งานบริการการศึกษา FARAM

งานบริการการศึกษา FARAM เพจนี้มีไว้สำหรับให้นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารงานการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

28/10/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
*** นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯในครั้งแรกจะต้องมีผลการสอบอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ในภาค 1/2564 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๑) (ก) ***โดยงานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการรับเอกสารการขอผ่อนผัน ฯ จากนักศึกษาก่อน และหลังจากผลสอบออกในระบบประมาณเดือนมีนาคม จะดำเนินการส่งผลการสอบไปยังสัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วให้ดำเนินการยื่นผลการเรียนภาค 2/2563 เพื่อรักษาสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดhttp://www.rotcs.ru.ac.th/rotcs64.pdf โปรดอ่านอย่างละเอียด

18/10/2021
15/10/2021
12/10/2021
Timeline Photos
12/10/2021

Timeline Photos

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา
(กรณีนักศึกษาสมัครใหม่ ปี 2564 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ยังไม่เคยกู้ยืม ม.ราม)

1.อ่านรายละเอียดและขั้นตอนการขอกู้ยืม คลิก link ข้างล่าง:
https://bit.ly/3kdQVml
(ขั้นตอนการกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านgoogle forms ของมหาวิทยาลัย หมดเขตวันที่ 10 ต.ค. 64 ท้งนี้ขยายเวลาให้ถึง 15 ต.ค. 64 ขอให้นศ.รีบดำเนินการ)

2.กรณีที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม แต่ไม่สามารถมาเซ็นสัญญากู้ยืมที่มหาลัยได้ กรอกข้อมูล คลิกลิ้งค์ข้างล่าง:
https://forms.gle/CcqRm9w3mK2GvnZr7

ประกาศ update ตารางบรรยายดนตรีสากล (update 8 ต.ค. 64)
08/10/2021

ประกาศ update ตารางบรรยายดนตรีสากล (update 8 ต.ค. 64)

ประกาศ .. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มาดำเนินการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่จันทร์ที่ 11 ตุลาคม - วันศุกร์...
07/10/2021

ประกาศ .. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มาดำเนินการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่จันทร์ที่ 11 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 (ในวัน-เวลาราชการ)
... ในส่วนของเอกสารตามข้อ 2 ข้อ 6 และข้อ 7 Download ได้ที่นี่ >>> https://ramkhamhaeng-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanapoom_ru_ac_th/EuthlQNCzmFMs7ZNl_5LOUEBPYaDcUb155-YW3q41t9-Ww?e=fpazZT

07/10/2021
ประกาศ ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเทอม 1/64 เข้าไปยืนยันสิทธิ์การขอเบิกเงินเยียวยา ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ต.ค. นี้ (ห...
06/10/2021

ประกาศ ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเทอม 1/64 เข้าไปยืนยันสิทธิ์การขอเบิกเงินเยียวยา ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ต.ค. นี้ (หากไม่มีปุ่มที่ให้กดยืนยันสิทธิ์ โปรดรอ 1 - 2 วันทำการ หรือหลังจากนั้นยังไม่มีติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ในประกาศครับ)

ประกาศ ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเทอม 1/64 เข้าไปยืนยันสิทธิ์การขอเบิกเงินเยียวยา ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ต.ค. นี้ (หากไม่มีปุ่มที่ให้กดยืนยันสิทธิ์ โปรดรอ 1 - 2 วันทำการ หรือหลังจากนั้นยังไม่มีติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ในประกาศครับ)

26/09/2021

วันจันทร์ที่ 27 กันยายนนี้..!!
มาพบกับ #คณะศิลปกรรมรามคำแหง
ในรายการ RU Open House 2021 online
🎵ร่วมร้อง เล่น เต้น รำ กับศิลปกรรมฯรามคำแหง 🎶🎶🎼🎵
พร้อมแนะนำหลักสูตรโดย
🎤อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ
คณบดีคณะศิลปกรรมศตร์
และแขกรับเชิญสุดพิเศษ
🎤คุณนนทิยา จิวบางป่า
....พลาดไม่ได้น้าาา ...
#คณะศิลปกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#ศิลปกรรมรามคำแหง

23/09/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
........
>>> ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปฏิทินการศึกษา ส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา นั้น

>>> เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งในส่สนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีประกาศ ดังนี้

๑. กระบวนวิชาบรรยาย ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทุกระดับการศึกษา
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ beta-e-service.ru.ac.th

๒. กระบวนวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ให้คณะพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ โดย
ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

๓. การจัดการเรียนการสอนของโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรภาคพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้คณะพิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบตามที่เห็นสมควร โดยต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และประกาศของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

>>> ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไชต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และของสาขาวิทยบริการฯ หรือ
Facebook :PR Ramkhamhaeng University

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข้อพึงปฏิบัติ1. ต้องใช้เมล์นักศึกษา .... @rumail.ru.ac.th ในการเข้า...
22/09/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ข้อพึงปฏิบัติ
1. ต้องใช้เมล์นักศึกษา .... @rumail.ru.ac.th ในการเข้าลงทะเบียน
2. ต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง
3. ต้องกรอกหมายเลขรหัสนักศึกษาให้ถูกต้อง
4. เมื่อกรอกรายละเอียดต่างเรียบร้อยและกดส่งแล้วให้ชำระเงิน โดยการโอนเข้าบัญชี ธ.ออมสิน ชื่อบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร. หมายเลขบัญชี 020142705001 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ email : [email protected] พร้อมพิมพ์ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมายเลขบัตรประชาชน มาด้วย
6. หากมีปัญหา ให้ปรึกษาอาจารย์ประจำภาควิชา ก่อนการลงทะเบียน

คลิก link เพื่อลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdthc36Gy_zgZpv-knwIX7SW_m3DKTTNgcNVHpuH3ZPQfWJEw/viewform?usp=sf_link

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

ตารางเรียน 1/64 ภาควิชานาฏกรรมไทย*** หากมีปัญหา ปรึกษา อ.ประจำภาควิชา ก่อนลงทะเบียนเรียนนะครับ ***
21/09/2021

ตารางเรียน 1/64 ภาควิชานาฏกรรมไทย
*** หากมีปัญหา ปรึกษา อ.ประจำภาควิชา ก่อนลงทะเบียนเรียนนะครับ ***

ตารางเรียน 1/64 ภาควิชาดนตรีสากล*** หากมีปัญหา ปรึกษา อ.ประจำภาควิชา ก่อนลงทะเบียนเรียนนะครับ ***
21/09/2021

ตารางเรียน 1/64 ภาควิชาดนตรีสากล
*** หากมีปัญหา ปรึกษา อ.ประจำภาควิชา ก่อนลงทะเบียนเรียนนะครับ ***

ตารางเรียน 1/64 ภาควิชาดนตรีไทย*** หากมีปัญหา ปรึกษา อ.ประจำภาควิชา ก่อนลงทะเบียนเรียนนะครับ ***
21/09/2021

ตารางเรียน 1/64 ภาควิชาดนตรีไทย
*** หากมีปัญหา ปรึกษา อ.ประจำภาควิชา ก่อนลงทะเบียนเรียนนะครับ ***

เพื่อให้นักศึกษาได้รับสิทธิ์เยียวยาค่าเทอมจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยทันตามกำหนด จึงมีความเป็นจำเป็นต้องเลื่อนการลงทะเบียนภา...
16/09/2021

เพื่อให้นักศึกษาได้รับสิทธิ์เยียวยาค่าเทอมจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยทันตามกำหนด จึงมีความเป็นจำเป็นต้องเลื่อนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 มาเร็วขึ้นนะครับ โดยรายละเอียดตารางบรรยายและแบบฟอร์มการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับสิทธิ์เยียวยาค่าเทอมจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยทันตามกำหนด จึงมีความเป็นจำเป็นต้องเลื่อนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 มาเร็วขึ้นนะครับ โดยรายละเอียดตารางบรรยายและแบบฟอร์มการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ

16/09/2021

🎼🎤🎸 สร้างสรรค์อย่างไรปัง ปัง ปัง 🎼🎤🎸

พบนักดนตรี นักประพันธ์ นักร้อง ฝีมือชั้นครู
กับวิธีการสร้างสรรค์งานเพลงร่วมสมัยจากเพลงไทยเดิม
ใน #มาเมาท์กัน EP.8 สร้างสรรค์ใหม่จากไทยเดิมๆ

พูดคุยกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ
อาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่
อาจารย์นพพร เพริศแพร้ว

กับผลงานการประพันธ์เพลงชิ้นใหม่
#มอญรำดาบ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน นี้ เวลา 5 โมงเย็น
ที่ Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.......................................................
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

03/09/2021

#ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักคอย
>>> ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย COVID-19 (Community Isolation: CI) "ซีพี-รามคำแหง-นพรัตนราชธานี" ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อช่วยดูแลรักษาในเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาในระบบ โดยใช้อาคารโรงยิมเนเซียม 1 บริเวณใกล้ประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง
----
** ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าพักศูนย์พักคอยฯ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน ** ผ่านทาง QR Code หรือที่ลิงค์ shorturl.asia/4Xv7O
-----
** ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลเพื่อเข้าศูนย์พักคอย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-310-8144
02-310-8444
02-310-8097

02/09/2021

🚩 เตรียมพบกับ Senior Recital Concert Online คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่สไตล์ New Normal ของ "ไมเนอร์" ธีรดนย์ เสือรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ผู้เป็นเจ้าของเพลงเพราะมากมายและเป็นศิลปินค่าย Mellow Me
.
🎶มาฟังเพลงเพราะๆ กันในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 นี้ เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
อยากรู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างมาดู Playlist กันเลย
▶Bruno Mars - Versace on the Floor
▶Brian McKnight - One Last Cry
▶Alicia Keys - If I Ain't Got You
▶C-MINOR - ขอโทษหัวใจ
▶C-MINOR - ยอม
▶C-MINOR - งานดีย์
▶C-MINOR - กล่อม
.......................................................
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ขยายเวลารับสมัคร
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ภาคพิเศษรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.ย. 64) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดการสมัครมีดังนี้
▶️หลักสูตรภาคปกติ https://forms.gle/dAkwv7CWuPHLkRBk7
▶️หลักสูตรภาคพิเศษ https://forms.gle/bXGPyedB5s9EC3Up6
:
📚รายละเอียดของหลักสูตร
- สาขาวิชาดนตรีสากล https://bit.ly/3BsmCiU
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย https://bit.ly/38oKXd1
- สาขาวิชาดนตรีไทย https://bit.ly/2Y6xNPL
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง
#ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

26/08/2021

💁‍♀️🤷‍♀️💁‍♀️ เรียนออนไลน์ รำไรกัน 💁‍♀️🤷‍♀️💁‍♀

#มาเมาท์กัน ...ใครคิดว่าเรียนรำออนไลน์ไม่ได้ !!!
เมาท์มันๆ รำไปด้วย กับครูก้อย ครูจ๋า สาขานาฏกรรมไทย
แซบ...พริกยี่สิบเม็ด กับท่าเด็ดจากการสอนของครูๆ

EP.5 รำไรออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม นี้ เวลา 17.00 น.
LIVE จากเพจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

............................................................
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ ✅ไม่จำกัดเพศและวัย ✅ไม่ต้องสอบเข้า ✅ขอเพียงจบวุฒิม. 6 หรือเทียบเท่า และมีใจรักในศาสตร์แห่งศิลป์ ก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้เลย💛
.
🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์ถึงอาทิตย์) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-310-8296 หรือ inbox มาสอบถามได้เลย😃
.
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ #FARAM #ปริญญาตรี #รามคำแหง #ดนตรีสากล #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #ศิลปกรรมศาสตร์

23/08/2021

ประกาศ ... รายชื่อนักศึกษาสมัครใหม่ภาค 1/2564 และนัดหมายการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่าน zoom ครับ

11/08/2021
11/08/2021

🏠 อยู่บ้านนาน ๆ เหงาอ่ะดิ 🏠

ศิลปกรรมรามฯ เปิดตัวรายการใหม่
ดูออนไลน์คลายเหงา
กับรายการ #มาเมาท์กัน

🎉🎉🎉เปิดตัวกับ EP แรก ฤกษ์ดี ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม นี้

🗣🗣🗣 ไหนจะคุยเรื่องไร 🗣🗣🗣

LIVE สดผ่าน Facebook ที่นี่ที่เดียว

แล้วมาเมาท์กัน

🚩ประกาศ.นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจนี้ โดยท...
06/08/2021

🚩ประกาศ
.
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจนี้ โดยทางคณะจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
https://forms.gle/iVm4J1w1QsmeebqZ8

🚩ประกาศ
.
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจนี้ โดยทางคณะจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
https://forms.gle/iVm4J1w1QsmeebqZ8

Timeline Photos
05/08/2021

Timeline Photos

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
(สำหรับ นศ.ที่ยังไม่สมัครเป็น นศ.ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้รีบดำเนินสมัครทางออนไลน์ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rotcs.ru.ac.th

27/07/2021

ที่อยู่

Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623108296

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานบริการการศึกษา FARAMผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานบริการการศึกษา FARAM:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด