สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขต
(37)

เปิดเหมือนปกติ

👍 ผอ.บางกอกใหญ่ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำในช่วงฝนตก ⛈⚡ วันที่ 10 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูป...
10/09/2021

👍 ผอ.บางกอกใหญ่ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำในช่วงฝนตก ⛈

⚡ วันที่ 10 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำ รวมถึงประตูระบายน้ำในพื้นที่เขต 🌪

💯🌊 ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าประตูระบายน้ำหมั่นตรวจตราเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบายน้ำฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

#ทำผิดก็ต้องแก้ไข บางกอกใหญ่ตรวจถนนวังเดิม 👩🏻‍💼วันที่ 10 กันยายน 2564🔺 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ...
10/09/2021

#ทำผิดก็ต้องแก้ไข บางกอกใหญ่ตรวจถนนวังเดิม 👩🏻‍💼
วันที่ 10 กันยายน 2564
🔺 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เดินเท้าตรวจความเรียบร้อยบริเวณถนนวังเดิม พบการต่อเติมทำกันสาดยื่นล้ำออกมาในพื้นที่สาธารณะ การจอดรถบนทางเท้า พร้อมให้ตรวจสอบการตัดคันหินทางเท้า ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว

เก็บขยะเร่งด่วน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามวันที่ 10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนเก็...
10/09/2021

เก็บขยะเร่งด่วน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
วันที่ 10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนเก็บกองวัชพืชที่ได้พัฒนาให้มีความสะอาด บริเวณทางเข้าชุมชนสัมพันธ์ ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

เช้านี้ พี่ๆ ฝ่ายรักษาช่วยกันความสะอาดดูแลประชาชน10 กันยายน 2564 ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ทำค...
10/09/2021

เช้านี้ พี่ๆ ฝ่ายรักษาช่วยกันความสะอาดดูแลประชาชน
10 กันยายน 2564 ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ทำความสะอาดบริเวณราวจับสะพานลอย ที่นั่งพักรอรถโดยสารและจุดสัมผัสร่วมอื่นๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

08/09/2021

กรุงเทพมหานคร เตรียมฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน อายุ 12 - 18 ปี
ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 64 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แล้ว เมื่อวันที่ 6 - 8 ก.ย. 64

นักเรียนที่จะได้รับการฉีดต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยมีเอกสารที่ระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองความพิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ กลุ่มอายุ 12 - 13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม กลุ่มอายุ 13 - 15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัม กลุ่มอายุ 15 - 18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัม และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. โรคอ้วน ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 4. โรคไตวายเรื้อรัง 5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6. โรคเบาหวาน 7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า จะประชุมหารือแนวทางในวันที่ 9 ก.ย. 64

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

มีขยะชิ้นใหญ่!! รักษาฯ บางกอกใหญ่เก็บให้วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมา...
08/09/2021

มีขยะชิ้นใหญ่!! รักษาฯ บางกอกใหญ่เก็บให้

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่และขยะและขยะอันตราย ประเภท ที่นอนเก่า เศษไม้ ฯลฯ บริเวณซอยข้างวัดท่าพระ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดปัญหาลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะและคูคลอง และทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

เก็บขยะติดเชื้อพร้อมทำความสะอาดภายในศูนย์พักคอยฯวันที่ 8 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บขยะติ...
08/09/2021

เก็บขยะติดเชื้อพร้อมทำความสะอาดภายในศูนย์พักคอยฯ

วันที่ 8 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บขยะติดเชื้อพร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณศูนย์พักคอยเขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่ส่งมอบน้ำใจดูแลพี่น้องชาวบางกอกใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19วันที่ 8 กันยายน 2564 นางส...
08/09/2021

บางกอกใหญ่ส่งมอบน้ำใจดูแลพี่น้องชาวบางกอกใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำเจ้าหน้าที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ และในมัสยิดดิลฟัลลาห์ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกชุมชุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

08/09/2021

แก้ไข! ไทยร่วมใจปรับการฉีดวัคซีน
ที่จะฉีดในวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2564
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด
เข็ม 1 Sinovac เข็ม 2 AstraZeneca
เพื่อฉีดเข็ม 2 เร็วขึ้น
จาก 12 สัปดาห์เป็น 3 สัปดาห์
เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้น

08/09/2021

📝 กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 📝

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

👉 สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานซักฟอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 7711 ต่อ 243 หรือ 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ

👉 สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ 1.ตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2438 7176 ในวันและเวลาราชการ
—————————

รักษาฯ ทำความสะอาดพื้นที่ทุกวันป้องกันโควิด-198 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ทำความสะอาด เช็ดถูราวจับสะพานล...
08/09/2021

รักษาฯ ทำความสะอาดพื้นที่ทุกวันป้องกันโควิด-19
8 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ทำความสะอาด เช็ดถูราวจับสะพานลอยคนข้าม จุดสัมผัสร่วมต่างๆ และที่นังพักรอรถโดยสาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เพื่อป้องกันและลดการติดโควิด-19

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
07/09/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...
07/09/2021

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เขตบางกอกใหญ่)
วันที่ 7 กันยายน 2564
นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งให้ประชาชนทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้สามารถนำความรู้ความสามารถที่มีไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความเรียบร้อยคลองกิตติกมล (เขตบางกอกใหญ่) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่ 7 กันยายน 2564...
07/09/2021

รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความเรียบร้อยคลองกิตติกมล (เขตบางกอกใหญ่) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 กันยายน 2564
นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจความเรียบร้อยคลองกิตติกมลตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้สั่งการให้ทำการลอกคลองกิตติกมล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการลอกคลองกิตติกมลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ

ในการนี้ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านริมคลองกิตติกมล และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ บริเวณหลังโรงเรียนเสสะเวช

บางกอกใหญ่จัดเก็บขยะติดเชื้อในชุมชน ❌🦠😷วันที่ 7 กันยายน 2564นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ห...
07/09/2021

บางกอกใหญ่จัดเก็บขยะติดเชื้อในชุมชน ❌🦠😷
วันที่ 7 กันยายน 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วน เข้าจัดเก็บขยะติดเชื้อ บริเวณวัดนาคกลาง โดยสำนักงานเขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนให้คัดแยกขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจหาเชื้อโควิด Antigen Test Kit (ATK) ไม่นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เพื่อลดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 🧐✔️

ตรวจทางเท้าปรับปรุงให้มีระเบียบและความปลอดภัยวันที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบ...
07/09/2021

ตรวจทางเท้าปรับปรุงให้มีระเบียบและความปลอดภัย
วันที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยทางเท้าบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า ตั้งแต่สี่แยกท่าพระจนถึงเชิงสะพานเนาวจำเนียร

สำหรับการตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงทางเท้าให้มีความสะอาด ไม่กีดขวางทางเดินของประชาชน และจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเรียบร้อยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผอ.บางกอกใหญ่ ตรวจความสะอาดคลองซอยกิตติกมลวันที่ 6 กันยายน 2564นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้ว...
06/09/2021

ผอ.บางกอกใหญ่ ตรวจความสะอาดคลองซอยกิตติกมล
วันที่ 6 กันยายน 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณคลองซอยกิตติกมล เพื่อตรวจประสิทธิภาพของการระบายน้ำภายในคลอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขุดลอกคลอง และกำจัดขยะ เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกจากพื้นที่ชุมชนได้สะดวก ไม่เกิดมลพิษและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบสะอาดขึ้น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างตรงจุด

ผอ.บางกอกใหญ่ห่วงใยประชาชน#ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวชวันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขตบา...
06/09/2021

ผอ.บางกอกใหญ่ห่วงใยประชาชน
#ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช
วันที่ 6 กันยายน 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนเเละเยี่ยมชมพืชผักสวนครัวตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

ผอ.บางกอกใหญ่ เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชวันที่ 6 กันยายน 2564นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พ...
06/09/2021

ผอ.บางกอกใหญ่ เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วันที่ 6 กันยายน 2564
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน เพื่อให้มีผักที่ปลอดภัยจากสารพิษบริโภค หากเหลือสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อไปได้อีก

เบสท์ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดิน6 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธาได้ซ่อมทางเดินภายในซอยย่อยสมชาย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 เพื่...
06/09/2021

เบสท์ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดิน

6 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธาได้ซ่อมทางเดินภายในซอยย่อยสมชาย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

บางกอกใหญ่ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ...
06/09/2021

บางกอกใหญ่ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อ Update สถานการณ์ ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบ Home Isolation และ Community Isolation สำหรับหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

❄ รักษาความสะอาดฯ พัฒนาพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ห่างไกลโควิด-19😷 6 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการทำความสะอ...
06/09/2021

❄ รักษาความสะอาดฯ พัฒนาพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ห่างไกลโควิด-19

😷 6 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการทำความสะอาด เช็ดถูด้วยน้ำยาไฮเตอร์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ตามราวจับสะพานลอยคนข้าม จุดสัมผัสร่วมต่างๆ และที่นังพักรอรถโดยสาร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เพื่อป้องกันและลดการติดโควิด-19

📣 บางกอกใหญ่เชิญชวนร่วมบริจาค #ขวดพลาสติกใสนำไปทำชุดPPE🌟 วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบ...
06/09/2021

📣 บางกอกใหญ่เชิญชวนร่วมบริจาค #ขวดพลาสติกใสนำไปทำชุดPPE

🌟 วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เปิดโครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" จัดทำขึ้นโดย Less Plastic Thailand YOUเทิร์น และหน่วยงานพันธมิตร โดยประชาสัมพันธ์รับบริจาคขวดพลาสติกใสใช้แล้ว มีหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายรายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมโครงการฯ ณ บริเวณหน้าห้องเวรรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

👉 สำหรับชุด PPE ที่ได้จากขวดพลาสติดนั้น จะนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 ได้แก่ บุคลากรด่านหน้า พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย และเจ้าหน้าที่เทศกิจรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรง ซึ่งขวดน้ำพลาสติก 18 ขวด สามารถนำไปทำชุด PPE ได้ 1 ชุด สามารถนำไปซักใช้ซ้ำได้

🔰 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอเชิญชวนมาร่วมบริจาคขวดพลาสติกใสได้ที่อาคารฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 3 หรือที่จุด Drop Point ตาม Link shorturl.asia/JBIKy หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564

04/09/2021

🚨 จำนวนผู้ป่วย COVID-19 จำแนกรายเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ
🗓ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 4 ก.ย. 64
⚠️รวม 50 เขต มีผู้ติดเชื้อ 44,590 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 64)

ผอ.เขตบางกอกใหญ่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยฯ วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที...
03/09/2021

ผอ.เขตบางกอกใหญ่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยฯ
วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและและกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยติดโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางกอกใหญ่

ทำความสะอาด จุดตรวจบริการเชิงรุกโควิด-19 ใต้สะพานพระราม 83 ก.ย. 64 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ม...
03/09/2021

ทำความสะอาด จุดตรวจบริการเชิงรุกโควิด-19 ใต้สะพานพระราม 8

3 ก.ย. 64 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้น​ที่​บริเวณจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชน ใต้สะพานพระราม 8 โดยเช็ดถูทำความสะอาด​ห้องน้ำ และเก้าอี้นั่ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเเพร่กระจาย

รักษาฯ บางกอกใหญ่ทำความสะอาด ลดเชื้อโรควันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกันทำความสะอาด เช็ดถูรา...
03/09/2021

รักษาฯ บางกอกใหญ่ทำความสะอาด ลดเชื้อโรค

วันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกันทำความสะอาด เช็ดถูราวเหล็กสะพานลอยคนข้าม ที่นั่งพักรอรถโดยสาร และจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
02/09/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

บางกอกใหญ่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ 💉😷>>วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ⏰นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำน...
02/09/2021

บางกอกใหญ่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ 💉😷
>>วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ⏰
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน มอบหมายหัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะแพทย์-พยาบาล จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวด ⛑ 🙂
#เขตบางกอกใหญ่
#ฉีดวัคฃีนป้องกันโควิด19
#ฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบาง
#สกัดการระบาด
#Covid19 🦠

ผอ.เขตฯ เยี่ยมศูนย์พักคอยฯ1 ก.ย. 64 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ...
01/09/2021

ผอ.เขตฯ เยี่ยมศูนย์พักคอยฯ
1 ก.ย. 64 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยฯ พร้อมให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกใหญ่

เก็บขยะติดเชื้อในศูนย์พักฯวันที่ 1 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่เก็บขยะติดเชื้อ บริเวณศูนย์พักค...
01/09/2021

เก็บขยะติดเชื้อในศูนย์พักฯ
วันที่ 1 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่เก็บขยะติดเชื้อ บริเวณศูนย์พักคอยเขตบางกอกใหญ่ ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 โดยแยกทิ้งกับขยะที่วไป เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

Best บางกอกใหญ่ ซ่อมถนนชำรุด 1 ก.ย. 64 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (Best) ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยเพชร...
01/09/2021

Best บางกอกใหญ่ ซ่อมถนนชำรุด
1 ก.ย. 64 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (Best) ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยเพชรเกษม 18 จนถึงซอยเพชรเกษม 14 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนดังกล่าว

เก็บขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปจัดการอย่างเป็นระบบวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ได...
31/08/2021

เก็บขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปจัดการอย่างเป็นระบบ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วน เข้าจัดเก็บขยะติดเชื้อ ภายในบริเวณศูนย์พักคอยเขตบางกอกใหญ่ โดยจะนำขยะติดเชื้อเหล่านี้จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว

👷‍♂️หน่วย Best บางกอกใหญ่ซ่อมแซมทางเท้า 🚧วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ได้ม...
31/08/2021

👷‍♂️หน่วย Best บางกอกใหญ่ซ่อมแซมทางเท้า 🚧

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธา ดำเนินการซ่อมทางเท้าที่มีสภาพชำรุด บริเวณวังเดิม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เพิ่มรอบเก็บขยะชิ้นใหญ่ 📺🪑🚽วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้...
31/08/2021

เพิ่มรอบเก็บขยะชิ้นใหญ่ 📺🪑🚽

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพิ่มรอบการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไปภายในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เพื่อลดปัญหาขยะคกค้างและป้องกันการลักลอบทิ้งลงในลำคลองสาธารณะ

ที่อยู่

1 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ
Bangkok Yai
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

2-4570069

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ผู้เกี่ยวข้องค่ะ พบว่าทางเดินเท้าริมถนนจรัญสนิทวงศ์ (บริเวณหน้าเทคโนสยาม) อิฐชำรุดหลายจุด อีกทั้งมีเสากั้นเพื่อไม่ให้รถจักรยานยนต์ผ่าน แต่ก็ทำให้ผู้ที่ต้องใช้รถเข็นผ่านไม่ได้เช่นกัน รบกวนดำเนินการแก้ไขด้วยค่ะ แจ้งมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ
ขอเบอติดต่อเขตหน่อยค่ะ
รักใคร เชียร์ใคร ส่งแรงใจให้ตัวแทนเขตของท่าน !! #Miss Grand กรุงเทพมหานคร 1.8.2020 นี้รู้ผล #ร่วมเชียร์ ใครจะเป็นตัวแทนเมืองหลวง? ใครอยู่เขตไหน เชียร์ใคร เร่งโหวต ^^ https://www.facebook.com/missgrandbangkok/ #POP POPCORN ตำนานความอร่อย #POP popcorn for delivery #BossProgressGroup #มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร #เจิดจรัสในสไตล์คุณ #มิสแกรนด์ไทยแลนด์ #MissGrandThailand2020 🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿 สนใจ ID : popcorn_delivery IG : 1952popcorn_delivery โทร : 082-9546564 https://www.facebook.com/POP-popcorn-for-delivery-100902398233783/
ประกาศตามหาคนหายครับ Thanyaphon Kwang ชื่อเล่น ชื่อน้องกวางได้หายตัวไป ติดต่อไม่ได้ เบอร์โทรติด ไลน์ติด แชทเฟสบุ๊คออนไลน์ แต่ไม่ตอบรับ ใครเป็นญาติ แฟน เพื่อน ผู้ใกล้ชิด รบกวนติดต่อกลับหาผมด้วยครับ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่ที่วันนี้เข้ามาดูแลชุมชนของเราแล้ว 📌คลองวัดเจ้ามูล
ชาวบ้านแถวนี้เขาเหม็นกลิ่นน้ำที่เน่ากับยุงที่เยอะมากครับ #คลองวัดเจ้ามูล ไม่น่าทำเลยครับฝายเมื่อก่อนน้ำไม่เน่าเลยครับ
ครับ
🤔เมื่อไหร่จะเข้ามาดูครับ ยุงเยอะ น้ำเน่า ครับ #คลองวัดเจ้ามูล
แจ้งไปไม่เห็นมีหน่วยงานเข้ามาดูเลยครับ ต้องแต่มาสร้างก็ไม่เห็นมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเลยครับ ขยะวัชพืชมากองกันอยู่ตรงนี้จนฝายที่สร้างใว้ไม่แข็งแรงพังครับ น้ำเน่าเสีย ยุงเยอะมาก พิกัด: ปลายคลองวัดเจ้ามูล
แนวกันที่ขยะเขตบางกอกใหญ่มาทำใว้ตอนนี้ชำรุดแล้วเนื่องจากกั้นใว้แล้วก็ทำให้ขยะวัชพืชต่างๆไหลออกไม่ใด้ และน้ำเน่าเสีย ยุงเยอะ รูปรายละเอียดต่างๆอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็น พิกัด คลองวัดเจ้ามูล อันชุดปลายเขื่อน เกือบปากคลองบางหลวง (ชาวบ้านให้ผมเป็นธุระร้องเรียนให้)
มีประโยนช์ต่อประชาชนครับ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาที่ทำงานแบบไม่กลัวว่าจะสกปรกรึไม่สกปรกเมื่อวานที่มีรถชนคนตาย