Acrolux solar & Led Lighting

Acrolux solar & Led Lighting บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
ได้รั?

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน...
12/08/2022

เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
พนักงาน บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐  พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้าพ...
28/07/2022

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
และทรงพระเกษมสำราญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ในโอกาสมหามงคลยิ่ง...
03/06/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน.

🙏🏻 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
พนักงาน บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

คุณวิทยา จักรเพ็ชร ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะทำงาน จากจังหวัดพิษณุ...
06/05/2022

คุณวิทยา จักรเพ็ชร
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะทำงาน
จากจังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชม
ขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ผลิตภัณฑ์ LED ของ Acrolux
ได้รับการออกแบบและผลิตโดยคนไทย
มีโรงงานในประเทศไทย เราจึงสามารถ ตอบสนองได้ทุกการใช้งาน บนความต้องการของลูกค้า

💡อนุรักษ์พลังงานด้วยหลอดไฟ LED

💡ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

💡พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนด้วย Solar Rooftop , Solar Farm แบบครบวงจรตั้งแต่ สำรวจวิเคราะห์ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ดูแลรักษา รับประกันผล ประหยัด รับประกันระบบ

" Share Savings ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยง "
ธุรกิจได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ไม่มีค่าเสื่อม
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ เพื่อเติบโต อย่างยั่งยืน

สนใจร่วมโครงการ
รับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์. 0-2739-6538
061-823-5625

email: [email protected]

08/03/2022

คุณวิทยา จักรเพ็ชร
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

ให้สัมภาษณ์ กับทางมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก แห่งประเทศไทย ถึงนโยบายรณรงค์และสนับสนุนให้ ทั้งภาครัฐเ อกชน เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน

ด้วยประสบการณ์ ด้านการออกแบบ
พัฒนาและผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
(Semiconductor Device) มากกว่า 40 ปี

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
เป็นบริษัท จัดการพลังงาน
ESCO ( Energy Service Company)
ได้รับการรับรอง จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าและประหยัดพลังงานมากที่สุด จุดเด่นของสินค้าเราคือ
กินไฟน้อยกว่า ประหยัดมากกว่า อุณหภูมิต่ำ
อายุยืน คืนทุนไว กำไรมาก

อนุรักษ์พลังงานด้วยหลอดไฟ LED
ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนด้วย Solar Rooftop,Solar Farm แบบครบวงจรตั่งแต่ สำรวจวิเคราะห์ ออกแบบ ลงทุนในโครงการ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ดูแลรักษา รับประกันผลประหยัด รับประกันระบบ

สำหรับผู้ประกอบการ SME โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ลานจอดรถ คอนโดมิเนียม
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า

สนใจร่วมโครงการ หรือสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
061-823-5625

email: [email protected]
[email protected]

ISO - 17025  อีกหนึ่งความภูมิใจของเราการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการ ของระบบคุณภาพข...
09/02/2022

ISO - 17025 อีกหนึ่งความภูมิใจของเรา
การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการ
ของระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึก
และการรายงานผล ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคลากร
สร้างความน่าเชื่อถือแก่องค์กร สร้างความเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการ โดยเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายข้องบังคับ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม.

ผลิตภัณฑ์ LED ของ Acroluxได้รับการออกแบบและผลิตโดยคนไทย
มีโรงงานในประเทศไทย เราจึงสามารถ ตอบสนองได้ทุกการใช้งาน บนความต้องการของลูกค้า

💡อนุรักษ์พลังงานด้วยหลอดไฟ LED
💡ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

" Share Savings ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยง "
ธุรกิจได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ไม่มีค่าเสื่อม
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ เพื่อเติบโต อย่างยั่งยืน

สนใจร่วมโครงการ
รับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th , www.acroluxesco.com
โทรศัพท์. 061-823-5625
email: [email protected]
FB:
https://business.facebook.com/acroluxsolar/
Line :


บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
155 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ร่วมออกบูธ งานสัมมนาวิชาการ“โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมการปลูกพืชสมุนไพรและกั...
18/12/2021

บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ร่วมออกบูธ งานสัมมนาวิชาการ
“โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมการปลูกพืชสมุนไพรและกัญชา พืชสมุนไพรทางเลือก
ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G”

โดย ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพชร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
@ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ชั้น3

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ...
05/12/2021

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

💛 สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

🙏🏻 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
พนักงาน บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

23/10/2021

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า

“สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า
“พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น
“วันปิยมหาราช”

💛 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

🙏🏻 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
พนักงาน บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

14/10/2021

ACROLUX Smart Office Solution
ระบบจัดการ เปิด-ปิด โคมไฟแบบอัจฉริยะ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมการทำงาน จากศูนย์กลาง และส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นโดยเชื่อมต่อควบคุมแบบไร้สาย ใช้งานร่วมกับหลอดไฟ LED ได้ทุกประเภท

ระบบมีความเสถียรและครอบคลุมพื้นที่ได้ในระยะกว้าง สามารถตั้งกลุ่มควบคุมได้หลายจุด โดยไม่ยึดกับวงจรไฟเดิม อุปกรณ์ตัวลูกสามารถรับการเชื่อมต่อได้แต่ละจุด

สามรถควบคุม การเปิด - ปิด หรี่ โคมไฟได้ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ผ่านศูนย์กลางการควบคุมจาก โทรศัพท์มือถือ และสวิตซ์ไฟ ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณ

ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน แสดงตำแหน่งโคมไฟตามแผงผังหน้างานจริง


เรามุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ประหยัดพลังงาน ด้วยประสบการณ์ มากว่า 40 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง

ACROLUX Smart Office Solution
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 💛 สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💛 สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

🙏🏻 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
พนักงาน บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัดจัดอบรมพนักงานขาย โดยแผนกวิจัยและพัฒนาได้นำเสนอผลิตภัณฑ์  ที่ได้เป็นนวตกรรมที่ทันสมัย ทั้ง...
08/10/2021

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
จัดอบรมพนักงานขาย โดยแผนกวิจัยและพัฒนา
ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ได้เป็นนวตกรรมที่ทันสมัย ทั้งการพัฒนาตัวสินค้าและระบบการควบคุมการทำงาน smart Solution เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

- หลอดไฟปลูกพืชคุณภาพสูง ที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น
- Solar Street Light มาตรฐานกรมทางหลวง
- ระบบ smart Solution ในอาคารสำนักงาน โรงงาน

สนใจร่วมโครงการ หรือสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

FB:
https://business.facebook.com/acroluxsolar/

Line :

BIG PROJECTS APPROVED @ MEGA BANGNA  เปลี่ยนหลอด LED 23 W ใช้ทดแทน หลอด T5 HIGHBAY 54Wสู่ลานจอดรถที่ใส่ใจความปลอดภัยของล...
16/09/2021

BIG PROJECTS APPROVED
@ MEGA BANGNA
เปลี่ยนหลอด LED 23 W ใช้ทดแทน
หลอด T5 HIGHBAY 54W

สู่ลานจอดรถที่ใส่ใจความปลอดภัยของลูกค้ามากที่สุด สว่างกว่าลานจอดรถทั่วไป แสดงถึง ศักยภาพและวิศัยทัศผู้นำที่พร้อมเปลี่ยนแปลง
เพื่อมอบ สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

แสงสว่างจาก LED ช่วยลดเงาและความสว่างไสวที่สม่ำเสมอกระจายทั่วถึง จึงช่วยให้ผู้คนรู้สึกอุ่นใจ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ACROLUX LED TUBE
แสงสว่างตามมาตรฐาน แต่ประยัดมากกว่า กินไฟน้อยกว่า คืนทุนเร็ว ช่วยประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายในการดำเนินงานให้กับทางโครงการในการบริหารจัดการอาคาร
ให้มีความสว่างไสวพร้อมกับการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน

ACROLUX
มีระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ
ประหยัดรายจ่ายด้านพลังงานสูงสุด ถึง 80%

บริษัทฯ มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าและประหยัดพลังงานมากที่สุด จุดเด่นของสินค้าเราคือ
กินไฟน้อยกว่า ประหยัดมากกว่า อุณหภูมิต่ำ อายุยืน คืนทุนเร็ว กำไรมาก

สนใจร่วมโครงการ หรือสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

FB:
https://business.facebook.com/acroluxsolar/

Line :

APPROVED BIG PROJECTS   รถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงินACROLUX  LED TUBE แสงสว่างตามมาตรฐาน แต่ประยัดมากกว่า กินไฟน้อยกว่า คื...
15/09/2021

APPROVED BIG PROJECTS


รถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน

ACROLUX LED TUBE
แสงสว่างตามมาตรฐาน แต่ประยัดมากกว่า กินไฟน้อยกว่า คืนทุนเร็ว ช่วยประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายในการดำเนินงานให้กับทางโครงการในการบริหารจัดการอาคาร
ให้มีความสว่างไสวพร้อมกับการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน

ธุรกิจได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ไม่มีค่าเสื่อม
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ เพื่อเติบโต อย่างยั่งยืน โดยนำผลประหยัดค่าไฟมาแบ่งชำระ

ACROLUX " Share Savings
ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยง "

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟแอลอีดี ไฟถนน เพื่อสนับสนุน กิจการการประหยัดพลังงาน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ

ACROLUX
มีระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ
ประหยัดรายจ่ายด้านพลังงานสูงสุด ถึง 80%

บริษัทฯ มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าและประหยัดพลังงานมากที่สุด จุดเด่นของสินค้าเราคือ
กินไฟน้อยกว่า ประหยัดมากกว่า อุณหภูมิต่ำ อายุยืน คืนทุนเร็ว กำไรมาก

สนใจร่วมโครงการ หรือสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

FB:
https://business.facebook.com/acroluxsolar/

Line :

13/09/2021
อาคารจอดรถปลอดภัยมากแค่ไหน และมั่นใจได้อย่างไร ว่าค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างได้มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด แสงสว่าง สำหรั...
09/09/2021

อาคารจอดรถปลอดภัยมากแค่ไหน
และมั่นใจได้อย่างไร ว่าค่าเฉลี่ยความเข้ม
ของแสงสว่างได้มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด

แสงสว่าง สำหรับที่จอดรถทุกแห่งคือ
ปัจจัยสำคัญในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย
ให้กับลูกค้า และผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดี
ในการมองเห็นอย่างชัดเจน
สามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น
แสงสว่างจาก LED ช่วยลดเงาและ มีความสว่างไสว
ที่สม่ำเสมอกระจายทั่วถึง จึงช่วยให้ผู้คนรู้สึกอุ่นใจ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ACROLUX LED TUBE
แสงสว่างตามมาตรฐาน แต่ประยัดไฟมากกว่า
คืนทุนเร็ว ช่วยประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ในการดำเนินงาน ให้ความปลอดภัย สำหรับที่จอดรถของคุณ

ACROLUX
มีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟแอลอีดี ไฟถนน
โดยนำผลประหยัดค่าไฟมาแบ่งชำระเพื่อสนับสนุน
กิจการการประหยัดพลังงาน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ

" Share Savings ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยง "
ธุรกิจได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ไม่มีค่าเสื่อม
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ เพื่อเติบโต อย่างยั่งยืน

ACROLUX
มีระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ
ประหยัดรายจ่ายด้านพลังงานสูงสุด ถึง 80%

รับประกันสินค้า 5 ปี สามารถต่อสัญญาประกันไปได้อีกครั้งละ 5 ปี
สามารถทำสัญญาประกันตลอดชีพ

ผู้ประกอบการที่เปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้ว
เราจะดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ฟรี
หากความสว่างลดลงกว่าเดิม 30% เราจะเปลี่ยนหลอดใหม่และอุปกรณ์ให้ฟรีและประหยัดกว่าเดิม 20%


สนใจร่วมโครงการ หรือสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

FB:
https://business.facebook.com/acroluxsolar/

Line :

ด้วยประสบการณ์ ด้านการออกแบบ พัฒนาและผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Device) มากกว่า 30 ปี บริษัทฯ มีเป้าหมายและม...
08/09/2021

ด้วยประสบการณ์ ด้านการออกแบบ พัฒนาและผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Device) มากกว่า 30 ปี
บริษัทฯ มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าและประหยัดพลังงานมากที่สุด จุดเด่นของสินค้าเราคือ
กินไฟน้อยกว่า ประหยัดมากกว่า อุณหภูมิต่ำ อายุยืน คืนทุนเร็ว กำไรมาก

อนุรักษ์พลังงานด้วยหลอดไฟ LED
ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุน
ด้านพลังงาน
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนด้วย Solar Rooftop,
Solar Farm แบบครบวงจรตั่งแต่ สำรวจวิเคราะห์ ออกแบบ ลงทุนในโครงการ
จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ดูแลรักษา รับประกันผลประหยัด รับประกันระบบ

สำหรับผู้ประกอบการ โรงงาน อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม หรือ SME
บริษัทฯ เปลี่ยนหลอดไฟให้ผู้ประกอบการฟรี ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุน
ไม่มีความเสี่ยง นำค่าไฟทีประหยัดได้ ชำระเป็นค่าหลอดไฟ
รับประกันสินค้า 5 ปี สามารถต่อสัญญาประกันไปได้อีกครั้งละ 5 ปี
สามารถทำสัญญาประกันตลอดชีพ
ผู้ประกอบการที่เปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้ว เราจะดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ฟรี
หากความสว่างลดลงกว่าเดิม 30% เราจะเปลี่ยนหลอดใหม่และอุปกรณ์ให้ฟรีและประหยัดกว่าเดิม 20%

Acrolux LED
จะสามารถช่วยลดต้นทุน ด้านพลังงาน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ อย่างยั่งยืน ให้กับทางโครงการในการบริหารจัดการอาคาร
ให้มีความสว่างไสวพร้อมกับการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน

สนใจร่วมโครงการ หรือสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

Line :

ACROLUX SOLAR Street Lightโคมไฟถนน แอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง จากแบตเตอรี่ เป็นนวัตกรรมออกแบบให้...
29/08/2021

ACROLUX SOLAR Street Light

โคมไฟถนน แอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง จากแบตเตอรี่ เป็นนวัตกรรมออกแบบให้มีความสามารถควบคุมการกระจายความสว่าง บนไหล่ทางได้สูงกว่า 74%

ใช้พลังงานเพียง 25 วัตต์ ให้ความสว่างสม่ำเสมอของแสง ได้มาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนดไว้

ACROLUX SOLAR ใช้แผง MONOCRYSTALINE ขนาดเพียงพอ ที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

แบตเตอรี่ Lithium Life Po4 เก็บพลังงานสำรองได้มากกว่า 2 วัน
ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 25 ชั่วโมง โดยความสว่างคงที่ อายุการใช้งานนานให้แสงสว่าง ต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
ไม่ต้องลดหรือหรี่แสง

อายุการใช้งาน แบตเตอรี่มากกว่า 5000 cycle นานกว่า 10 ปี พร้อมชุดควบคุมระบายความร้อนได้ดี มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP68

แผงเซลแสงอาทิตย์ ปรับทิศทางได้ เสาไฟพร้อมฐานรากแบบสกรูสำเร็จรูป ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถติดตั้งกับพื้นถนนทุกประเภท

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

ACROLUX  LED Street Light โคมไฟถนนสาธารณะ LED ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนได้เลือก...
28/08/2021

ACROLUX LED Street Light
โคมไฟถนนสาธารณะ LED ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนได้เลือกติดตั้งไฟถนนสาธารณะ LED เนื่องจากมีความสว่าง ชัดเจน ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน

–ACROLUX โคมไฟถนนสาธารณะ LED มีค่าความถูกต้องของสี (CRI ) สูง มีผลต่อ ผู้ใช้รถตอนกลางคืนมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าโคมไฟถนนสาธารณะแบบเก่า เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางตอนกลางคืนได้อย่างดีเยี่ยม

–ACROLUX ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า มีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง จึงลดกำลังวัตต์ของโคมลงได้มากกว่าครึ่ง จาก ปกติ 250W เหลือเพียง75W แต่ความสว่างเท่าเดิม

–ACROLUX ให้ความส่องสว่างได้อย่างยาวนาน เป็นโคมไฟถนนสาธารณะ LED ให้คุณภาพของแสงที่คงที่ ให้แสงสว่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้นทาง

– ACROLUX มีการออกแบบมุมกระจายแสงเป็นวงกว้างพิเศษ จึงช่วยให้พื้นที่โดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอ ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมบนถนนและเพิ่มีวามปลอดภัยให้กับทางเดินเท้าได้ตลอดเส้นทาง

ACROLUX LED Street Light
จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดตั้ง โคมไฟถนนสาธารณะ LED อย่างต่อเนื่อง

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัดบริการด้านพลังงานโดยไม่ต้องลงทุน เช่น โครงการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคา โครงการเปลี่ยนหลอดไ...
24/08/2021

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
บริการด้านพลังงานโดยไม่ต้องลงทุน
เช่น โครงการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคา
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟแอลอีดี
ไฟถนน โดยนำผลประหยัดค่าไฟมาแบ่งชำระ

จากค่าไฟลดลง จึงสามารถสร้างกำไรให้ธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้นในระยะยาว

เรายินดีร่วมสนับสนุน กิจการการประหยัดพลังงาน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน และคอนโด

พร้อมนำเสนออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
โคมไฟ และหลอดไฟ LED คุณภาพดี
สำหรับโครงการrenovate และสร้างใหม่

เราประสบความสำเร็จจากการเข้าประมูลโครงการภาครัฐ ทั้งส่วนของ ไฟแสงสว่าง LED, โซล่าร์เซล, ระบบ smart monition and control, แอร์อัจฉริยะ

เราประสบความสำเร็จในการร่วมลงทุนกับโครงการภาคเอกชน ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เป็นการยืนยันถึงการบริหารธุรกิจร่วมกันอย่างชาญฉลาด พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด

" Share Savings ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยง "
ธุรกิจได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ไม่มีค่าเสื่อม
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ เพื่อเติบโต อย่างยั่งยืน

สนใจร่วมโครงการ
รับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
โทรศัพท์ 0-2739-6538
095-754-6917
066-112-5111
email: [email protected]
[email protected]

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด155 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 105...
23/08/2021

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
155 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์
0-2739-6538
แฟกซ์
0-2739-6539
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-16:30

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552

ผลิตภัณฑ์ LED ของ Acrolux ได้รับการออกแบบและผลิตโดยคนไทย มีโรงงานในประเทศไทย เราจึงสามารถ ตอบสนองได้ทุกการใช้งาน บนความต...
23/08/2021

ผลิตภัณฑ์ LED ของ Acrolux
ได้รับการออกแบบและผลิตโดยคนไทย
มีโรงงานในประเทศไทย เราจึงสามารถ ตอบสนองได้ทุกการใช้งาน บนความต้องการของลูกค้า

💡อนุรักษ์พลังงานด้วยหลอดไฟ LED

💡ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

💡พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนด้วย Solar Rooftop , Solar Farm แบบครบวงจรตั้งแต่ สำรวจวิเคราะห์ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ดูแลรักษา รับประกันผล ประหยัด รับประกันระบบ

" Share Savings ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยง "
ธุรกิจได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ไม่มีค่าเสื่อม
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่อง

สนใจร่วมโครงการ
รับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
www.ledlighting.co.th
email: [email protected]
Tel : 0661125111

16/08/2021
03/08/2021
03/08/2021

ที่อยู่

Bangkok
10520

เบอร์โทรศัพท์

+66661125111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Acrolux solar & Led Lightingผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Acrolux solar & Led Lighting:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}