โรงเรียน วัดบางโฉลงใน

โรงเรียน วัดบางโฉลงใน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียน วัดบางโฉลงใน, วัดบางโฉลงใน, Bang Phli Yai.

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยรูปแบ...
26/10/2021

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยรูปแบบการเรียนการสอน ตารางเรียนแต่ละชั้น สามารถติดตามได้ที่ไลน์กลุ่มการเรียนของบุตรหลานท่าน

อนึ่ง การเปิดเรียนแบบให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On Site) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อได้รับการอนุญาตจาก ศบค.จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยรูปแบบการเรียนการสอน ตารางเรียนแต่ละชั้น สามารถติดตามได้ที่ไลน์กลุ่มการเรียนของบุตรหลานท่าน

อนึ่ง การเปิดเรียนแบบให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On Site) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อได้รับการอนุญาตจาก ศบค.จังหวัดสมุทรปราการ

23/10/2021
14/10/2021

ทำความสะอาดห้องการงาน

12/10/2021
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน และโครงการนิเทศภายในโรงเรียนฯ ได้จัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนท...
07/10/2021

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน และโครงการนิเทศภายในโรงเรียนฯ
ได้จัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการนิเทศการสอนออนไลน์ของคุณครูหลายท่าน อาทิเช่น
1. ครูวิภา บุตรตา รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.3
2. ครูจักรกฤษณ์ ศิริผล รายวิชาภาษาไทย ป.6
3. ครูรุ่งอรุณ พรมเจียม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
4. ครูสุวรรณา สืบสี รายวิชาภาษาอังกฤษ ป.4
5. ครูพงษ์เทพ ยุวะบุตร รายวิชาภาษาอังกฤษ ป.5
6. ครูกรรณิการ์ กำเลิศกล้า รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.5

นิเทศการสอนโดยรองสุภาพรรณ สุขทอง รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

✨ ประกาศแจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน จัดการเรียนการสอน ส่งคลิปการสอน มอบหมายการบ้านและงานต่างๆ ถึงวันศ...
02/10/2021

✨ ประกาศแจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน จัดการเรียนการสอน ส่งคลิปการสอน มอบหมายการบ้านและงานต่างๆ ถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม และมีการสอบปลายภาคเรียน (แล้วแต่วิชา) รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามส่งงานที่คั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตุลาคม 2564

กำหนดการต่างๆ ระหว่างปิดภาคเรียนรวมถึงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังทั้งทาง Facebook และไลน์กลุ่มเรียนของนักเรียน

✨ ประกาศแจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน จัดการเรียนการสอน ส่งคลิปการสอน มอบหมายการบ้านและงานต่างๆ ถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม และมีการสอบปลายภาคเรียน (แล้วแต่วิชา) รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามส่งงานที่คั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตุลาคม 2564

กำหนดการต่างๆ ระหว่างปิดภาคเรียนรวมถึงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังทั้งทาง Facebook และไลน์กลุ่มเรียนของนักเรียน

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน  ได้จัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของครูสมพิช  ศรีภูมิ ตำแหน่ง ครูชำนาญก...
01/10/2021

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ได้จัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของครูสมพิช ศรีภูมิ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ และครูระวีวรรณ บุญจำรัส ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
“เกษมศานต์ สุขสำราญ เมื่อยามเกษียณ” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ภายใต้มาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มีการรักษามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน  ได้จัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของครูสมพิช  ศรีภูมิ ตำแหน่ง ครูชำนาญก...
01/10/2021

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ได้จัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของครูสมพิช ศรีภูมิ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ และครูระวีวรรณ บุญจำรัส ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
“เกษมศานต์ สุขสำราญ เมื่อยามเกษียณ” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ภายใต้มาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มีการรักษามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post
01/10/2021

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post

23/09/2021
20/09/2021
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ขอขอบคุณนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และท่านนายกจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหา...
11/09/2021

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ขอขอบคุณ
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และท่านนายกจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้เข้ามาติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับโรงเรียนวัดบางโฉลงใน
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

เครดิตภาพ : จากเพจที่นี่สมุทรปราการ

#WatbangchalongnaiSchool

โรงเรียนของเราคืนนี้เครดิตภาพ : ครูชัชกร
10/09/2021

โรงเรียนของเราคืนนี้

เครดิตภาพ : ครูชัชกร

โรงเรียนของเราคืนนี้

เครดิตภาพ : ครูชัชกร

10/09/2021
10/09/2021
Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post
10/09/2021

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post
09/09/2021

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ขอขอบคุณ ท่านสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลีท่านนายกจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉ...
09/09/2021

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ขอขอบคุณ ท่านสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี
ท่านนายกจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
รองศรวณีย์ นิ่มนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
ปลัดปารณีย์ นาคคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
ที่ได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) ในโรงเรียนวัดบางโฉลงใน

09/09/2021

ช่วยกันขนทรายจ้า

08/09/2021
08/09/2021

ขนทรายกันครับ

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post
02/09/2021

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post

ด้วยโรงเรียนวัดบางโฉลงในได้จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On-line (ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเ...
30/08/2021

ด้วยโรงเรียนวัดบางโฉลงในได้จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On-line (ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) On-hand (แจกเอกสารใบงานให้เรียนที่บ้าน) และ On-demand (การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน) โดยเริ่มทำการเรียนการสอนในรูปแบบที่กล่าวมาตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จวบจนถึงขณะนี้ เป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือน
ในการนี้ ทางโรงเรียนขอแจ้งความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน ให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงผลจากการเรียนในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มสีเขียว
๒.กลุ่มสีเหลือง
๓. กลุ่มสีแดง

ซึ่งการจัดกลุ่มดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้นักเรียนทราบถึงสถานะทางการเรียนในปัจจุบันของตนเอง มิใช่การตัดสินผลการเรียนแต่อย่างใด
นักเรียนยังสามารถติดตามส่งงาน เข้าเรียนและสอบย้อนหลังได้เพื่อปรับปรุงคะแนนก่อนสิ้นภาคเรียนโดยนักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้โดยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

https://bit.ly/3yt3Oy7

ด้วยโรงเรียนวัดบางโฉลงในได้จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On-line (ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) On-hand (แจกเอกสารใบงานให้เรียนที่บ้าน) และ On-demand (การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน) โดยเริ่มทำการเรียนการสอนในรูปแบบที่กล่าวมาตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จวบจนถึงขณะนี้ เป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือน
ในการนี้ ทางโรงเรียนขอแจ้งความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน ให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงผลจากการเรียนในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มสีเขียว
๒.กลุ่มสีเหลือง
๓. กลุ่มสีแดง

ซึ่งการจัดกลุ่มดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้นักเรียนทราบถึงสถานะทางการเรียนในปัจจุบันของตนเอง มิใช่การตัดสินผลการเรียนแต่อย่างใด
นักเรียนยังสามารถติดตามส่งงาน เข้าเรียนและสอบย้อนหลังได้เพื่อปรับปรุงคะแนนก่อนสิ้นภาคเรียนโดยนักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้โดยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

https://bit.ly/3yt3Oy7

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post
13/08/2021

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...
11/08/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
11/08/2021
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt_wKcJL42qIlNobKtoWi--lhZuKf4kp0xGTpl-Pdq8hJgLw/viewform

บางโฉลงบ้านเรามีศูนย์พักคอยแล้วนะ👍
30/07/2021

บางโฉลงบ้านเรามีศูนย์พักคอยแล้วนะ👍

บางโฉลงบ้านเรามีศูนย์พักคอยแล้วนะ👍

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...
28/07/2021

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ แบบออนไลน์

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...
28/07/2021

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ แบบออนไลน์

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post
28/07/2021

Photos from โรงเรียน วัดบางโฉลงใน's post

28/07/2021
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวช...
27/07/2021
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท่านผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/1AZaqAkPoSxHenL8PVWg1QdkKNb_fFEMv-_IlgRDMAg8/edit

📢โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ประกาศ หยุดเรียน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564  🥳โดยจุดประสงค์ของการหยุดเรียนออนไลน์ เพ...
13/07/2021

📢โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
ประกาศ หยุดเรียน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564

🥳โดยจุดประสงค์ของการหยุดเรียนออนไลน์ เพื่อใช้เป็นช่วงเวลาในการผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็นช่วงเวลาที่ให้นักเรียนสะสางภาระงานที่คงค้าง

😃 โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนออนไลน์อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

👏🏻 โรงเรียนต้องขอขอบคุณ ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่เข้าใจสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือกันอย่างดีเยี่ยม🙏

📢โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
ประกาศ หยุดเรียน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564

🥳โดยจุดประสงค์ของการหยุดเรียนออนไลน์ เพื่อใช้เป็นช่วงเวลาในการผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็นช่วงเวลาที่ให้นักเรียนสะสางภาระงานที่คงค้าง

😃 โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนออนไลน์อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

👏🏻 โรงเรียนต้องขอขอบคุณ ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่เข้าใจสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือกันอย่างดีเยี่ยม🙏

10/07/2021
ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2564 รองธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ...
03/07/2021

ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2564 รองธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พร้อมด้วย คุณศุกรรญา ทรัพย์สิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

#WatbangchalongnaiSchool

ที่อยู่

วัดบางโฉลงใน
Bang Phli Yai
10540

เบอร์โทรศัพท์

023127108

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียน วัดบางโฉลงในผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียน วัดบางโฉลงใน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามครับ เด็ก ป.6 ในปกครอง แจ้งว่า จะมีการจัดสอบ O Net ที่โรงเรียน แต่จะไม่สอบก้ได้ เพราะปีนี้ จะไม่เอาคะแนน O Net มาใช้งาน ไม่ทราบว่าจริงเท็จอย่างไร และรบกวน แจ้งปฏิทินการเรียน ให้ทราบด้วยได้ไหม ครับ ว่าจะสอบปลายภาค เมื่อไร เด้กต้องสมัครเรียน ม.1 เมื่อไร และในการเข้าเรียน ม.1 ต้องสอบอะไร อย่างไร บ้าง ปัจจุบันยังแบ่งพื้นที่ โรงเรียนใกล้เคียง อยู่ไหม เช่น ถ้าจะเข้าเรียนที่ โรงเรียน พูลเจริญ ต้องสอบไหม และเด้กสามารถไปสอบเข้าเรียนที่อื่นได้ไหม เช่น ราชวินิตบางแก้ว บางพลี บางบ่อ นวมินทร์ ลองถามเด้กหลายครั้ง เด้กยังตอบไม่ได้ ครับ ขออภัยครับ หากมีการแจ้งไว้แล้ว แต่ต้องขอรบกวนแจ้งใหม่ อีกสักครั้งนะครับ ผมเป็น ตา ของเด้ก ครับ เพิ่งกลับมาอยู่กับเขา พ่อแม่ เค้าไม่รู้เรื่องอะไรเลย ครับ ขอบพระคุณครับ กำพล พวงแก้ว [email protected] โทร 0 8 9177 1 1 49
พลังบวร " ชุมชนคุณธรรมวัดบางโฉลงใน ร่วมแรงร่วมใจ คนละไม้คนละมือ ฃ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าชั้นล่างอาคาร ๒ ห้องสังคมศึกษา โรงเรียนวัดบางโฉลงใน วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ลง
สอบถามหน่อยคะ ที่โรงเรียนมีรถรับส่งจากโรงเรียนถึงในหมู่บ้านโนเบิลรึป่าวคะ
ข้อสอบ O-NET ป.6 ครบทุกวิชา ------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 ของปีก่อนทุกวิชาถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online เพื่อให้นักเรียนชั้นป.6 ใช้ฝึกสอบจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบ ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ทำให้นักเรียนรู้ว่าทำข้อไหนผิด ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกวิชาสอบได้เลยครับ http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6.php