Thailand Digital Outlook

Thailand Digital Outlook โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

ปี 2564 นี้ ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งออนไลน์กัน...
22/09/2021
ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน

ปี 2564 นี้ ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งออนไลน์กันมากขึ้น
.
โดยโครงการฯนี้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างใน 77 จังหวัด 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคประชาชน ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน
📍 สำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตระยะเฉลี่ยอยู่ที่ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน
📍 ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Cloud และ Data Analytics สูงขึ้น
📍 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน การศึกษาพบว่าร้อยละ 76.4 มีการใช้อินเทอร์เน็ตและร้อยละ 69.1 มีการให้บริการออนไลน์โดยมีเฟซบุ๊กเป็นช่องทางออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เปิดงานสัมมนาผลสำรว....

สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนา...
22/09/2021
สอวช.ลงนามแลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย

สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
.
ผลลัพธ์โครงการ
👉 นําเสนอภาพ Digital Outlook ของประเทศ ช่วยในการยกระดับภาพลักษณ์
👉 พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าใช้บริการต่างๆ อาทิเช่น โครงการเน็ตประชารัฐ
👉 วางรากฐานพัฒนาโครงสร้างดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาและภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
👉 ช่วยให้การจัดจำหน่ายและซื้อสินค้าบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น
👉 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ดีตามไปด้วย
👉 เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและสร้าง Ecosystem ที่ดี
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนาด้...

อนาคตดิจิทัลประเทศไทยในปี 2050 สดช. สรุปให้แล้ว ☝️คนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน.ปัจจัยหลักที่อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานเพิ่มข...
22/09/2021
ดีอีเอส.ชี้คนไทยใช้เน็ตแตะวันละ 10 ชม./วัน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำงาน

อนาคตดิจิทัลประเทศไทยในปี 2050 สดช. สรุปให้แล้ว ☝️
คนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน
.
ปัจจัยหลักที่อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานเพิ่มขึ้นคือการเข้าถึงได้ง่ายและมีบริการครอบคลุม รวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้บริการออนไลน์ในชีวิตประจำวันที่มากขึ้น
.
นอกจากนี้ผลกระทบจากโควิด-19 กลายเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนหันมาทำกิจกรรมออนไลน์มากขึ้น ทั้งการทำงาน การเรียน การช้อปปิ้ง ฯลฯ
.
https://bit.ly/37HoxTH'
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยผลสำรวจ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตสูง ถึง 10 ชั่วโมงต่อวันนายชัยวุฒิ ธนาคม...

นักการตลาดยุคดาต้า 5.0 มาทางนี้!โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านดิ...
22/09/2021
เปิดผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน

นักการตลาดยุคดาต้า 5.0 มาทางนี้!
โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศสรุปข้อมูลให้แล้ว
.
คนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน วัตถุประสงค์หลักเพื่อการทำงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการศึกษา การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์
.
👍 ลองกดเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/37HoxTH'
รับรองว่ามี Insight ดี ๆ รออยู่เพียบ
.
#ThailandDigitalOutlook

เปิดผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต 6-10 ชม.ต่อวัน วัตถุประสงค์หลักเพื่อการทำงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการศึกษา การทำธุรกรร....

✨ Data ✨ จากผลการศึกษาวิจัยของ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมห้ามพลาด!.ผลวิจั...
22/09/2021
ผลวิจัยชี้! คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น สูงสุดวันละ 10 ชม.

✨ Data ✨ จากผลการศึกษาวิจัยของ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมห้ามพลาด!
.
ผลวิจัยชี้! คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น สูงสุดวันละ 10 ชม. ข้อมูลเหล่านี้นักธุรกิจ นักการตลาดอยากจะเอาไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง ลองอ่านเพิ่มเติมได้เลย!
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

ตอนนี้อุปกรณ์ที่ติดตัวอยู่เพื่อนๆ จนเหมือนกับเป็นอวัยวะที่ 33 คงหนีไม่พ้นโทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอน เพราะ...

อยากทำ #Ecommerce2022 #Socialcommerce2022 ต้องรู้ไว้สดช. เผยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6-10 ชั่วโมง ทำงาน ซื้อขายออนไลน์ ...
22/09/2021
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6-10 ชั่วโมง ทำงาน ซื้อขายออนไลน์ เฟซบุ๊กสูงสุด

อยากทำ #Ecommerce2022 #Socialcommerce2022 ต้องรู้ไว้

สดช. เผยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6-10 ชั่วโมง ทำงาน ซื้อขายออนไลน์ เฟซบุ๊กสูงสุด
คนขายออนไลน์ต้องรู้ ถ้าอยากจะขายดีในปีนี้และปีหน้ากดอ่านเพิ่มเติมได้เลย
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

สดช. เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย เฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อทำงาน ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ...

#การตลาดวันละตอน เผยข้อมูล Insight แบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal.ธุรกิจไหนขายออนไลน์ต้องรู้...
22/09/2021
ล้วงลึก! รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal

#การตลาดวันละตอน เผยข้อมูล Insight แบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal
.
ธุรกิจไหนขายออนไลน์ต้องรู้ โดยเฉพาะคนที่ขายบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มต้องห้ามพลาด แล้วคุณจะรู้ว่าพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั่นสำคัญมาก
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook’ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเพื่อใช้พัฒนาธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับนักการตลาด ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ SME ห้ามพลาด! สดช. เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน.นอกจากนี้ ก...
22/09/2021
สดช. เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน พร้อมเป็นหน่วยงานกลางภาครัฐในการนำเสนอข้

สำหรับนักการตลาด ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ SME ห้ามพลาด! สดช. เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน
.
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย ไทยแลนด์ ดิจิทัล เอ้าท์ลุค ระยะที่ 3 ยังสรุปเพิ่มเติมอีกว่า...
📍 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน 75.2%
📍 รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 71.1%
📍 ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ 67.4%
📍 ติดต่อสื่อสารสนทนา 65.1%
📍 ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน 54.7%
📍 กิจกรรมสันทนาการ 53.1%
📍 มีส่วนร่วมในการดำเนินการภาครัฐ 49.6%
📍 รับบริการออนไลน์ ทางด้านสาธารณสุข 48.6%
📍 ติดตามข่าวสารทั่วไป 39.1%
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

ล้วงลึก! รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal.เมื่อรายงานพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศ...
22/09/2021
ล้วงลึก! รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal

ล้วงลึก! รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal
.
เมื่อรายงานพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยในยุค New Normal บอกให้รู้ว่า เพดานชั่วโมงการใช้งานในออนไลน์เดี๋ยวนี้ยาวนานกว่าที่เคยเป็น แถมยังมี insight ว่า ธุรกิจ E-commerce ช่วงนี้นั้นโตวันโตคืนแบบก้าวกระโดด
.
ซึ่งคำถามสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต้องตอบให้ได้คือ สินค้าและบริการของเราพร้อมให้คนซื้อหรือจ่ายได้บนออนไลน์เรียบร้อยแล้วหรือยัง?
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook’ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเพื่อใช้พัฒนาธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล

ผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี 64 นาน 10 ชม. ใช้ทำงานจากที่บ้านมากสุด 75.2%.สำหรับการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ได้ศึกษ...
22/09/2021

ผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี 64 นาน 10 ชม. ใช้ทำงานจากที่บ้านมากสุด 75.2%
.
สำหรับการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ได้ศึกษาการเข้าถึง พฤติกรรม และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตในภาคประชาชน การใช้ช่องทางออนไลน์ การลงทุนวิจัยและการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลทั้งในองค์กรธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ
.
👍 อยากรู้ว่า Thailand Digital Outlook มีดีอย่างไร ตามไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่
https://www.mcot.net/view/tV2j3YFF
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

ผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี 64 นาน 10 ชม. ใช้ทำงานจากที่บ้านมากสุด 75.2%
.
สำหรับการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ได้ศึกษาการเข้าถึง พฤติกรรม และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตในภาคประชาชน การใช้ช่องทางออนไลน์ การลงทุนวิจัยและการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลทั้งในองค์กรธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ
.
👍 อยากรู้ว่า Thailand Digital Outlook มีดีอย่างไร ตามไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่
https://www.mcot.net/view/tV2j3YFF
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

สดช. เปิดเผยผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูง 6 – 10 ชั่วโมงต่อวั...
22/09/2021
สดช.นำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน

สดช. เปิดเผยผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูง 6 – 10 ชั่วโมงต่อวัน เล็งเก็บตัวเลขต่อเนื่องทุกปี หวังเป็นถังข้อมูลเก็บผลสำรวจเศรษฐกิจดิจิทัลไทย พร้อมจับมือ 6 หน่วยงานด้านดิจิทัลภาครัฐจัด MOU หวังยกระดับความร่วมมือนำข้อมูล และผลสำรวจใช้วางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ขานรับนโยบายประเทศเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
.
อ่านต่อ ได้ที่
https://www.brandage.com/article/27020/ONDE
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

สดช. เปิดเผยผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูง

🇹🇭 เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ “โควิด” ทำคนไทย 85% ต้องใช้เน็ต-ออนไลน์ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน.นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย ไทยแล...
22/09/2021
“โควิด”ทำคนไทย 85% ต้องใช้เน็ต-ออนไลน์ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน

🇹🇭 เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ “โควิด” ทำคนไทย 85% ต้องใช้เน็ต-ออนไลน์ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน
.
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย ไทยแลนด์ ดิจิทัล เอ้าท์ลุค ระยะที่ 3 ยังสรุปเพิ่มเติมอีกว่า...
📍 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน 75.2%
📍 รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 71.1%
📍 ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ 67.4%
📍 ติดต่อสื่อสารสนทนา 65.1%
📍 ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน 54.7%
📍 กิจกรรมสันทนาการ 53.1%
📍 มีส่วนร่วมในการดำเนินการภาครัฐ 49.6%
📍 รับบริการออนไลน์ ทางด้านสาธารณสุข 48.6%
📍 ติดตามข่าวสารทั่วไป 39.1%
.
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/290485/
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

เดลินิวส์ - “โควิด”ทำคนไทย 85% ต้องใช้เน็ต-ออนไลน์ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน สดช. เปิดเผยผลสำรวจ พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช.....

💻 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต กี่ชั่วโมงต่อวัน? และทำอะไรบ้าง? สดช.เก็บข้อมูลสำหรับปี 64 มาให้แล้ว.สดช. ผนึก 6 หน่วยงานรัฐ เปิด...
22/09/2021
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต กี่ชั่วโมงต่อวัน และทำอะไรบ้าง

💻 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต กี่ชั่วโมงต่อวัน? และทำอะไรบ้าง? สดช.เก็บข้อมูลสำหรับปี 64 มาให้แล้ว
.
สดช. ผนึก 6 หน่วยงานรัฐ เปิดผลวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรรมที่ทำ 3 อันดับแรก คือ ทำงาน เรียนออนไลน์ และช้อปปิ้งออนไลน์
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

สดช. ผนึก 6 หน่วยงานรัฐ เปิดผลวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรร...

ปี 2564 นี้ ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งออนไลน์กัน...
22/09/2021
ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน ...

ปี 2564 นี้ ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งออนไลน์กันมากขึ้น
.
โดยโครงการฯนี้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างใน 77 จังหวัด 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคประชาชน ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน
📍 สำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตระยะเฉลี่ยอยู่ที่ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน
📍 ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Cloud และ Data Analytics สูงขึ้น
📍 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน การศึกษาพบว่าร้อยละ 76.4 มีการใช้อินเทอร์เน็ตและร้อยละ 69.1 มีการให้บริการออนไลน์โดยมีเฟซบุ๊กเป็นช่องทางออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด
.
อ่านต่อได้ที่ https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210920105207958
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน

:: สดช. เผยคนไทยใช้เน็ต ‘เวิร์กฟรอมโฮม’ แตะ 10 ชม.ต่อวัน แย้ม อานิสงส์โควิด ฟู้ดเดลิเวอรี่โตพรวด ::.สดช. ได้ศึกษาวิจัย T...
22/09/2021
สดช. เผยคนไทยใช้เน็ต 'เวิร์กฟรอมโฮม' แตะ 10 ชม.ต่อวัน แย้ม อานิสงส์โควิด ฟู้ดเดลิเวอรี่โตพรว

:: สดช. เผยคนไทยใช้เน็ต ‘เวิร์กฟรอมโฮม’ แตะ 10 ชม.ต่อวัน แย้ม อานิสงส์โควิด ฟู้ดเดลิเวอรี่โตพรวด ::
.
สดช. ได้ศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ได้ศึกษาการเข้าถึง พฤติกรรม และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตในภาคประชาชนการใช้ช่องทางออนไลน์
.
การสำรวจพบว่า การเข้าถึงและการใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีการปรับตัวสูงขึ้น ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน โดยสัดส่วนของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 88% เป็น 92.5% ขณะที่ ข้อมูลตัวชี้วัด OECD อยู่ที่ 114.6% และสัดส่วนของครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึง เพิ่มขึ้นเป็น 85.2% จากปี 2563 อยู่ที่ 67.7%
.
อ่านต่อ ได้ที่ https://www.matichon.co.th/economy/news_2948194
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

สดช. เผยคนไทยใช้เน็ต ‘เวิร์กฟรอมโฮม’ แตะ 10 …

🔑 ถอดรหัส คนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวันจริงหรือไม่?.เก็บคำถามนี้เอาไว้ แล้วลองมาดูอ่านบนเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมกันดีก...
22/09/2021

🔑 ถอดรหัส คนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวันจริงหรือไม่?
.
เก็บคำถามนี้เอาไว้ แล้วลองมาดูอ่านบนเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมกันดีกว่า
https://www.mcot.net/view/5uirztyh
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

🔑 ถอดรหัส คนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวันจริงหรือไม่?
.
เก็บคำถามนี้เอาไว้ แล้วลองมาดูอ่านบนเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมกันดีกว่า
https://www.mcot.net/view/5uirztyh
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิท...
22/09/2021
สดช. เผยผลสำรวจคนไทยใช้เน็ต ปี’64 แตะ 10 ชม.ต่อวัน

ผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 เฉลี่ยสูงสุดวันละ 10 ชั่วโมงต่อวัน
.
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เปิดงานสัมมนาผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.)โดยกล่าวว่า โครงการฯนี้มีประโยชน์และสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อนำไปเป็นกรอบการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐาน รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการจ้างงาน รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
.
รายละเอียดผลสรุปมีดังนี้
👉 ประชาชนทั่วไป
- 85.1% ของประชาชนเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต
- มีการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตจากที่พักมากที่สุด
- ใช้เวลา 6-10 ชั่วโมง/วัน
👉 หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
- 98.4% ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
- หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 301-500 MBps
- บรอดแบนด์ประจำที่ Fiber Optic เป็นรูปแบบที่มีการใช้งานมากที่สุด
.
👍 อัปเดตคลังความรู้อื่น ๆ จาก สดช. คลิก https://bit.ly/2VQv0sM
.
#ThailandDigitalOutlook

สดช. เปิดเผยผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พบคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูง 6 – 10 ชั่วโมงต่อวัน เล็ง...

สดช. จัดเสวนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคโควิด" ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวั...
21/09/2021

สดช. จัดเสวนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคโควิด" ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดย

1. คุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล
ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

3. ดร.ประถมพงษ์ ศรีนวล
เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

4. คุณมีธรรม ณ ระนอง
ที่ปรึกษาและรักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ดำเนินรายการโดย คุณกรสุมา เจียมสระน้อย

สดช. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์  Zoom Meeting เม...
21/09/2021

สดช. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ ๓ ขึ้น โดยร่วมมือกับทีมที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยยึดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานในระดับสากลที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ได้กำหนดไว้ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ที่สำคัญ คือ จะได้ตัวเลขทางสถิติที่บอกถึงตัวชี้วัดทางด้านดิจิทัล และเศรษฐกิจดิจิทัล ตามหลักสากล และการศึกษาวิจัยบริบทของการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล (Best Practice) ในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัล และแนวทางการปฏิรูปนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ และสามารถบูรณาการเข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถนำผลการศึกษามาประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ได้ดียิ่งขึ้น นางวรรณพรกล่าว
โอกาสนี้ สดช. ยังได้มีการลงนามความร่วมมือในโครงการ Thailand Digital Outlook ซึ่งเป็นผลสำรวจดัชนีชี้วัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานด้านดิจิทัลของภาครัฐอีก 6 หน่วยงานด้วยกัน ประกอบด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน รวมถึงเป็นการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล ที่มีระบบการทำงานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยนำผลการศึกษา Thailand Digital Outlook ของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลและชุดข้อมูลในการศึกษานี้ไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์องค์กรของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย
#Thailanddigitaloutlook #onde #สดช #ดัชนีตัวชี้วัดเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่อยู่

สดช. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันว
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621421202

เว็บไซต์

www.onde.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thailand Digital Outlookผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#thailand #digitaloutlook
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากร ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ดังกล่าวทางเว็บไซต์ https://bit.ly/ondedigitaloutlook ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ลุ้นรับของรางวัล ผ่านทาง www.onde.go.th และ Thailand Digital Outlook
#thailand #digitaloutlook
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแบบสำรวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปฏิรูปนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ https://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook/ และร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ ต่อที่ 1 1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public) 2. อัพโหลดรูป โพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้โพสกิจกรรม ลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จำนวน 25 รางวัล ต่อที่ 2 1. ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) ประจำปี 2563 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ iPhone 11 Pro Max 64 GB จำนวน 1 รางวัล iPad Air 64 GB จำนวน 1 รางวัล App Watch Series 5 จำนวน 2 รางวัล บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท โดยจะประกาศผลการจับรางวัลผ่านช่องทาง www.onde.go.th และ Thailand Digital Outlook #ONDE #สดช. #Digitaloutlook โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ