Thammasat University Library

Thammasat University Library "ห้องสมุดเพื่อชีวิต"
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย นวัตกรรม และทักษะอนาคต แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม

วิสัยทัศน์ : "ห้องสมุดเพื่อชีวิต"
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย นวัตกรรม และทักษะอนาคตแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม

พันธกิจ: บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ I พัฒนานวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ I พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

นโยบายบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม : หอสมุดแห่งนวัตกรรมล้ำสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

1. ความพึงพ

อใจต่อทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 85
2. พัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย นวัตกรรม และทักษะอนาคต ไม่น้อยกว่า 2 นวัตกรรมต่อปี
3. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงแบบบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงานต่อปี

ค่านิยม
T Thammasat Spirit จิตวิญญาณธรรมศาสตร์
U Unity ทีมมุ่งมาดสามัคคี
L Leadership ด้วยวิถีแห่งผู้นำ
I Innovative ใช้นวัตกรรมล้ำสมัย
B Benevolence มีจิตใจให้บริการ

 #ชวนวางแผนการเงินการลงทุน 💰จากสถิติ America's top new year’s resolutions ปี 2024 พบว่าอันดับแรก คือ ”การออมเงิน” แล้วคุ...
05/01/2024

#ชวนวางแผนการเงินการลงทุน 💰
จากสถิติ America's top new year’s resolutions ปี 2024 พบว่าอันดับแรก คือ ”การออมเงิน” แล้วคุณล่ะมีแผนเรื่องการออมเงินเป็น resolutions ปี 2024 ไว้แล้วหรือยัง?
💙ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียนฯ ขอแนะนำ 5 หนังสือวางแผนการเงินการลงทุน
สู่อิสระภาพทางการเงิน มีเงินเก็บตลอดทั้งปี !!!💙
1. เงินเปลี่ยนโลก โดย กิรญา เล็กสมบูรณ์
📌ยืมอ่านได้ที่ >> https://bit.ly/3RJBdQz
2. Make money while you sleep : how to turn your knowledge into online courses that make you money 24 hrs a day
โดย Griffiths, Lucy
📌ยืมอ่านได้ที่ >> https://bit.ly/41S7YQs
3. Check your balance ยอดคนเงินเหลือ โดย กิตติศักดิ์ คงคา
📌ยืมอ่านได้ที่ >>https://bit.ly/3tEyEY6
4. ลงทุนหุ้นอย่างมืออาชีพ โดย โจซัว เพิร์ล
📌ยืมอ่านได้ที่ >> https://bit.ly/3RN2PEp
5. ชีวิตนักลงทุนแบบนี้สิโคตรดี โดย กรีน, วิลเลียม
📌ยืมอ่านได้ที่ >> https://bit.ly/47CMOHn
ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูล statista >> https://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=https://www.statista.com
หมายเหตุ** ฐานข้อมูลใช้งานได้เฉพาะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเท่านั้น
#ห้องสมุดสังเวียนชวนอ่าน
#ห้องสมุดสังเวียนแนะนำฐานข้อมูล#ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียนฯ
#ห้องสมุดสังเวียนฯ
#คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

iPad รายเทอม เริ่มให้ยืม 8 มกราคม 2567 📱📱(iPads for semester 2/2023, borrowing starts 8 January 2024, and the due date i...
04/01/2024

iPad รายเทอม เริ่มให้ยืม 8 มกราคม 2567 📱📱
(iPads for semester 2/2023, borrowing starts 8 January 2024, and the due date is 31 May 2024. Please contact us by LINE for borrowing.)
🩵วิธีการยืม🤍
1. นักศึกษาติดต่อผ่านไลน์
2. ส่งหลักฐาน ได้แก่ รูปหน้าจอผลการลงทะเบียน + หลักฐานการชำระค่าเทอมและค่าบำรุงห้องสมุด ยกเว้น นักศึกษาทุนให้ส่งหลักฐานการขอรับทุน
3. เจ้าหน้าที่ส่งข้อตกลงและเงื่อนไขการยืม iPad / Notebook ให้อ่าน และให้นักศึกษาพิมพ์คำว่า "รับทราบและยอมรับเงื่อนไข"

-----------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

หอสมุดฯ ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ผู้ใข้บริการมอบให้เราเสมอมาผ่านทุกคำชมเชยสำหรับเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา หอสมุดฯ ได้รั...
04/01/2024

หอสมุดฯ ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ผู้ใข้บริการมอบให้เราเสมอมาผ่านทุกคำชมเชยสำหรับเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา หอสมุดฯ ได้รับคำชมเชยรวมทั้งสิ้น 105 คำชม 😘
หากท่านใดมีคำชมเชยหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ทั้งทาง Inbox เพจ / Line และผ่าน >> https://www.surveymonkey.com/r/N8YWTDM
อีกทั้งท่านสามารถร่วมสนับสนุน E-Donation เพื่อนำมาพัฒนาบริการและพื้นที่ของหอสมุดฯ ได้ที่นี่ >> https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_562 โดยทุกการบริจาค จะได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า! ❤❤


-----------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

วันที่ 4 มกราคม 2567 หอสมุดฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ ศ. ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าพบประช...
04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 หอสมุดฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ ศ. ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าพบประชาคมหอสมุดฯ เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมกันหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารหอสมุดฯ นำโดย รศ. ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์

------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

รวมจดหมาย (ไม่) ลับ ของศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ที่มีให้บริการจากหอสมุด มธ. !🔥📜📃🖤สำเนาจดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ ตอบ...
03/01/2024

รวมจดหมาย (ไม่) ลับ ของศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ที่มีให้บริการจากหอสมุด มธ. !🔥📜📃
🖤สำเนาจดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ ตอบบรรณาธิการสามัคคีสาร (วารสารของนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เรื่อง ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14-15 ตุลาคม 2516 และ "สังคมสัญญา" อันศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย
📃ดาวน์โหลดที่ >> https://t.ly/dLRAd
🤎จดหมายจากนายปรีดี พนมยงค์ ถึง จอมพลถนอม กิตติขจร เรื่อง เสนอความคิดเห็นในการใช้มาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรเพื่อเอาทรัพย์สินที่จอมพลสฤษดิ์มีไว้หรือหามาได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายมาเป็นของรัฐ
📃ดาวน์โหลดที่ >> https://t.ly/9cjJc
🩶สำเนาจดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสถึง ฯพณฯ รองนายกฯ กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
📃ดาวน์โหลดที่ >> https://t.ly/VWnZX

#จดหมายปรีดี #หนังสือหายาก

------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

ปีใหม่แล้ว ลองใช้บริการใหม่สิ! 💚🤍รู้ยัง! เพื่อน ๆ สามารถยืมหนังสือผ่าน Line ได้แล้ว!📍ขั้นตอนการยืม1. เพิ่มเพื่อน Line  h...
03/01/2024

ปีใหม่แล้ว ลองใช้บริการใหม่สิ! 💚🤍
รู้ยัง! เพื่อน ๆ สามารถยืมหนังสือผ่าน Line ได้แล้ว!
📍ขั้นตอนการยืม
1. เพิ่มเพื่อน Line https://lin.ee/bdwYsr1
2. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสชุดเดียวกับ TU Wi-Fi
3. เลือกเมนู My Library > Borrow
4. จากนั้น Scan Barcode หนังสือในหน้าปกรอง และกด Checkout
บริการดี ๆ แบบนี้ รวมมาให้คุณแล้วใน Line อย่าลืมไปใช้กันเยอะ ๆ น้าาาา 🔥🔥

#บริการนี้ก็มีด้วยเหรอ

------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

📢 เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน 📢📌ประกาศแจ้งหมดสัญญาเข้าใช้งานฐานข้อมูล eLibrary World Bank Groupในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เ...
03/01/2024

📢 เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน 📢
📌ประกาศแจ้งหมดสัญญาเข้าใช้งานฐานข้อมูล eLibrary World Bank Group
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
🙇‍♀️ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 🙇‍♀️
📍 หากท่านประสงค์ใช้งานบทความในวารสารหรือบทความที่ไม่สามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้
สามารถใช้บริการ Fulltext Finder Service ได้ที่ U-Services >>> https://shorturl.asia/1ok4A
📢 Dear service users,
📌 Starting Friday, 9 February 2024, the following World Bank eLibrary group databases
will no longer be available at the Thammasat University Library
🙇‍♀️ Our apologies for any inconvenience.
📍To use articles from journals to which full access is unavailable, try the Full Text Finder Service at U-Services >>> https://shorturl.asia/1ok4A

------------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

🔥🔥🔥 อยากให้หอสมุดฯ จัดคอร์สอบรมไหนให้เรียนในปีหน้า ก็มาโหวตได้เลย! 🔥🔥🔥❤️💛โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2567 ที่ >> htt...
02/01/2024

🔥🔥🔥 อยากให้หอสมุดฯ จัดคอร์สอบรมไหนให้เรียนในปีหน้า ก็มาโหวตได้เลย! 🔥🔥🔥
❤️💛โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2567 ที่ >> https://forms.gle/mCqjHSQak9msrFF19
📌และนี่คือรายชื่อ 10 คอร์สเด็ด ที่เราคัดมาพิเศษเพื่อคุณ
🧙‍♂️สายมู :
คอร์ส Horo Tarot ศาสตร์แห่งการอ่านไพ่ทาโรต์
📸สายครีเอทีฟ :
คอร์ส Content Creator ทำ Content ยังไงให้ปัง
🕹สายเกมเมอร์ :
คอร์ส Gamer to Coder สร้างเกมเบื้องต้น : สร้าง
👩 สายบิวตี้ :
คอร์ส Make Up Class สอนแต่งหน้าด้วยตัวเอง
💄สายแฮนด์เมด
คอร์ส Lipstick Maker ทำลิปสติกง่าย ๆ ด้วยตัวเอง
💻สาย eSport
คอร์ส Start to eSport หนทางสู่การเป็นนัก eSport

💳สายเปย์ :
คอร์ส บัตรเครดิต มีไว้ ใช้เป็น
💸 สายมนุษย์เงินเดือน
คอร์ส ภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัว รู้ลึกเรื่องภาษีฉบับมือใหม่หัดยื่น
💏สายโดนเทบ่อย
คอร์ส Perfect Match เทคนิคออกเดทให้ปัง
💼สายลาออก เอ้ย! สายหางาน
คอร์ส Tips for Jobs เทคนิคการสมัครงาน
😍😍 สนใจคอร์สไหน ต้องรีบโหวตเข้ามาแล้วววววววว 😍😍-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@:

 📍ชี้เป้าหนังสือ “การบริหารรัฐกิจ” จากอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ ✨หอสมุด มธ. รวบรวมงานวิจัยและบทความที่เก...
02/01/2024📍ชี้เป้าหนังสือ “การบริหารรัฐกิจ” จากอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ ✨
หอสมุด มธ. รวบรวมงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นแหล่งค้นคว้าให้กับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์นี้ จะรวบรวมหนังสือของอาจารย์ 3 ท่าน ดังนี้

❤️ ชื่อเรื่อง : เขตเศรษฐกิจพิเศษกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
📌 ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://bit.ly/48eKCqD
📍Goal 17: Partnerships for the Goals
💛 ชื่อเรื่อง : การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์
📌 ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://bit.ly/47knKoh
📍Goal 17: Partnerships for the Goals
🧡 ชื่อเรื่อง : องค์การ ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ
📌 ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://bit.ly/47h5E6t
📍Goal 17: Partnerships for the Goals

------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@:

ไม่ว่าจะปีไหน ๆ เรื่องเศรษฐกิจ...ก็เป็นเรื่องสำคัญ 💸💸หอสมุดฯ ชวนอ่านหนังสือ Academic English Skills for Economists เหมาะ...
01/01/2024

ไม่ว่าจะปีไหน ๆ เรื่องเศรษฐกิจ...ก็เป็นเรื่องสำคัญ 💸💸
หอสมุดฯ ชวนอ่านหนังสือ Academic English Skills for Economists เหมาะสำหรับนักศึกษา/อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาก ๆ เลยยยยน้าาา

📍ยืมได้ที่ >> https://t.ly/ck92_
😍😍หมายเหตุ : เรามีห้องสมุดประจำคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยน้าาา ชื่อ “ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์” ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) อย่าลืมแวะมาใช้บริการกันน้าาา


-----------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

แนะนำหนังสือ พัฒนาตนเอง เติมไฟให้ชีวิต🎊✨ ต้อนรับปี 2567 ✨🎊📚 เปลี่ยนแค่วิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยนตามhttps://bit.ly/48yGRfi📚 ว...
01/01/2024

แนะนำหนังสือ พัฒนาตนเอง เติมไฟให้ชีวิต
🎊✨ ต้อนรับปี 2567 ✨🎊

📚 เปลี่ยนแค่วิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยนตาม
https://bit.ly/48yGRfi
📚 วิธีคิดเหนือชั้น ฝันเหนือเมฆ เสกความสำเร็จให้ชีวิต
https://bit.ly/3tLPAfc
📚 Output thinking
https://bit.ly/3TIBc28
📚 คิดแบบโทได (The University of Tokyo thinking techniques)
https://bit.ly/3TPcNIl
📚 การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น
https://bit.ly/4aHlGcC
📚 ใช้สมองพลังบวกเอาชนะอารมณ์ลบ
https://bit.ly/4aQtRUm
📚 ถึงเวลาบอกลาชีวิตเวิร์กไร้บาลานซ์ (How to keep work-life balace)
https://bit.ly/47lVZvk
📚 ศิลปะแห่งการรีเซตใจ (Zero reset magic)
https://bit.ly/47nIYBw
📚 "นิสัยจิ๋ว" ของคนที่ประสบความสำเร็จ
https://bit.ly/4aGNUVe
📚 นี่น่ะเหรอ แต่ละวันของพวกมนุษย์
https://bit.ly/3GYwoOB

☁️ ค้นหาหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ >> https://library.tu.ac.th/

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
นอกจากนี้ หอสมุด มธ. ยังมีบริการ Book Suggestion เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
วิธีใช้บริการ
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.library.tu.ac.th
2. เข้าไปที่เมนูบริการ เลือก “บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด”
3. กดปุ่ม “แนะนำหนังสือ”
4. เข้าสู่ระบบ แล้วกรอกรายละเอียดหนังสือที่ต้องการเสนอแนะได้เลย

#แนะนำหนังสือ #พัฒนาตนเอง #เติมไฟให้ชีวิต #ต้อนรับปี 2567

#น่าจะอ่านตั้งนานแล้ว...
----------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

Happy New Year 2024! 🥳🥳🤩🤩ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทำตามทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้นะคะ 🎉🎉🎉ในปี 2024 นี้ หอสมุดฯ...
31/12/2023

Happy New Year 2024! 🥳🥳🤩🤩
ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทำตามทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้นะคะ 🎉🎉🎉
ในปี 2024 นี้ หอสมุดฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการและทรัพยากรต่อไป เพื่่อมุ่งสู่ สำหรับผู้ใช้บริการทุกคนค่ะ แล้วพบกับบริการดี ๆ ได้ตลอดปี 2024 นี้ และตลอดไปค่าาา🩷💛💜🩵

---------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

 #ลุ้นรับ โมเดลสุ่ม จากหอสมุดฯ เพียงเชื่อมต่อ Smart Alert #ตัวช่วยแจ้งเตือนจากหอสมุดฯ ลุ้นรับสุ่มโมเดล กว่า 10 รางวัล แล...
31/12/2023

#ลุ้นรับ โมเดลสุ่ม จากหอสมุดฯ เพียงเชื่อมต่อ Smart Alert
#ตัวช่วยแจ้งเตือนจากหอสมุดฯ ลุ้นรับสุ่มโมเดล กว่า 10 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย 🏆🏆
🩷ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม🩵
1. เพิ่มเพื่อนในไลน์ด้วยไอดี | https://lin.ee/bdwYsr1
2. Login แล้วเลือกเมนู "Smart Alert"
3. ใช้งานครั้งแรกให้กด "Connect LINE Notify for services"
4. เลือก "รับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวจาก LINE Notify"
5. กด "เห็นด้วยและเชื่อมต่อ"
❤ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2567
💜คัดเลือกผู้โชคดีจากการสุ่มรายชื่อในระบบหลังบ้านของทีมงาน โดยจะประกาศผลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเพจ Thammasat University Library

-----------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

เมื่อคุณสัญญากับตัวเองว่า...ปีนี้จะออกกำลังกายให้เยอะขึ้นแต่ผ่านมา 365 วันแล้ว รองเท้าวิ่งยังอยู่ในกล่อง...👟(ปีหน้า เริ่...
31/12/2023

เมื่อคุณสัญญากับตัวเองว่า...ปีนี้จะออกกำลังกายให้เยอะขึ้น
แต่ผ่านมา 365 วันแล้ว รองเท้าวิ่งยังอยู่ในกล่อง...👟
(ปีหน้า เริ่มใหม่ด้วยกันนะ) ปีนี้กินฉ่ำไปหน่อยยยย 🍣🍙🍿🍰🧋🥤
มาอวดรูปสัตว์เลี้ยงอ้วน ๆ ของเพื่อน ๆ ใน Comment กันหน่อยยยยย

----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

มาแล้ว! ตารางเสื้อสีมงคลปี 2567 โดยแม่หมอนุ่มนิ่ม!  #ไม่เชื่ออย่าบูลลี่ 🩷🧡💛💚🩵💜ใครอยากให้หอสมุดฯ จัดคอร์สสอนดูดวง (หรือคอ...
30/12/2023

มาแล้ว! ตารางเสื้อสีมงคลปี 2567 โดยแม่หมอนุ่มนิ่ม! #ไม่เชื่ออย่าบูลลี่ 🩷🧡💛💚🩵💜
ใครอยากให้หอสมุดฯ จัดคอร์สสอนดูดวง (หรือคอร์สอื่น ๆ) รีบมาโหวตด่วน!
โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2567 ที่ >> https://forms.gle/mCqjHSQak9msrFF19

---------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

5 ประเภทสิ่งของที่คนลืมไว้ในห้องสมุดมากที่สุดช่วงสอบ💻📱1. สายชาร์จ 19 ครั้ง2. หูฟัง 7 ครั้ง3. แบตเตอรี่สำรอง 7 ครั้ง4. กร...
29/12/2023

5 ประเภทสิ่งของที่คนลืมไว้ในห้องสมุดมากที่สุดช่วงสอบ💻📱
1. สายชาร์จ 19 ครั้ง
2. หูฟัง 7 ครั้ง
3. แบตเตอรี่สำรอง 7 ครั้ง
4. กระเป๋าเงิน 2 ครั้ง
5. ปากกาไอแพด 2 ครั้ง
⏰💸ของหายอยากได้คืน! Lost and Found ผู้ใช้บริการที่ลืมของเอาไว้ในห้องสมุดสาขา สามารถตรวจสอบรายการสิ่งของที่ลืมเอาไว้ได้ที่ >> https://tu-library.com/lost_and_found-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@:

PRIDI LIBRARY MARKET 🛒🛒❤️💛หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและบุคลากรทดลองเป็นผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหาร ของใช้ ...
28/12/2023

PRIDI LIBRARY MARKET 🛒🛒❤️💛
หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและบุคลากรทดลองเป็นผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหาร ของใช้ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 🍣🎁🛒
📅ทุกวันอังคาร และเสาร์ สิ้นเดือน ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี ชั้น U1
เริ่มวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
จองพื้นที่ได้แล้ววันนี้ ผ่านไลน์
💸ค่าเช่าพื้นที่ 100 บาทต่อวัน
🙋‍♀️รับเฉพาะนักศึกษา และบุคลากร มธ. เท่านั้น !!!

----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

ประกาศวันเวลาเปิดปิด เดือนมกราคม 2567 (Library hours : January 2024) 🩷🩵💜----------------Facebook: Thammasat University L...
28/12/2023

ประกาศวันเวลาเปิดปิด เดือนมกราคม 2567 (Library hours : January 2024)
🩷🩵💜

----------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ผู้อำนวยการหอสมุดฯ รองศา...
28/12/2023

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ผู้อำนวยการหอสมุดฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย รองผู้อำนวยการสายบริการฯ คุณฐิติมา เธียรอนันตกุล รองผู้อำนวยการสายบริหาร คุณรุ่งทิวา กรีวาส เลขานุการหอสมุดฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาบริการของหอสมุดฯ และทิศทางของหอสมุดฯ เพื่อผู้ใช้บริการในอนาคต

------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

28/12/2023

ประกาศ 📢📢
ขณะนี้เว็บไซต์หอสมุดฯ
library.tu.ac.th
สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ

ห้องสมุดศ.ดิเรกฯ ชวนอ่านวารสารของคณะรัฐศาสตร์ 📒📕📃 รัฐศาสตร์นิเทศ 📃📌 ฉบับที่ 1 - ปัจจุบันวารสารวิชาการ (Academic journal)...
28/12/2023

ห้องสมุดศ.ดิเรกฯ ชวนอ่านวารสารของคณะรัฐศาสตร์ 📒📕
📃 รัฐศาสตร์นิเทศ 📃
📌 ฉบับที่ 1 - ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ (Academic journal) มีจุดประสงค์ส่งเสริมการผลิตและการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และด้านสหวิทยาการที่มุ่งเชื่อมโยงมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
🚩 อ่านฉบับล่าสุด (ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)) : http://tinyurl.com/3v2mjwpw
✅ อ่านตัวเล่มได้ที่ ห้องสมุดศ.ดิเรก ชัยนาม ชั้น 5 คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
🕰 เปิดให้บริการ
จันทร์ที่ 8 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67 : 8.00-16.00 น.
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 67 เป็นต้นไป : 8.00-19.00 น.
#แนะนำวารสาร #แอดชวนอ่าน #ห้องสมุดดิเรกชวนอ่าน
--‐---------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@:

มาร่วมกันเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ 9 เรื่องราว ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 💛❤️สำหรับเดือ...
27/12/2023

มาร่วมกันเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ 9 เรื่องราว ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 💛❤️
สำหรับเดือนธันวาคมนี้ เราขอนำเสนอ... "5 วิชาที่คุณอาจไม่รู้ว่ามีที่ มธ.” 🧐🧐

#90ปี90เรื่องราว

-------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. อรพรรณ คงมาลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำน...
27/12/2023

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. อรพรรณ คงมาลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป💛❤️

----------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@:

ถึงตอนนี้ห้องสมุดจะปิด ก็จ่ายค่าปรับออนไลน์ได้น้าาา 💴💴 📨วิธีจ่ายค่าปรับออนไลน์1. เข้าสู่ระบบ library.tu.ac.th2. ไปที่เมน...
27/12/2023

ถึงตอนนี้ห้องสมุดจะปิด ก็จ่ายค่าปรับออนไลน์ได้น้าาา 💴💴
📨วิธีจ่ายค่าปรับออนไลน์
1. เข้าสู่ระบบ library.tu.ac.th
2. ไปที่เมนู "My library"
3. เลือก "Loans / Renewal /Reservation"
4. ไปที่แถบ "Fines"
5. หากต้องการชำระค่าปรับทีละรายการ ให้ติ๊กเลือกทีละรายการ (หากต้องการชำระทั้งหมด ให้กดปุ่มเลือกทั้งหมด ที่อยู่ด้านบน)
6. กด "Payment" และสแกน QR Code เพื่อชำระค่าปรับได้เลย จ่ายเสร็จแล้วอย่าลืมกดรีนิวหนังสือด้วยน้าาาา
❤️หมายเหตุ :
QR Code จะมีอายุ 1 ชั่วโมง หากเกินเวลาจะต้องกด Payment ใหม่อีกครั้ง
ผู้ใช้บริการที่มีค่าปรับค้าง จะไม่สามารถยืม ต่ออายุ จอง และใช้บริการ book delivery ได้...หากไม่สามารถสแกน QR Code ได้ ให้ลองเปลี่ยนแอปธนาคาร หรือ ติดต่อที่ไลน์

#บริการนี้ก็มีด้วยเหรอ

---------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

✨ ห้องสมุดป๋วยฯ เศรษฐศาสตร์ชวนอ่านหนังสือใหม่ 💚💙📚 พบกับรายการหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 🌨❄️⛄️ ดูรายชื่อหนังส...
27/12/2023

✨ ห้องสมุดป๋วยฯ เศรษฐศาสตร์ชวนอ่านหนังสือใหม่ 💚💙
📚 พบกับรายการหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 🌨❄️
⛄️ ดูรายชื่อหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม ได้ที่ >>> https://shorturl.asia/TuI6c
และรายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุดในเดือนต่างๆ : https://shorturl.asia/UDkN6

#ห้องสมุดป๋วยเศรษฐศาสตร์ชวนอ่าน
#เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
------------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

เพราะความสำเร็จของหอสมุดฯ ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของบุคลากร ❤💛หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัล TUL...
26/12/2023

เพราะความสำเร็จของหอสมุดฯ ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของบุคลากร ❤💛
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัล TULIB Shining Idol ให้กับบุคลากรที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ในไตรมาส 1/2567 3 สาขา ได้แก่

📍 สาขารางวัล TULIB Negotiator Awards ผู้มีความสามารถในการเลือกสรร ต่อรอง และรักษาผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📍 สาขารางวัล TULIB I Can Do Awards ผู้ที่ภูมิใจในความสามารถและศักยภาพของตัวเอง ไม่หวั่นต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับและสามารถดำเนินการได้สำเร็จ
📍 สาขารางวัล TULIB Super Green Awards ผู้ที่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยองค์กรประหยัดพลังงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กร

โดยมีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้
🥇สาขารางวัล TULIB Negotiator Awards
-- คุณนิทชนันท์ ภู่ประดิษ งานอำนวยการ
-- คุณรพีพร บูรณะเสน งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
-- คุณขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
-- คุณวันดี ชิงดวง งานบริการรังสิตและภูมิภาค
-- คุณวราภรณ์ สุดใจดี งานบริการท่าพระจันทร์

🥈 สาขารางวัล TULIB I Can Do Awards
-- คุณวริศรา วีระสัมพันธ์ งานอำนวยการ
-- คุณสุธิดา สุโคตร งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
-- คุณกีรติ ศิริลักษณ์ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
-- คุณรังสินี อุทัยวัฒนา งานบริการรังสิตและภูมิภาค
-- คุณฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศักดิ์ งานบริการท่าพระจันทร์
🥉 สาขารางวัล TULIB Super Green Awards
-- คุณภาคภูมิ วินิจสอน งานอำนวยการ
-- คุณชลนรี กล่อมใจ งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
-- คุณปิยะมาศ ลุผล งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
-- คุณทศวรรณ ปาสาบุตร งานบริการท่าพระจันทร์
-- คุณเสกสรร มาลาแวจันทร์ งานบริการรังสิตและภูมิภาค
----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

 📍ชี้เป้าบทความ “ผู้บริหารหอสมุด มธ.” จากผู้อำนวยการหอสมุดฯ และรองผู้อำนวยการฯ ✨หอสมุด มธ. รวบรวมงานวิจัยและบทความที่เกี...
26/12/2023📍ชี้เป้าบทความ “ผู้บริหารหอสมุด มธ.” จากผู้อำนวยการหอสมุดฯ และรองผู้อำนวยการฯ ✨
หอสมุด มธ. รวบรวมงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นแหล่งค้นคว้าให้กับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์นี้ จะรวบรวมหนังสือของอาจารย์ 3 เรื่อง ดังนี้
🩷 รศ. ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
💛 รศ. ดร.อรพรรณ คงมาลัย (รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้)
ชื่อเรื่อง : Technology Transfer Model to Enhance Sustainable Competitiveness of SMEs
📌 ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://bit.ly/41B6qtM
📍Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure
ชื่อเรื่อง : The Adoption of Digital Technology in SMEs
📌 ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://bit.ly/3NFNGDG
📍Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure
ชื่อเรื่อง : Development of research and innovation potential evaluation tool for commercialisation
📌 ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://bit.ly/3RX6ocK
📍Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure

------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@:

ที่อยู่

2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ถนนท่าพระจันทร์
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

+6626133546

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thammasat University Libraryผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thammasat University Library:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ไลบรารี อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด