Clicky

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ ให้บริการรถ และเรือ

เปิดเหมือนปกติ

16 มกราคม 2464วันสถาปนา กรมอุทกศาสตร์กิจการอุทกศาสตร์เริ่มมีครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2399 ...
16/01/2023

16 มกราคม 2464
วันสถาปนา กรมอุทกศาสตร์

กิจการอุทกศาสตร์เริ่มมีครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2399 โดยรัฐบาลได้อนุญาตให้อังกฤษส่งเรือหลวงซาราเซน เข้ามาสำรวจอุทกศาสตร์ในอ่าวไทย เพื่อจัดทำแผนที่เดินเรือที่สำคัญ ต่อมาในปี 2439 ได้มีการก่อตั้งกองแผนที่ทะเล ขึ้นตรงต่อกรมทหารเรือ ในปี 2457 ได้เปลี่ยนชื่อกองแผนที่ทะเลเป็น “กองอุทกศาสตร์ทหารเรือ”และ ในปี 2464 ได้ยกขึ้นเป็น “กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ”

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#ก้าวสืบต่อ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

14/01/2023

คำบอกเล่าจากเพื่อนถึง "พลับ" ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย

14 มกราคม 2532“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ” จุดเริ่มต้นจาก ร.9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดฯรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระ...
14/01/2023

14 มกราคม 2532
“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ” จุดเริ่มต้นจาก ร.9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดฯ

รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2484 และ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยสั่งให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้หรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สาเหตุมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ต่อมาจึงได้กำหนดวันนี้ให้เป็น“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ”

#รักษ์ราชย์
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
#วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

กรมการขนส่งทหารเรือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็ก ให้กับชุมชนในเขตบางกอกน้อยในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 พล.ร....
14/01/2023

กรมการขนส่งทหารเรือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็ก ให้กับชุมชนในเขตบางกอกน้อย
ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 พล.ร.ต. สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการขนส่งทหารเรือ มอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็ก ให้กับชุมชนต่าง ๆ ในเขตบางกอกน้อย ได้แก่ ชุมชนวัดไชยทิศ ชุมชนวัดยางสุทธาราม ชุมชนพรพิพัฒน์ ชุมชนซอยสุดสาคร ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส และชุมชนตรอกวังหลัง เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
#กรมการขนส่งทหารเรือ
Trusted Navy
# กองทัพเรือง

# ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๖๖     เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ พล.ร.ต.สมบัติ จูถนอม จก.ขส.ทร. ตร...
12/01/2023

# ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๖๖
เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ พล.ร.ต.สมบัติ จูถนอม จก.ขส.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๖๖ เพื่อรับทราบผลการฝึก ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วยการฝึกฯ ณ วัดศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก จว.ปทุมธานี

#กรมการขนส่งทหารเรือ

#กรมการขนส่งทหารเรือจัดพิธีเปิดการฝึกการขนส่งทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖     เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือตร...
09/01/2023

#กรมการขนส่งทหารเรือจัดพิธีเปิดการฝึกการขนส่งทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการขนส่งทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกรุณาให้โอวาทกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ พร้อมกับตรวจแถวความพร้อมของกำลังพลที่เข้ารับการฝึก ณ สนาม กรมการขนส่งทหารเรือ

#กรมการขนส่งทหารเรือ

คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รักทุกคำที่บอกเล่ากลับสะท้อนถึงความผูกพัน คุณค่า เกียรติยศ และความภา...
07/01/2023
จากลูกถึงพ่อ นาวาตรี อำนาจ พิมที (ตามรอยเรือหลวงสุโขทัย)

คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รัก
ทุกคำที่บอกเล่ากลับสะท้อนถึงความผูกพัน คุณค่า เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ และเมื่อเราได้ฟังแล้วกลับได้พลังจากความรักความเข้าใจที่ลูกทั้งสองได้ถ่ายทอด
ขอร่วมส่งกำลังใจเป็นพลังให้ก้าวเดินต่อ...ผู้อยู่ข้างหลังเหล่าทหารเรือผู้เสียสละ :

คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รักทุกคำที่บอกเล่ากลับสะท้อนถึงความผูกพัน คุณค่า เ...

#ทรงพระเจริญ8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า...
07/01/2023

#ทรงพระเจริญ
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

# กรมการขนส่งทหารเรือจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖   เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สมบัติ ...
04/01/2023

# กรมการขนส่งทหารเรือจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดชิโนรสาราม วรวิหาร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาพร้อมกำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานแผนกช่างเรือ กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ

#กรมการขนส่งทหารเรือ

2 มกราคม 2455 ร.6 เสด็จฯ เปิด “วชิรพยาบาล” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลและพระราช...
02/01/2023

2 มกราคม 2455
ร.6 เสด็จฯ เปิด “วชิรพยาบาล”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลและพระราช ทานนาม “วชิรพยาบาล” สำหรับรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ โดยให้กรมพระคลังข้างที่จัดการซื้อตึกและที่ดินริมถนนสามเสน แล้วพระราช ทานให้กระทรวงนครบาลจัดเป็นโรงพยาบาล

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#ก้าวสืบต่อ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระรูป และลายพระหัตถ์อวยพรปีใหม่ 2566พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม...
01/01/2023

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระรูป และลายพระหัตถ์อวยพรปีใหม่ 2566

พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ.”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษ...
01/01/2023

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 แก่ปวงชนชาวไทย

ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรี อยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย วปร และตราพระนามาภิไธย สท

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์พระปรมาภิไธย "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

ส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพร มีข้อความว่า "พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. 2566" พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

#ปีใหม่2566
#พระราชทานพรปีใหม่
#ทรงพระเจริญ

01/01/2023

ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดย กองดุริยางค์ ฐท.กท. ได้จัดทำ MV เพลง เกียรติยศนาวา ร.ล.สุโขทัย เพื่อสดุดีต่อทหารกล้า และ รำลึกถึง ร.ล.สุโขทัย ที่ทำหน้าที่ปกป้องน่านน้ำ รักษาอธิปไตย และช่วยเหลือประชาชน มาเป็นเวลากว่า 35 ปี

#เรือหลวงสุโขทัย

จุดบริการประชาชนของกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่าง 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย...
29/12/2022

จุดบริการประชาชนของกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่าง 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
1) การบริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง
2) การบริการห้องสุขา
3) การตรวจสภาภและซ่อมแซมยานพาหนะ
4) การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5) การบริการทางการแพทย์
6) การแจ้งเหตุร้องทุกข์
7) การบริการนวดผ่อนคลาย

การให้บริการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด โดยมีพื้นที่บริการ จำนวน 7 พื้นที่ 77 จุด

กำลังใจเต็มเปี่ยมผ่านข้าวกล่อง"อิ่มกายหรือจะเท่าอิ่มใจ"#พาพี่น้องเรากลับบ้าน#เรือหลวงสุโขทัย
29/12/2022

กำลังใจเต็มเปี่ยมผ่านข้าวกล่อง
"อิ่มกายหรือจะเท่าอิ่มใจ"
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

"ขอบคุณทุกกำลังใจ จากมิตรประเทศที่หลั่งไหลมาสู่กองทัพเรือ"#แรงใจจากแดนไกล#พาพี่น้องเรากลับบ้าน#เรือหลวงสุโขทัย
29/12/2022

"ขอบคุณทุกกำลังใจ จากมิตรประเทศที่หลั่งไหลมาสู่กองทัพเรือ"
#แรงใจจากแดนไกล
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

#กำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖#เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัต...
29/12/2022

#กำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖
#เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรสร่วมในพิธีฯ ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
#กรมการขนส่งทหารเรือ

28/12/2022

"เขาอุทิศทั้งชีวิตให้แผ่นดิน แม้ชีพสิ้นแต่ยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรี
เกียรติยศเกริกก้องฟ้าปฐพี น้อมจิตนี้เชิดชูทหารเรือไทย"
#เรือหลวงสุโขทัย

ภายใต้ความรู้สึกสูญเสีย เรายังคงต้องดำเนินภารกิจที่สำคัญที่สุด"คือการพาพี่น้องเรา กลับบ้านให้ได้"#พาพี่น้องเรากลับบ้าน#เ...
28/12/2022

ภายใต้ความรู้สึกสูญเสีย
เรายังคงต้องดำเนินภารกิจที่สำคัญที่สุด
"คือการพาพี่น้องเรา กลับบ้านให้ได้"
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

กำลังใจน้อยๆ สู่ทีมค้นหาผู้ประสบภัย#พาพี่น้องกลับบ้าน #เรือหลวงสุโขทัย
28/12/2022

กำลังใจน้อยๆ สู่ทีมค้นหาผู้ประสบภัย
#พาพี่น้องกลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

"บางส่วนจากกำลังใจที่ให้มา ทำให้พวกเราหายเหนื่อย เดินหน้าพาพี่น้องกลับบ้านต่อไป"#พาพี่น้องกลับบ้าน#เรือหลวงสุโขทัย
28/12/2022

"บางส่วนจากกำลังใจที่ให้มา ทำให้พวกเราหายเหนื่อย เดินหน้าพาพี่น้องกลับบ้านต่อไป"
#พาพี่น้องกลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย

25/12/2022

ตามรอยเรือหลวงสุโขทัย ตอน จากการช่วยเหลือสู่การค้นหา (จากคณะกรรมการจัดทำสื่อสารคดี ทร.)

พาพี่น้องกลับบ้านภารกิจที่สำคัญที่สุดของกองทัพเรือ #เรือหลวงสุโขทัย#พาพี่น้องกลับบ้าน
25/12/2022

พาพี่น้องกลับบ้าน
ภารกิจที่สำคัญที่สุดของกองทัพเรือ
#เรือหลวงสุโขทัย
#พาพี่น้องกลับบ้าน

24/12/2022

# "จ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร พูดถึงทหารเรือ กรณีเรือหลวงสุโขทัย"

# "กำลังใจเต็มเปี่ยม หนึงกำลังใจสำคัญ จากชาวบางสะพาน"
24/12/2022

# "กำลังใจเต็มเปี่ยม หนึงกำลังใจสำคัญ จากชาวบางสะพาน"

#พิธีเปิดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๖   เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๕ พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผช.ผบ.ทร. เป็...
23/12/2022

#พิธีเปิดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๕ พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผช.ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๖ โดย มี พล.ร.ต.สมบัติ จูถนอม จก.ขส.ทร. ให้การต้อนรับ โครงการตรวจสภาพรถยนต์ฯ เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ด้านกำลังพล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของกำลังพล ทร. เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพล ทร. และประชาชน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยจำนวน ๒๔ รายการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ นำผลิตภัณฑ์มาร่วมให้บริการในราคาพิเศษด้วยเพื่อลดรายจ่าย และต้องการให้กำลังพลมีความปลอดภัย ในการเดินทางในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ รวมระยะเวลา ๖ วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีกำลังพลดำเนินงานตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ นาย
##กองทัพเรือ
#กรมการขนส่งทหารเรือ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

22/12/2022
Photos from กรมการขนส่งทหารเรือ's post
22/12/2022

Photos from กรมการขนส่งทหารเรือ's post

#เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65 กรมการขนส่งทหารเรือ มอบหมายให้ น.อ.ธรรมธร สงวนจิตร ผอ.กรล.ขส.ทร.และผอ.หน่วยฝึกการขนส่งทางน้ำภายใ...
22/12/2022

#เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65 กรมการขนส่งทหารเรือ มอบหมายให้ น.อ.ธรรมธร สงวนจิตร ผอ.กรล.ขส.ทร.และผอ.หน่วยฝึกการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดินและยุทธวิธี นำกำลังพลหน่วยฝึกการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดินและยุทธวิธี จำนวน 101 นาย ร่วมกับกำลังพลจาก อบต.ท่าไม้ จำนวน 6 นาย จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด และทาสีหอระฆัง วัดท่ากระบือ อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

#กรมการขนส่งทหารเรือ

#ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดิน และยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖     เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือต...
22/12/2022

#ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดิน และยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดิน และยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบผลการฝึก ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วยการฝึกฯ ณ วัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

#กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือจัดกำลังพลร่วมสวดมนต์  เมื่อวัน อังคาร ที่20 ธ.ค.65 เวลา 1700 กรย.ขส.ทร. จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ร่...
20/12/2022

กรมการขนส่งทหารเรือจัดกำลังพลร่วมสวดมนต์
เมื่อวัน อังคาร ที่20 ธ.ค.65 เวลา 1700 กรย.ขส.ทร. จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ร่วมสวดมนต์ถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากอาการประชวร ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กทม.

#กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือจัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ เมื่อ 20 ธ.ค.65 เวลา 1700 หน่วยฝึกการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดินและยุทธวิธี โดยมี ...
20/12/2022

กรมการขนส่งทหารเรือจัดกำลังพลร่วมสวดมนต์
เมื่อ 20 ธ.ค.65 เวลา 1700 หน่วยฝึกการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดินและยุทธวิธี โดยมี น.อ.ธรรมธร สงวนจิตร ผอ.กรล.ขส.ทร.และ ผอ.หน่วยฝึกฯ ร่วมสวดมนต์ถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดท่ากระบือ อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

#กรมการขนส่งทหารเรือ

#กำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ...
20/12/2022

#กำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก จรัญ ไทยศรี ผู้อำนวยการกองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมกำลังพล กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังเดิม)

# กรมการขนส่งทหารเรือ

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...
17/12/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ระบบลงนามถวายพระพร

เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางถนนและยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือต...
16/12/2022

เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางถนนและยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางถนนและยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ พื้นที่ฝึกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน โครงการชลประทานชลบุรี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจ แก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึก ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป

กำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ สวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหล...
16/12/2022

กำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ สวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ มีดำริให้กำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือที่เข้าร่วมการฝึกการขนส่งทางถนนและยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเขาโพธิ์ทอง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จว.ชลบุรี

ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจาก...
16/12/2022

ขอกราบถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกภาคสนาม หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก เหล่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ...
15/12/2022

เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกภาคสนาม หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก เหล่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดิน ของหน่วยฝึกภาคสนาม หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดกร่าง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจ แก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึก ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิต    เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้าก...
15/12/2022

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิต
เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ มีดำริให้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กรมการขนส่งทหารเรือ จำนวน ๒๐ นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองให้ นางสาวสุภิญญา แสงเฟื่อง ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต อาคารนวมินทรพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

ที่อยู่

Bangkok
10700

เวลาทำการ

08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624755513

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการขนส่งทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการขนส่งทหารเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ออร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สิ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ม ตำรวจช่าง สภ.บ้านค่าย Sarasit Sports Center เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ สบ.2 คบ.น้ำก่ำ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพ เทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะ