ComSci Ramkhamhaeng

ComSci Ramkhamhaeng This official page of computer science department at Ramkhamhaeng University

บัณทิตรุ่นที่ 48 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง ในวันซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-256...
29/02/2024

บัณทิตรุ่นที่ 48 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง ในวันซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565
ยินดีกับความสำเร็จของบัณทิตทุกคนครับ 🎉🎓🌟

บัณฑิตรุ่นที่ 48 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง ที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด คือ นายกันต์ บุโรดมจบด้วยเก...
29/02/2024

บัณฑิตรุ่นที่ 48 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง
ที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด คือ นายกันต์ บุโรดม
จบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.38 🎉🎉🎉
กันต์ บุโรดม จะมีเทคนิคและเคล็ดลับในการเรียนอย่างไร
มาทำความรู้จักกันครับ https://bit.ly/3SVmGSz

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่รุ่นที่ 48 🎉🎉🎉สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์✅นายกันต์ บุโรดม✅นายชฎา...
23/02/2024

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่รุ่นที่ 48 🎉🎉🎉

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
✅นายกันต์ บุโรดม
✅นายชฎาธาร อินตา
✅นายตามพงษ์ สิงห์สถิตย์
✅นางสาวนิภารัตน์ กุมกาญจนะ
✅นายวีรเดช เฝดสูงเนิน
✅นายพิสรัล ประภาสะโนบล
✅นายวัชรพล หวังวุฒิกร
✅นายสรวิชญ์ เข็มทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
✅นายศิลา แก่งหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ จัดโครงการอบรมการวางแผนการเงินเบื้องต...
22/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ จัดโครงการอบรมการวางแผนการเงินเบื้องต้น ณ อาคาร SCL ชั้น ๒ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลชา โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มันนี่ ไดอารี่ส์ จำกัด และ บริษัท แฟมบิซคอนซัลแทนท์ จำกัด และทีมงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การวางแผนการเงินเบื้องต้นแก่นักศึกษา

📣 เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯเข้าร่วมโครงการอบรมการวางแผนการเงินเบื้องต้น🗓️ ในวันวั...
06/02/2024

📣 เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
เข้าร่วมโครงการอบรมการวางแผนการเงินเบื้องต้น

🗓️ ในวันวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร SCL ชั้น ๒ ห้อง SCL๒๐๔

🔗 แบบฟอร์มลงทะเบียนลิงก์ https://forms.gle/YjGmrYGzAH24FSLg8

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียม...
06/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน ณ อาคาร SCL ชั้น ๒ ห้อง SCL๒๐๔

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ จัดโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ แล...
23/01/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ จัดโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย ณ อาคาร SCL ชั้น ๒

📣 เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน🗓️ ...
23/01/2024

📣 เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน

🗓️ ในวันวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร SCL ชั้น ๒ ห้อง SCL๒๐๔

🔗 แบบฟอร์มลงทะเบียนลิงก์ https://forms.gle/91TnNFBNXQVT3FCn9

📣 ใครยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ยังสมัครทันนะครับ มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นและมีของรางวัลแจกคร๊าบบ 🎁🎁🎁--------------------...
02/01/2024

📣 ใครยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ยังสมัครทันนะครับ
มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นและมีของรางวัลแจกคร๊าบบ 🎁🎁🎁
------------------------------------------------
👉เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย

🗓️ ในวันวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร SCL ชั้น ๒

🔗 แบบฟอร์มลงทะเบียนลิงก์ https://forms.gle/dgXpCEAmA75sH9Qf7

👉เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย

🗓️ ในวันวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร SCL ชั้น ๒

🔗 แบบฟอร์มลงทะเบียนลิงก์ https://forms.gle/dgXpCEAmA75sH9Qf7

🎊 HAPPY NEW YEAR 2024 🎊🎉 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ 🎉ขอให้เป็นปีแห่งความสุข สมหวัง ดั่งใจปรารถนาทุกเรื่องตลอดไปภาควิชาวิทยาการคอม...
01/01/2024

🎊 HAPPY NEW YEAR 2024 🎊

🎉 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ 🎉

ขอให้เป็นปีแห่งความสุข สมหวัง ดั่งใจปรารถนาทุกเรื่องตลอดไป

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ

👉เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และโครงการ...
18/12/2023

👉เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย

🗓️ ในวันวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร SCL ชั้น ๒

🔗 แบบฟอร์มลงทะเบียนลิงก์ https://forms.gle/dgXpCEAmA75sH9Qf7

คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหงมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี****************ดูรายละเอียดและกร...
16/11/2023

คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
****************
ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ตาม Link https://sites.google.com/rumail.ru.ac.th/scholarships-sci/home หรือ Scan QR Code ในโปสเตอร์

🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง👉ขอเชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา💯เข้าร่วมบริจาคทุนทรัพย...
16/11/2023

🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
👉ขอเชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา
💯เข้าร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของ สำหรับกิจกรรมออกร้านในงานกาชาดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ❤❤

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเช้านี้สดใสสุดๆ 🤩--------------------มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/256...
16/11/2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเช้านี้สดใสสุดๆ 🤩
--------------------
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2566
👉 บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 - 15.30 น.
!!! เฉพาะส่วนกลาง ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
รายละเอียดเพิ่มเติม 🌐 www.ru.ac.th
🌐

15/11/2023
15/11/2023
มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2566(เฉพาะส่วนกลาง)--------------คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญ...
29/10/2023

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2566
(เฉพาะส่วนกลาง)
--------------
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2566
รับสมัคร 13 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเคมีเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

💻 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้
ที่เว็บไซต์ http://iregis2.ru.ac.th
ในวันที่ 9 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2566

📮 สมัครทางไปรษณีย์
ในวันที่ 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566

🚶‍♀️ สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร.หัวหมาก
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2566

> รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

> เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว ใช้วุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

> เรียนควบคู่ 2 สถาบัน

สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายรับสมัคร สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป.ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Tel. 0 2310 8614-15, 0 2310 8623-24

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง หัวหมาก (อาคาร SCL ชั้น 1)
Tel. 0 2310 8411, 0 2310 8000 ต่อ 2622

หรือ ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ www.sci.ru.ac.th

การเตรียมตัวลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา
28/10/2023

การเตรียมตัวลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา

 #ส่วนกลาง📢 ไม่ได้เข้าสอบ/สอบตก  ภาค 1/66นำไปลงทะเบียนสอบซ่อมได้ในวันที่----------> 25-29 ธ.ค. 66
27/10/2023

#ส่วนกลาง
📢 ไม่ได้เข้าสอบ/สอบตก ภาค 1/66
นำไปลงทะเบียนสอบซ่อมได้ในวันที่
----------> 25-29 ธ.ค. 66

18/10/2023

กำหนดการจัดรถรับส่งช่วงสอบ ภาค 1/2566
--------------------
🚌 รามฯ 1 ไปยัง รามฯ 2
บริเวณสระน้ำ
🔵 รอบเช้า เวลา 08.00 น.
(ทุกวัน)
🟡 รอบเที่ยง เวลา 12.40 น.
(ยกเว้น 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 )

🚌 รามฯ 2 ไปยัง รามฯ 1
บริเวณหน้าอาคารสองแคว
🔵 รอบเย็น เวลา 16.45 น.
(ไม่มีรถรอบเที่ยง)

18/10/2023
นักศึกษาส่วนกลาง เตรียมตัวสอบ ภาค1/2566 📝วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566(เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2566)ม.รามฯ หัวหมาก แล...
15/10/2023

นักศึกษาส่วนกลาง
เตรียมตัวสอบ ภาค1/2566 📝

วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566
(เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2566)
ม.รามฯ หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา

📍สถานที่สอบ แถว ที่นั่งสอบ
ตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รายบุคคล ผ่านระบบ e-Service
https://beta-e-service.ru.ac.th

❌ไม่ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบก่อนสอบ
❌ไม่มีการสอบออนไลน

💡👥🎉 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และ...
12/10/2023

💡👥🎉 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ The 50th Anniversary of the Faculty of Science; the Interdisciplinary and Generations Interweaving Wisdom 🧠🏅

🌄 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
⏰ เวลา 08.30 - 16.30 น.
🏙️ ณ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

📙 บรรยาย เรื่อง Spreading peace through science and commerce in emerging economies โดย Sir Richard John Roberts (นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2536)

📗 เสวนาทางวิชาการภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย BCG Model ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย นักวิชาการ คณาจารย์ และศิษย์เก่า

📒 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566)

📮 ลิงก์รายละเอียดและรับสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8ct61aKiQJ7PHEXYG0RYzsrECDPmYc_w1aiGmlM1p22waA/viewform

📝 ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.gle/yv1FTZSnCv5h34x86

⚠️ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

09/10/2023

เริ่มแล้ววว 📝🎉
ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2566 (เฉพาะส่วนกลาง)

รับสมัคร 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

💻 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://iregis2.ru.ac.th
บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน 2566

📮สมัครทางไปรษณีย์
บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566

🚶‍♀️ สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร.หัวหมาก อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2566

> รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
> เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว ใช้วุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
> เรียนพร้อมกับสถาบันอื่นได้

สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายรับสมัคร สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป.ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทร. 02-310-8614-15, 02-310-8623-24, www.ru.ac.th

05/10/2023

นักศึกษาส่วนกลางพร้อมหรือยัง🌟
สอบภาค 1/2566

วันที่ 18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566
(เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2566)

ดูตึกสอบ แถว ที่นั่งได้แล้ว 🥰
จากตารางสอบรายบุคคล
ทาง https://beta-e-service.ru.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...
11/08/2023

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และโครงการจัดที่นั่งสำหรับอ่านหนังสือ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 -15.30 น. ณ ห้อง SCL204 ชั้น 2 อาคาร SCL คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

11/08/2023

ม.ร.ปิดทำการ
12 - 14 สิงหาคม 2566
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พรุ่งนี้พบกันนะครับ ComsciRU 66
10/08/2023

พรุ่งนี้พบกันนะครับ ComsciRU 66

📣 เชิญชวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566

🗓️ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
เวลา 10.30 -15.30 น. ห้อง SCL204

🔗 แบบฟอร์มลงทะเบียนลิงก์ https://forms.gle/4mBsS92sbndNDyYx6

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคำอธิบายรายวิชา ลิงก์...
09/08/2023

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคำอธิบายรายวิชา
ลิงก์เพิ่มเติม bit.ly/3KA3Ixk

ที่อยู่

282 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark, Bang Kapi
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623108406

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ComSci Ramkhamhaengผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


โรงเรียนรัฐบาล อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด