Anti-Fake News Center Thailand

Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | Anti-Fake News Center Thailand กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย : Anti-Fake News Center Thailand ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนที่ในปัจจุบันพบว่ามีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพาณิชย์ การหวังผลให้เกิดความแตกแยก หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่น เป็นต้น

กระทรวงดีอีฯ จึงเห็นความสำคัญและได้จัดตั้งศูนย์ฯนี้ ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน และประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงที

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการซื้อ-ขาย คิวฉีดวัคซีน AstraZeneca ราคา 1,000 บาท.ตามที่มีข้อมูลแนะนำ...
13/07/2021

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการซื้อ-ขาย คิวฉีดวัคซีน AstraZeneca ราคา 1,000 บาท
.
ตามที่มีข้อมูลแนะนำถึงประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการซื้อ-ขาย คิวฉีดวัคซีน AstraZeneca ราคา 1,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการซื้อ-ขาย คิวฉีดวัคซีน AstraZeneca ในราคา 1,000 บาท ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งเป็นการแอบอ้างของมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
.
เนื่องจากการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามช่องทางที่กำหนดนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรับลงทะเบียน on-site เฉพาะผู้สูงที่มี 75 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ที่ 4 ค่ายมือถือ
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ: การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามช่องทางที่กำหนดนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรับลงทะเบียน on-site เฉพาะผู้สูงที่มี 75 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ที่ 4 ค่ายมือถือ
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #COVID19 #โควิด19 #วัคซีน #จองคิว #บางซื่อ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการซื้อ-ขาย คิวฉีดวัคซีน AstraZeneca ราคา 1,000 บาท
.
ตามที่มีข้อมูลแนะนำถึงประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการซื้อ-ขาย คิวฉีดวัคซีน AstraZeneca ราคา 1,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการซื้อ-ขาย คิวฉีดวัคซีน AstraZeneca ในราคา 1,000 บาท ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งเป็นการแอบอ้างของมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
.
เนื่องจากการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามช่องทางที่กำหนดนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรับลงทะเบียน on-site เฉพาะผู้สูงที่มี 75 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ที่ 4 ค่ายมือถือ
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ: การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามช่องทางที่กำหนดนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรับลงทะเบียน on-site เฉพาะผู้สูงที่มี 75 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ที่ 4 ค่ายมือถือ
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #COVID19 #โควิด19 #วัคซีน #จองคิว #บางซื่อ

อย่าเสี่ยง! ซื้อใบขับขี่ออนไลน์ .แม้จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกก็ไม่มีนโยบายให้ประชาชนซื้อใบข...
13/07/2021

อย่าเสี่ยง! ซื้อใบขับขี่ออนไลน์
.
แม้จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกก็ไม่มีนโยบายให้ประชาชนซื้อใบขับขี่ออนไลน์ โดยประชาชนต้องไปติดต่อขอทำ หรือรับใบอนุญาตขับขี่กับนายทะเบียนแห่งท้องที่ ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ หรือหน่วยงานกรมการขนส่ง, สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่, สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานขนส่งสาขา หรือ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือจองคิว ดำเนินตามข้อกำหนดที่กรมการขนส่งทางบกประกาศเท่านั้น
.
โดยความเสี่ยงที่ต้องเจอเมื่อซื้อใบขับขี่ออนไลน์
1. หลอกให้โอนเงิน และไม่ได้อะไรกลับมาเลย
2. หลอกให้โอนเงิน และได้ใบอนุญาตขับขี่ปลอม
3. หลอกให้โอนเงิน และถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
.
ซึ่งการใช้ใบขับขี่ปลอมมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการมีโทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท
.
หากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 15584 หรือ www.dlt.go.th
.
ที่มา : กระทรวงยุติธรรม
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ใบขับขี่ #สอนขับรถยนต์ #ขนส่ง

อย่าเสี่ยง! ซื้อใบขับขี่ออนไลน์
.
แม้จะอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกก็ไม่มีนโยบายให้ประชาชนซื้อใบขับขี่ออนไลน์ โดยประชาชนต้องไปติดต่อขอทำ หรือรับใบอนุญาตขับขี่กับนายทะเบียนแห่งท้องที่ ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ หรือหน่วยงานกรมการขนส่ง, สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่, สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานขนส่งสาขา หรือ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือจองคิว ดำเนินตามข้อกำหนดที่กรมการขนส่งทางบกประกาศเท่านั้น
.
โดยความเสี่ยงที่ต้องเจอเมื่อซื้อใบขับขี่ออนไลน์
1. หลอกให้โอนเงิน และไม่ได้อะไรกลับมาเลย
2. หลอกให้โอนเงิน และได้ใบอนุญาตขับขี่ปลอม
3. หลอกให้โอนเงิน และถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
.
ซึ่งการใช้ใบขับขี่ปลอมมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการมีโทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท
.
หากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 15584 หรือ www.dlt.go.th
.
ที่มา : กระทรวงยุติธรรม
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ใบขับขี่ #สอนขับรถยนต์ #ขนส่ง

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ รอบใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์.ตามที่มีข้อมูล...
13/07/2021

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ รอบใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
.
ตามที่มีข้อมูลแนะนำถึงประเด็นเรื่อง เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ รอบใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีการส่งต่อข้อมูลลิงก์เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ และชาวพม่า ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำ
.
เนื่องจากเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังกล่าว ได้ปิดรับลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
โดยมียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 600,000 ราย ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทยอยส่งข้อความ SMS เพื่อแจ้งวัน-เวลานัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับการลงทะเบียน ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใด
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.cra.ac.th หรือโทร 02 5766100
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำ เนื่องจากเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังกล่าว ได้ปิดรับลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใด
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #COVID19 #โควิด19 #วัคซีน #ชาวต่างชาติ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ รอบใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
.
ตามที่มีข้อมูลแนะนำถึงประเด็นเรื่อง เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ รอบใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีการส่งต่อข้อมูลลิงก์เว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนงานต่างชาติ และชาวพม่า ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำ
.
เนื่องจากเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังกล่าว ได้ปิดรับลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
โดยมียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 600,000 ราย ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทยอยส่งข้อความ SMS เพื่อแจ้งวัน-เวลานัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับการลงทะเบียน ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใด
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.cra.ac.th หรือโทร 02 5766100
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำ เนื่องจากเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังกล่าว ได้ปิดรับลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใด
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #COVID19 #โควิด19 #วัคซีน #ชาวต่างชาติ

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 #ศูน...
13/07/2021

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #โควิด19 #COVID19

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #โควิด19 #COVID19

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ นายกฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 4 เข็ม.ตามที่มีการแชร์ภาพและข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็...
13/07/2021

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ นายกฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 4 เข็ม
.
ตามที่มีการแชร์ภาพและข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง นายกฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 4 เข็ม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
จากกรณีที่มีการแชร์ภาพนายกรัฐมนตรี โดยระบุข้อความว่าท่านฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 4 เข็มนั้น ทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า จากทั้ง 4 รูป ในรูปที่ 1 และ 3 เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งสองเข็ม ส่วนในรูปที่ 2 และ 4 เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวน 2 เข็ม
.
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : นายกรัฐมนตรี ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็มเท่านั้น ตามรูปที่ 1 และ 3 ส่วนรูปที่ 2 และ 4 เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #COVID19 #โควิด19 #วัคซีน #ไข้หวัด

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ นายกฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 4 เข็ม
.
ตามที่มีการแชร์ภาพและข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง นายกฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 4 เข็ม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
จากกรณีที่มีการแชร์ภาพนายกรัฐมนตรี โดยระบุข้อความว่าท่านฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 4 เข็มนั้น ทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า จากทั้ง 4 รูป ในรูปที่ 1 และ 3 เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งสองเข็ม ส่วนในรูปที่ 2 และ 4 เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวน 2 เข็ม
.
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : นายกรัฐมนตรี ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็มเท่านั้น ตามรูปที่ 1 และ 3 ส่วนรูปที่ 2 และ 4 เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #COVID19 #โควิด19 #วัคซีน #ไข้หวัด

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.ทรงพระเจริญ.ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเก...
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถือป้ายเรียกร้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19.ตามที่มีข้อความปรากฏใน...
12/07/2021

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถือป้ายเรียกร้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
.
ตามที่มีข้อความปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถือป้ายเรียกร้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการแชร์ข้อความและภาพกลุ่มบุคคลถือป้ายที่สื่อถึงข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาเรื่องวัคซีนโควิด-19 ซึ่งด้านหลังได้ปรากฏตราสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าภาพและข้อความที่ปรากฏไม่ใช่การกระทำของเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดยภาพดังกล่าวถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ พร้อมสมาชิกเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และ 55 หรือไม่ประการใดโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www.ombudsman.go.th/new/news.php?id=1138
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th โทร. 02-141-9100 หรือ 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ)
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นผู้เรียกร้องเรื่องดังกล่าว แต่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ร้องเรียน #วัคซีน #โควิด19 #เจ้าหน้าที่

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถือป้ายเรียกร้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
.
ตามที่มีข้อความปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถือป้ายเรียกร้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการแชร์ข้อความและภาพกลุ่มบุคคลถือป้ายที่สื่อถึงข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาเรื่องวัคซีนโควิด-19 ซึ่งด้านหลังได้ปรากฏตราสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าภาพและข้อความที่ปรากฏไม่ใช่การกระทำของเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดยภาพดังกล่าวถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ พร้อมสมาชิกเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และ 55 หรือไม่ประการใดโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www.ombudsman.go.th/new/news.php?id=1138
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th โทร. 02-141-9100 หรือ 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ)
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นผู้เรียกร้องเรื่องดังกล่าว แต่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ร้องเรียน #วัคซีน #โควิด19 #เจ้าหน้าที่

ที่อยู่

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถ.นแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621416747

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Anti-Fake News Center Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย : Anti-Fake News Center Thailand ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนที่ในปัจจุบันพบว่ามีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพาณิชย์ การหวังผลให้เกิดความแตกแยก หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่น เป็นต้น

กระทรวงดีอีฯ จึงเห็นความสำคัญและได้จัดตั้งศูนย์ฯนี้ ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน และประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงที ช่องทางการติดตาม: Website : https://www.antifakenewscenter.com/ Twitter : https://twitter.com/afncthailand Line : @antifakenewscenter (https://line.me/R/ti/p/%40008mudox)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้
เศรษฐกิจแบบนี้ใครอยากได้เงินไปหมุนในธุรกิจ แนะนำอันนี้เลย ไม่เช็คเครดิต ไม่ต้องค้ำ ยื่นกู้ออนไลน์ได้
เศรษฐกิจแบบนี้เพื่อนๆในกลุ่ม Anti-Fake News Center Thailand ใครอยากหาเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเราแนะนำอันนี้เลย
รับทราบข้อมูลข่าวปลอม
เงินกู้ถูกกฏหมาย อยากทำ ธุรกิจไม่มีทุน 💵 👉เราปล่อยกู้ แบบรายเดือน กู้ง่ายอนุมัติเร็ว 💵💵 5,000-ถึง300,000 💵 🔥ดอก100/2💵 **สนใจจริงๆแล้วค่อยทักไปนะ** สนใจคลิกลิงค์มาเลยค่ะ 💵https://lin.ee/ByDjiK6
กำลังติดตาม​สถานการณ์​ข่าวโควิดและข่าวรัฐบาล
Add ตัวนี้ อันตรายไม๊ครับ
บ้านเรามีแล้ว ที่ละงูยิงปืนขึ้นฟ้า แต่มีตำรวจมาดูแลจ้า
ข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์มั๊ยครับ
แอดมินครับ อันนี้ข่าจริงหรือข่าวปลอมครับ
คือแบบ...มองบนเลยจ้าาา