กองพันทหารสารวัตรที่ 11

กองพันทหารสารวัตรที่ 11 พัน.สห.11 11th Military Police Battalion
(35)

“..มีสติ และความรู้ ช่วยกอบกู้สัญญาณชีพ…” - เมื่อ 21 ก.ย.66 เวลา 1300-1500 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ดำเนินการฝึ...
21/09/2023

“..มีสติ และความรู้ ช่วยกอบกู้สัญญาณชีพ…”

- เมื่อ 21 ก.ย.66 เวลา 1300-1500
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ดำเนินการฝึกอบรม และ ทบทวนการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( CPR ) และ การใช้ เครื่อง AED ( เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ) ให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้กำลังพลทุกนาย ได้มีความรู้ และความมั่นใจ ในกรณี เมื่อมีเหตุที่จะต้องปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะสามารถปฏิบัติ ได้อย่างมีความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย มีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 และนายสิบพยาบาล ของหน่วย เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และ ทบทวนการปฏิบัติ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

- เมื่อ 21 ก.ย.66 เวลา 0900 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดฝึกอบรมแบบ Unit School ในหัวข้อ การใช้ “ไม้ง่าม ระงับเหตุ...
21/09/2023

- เมื่อ 21 ก.ย.66 เวลา 0900
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดฝึกอบรมแบบ Unit School ในหัวข้อ การใช้ “ไม้ง่าม ระงับเหตุ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญ ในการปฎิบัติ ให้กับ กำลังพลของหน่วย ณ สนามฝึก พัน.สห.11 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

# มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

19/09/2023
: “...มีสติ และความรู้ ช่วยกอบกู้สัญญาณชีพ…” - เมื่อ 14 ก.ย.66 เวลา 1300-1500 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ดำเนินกา...
14/09/2023

: “...มีสติ และความรู้ ช่วยกอบกู้สัญญาณชีพ…”

- เมื่อ 14 ก.ย.66 เวลา 1300-1500
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ดำเนินการฝึกอบรม และ ทบทวนการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( CPR ) และ การใช้ เครื่อง AED ( เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ) ให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้กำลังพลทุกนาย ได้มีความรู้ และความมั่นใจ ในกรณี เมื่อมีเหตุที่จะต้องปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะสามารถปฏิบัติ ได้อย่างมีความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย มีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 และนายสิบพยาบาล ของหน่วย เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และ ทบทวนการปฏิบัติ

- เมื่อ 14 ก.ย.66 เวลา 0900 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดฝึกอบรมแบบ Unit School ในหัวข้อ การใช้ “ไม้ง่าม ระงับเหตุ...
14/09/2023

- เมื่อ 14 ก.ย.66 เวลา 0900
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดฝึกอบรมแบบ Unit School ในหัวข้อ การใช้ “ไม้ง่าม ระงับเหตุ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญ ในการปฎิบัติ ให้กับ กำลังพลของหน่วย ณ สนามฝึก พัน.สห.11 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

# มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

13/09/2023
“..ทำความดีด้วยหัวใจ ..”💛- เมื่อ 13 ก.ย.66 เวลา 0830 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด ชป.กร.ของหน่วยฯ และ จิตอาสาพร...
13/09/2023

“..ทำความดีด้วยหัวใจ ..”💛

- เมื่อ 13 ก.ย.66 เวลา 0830 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด ชป.กร.ของหน่วยฯ และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ เเละประชาชนจิตอาสา ของชุมชนเข้าดำเนินการ พัฒนาคูคลองตัดแต่งกิ่งไม้ , เก็บขยะและกำจัดวัชพืช บริเวณ ซอยโชติวัฒน์ (ข้างศาลจี้กง) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ซึ่งคลองดังกล่าวมีความยาวประมาณ 500 เมตร

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหาร ของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจ

12/09/2023
"..เติมกำลังใจ และแบ่งปันรอยยิ้ม .."😁ตามนโยบายของ ศอ.จอส.พระราชทาน ทภ.1 ในการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการช่วยเห...
12/09/2023

"..เติมกำลังใจ และแบ่งปันรอยยิ้ม .."😁

ตามนโยบายของ ศอ.จอส.พระราชทาน ทภ.1 ในการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนในทุกมิติ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนในทุกภาคส่วนนั้น

- ในการนี้เมื่อ 12 ก.ย.66 เวลา 0900
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรม และแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือความต้องการพิเศษ โดยหน่วยได้เข้าให้การช่วยเหลือ นาย น้อย คนตรง อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 5/77 ม.4 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี ซึ่งนายน้อยฯ ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบาก
- ปัจจุบันมีรายจากผู้สูงอายุ 700 บาท และเบี้ยเลี้ยงผู้พิการอีก 800 บาท
- สิทธิรักษาอยู่ที่รพ.ปทุมธานี โดยมี อสม.ของชุมชนเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง

- ในการนี้ ผบ.พัน.สห.11 ได้มอบหมายให้ พ.ท.สมพงษ์ ศิลปกิจยาน นายทหารยุทธการฯ เป็นผู้แทน พร้อมด้วย กำลังพลชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ,ชุด ชป.กร.ของหน่วย ,ฝ่ายพัฒนาชุมชน เข้าเยี่ยมเยียน เพื่อให้กำลังใจ และมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับครอบครัวของ นายน้อยฯเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

08/09/2023

รับสมัคร​ท​หารกองเกิน​เข้ารับร​าชการทหารก​องประจำการ​โดยวิธีร้องขอ​ (กรณี​พิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี​ 2567 ได้เปิดให้ทำการสมัครแล้วผ่านทางเว็บไซต์
https://rcm.rta.mi.th
สนใจ​ติดต่อ​สอบถามได้ที่ หน่วยทหาร หรือหน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน
#ทหารออนไลน์
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

" จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"❤️ - เมื่อ 5 ก.ย.66 ห้วงเวลา 0900 - 1200 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้นำกำลังพล ชุดจ...
05/09/2023

" จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"❤️

- เมื่อ 5 ก.ย.66 ห้วงเวลา 0900 - 1200
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้นำกำลังพล ชุดจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วย ดำเนินการ ทำความสะอาด ,ปรับปรุงภูมิทัศน์ , ปรับปรุงแปลงเกษตร,ติดตั้งหลอดไฟ และพัดลมเพดาน เนื่องชำรุด ณ โรงเรียนวัดฉาง ซึ่งเป็น โรงเรียนตามโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#จิตอาสาพระราชทาน
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ
#โรงเรียนวัดฉาง

04/09/2023
- เมื่อ 30 ส.ค.66 เวลา 1600  หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 จัดกิจกรรม ธงฟ้า ราคาประหยัด นำสินค้าอุปโภค และ บริโภค มาจำหน่...
30/08/2023

- เมื่อ 30 ส.ค.66 เวลา 1600 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 จัดกิจกรรม ธงฟ้า ราคาประหยัด นำสินค้าอุปโภค และ บริโภค มาจำหน่ายให้กับ ชุมชน และ ครอบครัว ในหน่วย พัน.สห.11 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดย สินค้าที่นำมาจำหน่าย นั้น จะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ทั่วไป อาทิเช่น น่องไก่ จำหน่าย กก. ละ 65 บาท , ไข่ไก่ เบอร์ 2 จำหน่าย แผงละ 95 บาท , น้ำตาลทรายขาว จำหน่าย กก.ละ 18 บาท , น้ำมันพืช ขวดละ 58 บาท เป็นต้น

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับ และให้ความสนใจ จาก ชุมชน และครอบครัวเป็นอย่างดี โดย หน่วยจะดำเนินการ ในกิจกรรรม ธงฟ้า ราคาประหยัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งเบา และลดภาระค่าใช้จ่าย ในครอบครัว อย่างต่อเนื่อง

# มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
# สมาคมแม่บ้านทหารบก
# เราคือครอบครัวเดียวกันดูแลกันตลอดไป

- เมื่อ 24 ส.ค.66 เวลา 0800 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดพิธีพิธีมอบประกาศยกย่อง มอบเครื่องหมายหลักสูตรผู้บังคับส...
24/08/2023

- เมื่อ 24 ส.ค.66 เวลา 0800
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดพิธีพิธีมอบประกาศยกย่อง มอบเครื่องหมายหลักสูตรผู้บังคับสุนัข และประดับปลอกคอ ให้กับสุนัขทหารใช้งานซึ่งสำเร็จหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร รุ่นที่ 119 (2/66) ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค - 21 ส.ค 66 โดยมี จ.ส.อ.หญิง จำลักษณ์ ภูมิภักดิ์ เป็นผู้บังคับสุนัข เฮเลน่า หมายเลขหู ดี-9764 เพศเมีย พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ หน้าที่ ตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ ผลการศึกษาได้ลำดับที่ 3 และ ส.อ.หญิง แคทรียา ชาตเจริญ เป็นผู้บังคับสุนัข ดีเซล หมายเลขหู ดี-13364 เพศผู้ พันธุ์มาลีนอยส์ หน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิด ผลการศึกษาได้ลำดับที่ 2 ณ โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ท.สุเทพ ทาเวียง รอง ผบ.พัน.สห.11 เป็นผู้มอบ

# มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

- เมื่อ 24 ส.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1100 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภ...
24/08/2023

- เมื่อ 24 ส.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1100 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภายนอกกรมกอง ร่วมกับ พล.1 รอ.(ป.1 รอ.) โดยมี
ร.อ.ไกรสร ศรีสุวรรณ
ส.อ.อาทิตย์ ซุ่ยขาว
พล.อส.ธรรมนูญ นันทกิจ
พล.อส.ศตวรรษ ศรีบูรณ์

สถานที่ตรวจ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร(หมอชิต) และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) โดยได้สอดส่องตรวจตราให้ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานในสังกัด กระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี โดยได้ตรวจพบทหารกองประจำการ และดำเนินการ ดังนี้
-ตรวจใบลา
-ตรวจบัตรประจำตัว
-ตรวจเครื่องแต่งกาย
ซึ่งกระทำความผิดเล็กน้อย ได้ว่ากล่าวตักเตือน และจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ทั้งได้อบรมชี้แจงวินัยและความประพฤติของทหารที่อยู่ในชุมชน โดยให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด ต่อไป


#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

“..ทำความดีด้วยหัวใจ ..”💚- เมื่อ 23 ส.ค.66 เวลา 0830 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด ชป.กร.ของหน่วยฯ และ จิตอาสาพร...
23/08/2023

“..ทำความดีด้วยหัวใจ ..”💚

- เมื่อ 23 ส.ค.66 เวลา 0830 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุด ชป.กร.ของหน่วยฯ และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ เเละประชาชนจิตอาสา ของชุมชนเข้าดำเนินการ พัฒนาคูคลองตัดแต่งกิ่งไม้ , เก็บขยะและกำจัดวัชพืช บริเวณ ซอยโชติสหาย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหาร ของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจ

กิจกรรม : Army Youth Leaders - เมื่อ 20 ส.ค.66 เวลา 0800-1700 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเ...
20/08/2023

กิจกรรม : Army Youth Leaders

- เมื่อ 20 ส.ค.66 เวลา 0800-1700
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน “ Army Youth Leaders “ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโครงการ Youth Leaders NextGen เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและมีความเป็นผู้มีคุณธรรม โดยหลังจากผ่านการอบรม น้องเยาวชนได้ระดมความคิด และสร้างสรรค์กิจกรรม ซึ่งได้สกรีนและเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อนำไปแจกให้กับผู้ที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วย โดยการรับยา แล้วนำใส่กระเป๋าผ้าที่น้องๆ ร่วมกันทำ เพื่อนำกลับบ้าน แทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาโลกร้อน ณ พื้นที่ รพ.ราชวิถี,รพ.เด็กราชวิถี และ รพ.พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร

# มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

วันที่ 17 ส.ค.66 เวลา 1330  มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ดำเนินการอบรม"Unit School" เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมช...
17/08/2023

วันที่ 17 ส.ค.66 เวลา 1330

มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ดำเนินการอบรม
"Unit School" เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนทหาร โดยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่กำลังพล ในการป้องกันเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชนทหาร

ผู้อบรม พ.ต.สยุมภู น้อยกรุต ฝอ.2 พัน.สห.11

“..ดอกไม้เหล็กของกองทัพบก กับภารกิจพิชิตขอบฟ้า..”- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ส่งกำลังพล ทหารสารวัตรหญิง ของหน่วย เข้...
14/08/2023

“..ดอกไม้เหล็กของกองทัพบก กับภารกิจพิชิตขอบฟ้า..”

- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้ส่งกำลังพล ทหารสารวัตรหญิง ของหน่วย เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 345 (6/66) (ทบ.หญิง) ของ ศสพ. โดยในการนี้ มีกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมการฝึก จำนวน 9 นาย ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่ วันที่ 17 ก.ค.66 - 13 ส.ค.66 ณ รร.สพศ.ศสพ. จว.ลพบุรี

- ผลการฝึก : กำลังพลทุกนาย สำเร็จการฝึก และปลอดภัยทุกนาย

# มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

12/08/2023

#ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกองทัพบก

- เมื่อ 11 ส.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1200 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภ...
11/08/2023

- เมื่อ 11 ส.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1200 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภายนอกกรมกอง และตรวจอาคารแฟลตส่วนกลาง ทบ. ร่วมกับ สห. ทบ. โดยมี
พ.ท.ต่อพงษ์ จันตะเภา
ร.ท.ปริญญา วุฒิปรีชากุล
ส.ท.ณัฐวัฒน์ ชุลูด
ส.ท.วชิรพัฒน์ ภาคีทร
ส.ต.พิชากร เหลามี

- สถานที่ตรวจ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต) โดยได้สอดส่องตรวจตราให้ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี โดยได้ตรวจพบทหารกองประจำการ และดำเนินการ ดังนี้
-ตรวจใบลา
-ตรวจบัตรประจำตัว
-ตรวจเครื่องแต่งกาย
ซึ่งกระทำความผิดเล็กน้อย ได้ว่ากล่าวตักเตือน และจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ทั้งได้อบรมชี้แจงวินัยและความประพฤติของทหารที่อยู่ในชุมชน โดยให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด ต่อไป

- สถานที่ตรวจ : แฟลต ทบ. ส่วนกลางสามเสน, แฟลต ทบ. ส่วนกลางเกียกกาย และแฟลต ทบ.ส่วนกลางเทอดดำริห์
- โดยชุดตรวจวินัยฯ ได้เน้นการตรวจตรากำลังพลดื่มสุราในเวลาปฏิบัติราชการ ตามแหล่งมั่วสุมหรือร้านค้าสวัสดิการ และการแต่งกายของกำลังพลให้ถูกต้องตามระเบียบ, การตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) และดำเนินการต่อการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ.

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

“ Big cleaning Day รวมใจทำความสะอาด ”  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี...
11/08/2023

“ Big cleaning Day รวมใจทำความสะอาด ”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล

- ในการนี้เมื่อ 11 ส.ค.66 เวลา 1330
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรม “ Big cleaning Day ทหารบกไทย รวมใจทำความสะอาด ” เพื่อให้หน่วยงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศในการทำงานของกำลังพล และผู้ที่มาติดต่อราชการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ให้กับกำลังพลในการร่วมกันทำกิจกรรม โดยในการนี้ รอง.ผบ.พัน.สห.11 ได้ร่วมกับกำลังพล ในการทำกิจกรรม อีกด้วย

#วันแม่แห่งชาติ
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหาร ของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจ และทุกเมื่อ

“..ทำความดี ด้วยหัวใจ..”🩵  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช...
11/08/2023

“..ทำความดี ด้วยหัวใจ..”🩵

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล

- ในการนี้เมื่อ 11 ส.ค.66 เวลา 1300 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดวิทยากร 904,จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานเขตวังทองหลางเเละประชาชนจิตอาสาของชุมชน เข้าดำเนินการ ปลูกต้นลีลาวดี ,เก็บขยะ ,เก็บสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาด บริเวณ ด้านหน้าโกเด้น เพลซ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบกที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ
#เขตวังทองหลาง

“..เติมกำลังใจ และแบ่งปันรอยยิ้ม .."🩵ตามนโยบายของ ศอ.จอส.พระราชทาน ทภ.1 ในการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการช่วยเห...
10/08/2023

“..เติมกำลังใจ และแบ่งปันรอยยิ้ม .."🩵

ตามนโยบายของ ศอ.จอส.พระราชทาน ทภ.1 ในการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนในทุกมิติ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนในทุกภาคส่วนนั้น

- ในการนี้เมื่อ 10 ส.ค.66 เวลา 0900
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรม และแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือความต้องการพิเศษ โดยหน่วยได้เข้าให้การช่วยเหลือ นางแห้ว สุขสวัสดิ์ อายุ 73 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังโค้ง และโรคต้อกระจก ณ ซอยเจริญนคร 14 แยก 18 แขวงตลองต้นไทร เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร

- นาง แห้ว สุขสวัสดิ์ อยู่บ้านไม่มีเลขที่(เจ้าของที่ดินให้ปลูกที่อยู่อาศัย) เป็นผู้ป่วยหลังค่อมและดวงตาพร่ามัว อาศัยการเก็บของเก่าประทังชีวิต และรายได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน 700 บาท

- ปัจจุบันอาศัยร่วมกับสามี นาย อะจ้าย วรวิทย์วัฒนา อายุ 76 ซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขายเช่นกันและมีเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุเดือนล่ะ 700 บาท

- ในการนี้ ผบ.พัน.สห.11 ได้มอบหมายให้ พ.ท.สมพงษ์ ศิลปกิจยาน นายทหารยุทธการฯ เป็นผู้แทน พร้อมด้วย กำลังพลชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ,ชุด ชป.กร.ของหน่วย ,ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตคลองสาน เข้าเยี่ยมเยียน เพื่อให้กำลังใจ และมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับครอบครัวของ นางแห้วฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป

#จิตอาสาพระราชทาน
#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

- เมื่อ 9 ส.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1100 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภายนอกก...
09/08/2023

- เมื่อ 9 ส.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1100 มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภายนอกกรมกอง ร่วมกับ บชร.1 ทภ.1 โดยมี
ร.ท.ศราวุธ แก้วแกมเกษ
จ.ส.ท.สุนทร ศิริวิ
พล.อส.อาทิตย์ ทองคลี่
พล.อส.ฉัตรกัมพล น้อยโหนด

สถานที่ตรวจ : สถานีรถไฟสามเสน,, สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต) และ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) โดยได้สอดส่องตรวจตราให้ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานในสังกัด กระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี โดยได้ตรวจพบทหารกองประจำการ และดำเนินการ ดังนี้
-ตรวจใบลา
-ตรวจบัตรประจำตัว
-ตรวจเครื่องแต่งกาย
ซึ่งกระทำความผิดเล็กน้อย ได้ว่ากล่าวตักเตือน และจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ทั้งได้อบรมชี้แจงวินัยและความประพฤติของทหารที่อยู่ในชุมชน โดยให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด ต่อไป


#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

“…..จิตอาสาพัฒนา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ..…”  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช...
09/08/2023

“…..จิตอาสาพัฒนา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ..…”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล

- ในการนี้เมื่อ 9 ส.ค.66 เวลา 0800 - 1130 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทาน และชุด ชป.กร.ของหน่วย เข้าดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาด , ขนย้ายตู้ และเตียงผู้ป่วย เข้าห้องพยาบาล เพื่อจัดเตรียมและรองรับ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#จิตอาสาพระราชทาน
#รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ

05/08/2023

พัน.สห.11 มทบ.11 รายงานตัวครับผม

: Army Youth Leaders - เมื่อ 5 ส.ค.66 เวลา 0800-1700 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน “ A...
05/08/2023

: Army Youth Leaders

- เมื่อ 5 ส.ค.66 เวลา 0800-1700
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน “ Army Youth Leaders “ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโครงการ Youth Leaders NextGen เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและมีความเป็นผู้มีคุณธรรม โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีเยาวชนของหน่วย ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ราย
- ผลที่ได้รับ เมื่อเยาวชนกลุ่มนี้สำเร็จการอบรม จะเป็นแกนนำในการเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดในกลุ่มของโรงเรียนตนเองต่อไป

# มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

- เมื่อ 5 ส.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1200 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภา...
05/08/2023

- เมื่อ 5 ส.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1200 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภายนอกกรมกอง ร่วมกับ ส.พัน.21 ทภ.1 โดยมี
ร.ต.ศรศักดิ์ สำราญถิ่น
ส.อ.พงศ์พล ชะอุ่มพันธ์
พล.อส.อาทิตย์ ทองคลี่
พล.อส.ศิริพัฒน์ จรรยางาม

สถานที่ตรวจ : สถานีรถไฟสามเสน, สถานีรถไฟบางซื่อ, สถานีขนส่งผู้โดยสาร(หมอชิต) และ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) โดยได้สอดส่องตรวจตราให้ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี โดยได้ตรวจพบทหารกองประจำการ และได้ดำเนินการ ดังนี้
-ตรวจใบลา
-ตรวจบัตรประจำตัว
-ตรวจเครื่องแต่งกาย
ซึ่งกระทำความผิดเล็กน้อย ได้ว่ากล่าวตักเตือน และจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ทั้งได้อบรมชี้แจงวินัยและความประพฤติของทหารที่อยู่ในชุมชน โดยให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร โดยเคร่งครัด ต่อไป


#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

02/08/2023
- เมื่อ 31 ก.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1100 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภ...
31/07/2023

- เมื่อ 31 ก.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1100
หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภายนอกกรมกอง ร่วมกับ บชร.1 ทภ.1 โดยมี
ร.ต.ประสาน กลิ่นจันทร์
ส.อ.เอกพันธ์ เดชจรัส
พล.อส.กรรชัย ศรีสุวรรณ์
พล.อส.อาทิตย์ ทองคลี่

สถานที่ตรวจ : สถานีรถไฟสามเสน, สถานีรถไฟบางซื่อ, สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต) และ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) โดยได้สอดส่องตรวจตราให้ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานในสังกัด กระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี โดยได้ตรวจพบทหารกองประจำการ และดำเนินการ ดังนี้
-ตรวจใบลา
-ตรวจบัตรประจำตัว
-ตรวจเครื่องแต่งกาย
ซึ่งกระทำความผิดเล็กน้อย ได้ว่ากล่าวตักเตือน และจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ทั้งได้อบรมชี้แจงวินัยและความประพฤติของทหารที่อยู่ในชุมชน โดยให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด ต่อไป


#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

- เมื่อ 30 ก.ค.66 ห้วงเวลา 1000 - 1200หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภา...
30/07/2023

- เมื่อ 30 ก.ค.66 ห้วงเวลา 1000 - 1200
หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภายนอกโดยมี
ร.ต.ไอสูรย์ ทาเงิน
พล.อส.อัศวิน แก้วสีรัง
พล.อส.ฉัตรกัมพล น้อยโหนด
พล.อส.ยศธรรม พยุงแก้ว

สถานที่ตรวจ : สถานรถไฟสามเสน, สถานีขนส่งผู้โดยสาร(หมอชิต) และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) โดยได้สอดส่องตรวจตราให้ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี โดยได้ตรวจพบทหารกองประจำการ และดำเนินการ ดังนี้
-ตรวจใบลา
-ตรวจบัตรประจำตัว
-ตรวจเครื่องแต่งกาย
ซึ่งกระทำความผิดเล็กน้อย ได้ว่ากล่าวตักเตือน และให้จัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ทั้งได้อบรมชี้แจงการแสดงตนในที่ชุมชนฯ และให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร โดยเคร่งครัด


#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

“..เทิดไท้องค์ราชัน มิ่งขวัญปวงประชา..” - เมื่อ 29 ก.ค.66 เวลา 0900 - หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์...
29/07/2023

“..เทิดไท้องค์ราชัน มิ่งขวัญปวงประชา..”

- เมื่อ 29 ก.ค.66 เวลา 0900
- หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์กำลังพลและครอบครัวของหน่วย เข้าร่วมเฝ้ารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ด้วย กำลังพล และครอบครัว ของหน่วย พัน.สห.11 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้า บก.ทภ.1

#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ
#ผู้พิทักษ์รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก
OF THE TROOPS
#หน่วยต้นแบบสารวัตรทหารของกองทัพบก ที่พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจและทุกเมื่อ

- เมื่อ 28 ก.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1100 หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภ...
28/07/2023

- เมื่อ 28 ก.ค.66 ห้วงเวลา 0930 – 1100
หน่วย มทบ.11 โดย พัน.สห.11 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห. ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจวินัยภายนอกกรมกอง ร่วมกับ ส.พัน.1 พล.1 รอ. โดยมี
ร.ท.กองขัย สีจะมา
ส.อ.อธิวัฒน์ วารี
ส.ท.เกียรติชัย วิริวัฒน์
ส.ท.วัขระ ศิริชัยเดช

สถานที่ตรวจ : สถานีรถไฟสามเสน, สถานีรถไฟบางซื่อ, สถานีขนส่งผู้โดยสาร(หมอชิต) และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร) โดยได้สอดส่องตรวจตราให้ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานในสังกัด กระทรวงกลาโหมอยู่ในระเบียบวินัย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี โดยได้ตรวจพบทหารกองประจำการ และดำเนินการ ดังนี้
-ตรวจใบลา
-ตรวจบัตรประจำตัว
-ตรวจเครื่องแต่งกาย
ซึ่งกระทำความผิดเล็กน้อย ได้ว่ากล่าวตักเตือน และจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ทั้งได้อบรมชี้แจงวินัยและความประพฤติของทหารที่อยู่ในชุมชน โดยให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด ต่อไป#มทบ.11 พร้อมทุกภารกิจ

28/07/2023

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ขอเดชะ พระเรืองเดช ปกเกศสยาม
ทั่วเขตคาม ร่มเย็น เป็นสุขศรี
พระเมตตา เปี่ยมล้น พ้นทวี
ทรงปรานี เหล่าประชา มาเนิ่นนาน

ธ คือศูนย์ รวมใจ ไทยทั้งผอง
ให้ปรองดอง ร่วมภักดิ์ สมัครสมาน
พสกยิ้ม ชีพได้ชื่น คืนเบิกบาน
ด้วยพระบารมี ดลดาล ประทานพร

วโรกาส ๗๑ พรรษา มาบรรจบ
ทวยราษฎร์นบ ด้วยจงรัก อดิศร
ขอพระองค์ ปราศโรคา สุขถาวร
เหล่านิกร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่อยู่

75/4 ซอย โยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623544112

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารสารวัตรที่ 11ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารสารวัตรที่ 11:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}