สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
04/11/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.1 กรม ทย.รอ.อย. ได้แบ่งทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 ออกเป็น 4 หมวด ๆ ละ 3 หมู่ เพื่อให้ทหารใหม่ได้รับการดูแลจาก ผบ.หมู่ และ ผบ.หมวด อย่างใกล้ชิด ขอให้ญาติทหารใหม่ไว้วางใจได้ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับการดูแลและฝึกเป็นอย่างดีมีระเบียบวินัยอย่างแน่นอน

กองพันทหารอากาศโยธิน2
04/11/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

วันนี้ช่วงเช้า ผู้บังคับบัญชากองพันทหารอากาศโยธิน 2 ได้พบปะพูดคุยกับน้องๆทหารใหม่ทุกคนและช่วงบ่ายของวันนี่ได้ทำการ ฝึกท่าตรง ท่าหันอยู่กับที่ ท่าพักตามระเบียบ ท่าเคารพ และช่วงเย็นหลังฝึกเสร็จ เราก็มาออกกำลังกายเสริมภูมิคุ้มกันให้น้องๆทหารได้แข็งแรงและอดทนต่อการฝึกครับ 💪💪💪

กองพันทหารอากาศโยธิน2
02/11/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

รายชื่อน้องๆทหารใหม่ 63/2

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
02/11/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

รายชื่อทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 (1พ.ย.63)

เรารักกองทัพบก
14/10/2020

เรารักกองทัพบก

รู้หรือไม่ ยศทหารบกและทหารอากาศ แตกต่างกันอย่างไร??

วันนี้แอดนำความรู้เรื่อง ยศทหารบกและทหารอากาศ มาให้ได้ทราบถึงความแตกต่างในการเรียกชื่อ แต่ละชั้นยศกันนะครับ อ่ะ!! มาทบทวนกันหน่อย ถ้า ยศ ร.อ.หญิง ของ ทหารอากาศ เรียกว่าอย่างไร ลองบอกแอดหน่อยคร้าบบ!!
แล้วอย่าลืมติดตามความรู้เรื่องยศทหารเรือ และยศตำรวจ กันต่อ นำมาฝากกันแน่นอน
#ยศทหาร #ยศทหารบก #ยศทหารอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
13/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

เรารักกองทัพบก
27/09/2020

เรารักกองทัพบก

๒๘ กันยายน "วันพระราชทานธงชาติไทย" (Thai National Flag Day)

เพื่อระลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทย และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ด้วยทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นปีแรก
ทั้งนี้ที่เลือกวันที่ ๒๘ กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนั้น เพราะเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๖๐ เพื่อเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ดังเช่นปัจจุบัน และที่กำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยปีแรก เนื่องมาจากเป็นวันที่ครบรอบ ๑ ศตวรรษของการประกาศใช้ธงไตรรงค์นั่นเอง แต่ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ
#วันพระราชทานธงชาติไทย #ธงชาติไทย #รักชาติศาสน์กษัตริย์

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
26/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

24 ก.ย.63 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมเพื่ออำลาเกษียณอายุราชการ ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการและทหารกองประจำการ ณ อาคารโรงเลี้ยง พัน.1 กรม ทย.รอ.อย.

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
14/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

ประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ปกครองทหารใหม่63/1 ทุกท่านครับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
14/09/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

วันนี้ในอดีต
14 กันยายน พ.ศ. 2485
เริ่มให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติไทยครั้งแรก

“ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”

เสียงที่คนไทยคุ้นหู ในการประกาศให้ยืนตรงเคารพธงชาติทุกเช้า-เย็น มีจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมปฏิบัตินี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 เมื่อ “นายมั่น-นายคง” ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง ได้เชิญชวนให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติ ในการออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2485 โดยระบุว่า

“เวลา 18.00 น. นับตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผู้ที่มีเครื่องรับวิทยุ ก็ขอได้โปรดเปิดให้ดังๆ ด้วย เพื่อเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง และคนที่สัญจรไปมาจะได้ยืนทั่วๆ กัน

“เมื่อเวลาประกาศให้เคารพธงชาติให้ทำทุกคน เป็นการเคารพชาติที่มีคุณแก่เรา และบอกให้คนในบ้านทุกคนทำการเคารพด้วยบอกว่าธงชาติยังอยู่ชักขึ้นแล้ว เอกราชของไทยยังบุญมั่นขวัญยืนดี เราต้องพร้อมใจกันทำการเคารพทั่วทั้งชาติ”

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา เคยออกกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ระเบียบการชักธงชาติ” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กำหนดถึงระเบียบในการชักธงและการประดับธงชาติ แต่การยืนเคารพธงชาติก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จนกระทั่งมีการออกอากาศในรายการวิทยุดังกล่าว

และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง:
www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_20263

#workpointTODAY
#สาระความรู้เพื่อวันนี้
ติดตาม workpointTODAY ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
13/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

กำหนดการเยี่ยมญาติทหารใหม่ 63/1 พัน.1 กรม ทย.รอ.อย. ขอให้ญาติปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรคติดต่อ Covid-19 ทุกคนด้วยนะครับ

13/09/2020
หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2/อัศวิน

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2/อัศวิน

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

📋เรื่อง "วันพบญาติ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563ผลัดที่ 1 สังกัด กรมปฏิบัติการพิเศษ
( พัน.๒ กรม ปพ.อย.)"

🔖กองพันปฏิบัติการพิเศษ2 ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ กองพันปฏิบัติการพิเศษ2
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (อยู่ด้านในกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ ติดกับ สนามกีฬาธูปะเตมีย์)

* ผู้ปกครองนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยครับ

*ผู้ปกครอง สามารถมาพบ ทหารใหม่ได้ทั้ง 2 วัน ตามวันและเวลาที่แจ้งไปครับ

*ผู้ปกครองสามารถนำอาหารสำเร็จรูปมารับประทานได้ตามอัธยาศัย ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

*แนะนำให้นำเสื่อรองนั่งมาด้วย สามารถนั่งรับประทานอาหาร พูดคุย ตามภูมิประเทศได้

*ผู้ปกครองสามารถ ฝากของใช้ส่วนตัวให้ทหารได้ตามสมควร เช่น ถุงเท้าดำยาว กางเกงชั้นใน ยาประจำตัว ยาสีฟันแปรงสีฟัน ที่ตัดเล็บ ที่โกนกหนวด ฯลฯ แต่ครีมหน้าขาว โลชั่นผิวใส ไม่ใช่สิ่งจำเป็น

*ทหารสามารถใช้โทรศัพท์ผู้ปกครองโทรได้ แต่ห้ามแอบนำโทรศัพท์เก็บไว้ที่ทหาร

❗❗❗ข้อห้าม 🚫🚫🚫
- ห้ามพา ทหารใหม่ ออกจากบริเวณกรมกองโดยเด็ดขาด
- ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้ามาบริเวณกรมกอง
- ห้ามแต่งกายด้วยเสื้อสายเดี่ยว แขนกุด เว้าหน้า แหวกหลัง กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น
- กรุณาให้เกียรติสถานที่ และแต่งกายให้เหมาะสม
-ห้ามถ่ายรูปบริเวณพื้นที่ยุทธการโดยเด็ดขาด(พื้นที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์)
- ห้ามเช็คอินเฟสบุ๊คระบุที่ตั้งหน่วยโดยเด็ดขาด

📌สถานที่ใกล้เคียง : ห้างเซียร์รังสิต, สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ,อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
(ค้นหาสถานที่ในGoogle map ว่า📍"สนามกีฬาธูปะเตมีย์" สถานที่เยี่ยมญาติจะอยู่ติดกับสนามกีฬาครับ)
แผนที่เพิ่มเติมในคอมเม้นครับ

สำหรับความคืบหน้า เราจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ...

ขั้นตอนการปฏิบัติในวันเยี่ยมญาติ
- หลังจากผ่านประตูกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ ให้เข้ามาด้านในจนสุดทาง เมื่อสุดทางจะเป็นลานเอนกประสงค์(วันเยี่ยมญาติจะปรับลานเป็นลานจอดรถ)
- ที่ตั้งกองพันฯจะอยู่ฝั่งตรงข้ามลานฯ
- ให้ญาติทำการติดต่อลงทะเบียนเยี่ยมญาติตรงบริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ (หากไม่ลงทะเบียน และคัดกรองจะไม่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมญาติครับ)

TACTIAIR-ชมรมยิงปืนแทคติแอร์
#SOR #SOB2 #อัศวิน #ทหารอากาศ
#ปฏิบัติการพิเศษ #รถเกราะ
#อากาศโยธิน #ทหารใหม่ #Tactiair

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
13/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

จะเป็นกำลังหลักให้กองทัพ ต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพของพวกเราก่อน

ทหารใหม่63/1 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลภูมิพล

กองพันทหารอากาศโยธิน2
13/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

นี้ก็จะครบ2 อาทิตย์แล้ว ในการเข้ามาเป็นทหารใหม่อัฟเดตใบหน้าสีผิวของน้องๆทหารใหม่หน่อย มาดูกันว่าน้องๆจะอยู่หมู่ไหนหมวดไหนกันบ้าง 🔥🎉🎉🎉💂🏽‍♂️

12/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
11/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

ผ่านไป11วันแล้วที่น้องๆจากพลเรือนสู่ชายชาติทหารผู้มีระเบียบวินัย นี่คือระเบียบปฏิบัติประจำวันที่ทหารกองประจำการ พัน.1 กรม ทย.รอ.อย. ต้องปฏิบัติในแต่ละวัน
0500 ตื่นนอน
0530 ออกกำลังกาย
0600 ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
0700 รับประทานอาหาร
0800 ฝึก/อบรม
1200 รับประทานอาหาร
1300 ฝึก/อบรม
1700 กีฬา/นันทนาการ
1800 รับประทานอาหาร
1900 อบรม/ฟังคำชี้แจง
2100 สวดมนต์/กล่าวคำปฏิญาณ
2130 นอน

10/09/2020

ญาติทหารหลายท่านถามเข้ามาในเรื่องการขอไลน์กลุ่มของทหารกองประจำการ ทางสัสดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการสร้างไลน์กลุ่มจึงไม่สามารถให้ไลน์กลุ่มหรือสร้างขึ้นให้ได้ เนื่องจากทหารกองประจำการมีหลายหน่วยและจำนวนมาก
ญาติทหารบางท่านอยากจะให้ทางเพจ ลงรูปภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่ จึงขอชี้แจ้งให้ทราบดั้งนี้ สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้ดำเนินการแบ่งทหารให้หน่วยปกครองทหาร จำนวน 7 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีที่ตั้งต่างเขต ต่างจังหวัด ทางสัสดีจึงไม่สามารถไปนำภาพของความเป็นอยู่หรือการฝึกต่างๆมาให้ได้ นอกจากจะเป็นภาพที่เพจของหน่วยได้นำมาเผยแพร่เอง
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ

กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑
10/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑

ภาพบรรยากาศการฝึกในสัปดาห์สองของทหารกองประจำการณ์ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑

10/09/2020

เรียนญาติทหารใหม่ที่เคารพทุกท่าน
ต้องขออภัยเรื่องการตอบคำถามในเพจ เนื่องจากทางสัสดี ดำเนินการรับน้องทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 จึงมีภาระกิจและขั้นตอนทางธุรการจำนวนมากทำให้ไม่มีเวลาตอบคำถามในกล่องข้อความของท่าน
ในเรื่องการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจน ขอให้ญาติทหารใหม่ รอน้องๆทหารใหม่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งเรื่องการเยี่ยมญาติ
ในอีกไม่นานจะอนุญาตให้น้องทหารใหม่ติดต่อกลับไปหาญาติได้
ในเรื่องการส่งของ หรือจดหมาย สัสดีขอแนะนำว่าน้องทหารใหม่ได้รับการดูแล และมีความเป็นอยู่อย่างดี จึงไม่จำเป็นต้องส่งของจากภายนอกมาให้ และภายในหน่วยยังมีร้านค้าจำหน่ายของใช้ต่างๆอีกด้วย อีกทั้งเกรงว่าสิ่งของที่ท่านส่งมาอาจไม่ถึงน้องๆทหารใหม่ เนื่องจากแต่ละหน่วยนั้นมีที่ตั้งแตกต่างกัน และมีจำนวนน้องทหารใหม่จำนวนมากจึงอาจสูญหายได้ จึงขอแนะนำว่าให้นำของมาให้ด้วยตัวเองในวันเยี่ยมญาติทหารใหม่
**หากญาติทหารใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าบุตรหลานของท่านสังกัดหน่วยใด สามารถมาระบุชื่อ สกุล และจังหวัดที่บุตรหลานของท่านเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ทางสัสดีจะทยอยตอบให้ในคอมเมนต์ด้านล่างโพสต์นี้
สุดท้ายนี้สัสดีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตาม มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆในเพสสัสดี และเข้าใจในความห่วงใยในบุตรหลานของท่าน หากทางเพสมีข้อผิดผลาดหรือบริการไม่ทั่วถึง ต้องขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วย
ขอบคุณครับ

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
07/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

7 วัน ผ่านไป จำกันได้ไหมครับ 🤪

กองพันทหารอากาศโยธิน2
07/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

วันนี้ก็วันที่ 7
ครบ 1 สัปดารห์ ในการเข้ามาเป็นทหารใหม่น้องๆยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับ น้องๆบอกว่าสู้ตายครับครั้งหนึ่งในเส้นทางลูกผู้ชาย ดูสีหน้าสีผิวก็รู้แล้วว่า ความเป็นทหารมาเต็มครับ 💂🏽‍♂️

กองทัพภาคที่ 4
07/09/2020

กองทัพภาคที่ 4

“...แต่เขามักกล่าวว่าการที่มีทหารมาก ก็ไม่เปนประโยชน์อันใด อันที่ได้กล่าวดังนี้ก็เปนด้วยความคิดสั้น ธรรมดาที่จะปกป้องรักษาพระนคร
ก็ต้องอาไศรยกำลัง เราหวังใจว่ากองทัพบกสยามคงจะมีความเจริญดียิ่งขึ้นไปสู่ทางอันสูง..”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕ มกราคม ๒๔๔๓

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
06/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

🚰 น้ำคือชีวิต ทหารใหม่ ทราบ!!!

เราลดแสงแดดไม่ได้ แต่เราเรียนรู้ที่จะสู้กับมัน

ก่อนจะทำการฝึกทหารใหม่ทุกครั้ง ครูฝึกจะทำการตรวจสีปัสสาวะและวัดอุณหภูมิร่างกายทหารใหม่เป็นบุคคล เพื่อคัดกรองทหารใหม่ที่มีอาการเจ็บป่วยและป้องกันการเกิดภาวะโรคลมร้อน
หากครูฝึกตรวจพบสีปัสสาวะมีสีเข้มก็จะดำเนินการให้ทหารใหม่ดื่มน้ำเยอะขึ้น เพื่อลดความร้อนในร่างกายระหว่างการฝึก
หากครูฝึกตรวจพบอาการเจ็บป่วยจะดำเนินการคัดแยกออกจากการฝึกทันที เพื่อเฝ้าระวังให้อาการเจ็บป่วยนั้นทุเลาลงก่อน จึงกลับมาฝึกได้

ขอท่านผู้ปกครองอย่าได้กังวลใจ เราจะดูแลน้องเล็กของเราให้ดีที่สุด ขอบพระคุณครับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑
05/09/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑

“…ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฎตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตน
.
ดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนักแล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ
.
จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้..
.
กระแสพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

ที่มา พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙

กองพันทหารอากาศโยธิน2
05/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

วันนี้ก็เข้าวันที่ 5 ของการเป็นทหารสังเกตเห็นได้ชัดว่าน้องๆมีความเปลี่ยนไป สีดำเริ่มดำ ความมีระเบียบวินัยเริ่มมา สุดยอดจริงๆๆครับน้องๆทหารใหม่รุ่นที่ 1/63
สู้ๆครับบบ 🤟🏻🤟🏻💂🏽‍♂️

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
04/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

✨ดินในวันนี้จะเป็นดาวในวันหน้า✨
ปรับสภาพร่างกายและจิตใจ แบบค่อยเป็นค่อยไป

ทหารใหม่ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อปรับพื้นฐานบุคคลิกลักษณะท่าทางให้มีความเป็นทหารในเบื้องต้น

แอดมินมีอะไรจะบอก

ทหารใหม่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่อการฝึก ถึงแม้สภาพอากาศเลวร้ายสักแค่ไหน ก็มิได้ททหารใหม่ พัน.3 ฯ เสียขวัญและกำลังใจลงได้เลย

💪🏻ยิ่งฝึกยิ่งแกร่ง 💂🏻‍♂️ยิ่งฝึกยิ่งมีวินัย

🙏🏻ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องทหารใหม่ด้วยครับ

📷แอดมิน จะพยายามอัพเดท ให้ได้ทราบเป็นระยะๆ นะครับ

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2/อัศวิน
04/09/2020

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2/อัศวิน

ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1
สังกัด กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

กองพันทหารอากาศโยธิน2
04/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

ตั้งแต่วันแรกที่น้องๆทหารใหม่ก้าวเข้ามาในเส้นทางเดินแห่งลูกชายแค่ไม่กี่วันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องๆทหารใหม่ทั้งระเบียบวินัย ลักษณะท่าทางที่เหมาะกับการเป็นทหาร
การเป็นทหารนั่นสอนอะไรเราหลายๆอย่างทั้งระเบียบวินัย
การทำความดี ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยได้ทำ นั้นคือ เป็นการพัฒนาตัวเองไปอีกหนึ่งขั้น
สุดยอดมากครับน้องๆทหารใหม่ 1/63
#กองพันทหารอากาศโยธิน2

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน
04/09/2020

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน

เพื่อนไม่ใช้ทุกอย่างในชีวิต
แต่ทุกช่วงชีวิตควรมีเพื่อนดีๆ ทอ.63/1👮🏻‍♂️

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
03/09/2020

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

ดาวเทียม "นภา-๑" (NAPA-1) ดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศ ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศสำเร็จในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย
-------------------------------------
วันนี้ (วันพฤหัสดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย จรวด Vega เที่ยวบิน VV16 ของบริษัท Arianespace ได้ทำการยิงนำส่งดาวเทียมจำนวน ๕๓ ดวง จาก ๑๓ ประเทศ แบ่งเป็น Mirosatellite ๗ ดวง และ Nanosatellite ๔๖ ดวง หนึ่งในนั้นมีดาวเทียม “นภา-๑” (NAPA-1) ซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศรวมอยู่ด้วย โดยทำการยิงนำส่งจากฐานยิงจรวด Guiana Space Center, French Guiana ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้

สำหรับดาวเทียม “นภา-1” เป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศที่ยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ Nanosatellite ซึ่งจะโคจรในวงโคจรรอบโลกระดับต่ำ (Low Earth Orbit) มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ สำหรับการตรวจการณ์พื้นที่ในประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง โดยการยิงดาวเทียมนภา-๑ ในครั้งนี้ ทำให้กองทัพอากาศมีครบทั้ง ๓ โดเมน (Air Domain, Cyber Domain และ Space Domain) สนับสนุนการขับเคลื่อนกองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี นอกจากนี้กองทัพอากาศยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพื้นที่จุดความร้อนเพื่อการดับไฟป่า และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระดับประเทศ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อมิติความมั่นคงในอวกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา และนับเป็นผลประโยชน์ของชาติในการนำพื้นที่อวกาศเข้ามาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
------------------------------------
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๓ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2/อัศวิน
03/09/2020

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2/อัศวิน

รายชื่อทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1
สังกัด กรมปฏิบัติการพิเศษ(ปพ.)
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ( ทอ.1 ทภ.1)

รายละเอียดอื่นๆ เรื่องวันเยี่ยมญาติ, การส่งจดหมาย. ฯลฯ รอคำชี้แจงครับ

กองพันทหารอากาศโยธิน2
02/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

น.ท.ชัชวาล ทรัพย์สมบูรณ์ ผบ.พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. นำข้าราชการและทหารกองประจำการสังกัด พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. ต้อนรับการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command
02/09/2020

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command

อย.กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ในวันอังคารที่ 22 ก.ย.63
ส่งรายชื่อภายในวันที่ 11 ก.ย.63 พร้อมกับการชำระเงิน และแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯ/ไม่เข้าร่วมพิธีฯ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.025345034 Line ID : ots82

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
02/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

รายชื่อทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 สังกัด พัน.1 กรม ทย.รอ.อย. จำนวนทั้งสิ้น 229 คน

กองพันทหารอากาศโยธิน2
02/09/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

🔥🔥🎉🎉🎉อัฟเดต
รายชื่อน้องๆทหารใหม่รุ่น 1/63
#กองพันทหารอากาศโยธิน2 💂🏽‍♂️

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การย้ายชื่อทหารให่มเข้าต้องนำส่งเอกสารทางไปรษณีใช้หรือปล่าวครับ
ตรวจสอบรายชื่อคะ
ตรวจสอบรายชื่อยังไงค่ะ
อยากทราบว่าเยื่ยมทหารใหม่ใด้เมื่อไหร่
ขอรายชื่อทหารใหม่พลัด2กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ด้วยค่ะ