Clicky

RTP Cyber Village สน.ทุ่งครุ

RTP Cyber Village สน.ทุ่งครุ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ 13 มิ.ย.65เวลา 13.30 น.พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุมอบหมายให้ ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ลงลา รอง สวป.สน.ทุ...
13/06/2022

วันนี้ 13 มิ.ย.65
เวลา 13.30 น.
พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ
มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ลงลา รอง สวป.สน.ทุ่งครุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน สอบถามถึงปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด วัยรุ่นมั่วสุม รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน ตามโครงการ Cyber village
ณ ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

วันนี้ 4 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการโดยพ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุพ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุลรอง ...
04/04/2022

วันนี้ 4 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น.
ภายใต้การอำนวยการโดย
พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ
พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล
รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ
คุณมัลลิกา ถาวรวัฒนะ กต.ตร.สน.ทุ่งครุ พร้อมกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสา รวมจำนวน 7 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา “ช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติ” (บริการตัดผมฟรี) ให้ข้าราชการตำรวจ, และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ ตร. และผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ มีการป้องกันตามมาตราการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ มอบหมายให้ พ.ต.ทุ.อาคม ...
01/04/2022

วันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ มอบหมายให้ พ.ต.ทุ.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.ทุ่งครุ ร่วมกับ สำนักงานเขตทุ่งครุ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
โดยได้ทำความสะอาด อาคารสถานที่โดยรอบ สนามกีฬา ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเคร่งครัด

วันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ พ.ต.ทุ.อาคม สยามนันทกุล ...
01/04/2022

วันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 07.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ
พ.ต.ทุ.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ มอบหมายให้
พ.ต.ต.สุมิตร นานนท์ สว.จร.สน.ทุ่งครุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.ทุ่งครุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ทุ่งครุ เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตทุ่งครุ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาจราจร ณ บริเวณหน้าวัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจร ให้กับประชาชนที่สัญจรในเส้นทาง และเป็นการช่วยลดการจราจรติดขัดในการเดินทาง ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเคร่งครัด

วันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ, พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ...
25/03/2022

วันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ, พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ พ.ต.ท.ชาญวิทย์ ละออเอี่ยม รอง ผกก.จร.สน.ทุ่งครุ มอบหมายให้ พ.ต.ต.สุมิตร นานนท์ สว.จร.สน.ทุ่งครุ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สน.ทุ่งครุ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าวัดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

วันนี้ 12 มี.ค. 65 เวลา 15.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ ,มอบหมายให้ พ.ต.ท.อาคม สยาม...
25/03/2022

วันนี้ 12 มี.ค. 65 เวลา 15.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ ,มอบหมายให้ พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ พ.ต.ต.ศรีธกริช พิทักษ์ชนะกิจ สวป.สน.ทุ่งครุ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา สน.ทุ่งครุ ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 บริเวณอาคารที่ทำการและแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ, พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ ...
25/03/2022

วันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ, พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ พ.ต.ท.ชาญวิทย์ ละออเอี่ยม รอง ผกก.จร.สน.ทุ่งครุ มอบหมายให้ พ.ต.ต.สุมิตร นานนท์ สว.จร.สน.ทุ่งครุ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สน.ทุ่งครุ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าวัดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

วันที่ 7 มี.ค. 65 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ, พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ ...
25/03/2022

วันที่ 7 มี.ค. 65 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ, พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ พ.ต.ท.ชาญวิทย์ ละออเอี่ยม รอง ผกก.จร.สน.ทุ่งครุ มอบหมายให้ พ.ต.ต.สุมิตร นานนท์ สว.จร.สน.ทุ่งครุ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สน.ทุ่งครุ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าวัดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

วันนี้ 2 มี.ค.2565 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ,พ.ต.ท.สมศักดิ์ ใหม่บุญมี ...
25/03/2022

วันนี้ 2 มี.ค.2565 เวลา 11.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ,พ.ต.ท.สมศักดิ์ ใหม่บุญมี รองผกก.สส., พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รองผกก.ป.,พ.ต.ท.ชาญวิทย์ ละออเอี่ยม รองผกก.จร.สน.ทุ่งครุ ให้จิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดีด้วยหัวใจ" สน.ทุ่งครุ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯบริจาคโลหิตร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8 ณ.ศูนย์แพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลตำรวจ แขวง/เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันที่2 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการโดยพ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุพ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุลรอง ผก...
25/03/2022

วันที่2 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.
ภายใต้การอำนวยการโดย
พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ
พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล
รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ
คุณมัลลิกา ถาวรวัฒนะ กต.ตร.สน.ทุ่งครุ พร้อมกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสา รวมจำนวน 7 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา “ช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติ” (บริการตัดผมฟรี) ให้ข้าราชการตำรวจ, และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ ตร. และผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ มีการป้องกันตามมาตราการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ 12 มี.ค.65 เวลา 17.00 น.พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ มอบหมายให้ พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ...
12/03/2022

วันนี้ 12 มี.ค.65 เวลา 17.00 น.
พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ มอบหมายให้ พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตชส.สน.ทุ่งครุ เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหลัง สน.ทุ่งครุ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยได้ร่วมกับอาสาสมัครดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ภายในชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ โดยมีนายชูชาติ เผื่อนพังงา ประธานชุมชน เข้าร่วมดำเนินการ

ตร. จัดอบรมโครงการ RTP Cyber Village พัฒนาทักษะตำรวจไทย | Khaosod | LINE TODAY
05/02/2022
ตร. จัดอบรมโครงการ RTP Cyber Village พัฒนาทักษะตำรวจไทย | Khaosod | LINE TODAY

ตร. จัดอบรมโครงการ RTP Cyber Village พัฒนาทักษะตำรวจไทย | Khaosod | LINE TODAY

ตร. จัดอบรมโครงการ RTP Cyber Village เป็นโครงการที่นำ Platform ด้านสื่อสังคมออนไลน์ เสริมสร้าง พัฒนาทักษะให้กับตำรวจ 115 นาย เ...

วันนี้( 3 ก.พ.65 ) เวลา 15.00 น.  พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุพ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุพ....
03/02/2022

วันนี้( 3 ก.พ.65 ) เวลา 15.00 น.
พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ
พ.ต.ท.อาคม สยามนันทกุล รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ
พ.ต.ต.ศรีธกริช พิทักษ์ชนะกิจ สวป.สน.ทุ่งครุ พ.ต.ต.สุมิตร นานนท์ สว.จร.สน.ทุ่งครุ น.ส.มัลลิกา ถาวรวัฒนะ กต.ตร.สน.ทุ่งครุ พร้อมด้วยชุดปฏบัติการ cyber​ ​Vilage​ สน.ทุ่งครุ เจ้าหน้าที่ ตชส.ทุ่งครุ เข้าเยี่ยมชุมชน หลังสน.ทุ่งครุ โดยมี ประธานชมชนนายชูชาติ เผื่อนพังงา และกรรมการชุมชนฯ​ เพื่อพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนดำเนินงานตามโครงการพร้อมทั้งโหลดเเอพ​ club house ในการดำเนินโครงการ​ Cyber​ Village​ เพื่อรับทราบปัญหาและเเสวงหาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม​ต่างๆในชุมชน

วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น3 สน.ทุ่งครุพ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ ประชุมชี้แจงแนวทางโค...
20/01/2022

วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น3 สน.ทุ่งครุ
พ.ต.อ.อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการ RTP Cyber Village ให้กับชุดบริหาร,คณะทำงานโครงการฯ เพื่อทราบถึงความสำคัญและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของโครงการ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายเข้าทำแบบทดสอบ เป็นที่เรียบร้อย

ผลงานของ สน.ทุ่งครุ
20/01/2022

ผลงานของ สน.ทุ่งครุ

ที่อยู่

10 ซอย ประชาอุทิศ 93 แขวง ทุ่งคร
Bangkok
10140

เบอร์โทรศัพท์

+6624261110

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RTP Cyber Village สน.ทุ่งครุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Thung Khru District CMG EX เขตทุ่งครุ Thung Khru Thung Khru Thung Khru CMG พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานค สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเ Thainote รับทำบัญชี-จักรพรรดิการบัญช ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคจากกา Aok Savady Nhek Kolab Feyia online