DL - ศพก. Distance Learning เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาทางไกลของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

06/02/2023
สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขั...
31/10/2022

สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินการประชุม

สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการจัดค่ายพัฒนา...
06/10/2022

สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ "Dreams Camp : เธอและฉัน สร้างฝันไปด้วยกัน" ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2565 ณ โรงแรมโรยัลสวีท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินการประชุม

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.) ได้...
19/09/2022

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.) ได้จัดการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 ..โดยมีนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินการประชุม ร่วมกับนายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย.

📣ข่าวประชาสัมพันธ์
13/09/2022

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

📣สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้ออกติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหม...
12/09/2022

📣สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้ออกติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ แบบ Hybrid Education ระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 🔴จุดที่ 4 #ภาคใต้3จังหวัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สพป.พัทลุง เขต 2 และ สพม.สงขลา สตูล
รูปเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/fcvyczpX6PS6YRoG9

📣สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้ออกติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหม...
12/09/2022

📣สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้ออกติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ แบบ Hybrid Education ระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 🔴จุดที่ 3 #ภาคเหนือ3จังหวัด สพม.น่าน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และ สพป.เชียงราย เขต 1

📣สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้ออกติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหม...
12/09/2022

📣สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้ออกติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ แบบ Hybrid Education ระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 🔴จุดที่ 2 #ภาคกลาง2จังหวัด สพป.ชลบุรี เขต 1 และสพม.กาญจนบุรี

📣สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้ออกติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหม...
12/09/2022

📣สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้ออกติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ แบบ Hybrid Education ระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 🔴จุดที่ 1 #ภาคอีสาน3จังหวัด สพม.ขอนแก่น -สพป.อุบลราชธานี 1 -สพป.บุรีรัมย์ 3

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการติดตามการขยายผลโ...
09/09/2022

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการติดตามการขยายผลโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ แบบ Hybrid Education ระหว่างวันที่ 7-12กันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 จุดนำร่องดังนี้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 สพป.ยโสธร เขต 1 ได้จัดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices DLTV ปี 256...
05/09/2022

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 สพป.ยโสธร เขต 1 ได้จัดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices DLTV ปี 2565 โดยมี นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน.
https://www.youtube.com/watch?v=UWlwN0Ks_r8

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบปร....

28/08/2022
สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ ...
26/08/2022

สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)
และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ “Dreams Camp : เธอและฉัน สร้างฝันไปด้วยกัน”
ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเบย์บีช รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกล่าวรายงาน @ศพก.

26/08/2022

พิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ "Dreams Camp : เธอกับฉัน สร้างฝันไปด้วยกัน"

ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นายสุวิทย์ บึงบัว ออกติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำ...
27/07/2022

ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นายสุวิทย์ บึงบัว ออกติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
https://www.obec.go.th/archives/666788

สพฐ. กำหนดจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ “Dreams...
24/07/2022

สพฐ. กำหนดจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ “Dreams Camp : เธอและฉัน สร้างฝันไปด้วยกัน”
ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเบย์บีช รีสอร์ท จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี
** #โรงเรียนต้นทางและปลายทางสามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันเข้าร่วมได้ตามลิงก์ที่แนบ ** ( #หมดเขตยืนยัน 31 กรกฏาคม 2565)
#แบบยืนยันการเข้าร่วมค่ายDreamCamp

shorturl.at/arUY8

ชีต1 การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ "Dream Camp...

รายชื่อโรงเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native...
24/07/2022

รายชื่อโรงเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢เตรียม 🤩 !!!🤩 กับ   ค่ายทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 📣พบกับวิทยากรหลายหลายอาชีพ ที่ใช้ภาษาต่างประเท...
22/07/2022

📢เตรียม 🤩 !!!🤩 กับ ค่ายทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
📣พบกับวิทยากรหลายหลายอาชีพ ที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงานได้รับความสำเร็จและมีชื่อเสียง
💠รอพบกัน Coming Soon 😀

21/07/2022
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการอา...
09/07/2022

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ แบบ hybrid education ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2565 ณโรงแรมทองธาราริเวอร์วิวกรุงเทพมหานคร
โดยนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีตัวแทน สพท.นำร่อง 14 เขต เข้าร่วมประชุม #ศพก

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวา...
30/06/2022

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิ.ย. 65 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว #ศพก

28/06/2022

ที่อยู่

319 สพฐ. ชั้น 7 ตึกรัชมังคลาภิเษก2 กระทรวงศึกษาธิการ แขวง/เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622885708

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DL - ศพก.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง DL - ศพก.:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ