๘​ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย​เสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจ​ราชการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ พร้อมด้วยนางศิริพร​ น้อยพินิจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ​บูรณาการ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ของนายทัศพันธ์​ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี​ และคณะผู้ตรวจราชการ​ โดย นางสาวธนียา นัยพินิจ​ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน​ ณ​ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่น​
ในการนี้​ ที่ประชุมได้หารือนโยบายสำคัญของรัฐบาล​ ได้แก่​ การท่องเที่ยว​ การพัฒนาศักยภาพ​คนตลอดช่วงชีวิต​ การตรวจราชการตามมาตรา​ ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ​ พ.ศ.๒๕๖๕​ โครงการสัตว์​โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายนวัตวิถีบ้านหัวฝาย อำเภอ​ชนบท​ จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใ...
18/08/2023

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
โดย นางสาวพัชรศรี​ ศรีเมือง​ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวงยุติธรรม และคณะ​ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ​รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
เพื่อรับทราบปัญหาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เเก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานบังคับคดีสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านทำเนียบ ณ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าขนอน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค และรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน และขอชื่นชมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้ง 3 ศูนย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็งในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยได้รับความร่วมมือ จากองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจในพื้นที่ พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่ว...
18/08/2023

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมหน่วยงานและพบปะเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

โดยได้ส่งต่อความร่วมมือในการป้องกัน เพื่อบูรณาการทำงานด้านเด็กร่วมกันกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน ในการเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการพัฒนารูปแบบการป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบ รวมถึง ได้ทำกิจกรรม พูดคุย ให้กำลังเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬาฟุตซอล ได้แก่ ลูกฟุตซอล ๔ ลูก รองเท้าฟุตซอล ๒ คู่ และถุงมือโกล์ ๒ คู่ จากนายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ ประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดไทย และนายมงคล นฤนาทดำรงค์ ช่วย (PA) โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้นำส่งมอบให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมทางด้านกีฬา พัฒนาจิตใจและร่างกายของเด็กและเยาวชนต่อไป

รวมถึงได้พูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการ ติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูล กยศ. และมอบขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใ...
17/08/2023

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดนครนายก
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดนครนายก อาทิ เรือนจำจังหวัดนครนายก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน และได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

วันที่ 17​ สิงหาคม 2566​ ณ​ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน​ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม​ นาย​เสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจ​ราชการ​กระ...
17/08/2023

วันที่ 17​ สิงหาคม 2566​ ณ​ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน​ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม​ นาย​เสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจ​ราชการ​กระทรวง​ยุติธรรม​เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ​บูรณาการประจำปี
​งบประมาณ​ พ.ศ.2566​ รอบที่2​ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี​
(นายทัศพันธ์​ พงษ์เภตรา)​ และคณะผู้ตรวจราชการ​ โดยนายธัญญวัฒน์​
ชาญพินิจ​ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน​ ในการนี้​ที่ประชุมได้หารือนโยบายสำคัญของรัฐบาล​ ได้แก่​ การท่องเที่ยว​ การพัฒนาศักยภาพ​คนตลอดช่วงชีวิต​
การตรวจราชการตามมาตรา​ ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ​ พ.ศ.๒๕๖๕​ โครงการสัตว์​โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ชุมชนท่องเที่ยว​OTOP นวัตวิถีบ้านหัวขัว​ หมู่ที่๔​ตำบลแกดำ​ อำเภอ​แกดำ​ และวัดป่าวังน้ำเย็น​ (วัดพุทธวนาราม)​ อีกด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใ...
16/08/2023

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดสระเเก้ว
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว ได้เเก่ เรือนจำจังหวัดสระเเก้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระเเก้ว สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระเเก้ว และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระเเก้ว ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน และได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบ...
15/08/2023

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ) พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง โดย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายชลธี ยังตรง) เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็นการตรวจติดตามงาน/โครงการการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในเรื่องของการท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การตรวจราชการตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี และวัดพระธาตุหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้า...
11/08/2023

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 จ.ชลบุรี จำนวน 11 หน่วยงานลงพื้นที่ศึกษาดูงานละพบปะผู้ประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
โดย ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ และนายทศพล มีใจบุญ ให้เกียรติต้อนรับทีมงาน และหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน โดยทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จะสนับสนุนในการหา Partner สร้าง Networking สร้างโอกาส เพื่อคืนทรัพยากรมนุษย์สู่ตลาดแรงงาน บนความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ (Possibility)โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนการสร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรมให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานให้กับผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรือนจำ และนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อลดปัญหาและป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำผิดซ้ำต่อไป

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่ว...
10/08/2023

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมหน่วยงานและพบปะเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษพัทยา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขลบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงาน โดยให้จัดลำดับความสำคัญของงาน ปรับวิธีการทำงานให้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงานให้ประชาชนรับทราบ และสร้างความร่วมมือกับชุมชนในท้องที่ รวมถึงการรักษามาตรฐานความสะอาดของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้มอบขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข

วันที่​ 10 สิงหาคม 2566​ เวลา​9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่​2​...
10/08/2023

วันที่​ 10 สิงหาคม 2566​ เวลา​9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่​2​ ปีงบประมาณ​พ.ศ.2566​ จังหวัด​แพร่ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงา​น​ตามนโยบายของรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงยุติธรรม​ รับฟังปัญหาอุปสรรค​ และแสดงการชื่นชม​ ความห่วงใย​และกำลังใจจากปลัดกระทรวงยุติธรรมและขอบคุณที่ทำงานหนัก ผลของการทำงานทำให้กระทรวงยุติธรรมมีภาพลักษณ์​ที่ดีขึ้นในสายตาประชาชน และเป็นกำลังใจให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง​ สุขภาพจิตที่แจ่มใส
การตรวจราชการในครั้งนี้​ ผู้ตรวจราชการ​ชื่นชมส่วนราชการในสังกัดที่สามารถปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ดี ​ รับฟังปัญหาการใช้งานอาคารบูรณาการซึ่งมีปัญหาการรั่วซึมและที่จอดรถไม่เพียงพอทำให้ประชาชนที่ติดต่อไม่รับความสะดวก​ ​และ​กำชับให้ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงapplication Justice​Care​มากขึ้น​ ชื่นชมเรือนจำที่ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้ต้องขังและเน้นย้ำเรือนจำให้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าฝีมือผู้ต้องขังและให้ส่งมอบสินค้าโดยเร็ว​ตลอดจนกำชับการกำหนดราคาสินค้าให้มีความเป็นธรรม กำชับให้สำนักงานคุมประพฤติและสถานพินิจ​รักษาอัตราการกระทำความผิดซ้ำไม่ให้เพิ่มขึ้น​ เน้นย้ำให้สำนักงานบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจราชการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฎิบัติ รวมทั้งรักษาความซื่อสัตย์​ สุจริต​ มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน
หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ​ ณ​ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด​ สำนักงานคุมประพฤติ​ สำนักงานบังคับ​คดี​ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน​และเรือนจำจังหวัดแพร่

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลั...
09/08/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดชัยภูมิ

ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ต้องขังในเเดนหญิง จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ อาทิ เรือนจำกลางคลองไผ่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เรือนจำอำเภอสีคิ้ว และเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #เขตตรวจราชการที่๑๓ #จังหวัดชัยภูมิ

วันที่​ 9​ สิงหาคม 2566​ เวลา 9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่...
09/08/2023

วันที่​ 9​ สิงหาคม 2566​ เวลา 9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่​2​ ปีงบประมาณ​พ.ศ.2566​ จังหวัด​พะเยา​ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงา​น​ตามนโยบายของรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงยุติธรรม​ รับฟังปัญหาอุปสรรค​ และแสดงการชื่นชม​ ความห่วงใย​และกำลังใจจากปลัดกระทรวงยุติธรรมและขอบคุณที่ทำงานหนัก ผลของการทำงานทำให้กระทรวงยุติธรรมมีภาพลักษณ์​ที่ดีขึ้นในสายตาประชาชน และเป็นกำลังใจให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง​ สุขภาพจิตที่แจ่มใส
การตรวจราชการในครั้งนี้​ ผู้ตรวจราชการ​ชื่นชมส่วนราชการในสังกัดที่สามารถปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ดี ​ แนะนำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งเสนอแนวคิดการบูรณาการ​การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท​ แนะนำเรือนจำให้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าฝีมือผู้ต้องขังและให้ส่งมอบสินค้าโดยเร็ว​และกำชับการกำหนดราคาสินค้าให้มีความเป็นธรรม เน้นย้ำให้สำนักงานคุมประพฤติและสถานพินิจ​รักษาอัตราการกระทำความผิดซ้ำไม่ให้เพิ่มขึ้น​ เน้นย้ำให้สำนักงานบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง และให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา​ สาขาเชียงคำ​ ติดตามการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานให้ครอบคลุมที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่​ด้วย
ผู้ตรวจราชการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฎิบัติ รวมทั้งรักษาความซื่อสัตย์​ สุจริต​ มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ​ ณ​ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด​ สำนักงานคุมประพฤติ​ สำนักงานบังคับ​คดี​ เรือนจำจังหวัดพะเยา และเรือนจำชั่วคราวร่องห้า

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใ...
09/08/2023

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้เเก่ เรือนจำอำเภอภูเขียว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 ก.ค. 2...
27/07/2023

ร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฎิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 ก.ค. 2566

📌ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลัง...
25/07/2023

📌ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา ได้เเก่ เรือนจำกลางนครราชสีมา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #เขตตรวจราชการที่๑๓ #จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สผต. หัวข้อ "การบริหารจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์" โดยมีนางสาวพรภัทรา ต้นตระยานนท์ เป็นวิทยากร
24/07/2023

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สผต. หัวข้อ "การบริหารจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์" โดยมีนางสาวพรภัทรา ต้นตระยานนท์ เป็นวิทยากร

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ -​๑๖.๓๐ น.​ นางสาว​พัชร​ศรี​ ศรีเมือง​ ผู้​ตรวจราช​การ​กระทรวง​ยุติธรรม​ได้​ตรวจราชการ...
21/07/2023

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๐๐ -​๑๖.๓๐ น.​
นางสาว​พัชร​ศรี​ ศรีเมือง​ ผู้​ตรวจราช​การ​กระทรวง​ยุติธรรม​ได้​ตรวจราชการ​กรณี​ปกติ​รอบ​ที่​ ๒ ปีงบประมาณ​พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดปัตตานี​ เพื่อติดตามความก้าวหน้า​การดำเนินงานตาม​นโยบาย​ของ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ รับฟังปัญหา​ อุปสรรค​ในการทำงาน​และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการนี้​ ผู้ตรวจราช​การ​ ได้รับฟังปัญหา​และมีข้อเสนอแนะ​ที่​สำคัญ​ ยกตัวอย่างเช่น​ เรือนจำกลางปัตตานี​ พบปัญหาบ้านพักเจ้าหน้าที่ทรุดโทรม​ และอัตราเจ้าหน้าที่หญิงไม่เพียงพอ​ ปัญหาเศรษฐกิจ​ซบเซาทำให้การผลักดันทรัพย์สิน​ไม่เป็นไปตามเป้า​ แนะนำให้ศูนย์​ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ ผลงานที่น่าชื่นชมให้ผู้บริหารระดับกระทรวงทราบต่อไป ทั้งนี้​ ได้ตรวจเยี่ยม​ เรือนจำ สำนักงานยุติธรรม​จังหวัด​ สำนักงานคุม​ประพฤติ​ สำนักงาน​บังคับคดี​ ศูนย์​ปฏิบัติการคดีพิเศษ​ สถานพินิจ​และ​คุ้มครอง​เด็ก​และ​เยาวชน​ และได้ให้โอวาทและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าอบรม​ อส.รจ.​อีกด้วย

ในวันที่ ๑๘- ๑๙ กรกฎาคม​ ๒๕๖๖ นางสาวพัชรศรี​ ศรีเมือง​ ผู้​ตรวจราช​การ​กระทรวง​ยุติธรรม ​ได้​ตรวจราชการ​ กรณี​ปกติ​ รอบ​...
19/07/2023

ในวันที่ ๑๘- ๑๙ กรกฎาคม​ ๒๕๖๖
นางสาวพัชรศรี​ ศรีเมือง​ ผู้​ตรวจราช​การ​กระทรวง​ยุติธรรม ​ได้​ตรวจราชการ​ กรณี​ปกติ​ รอบ​ที่ ​๒ ​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้า​การดำเนินงานตาม​นโยบาย​ของ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ รับฟังปัญหา​ อุปสรรค​ในการทำงาน​และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

ในการนี้​ ผู้ตรวจราช​การ​กระทรวงยุติธรรม ได้มีข้อเสนอแนะ​ที่​สำคัญ​ เช่น ให้เรือนจำกลางยะลาเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำปนเปื้อน ​เพื่อสุขอนามัยของผู้ต้องขัง รับฟังความต้องการกล้องวงจรปิด รวมทั้งชื่นชมความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย​ของเรือนจำอำเภอเบตง​ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำสำนักงานคุมประพฤติให้นำครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูมากขึ้น​ พร้อมกำชับสำนักงาน​ยุติธรรม​จังหวัด​ให้ความสำคัญกับโครงการยุติธรรมใส่ใจ​ Justice​ Care​ และพยายามผลักดันโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ​จากจังหวัด อีกทั้ง แนะนำสถานพินิจฯ​ ให้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและชื่นชมทุกส่วนราชการ​ในพื้นที่ที่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างดียิ่งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม​ และขอให้จัดทีม เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน​อย่างพร้อมเพรียงโดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย​อย่างต่อเนื่อง​ นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรม​จังหวัดยะลา​ เรือนจำชั่วคราว​ทุ่งปูโป๊ะ​ อีกด้วย

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม...
18/07/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๐ - ๑๓.๓๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

ต่อมาได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน และได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #เขตตรวจราชการที่๑๓ #จังหวัดสุรินทร์ #จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่๑๗ กรกฎาคม​ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.​  นางสาวพัชรศรี​ ศรีเมือง​ ผู้​ตรวจราช​การ​กระทรวง​ยุติธรรม​ ได้​ตรวจราชการ...
18/07/2023

วันที่๑๗ กรกฎาคม​ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.​
นางสาวพัชรศรี​ ศรีเมือง​ ผู้​ตรวจราช​การ​กระทรวง​ยุติธรรม​ ได้​ตรวจราชการ​กรณี​ปกติ​รอบ​ที่ ​๒ ปีงบประมาณ​พ.ศ. ๒๕๖๖​ จังหวัดนราธิวาส​ เพื่อติดตามความก้าวหน้า​การดำเนินงานตาม​นโยบาย​ของ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ และรับฟังปัญหา​อุปสรรค​ในการทำงาน ในการนี้​ ผู้ตรวจราช​การ​มีข้อเสนอแนะ​ที่​สำคัญ​ ยกตัวอย่างเช่น เรือนจำจังหวัดนราธิวาส​ มีปัญหา​น้ำบาดาลมีกรดกำมะถัน​ทำให้ไม่สามารถใช้ได้​ ซึ่งผู้ตรวจราช​การ​แนะนำให้เร่งหารือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล​ สร้างบ่อพักน้ำ​ และต้องผ่านกรรมวิธี​ต่างๆ​ เพื่อให้สามารถใช้น้ำบาดาลได้​ แนะนำสำนักงานคุม​ประพฤติ​ ให้นำ​ครอบครัวมาใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด​ เยี่ยมเยียนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงบ่อย​มากขึ้น​ แนะนำสำนักงาน​ยุติธรรม​จังหวัด​ให้สร้างสัมพันธภาพ​กับกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ตำรวจ​ ศูนย์​ยุติธรรม​ชุมชน​ ในการดำเนินงานตามโครงการ Justice​Care​ และให้สร้างขวัญกำลังใจเครือข่ายในพื้นที่โดยเสนอให้รับเข็มเชิดชูเกียรติยุติธรรมธำรง แนะนำสถานพินิจฯ​ ให้ผลิตสื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ​ให้แก่เด็กและเยาวชนโดยถอดบทเรียนจากผู้ประสบความสำเร็จ​ โดยพื้นฐานชีวิตใกล้เคียงกับเด็กและเยาวชนนั้นๆ​ เป็นต้น นอกจากนี้​ ได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราว​โคกยามู​ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร อีกด้วย

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลั...
17/07/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดสุรินทร์

ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์ อาทิ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เรือนจำกลางสุรินทร์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการทำงาน ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #เขตตรวจราชการที่๑๓ #จังหวัดสุรินทร์

วันที่​ 14 กรกฎาคม​ 2566​ เวลา 9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่​2...
14/07/2023

วันที่​ 14 กรกฎาคม​ 2566​ เวลา 9.00-15.00 น. นายเสกสรร​ สุข​แสง​ ผู้ตรวจราชกระทรวงยุติธรรม​ ตรวจราชการกรณีปกติ​ รอบที่​2​ ปีงบประมาณ​r.ศ.2566​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงา​น​ตามนโยบายของรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงยุติธรรม​ รับฟังปัญหาอุปสรรค​ และแสดงการชื่นชม​ ความห่วงใย​และกำลังใจจากปลัดกระทรวงยุติธรรม และขอบคุณที่ทำงานหนัก ผลของการทำงานทำให้กระทรวงยุติธรรมมีภาพลักษณ์​ที่ดีขึ้นในสายตาประชาชน และเป็นกำลังใจให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง​ สุขภาพจิตที่แจ่มใส​ การตรวจราชการในครั้งนี้​ ชื่นชมส่วนราชการในสังกัดที่สามารถปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ดี ​ ชื่นชมการทำงานของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์​ในการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์​ในการเปิดห้องพะยอมปันสุขเพื่อควบคุมตัวผู้ต้องขังในโรงพยาบาล​ ตรวจเยี่ยมร้านคาร์แคร์ซึ่งสร้างงาน​ สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง แนะนำการส่งเสริมช่องทางการขายเพื่อสร้างรายได้​มากขึ้น แนะนำการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ขัดกับหลักการ PDPA ​กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฎิบัติ รามทั้งรักษาความซื่อสัตย์​ สุจริต​ มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน​ นอกจากนี้​ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำในเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง และตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ​ ณ​ สำนักงานบังคับ​คดี​ อีกด้วย

ที่อยู่

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Ban Song Hong
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621415417

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ