โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และบริเวณโรงเรียน เพื่อต้อนรับการเปิด...
07/11/2021

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และบริเวณโรงเรียน เพื่อต้อนรับการเปิดเรียน และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ณ สถานที่ฉีดวัคซีน IMPACT Exhibition Center Hall 5-6 เมืองทอง...
07/11/2021

นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ณ สถานที่ฉีดวัคซีน IMPACT Exhibition Center Hall 5-6 เมืองทองธานี และเวสต์เกต ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำให้เด็กๆ ได้รับสิ่งดีๆครับ

ประกาศโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2.คู่มือการปฎิบ...
05/11/2021

ประกาศโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2
.
คู่มือการปฎิบัติตนในการเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดเรียนในระบบประเภท ไป - กลับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/file/d/18vy6nW8kWcGDZUBEGvYAZETHaKWJoEas/view?usp=sharing

21/10/2021
21/09/2021
📌บรรยากาศการเรียนการสอน Online 📌 ในสัปดาห์นี้  เด็กๆ ระดับปฐมวัยร่วมกิจกรรม 😍โตไปไม่โกง 😍 เด็กได้เรียนรู้คุณธรรม  5 ข้อ ...
20/09/2021

📌บรรยากาศการเรียนการสอน Online 📌 ในสัปดาห์นี้ เด็กๆ ระดับปฐมวัยร่วมกิจกรรม 😍โตไปไม่โกง 😍 เด็กได้เรียนรู้คุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง ... เพราะเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า 👩🧒 ดังนั้นทางโรงเรียนได้ตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกสร้างคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม🧚🧚

Photos from โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์'s post
15/09/2021

Photos from โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์'s post

บรรยากาศการเรียนการสอน Online 🤩  ของเด็กๆ ปฐมวัย  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ...
13/09/2021

บรรยากาศการเรียนการสอน Online 🤩 ของเด็กๆ ปฐมวัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 มิติใหม่ในการเรียนรู้ในยุค 🧚 New Normal 🧚 เด็กๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง แม้ว่าผู้ปกครองจะต้องทำงานและต้องแบ่งเวลา 🕔ให้กับการเรียนของลูกๆ ถึงจะเป็นเพียงวันละเล็กน้อยแต่นับเป็นเวลาที่มีคุณภาพ มาถึงวันนี้คุณครูขอยกนิ้ว 👍👍 ให้ผู้ปกครองทุกครอบครัวที่ยังเดินร่วมทางกับบทเรียน Online ครั้งนี้ เราจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ❤️❤️ สู้ๆ นะคะ ❤️

ประกาศ เรื่องการรับเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้ด้านการศึกษา 2,000 บาท จากรัฐบาล เงินค่าค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื...
04/09/2021

ประกาศ เรื่องการรับเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้ด้านการศึกษา 2,000 บาท จากรัฐบาล เงินค่าค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
.
ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน
https://drive.google.com/file/d/10CTDR-hgrdS6HmwPuwYPpkb3yjBykyxf/view?usp=sharing

18/08/2021

กิจกรรมสนุกๆ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย กับกิจกรรม
“ หนูน้อยนักทดลอง 🧚 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ” ที่เด็กๆ และผู้ปกครองทำการทดลองวิทยาศาสตร์ร่วมกัน 😍 สนุกสนานมากแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ 😍🌹😍

16/08/2021

กิจกรรมสนุกๆ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย กับกิจกรรม “ หนูน้อยนักทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ” ที่เด็กๆ และผู้ปกครองทำการทดลองวิทยาศาสตร์ร่วมกัน สนุกสนานมากแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ

Photos from โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์'s post
12/08/2021

Photos from โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์'s post

11/08/2021

วันแม่แห่งชาติ...แผนกปฐมวัย
ประมวลภาพความประทับใจในช่วงวันหยุด การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของเด็กๆปฐมวัยและคุณแม่ในโอกาสพิเศษวันแม่

วันแม่แห่งชาติ...แผนกปฐมวัยประมวลภาพความประทับใจในช่วงวันหยุด การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของเด็กๆปฐมวัยและคุณแม่ในโอก...
11/08/2021

วันแม่แห่งชาติ...แผนกปฐมวัย
ประมวลภาพความประทับใจในช่วงวันหยุด การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของเด็กๆปฐมวัยและคุณแม่ในโอกาสพิเศษวันแม่ และขอเชิญชวนโพสต์รูปถ่าย /โปสเตอร์ / คลิปวิดีโอ เช่น Tiktok ร่วมบอกรักคุณแม่พร้อมคำบรรยายใต้ภาพนี้ พร้อมติด Hashtag # ตั้งใจบอกรักแม่ ตลอดเดือนสิงหาคม

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงาน โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และประชาช...
05/07/2021

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงาน โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

10/06/2021
ขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์​ด้วย​ zoom​ ใช้ได้ทั้งมือถือหรือคอม​ สำหรับ​นักเรียน​ https://youtu.be/MBmiaUxqbmI
09/06/2021
ขั้นตอนการใช้ zoom ในการเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์​ด้วย​ zoom​ ใช้ได้ทั้งมือถือหรือคอม​ สำหรับ​นักเรียน​ https://youtu.be/MBmiaUxqbmI

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ด้วย zoom ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

25/05/2021
13/05/2021
09/05/2021
05/05/2021
28/04/2021
27/04/2021
ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินทร์ วรดิฐสกุลชัย ระดับชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ 91.25 ปร...
26/04/2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินทร์ วรดิฐสกุลชัย ระดับชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ 91.25 ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินทร์ วรดิฐสกุลชัย ระดับชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ 91.25 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่สอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3
22/04/2021

รายชื่อนักเรียนที่สอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ที่ได้คะแนนการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2563
21/04/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ที่ได้คะแนนการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ที่ได้คะแนนการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2563

14/04/2021
07/04/2021
Photos from โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์'s post
23/03/2021

Photos from โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์'s post

ที่อยู่

179/7 Moo 5
Bang Bua Thong
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 05:00 - 17:00
อังคาร 05:00 - 17:00
พุธ 05:00 - 17:00
พฤหัสบดี 05:00 - 17:00
ศุกร์ 05:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625717049

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bang Bua Thong บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด