Hydrographic Department, Royal Thai Navy

Hydrographic Department, Royal Thai Navy ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Hydrographic Department, Royal Thai Navy, Public Services & Government, 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา, Bangkok.

18/11/2023

หน่วยเรือรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ ภูเก็ต ให้การช่วยเหลือนักศึกษาขณะกำลังกระโดดสะพานสารสิน

วันนี้ ( 18 พฤศจิกายน 2566) เวลา 11.40 น. ขณะที่ชุดปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ ภูเก็ต (นรภ.ทร.ภูเก็ต) ซึ่งปฏิบัติภารกิจสนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติชายทางทะเลภาค 3 ได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่สะพานสารสิน จึงได้เข้าร่วมกับ ศรชล.ภาค 3 และเรือประมงในพื้นที่ ทำการค้นหาบุคคลดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือได้โดยปลอดภัย จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง เพื่อทำการตรวจร่างกายและรับการรักษาต่อไป
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ #ประชาชนภูมิใจ

กองทัพเรือ โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และปรับปรุงสาธารณูปโภคอื่น ๆ สำหรับอาคารที่พักอาศ...
18/11/2023

กองทัพเรือ โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และปรับปรุงสาธารณูปโภคอื่น ๆ สำหรับอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ทร.ในท้องที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการและครอบครัว ตามนโยบายการบริหารกองทัพเรือของผู้บัญชาการทหารเรือ “จะดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ กำลังพลทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ”
#นโยบาย รมว.กห. #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ #มุ่งพัฒนาการสวัสดิการให้เป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของกำลังพลกองทัพเรือ #

วิเคราะห์ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (hPa) เวลา 01.00น.(18/11/66) ฝนสะสมทุกๆ 3 ชม. พยากรณ์ลมที่ระดับ 925hPa และลม...
18/11/2023

วิเคราะห์ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (hPa) เวลา 01.00น.(18/11/66) ฝนสะสมทุกๆ 3 ชม. พยากรณ์ลมที่ระดับ 925hPa และลมที่ระดับ 500hPa (5.5 กม.) init.2023111712: มวลอากาศเย็นกำลังแรง ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลมหนาวแรงขึ้น ฝนน้อยลงระวังรักษาสุขภาพ และลมแรง ส่วนภาคใต้ยังต้องระวังฝนตกหนัก และคลื่นลมแรงขึ้น

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์📌สมัครผ่านเว็บไซต์ rcm.rta....
17/11/2023

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์
📌สมัครผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 ม.ค. 67
📌คุณสมบัติ
1. ชายไทยอายุ 18-20 ปี บริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2547-2549) ซึ่งไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
2. ชายไทยอายุ 22-29 ปี บริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2538-2545) ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
💪🏼เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
👉ไม่จำกัดภูมิลำเนา
📌วันคัดเลือก
- ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 66
- ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 66
- ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 67
- ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 67
📌รับสมัครเฉพาะผลัดที่ 1/67
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีทั่วประเทศ หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 2223 3259
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง   ความเป็นมาของวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนั้น สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...
14/11/2023

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ความเป็นมาของวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนั้น สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระองค์ทรงพบว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและฝนแล้ง ทำให้ทรงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า "สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่าของน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง" ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระราชหฤทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้า ไปรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้ง

จาก พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพอากาศ เมื่อทรงมั่นพระราชหฤทัยแล้ว ทรงพระราชทานแนวคิดนี้แก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดยใช้พื้นที่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองโดยทดลองหยอดก้อนน้ำแข็งแห้งขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน 10,000 ฟุต ที่ลอยกระจัดกระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลอง ทำให้กลุ่มเมฆทดลองมีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆทำให้เกิดการกลั่นรวมตัวกันอย่างหนาแน่น และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว และจากการติดตามผล ก็ได้รับรายงานว่าเกิดฝนตกลงสู่พื้นที่บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในที่สุด การทดลองดังกล่าวจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่บ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และความสำเร็จดังกล่าวยังส่งผลให้มีการพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดโครงการฝนหลวงเรื่อยมา

จากการที่ทรงศึกษาค้นคว้า ทรงทดลองทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติการทำฝนที่ประสบความสำเร็จมาโดยลำดับ โดยทรงประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีในการทำฝนเบื้องต้น และทรงบัญญัติคำศัพท์ การทำฝน 3 ขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการสื่อสารคือ "ก่อกวน เลี้ยงอ้วน และโจมตี" โดยเฉพาะเทคนิคการโจมตีให้ฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายอย่างแม่นยำ และเพิ่มปริมาณฝนตกให้สูงขึ้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกว่า เทคนิคการโจมตีแบบแซนด์วิช (SANDWICH) และพระราชทานให้ใช้เป็นเทคโนโลยีการทำฝนตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2542 ได้เกิดสภาวะแห้งแล้งรุนแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรม และราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดส่งคณะปฏิบัติการฝนหลวงกู้ภัยแล้ง โดยในการปฏิบัติการนี้ ทรงพัฒนาเทคนิคการโจมตีที่เรียกว่า "เทคนิคการโจมตี แบบ SUPER SANDWICH" อันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พระราชทานให้ใช้เป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่สามารถกู้ภัยแล้งให้คืนสู่สภาวะปกติได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง และพระราชทานให้ใช้เป็น "ตำราฝนหลวงพระราชทาน" ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้ดำเนินงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงมาตั้งแต่เริ่มแรกโครงการได้เสนอให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในการประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจนประสบผลสำเร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากภัยแล้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จนถึงปัจจุบัน

พล.ร.ต.ชัยฤทธิ์ เกิดผล รอง จก.อศ. และว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้...
09/11/2023

พล.ร.ต.ชัยฤทธิ์ เกิดผล รอง จก.อศ. และว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จัดกิจกรรม มอบอุปกรณ์ต้านภัยหนาว อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา แก่ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่แสะ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเรือโท คมสัน กลิ่นสุคนธ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการกรมอุทกศาสต...
06/11/2023

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเรือโท คมสัน กลิ่นสุคนธ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ที่ได้รับพระราชทานยศ และเลื่อนสูงขึ้น จำนวน ๒๘ นาย ณ ห้อง ๑๐๐ ปี กรมอุทกศาสตร์ อาคารกองบังคับการ ในการนี้ พลเรือตรี ยอดรัก ศิลปดุริยางค์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ร่วมในพิธี

💛💜 ขอเชิญประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ "ในหลวง - พระราชินี" 💛💜ขอเชิญประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพร...
06/11/2023

💛💜 ขอเชิญประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ "ในหลวง - พระราชินี" 💛💜

ขอเชิญประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินหลวง ในวันที่ 6 พ.ย.66 เวลา 16.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

#รักษ์ราชย์ #รับเสด็จ #ในหลวงพระราชินี #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด ทศมมหาราชา สายธารพระเมตตาสู่แผ่นดิน เรื่องเล่า จากพลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป อดีตนายตำรวจราชสำนัก...
05/11/2023

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด ทศมมหาราชา สายธารพระเมตตาสู่แผ่นดิน เรื่องเล่า จากพลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป อดีตนายตำรวจราชสำนักประจำ เรื่อง การเสด็จฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด ทศมมหาราชา สายธารพระเมตตาสู่แผ่นดิน เรื่องเล่า จากพลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป อดีต.....

🚢⚓️กองทัพเรือมีความยินดีรับสมัครบุคคลโดยสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 ...
01/11/2023

🚢⚓️กองทัพเรือมีความยินดีรับสมัครบุคคลโดยสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 ได้แก่

👮🏻‍♂️โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (โรงเรียนนายเรือ)
👩🏻‍⚕️วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
💂โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
🧑‍🎤โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
👷โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

‼️ท่านที่สนใจสามารถเข้าศึกษากำหนดการสอบ คุณสมบัติในการสมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ ของแต่ละสถานศึกษาตาม QR code บนโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ ⚓️🚢 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

⏳ 1 พฤศจิกายน 2432 รัชกาลที่ 5 จัดตั้ง “โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา” ⏳พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด...
01/11/2023

⏳ 1 พฤศจิกายน 2432 รัชกาลที่ 5 จัดตั้ง “โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา” ⏳
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นที่ปากคลองสาน เป็นโรงพยาบาลจิตเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา” ทำการรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ประจำ และแพทย์แผนไทย

#รักษ์ราชย์ #ก้าวสืบต่อ #วันนี้ในอดีต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมราชานุญาตให้กองทัพเรือนำผ้าพระกฐินพร้...
01/11/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมราชานุญาตให้กองทัพเรือนำผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวาย ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ

กองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญ ถวายพระราชกุศล โดยสามารถโอนเงินร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางดังนี้

​๑. เงินสด ร่วมทำบุญได้ที่กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒

​๒. เช็คสั่งจ่าย หรือโอนเงินเข้าบัญชี
​ ๒.๑​ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๖๖๑๓ - ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ”
​๒.๒​ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองทัพเรือวังนันทอุทยาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๖๖๓ - ๑ - ๑๕๐๑๐ - ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ”

​ทั้งนี้ กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗, ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๔

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Naval Dockyard Apprentice School) กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรียนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ท...
30/10/2023

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Naval Dockyard Apprentice School)
กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรียนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รุ่น 31 ประจำปีการศึกษา 2567

📌เปิดรับสมัครวันที่ 5 มกราคม - 5 มีนาคม 2567

เมื่อจบการศึกษา บรรจุเป็น”พนักงานราชการ” #ไม่เสียค่าเล่าเรียน

สนใจติดต่อ 02 475 6958
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ndas.navy.mi.th

29/10/2023
⏳ 27 ตุลาคม 2499 ร.9 ขณะทรงพระผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ⏳ รัชกาลที่ 9 ขณะทรงพระผนวช ทรงทำวัตรเช้า และเสด็จลงพระอุโบสถในง...
27/10/2023

⏳ 27 ตุลาคม 2499 ร.9 ขณะทรงพระผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ⏳

รัชกาลที่ 9 ขณะทรงพระผนวช ทรงทำวัตรเช้า และเสด็จลงพระอุโบสถในงานพระราชพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ มาทรงถวายผ้าพระกฐิน สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จลงพระอุโบสถ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จึงโปรดเกล้าฯ ให้นำไปพระราชทานแก่พระภิกษุชราที่ยังขาดแคลน พร้อมมีพระราชปรารภว่า “ทรงมีมากแล้ว”

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

 #โครงการฉลามขาว 🦈 #โรงเรียนนายเรือ 🛳️⚓กองทัพเรือ โดย โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทห...
27/10/2023

#โครงการฉลามขาว 🦈
#โรงเรียนนายเรือ 🛳️⚓

กองทัพเรือ โดย โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

"โครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา 2567"

📌โดยมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ต้องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
- ภาคเรียนที่ 1 คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 และ
* มีคะแนนเฉลี่ยวิชาพื้นฐาน ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50
- วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50
- วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.0
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
** ซึ่งการนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร คือ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

📌สิทธิประโยชน์ของนักเรียน "โครงการฉลามขาว" ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย ขณะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป/ สหรัฐอเมริกา/ ออสเตรเลีย รวมทั้งได้รับการพิจารณา
ให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ กองทัพเรือต้องการ

📌 สมัคร ทางไปรษณีย์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นโดยสามารถ/Download ใบสมัคร/ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.admission-rtna.net หรือ เว็บไซต์กองทัพเรือ https://www.navy.mi.th

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทท์ : 0 2475 3995, 2475 7435 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.ทุกวันราชการ หรือ email : [email protected]

#มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพเรือ
#มาเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ
#ร่วมเครือนาวีจักยลปฐีไพศาล

#โครงการฉลามขาว
#นักเรียนนายเรือ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ป้อมนาคราช - ป้อมทับสมุทร และป้อมพระจุลจอมเกล้าวันพุธที่ ๒๕ ต.ค.๖๖ พ...
25/10/2023

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ป้อมนาคราช - ป้อมทับสมุทร และป้อมพระจุลจอมเกล้า

วันพุธที่ ๒๕ ต.ค.๖๖ พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารพร้อมคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ป้อมนาคราช - ป้อมพระสมุทร และป้อมพระจุลจอมเกล้า ตามกรอบงานของคณะกรรมการนำเรือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพุทธเลิศหล้านภาลัยไปจัดทำโครงการอุทยานเรือหลวงในพื้นที่กองทัพเรือ และคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ป้อมนาคราช-ป้อมทับสมุทร และพื้นทีป้อมพระจุลจอมเกล้า ตามกรอบงานของคณะกรรมการนำเรือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพุทธเลิศหล้านภาลัยไปจัดทำโครงการอุทยานเรือหลวงในพื้นที่กองทัพเรือ และคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ป้อมนาคราช-ป้อมทับสมุทร และพื้นที่โดยรอบ

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสำรวจพื้นที่และหาข้อมูลสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการอุทยานเรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงความยินดีและมอบโอวาทกับกำลังพลกองทัพเรือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมื...
25/10/2023

ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงความยินดีและมอบโอวาทกับกำลังพลกองทัพเรือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) เวลา 14.00 น. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและมอบโอวาทกับกำลังพลกองทัพเรือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย พลเรือเอก อาภากร อยู่คงแก้ว ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ ได้นำคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน นักกีฬาทีมชาติไทยสามารถสร้างผลงานได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ 8 ประกอบด้วย 12 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน และ 32 เหรียญทองแดง

ทั้งนี้กองทัพเรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกำลังพลให้กับสมาคมการกีฬาต่าง ๆ จำนวน 38 นายเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถทำรางวัลจากประเภทกีฬาดังต่อไปนี้

- ทีมตะกร้อชาย 1 เหรียญทอง
- มวย 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
- เรือใบ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
- เรือพาย 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบโอวาทให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ทำหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งได้สร้างชื่อเสียง เกียรติประวัติ
มาสู่กองทัพเรือและประเทศชาติ โดยนักกีฬาทุกคนล้วนมีความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น และความอดทนในการฝึกซ้อมอย่างหนัก ซึ่งเห็นได้จากเหรียญรางวัล อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำให้กำลังพลกองทัพเรือทุกนาย ไม่ทิ้งหน้าที่หลักซึ่งเป็นงานในส่วนของกองทัพเรือ โดยขอให้ยืนหยัดและปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุด

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

25/10/2023
🥳ย้อนวันวานกับ...เสื้อที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖🥳😇ห้ามพลาด...งานกาชาดปีนี้ชวนนุ่งโจงห่มไทยกับเสื้อที่ระล...
25/10/2023

🥳ย้อนวันวานกับ...เสื้อที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖🥳
😇ห้ามพลาด...งานกาชาดปีนี้ชวนนุ่งโจงห่มไทยกับเสื้อที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ใส่กับอะไรก็เข้า Theme งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี สุดๆๆ
👍🏻ผลิตจากผ้า Cotton 100% ผ้าคอตตอน แบบไทย ลักษณะแบบเสื้อเชิ้ต
📌จำหน่ายในราคาตัวละ 320 บาท มีไซส์ หญิง / ชาย (ท่านใดไซส์พิเศษแจ้งระบุได้เลยค่ะ)
📌 เปิดให้จองแล้ว สแกน QR Code จากในภาพเท่านั้นนะคะ
📌หรือที่ลิ้งค์นี้ https://shorturl.asia/X5EBS
📌หรือชมเสื้อได้ที่ ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 1 ถนนพระราม 4 ในวันและเวลาราชการ การโอนเงินรบกวนตรวจสอบชื่อบัญชีการโอนจะต้องเป็น "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" เท่านั้น ถ้าเป็นชื่อบัญชีนาย นาง นางสาว คือมิจฉาชีพนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4623
หมายเหตุ : สั่งจองเสื้อภายใน 31 ตุลาคม จะได้รับเสื้อไม่เกิน 30 พฤศจิกายน นะคะ
งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
"รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้"
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566
ณ สวนลุมพินี และบนเว็บไซต์ www.redcrossfair.com
#เสื้อที่ระลึกงานกาชาด #งานวันกาชาด100ปี #งานกาชาด2566

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 24ต.ต.66
23/10/2023

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 24ต.ต.66

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ป้อมพระจุลจอมเกล้า  วันนี้ ...
23/10/2023

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ป้อม
พระจุลจอมเกล้า

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรม
ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกกองกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ ป้อม
พระจุลจอมเกล้า ตระกูลเสถียรไทย และตระกูลจันทร์ศรีชวาลา ร่วมในพิธี

ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ป้อมพระจุลฯ” เป็นป้อมปราการทางน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึ้นในเดือน มีนาคม พ.ศ.2427 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม หากมีเรือรบของข้าศึกบุกเข้ามาทาง
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ป้อมพระจุลจอมเกล้า นอกจากจะเป็นป้อมที่พระองค์ทรงดำริให้สร้างขึ้นแล้ว พระองค์ยังได้ทรงมาทดลองยิงปืนเสือหมอบด้วยพระองค์เอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 โดยปืนเสือหมอบดังกล่าว ได้ใช้ยิงต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศส ในวิกฤติการณ์
ร.ศ. 112
ปัจจุบัน ป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นตรงกับฐานทัพเรือกรุงเทพ และได้ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ.2536 เพื่อเป็นราชานุสรณ์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และกองทัพเรือได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

#วันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการ...
23/10/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าร่วมพิธี

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน จะพร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจัดพิธีเป็นส่วนกลางที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิตกองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

สภาวะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 23ต.ค.66
23/10/2023

สภาวะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 23ต.ค.66

https://youtu.be/RmUM4ZjqKYk?si=cC0zt3ppIgp0ntJM
23/10/2023

https://youtu.be/RmUM4ZjqKYk?si=cC0zt3ppIgp0ntJM

#วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก...

วันที่ 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมี...
23/10/2023

วันที่ 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” ที่มีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ

#วันปิยมหาราช

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 23ต.ค.66
22/10/2023

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 23ต.ค.66

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ วันนี้ (20 ตุลาคม 2566) เวลา 15.00 น. นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกร...
21/10/2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ

วันนี้ (20 ตุลาคม 2566) เวลา 15.00 น. นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมถึงนายทหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้น ได้ลงนามในสมุดเยี่ยม และรับมอบเครื่องหมายความสามารถกิตติมศักดิ์ และของที่ระลึกจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ท้องพระโรงชั้นใน พระราชวังเดิม ต่อมาได้เข้าห้องประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีนายทหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์ทรงสุบรรณ อาคาร บก.ทร. 5 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม.
ทั้งนี้ นายสุทิน ฯ ได้กล่าวขอบคุณกองทัพเรือ ที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่น
และสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของกองทัพเรือที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมมอบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมที่จะดำเนินการร่วมกับกองทัพเรือและเหล่าทัพอื่น
โดยได้ให้ความสำคัญกับกองทัพเรือในเรื่องการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยในทุกด้าน ทั้งด้านศักยภาพ
ในการป้องกันประเทศ การปรับขนาดกองทัพให้มีความเหมาะสมเพื่อสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
รวมถึงเสริมสร้างความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ และพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการกองทัพ
โดยกระบวนการจัดหาต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด การนำที่ดินที่อยู่ในการดูแลของหน่วยทหารซึ่งหมดความจำเป็นต่อการใช้งานทางทหาร ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และที่สำคัญคือต้องคำนึง
ถึงการดูแลกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่มีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับสถานภาพของงบประมาณ
ในช่วงท้าย พลเรือเอก อะดุง ฯ ได้กล่าวขอบคุณ รมว.กห. ที่ได้มาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพเรือโดยกองทัพเรือพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มขีดกำลังความสามารถโดยยึดถือนโยบายของ รมว.กห. เป็นกรอบแนวทางและขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

https://youtu.be/5_G5lKeAV6A?si=YZdnZBYru1XyC3CY
21/10/2023

https://youtu.be/5_G5lKeAV6A?si=YZdnZBYru1XyC3CY

วีดิทัศน์เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองทัพเรือพาทุกท่.....

21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า" ของปวงชนชาวไทย  สมเด็จพระศรีนครินทราบร...
21/10/2023

21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า" ของปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ทรงเป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงอุทิศพระวรกายและสละเวลา เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันสำคัญของประเทศไทย ดังนี้

• วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ด้วยพระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จย่า ทรงมีต่อประชาชนที่ได้พบเห็นในถิ่นทุรกันดารในเรื่องของโรคภัย คือ เรื่องโรคฟัน ถือเป็นโรคหนึ่งที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ในปี 2512 พระองค์จึงทรงจัดตั้ง “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี” (พอ.สว.) ขึ้น และทรงให้ทันตแพทย์ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พอ.สว.นี้ รวมทั้งพระองค์ได้พระราชทานวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์และทันตบุคลากร ในปี 2532 คณะรัฐมนตรีเห็นว่าสมเด็จย่ามีพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแก่พระองค์เป็น “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”

• วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
สืบเนื่องจากพระองค์ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและเวลาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก และสมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวม เมื่อปี 2528 รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ในปี 2542 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศพระนามให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม

• วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ หรือ วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จย่า ที่ทรงงานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ

• วันพยาบาลแห่งชาติ
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา

#สมเด็จย่า

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
21/10/2023

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

20/10/2023
สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระเจ้า
20/10/2023

สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระเจ้า

⏳ 19 ตุลาคมของทุกปี น้อมรำลึกถึง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “วันเทคโนโลยีของไทย” ⏳🛩💦เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2515 พ...
19/10/2023

⏳ 19 ตุลาคมของทุกปี น้อมรำลึกถึง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “วันเทคโนโลยีของไทย” ⏳

🛩💦เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบัญชาการปฏิบัติการทำฝนหลวงสาธิตแก่นักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ ณ เขื่อนแก่งกระจาน ทรงบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมาย ท่ามกลางสายตาของผู้แทนต่างประเทศข้าราชการและพสกนิกรชาวไทย ที่มารับเสด็จ ซึ่งต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 19 ต.ค.ของทุกปี “เป็นวันเทคโนโลยีไทย” เพื่อจารึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย “วันเทคโนโลยีของไทย” และเทิดพระเกียรติพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ #ฝนหลวง #วันเทคโนโลยีไทย #ในหลวงร9

18/10/2023

⏳ 18 ตุลาคม 2347 วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ⏳

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหากษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม ทรงมีพระนามเดิมตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมบัติเทววงศ์พงศ์อิศวรกษัตริย์ขัตติยะราชกุมาร”

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

17/10/2023

🇹🇭UTEMS : Underwater Telemedicine Emergency Medical Services
ศูนย์โทรเวชกรรมใต้น้ำบริการ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

⚓️กองเวชศาสตร์ใต้น้ำฯ ได้ก่อตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา และประสานงาน
โรคจากการดำน้ำ สำหรับให้การช่วยเหลือนักดำน้ำทั่วราชอาณาจักร

🚑 ดำเนินการส่งต่อนักดำน้ำไปยังห้องปรับแรงดันบรรยากาศที่ใกล้ที่สุด
เพื่อรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันบรรยากาศสูง(Hyperbaric Oxygen therapy)
ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย มีห้องปรับแรงดันบรรยากาศ กระจายอยู่ในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ

#มีอาการหลังจากดำน้ำ 🤿
#ไม่ทราบว่าจะต้องทำการช่วยเหลืออย่างไร 🩺
#จะไปรักษาห้องปรับแรงดันบรรยากาศได้ที่ไหน 🏥
#เพราะบางอาการก็ไม่สามารถรอได้ ☠️

ติดต่อมายัง…
ศูนย์โทรเวชกรรมใต้น้ำบริการ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
มีเจ้าหน้าที่ Hotline สแตนบาย 24 ชม.

UTEMS : ☎️081-8114669

“กองทัพเรือรับใช้พี่น้องคนไทยสู่อ้อมกอดของครอบครัว อย่างอบอุ่นและปลอดภัย”     พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาก...
15/10/2023

“กองทัพเรือรับใช้พี่น้องคนไทยสู่อ้อมกอดของครอบครัว อย่างอบอุ่นและปลอดภัย”

พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือเอก สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นผู้แทนและเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้พี่น้องคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล จำนวน 90 คน โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ 8991 กำหนดเดินทางถึงสนามบินอู่ตะเภาในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 07:25 น. เพือให้ได้รับความสะดวกสบาย อบอุ่น และ ปลอดภัยให้มากที่สุด ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้เร็วที่สุด ทั้งนี้การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ เตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่ม ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เพียงพอกับพี่น้องคนไทยได้รับประทาน ซึ่งจะเป็นอาหารเช้ามื้อแรกบนแผ่นดินไทย โดยจะมีรถบัสนำพี่น้องคนไทยไปพักผ่อนที่โรงแรม SC park กทม. เพื่อรอให้ญาติพี่น้อง มารับกลับภูมิลำเนาต่อไป
กองทัพเรือ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลรับใช้พี่น้องคนไทย ได้กลับบ้าน สู่อ้อมกอดของครอบครัว อย่างอบอุ่นและปลอดภัย ภายใต้เจตนารมย์ ที่ผู้บัญชาการทหารเรือ เน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำกับหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องให้ระดมสรรพกำลัง ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ เร่งให้การช่วยเหลือนำพี่น้องคนไทยที่สมัครใจเดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล ให้ได้เร็วที่สุด ในส่วนของกองทัพเรือนั้น จะมีสายการบิน Fly Dubai ที่บินตรงมาจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาลงที่สนามบินอู่ตะเภาทุกวัน วันละ1เที่ยวบิน ซึ่งเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษ ตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมมนาคม และกระทรวงกลาโหมได้ประสานงานกัน โดยในวันนี้ พลเรือเอก สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือตรีเดือน พร้อมมณี ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มาให้การต้อนรับร่วมกับนาย ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล และนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมจัดหางาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดระยอง อาทิ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง

#อิสราเอล
#เทิดทูนสถาบัน_ยึดมั่นระเบียบวินัย_ประชาชนภูมิใจ_ทะเลไทยมั่นคง
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

15/10/2023

💛 ยังมีเวลาอีก 1 วัน (15 ต.ค.66) สำหรับผู้ที่ที่จะไปถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 💛

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

🙏 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ถวายสักการะ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 21.00 น.

หมายเหตุ:: ผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลา กรุณาลงทะเบียน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลา

#รักษ์ราชย์ #วันนวมินทรมหาราช #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

Credit : สำนักพระราชวัง

ที่อยู่

222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
Bangkok
10260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Hydrographic Department, Royal Thai Navyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Hydrographic Department, Royal Thai Navy:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ