Clicky

Anti-Fake News Center Thailand

Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | Anti-Fake News Center Thailand กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย : Anti-Fake News Center Thailand ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนที่ในปัจจุบันพบว่ามีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพาณิชย์ การหวังผลให้เกิดความแตกแยก หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่น เป็นต้น

กระทรวงดีอีฯ จึงเห็นความสำคัญและได้จัดตั้งศูนย์ฯนี้ ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน และประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงที

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ มะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม.ตามที่มีการส่งต่อในสื่อต่าง ๆ ถึงประเด็นเรื่องมะเร็งรักษาหายได...
06/04/2022

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ มะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม
.
ตามที่มีการส่งต่อในสื่อต่าง ๆ ถึงประเด็นเรื่องมะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
จากกรณีที่มีข้อความประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพมาเผยแพร่ว่ามะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าต้นกาฝากทับทิมรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ อย่างไรก็ตาม ต้นไม้ชนิดเดียวกันอาจจะพบต้นกาฝากคนละชนิดหรือคนละสายพันธุ์ได้ จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่าต้นกากฝากที่นิยมใช้เป็นยาสมุนไพร ได้แก่ ต้นกาฝากแก่นเทา (Scurrula atropurpurea) กาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra) และกาฝากก่อ (Helixanthera parasitica) แต่ยังไม่พบรายงานที่กล่าวถึงต้นกาฝากทับทิม ตัวอย่างของต้นกาฝากที่มีผลการวิจัย คือ ต้นกาฝากก่อ (Helixanthera parasitica) พบสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ เช่น เอทิลแกลเลท กรดแกลลิก เควอซิทิน เป็นต้น โดยมีการนำสารสกัดจากใบกาฝากมาใช้ทดสอบฤทธ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตามเป็นเพียงงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีผลการรักษาในมนุษย์
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การนำสารสกัดจากใบกาฝากมาใช้ทดสอบฤทธ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง เป็นเพียงงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยยืนยันว่าต้นกาฝากทับทิมรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ต้นกาฝากทับทิม #มะเร็ง #รักษามะเร็ง

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ คดีความใดที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร ทางกรมฯ สามารถอายัดบัญชีธนาคารได้ โดยไม่ต้องขอคำสั่งจากศาลเมื่อมีคน...
06/04/2022

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ คดีความใดที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร ทางกรมฯ สามารถอายัดบัญชีธนาคารได้ โดยไม่ต้องขอคำสั่งจากศาลเมื่อมีคนร้องทุกข์
.
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคดีความใดที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร ทางกรมฯ สามารถอายัดบัญชีธนาคารได้ โดยไม่ต้องขอคำสั่งจากศาลเมื่อมีคนร้องทุกข์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีการโพสต์ข้อความที่ระบุว่า คดีความใดที่เกี่ยวกับกรรมสรรพากร ไม่ต้องขอคำสั่งจากศาล เช่นบัญชีธนาคาร ทางกรมฯ สามารถอายัดบัญชีได้เมื่อมีคนร้องทุกข์ ทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ เช่น การประเมินภาษี การตรวจสอบภาษี การเรียกเอกสารหลักฐานทางภาษีนั้น เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายประมวลรัษฏากร ดังนั้นข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าว มีเจตนาให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) หรือโทร. 1161
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าว มีเจตนาให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ เช่น การประเมินภาษี การตรวจสอบภาษี การเรียกเอกสารหลักฐานทางภาษี เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายประมวลรัษฏากร
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #คดีความ #กรมสรรพากร #บัญชีธนาคาร

ข่าวบิดเบือน นั่งทำงานนานและใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา ทำให้ปวดชาตามมือ เท้า เสี่ยงโรคปลายประสาทอักเสบ .ตามที่มีการเผยแพร...
06/04/2022

ข่าวบิดเบือน นั่งทำงานนานและใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา ทำให้ปวดชาตามมือ เท้า เสี่ยงโรคปลายประสาทอักเสบ
.
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพเรื่องนั่งทำงานนานและใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา ทำให้ปวดชาตามมือ เท้า เสี่ยงโรคปลายประสาทอักเสบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน
.
จากที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุขภาพโดยระบุว่าใครที่กำลังมีอาการชาตามปลายนิ้ว มือหรือเท้า ต้องระวังเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคปลายประสาทอักเสบ ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าโรคเส้นประสาทถูกกดทับและโรคปลายประสาทอักเสบ ไม่ใช่โรคกลุ่มเดียวกัน มีการรักษาที่แตกต่างกัน และอาการชาตามปลายนิ้วมือหรือเท้าในคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับที่นาน ๆ หรือคนที่ใช้มือถือทั้งวัน มีสาเหตุเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับ ไม่ได้เกิดจากโรคปลายประสาทอักเสบ โดยตำแหน่งของเส้นประสาทที่มีโอกาสถูกกดทับในคนที่นั่งทำงานอยู่กับที่นาน ๆ หรือคนที่ใช้มือถือทั้งวัน มีได้หายตำแหน่ง ได้แก่
1.เส้นประสาทมีเดียน (median nerve) ถูกกดทับที่ข้อมือ หรือ Carpal Tunnel Syndrome – พบได้บ่อยในผู้มีความผิดปกติของโครงสร้างบริเวณข้อมือ มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวาน โรคไต โรคไทรอยด์ หรือมีการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งซ้ำๆและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยจะมีอาการชาหรือปวดที่ปลายนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในกรณีที่มีการกดทับเป็นระยะเวลานานผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงของนิ้วมือและมีกล้ามเนื้อลีบได้
2.เส้นประสาทอัลน่า (ulnar nerve) ถูกกดทับที่ข้อศอก หรือ Cubital Tunnel Syndrome –สาเหตุของการกดทับเกิดจากการนั่งทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยเอาข้อศอกวางบนขอบโต๊ะทำให้เส้นประสาทถูกกดท้บ การที่ผู้ป่วยต้องงอข้อศอกเป็นเวลานานๆ หรือเกิดการกดทับจากสาเหตุอ่ืน เช่น ถุงนํ้า หรือพังพืดที่บริเวณข้อศอก โดยผู้ป่วยจะมีอาการชาหรือปวดที่ปลายนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในกรณีที่มีการกดทับเป็นระยะเวลานานผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงของนิ้วมือและกล้ามเนื้อลีบได้
3.เส้นประสาทเพโรเนียว (peroneal nerve) ถูกกดทับที่บริเวณเข่า หรือ peroneal neuropathy เป็นเส้นประสาทที่ถูกกดทับคือบริเวณข้อต่อหัวเข่าบริเวณกระดูก fibula ซึ่งมักเกิดจากการนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานๆ โดยผู้ป่วยจะมีอาการชาที่ปลายนิ้วเท้า หลังเท้า และหน้าแข้งด้านนอก ในกรณีที่มีรุนแรงผู้ป่วยจะมีอาการข้อเท้าอ่อนแรงไม่สามารถกระดกข้อเท้าได้
.
ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dms.go.th/ หรือโทร. 0-2590-6000
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โรคเส้นประสาทถูกกดทับและโรคปลายประสาทอักเสบไม่ใช่โรคกลุ่มเดียวกัน มีการรักษาที่แตกต่างกัน และอาการชาตามปลายนิ้วมือหรือเท้าในคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับที่นาน ๆ หรือคนที่ใช้มือถือทั้งวัน มีสาเหตุเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับ ไม่ได้เกิดจากโรคปลายประสาทอักเสบ
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวบิดเบือน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ทำงาน #เล่นโทรศัพท์ #ปลายประสาทอักเสบ

ออมสินเปิดสินเชื่อห่วงใย ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก ไม่ต้องมีผู้ค้ำ จริงหรือ?.ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวก...
06/04/2022

ออมสินเปิดสินเชื่อห่วงใย ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก ไม่ต้องมีผู้ค้ำ จริงหรือ?
.
ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นออมสินเปิดสินเชื่อห่วงใย ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅
.
ออมสินให้กู้ ไม่ต้องค้ำ 6 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน ธนาคารออมสินขานรับนโยบายรัฐ ออกสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด19) ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอยในครอบครัว ช่วยลดภาระหนี้สิน หรือใช้แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง
.
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก gsbsociety หรือโทร. 1115
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวจริง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ธนาคารออมสิน #สินเชื่อ #เงินกู้ #เงินผ่อน

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ผลิตภัณฑ์ N-DRO CARE MOUTH SPRAY ต้านไวรัส แบคทีเรียและเชื้อโรค ปกป้องไข้หวัด ลดการอักเสบ และดักจับ...
06/04/2022

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ผลิตภัณฑ์ N-DRO CARE MOUTH SPRAY ต้านไวรัส แบคทีเรียและเชื้อโรค ปกป้องไข้หวัด ลดการอักเสบ และดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปอด
.
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์ N-DRO CARE MOUTH SPRAY ต้านไวรัส แบคทีเรียและเชื้อโรค ปกป้องไข้หวัด ลดการอักเสบ และดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปอด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
จากกรณีที่มีการโพสต์ และแชร์ข่าวสารในโลกออนไลน์โดยระบุว่า สเปรย์​ฟ้าทะลาย​โจร​ รักษาโควิด​ก็คิดค้นออกมาแล้ว มีวางจำหน่ายเมื่อไร​คงขายดีแน่นอน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์นี้จดแจ้งไว้ว่าเป็นเครื่องสำอางประเภทสเปรย์ระงับกลิ่นปาก ได้รับใบรับจดแจ้งเลขที่ 13-1-6500006520 ซึ่งการกล่าวอ้างว่ามีกลไกต้านไวรัส แบคทีเรียและเชื้อโรคต่าง ๆ โดยปกป้องจากอาการไข้หวัด ลดการอักเสบ ดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปอด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายนั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

อย่างไรก็ตาม การโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ฉีดพ่นในช่องปากเพื่อยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ สามารถบรรเทา และป้องกันโรคได้นั้น เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ทำให้ผู้บริโภคเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องหรือไม่ไปพบแพทย์ ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจดแจ้งไว้ว่าเป็นเครื่องสำอางประเภทสเปรย์ระงับกลิ่นปาก ได้รับใบรับจดแจ้งเลขที่ 13-1-6500006520 ซึ่งการกล่าวอ้างว่ามีกลไกต้านไวรัส แบคทีเรียและเชื้อโรคต่าง ๆ โดยปกป้องจากอาการไข้หวัด ลดการอักเสบ ดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปอด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายนั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ผลิตภัณฑ์ #เชื้อไวรัส #สเปรย์พ่นคอ #COVID19

ที่อยู่

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถ.นแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621416747

เว็บไซต์

https://antifakenewscenter.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Anti-Fake News Center Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย : Anti-Fake News Center Thailand ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนที่ในปัจจุบันพบว่ามีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพาณิชย์ การหวังผลให้เกิดความแตกแยก หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่น เป็นต้น

กระทรวงดีอีฯ จึงเห็นความสำคัญและได้จัดตั้งศูนย์ฯนี้ ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน และประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงที ช่องทางการติดตาม: Website : https://www.antifakenewscenter.com/ Twitter : https://twitter.com/afncthailand Line : @antifakenewscenter (https://line.me/R/ti/p/%40008mudox)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้
เศรษฐกิจแบบนี้ใครอยากได้เงินไปหมุนในธุรกิจ แนะนำอันนี้เลย ไม่เช็คเครดิต ไม่ต้องค้ำ ยื่นกู้ออนไลน์ได้
เศรษฐกิจแบบนี้เพื่อนๆในกลุ่ม Anti-Fake News Center Thailand ใครอยากหาเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเราแนะนำอันนี้เลย
รับทราบข้อมูลข่าวปลอม
เงินกู้ถูกกฏหมาย อยากทำ ธุรกิจไม่มีทุน 💵 👉เราปล่อยกู้ แบบรายเดือน กู้ง่ายอนุมัติเร็ว 💵💵 5,000-ถึง300,000 💵 🔥ดอก100/2💵 **สนใจจริงๆแล้วค่อยทักไปนะ** สนใจคลิกลิงค์มาเลยค่ะ 💵https://lin.ee/ByDjiK6
กำลังติดตาม​สถานการณ์​ข่าวโควิดและข่าวรัฐบาล
Add ตัวนี้ อันตรายไม๊ครับ
บ้านเรามีแล้ว ที่ละงูยิงปืนขึ้นฟ้า แต่มีตำรวจมาดูแลจ้า
ข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์มั๊ยครับ
แอดมินครับ อันนี้ข่าจริงหรือข่าวปลอมครับ
คือแบบ...มองบนเลยจ้าาา