สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของ กทม.
(3)

🤝กทม. จับมือ SCG สานต่อกิจกรรมรณรงค์แม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ มุ่งส่งเสริมคัดแยกขยะที่ต้นทางวันนี้ (29 ก.พ. 67) เ...
29/02/2024

🤝กทม. จับมือ SCG สานต่อกิจกรรมรณรงค์แม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ มุ่งส่งเสริมคัดแยกขยะที่ต้นทาง
วันนี้ (29 ก.พ. 67) เวลา 16.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รณรงค์แม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ" ร่วมกับนายชูโชค ศิวะคุณากร ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) พร้อมรับมอบขาตั้งถังขยะแยกประเภท เพื่อนำไปตั้งตามจุดท่าเรือสำคัญ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรทางเรือ และนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมให้แยกขยะก่อนทิ้ง ณ ท่าเรือท่าช้าง เขตพระนคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม ยังส่งผลต่อคุณภาพน้ำ กีดขวางการสัญจรทางน้ำ และยังส่งผลกระทบโดยตรง ต่อระบบนิเวศในแม่น้ำและทะเล ทำให้สัตว์ทะเลเสียชีวิตจากการกินพลาสติกเข้าไป และสุดท้ายจะเกิดผลกระทบกลับมายังมนุษย์ในระบบห่วงโซ่อาหาร โดยนักวิจัยพบว่าสัตว์น้ำหลายชนิดมีการสะสมของไมโครพลาสติก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางด้วยการแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกถัง ถูกเวลา ไม่ทิ้งขยะลงในที่ว่างที่สาธารณะ ป้องกันขยะไหลลงสู่แม่น้ำ ซึ่งจะทำให้แม่น้ำสะอาดปราศจากขยะ น่ามอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพักผ่อนทางน้ำ เพราะการท่องเที่ยวทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลกที่เดินทางมายังประเทศไทย ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำเจ้าพระยาให้สะอาด น่ามอง สามารถสร้างประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
สำหรับกิจกรรม “รณรงค์แม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ" ครั้งนี้ ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครบริษัท ปูนชีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกรมเจ้าท่า โดยในวันนี้มีการเสวนาหัวข้อ "รณรงค์แม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ" ร่วมกับผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ค้า และผู้แทนบริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด หลังจากนั้น ร่วมกันเดินรณรงค์แจกถุงขยะตั้งแต่ท่าเรือท่าช้างไปยังท่าเรือท่าเตียน เขตพระนคร ระยะทาง 850 เมตร ไปยังชุมชนใกล้เคียง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชน ร้านค้า ผู้สัญจรทางเรือและนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือร่วมดูแลแม่น้ำให้ใสสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และทิ้งให้เป็นที่ นอกจากนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ได้ส่งมอบขาตั้งถังขยะจำนวน 12 ชุด สำหรับถังขยะแยกประเภท ให้แก่กรุงเทพมหานครนำไปตั้งตามจุดท่าเรือสำคัญ ๆ เช่น ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน และท่าเรือราชินี ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรทางเรือและนักท่องเที่ยว ให้มีการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบข้างให้มีการตระหนักและสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการแยกขยะที่ต้นทางอีกด้วย
กิจกรรมในวันนี้มีนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนสำนักเทศกิจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

🔜สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 50 เขต จัดทำระบบเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย มุ่งแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่กรุงเทพฯวันนี้ (29ก.พ. 6...
29/02/2024

🔜สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 50 เขต จัดทำระบบเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย มุ่งแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่กรุงเทพฯ
วันนี้ (29ก.พ. 67) เวลา 08.30 น. นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดการอบรมการใช้งานระบบจัดทำเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอย (Solid Waste Management: SWM) ซึ่งเป็นระบบจัดทำเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย เพื่อใช้กำกับ ติดตามการเก็บขนมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต โดยจัดอบบให้กับหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานเขต 50 เขต แบ่งการอบรมเป็น 8 รุ่น ๆ ละ 24 คน รวม 192 คน อบรมแบบไป-กลับ ระยะเวลา 4 วัน ซึ่งในวันนี้ผู้รับการอบรมมาจากเขตปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ และลาดกระบัง หัวข้อการอบรมประกอบด้วย การเข้าสู่ระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย การเพิ่มข้อมูลรถและตรวจสอบข้อมูล การเพิ่มพนักงานขับรถและตรวจสอบ การเพิ่มข้อมูลเส้นทางเก็บขนมูลฝอย การดูรายงานเปรียบเทียบเส้นทาง และวิธีการรายงานผลแบบรายงาน SWM ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 2 (อาคารสำนักการระบายน้ำ) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

🤩เห็นแล้วตื่นเต้นแทนน้อง ๆ จะได้มีสนามจักรยานขาไถ (Balance Bike Park) ไว้ฝึกประสบการณ์อีกแห่งแล้ววววววววว🚴‍♀️🚴  🧐วันก่อน...
29/02/2024

🤩เห็นแล้วตื่นเต้นแทนน้อง ๆ จะได้มีสนามจักรยานขาไถ (Balance Bike Park) ไว้ฝึกประสบการณ์อีกแห่งแล้ววววววววว🚴‍♀️🚴
🧐วันก่อนแอดฯ ได้ไปเห็นพี่ ๆ เค้ากำลังก่อสร้างสนามจักรยานขาไถ ในสวนลุมพินี ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จเร็ว ๆ นี้ 👏👏👏
เรียกได้ว่าเตรียมพบกับสนามจักรยานขาไถ (Balance Bike Park) แห่งที่ 2 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครกันได้เลย 🚴‍♀️👍👍👍

🤝สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จับมือธนาคารไทยพาณิชย์ เนรมิตสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) แห่งที่ 2 บนพื้นที่ 3,956 ตารางเมตร ณ สวนลุมพินี เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการทางด้านร่างกายสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 2-5 ปี ได้ฝึกทักษะการทรงตัว สร้างพัฒนาการในการได้เรียนรู้แบบอิสระ โดยมีพื้นที่ฝึกซ้อม พื้นที่เลนจักรยาน และพื้นที่สำหรับผู้ปกครอง โดยรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล อดใจรออีกนิด นะจ๊ะ น้องๆ🥰🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️

👩‍💻👨‍💻 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00-14.00 น. (3...
29/02/2024

👩‍💻👨‍💻 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00-14.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)
📍ตรวจวัดได้ 14.2-32.6 มคก./ลบ.ม.
📍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 22.8 มคก./ลบ.ม.
📍ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด
📢รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
📚แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

✨️กทม. จัดประกวดต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร สร้างความร่วมมือตั้งแต่ต้นทาง ลดขยะในระบบ(29 ก.พ. 67) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที...
29/02/2024

✨️กทม. จัดประกวดต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร สร้างความร่วมมือตั้งแต่ต้นทาง ลดขยะในระบบ
(29 ก.พ. 67) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) แถลงข่าวการประกวดต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร ระดับ 50 เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความร่วมมือในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อสร้างต้นแบบในการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
การประกวดต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร ประจำปี 2567 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การประกวดสำนักงานเขตต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร 2) การประกวดชุมชน/องค์กรต้นแบบจัดการขยะครบวงจร โดยแบ่งเป็น 18 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร (ประกอบด้วย 1.ชุมชนแออัด 2.ชุมชนเมือง 3.ชุมชนชานเมือง 4.เคหะชุมชน 5.ชุมชนอาคารสูง และ 6.ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร) 2.แฟลตข้าราชการกรุงเทพมหานคร 3. สวนสาธารณะ 4.โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5.สถาบันการศึกษา 6.ศาสนสถาน 7.โรงแรม 8.ธนาคาร 9.สถานพยาบาล 10.อาคารหน่วยงานราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 11.อาคารสำนักงานโรงงาน 12.อาคารสำนักงานเอกชน 13.ตลาดกรุงเทพมหานคร 14.ตลาดเอกชน 15.ห้างสรรพสินค้า 16.สถานีบริการน้ำมัน 17.มินิมาร์ทและซูเปอร์มาร์เก็ต และ 18.ร้านอาหาร
สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรประเภทต่าง ๆ ใช้เกณฑ์ประเมิน Checklist การจัดการขยะตามวิถี “องค์กรไร้ขยะ” (Zero-Waste Organization) โดยเน้นเป้าหมายระบบการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปกำจัด สร้างวัฒนธรรมให้เกิดพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะในชุมชน/องค์กร เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี ดังนี้ การกำหนดนโยบาย มาตรการหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน มาตรการการส่งเสริมการลดขยะและคัดแยกขยะที่ต้นทาง แนวทางการสื่อสารสร้างความร่วมมือและรณรงค์ และการบริหารจัดการขยะแต่ประเภท ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชน

รางวัลสำหรับการประกวดต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร มีดังนี้ (1) รางวัลสำหรับสำนักงานเขตต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท (2) รางวัลสำหรับองค์กร/ชุมชนต้นแบบจัดการขยะครบวงจร ตามประเภท 18 กลุ่มเป้าหมาย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ทั้งนี้ ชุมชน/องค์กรสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร https://webportal.bangkok.go.th/environmentbma หรือ เพจเฟซบุ๊ค สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: [email protected] ตั้งแต่มีนาคม – เมษายน 2567 ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจะตัดสินและประกาศผลการประกวดต้นแบบต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรภายในเดือนสิงหาคม 2567 สามารถดูผลการตัดสินได้ที่เว็บไซต์ และติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดการ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2203 2939 หรือ ID Line: 08 3025 8407

📡🟢🙂ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-10.00 น. (3 ชั่...
29/02/2024

📡🟢🙂ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-10.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

- ตรวจวัดได้ 15.2-34.1 มคก./ลบ.ม.

🟢ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 23.9 มคก./ลบ.ม.

👉ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

📢รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
📚แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

👩‍💻👨‍💻 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานจุดความร้อนสะสมในประเทศไทย ประจำวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2567📍จุดความร้อนส...
29/02/2024

👩‍💻👨‍💻 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานจุดความร้อนสะสมในประเทศไทย ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
📍จุดความร้อนสะสมในประเทศไทย
++ สะสม 24 ชม. จำนวน 695 จุด
++ สะสม 7 วัน จำนวน 7,453 จุด
🔥ไฟไหม้หญ้าและขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 จุด ในหลายพื้นที่เขต #สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกประเภท
🔴 จุดความร้อน (Hotspot) คือ จุดที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนบนผิวโลกสูงผิดปกติ ซึ่งส่วนมากก็คือความร้อนจากไฟ ทั้งนี้ อาจส่งผลให้เกิด PM2.5 โดยการเผาไหม้ในพื้นที่ใกล้เคียงจะส่งผลต่อสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหา อีกทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
🙏ที่มาข้อมูล : FIRMS, GISTDA, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

29/02/2024

🗓️ประจำวันพฤหัสที่ 29 ก.พ. 67 🌈⛅️

📣📣ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ...
29/02/2024

📣📣ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

- ตรวจวัดได้ 16.1-34.1 มคก./ลบ.ม.

- ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.7 มคก./ลบ.ม.

- ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 16.1 - 34.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
ในช่วงวันที่ 29 ก.พ.- 8 มี.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี มีสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด และมีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

2. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
- LINE OA

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue

📢รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร

📚แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

❄ #กทม. ป้องกันการเกิดฝุ่นจากแหล่งกำเนิด 🌿 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นตั้งแต่วั...
29/02/2024

❄ #กทม. ป้องกันการเกิดฝุ่นจากแหล่งกำเนิด
🌿 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 และแจ้งแผนการลงพื้นที่ตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร 🗓 ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

♻️มาจ้า❗️มาพบกับ กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จ้า‼️📌  วันนี้ (28 ก.พ....
28/02/2024

♻️มาจ้า❗️มาพบกับ กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จ้า‼️
📌 วันนี้ (28 ก.พ. 67) #สำนักสิ่งแวดล้อม โดยกองนโยบายเเละเเผนงาน จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล เเละขายขยะรีไซเคิลจากตู้ทรัพย์ทวีรีไซเคิลให้ผู้รับซื้อ บริเวณอาคารธานีนพรัตน์ ชั้น B1
-ปริมาณขยะรีไซเคิลรวม 907.8 กิโลกรัม
-วงเงินซื้อขายในตลาดฯ 2,959 บาท เเบ่งได้ ผลการดำเนินงาน ตามนี้จ้า👇👇👇
👉🏼 จากกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล
-ปริมาณขยะรีไซเคิล 250.2 กิโลกรัม
-วงเงินซื้อขาย 789 บาท
-ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม 4 คน

👉🏼จากกิจกรรมทรัพย์ทวีรีไซเคิล
-ปริมาณขยะรีไซเคิล 657.6 กิโลกรัม
-วงเงินซื้อขาย 2,170 บาท
-ผู้เข้าร่วทกิจกรรม 16 คน
📍พบกันอีกครั้งเดือนหน้าค่า🤗
ขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ🙏

#แยกขยะดีสิ่งแวดล้อมดี
#ตลาดนัดรีไซเคิล

🌳สำนักสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเมืองต่...
28/02/2024

🌳สำนักสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเมืองต่างๆภายใต้โครงการ City-to-City Collaboration for Zero Carbon Society ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการสัมมนา City-to-City Collaboration for Zero Carbon Society เพื่อหารือเกี่ยวกับการเร่งดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของโครงการความร่วมมือ City-to-City ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีเมืองจากประเทศต่างๆเข้าร่วมสัมมนา เช่น มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์ ชิลี เป็นต้น ซึ่งกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการความร่วมมือ City-to-City กับเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เป็นปีที่ 2
โอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นความท้าทายของการขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ความท้าทายด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ความท้าทายด้านเทคนิควิชาการและเทคโนโลยี และความท้าทายด้านการเงิน และยังได้อภิปรายถึงแนวทางการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว อีกทั้งเป็นเวทีสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองสมาชิก เพื่อนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของเมืองต่อไป

📧📕📚สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) ของกรุงเทพมหานครวันนี้ (28...
28/02/2024

📧📕📚สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) ของกรุงเทพมหานคร
วันนี้ (28 ก.พ. 67) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) ของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

สำหรับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตาม Timeline การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงแรกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดกรุงเทพมหานครลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สมัคร BMA Single Sign-On: SSO การลงลายมือชื่อดิจิตอล (e-Signature) การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BMA OTP Admin ของหน่วยงานส่วนราชการ นำเข้าลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงานในระบบฯ รวมถึงการส่งต่อเสนอเกษียนหนังสือ ส่งภายในหน่วยงาน ส่วนราชการ และส่งต่อไปถึงระดับบุคคล ออกเลขหนังสือ (ทะเบียนหนังสือส่ง) ในระบบฯ และนำไปใช้กับหนังสือที่เป็นกระดาษ สร้างหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) เสนอลงนาม-ส่ง รับหนังสือ เพื่อติดต่อภายในหน่วยงาน ส่วนราชการเดียวกันได้ สามารถเวียนหนังสือในระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถเปิดอ่านและสืบค้นหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โดยให้ดำเนินการข้างต้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และให้ดำเนินการตาม Timeline ก่อนใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่ 1 สิงหาคม 2567

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการแก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาสักการะ “พระบรมสารีริกธาต...
28/02/2024

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการแก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ” ซึ่งอัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานที่บริเวณมฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นการชั่วคราวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 67 ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยให้บริการรถสุขาในพื้นที่ท้องสนามหลวงและโดยรอบ รวมจำนวน 14 คัน ประกอบด้วย 1.บริเวณด้านในสนามหลวงฝั่งตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์ 2.ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ 3. บริเวณด้านในสนามหลวงฝั่งตรงข้ามพระแม่ธรณีบีบมวยผม และ 4. บริเวณถนนหับเผย

🌼🌺กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ตั้งประดับไม้ดอกไม้ประดับกว่า 17,000 ต้น บริเวณมณฑปประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุและพร...
28/02/2024

🌼🌺กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ตั้งประดับไม้ดอกไม้ประดับกว่า 17,000 ต้น บริเวณมณฑปประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ” ซึ่งอัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานที่บริเวณมฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นการชั่วคราวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 67 ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
🌼โดยได้ตั้งประดับไม้ดอก ได้แก่ ดาวเรือง แพงพวย บลูซัลเวีย สร้อยไก่ หงอนไก่ กล้วยไม้ และเฟื่องฟ้า และประดับไม้ใบกว่า ได้แก่ โมก คริสติน่า ชะแมบทอง ไทรเกาหลี หมากเหลือง เป็นต้น🌿🌳🌼

🌳กทม. รับมอบต้นไม้ 2 แสนต้น จาก Siam Piwat สนับสนุนโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งต่อโลกที่น่าอยู่🌏 ...
28/02/2024

🌳กทม. รับมอบต้นไม้ 2 แสนต้น จาก Siam Piwat สนับสนุนโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งต่อโลกที่น่าอยู่🌏
(28 ก.พ. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบต้นไม้ 200,000 ต้น จากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามอาคารสำนักงานสวนลุมพินี เขตปทุมวัน
ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดี ๆ ที่มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้นไม้ที่ได้รับจากสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้เป็นต้นไม้ที่ได้มาจากกิจกรรม Siam Piwat Run Forest Run ที่จัดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ด้วยการเชิญชวนให้กลุ่มคนรักษ์โลกและรักสุขภาพมาร่วมกันวิ่งสะสมระยะทาง โดยทุก 1 กิโลเมตร จะเปลี่ยนให้เป็นต้นไม้ 1 ต้น ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพเมืองด้วย ทั้งนี้ “ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 820,000 ต้น ซึ่งอนาคตอาจขยับเป้าหมายเป็น 2 ล้านต้น โดยทุก ๆ การปลูกจะมีการบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้อย่างเป็นระบบ เปิดให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการผ่านเว็บไซต์ https://tree.bangkok.go.th/ อย่างไรก็ตาม เมื่อปลูกแล้วขอให้ช่วยกันดูแลด้วย โอกาสนี้ขอบคุณทางสยามพิวรรธน์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำให้นโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ทำให้เมืองของเราสวยงาม ร่มรื่น และเป็นเมืองที่น่าอยู่”
สำหรับกิจกรรมการส่งมอบต้นไม้ในวันนี้ เป็นการมอบต้นไม้ภายใต้แคมเปญ Citizen of Earth by Siam Piwat ซึ่งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผนึกกำลังกับกลุ่มพันธมิตร Eco System นำโดย Virgin Active กล้องถ่ายรูป Canon รองเท้ากีฬาจากแบรนด์ Puma และ Saucony จัดกิจกรรม Siam Piwat Run Forest Run ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2566 เชิญชวนให้คนมาร่วมวิ่งออกกำลังกายบนลู่วิ่งกลางสยามเซ็นเตอร์ และวิ่งสะสมระยะแบบ Virtual Run เปลี่ยนระยะทางทุก 1 กม. เป็นต้นไม้ 1 ต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจร่วมวิ่งสะสมระยะทางรวมกว่า 300,000 กม. เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากเดิมกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้ตั้งเป้าพันธกิจช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับคาร์บอนและเพิ่มออกซิเจนร่วมกับโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ของกรุงเทพมหานคร ไว้จำนวน 100,000 ต้น จนสามารถมอบต้นไม้สนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มเป็นจำนวน 200,000 ต้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้บรรจุการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero พร้อมร่วมขับเคลื่อนเมืองต้นแบบมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางที่ใส่ใจฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใจกลางเมือง โดยต้นไม้ 200,000 ต้น ที่มอบในวันนี้สามารถคิดเทียบเท่าปริมาณการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 4,800 ตันต่อปี
ภายหลังจากรับมอบต้นไม้แล้ว ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้บริหารและผู้แทนจากกลุ่มพันธมิตร Eco System อาทิ Virgin Active และ Canon ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปลูกต้นมะขามในพื้นที่สวนลุมพินี และแจกต้นไม้แก่ผู้มาใช้บริการสวนลุมพินีด้วย

👩‍💻👨‍💻 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 12.00-14.00 น. (...
28/02/2024

👩‍💻👨‍💻 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00-14.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)
📍ตรวจวัดได้ 23.4-45.0 มคก./ลบ.ม.
📍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 34.6 มคก./ลบ.ม.
📍ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม🟠เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 17 พื้นที่ คือ 1.เขตสัมพันธวงศ์ 2.เขตวังทองหลาง 3.เขตปทุมวัน 4.เขตจตุจักร 5.เขตลาดกระบัง 6.เขตคลองสาน 7.เขตบางกอกน้อย 8.เขตบางพลัด 9.เขตสาทร 10.เขตบางซื่อ 11.เขตหลักสี่ 12.เขตบึงกุ่ม 13.เขตบางนา 14.เขตมีนบุรี 15.เขตประเวศ 16.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 17.สวนหนองจอก เขตหนองจอก
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
📢รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
📚แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

📡🟠😷ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.00-10.00 น. (3 ชั...
28/02/2024

📡🟠😷ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-10.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

- ตรวจวัดได้ 25.3-46.7 มคก./ลบ.ม.

🙂ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 36.5 มคก./ลบ.ม.

🟠 ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม🟠เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 23 พื้นที่ คือ 1.เขตสัมพันธวงศ์ 2.เขตวังทองหลาง 3.เขตปทุมวัน 4.เขตยานนาวา 5.เขตจตุจักร 6.เขตลาดกระบัง 7.เขตคลองสาน 8.เขตบางกอกน้อย 9.เขตบางพลัด 10.เขตสาทร 11.เขตคลองเตย 12.เขตบางซื่อ 13.เขตหลักสี่ 14.เขตบึงกุ่ม 15.เขตดินแดง 16.เขตบางกอกใหญ่ 17.เขตทวีวัฒนา 18.เขตบางนา 19.เขตคันนายาว 20.เขตมีนบุรี 21.เขตประเวศ 22.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 23.สวนหนองจอก เขตหนองจอก

🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:😷
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

📢รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
📚แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

👩‍💻👨‍💻 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานจุดความร้อนสะสมในประเทศไทย ประจำวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2567📍จุดความร้อนส...
28/02/2024

👩‍💻👨‍💻 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานจุดความร้อนสะสมในประเทศไทย ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
📍จุดความร้อนสะสมในประเทศไทย
++ สะสม 24 ชม. จำนวน 850 จุด
++ สะสม 7 วัน จำนวน 7,440 จุด
🔥ไฟไหม้หญ้าและขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 จุด ในหลายพื้นที่เขต #สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกประเภท
🔴 จุดความร้อน (Hotspot) คือ จุดที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนบนผิวโลกสูงผิดปกติ ซึ่งส่วนมากก็คือความร้อนจากไฟ ทั้งนี้ อาจส่งผลให้เกิด PM2.5 โดยการเผาไหม้ในพื้นที่ใกล้เคียงจะส่งผลต่อสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหา อีกทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
🙏ที่มาข้อมูล : FIRMS, GISTDA, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

28/02/2024

🗓️ประจำวันพุธที่ 28 ก.พ. 67 🌈⛅️

📣📣ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 28 ก.พ. 2567 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ...
28/02/2024

📣📣ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 28 ก.พ. 2567 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

- ตรวจวัดได้ 26.1-47.1 มคก./ลบ.ม.

- ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 37.1 มคก./ลบ.ม.

- ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 25 พื้นที่

ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 26.1 - 46.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม 🟠 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 25 พื้นที่ คือ
1.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 46.9 มคก./ลบ.ม.
2.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 46.5 มคก./ลบ.ม.
3.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
4.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
5.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 45.1 มคก./ลบ.ม.
6.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 44.9 มคก./ลบ.ม.
7.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 44.2 มคก./ลบ.ม.
8.เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 43.3 มคก./ลบ.ม.
9.เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 42.8 มคก./ลบ.ม.
10.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 42.4 มคก./ลบ.ม.
11.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 40.7 มคก./ลบ.ม.
12.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 40.4 มคก./ลบ.ม.
13.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 40.4 มคก./ลบ.ม.
14.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
15.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 39.7 มคก./ลบ.ม.
16.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 39.4 มคก./ลบ.ม.
17.เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 39.4 มคก./ลบ.ม.
18.เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 38.9 มคก./ลบ.ม.
19.เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.
20.เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 38.3 มคก./ลบ.ม.
21.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 37.9 มคก./ลบ.ม.
22.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
23.เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
24.เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 37.7 มคก./ลบ.ม.
25.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 37.7 มคก./ลบ.ม.

🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
ในช่วงวันที่ 27 ก.พ.- 7 มี.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจากมีสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัว และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

2. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 - 2 เวลา 13.41 น. แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
(อยู่ระหว่างประสานงานตรวจสอบจุดความร้อน)

3. แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
- LINE OA

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue

📢รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร

📚แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

❄ #กทม. ป้องกันการเกิดฝุ่นจากแหล่งกำเนิด 🌿 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นตั้งแต่วั...
28/02/2024

❄ #กทม. ป้องกันการเกิดฝุ่นจากแหล่งกำเนิด
🌿 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 และแจ้งแผนการลงพื้นที่ตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร 🗓 ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

🙆‍♂️🙆‍♀️สำนักสิ่งแวดล้อม เพิ่มพูนความรู้ระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอย (SWM) ลดปัญหาขยะตกค้างวันนี้ (27 ก.พ. 67) เวลา 0...
27/02/2024

🙆‍♂️🙆‍♀️สำนักสิ่งแวดล้อม เพิ่มพูนความรู้ระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอย (SWM) ลดปัญหาขยะตกค้าง
วันนี้ (27 ก.พ. 67) เวลา 08.30 น. สำนักสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการใช้งานระบบจัดทำเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอย (SWM) แก่หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานเขต 50 เขต แบ่งการอบรมเป็น 8 รุ่น ๆ ละ 24 คน รวม 192 คน อบรมแบบไป-กลับ โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย การเข้าสู่ระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย การเพิ่มข้อมูลรถและตรวจสอบข้อมูล การเพิ่มพนักงานขับรถและตรวจสอบ การเพิ่มข้อมูลเส้นทางเก็บขนมูลฝอย การดูรายงานเปรียบเทียบเส้นทาง และวิธีการรายงานผลแบบรายงาน SWM ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 2 (อาคารสำนักการระบายน้ำ) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ทั้งนี้ ระบบจัดทำเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอย (SWM) สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ได้ร่วมกันดำเนินภารกิจด้านการจัดการมูลฝอย โดยได้พัฒนาระบบจัดทำเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย เพื่อใช้กำกับ ติดตามการเก็บขนมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต และระบบงานบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอย (SWM) เพื่อใช้รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว

👩‍💻👨‍💻ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 12.00-14.00 น. (3...
27/02/2024

👩‍💻👨‍💻ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00-14.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)
📍ตรวจวัดได้ 23.9-44.1 มคก./ลบ.ม.
📍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 34.1 มคก./ลบ.ม.
📍ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม🟠เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 14 พื้นที่ คือ 1.เขตปทุมวัน 2.เขตบางรัก 3.เขตจตุจักร 4.เขตคลองสาน 5.เขตบางกอกน้อย 6.เขตบางพลัด 7.เขตสาทร 8.เขตบึงกุ่ม 9.เขตคลองสามวา 10.เขตประเวศ 11.เขตวังทองหลาง 12.เขตบางซื่อ 13.เขตบางนา 14.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
📢รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
📚แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ที่อยู่

ดินแดง
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ