โรงพยาบาลบางระจัน

โรงพยาบาลบางระจัน โรงพยาบาลบางระจัน เลขที่ 41 หมู่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทร 036814755 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522 โดยยกระดับสถานีอนามัยตำบลเชิงกลัด ที่ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลเชิงกลัด มาอยู่ที่ 41 หมู่ 6 ตำบลเชิงกลัด โดยใช้ที่ราชพัสดุของชลประทาน จำนวน 23 ไร่ เศษ มีแพทย์หญิงพรพรรณเป็นผู้อำนวยการคนแรก และยกระดับเป็นโรงพยาบาล 30 เตียงปี 2536 เป็นอาคารผู้ป่วยนอกชั้นเดียว และก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น แล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2554 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554
(25)

เปิดเหมือนปกติ

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ คุณณัฐพงศ์ และคุณสุกฤตา  ธรรมวิโรจน์ศิริ และครอบครัว บริจาค Face Shield  สำหรับบุคลากรทางการแ...
30/04/2021

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ คุณณัฐพงศ์ และคุณสุกฤตา ธรรมวิโรจน์ศิริ และครอบครัว บริจาค Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ คุณณัฐพงศ์ และคุณสุกฤตา ธรรมวิโรจน์ศิริ และครอบครัว บริจาค Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีสิงห์บุรี มอบชุด PPE 50 ชุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางระจัน
29/04/2021

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีสิงห์บุรี มอบชุด PPE 50 ชุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางระจัน

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีสิงห์บุรี มอบชุด PPE 50 ชุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางระจัน

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ ร้านนานายนตรกิจ บริจาค Face Shield 118 อัน และรองเท้าบูทจำนวน 6 คู่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
29/04/2021

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ ร้านนานายนตรกิจ บริจาค Face Shield 118 อัน และรองเท้าบูทจำนวน 6 คู่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ ร้านนานายนตรกิจ บริจาค Face Shield 118 อัน และรองเท้าบูทจำนวน 6 คู่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เง๊กลั้ง เจ๊หลา บริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลบางระจัน
22/04/2021

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เง๊กลั้ง เจ๊หลา บริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลบางระจัน

16/04/2021
16/04/2021
10/03/2021
Photos from โรงพยาบาลบางระจัน's post
17/02/2021

Photos from โรงพยาบาลบางระจัน's post

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลบางระจัน ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงาน สาธารณสุขอำเภอบางระจัน รับการนิเทศง...
01/02/2021

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลบางระจัน ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงาน สาธารณสุขอำเภอบางระจัน รับการนิเทศงาน จาก นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 4
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิตในหัวข้อ ผู้สูงอายุคุณภาพ ณ ห้องประชุมจันทร์นพเก้า

13/01/2021
07/01/2021
05/01/2021
24/12/2020
Photos from โรงพยาบาลบางระจัน's post
13/12/2020

Photos from โรงพยาบาลบางระจัน's post

13/12/2020
นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจันมอบหมายให้ พญ.จินตนา บุญพร และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำ...
30/10/2020

นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจันมอบหมายให้ พญ.จินตนา บุญพร และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงพยาบาลบางระจัน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 big cleaning day และ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 21 ต.ค. 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตกรรมสาธารณสุขแห่งชาติ นายแพทย์ ธีรศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบา...
21/10/2020

วันที่ 21 ต.ค. 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตกรรมสาธารณสุขแห่งชาติ นายแพทย์ ธีรศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะและกล่าวอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี แพทย์ พยาบาล ทันตกรรม และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบางระจันร่วมพิธี พร้อมให้โอวาทการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมให้ความรู้ด้าน NCD จาก รพ.สต. สระแจง สอนการล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย แจกอาหารแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ และบริการทันตกรรมฟรี

ไข้เลือดออก​ ป้องกันได้ 📣📣"สิงห์บุรีเสียชีวิตแล้วถึง​ 5​ ราย" อย่าให้ลูกหลานหรือคนที่เรารักต้องเป็นรายต่อไปร่วมด้วยช่วยก...
27/09/2020

ไข้เลือดออก​ ป้องกันได้ 📣📣

"สิงห์บุรีเสียชีวิตแล้วถึง​ 5​ ราย" อย่าให้ลูกหลานหรือคนที่เรารักต้องเป็นรายต่อไป

ร่วมด้วยช่วยกัน​ กำจัดแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลาย​ หยอดทราย​ ใส่ปลาหางนกยูง​ เก็บรอบบ้านทำความสะอาด​ ไม่ให้ยุงอาศัย​

ทุกบ้านจะปลอดภัยถ้าพวกเราทุกคนช่วยกัน

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 คุณสายสวาท มานิตย์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบางระจัน มอบน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมจิตอาสา เน...
09/09/2020

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 คุณสายสวาท มานิตย์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบางระจัน มอบน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งจะจัดณโรงพยาบาลบางระจัน โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน เป็นประธาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน รับมอบเครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศักยกรรม...
19/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน รับมอบเครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศักยกรรมในช่องปาก มูลค่า 136,000 บาท จาก สโมสรโรตารี่สิงห์บุรีวีรชน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ...
17/08/2020

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ สถานพยาบาล เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ สรพ. เพื่อพิจารณาการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลบางระจันต่อไป

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณ ครอบครัวของอาเหล่าม่าเคงอาย่าง แซ่เอ็ง ที่บริจาคของใช้และรถเข็นสำหรับผู้ป่ว...
11/08/2020

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณ ครอบครัวของอาเหล่าม่าเคงอาย่าง แซ่เอ็ง ที่บริจาคของใช้และรถเข็นสำหรับผู้ป่วย ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ครอบครัวอาเหล่าม่าเคงอาย่าง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเ...
11/08/2020

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านหน้าเว็บโรงพยาบาลบางระจัน ที่ http://www.bangrachanhospital.go.th/

ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า วัดกุฎีทอง อ.พรหมบุรี บริจาค Mask KN 95 จำนวน 160 ชิ้น ให้แก่ทางโรงพยาบาลบางระจัน เพื่อใช้ในทางการแพ...
31/07/2020

ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า วัดกุฎีทอง อ.พรหมบุรี บริจาค Mask KN 95 จำนวน 160 ชิ้น ให้แก่ทางโรงพยาบาลบางระจัน เพื่อใช้ในทางการแพทย์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางวันดี วิรัสสะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รอง นพ.สสจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ...
30/07/2020

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางวันดี วิรัสสะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รอง นพ.สสจ.สิงห์บุรี ร่วมกับคณะกรรมการ ENV สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ติดตามประเมินมาตรฐาน Green&Clean Hospital ของโรงพยาบาลบางระจัน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายเทิดไทย มีสะอาด สาธารณสุขอำเภอบางระจัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วัน ...
30/07/2020

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายเทิดไทย มีสะอาด สาธารณสุขอำเภอบางระจัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ มหัศจรรย์ 1000 วัน ( งานอนามัยแม่และเด็ก ปฐมภูมิ )
ณ ห้องประชุมจันทร์นพเก้า โรงพยาบาลบางระจัน

วันที่ 23 ก.ค. 2563 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน เป็นประธานเปิดงาน โครงการซ้อมแผนป้องกันและระง...
24/07/2020

วันที่ 23 ก.ค. 2563 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน เป็นประธานเปิดงาน โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาลบางระจัน ปี 2563 ช่วงวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาลบางระจัน พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีถวายพระพรช...
24/07/2020

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาลบางระจัน พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษารัชการที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหอผู้ป่วยนอก
OPD

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ธีระศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน เป็นประธานเปิด กิจกรรมลด ละ เลิก บุหรี่ ส...
13/07/2020

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ธีระศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน เป็นประธานเปิด กิจกรรมลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงเข้าพรรษาของประชาชนในเขตอำเภอบางระจัน โดยแบ่งออกเป็นจำนวนทั้งหมด 2 รุ่น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 แพทย์หญิงสิตานัน เวทย์วัฒนชัย  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนโรงพยาบาลบางระจัน รับบริจาคเงินจาก นาง...
04/07/2020

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
แพทย์หญิงสิตานัน เวทย์วัฒนชัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนโรงพยาบาลบางระจัน รับบริจาคเงินจาก นางชญาณิศา คงมั่น ร้านโชคสุวรรณ ตลาดชัณสูตร
เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบ้านถ้วน)
เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางระจัน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ธีระศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน พร้อมบุคลนำเทียนพรรษาถวายวัดม่วงชุม และวั...
03/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ธีระศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน พร้อมบุคลนำเทียนพรรษาถวายวัดม่วงชุม และวัดพระปรางค์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

05/06/2020
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจ่า

ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563จากรพ.สต.บ้านจ่า

*** ประกาศวันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี2563
ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนกับทาง รพ.สต.บ้านจ่าแล้ว ขอให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ในวันที่ 12 มิถุนายน2563 ดังนี้
หมู่ 1,2,4,5 ให้มาฉีดในเวลา 8.00 -11.00 น.
หมู่ 3,6,7,8 ให้มาฉีดในเวลา 13.00 -14.30 น.
***จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยทางรพ.สต. จะให้ อสม. ไปแจ้งท่านอีกครั้ง ขอบคุณมากค่ะ *** โปรดนำใบนัดและบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยนะคะ***😀

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน รับมอบบริจาค ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กองทุนสวัสดิ...
28/05/2020

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน รับมอบบริจาค ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาอำเภอบางระจัน จำนวน 19 รายการ รวมมูลค่า 900,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบางระจัน สำหรับบริการคนไข้ในโรงพยาบาลบางระจันและในชุมชน

ที่อยู่

อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
Bang Racham
16130

เบอร์โทรศัพท์

036-814755

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลบางระจันผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ขนมเค้กบ้านต้นน้ำ​ บริจาค​ ขนม​ให้บุคคลากรทางการแพทย์​ จำนวน​ 3​ ถุงค่ะ โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.28 น. ท่านกำนัน​ประดิษฐ์​ บริจาค​แอลกอฮอล์เจล​ จำนวน​ 10​ ถุง ให้โรงพยาบาลบางระจัน รับมอบโดยคุณอารีวรรณ พันธ์หนู หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลบางระจัน โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณท่านกำนัน​ประดิษฐ์​ เป็นอย่างสูง
วันที่ 19 เมษายน 2563 ญาติคุณยายเมตตา จีนซื่อ นำเงินมาบริจาคให้โรงพยาบาลบางระจัน จำนวน 20,000 บาท เนื่องในงานฌาปนกิจคุณยาย ณ วัดพระปรางค์ ขอดวงวิญญาณของคุณยายสู่สุคติมีความสุขในสัมปรายภพเทอญ รับมอบโดย นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน(กองบิน2)ลพบุรี บริจาคface shieldจำนวน50ชิ้น ให้โรงพยาบาลบางระจัน โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมการบิน(กองบิน2)ลพบุรี เป็นอย่างสูง
คุณวีระยุทธ สนับสนุนน้ำดื่มมาให้ในโครงการ มอบน้ำดื่มปันนำ้ใจสู้ภัยcovid19 รับมอบโดย นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน โรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณแทนผู้รับบริการอย่างสูง
โรงพยาบาลบางระจันขอรายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
ประกาศ..สิงห์บุรี.ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID 19
คุณอรทัย ขันตี บริษัท bullet international logistics บริจาค Surgical mask 6 กล่อง(300ชิ้น) N95 mask 1 กล่อง แผ่นไส้กรอง 1 ห่อ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางระจัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม2563 เพื่อนำไปใช้ป้องกัน โรค covid 19 โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้
ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน