ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา

ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา, หน่วยงานราชการ, ชั้น 1 อาคารเต็ม สมิตินันท์ เลขที่ 61 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร, Bangkok.

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ห...
18/08/2023

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หมายความถึง ความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะต่างๆ และมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) พิธีสาร (Protocol) และอนุสัญญา (Convention) ฯลฯ

โดยขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ สามารถริเริ่มกระบวนการได้ทั้งการที่ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายถูกทาบทาม หรือ ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายทาบทามเพื่อขอให้จัดทำข้อตกลงฯทำร่วมกัน

ที่มา : คู่มือการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พื

12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันช้างโลก (World Elephant Day)12 สิงหาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังเป็นวันสำคั...
12/08/2023

12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันช้างโลก (World Elephant Day)

12 สิงหาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังเป็นวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือ วันช้างโลก (World Elephant Day) นั่นเอง

#วันช้างโลก ปีนี้มาร่วมกันประกาศให้คนทั่วโลกได้ตระหนักและหันมาร่วมกันอนุรักษ์ช้างบนโลกในนี้ให้มากยิ่งๆขึ้นไป เพราะปัจจุบันนี้ ช้าง ยังคงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการถูกล่าเพื่อเอางา การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง

#วันช้างโลก
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ต้อนรับ #วันช้างโลก ในปีนี้ ร่วมกันประกาศให้คนทั่วโลกได้ตระหนักและหันมาร่วมกันอนุรักษ์ช้างบนโลกในนี้ให้มากยิ่งๆขึ้นไป ป...
11/08/2023

ต้อนรับ #วันช้างโลก ในปีนี้ ร่วมกันประกาศให้คนทั่วโลกได้ตระหนักและหันมาร่วมกันอนุรักษ์ช้างบนโลกในนี้ให้มากยิ่งๆขึ้นไป ปัจจุบันนี้ ช้างทั่วโลกมีอยู่ทั้งหมด 3 ชนิด โดยแยกตามพื้นที่การกระจายตัวของช้าง ได้แก่

• ช้างแอฟริกัน 2 ชนิด
- ช้างแอฟริกันสะวันน่า (Loxodonta africanus) พบบริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่าในทวีปแอฟริกา หรือในประเทศเคนย่า แซมเบียและนามิเบีย
- ช้างป่าแอฟริกัน (Loxodonta cyclotis) อาศัยในป่าดิบชื้นบริเวณตอนกลางของทวีป

• ช้างเอเชีย (Elephas maximus) 1 ชนิด แบ่งออกเป็นอีก 4 ชนิดย่อย
– ช้างเอเชียแผ่นดินใหญ่ (E. m. indicus) เป็นชนิดที่มีการกระจายมากที่สุด พบได้ในทวีปเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน จีน พม่า ลาว เวียดนาม ไทยและมาเลเซีย
– ช้างศรีลังกา (E. m. maximus) เป็นช้างเอเชียที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และผิวหนังมีสีคล้ำที่สุด พบได้ในประเทศศรีลังกาเท่านั้น
– ช้างสุมาตรา (E. m. sumatranus) พบได้เฉพาะที่เกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย
– ช้างบอร์เนียว (E. m. borneensis) เป็นช้างที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดในสัตว์ตระกูลช้างที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีการกระจายตัวอยู่ตามหย่อมป่าบนเกาะบอร์เนียว

ที่มา :
ช้างทั่วโลก https://humanelephantvoices.org/elephants-of-the-world/
ช้างแอฟริกัน https://www.iucnredlist.org/search/grid?query=Elephant%20&searchType=species
ช้างเอเชีย https://www.iucnredlist.org/species/7140/45818198

#วันช้างโลก
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ระลึก นึกถึง ผู้พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ผู้ทุ่มเทเพื่อผืนป่าธรรมชาติที่สำคัญของเรา...
31/07/2023

31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

ระลึก นึกถึง ผู้พิทักษ์ป่า
เจ้าหน้าที่ผู้ทุ่มเทเพื่อผืนป่าธรรมชาติที่สำคัญของเราทุกคน

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า : บุคคลผู้ทำหน้าที่คุ้มครองและรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติต่างๆ ปฏิบัติงานตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน พื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งพื้นที่คุ้มครองทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศไทย

ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลก ได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ลาดตระเวนดูแลรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่าจากกลุ่มบุคคลที่หวังเข้ามาตักตวงผลประโยชน์โดยมิชอบโดยการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การดับไฟป่า การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

#วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

29 กรกฎาคมของทุกปี ‘วันเสือโคร่งโลก’ (Global Tiger Day)เสือโคร่ง (Panthera tigris) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นเสือช...
29/07/2023

29 กรกฎาคมของทุกปี ‘วันเสือโคร่งโลก’ (Global Tiger Day)

เสือโคร่ง (Panthera tigris) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นเสือชนิดที่ใหญ่ที่สุดและถูกจัดให้อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญา CITES คือห้ามทำการค้าโดยเด็ดขาด ปัจจุบันเสือโคร่งในผืนป่าของไทยนั้นมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยพบมากที่สุดในบริเวณผืนป่าตะวันตก ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ซึ่งจัดเป็นแหล่งอนุรักษ์เสือโคร่งที่สำคัญของประเทศไทย

แต่ยังน่าเสียดายที่ในปัจจุบันนั้น เสือโคร่งอินโดจีน (Panthera tigris corbetti) ยังคงอยู่ในสถานะภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ของ IUCN โดยภัยคุกคามที่สำคัญของเสือโคร่งล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งการล่าเพื่อการค้า การซื้อขายครอบครอง การทำลายผืนป่าที่เป็นถิ่นอาศัยของเสือโคร่ง รวมถึงการล่าสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งอีกด้วย

ที่มา : https://www.seub.or.th/bloging/knowledge/global-tiger-day-2022/

#วันเสือโคร่งโลก
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคร้ายจากยุงลาย🦟🏠 เก็บบ้าน 🗑 เก็บขยะ🧫 เก็บน้ำ ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่มา กรมควบคุมโรค กระทรวง...
27/07/2023

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคร้ายจากยุงลาย🦟

🏠 เก็บบ้าน 🗑 เก็บขยะ🧫 เก็บน้ำ
ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ที่มา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

📌📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ
22/06/2023

📌📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ

📢📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติงานประจำส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเท...
19/06/2023

📢📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติงานประจำส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 น. ณ อาคารเต็ม สมิตินันทน์ ชั้น 2 📢📢

Her Land, Her Rights.“ บทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม ”🌏🏜17 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันแห่งการต่อต้านการแปร...
17/06/2023

Her Land, Her Rights.
“ บทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม ”

🌏🏜17 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification)🏜🌏

จากอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) ที่ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 โดยทางสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง

ซึ่งในปี 2566 นี้ ได้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และเพื่อบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมสิทธิสตรีในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของสตรีต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและภัยแล้งและการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม

➡เรียนรู้และติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่: https://www.unccd.int/land-and-life/gender/herland

#วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก #ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

Today is !🌏🐢16 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันเต่าทะเลโลก (World Sea Turtle Day)”เต่าทะเลพบทั่วโลกอยู่ 7 ชนิด 1. เต่ามะเฟือง...
16/06/2023

Today is !🌏🐢

16 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันเต่าทะเลโลก (World Sea Turtle Day)”

เต่าทะเลพบทั่วโลกอยู่ 7 ชนิด
1. เต่ามะเฟือง Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea)
2. เต่าตนุ Green turtle (Chelonia mydas)
3. เต่าหลังแบน Flatback Turtle (Natator depressus)
4. เต่ากระ Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata)
5. เต่าหัวค้อน Loggerhead Turtle (Caretta caretta)
6. เต่าหญ้า Olive Ridley Turtle (Lepidochelys olivacea)
7. เต่าหญ้าแคมป์ Kemps ridley (Lepidochelys kempi)

สำหรับน่านน้ำไทยพบเต่าทะเลอยู่ 5 ชนิด คือ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่าหัวค้อน โดยในปัจจุบันเต่ามะเฟืองได้รับการขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวน ส่วนอีก 4 ชนิดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 รวมถึงแหล่งวางไข่เต่าทะเลหลายแห่งได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเต่าทะเล ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล และเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่เป็นบ้านและแหล่งอาหารที่สำคัญของเต่าทะเล เพราะในปัจจุบันประชากรเต่าทะเลมีการลดลงเนื่องการบุกรุกทำลายแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ สภาพแวดล้อมชายฝั่งเสื่อมโทรม และปัญหาขยะทะเล

ที่มา https://km.dmcr.go.th/c_6/d_973

#วันเต่าทะเลโลก #ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

📌📌ประกาศรับสมัครงาน📌📌ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช✦ พนักงานจ้างเหม...
09/06/2023

📌📌ประกาศรับสมัครงาน📌📌

ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
✦ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา ✦

สามารถสแกน QR Code ที่แนบไว้ เพื่อกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

🌏🍀5 มิถุนายน ของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลก ( )🍀🌏🍀องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก แ...
05/06/2023

🌏🍀5 มิถุนายน ของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลก ( )🍀🌏

🍀องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
🍀โดยในปี 2566 ได้กำหนดหัวข้อ คือ Beat Plastic Pollution (รักษ์โลก ลดพลาสติก) โดยเน้นถึงปัญหาใหญ่อย่าง "ขยะพลาสติก" ทุกวันนี้โลกของเรากำลังเอ่อล้นไปด้วยพลาสติก พลาสติกมากกว่า 400 ล้านตันถูกผลิตออกมาในทุกๆ ปี โดยครึ่งหนึ่งของพลาสติกเหล่านั้น ได้รับการออกแบบมาให้ใช้เพียงครั้งเดียว ซึ่งมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากขยะพลาสติก โดยลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ชวนให้หันมาหิ้วถุงผ้า พกขวดน้ำติดตัว รวมพลัง รักษ์โลก ลดพลาสติก

#วันสิ่งแวดล้อมโลก #ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🌏🐘🐳🌿เมื่อ #วันความหลากหลายทางชีวภาพ ได้วนมาถึงอีกครั้ง พวกเรามาร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่รอบตัวเราและเรี...
25/05/2023

🌏🐘🐳🌿เมื่อ #วันความหลากหลายทางชีวภาพ ได้วนมาถึงอีกครั้ง พวกเรามาร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่รอบตัวเราและเรียนรู้วิธีที่เราทุกคนสามารถ

ตัวอย่างเช่น การประหยัดพลังงานต่างๆ
💡 ประหยัดน้ำมัน : เดินทางใกล้ๆใช้จักรยาน
💡 ประหยัดไฟฟ้า : ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
💡 ประหยัดน้ำ : หมั่นตรวจสอบท่อน้ำหรือการรั่วไหลของน้ําในบ้าน
💡 ประหยัดพลังงานอื่นๆ : ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง

➡เรียนรู้และติดตามเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ FB: UNBiodiversityConvention หรือ https://www.cbd.int/article/idb2023

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🌏🐘🐳🌳เมื่อ #วันความหลากหลายทางชีวภาพ ได้วนมาถึงอีกครั้ง ในวันนี้และทุกๆวัน พวกเรามาร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่...
24/05/2023

🌏🐘🐳🌳เมื่อ #วันความหลากหลายทางชีวภาพ ได้วนมาถึงอีกครั้ง ในวันนี้และทุกๆวัน พวกเรามาร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่รอบตัวเราและเรียนรู้วิธีที่เราทุกคนสามารถ

➡เรียนรู้และติดตามเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ FB: UNBiodiversityConvention หรือ https://www.cbd.int/article/idb2023

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🌏🐢🌴สืบเนื่องจากวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา จึงอย...
23/05/2023

🌏🐢🌴สืบเนื่องจากวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา จึงอยากชวนให้มารู้จักกับ "กรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Gobal Biodiversity Framework) " ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่รอบตัวเราและเรียนรู้วิธีที่เราทุกคนสามารถ

➡เรียนรู้และติดตามเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ FB: UNBiodiversityConvention หรือ https://www.cbd.int/article/idb2023

#วันความหลากหลายทางชีวภาพ #ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🌍 🍃 22 พฤษภาคมของทุกปี วันนี้คือ “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ” 🌍 🍃“From Agreement to Action: Build Back Biodivers...
22/05/2023

🌍 🍃 22 พฤษภาคมของทุกปี วันนี้คือ “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ” 🌍 🍃

“From Agreement to Action: Build Back Biodiversity”

🌍 โดยหัวข้อในปีนี้มีที่มาจากข้อสรุปของ COP 15 เพราะในตอนนี้เราได้มี กรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Gobal Biodiversity Framework) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องโฟกัสไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็ว

🌍 ถือเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองให้กับธรรมชาติที่เราทุกคนได้พึ่งพาอาศัย โดยเมื่อ 23 ปีที่แล้ว องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันนี้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็น วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CDB) ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งก็คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2535 นั่นเอง

➡เรียนรู้และติดตามเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ FB: UNBiodiversityConvention หรือ https://www.cbd.int/article/idb2023

#วันความหลากหลายทางชีวภาพ #ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🌏 วันคุ้มครองโลก 2566 (Earth Day 2023) 🌏"Invest In Our Planet: dedicating our time, resources, and energy to solving cl...
22/04/2023

🌏 วันคุ้มครองโลก 2566 (Earth Day 2023) 🌏

"Invest In Our Planet: dedicating our time, resources, and energy to solving climate change and other environmental issues."

กลับมาอีกครั้งกับวันคุ้มครองโลก ในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ “Invest In Our Planet” ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของการอุทิศเวลา ทรัพยากร และพลังงานของเราในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เมื่อพวกเราลงทุนกับโลกของเราไปด้วยกัน ก็เท่ากับว่าเราได้สนับสนุนเพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่ดี มีความสุข และมุ่งสู่ความมั่งคั่งของประชาคมทั่วโลก

สามารถติดตามเรียนรู้เพิ่มเติมและรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวันคุ้มครองโลกทั้งในปีนี้และปีถัดไป ได้ที่ : EARTHDAY.ORG

“22 เมษายนนี้ ลงมือทำเพื่อคุ้มครองโลกใบนี้กันเถอะ”

-------------------------------------------------------------
ที่มา Earthday. EARTH DAY 2023 – APRIL 22 INVEST IN OUR PLANET (Online). Retrieved April 18,2023, จาก https://www.earthday.org/

#วันคุ้มครองโลก2566
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🌏 วันคุ้มครองโลก 2566 🌏..วิธีช่วยคุ้มครองโลกแบบง่ายๆ เริ่มต้นได้ที่บ้านเรา...✦ เลิกสูบบุหรี่ เพราะก้นบุหรี่นั้นมีส่วนประ...
21/04/2023

🌏 วันคุ้มครองโลก 2566 🌏
..วิธีช่วยคุ้มครองโลกแบบง่ายๆ เริ่มต้นได้ที่บ้านเรา...

✦ เลิกสูบบุหรี่ เพราะก้นบุหรี่นั้นมีส่วนประกอบของพลาสติก น้ำมันดิน และสารหนู และเป็นขยะประเภทหนึ่งที่ย่อยสลายไม่ได้ ซึ่งก่อมลพิษตามท้องถนน แม่น้ำ และมหาสมุทรทั่วโลก
✦ แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยให้ขยะถูกนำกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และลดขยะที่จะต้องนำไปกำจัดให้น้อยลงโดยใช้หลักการ 3R (Reduce/Reuse/Recycle)
✦ หันมาใช้ระบบ Paperless ใช้บริการที่เป็นระบบ Paperless หรือบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มากที่สุดหรือใช้กระดาษทั้งสองด้านก่อนที่จะรีไซเคิล การลดใช้กระดาษเป็นส่วนสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรโลก
✦ จัดการกับเศษอาหารเหลือ เศษอาหารเหลือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเรียนรู้หมักทำปุ๋ยช่วยลดผลกระทบคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
✦ ลด-เลิกการใช้ Single-Use Plastics เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว, กล่องโฟมบรรจุอาหาร, แก้วพลาสติก, หลอดพลาสติก โดยพลาสติกนั้นใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450-1,000 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติก ในขณะที่ระยะเวลาที่เราใช้ถุงพลาสติกโดยเฉลี่ยไม่เกิน 20 นาทีเท่านั้น
✦ ลดการใช้พลังงาน ถอดปลั๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ได้ใช้งาน เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และซื้อหลอดไฟ LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิมถึง 100 เท่า
✦ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณบ้าน ช่วยฟอกอากาศ ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดฝุ่นละออง และยังช่วยให้พื้นที่อยู่อาศัยมีบรรยากาศที่สดชื่นขึ้น

“ วันคุ้มครองโลกปีนี้ ลงมือทำเพื่อคุ้มครองโลกใบนี้กันเถอะ ”

----------------------------------------------------------
#วันคุ้มครองโลก2566
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🌏 วันคุ้มครองโลก 2566 🌏Earth Day 2023 : "Invest In Our Planet: dedicating our time, resources, and energy to solving cli...
20/04/2023

🌏 วันคุ้มครองโลก 2566 🌏
Earth Day 2023 : "Invest In Our Planet: dedicating our time, resources, and energy to solving climate change and other environmental issues."

เป้าหมายหลักของวันคุ้มครองโลก (Earth Day)
✦ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
✦ ลดการปล่อยคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่เป็นตัวการสำคัญในการทำลายชั้นโอโซนของโลก
✦ อนุรักษ์ป่าไม้
✦ ต่อต้านการซื้อ-ขาย สัตว์ป่า
✦ ส่งเสริมและปลูกฝังความรักธรรมชาติให้กับบุคคลโดยไม่จำกัดชนชาติ

“ Earth Day ปีนี้ ลงมือทำเพื่อคุ้มครองโลกใบนี้กันเถอะ ”
----------------------------------------------------------
#วันคุ้มครองโลก2566
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ระบบและวิธีการทำงานของระบบราชการ 4.0 คือการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ระบบราชการจะต้องเป็นท...
31/03/2023

ระบบและวิธีการทำงานของระบบราชการ 4.0 คือการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ระบบราชการจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจ (Credible & Trusted Government)

ที่มา : ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์: ๔.๐

#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🏞🌳 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (International Day of Forests) 🌳🏞⍋ ป่าไม้นั้นเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกใบนี้ ผืนป่าที่อุดมสมบ...
21/03/2023

🏞🌳 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (International Day of Forests) 🌳🏞
⍋ ป่าไม้นั้นเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกใบนี้ ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้มอบคุณประโยชน์อันเหลือคณาแก่ประชากรมนุษย์และประชากรสัตว์ป่าทั่วโลก อาทิเช่น การเป็นแหล่งอาหารและแร่ธาตุที่มีความสำคัญของสิ่งมีชีวิต, เป็นร้านยาตามธรรมชาติเพราะในป่านั้นมีพืชสมุนไพรมีคุณค่าทางยาอยู่มากมาย, ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ช่วยปกป้องจากโรคภัยต่างๆ, ป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่เป็นภัยคุกคามใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติต้องเผชิญ ซึ่งในตอนนี้ “ป่าไม้” ที่เปรียบเสมือนผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นั้น ก็กำลังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่เช่นกัน
⍋ ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา อยากชวนมาร่วมเฉลิมฉลองและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Forests and health : Healthy forest for healthy people" // ป่าไม้กับสุขภาพ : ป่าไม้ที่สมบูรณ์เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน //
⍋ ซึ่งทุกปีนั้นได้มีการประกาศหัวข้อในแต่ละปี เพื่อนำเสนอความรู้และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ทั่วโลก โดยสามารถติดตามหัวข้อและรายละเอียดเพิ่มเติมในปีถัดไปๆได้ที่ ⏩ fao.org/international-day-of-forests
----------------------------------------------------------
#วันป่าไม้โลก2566
#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🦁 🌳🐋 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2566 🐋🌳 🦁 3 มีนาคมของทุกปี “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก" กับแคมเปญ " ร้อยมือ ร่วมร...
03/03/2023

🦁 🌳🐋 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2566 🐋🌳 🦁

 3 มีนาคมของทุกปี “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก" กับแคมเปญ " ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต - Partnerships for Wildlife Conservation "

 ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา อยากชวนให้มารู้จัก "วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก" ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้คนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ให้ผืนป่าคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของประชากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้โลกใบนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงให้ทุกสรรพชีวิตสืบต่อไปอีกนานแสนนาน

 ทั้งนี้เองในทุกปีๆ นั้นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอความรู้และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถร่วมกิจกรรมและติดตามหัวข้อในปีถัดไปๆได้ที่ FB: World Wildlife Day Thailand
รายละเอียดเพิ่มเติมที่: wildlifeday.org
----------------------------------------------------------

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ต่อเนื่องกับการรณรงค์ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในปี 2566 นี้ ที่ได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญในด้านการฟื้นฟู จึงขอหยิบยกแนวทางการป...
06/02/2023

ต่อเนื่องกับการรณรงค์ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในปี 2566 นี้ ที่ได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญในด้านการฟื้นฟู จึงขอหยิบยกแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำมาฝากกันค่ะ
🏞การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยหลักการ CEPA Program🏞
แนวทางตามโปรแกรม CEPA มีที่มาจากอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การให้การศึกษา การเสริมสร้างขีดความสามารถ การมีส่วนร่วม และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน 2016-2024 (Ramsar Convention's Program on Communication, Capacity Building, Education, Participation, and Awareness: CEPA)
ซึ่งมีการเพิ่มประเด็นใหม่ “การเสริมสร้างขีดความสามารถ (C: Capacity Building)” จากการประชุม COP12 ปี 2015 ที่ได้รับการยอมรับโดยเป็น Resolution XII.9 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วม มีสิทธิ มีความสามารถในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดด้วยตนเอง
“ การสื่อสาร การเสริมสร้างขีดความสามารถ การให้การศึกษา การมีส่วนร่วม และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (Communication, Capacity Building, Education, Participation, and Awareness) เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มนํ้าอย่างชาญฉลาด ”
การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดนั้น จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ รวมถึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในจัดการทรัพยากร มีการเก็บข้อมูลในชุมชน ให้ชุมชนมีโอกาสในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ซึ่งการนำ CEPA ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลจำเป็นต้องมีแนวทางการวางแผนอย่างเป็นระบบ แนวทางนี้จึงจำเป็นต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบท วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆด้วย .
ที่มา
: Ramsar COP12 Resolution XII.9, https://www.ramsar.org/activity/the-cepa-programme
: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ำเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

🌱การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นมอบประโยชน์แก่พวกเราได้หลากหลายทาง อาทิเช่น...➼ ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ➼ กักเก็บคาร...
03/02/2023

🌱การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นมอบประโยชน์แก่พวกเราได้หลากหลายทาง อาทิเช่น...
➼ ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
➼ กักเก็บคาร์บอน
➼ ลดผลกระทบจากน้ำท่วมและพายุฝน
➼ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
➼ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
➼ ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น .
ที่มา : www.worldwetlandsday.org

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

💐 Today is ! 💐วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก | 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี | (World Wetlands Day 2023)ธีมหลักสำหรับปีนี้มาในหัวข้อ “It...
02/02/2023

💐 Today is ! 💐
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก | 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี | (World Wetlands Day 2023)
ธีมหลักสำหรับปีนี้มาในหัวข้อ “It's time for wetland restoration”
พื้นที่ชุ่มน้ำนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์โลกเป็นทั้งที่เก็บกักคาร์บอนไว้ได้มากกว่าในพื้นที่ป่า ช่วยรับมือกับพายุและน้ำท่วม และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารทั้งแก่ประชากรมนุษย์และสัตว์ป่า แต่ในปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำกำลังหายไปเร็วกว่าพื้นที่ป่าถึง 3 เท่า โดยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ทำให้เราสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างน้อย 35% ของพื้นที่ชุ่มน้ำในโลกไป รวมไปถึงการทำให้แห้งและถมเพื่อการเกษตรและการก่อสร้างเมืองที่ยังส่งผลต่อชนิดพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำได้เผชิญปัญหาการสูญพันธุ์จากการลดลงของพื้นที่อยู่อาศัย
ทำให้การรณรงค์ในปี 2566 นี้ มุ่งเน้นความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำในด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่สูญเสียและเสื่อมโทรมลงไปนับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อที่จะได้ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และช่วยพัฒนาชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
.
ที่มา : www.worldwetlandsday.org

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่างประเทศ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30–16.30 น.การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อยกร่างกรอบตัวแปรดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย...
19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30–16.30 น.
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อยกร่างกรอบตัวแปรดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และการประชุมกลุ่มย่อยการจัดทำแผนการบริหารจัดการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7

นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา และนางสาวปิณฑิรา ทับทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิแศษ เป็นผู้แทนกองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักวิจัย การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อยกร่างกรอบตัวแปรดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ 6 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกร่างกรอบตัวแปรเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บริการจากระบบนิเวศ และ ครั้งที่ 7 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกร่างกรอบตัวแปรเกี่ยวกับตัวชี้ด้าน การประมง และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.การประชุม National Dialogue เพื่อเตรียมจัดทำกรอบโครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุ...
19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
การประชุม National Dialogue เพื่อเตรียมจัดทำกรอบโครงการและแผนการจัดสรรเงิน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 8

นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้าร่วมการประชุม National Dialogue เพื่อเตรียมจัดทำกรอบโครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 8 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบประชุมทางไกล โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

🌳วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (The National Forest Resource Conservation Day)🌳 .14 มกราคม ของทุกปีคือ “วันอนุรักษ์ทร...
14/01/2023

🌳วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (The National Forest Resource Conservation Day)🌳
.
14 มกราคม ของทุกปีคือ “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”
.
“เพราะป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต”
ในวันที่ 14 มกราคมของปีนี้ นอกจากจะเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วนั้น ยังเป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
หากมองย้อนกลับไปในวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ซึ่งพระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจทำให้ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2531 โดยเฉพาะที่ ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ทุกคนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า และผลกระทบที่เกิดต่อระบบนิเวศและประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ดังนั้นแล้ว การช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช่วยกันปลูกต้นไม้ ตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของป่าไม้อย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้ในอนาคตประเทศของเราได้มีป่าไม้ที่สวยงามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ดังเดิมอยู่ควบคู่กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
#วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Carbon Neutrality และ Net-Zero GHG Emissions แตกต่างกันอย่างไร
28/12/2022

Carbon Neutrality และ Net-Zero GHG Emissions แตกต่างกันอย่างไร

ขอย้ำอีกครั้งถึงความแตกต่างของ Carbon Neutrality และ Net-Zero GHG Emissions
Carbon Neutrality = การที่องค์กร บุคคล งานอีเว้นท์ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำนวนหนึ่ง จากนั้น พยายามลดก๊าซ CO2 ลง ส่วนปริมาณที่ลดไม่ได้ อนุญาตให้มีการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ในปริมาณเท่ากันมาชดเชย
Net Zero = การที่องค์กร หรือ ประเทศ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (7 ชนิด) จำนวนหนึ่ง จากนั้น พยายามลดก๊าซเรือนกระจกลง และเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถกักเก็บก๊าซไว้ได้ในระยะยาว เช่น การปลูกป่า CCUS จนการปล่อยเท่าการดูดกลับ และอนุญาตให้มีการชดเชยปริมาณได้จากโครงการหรือกิจกรรมดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น
#อบก #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

มาร่วมสนุกรับของรางวัลที่บูทนิทรรศการของกองการต่างประเทศกันนะคะ #งานมหกรรมทสพบประชาชนครั้งที่2 #การบริหารจัดการพื้นที่อ...
02/12/2022

มาร่วมสนุกรับของรางวัลที่บูทนิทรรศการของกองการต่างประเทศกันนะคะ

#งานมหกรรมทสพบประชาชนครั้งที่2
#การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์สู่มาตรฐานสากล
#กองการต่างประเทศ
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา

รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญากองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
21/10/2022

รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
กองการต่างประเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รับฟังแนวความคิดจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เกี่ยวกั...
20/10/2022

รับฟังแนวความคิดจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เกี่ยวกับ Roadmap ของประเทศไทยสู่ Net Zero ในปี ค.ศ. 2065

ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065 ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการด....

19/10/2022
การประยุกต์หลักการ CEPA ในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีฯ #ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี #ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา #กองการต่า...
17/10/2022

การประยุกต์หลักการ CEPA ในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีฯ

#ฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณี
#ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา
#กองการต่างประเทศ
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

การประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ...
06/10/2022

การประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แห่งราชอาณาจักรไทย และ National Parks Board สาธารณรัฐสิงคโปร์
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
------------------------------------------------------------------------
นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กองนิติการ และเจ้าหน้าที่ กองการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แห่งราชอาณาจักรไทย และ National Parks Board สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสืบ นาคะเสถียร ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้มอบหมายให้กองการต่างประเทศจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือและร่วมกันพิจารณารายละเอียดร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ปรับแก้ไข แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางเทคนิคและ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ ในด้านนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า อนุกรมวิธานพืช และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (33rd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environm...
06/10/2022

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33
(33rd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 33rd ASOEN)
…………………………………………
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 นายสุเมธ เดชะตันตระกูล ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กองการต่างประเทศ และนายคมกริช เศรษบุบผา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (33rd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 33rd ASOEN) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและร่วมหารือเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมใน 7 สาขาหลัก ได้แก่ คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลาย (AWGNCB) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) คณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ (AWGWRM) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) คณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC) คณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (AWGCW) และคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างเอกสารสำคัญของอาเซียน อาทิ ร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Joint Statement on Biodiversity to CBD COP 15 (ACB) และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 27) และรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN State of Climate Change Report) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) ต่ออีกวาระในระหว่าง ปี ค.ศ. 2022 – 2025

ที่อยู่

ชั้น 1 อาคารเต็ม สมิตินันท์ เลขที่ 61 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด