Clicky

Thailand Digital Outlook

Thailand Digital Outlook โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

สรุปผลการสำรวจและข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565  #สดช
22/09/2022

สรุปผลการสำรวจและข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565

#สดช

มาแล้ว !! Thailand Digital Outlook Pocket Book ปี 2565 ดาวน์โหลดกันหรือยังปีนี้ คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขนาดไหน ? การ...
30/08/2022

มาแล้ว !! Thailand Digital Outlook Pocket Book ปี 2565 ดาวน์โหลดกันหรือยัง

ปีนี้ คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขนาดไหน ? การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างไร ? ข้อมูลปังๆ ดูได้ในเอกสารผลการศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดได้โดยแสกน QR Code หรือคลิ๊กลิงค์นี้ได้เลย
https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/Infographic%20A5%20Booklet_TH.pdf

ติดตามเอกสารและข้อมูลดีๆ ได้ที่ facebook.com/thailanddigitaloutlook และ https://tdo.onde.go.th/

แนะนำโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565 https://youtu.be/er9j3HTpu8Y#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ...
29/08/2022
VDO แนะนำโครงการ Thailand Digital Outlook 2022

แนะนำโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565
https://youtu.be/er9j3HTpu8Y

#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #ดีอีเอส
#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายชัยวุฒ...
27/08/2022

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยการแถลงผลการสำรวจโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยภายในงานสัมมนา ช่วงเช้า มีการนำเสนอวิดีทัศน์โครงการ Thailand Digital Outlook ตามด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวรายงาน จากนั้น นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา และแถลงผลการสำรวจโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และตามด้วยการบรรยายผลการดำเนินงานและผลการศึกษาในโครงการ โดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด

และช่วงบ่าย มีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “Thailand Digital Outlook กับการบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์” โดยมีผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเสวนากับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ facebook.com/thailanddigitaloutlook

#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #ดีอีเอส
#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช

รมว.ดศ.แถลงผลการสำรวจ Thailand Digital Outlook ประจำปี 2565สดช. ดำเนินงานจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Thail...
27/08/2022
รมว.ดศ.แถลงผลการสำรวจ Thailand Digital Outlook ประจำปี 2565

รมว.ดศ.แถลงผลการสำรวจ Thailand Digital Outlook ประจำปี 2565

สดช. ดำเนินงานจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถรับชมงานสัมมนา ผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจ

ทั้งนี้ สดช. ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวแถลงผลการสำรวจ Thailand Digital Outlook โชว์ตัวเลขการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ เน้นย้ำความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติดิจิทัลของประเทศ มุ่งเป้าให้ไทยทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว

https://www.youtube.com/watch?v=BKtgoDeykBI

#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สดช. แถลงผลการสำรวจ Thailand Digital Outlook โชว์ตัวเลขการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ เน้นย้ำความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล....

Photos from สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ's post
26/08/2022

Photos from สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ's post

เชิญชวนรับชมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565สำนักงานคณะกรรมการดิจิ...
11/08/2022

เชิญชวนรับชมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นำเสนอผลการศึกษา สำรวจ และจัดทำตัวชี้วัดและข้อมูล Thailand Digital Outlook ของประเทศ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิรูปนโยบายด้านดิจิทัลที่จะพัฒนามิติต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ในอนาคต โดยกำหนดจัดงานสัมมนา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถรับชมงานสัมมนา ผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจ Thailand Digital Outlook

เว็บไซต์ TDO เว็บไซต์ดี มีข้อมูล สำหรับทุกภาคส่วนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินโคร...
22/07/2022

เว็บไซต์ TDO เว็บไซต์ดี มีข้อมูล สำหรับทุกภาคส่วน

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ และจัดทำดัชนีตัวชี้วัดที่วัดผลการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมตอบโจทย์ตามแนวทางและมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการรวบรวมและจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินนโยบายและมาตรฐานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ สำหรับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อวางทางธุรกิจและการตลาด และสำหรับภาคส่วนอื่นๆ ในการต่อยอดจากผลการศึกษาของโครงการต่อไป

สดช. ได้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาและวิเคราะห์ต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ tdo.onde.go.th โดยผู้เข้าชม สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ การดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ได้บนเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ได้จากเว็บไซต์เหล่านี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วนที่สนใจ ในการนำข้อมูลจากการศึกษาของ สดช. ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เยี่ยมชม TDO Website ได้ที่
https://tdo.onde.go.th/

การสำรวจในโครงการ Thailand Digital Outlookโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565 มีการดำเนินการสำรวจและ...
17/06/2022

การสำรวจในโครงการ Thailand Digital Outlook

โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565 มีการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานบริการปฐมภูมิ

โดยในปีนี้ มีเป้าหมายการสำรวจกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 38,733 คน กลุ่มตัวอย่างภาคธุรกิจเอกชน จำนวนกว่า 3,000 แห่ง และกลุ่มหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนชุมชน จำนวน 1,260 แห่ง

เมื่อรวมการสำรวจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สดช. ได้ทำการสำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จากประชาชนบุคคลทั่วไปมากกว่า 100,000 ราย บริษัทภาคธุรกิจเอกชนมากกว่า 10,000 แห่ง และหน่วยงานบริการปฐมภูมิมากกว่า 2,000 แห่ง

ท่านที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้ โดยเข้าร่วมตอบแบบสำรวจฯ ประจำปี 2565 และสามารถศึกษาข้อมูลโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ tdo.onde.go.th

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในโครงการ Thailand Digital Outlookโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook เป็นการดำเนินงานโดยสำนักง...
02/06/2022

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในโครงการ Thailand Digital Outlook

โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook เป็นการดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อศึกษา และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบ Measuring the Digital Transformation ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ซึ่ง สดช. มีความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว ผ่านโครงการ Thailand-OECD Country Program

ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการดำเนินโครงการ ก็เพื่ออาศัยข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญของประเทศ มาใช้ประเมินระดับการพัฒนาด้านดิจิทัล ตลอดจนประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ทั้ง 8 มิติ ได้แก่ 1) มิติการเข้าถึง 2) มิติการใช้งาน 3) มิติด้านนวัตกรรม 4) มิติด้านอาชีพ 5) มิติด้านสังคม 6) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 7) มิติด้านการเปิดเสรีของตลาด และ 8) มิติด้านการเติบโตและสภาพความเป็นอยู่

ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้ สดช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และสามารถดำเนินนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้ โดยเข้าร่วมตอบแบบสำรวจฯ ประจำปี 2565 และสามารถศึกษาข้อมูลโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ tdo.onde.go.th

การดำเนินโครงการ Thailand Digital Outlook อดีต-ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเ...
19/05/2022

การดำเนินโครงการ Thailand Digital Outlook อดีต-ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ดำเนินการมาสู่ปีที่ 4

ทั้งนี้ ในปีที่ 1 สดช. เริ่มนำร่องและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบแนวทาง Measuring the Digital Transformation ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยศึกษาใน 13 ตัวชี้วัดสำคัญ และจัดเก็บข้อมูลในสามจังหวัดนำร่อง ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

ในปีที่ 2 สดช. เริ่มดำเนินการสำรวจอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด กว่า 35,000 ตัวอย่าง พร้อมทั้งขยายขอบเขตการศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศออกเป็น 44 ตัวชี้วัด

ในปีที่ 3 สดช. มีการสำรวจเพิ่มเติมเป็น 42,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ต่อยอดและขยายขอบเขตการศึกษาตัวชี้วัดต่างๆ เป็น 57 ตัวชี้วัด และยังได้มีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 6 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการรวบรวมและจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน

สำหรับในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นปีที่ 4 ของการดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook โดย สดช. จะดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ผ่านการสำรวจและการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ครอบคลุมใน 85 ตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถฉายภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย เปรียบเทียบกับนานาประเทศ และเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิรูปนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป

ท่านที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้ โดยเข้าร่วมตอบแบบสำรวจฯ ประจำปี 2565 และสามารถศึกษาข้อมูลโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ tdo.onde.go.th

ก้าวสู่ปีที่ 4 การสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook)สำนักงานคณะกรรมการดิจ...
05/05/2022

ก้าวสู่ปีที่ 4 การสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นการดำเนินงานปีที่ 4 ของโครงการ เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ และจัดทำดัชนีตัวชี้วัดที่วัดผลการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมตอบโจทย์ตามแนวทางและมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ สดช. ตั้งเป้าดำเนินการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 42,000 ตัวอย่าง รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิสำคัญ เพื่อช่วยให้ สดช. จัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ในปี 2565

ผลลัพธ์จากการดำเนินการจะทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลสำคัญที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินนโยบายและมาตรฐานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ สำหรับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อวางทางธุรกิจและการตลาด และสำหรับภาคส่วนอื่นๆ ในการต่อยอดจากผลการศึกษาของโครงการต่อไป

ท่านที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้ โดยเข้าร่วมตอบแบบสำรวจฯ ประจำปี 2565 และสศึกษาข้อมูลโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ tdo.onde.go.th

ผลการสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2564 (Thailand Digital Outlook 2021)https://www.onde....
18/02/2022

ผลการสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2564 (Thailand Digital Outlook 2021)

https://www.onde.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/1503/TH-TH

ปี 2564 นี้ ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งออนไลน์กัน...
22/09/2021
ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน

ปี 2564 นี้ ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งออนไลน์กันมากขึ้น
.
โดยโครงการฯนี้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างใน 77 จังหวัด 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคประชาชน ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน
📍 สำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตระยะเฉลี่ยอยู่ที่ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน
📍 ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Cloud และ Data Analytics สูงขึ้น
📍 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน การศึกษาพบว่าร้อยละ 76.4 มีการใช้อินเทอร์เน็ตและร้อยละ 69.1 มีการให้บริการออนไลน์โดยมีเฟซบุ๊กเป็นช่องทางออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เปิดงานสัมมนาผลสำรว....

สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนา...
22/09/2021
สอวช.ลงนามแลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย

สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
.
ผลลัพธ์โครงการ
👉 นําเสนอภาพ Digital Outlook ของประเทศ ช่วยในการยกระดับภาพลักษณ์
👉 พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าใช้บริการต่างๆ อาทิเช่น โครงการเน็ตประชารัฐ
👉 วางรากฐานพัฒนาโครงสร้างดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาและภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
👉 ช่วยให้การจัดจำหน่ายและซื้อสินค้าบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น
👉 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ดีตามไปด้วย
👉 เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและสร้าง Ecosystem ที่ดี
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนาด้...

อนาคตดิจิทัลประเทศไทยในปี 2050 สดช. สรุปให้แล้ว ☝️คนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน.ปัจจัยหลักที่อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานเพิ่มข...
22/09/2021
ดีอีเอส.ชี้คนไทยใช้เน็ตแตะวันละ 10 ชม./วัน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำงาน

อนาคตดิจิทัลประเทศไทยในปี 2050 สดช. สรุปให้แล้ว ☝️
คนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน
.
ปัจจัยหลักที่อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานเพิ่มขึ้นคือการเข้าถึงได้ง่ายและมีบริการครอบคลุม รวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้บริการออนไลน์ในชีวิตประจำวันที่มากขึ้น
.
นอกจากนี้ผลกระทบจากโควิด-19 กลายเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนหันมาทำกิจกรรมออนไลน์มากขึ้น ทั้งการทำงาน การเรียน การช้อปปิ้ง ฯลฯ
.
https://bit.ly/37HoxTH'
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยผลสำรวจ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตสูง ถึง 10 ชั่วโมงต่อวันนายชัยวุฒิ ธนาคม...

นักการตลาดยุคดาต้า 5.0 มาทางนี้!โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านดิ...
22/09/2021
เปิดผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน

นักการตลาดยุคดาต้า 5.0 มาทางนี้!
โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศสรุปข้อมูลให้แล้ว
.
คนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน วัตถุประสงค์หลักเพื่อการทำงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการศึกษา การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์
.
👍 ลองกดเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/37HoxTH'
รับรองว่ามี Insight ดี ๆ รออยู่เพียบ
.

เปิดผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน วัตถุประสงค์หลักเพื่อการทำงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการศึกษา การทำธุรกรร....

✨ Data ✨ จากผลการศึกษาวิจัยของ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมห้ามพลาด!.ผลวิจั...
22/09/2021
ผลวิจัยชี้! คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น สูงสุดวันละ 10 ชม.

✨ Data ✨ จากผลการศึกษาวิจัยของ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมห้ามพลาด!
.
ผลวิจัยชี้! คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น สูงสุดวันละ 10 ชม. ข้อมูลเหล่านี้นักธุรกิจ นักการตลาดอยากจะเอาไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง ลองอ่านเพิ่มเติมได้เลย!
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

ตอนนี้อุปกรณ์ที่ติดตัวอยู่เพื่อนๆ จนเหมือนกับเป็นอวัยวะที่ 33 คงหนีไม่พ้นโทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอน เพราะ...

อยากทำ   ต้องรู้ไว้สดช. เผยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6-10 ชั่วโมง ทำงาน ซื้อขายออนไลน์ เฟซบุ๊กสูงสุดคนขายออนไลน์ต้องรู้ ...
22/09/2021
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6-10 ชั่วโมง ทำงาน ซื้อขายออนไลน์ เฟซบุ๊กสูงสุด

อยากทำ ต้องรู้ไว้

สดช. เผยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6-10 ชั่วโมง ทำงาน ซื้อขายออนไลน์ เฟซบุ๊กสูงสุด
คนขายออนไลน์ต้องรู้ ถ้าอยากจะขายดีในปีนี้และปีหน้ากดอ่านเพิ่มเติมได้เลย
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

สดช. เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย เฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อทำงาน ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ...

#การตลาดวันละตอน เผยข้อมูล Insight แบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal.ธุรกิจไหนขายออนไลน์ต้องรู้...
22/09/2021
ล้วงลึก! รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal

#การตลาดวันละตอน เผยข้อมูล Insight แบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal
.
ธุรกิจไหนขายออนไลน์ต้องรู้ โดยเฉพาะคนที่ขายบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มต้องห้ามพลาด แล้วคุณจะรู้ว่าพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั่นสำคัญมาก
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook’ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเพื่อใช้พัฒนาธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับนักการตลาด ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ SME ห้ามพลาด! สดช. เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน.นอกจากนี้ ก...
22/09/2021
สดช. เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน พร้อมเป็นหน่วยงานกลางภาครัฐในการนำเสนอข้

สำหรับนักการตลาด ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ SME ห้ามพลาด! สดช. เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน
.
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย ไทยแลนด์ ดิจิทัล เอ้าท์ลุค ระยะที่ 3 ยังสรุปเพิ่มเติมอีกว่า...
📍 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน 75.2%
📍 รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 71.1%
📍 ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ 67.4%
📍 ติดต่อสื่อสารสนทนา 65.1%
📍 ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน 54.7%
📍 กิจกรรมสันทนาการ 53.1%
📍 มีส่วนร่วมในการดำเนินการภาครัฐ 49.6%
📍 รับบริการออนไลน์ ทางด้านสาธารณสุข 48.6%
📍 ติดตามข่าวสารทั่วไป 39.1%
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

ล้วงลึก! รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal.เมื่อรายงานพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศ...
22/09/2021
ล้วงลึก! รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal

ล้วงลึก! รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal
.
เมื่อรายงานพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal บอกให้รู้ว่า เพดานชั่วโมงการใช้งานในออนไลน์เดี๋ยวนี้ยาวนานกว่าที่เคยเป็น แถมยังมี insight ว่า ธุรกิจ E-commerce ช่วงนี้นั้นโตวันโตคืนแบบก้าวกระโดด
.
ซึ่งคำถามสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต้องตอบให้ได้คือ สินค้าและบริการของเราพร้อมให้คนซื้อหรือจ่ายได้บนออนไลน์เรียบร้อยแล้วหรือยัง?
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook’ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเพื่อใช้พัฒนาธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล

ผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี 64 นาน 10 ชม. ใช้ทำงานจากที่บ้านมากสุด 75.2%.สำหรับการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ได้ศึกษ...
22/09/2021

ผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี 64 นาน 10 ชม. ใช้ทำงานจากที่บ้านมากสุด 75.2%
.
สำหรับการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ได้ศึกษาการเข้าถึง พฤติกรรม และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตในภาคประชาชน การใช้ช่องทางออนไลน์ การลงทุนวิจัยและการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลทั้งในองค์กรธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ
.
👍 อยากรู้ว่า Thailand Digital Outlook มีดีอย่างไร ตามไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่
https://www.mcot.net/view/tV2j3YFF
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

สดช. เปิดเผยผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูง 6 – 10 ชั่วโมงต่อวั...
22/09/2021
สดช.นำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน

สดช. เปิดเผยผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูง 6 – 10 ชั่วโมงต่อวัน เล็งเก็บตัวเลขต่อเนื่องทุกปี หวังเป็นถังข้อมูลเก็บผลสำรวจเศรษฐกิจดิจิทัลไทย พร้อมจับมือ 6 หน่วยงานด้านดิจิทัลภาครัฐจัด MOU หวังยกระดับความร่วมมือนำข้อมูล และผลสำรวจใช้วางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ขานรับนโยบายประเทศเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
.
อ่านต่อ ได้ที่
https://www.brandage.com/article/27020/ONDE
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

สดช. เปิดเผยผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูง

🇹🇭 เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ “โควิด” ทำคนไทย 85% ต้องใช้เน็ต-ออนไลน์ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน.นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย ไทยแล...
22/09/2021
“โควิด”ทำคนไทย 85% ต้องใช้เน็ต-ออนไลน์ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน

🇹🇭 เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ “โควิด” ทำคนไทย 85% ต้องใช้เน็ต-ออนไลน์ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน
.
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย ไทยแลนด์ ดิจิทัล เอ้าท์ลุค ระยะที่ 3 ยังสรุปเพิ่มเติมอีกว่า...
📍 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน 75.2%
📍 รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 71.1%
📍 ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ 67.4%
📍 ติดต่อสื่อสารสนทนา 65.1%
📍 ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน 54.7%
📍 กิจกรรมสันทนาการ 53.1%
📍 มีส่วนร่วมในการดำเนินการภาครัฐ 49.6%
📍 รับบริการออนไลน์ ทางด้านสาธารณสุข 48.6%
📍 ติดตามข่าวสารทั่วไป 39.1%
.
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/290485/
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

เดลินิวส์ - “โควิด”ทำคนไทย 85% ต้องใช้เน็ต-ออนไลน์ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน สดช. เปิดเผยผลสำรวจ พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช.....

💻 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต กี่ชั่วโมงต่อวัน? และทำอะไรบ้าง? สดช.เก็บข้อมูลสำหรับปี 64 มาให้แล้ว.สดช. ผนึก 6 หน่วยงานรัฐ เปิด...
22/09/2021
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต กี่ชั่วโมงต่อวัน และทำอะไรบ้าง

💻 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต กี่ชั่วโมงต่อวัน? และทำอะไรบ้าง? สดช.เก็บข้อมูลสำหรับปี 64 มาให้แล้ว
.
สดช. ผนึก 6 หน่วยงานรัฐ เปิดผลวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรรมที่ทำ 3 อันดับแรก คือ ทำงาน เรียนออนไลน์ และช้อปปิ้งออนไลน์
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

สดช. ผนึก 6 หน่วยงานรัฐ เปิดผลวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรร...

ปี 2564 นี้ ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งออนไลน์กัน...
22/09/2021
ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน ...

ปี 2564 นี้ ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งออนไลน์กันมากขึ้น
.
โดยโครงการฯนี้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างใน 77 จังหวัด 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคประชาชน ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน
📍 สำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตระยะเฉลี่ยอยู่ที่ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน
📍 ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Cloud และ Data Analytics สูงขึ้น
📍 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน การศึกษาพบว่าร้อยละ 76.4 มีการใช้อินเทอร์เน็ตและร้อยละ 69.1 มีการให้บริการออนไลน์โดยมีเฟซบุ๊กเป็นช่องทางออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด
.
อ่านต่อได้ที่ https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210920105207958
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน

:: สดช. เผยคนไทยใช้เน็ต ‘เวิร์กฟรอมโฮม’ แตะ 10 ชม.ต่อวัน แย้ม อานิสงส์โควิด ฟู้ดเดลิเวอรี่โตพรวด ::.สดช. ได้ศึกษาวิจัย T...
22/09/2021
สดช. เผยคนไทยใช้เน็ต 'เวิร์กฟรอมโฮม' แตะ 10 ชม.ต่อวัน แย้ม อานิสงส์โควิด ฟู้ดเดลิเวอรี่โตพรว

:: สดช. เผยคนไทยใช้เน็ต ‘เวิร์กฟรอมโฮม’ แตะ 10 ชม.ต่อวัน แย้ม อานิสงส์โควิด ฟู้ดเดลิเวอรี่โตพรวด ::
.
สดช. ได้ศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ได้ศึกษาการเข้าถึง พฤติกรรม และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตในภาคประชาชนการใช้ช่องทางออนไลน์
.
การสำรวจพบว่า การเข้าถึงและการใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีการปรับตัวสูงขึ้น ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน โดยสัดส่วนของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 88% เป็น 92.5% ขณะที่ ข้อมูลตัวชี้วัด OECD อยู่ที่ 114.6% และสัดส่วนของครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึง เพิ่มขึ้นเป็น 85.2% จากปี 2563 อยู่ที่ 67.7%
.
อ่านต่อ ได้ที่ https://www.matichon.co.th/economy/news_2948194
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.

สดช. เผยคนไทยใช้เน็ต ‘เวิร์กฟรอมโฮม’ แตะ 10 …

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621421202

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thailand Digital Outlookผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากร
ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ดังกล่าวทางเว็บไซต์ https://bit.ly/ondedigitaloutlook ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ลุ้นรับของรางวัล ผ่านทาง www.onde.go.th และ Thailand Digital Outlook
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแบบสำรวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ
https://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook/

และร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ
ต่อที่ 1
1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public)
2. อัพโหลดรูป โพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้โพสกิจกรรม
ลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จำนวน 25 รางวัล
ต่อที่ 2
1. ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ประจำปี 2563 ลุ้นรับรางวัลใหญ่
iPhone 11 Pro Max 64 GB จำนวน 1 รางวัล
iPad Air 64 GB จำนวน 1 รางวัล
App Watch Series 5 จำนวน 2 รางวัล
บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จำนวน 50 รางวัล
รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท
โดยจะประกาศผลการจับรางวัลผ่านช่องทาง www.onde.go.th และ Thailand Digital Outlook
#สดช.
โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ Internship/Cooperative Education - NCSA สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน The Government Complex Commemorating His Majesty กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง กรมที่ดิน Fanpage สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ