Clicky

กองพันทหารสารวัตรที่ 11

กองพันทหารสารวัตรที่ 11 พัน.สห.11 11th Military Police Battalion

เปิดเหมือนปกติ

(megaphone) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา ของหน่วย พัน.สห.11 ครับ (megaphone)  - ในวันที่ 17 มี.ค.66 เวลา 1700-1730 ชุด...
17/03/2023

(megaphone) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา ของหน่วย พัน.สห.11 ครับ (megaphone)

- ในวันที่ 17 มี.ค.66 เวลา 1700-1730 ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 และ ชุดจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วย จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย ณ แหล่งนายทหารสัญญาบัตร มทบ.11 โดยจะมีการไลฟ์สด ในกิจกรรมดังกล่าว

*** สามารถเข้าไปดูในเฟสบุ๊คของ โรงเรียนจิตอาสาพระราชาทาน เข้าไปรับชม และ ให้กำลังใจ รวมถึง พูดคุย กับ ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ของหน่วยเรา กันเยอะ ๆ นะครับ

🙏🙏 ขอบพระคุณ ครับ🙏🙏

"..น้ำตาล ยิ่งเคี่ยวยิ่งข้น คน ยิ่งฝึกยิ่งเข้ม.."ตามดำริ และสั่งการของผู้บังคับบัญชา ให้มีการฝึกทบทวนกำลังพล ในลักษณะ Un...
16/03/2023

"..น้ำตาล ยิ่งเคี่ยวยิ่งข้น คน ยิ่งฝึกยิ่งเข้ม.."

ตามดำริ และสั่งการของผู้บังคับบัญชา ให้มีการฝึกทบทวนกำลังพล ในลักษณะ Unit School ของหน่วย เพื่อเป็นการทบทวนกำลังพล ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญ ในทักษะด้านต่าง ๆ ร่วมถึง งานในหน้าที่ของหน่วย

ในการนี้ เมื่อ 16 มี.ค.66 ห้วงเวลา 0830 - 1630 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดการฝึกฯ เรื่อง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, การฝึกบุคคลท่าอาวุธ และ ฝึกท่ากระบี่ เพื่อเพิ่มขีดความสามาถ และความมั่นใจ ให้กับ กำลังพลของหน่วยทุกนาย ให้เกิดความชำนาญ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

“..ฝึกอบรม วิชาชีพ..” - เมื่อ 16 มี.ค.66 เวลา 1030 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้กระทำการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับ ทหารก...
16/03/2023

“..ฝึกอบรม วิชาชีพ..”

- เมื่อ 16 มี.ค.66 เวลา 1030
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้กระทำการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับ ทหารกองประจำการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ ทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้และเกิดทักษะ ความชำนาญ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ จำนวน 4 กลุ่มวิชาชีพ (เกษตร, ช่างตัดผม, ช่างยนต์ และช่างคอมพวเตอร์) ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ภายใน พัน.สห.11 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post
16/03/2023

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post

“..ทำความดีด้วยหัวใจ..”💚- เมื่อ 14 มี.ค.66 เวลา 1500 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด วิทยากร 904 , ชุด ชป.กร.ของหน...
14/03/2023

“..ทำความดีด้วยหัวใจ..”💚

- เมื่อ 14 มี.ค.66 เวลา 1500 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด วิทยากร 904 , ชุด ชป.กร.ของหน่วยฯ และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ เเละประชาชนจิตอาสา ของชุมชนเข้าดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ , เก็บขยะกำจัดวัชพืช ,เก็บสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาด บริเวณ คลองวัดเลียบ เขตบางซื่อ ซึ่งคลองดังกล่าว มีความยาว ประมาณ 800 เมตร เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำ ให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยากร 904 ยังไลฟ์สดผ่านเพจ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ชมภาพบรรยากาศ ในการร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ครับ

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหาร ของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
14/03/2023

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

“..เติมกำลังใจ และแบ่งปันรอยยิ้ม .."ตามนโยบายของ ศอ.จอส.พระราชทาน ทภ.1 ในการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการช่วยเหล...
14/03/2023

“..เติมกำลังใจ และแบ่งปันรอยยิ้ม .."

ตามนโยบายของ ศอ.จอส.พระราชทาน ทภ.1 ในการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนในทุกมิติ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนในทุกภาคส่วนนั้น

- ในการนี้เมื่อ 14 มี.ค.66 เวลา 1000
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรม และแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือความต้องการพิเศษ โดยหน่วยได้เข้าให้การช่วยเหลือ นางกัญญา หลำเนียม บ้านเลขที่ 20 ชุมชนตรอกข้าวสาร เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โดย นางกัญญาฯ ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส และป่วยด้วยโรคชรา (เดิน,ลุก,และนั่งลำบาก) โดยนางกัญญาฯ มีรายได้หลักจากเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ และได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ณ รพ.วชิรพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมี นายเอกสิทธิ์ หลำเนียม (บุตรชาย) เป็นผู้ดูแลแต่เนื่องจาก นายเอกสิทธิ์ฯ มีภาวะดาวน์ซินโดรม ทำให้มีพัฒนาการช้า มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดย มีรายได้จากการเข็นรถผัก ช่วงเวลา 1800 - 2000 (วันละ 150 บาท)

- ในการนี้ ผบ.พัน.สห.11 ได้มอบหมายให้ พ.ท.สมพงษ์ ศิลปกิจยาน นายทหารยุทธการฯ เป็นผู้แทน พร้อมด้วย กำลังพลชุดวิทยากรจิตอาสา 904 และชุด ชป.กร.ของหน่วย เข้าเยี่ยมเยียน เพื่อให้กำลังใจ และมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับครอบครัวของ นางกัญญาฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
13/03/2023

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

“จิตอาสา..ทำความดีด้วยหัวใจ” 💚 - เมื่อ 13 มี.ค.66 เวลา 0800 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด ชป.กร.ของหน่...
13/03/2023

“จิตอาสา..ทำความดีด้วยหัวใจ” 💚

- เมื่อ 13 มี.ค.66 เวลา 0800
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด ชป.กร.ของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง และกิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติด และเป็นการป้องกัน และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ ยุงลาย ในชุมชน ณ ชุมชนเทพลีลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#จิตอาสาพระราชทาน
#เขตวังทองหลาง

11/03/2023

"เงินถุงแดง...ให้เก็บไว้ไถ่บ้านเมือง"
🙏 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
💰เงินถุงแดง คือ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ได้จากการค้าสำเภาในรัชกาลที่ 3 ทรงเก็บหอมรอมริบไว้ โดยเก็บใส่ "ถุงผ้าสีแดง" ไว้ข้างที่พระแท่นบรรทม
#สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#กองทัพภาคที่1

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post
11/03/2023

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post

“..ทำความดีด้วยหัวใจ..💕”- เมื่อ 10 มี.ค.66 เวลา 0800 - 1130 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชท...
10/03/2023

“..ทำความดีด้วยหัวใจ..💕”

- เมื่อ 10 มี.ค.66 เวลา 0800 - 1130 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานของหน่วย เข้าดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาด , เก็บขยะ และเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ชำรุดไปไว้ห้องเก็บของ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#จิตอาสาพระราชทาน
#รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
09/03/2023

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

“..มีสติ และความรู้ ช่วยกอบกู้สัญญาณชีพ…” - เมื่อ 9 มี.ค.66 เวลา 0900 - 1000  - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ดำเนิน...
09/03/2023

“..มีสติ และความรู้ ช่วยกอบกู้สัญญาณชีพ…”

- เมื่อ 9 มี.ค.66 เวลา 0900 - 1000
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ดำเนินการฝึกอบรม และ ทบทวนการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( CPR ) และ การใช้ เครื่อง AED ( เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ) ให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้กำลังพลทุกนาย ได้มีความรู้ และความมั่นใจ ในกรณี เมื่อมีเหตุที่จะต้องปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะสามารถปฏิบัติ ได้อย่างมีความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย มีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 และนายสิบพยาบาล ของหน่วย เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และ ทบทวนการปฏิบัติ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
06/03/2023

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post
28/02/2023

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post

"ครึ่งทาง สู่ฝัน การเข้าเป็น นนส.ทบ." - หน่วย พัน.สห.11 มทบ.11 ขอร่วม แสดงความยินดี กับน้องทหารกองประจำการ ของหน่วย ทั้...
27/02/2023

"ครึ่งทาง สู่ฝัน การเข้าเป็น นนส.ทบ."

- หน่วย พัน.สห.11 มทบ.11 ขอร่วม แสดงความยินดี กับน้องทหารกองประจำการ ของหน่วย ทั้ง 7 นาย ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ ในขั้นที่ 1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย
1. พลทหาร เพชรสยาม แพงศรี ( ผลัด 1/64 )
2. พลทหาร ขวัญประชา ยาสบาย ( ผลัด 1/63 )
3. พลทหาร วิกรม มงคลดาว ( ผลัด 1/64 )
4. พลทหาร สุรยุทธ์ กระจ่างโรจน์ ( ผลัด 1/63 )
5. พลทหาร ธีระฉัตร ภางาม ( ผลัด 1/64 )
6. พลทหาร โอ๋ กุลพรไพศาล ( ผลัด 1/64 )
7. พลทหาร รัตนชัย ลี้เจริญ ( ผลัด 2/63 )

- โดยจะเข้าร่วมการทดสอบร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์ ( ขั้นที่ 2 ) ในห้วงวันที่ 7-10 มี.ค.66 ณ สนามสอบ 211 ( กรมยุทธศึกษาทหารบก ) ซึ่งในขั้นต่อไป หน่วยจะ ช่วยเหลือ น้อง ๆ ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับน้อง ๆ และเป็นการสานฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง เพื่อก้าวเข้าเป็น นนส.ทบ. ปี 66 อย่างภาคภูมิ

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
#ผ่านครึ่งทางสานฝันน้องคนเล็ก
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
27/02/2023

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

“กองทัพบกห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน"💚 - เมื่อ 27 ก.พ.66 เวลา 0900 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรม "กองทัพบกห่วงใย ใ...
27/02/2023

“กองทัพบกห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน"💚

- เมื่อ 27 ก.พ.66 เวลา 0900
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรม "กองทัพบกห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน" ซึ่ง ผอ.ศบภ.ทบ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5 ) จึงให้หน่วยทหาร ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำล้างถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชน โดยหน่วยได้ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ ดำเนินการฉีดล้างถนนตั้งแต่ บริเวณ ซอยกรุงเทพนนท์ 23 ถึง ตลาดบางซ่อน เขตบางซื่อ รวมระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

“..ทำความดีด้วยหัวใจ..”💛- เมื่อ 25 ก.พ.66 เวลา 1600 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดวิทยากร 904,จิตอาสาพระราชทาน ร่...
25/02/2023

“..ทำความดีด้วยหัวใจ..”💛

- เมื่อ 25 ก.พ.66 เวลา 1600 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดวิทยากร 904,จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน เเละประชาชนจิตอาสาของชุมชน เข้าดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ , เก็บขยะกำจัดวัชพืช , ตัดหญ้า และล้างทำความสะอาด บริเวณ ศาลเจ้ากวนอู เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยากร 904 ยังไลฟ์สด ผ่านเพจ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ชมภาพ บรรยากาศในการร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ในครั้งนี้ด้วย

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบกที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ
#เขตคลองสาน

-เมื่อ 24 ก.พ.66 เวลา 1500 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ประสานกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม ธงฟ้า ราคาปร...
24/02/2023

-เมื่อ 24 ก.พ.66 เวลา 1500 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ประสานกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม ธงฟ้า ราคาประหยัด นำสินค้าอุปโภค และ บริโภค มาจำหน่ายให้กับ ชุมชน และ ครอบครัว ในหน่วย พัน.สห.11 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดย สินค้าที่นำมาจำหน่าย นั้น จะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิ จำหน่าย 5 กก. 120 บาท , ไข่ไก่ เบอร์ 3 จำหน่าย แผงละ 95 บาท , น้ำตาลทรายขาว ถุงละ 20 บาท และสิ่งของอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน อีกหลากหลายประเภท

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับ และให้ความสนใจ จาก ชุมชน และครอบครัวเป็นอย่างดี โดย หน่วยจะดำเนินการ ในกิจกรรม ธงฟ้า ราคาประหยัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งเบา และลดภาระค่าใช้จ่าย ในครอบครัว อย่างต่อเนื่อง

** เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ดูแลกันตลอดไป **

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

“..ทำความดี ด้วยหัวใจ..”❤️ - เมื่อ 23 ก.พ.66 เวลา 0900 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดวิทยากร 904,จิตอาสาพระราชทาน...
23/02/2023

“..ทำความดี ด้วยหัวใจ..”❤️

- เมื่อ 23 ก.พ.66 เวลา 0900 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดวิทยากร 904,จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานเขตวังทองหลางเเละประชาชนจิตอาสาของชุมชน เข้าดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ , เก็บขยะกำจัดวัชพืช , ตัดหญ้า ,เก็บสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาด บริเวณ คลองตาป่วน ซอยรามคำแหง 21 เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครซึ่งคลองดังกล่าว มีความยาว ประมาณ 200 เมตร เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำ ทำให้เกิดความคล่องตัว ในห้วงที่มีฝนตกหนัก รวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ต่อไป

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบกที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ
#เขตวังทองหลาง

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post
22/02/2023

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post

“…สวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล…”  - ตามที่ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เมื่อ 8 มกราคม 2566 เรื่อง สมเด็...
21/02/2023

“…สวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล…”

- ตามที่ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เมื่อ 8 มกราคม 2566 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร (ฉบับที่ 3) และทรงประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 ความทราบแล้วนั้น

- ในการนี้ เมื่อ 21 ก.พ.66 เวลา 0800 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดพิธีสวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หน้า บก.พัน.สห.11

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

" .เราทำความดี ด้วยหัวใจ.." 💚 - เมื่อ 21 ก.พ.66 ห้วงเวลา 0900 - 1200 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้นำกำลังพล ชุดวิทยา...
21/02/2023

" .เราทำความดี ด้วยหัวใจ.." 💚

- เมื่อ 21 ก.พ.66 ห้วงเวลา 0900 - 1200
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้นำกำลังพล ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วย จัดกิจกรรม ตัดหญ้า,ตัดแต่งกิ่งไม้ ,ทำความสะอาดคลองข้างแปลงเกษตร และทำความสะอาดแปลงเกษตร เตรียมดินปลูกผัก ณ โรงเรียนวัดฉาง ซึ่งเป็น โรงเรียนตามโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#จิตอาสาพระราชทาน
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ
#โรงเรียนวัดฉาง

Photos from น้ำเงินเข้ม's post
20/02/2023

Photos from น้ำเงินเข้ม's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
17/02/2023

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

“..ทำความดีด้วยหัวใจ..💕”- เมื่อ 17 ก.พ.66 เวลา 0800 - 1130 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานข...
17/02/2023

“..ทำความดีด้วยหัวใจ..💕”

- เมื่อ 17 ก.พ.66 เวลา 0800 - 1130 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานของหน่วย เข้าดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาด , เก็บขยะ และเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ชำรุดไปไว้ห้องเก็บของเพื่อรอการซ่อมแซมต่อไป ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#จิตอาสาพระราชทาน
#รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ

: “...มีสติ และความรู้ ช่วยกอบกู้สัญญาณชีพ…” - เมื่อ 16 ก.พ.66 เวลา 0900 - 1000  - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ดำเนิน...
16/02/2023

: “...มีสติ และความรู้ ช่วยกอบกู้สัญญาณชีพ…”

- เมื่อ 16 ก.พ.66 เวลา 0900 - 1000
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ดำเนินการฝึกอบรม และ ทบทวนการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( CPR ) และ การใช้ เครื่อง AED ( เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ) ให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้กำลังพลทุกนาย ได้มีความรู้ และความมั่นใจ ในกรณี เมื่อมีเหตุที่จะต้องปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะสามารถปฏิบัติ ได้อย่างมีความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย มีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 และนายสิบพยาบาล ของหน่วย เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และ ทบทวนการปฏิบัติ


#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

“…สวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล…”  - ตามที่ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เมื่อ 8 มกราคม 2566 เรื่อง สมเด็...
16/02/2023

“…สวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล…”

- ตามที่ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เมื่อ 8 มกราคม 2566 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร (ฉบับที่ 3) และทรงประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 ความทราบแล้วนั้น

- ในการนี้ เมื่อ 16 ก.พ.66 เวลา 0830 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดพิธีสวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พัน.สห.11

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

15/02/2023
- เมื่อ 15 ก.พ.66 เวลา 0800 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด ชป.กร.ของหน่วยฯ และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานเ...
15/02/2023

- เมื่อ 15 ก.พ.66 เวลา 0800 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด ชป.กร.ของหน่วยฯ และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ เเละประชาชนจิตอาสา ของชุมชนเข้าดำเนินการ ทำความสะอาด ศาลาการเปรียญ และ ลานวัด ณ วัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหาร ของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจ

“…สวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล…”  - ตามที่ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เมื่อ 8 มกราคม 2566 เรื่อง สมเด็...
14/02/2023

“…สวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล…”

- ตามที่ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เมื่อ 8 มกราคม 2566 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร (ฉบับที่ 3) และทรงประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 ความทราบแล้วนั้น

- ในการนี้ เมื่อ 14 ก.พ.66 เวลา 0800 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดพิธีสวดมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หน้า บก.พัน.สห.11

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

- เมื่อ 14 ก.พ.66 เวลา 1100 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกหลักสูตร การขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวน โด...
14/02/2023

- เมื่อ 14 ก.พ.66 เวลา 1100
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกหลักสูตร การขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ กำลังพลของหน่วย ซึ่งเข้ารับการฝึกฯ สามารถควบคุม, ขับขี่ รถจักรยานยนต์นำขบวน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติภารกิจ รักษาความปลอดภัย ให้กับ ผู้บังคับบัญชา และ บุคคลสำคัญ ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ภายใน พัน.สห.11 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

- เมื่อ 14 ก.พ.66 เวลา 1030 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับ ทหารกองประจำการ โดยมี...
14/02/2023

- เมื่อ 14 ก.พ.66 เวลา 1030
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับ ทหารกองประจำการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ ทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้และเกิดทักษะ ความชำนาญ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ จำนวน 4 กลุ่มวิชาชีพ (เกษตร, ช่างตัดผม, ช่างยนต์ และช่างคอมพวเตอร์) ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ภายใน พัน.สห.11 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

"..กำลังใจ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด จะมีค่าและยิ่งใหญ่เสมอ.."ตามนโยบายของ ศอ.จอส.พระราชทาน ทภ.1 ในเรื่องการดำเนินการกิจกรรมจ...
14/02/2023

"..กำลังใจ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด จะมีค่าและยิ่งใหญ่เสมอ.."

ตามนโยบายของ ศอ.จอส.พระราชทาน ทภ.1 ในเรื่องการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนในทุกภาคส่วนนั้น โดยได้กำหนดหัวข้อในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับทุกกิจกรรม เช่น จิตอาสาพัฒนา ซึ่งมีแผนงานที่แบ่งการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ นั้น

-การนี้เมื่อ 14 ก.พ.66 เวลา 0930 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรม และแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือความต้องการพิเศษ โดยหน่วยได้เข้าให้การช่วยเหลือ นางเสริม กลิ่นรอด บ้านเลขที่ 311/1 ชุมชนสุขสวัสดิ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โดย นางเสริมฯ เป็น ผู้ด้อยโอกาส ที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะมีรายได้หลักมาจากเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว

- โดยในการนี้ ผบ.พัน.สห.11 ได้มอบหมายให้ พ.ท.สมพงษ์ ศิลปกิจยาน ฝอ.3 พัน.สห.11 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 และชุด ชป.กร.ของหน่วย เข้าเยี่ยมเยียน เพื่อให้กำลังใจ และมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับครอบครัวของ นางเสริมฯเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหาร ของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
12/02/2023

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

“..ใช้เวลาว่าง อย่างสร้างสรรค์ ..” - เมื่อ 12 ก.พ.66 ห้วงเวลา 0900 - 1200 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 และฝ่ายพัฒนาชุมช...
12/02/2023

“..ใช้เวลาว่าง อย่างสร้างสรรค์ ..”

- เมื่อ 12 ก.พ.66 ห้วงเวลา 0900 - 1200
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 และฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตราชเทวี ร่วมกันจัดกิจกรรม “ประดิษฐ์กล้องสลับลาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ลดการใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือ โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีมัคคุเทศก์น้อย ของกองทัพภาคที่ 1 โดยมณฑลทหารบกที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ด้วย โดยเด็กๆ จะได้รับความรู้และมีทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของ ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และใช้เวลาว่างให้
#มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 1
#จิตอาสาพระราชทาน
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

ที่อยู่

75/4 ซอย โยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623544112

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารสารวัตรที่ 11ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารสารวัตรที่ 11:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม MUPY Fifty กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน Thailand Cluster Hub Saranrom Radio Science Park Promotion Agency, Thailand Easy IT. For SMEs กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ T-GoodTech กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม Strategy DIPROM DIPROM Station - สถานีดีพร้อม Thailand INNO BIZ Champion Digital DIP