สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ, เจ้าหน้าที่รัฐ, 61 ถนน พหลโยธิน ชั้น 3-5 อาคารปลอดประสพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, Bangkok.

”สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ปฏิบัติการดับไฟป่า และเคาะประตูบ้าน หยุดยั้งการเผาป่า พร้อมทั้งดำเนินกา...
10/04/2024

”สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ปฏิบัติการดับไฟป่า และเคาะประตูบ้าน หยุดยั้งการเผาป่า พร้อมทั้งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ลักลอบเผาป่า ตามนโยบายการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน“

ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 และข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมทั้งเข้าหาชุมชนโดยวิธีเคาะประตูบ้าน เพื่อเป็นการป้องปราม และป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม สำหรับผู้ที่ทำการลักลอบเผาพื้นที่ป่า ให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็ว ในการออกดำเนินการจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า ตามกฏหมาย อย่างเข้มงวด นั้น
วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เปิดยุทธการในการออกดำเนินการดังกล่าว โดยจัดชุดลาดลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการทางรถยนต์ และชุดเคลื่อนที่เร็วโดยมอเตอร์ไซด์ ในการออกปฏิบัติการ ตามข้อสั่งการและนโยบายข้างต้น อย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

"คณะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจปราบปราม บริเวณจุดผ่อนปรน จังหวัดเชียงราย "วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น.ตามนโยบายของท...
10/04/2024

"คณะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจปราบปราม บริเวณจุดผ่อนปรน จังหวัดเชียงราย "

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น.ตามนโยบายของท่านรองนายกฯและรมว.ทส. นายชัยชาญ ศรียงค์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ภายใต้การอำนวยการของนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สายตรวจฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงของ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.15 (เชียงราย) เจ้าหน้าที่ สภ.เวียงแก่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปทส.ตร.) เจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 และเจ้าหน้าที่กรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐอเมริกา (Unied States Fish and Widlife Service (USFWS หรือ FWS) MR.James Markley เจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามอาวุโส/ผู้ช่วยทูตประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปราม การลักลอบค้าสัตว์ป่า บริเวณจุดผ่อนปรน บ้านแจมป๋อง หมู่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผลการปฏิบัติงานสามารถตรวจยึดจับกุมได้ดังนี้
จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ตรวจยึดของกลางการกระทำผิด
- ซากเม่นใหญ่ 13 ตัว 79 กิโลกรัม
- ซากเก้งชิ้น 42.5 กิโลกรัม
- ซากหัวเก้ง 11 หัว
- ซากกระรอก 31 ตัว 8.5 กิโลกรัม
- พญากระรอก 2 ตัว 3.5 กิโลกรัม
- ซากอีเห็น 13 ตัว 35 กิโลกรัม
- มีด 3 เล่ม
- เขียง 1 อัน
- ตราชั่ง 4 เครื่อง
โดยกล่าวหาว่า กระทำผิด พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 17 และมาตรา 29 ห้าม
มิให้ผู้ใด้มีไว้ในครอบครอง และค้าหรือจำหน่าย ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันทำบันทึก ตรวจยึดจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงเเก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

“ยกระดับเร่งด่วนแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5”เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์ส...
09/04/2024

“ยกระดับเร่งด่วนแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. ประธานกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อความยั่งยืน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา ออส.
นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สปฟ. และนายนครินทร์ สุทัตโต ผอ.สคฟ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

ผลการประชุม
ประธานการประชุมได้แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ยกระดับมาตรการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ได้เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรการเพิ่มเติมไปดำเนินการจำนวน 9 มาตรการ

ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 มารตการ คือ
1. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศปิดป่าทั้งหมด ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ จับกุมผู้ฝ่าฝืน ผู้ที่ลักลอบเผาป่าทุกกรณีอย่างเด็ดขาด โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วน
2. ให้กระทรวงมหาดไทย สั่งการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา และร่วมกับหน่วยงานทหาร บูรณาการอุปกรณ์ และอากาศยานในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวนและดับไฟ

โดยให้มีการประชุม กำกับ ติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันเพื่อสั่งการให้ทันท่วงที พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว พร้อมแสดงความห่วงใย และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการทำงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

: วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า มอบหมายให้นายนา...
09/04/2024

: วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า มอบหมายให้นายนาวี ช้างภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานแทน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่ออาสาสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า อาคารปลอดประสพ โดยสรุปการประชุมได้ดังนี้

1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอความร่วมมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครที่มีผลงานในสังกัด จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1) ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน 2 คน และ 2) อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จำนวน 1 คน เพื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กำหนด โดยขอให้จัดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

2. ฝ่ายเลขาฯ นำเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักป้องกันฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น โดยมีผู้อำนวยการสำนักป้องกันฯ เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน พร้อมรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร โดยมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

2.1 ประเภท : ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (โควต้า 2 คน)
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 15 (เชียงราย) เสนอชื่อ จำนวน 1 คน
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 สาขาแม่สะเรียง เสนอชื่อ จำนวน 3 คน

2.2 ประเภท : อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) (โควต้า 1 คน)
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 (ปราจีนบุรี) เสนอชื่อ จำนวน 1 คน
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 2 (ศรีราชา) เสนอชื่อ จำนวน 1 คน
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 (พิษณุโลก) เสนอชื่อ จำนวน 1 คน
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) เสนอชื่อ จำนวน 6 คน

3. ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงานการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร รวมถึงความประพฤติที่สมควรถือเป็นแบบอย่างของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

3.1 การนำเสนอผลงาน ประเภท ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ควรเน้นผลงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน รสทป. โดยเฉพาะภารกิจด้านการป้องกันทรัพยากรในพื้นที่ป่าเป็นลำดับแรก
3.2 กรณีที่ สบอ. ส่งชื่ออาสาสมัครมามากกว่า 1 คน ขอให้ทาง สบอ. จัดเรียงลำดับผลงานอาสาสมัครในเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการของสำนักป้องกันฯ พิจารณากลั่นกรองในลำดับต่อไป

4. ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเสนอชื่อเป็นเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2567 ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 3 คน ดังนี้

4.1 ประเภท : ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
- นางปราณี ราชคมน์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 15 (เชียงราย)
- นายพรชัย รักการเลี้ยง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 สาขาแม่สะเรียง
4.2 ประเภท : อาสาสมัครพิทักษ์ป่า
- นายสนั่น หล้าติ๊บ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 (พิษณุโลก)

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขาฯ เสนอชื่อที่ได้รับการพิจารณาดังกล่าวไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมกับขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป

"ถึงอากาศจะร้อนขนาดไหน ชุดเสือไฟฉะเชิงเทราก็ไม่เคยย่อท้อ" 👩‍🚒🔥🌳  ✌️ วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.ถึงเวลา 13.40 น....
09/04/2024

"ถึงอากาศจะร้อนขนาดไหน ชุดเสือไฟฉะเชิงเทราก็ไม่เคยย่อท้อ" 👩‍🚒🔥🌳

✌️ วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.ถึงเวลา 13.40 น. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา สังกัดส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เสือไฟฉะเชิงเทรา เข้าดับไฟป่า บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยฟ้าผ่า อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน สามารถควบคุมไฟได้ พื้นที่เสียหายประมาณ 4 ไร่ ซึ่งเป็นการพบกลุ่มควันไฟเกิดขึ้นใหม่เข้าควบคุมหัวไฟได้ทันจึงไม่ขยายวงกว้างไปไกล ปัญหาและอุปสรรค พื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน และสภาพอากาศร้อน ☀️

#ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา
#ชุดเสือไฟฉะเชิงเทรา
#ไฟป่า

🔥🌳 “สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ ดำเนินการควบคุมไฟป่า ในเขตป่าชุมชนและพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติเขลางค์...
09/04/2024

🔥🌳 “สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ ดำเนินการควบคุมไฟป่า ในเขตป่าชุมชนและพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต”

วันที่ 8 เมษายน 2567 พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ) โดยสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ดำเนินการตรวจสอบ Hotspot จำนวน 9 จุด ดังนี้

1. ในเขตป่าชุมชน บริเวณดอยขอนห่ม ท้องที่บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ 14 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต บริเวณดอยขอนห่ม ท้องที่บ้านห้วยคิง หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3. ในเขตป่าชุมชน บริเวณห้วยดงมะไฟ ท้องที่บ้านห้วยยาง หมู่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
4. ในเขตป่าชุมชน บริเวณดอยขอนห่ม ท้องที่บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ 14 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไฟกำลังลุกไหม้ จึงได้ดำเนินการควบคุมไฟ โดยเริ่มดับเวลา 12.00 น. พื้นที่เสียหายจำนวน 65 ไร่ ดับเสร็จเวลา 03.30 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2567 รวมพื้นที่เสียหายจำนวน 150 ไร่ (ในเขตอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต 50 ไร่ ป่าชุมชน 100 ไร่) ชนิดป่าเป็นป่าเต็งรัง และสาเหตุมาจากการหาของป่า
———————
#ไฟป่า
#สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่

"เจ้าหน้าที่ War Room สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ตรวจพบและดับไฟป่าตามที่ได้รับแจ้งทาง"สายด่วนพิทักษ์ป่า ...
09/04/2024

"เจ้าหน้าที่ War Room สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ตรวจพบและดับไฟป่าตามที่ได้รับแจ้งทาง"สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362" ตั้งแต่ยามดึก ถึงยามเช้า" 📺⏱️

วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ID ที่ 849 และ 848 ตรวจพบไฟป่า ตามที่ได้รับแจ้งทาง"สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362" บริเวณภูน้อย ริมอ่างเก็บน้ำหัวภูชน บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบพบว่าอยู่ภายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- ตรวจพบ 00:10 น.
- เริ่มดับไฟ 00:20 น.
- ดับไฟเสร็จ 07:00 น. (วันที่ 9 เมษายน 2567)
- พื้นที่เสียหาย 10 ไร่
- สาเหตุคาดว่ามาจากการเก็บหาของป่า
- ระดับความรุนแรง รุนแรงปานกลาง
- ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชุด 15 นาย
- อุปกรณ์ เครื่องเป่าลม 6 ตัว

👩‍🚒🔥🌳

🔥🌳 “สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง จ. ตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวัง(งบกลาง) และเครือข่ายอส.อส.ตรวจสอบและดับไฟป่าในพื้นที่ท...
08/04/2024

🔥🌳 “สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง จ. ตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวัง(งบกลาง) และเครือข่ายอส.อส.ตรวจสอบและดับไฟป่าในพื้นที่ที่เป็นป่ารกทึบเขัาถึงลำบาก"

👩‍🚒 วันที่ 8 เมษายน 2567 ศูนย์สั่งการเเละติดตามสถานการณ์ไฟป่าเเละหมอกควัน (War Room) ที่ 2 (อุ้มผาง) รายงานผลการตรวจสอบ Hotspot ตามที่ได้รับแจ้งข้อมูล Hotspot ดาวเทียม SUOMI ระบบ VIIRS วันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 13.42 น. โดยคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์อุ้มผาง เจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวัง (งบกลาง) ของเขตรักษาพันธุ์อุ้มผาง และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) บ้านเซปะหละ กำลังพลรวม 16 นาย ดำเนินการเข้าตรวจสอบและดับไฟป่าบริเวณป่าห้วยลายยาน้อย ท้องที่ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นป่ารกทึบและเข้าถึงลำบาก โดยเข้าดับไฟเวลา 12.30 น. พื้นที่เสียหาย 50 ไร่ และดับเสร็จเวลา 14.00 น. พื้นที่เสียหาย 55 ไร่

👩‍🚒 "อุทยานแห่งชาติสาละวิน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่า เป็นพื้นที่ห่างไกล เป็นภูเขาสูงชัน ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง ทำให้...
08/04/2024

👩‍🚒 "อุทยานแห่งชาติสาละวิน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่า เป็นพื้นที่ห่างไกล เป็นภูเขาสูงชัน ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง ทำให้เขาถึงจุดเกิดไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก พื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้การสื่อสารมีความล่าช้า" 🛜📶

: วันที่ 8 เมษายน 2567 อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตรวจสอบจุดความร้อน (ดาวเทียมระบบ viirs (Suomi NPP) พบจุด Hotspot จำนวน 87 จุด
- กลุ่มที่ 1 บริเวณพื้นที่บ้านโพซอ บริเวณห้วยเเม่โกมอง รวมจุด Hotspot 4 จุด ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า และมีการดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้
- กลุ่มที่ 2 บริเวณพื้นที่บ้านเเม่ชบา รวมจุด Hotspot 21 จุด ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน เจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า เข้าดำเนินการทั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. – 8 เม.ย. 67 และมีการดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้ และดำเนินการด้วยวิธีการสู้ไฟแบบเผากลับ (back firing method) โดยการทำแนวกันไฟด้วยเครื่องเป่าลมแล้วใช้ไฟเผากลับ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน และการเข้าถึงขอบไฟส่วนหน้าได้ลำบาก
- กลุ่มที่ 3 บริเวณพื้นที่บ้านเเม่กองแป บริเวณห้วยอินวล ห้วยเเม่สะเกิบ ห้วยละคา และบริเวณห้วยอมปะ รวมจุด Hotspot 25 จุด
ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน และเจ้าที่ไฟป่าสกลนคร (เสือไฟ) เข้าดำเนินการทั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. – 8 เม.ย. 67 และมีการดำเนินการด้วยวิธีการสู้ไฟแบบเผากลับ (back firing method) โดยการทำแนวกันไฟด้วยเครื่องเป่าลมแล้วใช้ไฟเผากลับ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน และการเข้าถึงขอบไฟส่วนหน้าได้ลำบาก
- กลุ่มที่ 4 บริเวณพื้นที่บ้านห้วยเเห้ง บริเวณห้วยเเม่ละมอง รวมจุด Hotspot 11 จุด ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า และมีการดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้
- กลุ่มที่ 5 บริเวณพื้นที่บ้านป่าเหว บริเวณห้วยเเม่ละมอง รวมจุด Hotspot 15 จุด ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า และมีการดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้ และดำเนินการด้วยวิธีการสู้ไฟแบบเผากลับ (back firing method) โดยการทำแนวกันไฟด้วยเครื่องเป่าลมแล้วใช้ไฟเผากลับ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน และการเข้าถึงขอบไฟส่วนหน้าได้ลำบาก
- กลุ่มที่ 6 บริเวณพื้นที่บ้านห้วยห้อม บริเวณห้วยห้อมและห้วยวอก รวมจุด Hotspot 2 จุด ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า และมีการดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้
- กลุ่มที่ 7 บริเวณพื้นที่บ้านท่าตาฝั่ง บริเวณห้วยโกเฮและห้วยน้ำกัด รวมจุด Hotspot 5 จุด ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า และมีการดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้
- กลุ่มที่ 8 บริเวณบ้านเเม่สามแลบ บริเวณห้วยอ้อย ห้วยเเม่ปอ เเละห้วยเเม่เเวน รวมจุด Hotspot 18 จุด ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า และมีการดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้
- กลุ่มที่ 9 บริเวณพื้นที่บ้านเเม่กองคา บริเวณห้วยโผ 2 จุด ได้ส่งกำลังเจ้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่า และมีการดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้
(รวมอัตรากำลังพลเข้าดับไฟป่า จำนวน 228 นาย)

: แนวทางการปฏิบัติงานดับไฟป่า : 🔥🌳
1) วางแผนการปฏิบัติงาน และการจัดเตรียมกำลังพลก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินการ
2) ดำเนินการด้วยวิธีสู้ไฟโดยตรง (direct attack method) เมื่อไฟมีความรุนแรงน้อย และมีการลุกลามช้า โดยพิจารณาจากการเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้าได้
3) ดำเนินการด้วยวิธีการสู้ไฟแบบเผากลับ (back firing method) โดยการทำแนวกันไฟด้วยเครื่องเป่าลมแล้วใช้ไฟเผากลับ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน และการเข้าถึงขอบไฟส่วนหน้าได้ ⛰️⛰️🚨

"อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ พบการเกิดไฟป่าในพื้นที่สูงชัน และป่าลึก ทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก แ...
08/04/2024

"อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ พบการเกิดไฟป่าในพื้นที่สูงชัน และป่าลึก ทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเสี่ยงอันตราย" 👩‍🚒✌️

วันที่ 7 เมษายน 2567 พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าจากการรายงานจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 19 จุด ดังนี้ 🔥🌳

1. รอบเช้า จำนวน 4 จุด ได้แก่
1.1 บริเวณป่าบ้านดอยเวียง ตำบลศรีดงเย็นอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 จุด คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ชุดดับไฟป่า ชุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านดอยเวียง (ลานสน) และชุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านดอยเวียง ได้เข้าตรวจสอบพบว่าไฟป่าอยู่ในพื้นที่สูงชัน ไม่สามารถเข้าดับได้โดยตรง จึงได้ประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับขุดดับไฟป่าบ้านดอยเวียง ซึ่งจากการประเมินพบว่าไฟป่ากำลังไหม้ลงไปยังลำน้ำฝาง ซึ่งจะทำให้ไฟดับตามธรรมชาติ โดยได้มีการทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าข้ามไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
1.2 บริเวณอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 จุด คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ชุดดับไฟป่า จำนวน 14 คน เจ้าหน้าที่อุทยาน จำนวน 8 คน จุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านห้วยเดื่อ (งบกลาง) จำนวน 3 คน และจุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านปางปอย (งบกลาง) จำนวน 3 คน รวมจำนวน 28 คน ได้เข้าตรวจสอบบริเวณป่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านห้วยป่าไร่ พบว่าเป็นพื้นที่สูงชัน ชุดดับไฟจึงต้องใช้เวลานานในการเข้าถึงพื้นที่ โดยในขณะนี้สามารถดับไฟทั้ง 2 จุดนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 1 จุด บริเวณป่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านห้วยป่าไร่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการดับไฟป่า
2. รอบบ่าย จำนวน 15 จุด ดังนี้
2.1 บริเวณบ้านปางมะขามป้อม หมู่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 2 จุด โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จำนวน 6 คน ได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้ง 2 จุดนี้อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงเร่งด่วน โดยได้ตรวจพบไฟป่าในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. และเนื่องจากพื้นที่เกิดเป็นพื้นที่ป่าเต็งรัง เป็นพื้นที่สูงชันซึ่งชุดดับไฟไม่สามารถเข้าดับโดยตรงได้ จึงได้ทำแนวกันไฟและใช้วิธีการเผาเพื่อกำจัดเชื้อเพลิง โดยได้ขออนุญาตไปยัง Frie D และ BurnCheck เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ทางอุทยานได้ประสานไปยังอำเภอไชยปราการเพื่อขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจดับไฟป่าทางภาคพื้นอากาศอีกทางหนึ่ง
2.2 บริเวณป่าทางทิศตะวันออกบ้านห้วยม่วง หมู่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 จุด เนื่องจากจุดเกิด Hotspot ดังกล่าวอยู่ป่าลึก หากเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนอาจมีอันตรายต่อชุดดับไฟ จึงได้ถอนกำลังและวางแผนจะเข้าตรวจสอบในวันต่อไป
2.3 บริเวณป่าทิศใต้บ้านห้วยโป่งพัฒนา ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 จุด คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อส.) บ้านห้วยโป่งพัฒนา หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง และจุดสกัดป้องกันไฟป่าบ้านห้วยน้ำดิบ สามารถควบคุมไฟทั้งหมดได้แล้ว ซึ่งเริ่มดับไฟเวลา 13.30 น. และดับเสร็จเวลา 14.50 น. มีพื้นที่เสียหายประมาณ 10 ไร่ สาเหตุมาจากการหาของป่า
2.4 บริเวณป่าทางทิศตะวันตกบ้านดอยเวียง หมู่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 จุด โดยชุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านดอยเวียง (ลานสน) ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นพิกัดบริเวณเดียวกันกับจุด Hotspot รอบเช้าของวันที่ 7 เมษายน 2567 ซึ่งชุดดับไฟไม่สามารถเข้าดับได้ จึงได้ทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่
2.5 บริเวณป่าทิศเหนือบ้านห้วยเดื่อ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 จุด โดยอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้ประสานชุดดับไฟประจำหมู่บ้านห้วยเดื่อ เข้าร่วมตรวจสอบและควบคุมไฟป่า ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าไฟป่าได้ดับลงไปแล้ว พบพื้นที่เสียหาย 2 ไร่
2.6 บริเวณบริเวณป่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านห้วยป่าไร่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 จุด จากการตรวจสอบพิกัดทั้ง 3 จุดเป็นไฟกลุ่มเดียวกับจุด Hotspot 2 จุดในรอบเช้า ซึ่งไฟทั้งหมดได้ดับลงแล้ว
2.7 บริเวณป่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านห้วยป่าไร่ จำนวน 2 จุด คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ชุดดับไฟป่า 14 คน เจ้าหน้าที่อุทยานดอยเวียงผา จำนวน 8 คน จุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านห้วยเดื่อ (งบกลาง) จำนวน 3 คน จุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านปางปอย (งบกลาง) จำนวน 3 คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นไฟบริเวณเดียวกับจุด Hotspot รอบเช้าซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหวางการดำเนินการ
2.8 บริเวณตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 จุด โดยคณะเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า และชุดดับไฟป่าประจำหมู่บ้านจะโต๊ะ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

#ไฟป่า
#อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

"เฮลิคอปเตอร์ กระทรวง ทส. ตรวจพบไฟป่าขณะบินกลับเชียงใหม่" 🚁🔥🌳   วันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 13.42 น. War Room พื้นที่อนุ...
07/04/2024

"เฮลิคอปเตอร์ กระทรวง ทส. ตรวจพบไฟป่าขณะบินกลับเชียงใหม่" 🚁🔥🌳

วันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 13.42 น. War Room พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 1114 ภายหลังจากเสร็จภารกิจทิ้งน้ำดับไฟ ท้องที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ระหว่างบินกลับเชียงใหม่ ได้ตรวจพบไฟป่า บริเวณป่าผาเจดีย์ ท้องที่ หมู่ 10 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จึงเข้าดำเนินการควบคุมไฟป่าทางภาคพื้นดิน และขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการทิ้งน้ำดับไฟทางภาคพื้นอากาศ ในพื้นที่ดังกล่าว

โดยเวลา 16.00 น. เฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าสนับสนุนทิ้งน้ำดับไฟ และในเวลา 17.30 น. สามารถควบคุมหัวไฟที่กำลังลุกลามขึ้นผาดำไว้ได้ ซึ่งรวมเวลาบินทิ้งน้ำ 1 ชั่วโมง 30 นาที จำนวนรวม 29 เที่ยว รวม 14,500 ลิตร สำหรับปีกไฟที่ลุกลาม เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์อยู่ระหว่างการควบคุม ผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป

#ไฟป่า

👩‍🚒 .. เจ้าหน้าที่ดับไฟป่ายังคงทำงานหนักท่ามกลางอากาศแสงแดดร้อนจัดเพราะการลักลอบเผาต่อเนื่อง ศปก.ฟป.อช.ขุนน่าน สำนักบริห...
07/04/2024

👩‍🚒 .. เจ้าหน้าที่ดับไฟป่ายังคงทำงานหนักท่ามกลางอากาศแสงแดดร้อนจัดเพราะการลักลอบเผาต่อเนื่อง ศปก.ฟป.อช.ขุนน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) พบไฟไหม้นอกพื้นที่อุทยาน เร่งเข้าดับเกรงลุกลามเข้าพื้นที่ ฯ 🔥🌳
. วันนี้ 6 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อส.ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ผู้ใหญ่บ้านนาคอก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเกลือใต้ สารวัตรกำนัน ตำบลบ่อเกลือใต้ และราษฎรบ้านนาคอก รวม 30 นาย ร่วมกันปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า บริเวณป่าห้วยอ๋อ พิกัด 47Q 726624E 2114169 N ท้องที่บ้านนาคอก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน และไม่ปรากฏในรายงานจุดความร้อนประจำวันของดาวเทียม การปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถควบคุมการลุกลามของไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่านได้สำเร็จมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 20 ไร่
. นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติขุนน่าน กล่าวว่าจากการรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ยังไม่ปรากฏสถานการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่แต่อย่างใดแต่เนื่องจากในขณะนี้สภาพอากาศที่ร้อนมากและก่อให้เกิดความแห้งแล้งขยายเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดการมีไฟเกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งเป็นนอกพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติขุนน่านจึงได้รวบรวมกำลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานและประสานความร่วมมือไปยังส่วนต่างๆเพื่อช่วยกันควบคุมไฟไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน่านได้สำเร็จ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน มีพื้นที่ 153,982 ไร่ ในท้องที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีอาณาเขตด้านตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชัน ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 600 - 2,026 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา แต่พื้นที่บางส่วนบริเวณชายแดน เป็นทุ่งหญ้า ป่าหญ้าคา เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า อุทยานแห่งชาติขุนน่านได้จัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน ตามระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ซึ่งการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ใช้ระยะเวลา 5-7 วัน และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการพบเห็นไฟก่อนและอยู่นอกเขตอุทยาน ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน 👏👏✌️

เครดิต:น่าน.เป็นไง

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555285808021&mibextid=uzlsIk

#ไฟป่า
#เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

“สถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว ดับไฟป่าในพื้นที่หน้าผาสูงชัน ต้องใช้อากาศยานทิ้งน้ำ จากกระทรวงทส.” 🚁💦   🔥🌳 วันที่ 6 เมษายน...
07/04/2024

“สถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว ดับไฟป่าในพื้นที่หน้าผาสูงชัน ต้องใช้อากาศยานทิ้งน้ำ จากกระทรวงทส.” 🚁💦

🔥🌳 วันที่ 6 เมษายน 2567 สถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวปฏิบัติภารกิจงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่บูรณาการฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ต่อเนื่องจาก วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 18.40 น. โดยได้รับแจ้งจากชุดลาดตระเวนไฟป่าซึ่งปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจป้องปรามการจุดไฟเผาป่าและตรวจหาไฟป่าในพื้นที่ พบกลุ่มไฟจำนวน 1 กลุ่ม ท้องที่บ้านฟ้าสวย หมู่ 10 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ซึ่งไฟได้ลุกลามไปยังบริเวณหน้าผาสูงชัน

ต่อมาในวันที่ 6 เมษายน 2567 ได้รับการสนับสนุนอากาศยานทิ้งน้ำจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 เที่ยวบิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการควบคุมไฟในพื้นที่ดังกล่าว 👩‍🚒

👩‍🚒🔥 "ถึงจะดึกดื่นแค่ไหนชุดเสือไฟก็ไม่เคยท้อถอย" ✌️: วันที่ 5-6 เมษายน 2567 ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า ฉะเชิงเทรา ส่วนควบคุมไฟ...
06/04/2024

👩‍🚒🔥 "ถึงจะดึกดื่นแค่ไหนชุดเสือไฟก็ไม่เคยท้อถอย" ✌️

: วันที่ 5-6 เมษายน 2567 ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า ฉะเชิงเทรา ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบ ปรามและควบคุมป่าโดยชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าฉะเชิงเทรา(เสือไฟ) ออกปฎิบัติงานสนับสนุนดับไฟป่า ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิง สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง และเจ้าหน้าที่ทหารพราน ฉก.ทพ.35 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง บริเวณท้องที่บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

#ไฟป่า
#ชุดเสือไฟ

"ติดตามและชี้แจงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจุดเฝ้าระวัง-งบกลาง"วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น...
06/04/2024

"ติดตามและชี้แจงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจุดเฝ้าระวัง-งบกลาง"

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จุดเฝ้าระวัง-งบกลาง) โดยมีนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายนครินทร์ สุทัตโต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3, 11 -16 และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และ 16 สาขาแม่สะเรียง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Meeting)

ในการนี้ ผอ.สปฟ. ได้นำเสนอที่มา/หลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทางดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ โดยจะประเมินจากสภาพพื้นที่ก่อน-หลังการตั้งจุดเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า และการเกิดพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่รับผิดชอบของจุดเฝ้าระวัง

ทั้งนี้ประธานฯ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานกำกับ/ติดตามการปฏิบัติงานของจุดเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อให้พื้นที่เผาไหม้ลดลง 50% ตามเป้าหมายกรม พร้อมฝากให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเข้มงวด

ศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า ได้จัดฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ I-2 Analyst’s notebook และการจัดการฐานข้อมู...
06/04/2024

ศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า ได้จัดฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ I-2 Analyst’s notebook และการจัดการฐานข้อมูลโดยซอฟต์แวร์ I-2 I-base เป็นระยะเวลา 10 วัน ( ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2567 )โดยมี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายอรรถพล เจริญชันษา) เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ประเทศฝรั่งเศส และบริษัท MKCVI ประเทศโปรตุเกส และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และจัดฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า ชั้น 12 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา) ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) และส่วนยุทธการด้านการป้องกันและปราบปราม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (NCB) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว
โดยในการฝึกอบรมทาง องค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ประเทศฝรั่งเศส ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WCC) ให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้ในอนาคตต่อไป ซึ่งหลักจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้ร่วมรับมอบ ประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทีมวิทยากร

6 เมษายน วันจักรี วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1)เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโ...
06/04/2024

6 เมษายน วันจักรี วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1)

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
-----------------------------------------------------
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

📣 จากโครงการสร้าง "ตุ๊เจ้า เฝ้าระวังไฟป่า" 🌝 จากภิกษุสงฆ์ สู่กระบวนการเผยแพร่ สู่ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า 🔥🌳…....
05/04/2024

📣 จากโครงการสร้าง "ตุ๊เจ้า เฝ้าระวังไฟป่า" 🌝

จากภิกษุสงฆ์ สู่กระบวนการเผยแพร่ สู่ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า 🔥🌳

…. ท่านเจ้าคณะจังหวัดน่าน โปรดให้ ภิกษุสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล ใน 15 อำเภอจังหวัดน่าน จำนวน 100 รูป ได้เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้ธรรมะ เพื่อดับไฟป่า เน้นคุมคน กลุ่มเป้าหมายเสี่ยง

วันนี้ 5 มีนาคม เมษายน 2567 ณ หอประชุม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ได้ระดม เครือข่ายชุมชน ประกอบด้วยผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.โรงเรียน ประธาน อสม ผอ รพ. สต. จำนวน 3 ตำบลในพื้นที่รอยต่อ อุทยานฯนันทบุรี
ได้ลงมติ ยกระดับ มาตรการคุมเข้ม" คุมคน- เคาะประตูบ้าน" เพื่อร่วมเฝ้าป่า ..ป้องกันไฟป่า และภายใน 1 เดือนที่เหลือ (เมษายน 2567) " ต้องไม่มีไฟป่าเพิ่ม" 🔥🌳

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระ...
05/04/2024

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#ทรงพระเจริญ #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

“อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ร่วมบูรณาการดับไฟ ในพื้นที่ภูเขาและหน้าผาสูงชัน“ 🔥🌳  วันที่ 4 เมษายน 2567 อุทยานแห่งชาต...
05/04/2024

“อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ร่วมบูรณาการดับไฟ ในพื้นที่ภูเขาและหน้าผาสูงชัน“ 🔥🌳

วันที่ 4 เมษายน 2567 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ได้รับแจ้งจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม soumi NPP ระบบ viirs รอบเวลา 12.53 น. และ เวลา 14.40 น. จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน หมู่ 4 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยพิทักษ์ป่า สายตรวจส่วนกลาง สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน รวมจำนวน 20 นาย เข้าดำเนินการดับไฟป่าทั้ง 3 จุด เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้เริ่มเข้าดับไฟเวลา 17.00 น. แต่เนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน จึงได้ทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟ โดยไฟป่าได้ดับลงเองเมื่อชนแนวกันไฟ ในเวลา 19.00 น. พบพื้นที่เสียหาย 30 ไร่ ชนิดป่าเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งสาเหตุมาจากเก็บหาของป่า

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณเกิดไฟไหม้ เป็นพื้นที่ภูเขาและหน้าผาสูงชัน จึงเข้าถึงพื้นที่ได้ยาก

ที่อยู่

61 ถนน พหลโยธิน ชั้น 3-5 อาคารปลอดประสพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


เจ้าหน้าที่รัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ