ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก

ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก, หน่วยงานราชการ, ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก ถนนนเรศ, Bang Rak.

เปิดเหมือนปกติ

The Thai Red Cross Society
30/10/2020

The Thai Red Cross Society

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

สามารถบริจาคเงินผ่านระบบ E-donation เพียงแค่สแกน QR Code ในแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่นยืน

สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office
30/10/2020

สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office

วันเพ็ญเดือนสิบสอง! พรุ่งนี้มาลอยกระทงที่เขตบางรักแบบ New Normal กันเถอะ... 🌊🌕💜

#ลอยกระทง #สำนักงานเขตบางรัก

คำสั่งศูนย์ อปพร.เขตบางรัก                       ที่ ๑ /๒๕๖๓เรื่อง ให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่า...
29/10/2020

คำสั่งศูนย์ อปพร.เขตบางรัก
ที่ ๑ /๒๕๖๓
เรื่อง ให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เขตบางรัก ปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของทุกปี จะมีการผลิต สะสม จำหน่ายดอกไม้เพลิงและมีการ
เล่นดอกไม้เพลิงจนเกินขอบเขต ทำให้เกิดอุบัติหตุจากการผลิต สะสม และการนำมาเล่น โดยไม่ระมัดระวัง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ. ๒๕๒๘ ประกอบข้อ ๒๑ วรรคสอง และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉะนั้น จึงมอบหมายให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เขตบางรัก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาสัมพันธ์ สอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรักช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตบางรัก ให้อยู่ในความควบคุมกำกับของผู้อำนวยการเขตบางรัก (ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางรัก) และนายสม สุลัยมาน ประธานคณะกรรมกรประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางรัก และหากมีเหตุฉุกเฉินให้รายงานผู้อำนวยการเขตบางรักทราบทันที โดยปฏิบัติหน้าที่ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางราตรี ธนสมบัติกุล)
ผู้อำนวยการเขตบางรัก
ผู้อำนวยการศูนยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ยพลเรือน เขตบางรัก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3692432157468915&id=282938315085000

สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office
27/10/2020

สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office

ประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2563

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 30 ต
27/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 30 ต

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 30 ต

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่าง....

ทางศูนย์ อปพร.เขตบางรัก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของภูมินทร01 ด้วยครับทุกชีวิตเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และทุกชีวิตต้องกลับไ...
25/10/2020

ทางศูนย์ อปพร.เขตบางรัก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของภูมินทร01 ด้วยครับ
ทุกชีวิตเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และทุกชีวิตต้องกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์
"อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญิอูน"
แท้จริงเราเป็นแน่แท้เราก็กลับไปสู่พระองค์

กำหนดการละหมาดมาญัต
นายอุดม หวะสุวรรณ (ป๋าดม)
นามเรียกขาน ภูมินทร์ 01
ประธานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินทร์ ปฏิบัติการร่วม กองบัญชาการตำรวจนครบาล 8

เรียนเชิญร่วมพิธีทางศาสนาอิสลาม
วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2563
เวลา 11.00 น. เคลื่อนร่างจากบ้านไปประกอบพิธีที่มัสยิด
เวลา 12.00 น. ทำพิธีละหมาด
เวลา 13.00 น. เคลื่อนร่างสู่สุสาน เพื่อประกอบพิธีฝังตามพิธีศาสนาอิสลาม
ณ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ - สุเหร่า อาจารย์เซ็ง ซอยประชาอุทิศ 69 แขวง /เขต ทุ่งครุ กทม.

"อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญิอูน"
แท้จริงเราเป็นแน่แท้เราก็กลับไปสู่พระองค์

กำหนดการละหมาดมาญัต
นายอุดม หวะสุวรรณ (ป๋าดม)
นามเรียกขาน ภูมินทร์ 01
ประธานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินทร์ ปฏิบัติการร่วม กองบัญชาการตำรวจนครบาล 8

เรียนเชิญร่วมพิธีทางศาสนาอิสลาม
วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2563
เวลา 11.00 น. เคลื่อนร่างจากบ้านไปประกอบพิธีที่มัสยิด
เวลา 12.00 น. ทำพิธีละหมาด
เวลา 13.00 น. เคลื่อนร่างสู่สุสาน เพื่อประกอบพิธีฝังตามพิธีศาสนาอิสลาม
ณ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ - สุเหร่า อาจารย์เซ็ง ซอยประชาอุทิศ 69 แขวง /เขต ทุ่งครุ กทม.

แจ้งถึง ผู้บังคับบัญชา อาสาสมัคร และสมาชิกทุกท่าน หากว่างเว้นให้เข้าร่วมพิธี ตามวันเวลาดังกล่าว

#ป๋าจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป

ฝ่ายสื่อสารภูมินทร์

เวลา 01.38 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2563 รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า เหตุเพลิงไหม้โรงไม้ ภายในซอยฉลองกรุง 8 ถนนฉลองกรุง แข...
25/10/2020

เวลา 01.38 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2563 รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า เหตุเพลิงไหม้โรงไม้ ภายในซอยฉลองกรุง 8 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง ที่เกิดเหตุเป็นลานเก็บไม้พาเลสขนาดใหญ่พื้นที่ ศูนย์ย่อย อปพร.เขตบางรัก จัดกำลังพล รถเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ปฏิบัติงานระงับเหตุดังกล่าว

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563
24/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง        มีศูนย์กลางอยู...

๒๓ ตุลาคาคม วันปิยะมหาราชปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ 💟           ข้าพระพุทธเ...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคาคม วันปิยะมหาราช
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ 💟

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร และสมาชิกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางรัก

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 5"พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5)" ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2563
23/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2563

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 5
"พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5)"
ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2563

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง        มีศูนย์กลางอยู...

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
22/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) พายุไต้ฝุ่น โซเดล (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง        มีศูนย์กลางอยู...

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่3"พายุโซนร้อนกำลังแรง “โซเดล” (พายุระดับ 4)"ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
21/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 22 ต

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่3
"พายุโซนร้อนกำลังแรง “โซเดล” (พายุระดับ 4)"
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) พายุโซนร้อนกำลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอ....

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 ต
21/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 ต

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง โซเดล (พายุระดับ 4) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 ต

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) พายุโซนร้อน โซเดล (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป....

21 ตุลาคม วันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยด้วยพระจริยวัตรที่...
21/10/2020

21 ตุลาคม วันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย
ด้วยพระจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และพระกรุณาธิคุณพระองค์จึงทรงเป็นที่รักใคร่เลื่อมใสศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน รวมไปถึงพระราโชวาทต่างๆ ที่ได้พระราชทานไว้ ล้วนมีความหมายและเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน ดังเช่น พระราโชวาทจากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน ความว่า

" คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม "

สมเด็จย่า...สถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

#21ตุลาคม #สมเด็จย่า #แม่ฟ้าหลวง #สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี #คนดีของฉัน

แจ้งข่าวสาร เตือนภัย Thailand
18/10/2020

แจ้งข่าวสาร เตือนภัย Thailand

#แจ้งเตือนด่วนที่สุด! ผู้ว่าโคราชประกาศเตือนฉบับใหม่! #เตรียมพร้อมอพยพ8อำเภอ พื้นที่อำเภอเมือง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เฉลิมพระเกียรติ โนนไทย โนนสูง พิมาย และพื้นที่อื่นๆ ริมลำน้ำลำตะคอง และลำน้ำสาขาต่างๆ รับมือน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง

#เขื่อนลำตะคองใกล้เต็มความจุ โดยขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง ใกลเเต็มความจุ 100% แล้ว #เขื่อนจะยังไม่ระบายน้ำ ยังสามารถรองรับมวลน้ำจากอำเภอปากช่องที่อยู่เหนือเขื่อนได้จำนวนหนึ่ง เพราะพื้นที่ใต้เขื่อนมีมวลน้ำปริมาณมากเช่นกัน

#ใต้เขื่อนน้ำเยอะต้องจับตา ซึ่งในตอนนี้ บริเวณท้ายเขื่อนช่วงอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ มีปริมาณมวลน้ำจากฝนตกหนักจำนวนมาก กำลังไหลเข้าสู่พื้นที่เขตตัวเมือง

#ประชนชนต้องระวัง หากในช่วง 1-2 วันนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองเข้าขั้นวิกฤติ ต้องระบายออกท้ายเขื่อน มวลน้ำมหาศาลจะไหลมาสมทบกัน ขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำดังกล่าว เตรียมพร้อมอพยพ ขนของขึ้นที่สูง โดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่ง ริมลำน้ำสาขาต่างๆ

สรุปเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าตากสิน ซอยเจริญกรุง 50 เขตบางรัก เมื่อเวลา 05.51 น. ที่ผ่านมา // สถาน...
17/10/2020

สรุปเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าตากสิน ซอยเจริญกรุง 50 เขตบางรัก เมื่อเวลา 05.51 น. ที่ผ่านมา // สถานที่เกิดเหตุ เลขที่ 296 ซอยเกสร ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ประกอบกิจการ ร้านจำหน่ายกาแฟ ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 1 เพลิงลุกไหม้เครื่องทำกาแฟ ลุกลามเครื่องปริ้นเตอร์ และกองกระดาษ พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 2 ตารางเมตร รถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนัง ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต #ขอบคุณอปพร.เขตบางรักทุกท่าน🙏🙏🙏พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร           วันที่ ๑๓...
12/10/2020

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 💛

#ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางรัก

https://www.facebook.com/282938315085000/posts/3646973535348111/

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร           วันที่ ๑๓...
12/10/2020

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางรัก ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#โดยแต่งกายเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน 💛

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “หลิ่นฟา”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง"ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2563   พายุ...
11/10/2020

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “หลิ่นฟา”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง"
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2563
พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) หลิ่นฟาแล้วบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางที่ละติจูด 14.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนผ่านบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 11-12 ต.ค. 63 ทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้น


จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) กรรวี สิทธิชีวภาค

(นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศฉบับที่ 4
พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "หลิ่นฟา"
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
(มีผลกระทบถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563)

มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
11/10/2020

มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ประกาศกรมอุตุฯ เรื่องพายุโซนร้อน หลิ่นฟ่า เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนาม วันนี้ (11ตค)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก โดยเขตบางรัก 449 446 4418 4480 4481 ฯลฯ พร้อมกำลังพลจากสมาชิก อปพร.เขตบางรัก จ...
07/10/2020

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก โดยเขตบางรัก 449 446 4418 4480 4481 ฯลฯ พร้อมกำลังพลจากสมาชิก อปพร.เขตบางรัก จุดศูนย์ย่อย ฐานฮารูณ นำรถ บลข.พร้อมถังบรรจุน้ำร่วมกับกู้ภัยบัวเพชร ให้การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคบริเวณหมู่บ้านอินดี้ ซอยประชาอุทิศ 90 กรณีท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ชำรุด ทำให้ประชาชนบริเวณถนนประชาอุทิศขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
#อปพรเขตบางรัก
#กู้ภัยบัวเพชร

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563)"ฉบับที...
07/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบต

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563)"
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 07 ตุลาคม 2563
เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (7 ต.ค. 63) พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจาก
เมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนามทางตะวันออกประมาณ 470 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 11.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.0 องศาตะวันออก

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม

ตอนใต้ในวันนี้ (วันที่ 7 ต.ค. 63) หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่ 8 ต.ค. 63 พายุนี้

จะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. 63

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่ 7-10 ต.ค. 63คาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ มีดังนี้

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์วันที่ 8 ตุลาคม 2563 บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด

ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูลวันที่ 9 ตุลาคม 2563 บริเวณที่มีฝนตกหนัก

ภาคกลาง: จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และชัยนาท

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงาจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) กรรวี สิทธิชีวภาค

(นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (7 ต.ค. 63) พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจาก        ....

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ห่างจากเมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือป...
06/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณทะเลจีนใต้

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ห่างจากเมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 490 กิโลเมตร มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันนี้(6 ต.ค. 63)

และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 7 ต.ค. 63) หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัว

ทางทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่ 8 ต.ค. 63 โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

บางแห่งในช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. 63

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่ 7-10 ต.ค. 63

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.00 น.

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ห่างจากเมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม         ไปทางทิศตะว...

#หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในช่วงวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563ส่งผลทำให้ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอ...
05/10/2020

#หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในช่วงวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563

ส่งผลทำให้ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

#หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในช่วงวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563

ส่งผลทำให้ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

02/10/2020
Mahidol Channel

Mahidol Channel

การทำ CPR คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยผู้ป่วยที่หมดสติ ทุกวินาทีจึงสำคัญอย่างมากเพราะหมายถึงโอกาสรอดของผู้ป่วย โดยในแต่ละวัยจะมีวิธีทำ CPR แตกต่างกัน รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะ

⭐ ติดตามคลิปดี ๆ ก่อนใคร: http://bit.ly/2ZwUJDs

#CPR
#ปฐมพยาบาล
#MahidolChannel

เมื่อเวลา 13.00 น.วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563นายสม สุลัยมาน ประธานคณะกรรมการศูนย์ อปพร.เขตบางรัก (เขตบางรัก 44) เป็นตัวแทน...
02/10/2020

เมื่อเวลา 13.00 น.วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
นายสม สุลัยมาน ประธานคณะกรรมการศูนย์ อปพร.เขตบางรัก (เขตบางรัก 44) เป็นตัวแทนชมรม อปพร.เขตบางรัก รับมอบ #อุปกรณ์บรรจุอากาศเพื่อช่วยในการหายใจสำหรับตนเอง หรือ #SCBA (Self Ccontained Breathing Apparatus) จำนวน 3 ถัง จากคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกรุงเทพ (Bangkok Mosque) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตบางรัก ได้ใช้ป้องกันตัวเองในการออกปฏิบัติหน้าที่เหตุเพลิงไหม้ และสาธารณะภัยต่างๆ ต่อไป
ทั้งนี้ ทางชมรม อปพร.เขตบางรัก ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอให้คำมั่นว่า เราจะใช้อุปกรณ์ที่ท่านได้มอบให้กับเราเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงานเพื่อสังคมต่อไป

# ศูนย์อปพรเขตบางรัก
# ชมรมอปพรเขตบางรัก

https://www.facebook.com/282938315085000/posts/3615245561854242/

ด้วยคุณแม่ศรีนวล แก่นสุขา มารดาของนายเทียนชัย มงคลทวีพันธ์ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตบางรัก (เขตบางรัก 444) ได้...
26/09/2020

ด้วยคุณแม่ศรีนวล แก่นสุขา มารดาของนายเทียนชัย มงคลทวีพันธ์ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตบางรัก (เขตบางรัก 444) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
ทางเจ้าภาพจะทำการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 5 คืน ในวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 3 วัดดวงแข ถนนเจริญเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และจะทำการฌาปณกิจในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ทางลูกหลาน และญาติ ขอเชิญผู้ที่รู้จักคุ้นเคยเข้าร่วมงานในวัน และเวลาดังกล่าว

ทางคณะกรรมการฯ และสมาชิกศูนย์ อปพร.เขตบางรัก ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับ เขตบางรัก 444 มา ณ โอกาสนี้
#เขตบางรัก447 ผู้ออก ว.8

https://www.facebook.com/282938315085000/posts/3596587687053363/

ที่อยู่

ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก ถนนนเรศ
Bang Rak
10500

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ อปพร.เขตบางรักผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ