ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพญาอินทรี

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพญาอินทรี องค์กรกลางการสื่อสารเตือนภัยพิบัติชาติ
(19)

ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม้ รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกัน และ บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามที่ ส.ป.ภ.ได้กำหนดไว้ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.2566  #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (Ea...
27/11/2023

วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.2566 #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (Eagle D27) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พญาอินทรีบรรเทาภัย

ฝึกสอนการดับเพลิงขั้นต้น สาธิตการใช้ถังดับเพลิง แด่ทีมงาน กู้ชีพ กู้ภัย บรรเทาสาธารณะภัย พยาบาล พระภิกษุ-สามเณร และเจ้าหน้าที่ของทาง #วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ตาม “ โครงการ สร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจ คุ้มภัยวัด”

สมาชิกที่ ว.4 ร่วม ED-27, อยุธยาD001, อุทัยD001, นครปฐมD003, เชียงใหม่D121-D122, ปราการD020, https://www.facebook.com/phayainsea/posts/pfbid0YQtP2GBfS28hU6NYTFouZDWRhCvyCB7vgfmibCn1Ue9KkpkuXTRbrsffnR2Fx2nCl

วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.2566  #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (E...
27/11/2023

วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.2566 #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (Eagle D27) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พญาอินทรีบรรเทาภัย

#ถวายถังดับเพลิง จำนวน 20 ถัง แด่ #วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ตาม “ โครงการ สร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจ คุ้มภัยวัด”
โดยมีท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เมตตารับถวาย

สมาชิกที่ ว.4 ร่วม ED-27, อยุธยาD001, อุทัยD001, นครปฐมD003, เชียงใหม่D121-D122, ปราการD020,

27/11/2023
27/11/2023
วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.2566  #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (E...
26/11/2023

วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.2566 #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (Eagle D27) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พญาอินทรีบรรเทาภัย

ร่วมถวายผ้าป่า #เพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์อาพาธ ขนาด 20 เตียง จำนวนเงินที่เพื่อนสมาชิกร่วมบริจาค 16,690 บาท ของศูนย์พญาอินทรีน่านอีก 9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,690 บาท

และ #ถวายถังดับเพลิง จำนวน 4 ถัง แด่ #สำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ตาม “ โครงการ สร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจ คุ้มภัยวัด”

สมาชิกที่ ว.4 ร่วม ED-27, EM-009 อยุธยาD001, อุทัยD001, นครปฐมD003, เชียงใหม่D121-D122, ปราการD020, แม่แตงD001, น่านD009

วันเสาร์ที่ 25 พ.ย.2566  #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (Eag...
26/11/2023

วันเสาร์ที่ 25 พ.ย.2566 #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (Eagle D27) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พญาอินทรีบรรเทาภัย

#ถวายถังดับเพลิง จำนวน 2 ถัง แด่ วัดสักลาย ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาม “ โครงการ สร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจ คุ้มภัยวัด”

สมาชิกที่ ว.4 ร่วม อยุธยาD001, อุทัยD001, นครปฐมD003, เชียงใหม่D121-D122, ปราการD020,

26/11/2023
26/11/2023
25/11/2023

✅รู้ไว้ก่อนบรรทุก‼️เกณฑ์น้ำหนักที่ไม่ควรแบกเกินพิกัดเพื่อไม่ให้ถูก จับ และ ปรับ💯🚛🚌🚚

⚠️ปัญหาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ควรคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น

📍ทำให้พื้นถนนเกิดการชำรุดได้
📍ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน
📍อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลังได้

#กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง

🌈♥️ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือ👮🏻‍♂️ #ตำรวจทางหลวง

#กองบังคับการตำรวจทางหลวง #โทร1193

ขอน้อมถวายอาลัย น้อมส่งหลวงปู่พัฒน์สู่พระนิพพานวันศุกร์ที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๖พระราชมงคลวัชราจารย์(หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) เจ้...
23/11/2023

ขอน้อมถวายอาลัย น้อมส่งหลวงปู่พัฒน์สู่พระนิพพาน

วันศุกร์ที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๖
พระราชมงคลวัชราจารย์(หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร(ห้วยด้วน)ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้ละสังขารในเวลา ๐๑.๔๐ น. โรงพยาบาลกรุงเทพ

ขอถวายความอาลัย ขอให้พระราชมงคลวัชราจารย์(หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) ไปสู่นิพพาน 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอนุรักษ์ เผือกน้อย (Eagle I499) เป็นตัวแทน ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์สู้ภัย...
22/11/2023

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอนุรักษ์ เผือกน้อย (Eagle I499)
เป็นตัวแทน ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์สู้ภัยพิบัติชาติ พญาอินทรี วางพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมฟังพระสวดอภิธรรม
งานศพ คุณอังคณา บุรีรักษ์ อายุ 54 ปี ภรรยาของ คุณธนภัทร นุชบุรี (Eagle N040) เกิดอุบัติเหตุถูกรถชน ทำให้เสียชีวิต

โดยจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรม ณ.วัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และจะฌาปนกิจศพใน วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

วันพุธที่ 15 พ.ย.2566  #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (Eagle...
15/11/2023

วันพุธที่ 15 พ.ย.2566 #ศูนย์พญาอินทรี ร่วมกับ #บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด โดยท่านอาจารย์สวัสดิ์ เจริญวรชัย (Eagle D27) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พญาอินทรีบรรเทาภัย

#ถวายถังดับเพลิง จำนวน 5 ถัง แด่ วัดพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก พร้อมสาธิตการใช้งาน และการดับเพลิงในเบื้องต้น
ตาม “ โครงการ สร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจ คุ้มภัยวัด”

สมาชิกที่ ว.4 ร่วม นายปรีชา บุญยงค์ (อุทัย D001) และทีมไฟร์แมนเซ็นทรัลพิษณุโลก https://www.facebook.com/phayainsea/posts/pfbid0xpgNjtLKP2732TR5z1qBJST28B93atydCt4ggueFWbzaScdueRvdu2yws8spZxWwl

15/11/2023
03/11/2023
03/11/2023
24/10/2023

ปากช่อง นครราชสีมา

ในนามของผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการและอาสาสมัคร ศูนย์พญาอินทรีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเลาหกรรมวนิชที่ได้สู...
18/10/2023

ในนามของผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการและอาสาสมัคร ศูนย์พญาอินทรี

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อครอบครัวเลาหกรรมวนิชที่ได้สูญเสียผู้อันเป็นที่รักยิ่ง

#ศูนย์พญาอินทรี
#ศูนย์พญาอินทรีสมุทรสงคราม

17/10/2023
12/10/2023
12/10/2023
12/10/2023

เด็กผู้หญิง15 ปี จมน้ำ ในพื้นที่ สุโขทัย

12/10/2023

ที่อยู่

Bang Bua Thong

เบอร์โทรศัพท์

+66845324499

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพญาอินทรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพญาอินทรี:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bang Bua Thong

แสดงผลทั้งหมด