กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - Ministry of Industry, Thailand
(84)

เปิดเหมือนปกติ

อุตฯมั่นใจดัชนีเอ็มพีไอ-ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง
01/04/2021
อุตฯมั่นใจดัชนีเอ็มพีไอ-ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง

อุตฯมั่นใจดัชนีเอ็มพีไอ-ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง

กระทรวงอุตสาหกรรม เผย การผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัวส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เ...

ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง รุ่นที่ 21วันนี้ (1 เมษายน 2564...
01/04/2021

ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง รุ่นที่ 21

วันนี้ (1 เมษายน 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง นางสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยกองการบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วม ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 ได้ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 1 เมษายน 2564 โดยในปีนี้มีนักบริหาร เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน

คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC)จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  วันนี้ (1 เมษายน ...
01/04/2021

คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC)

จังหวัดฉะเชิงเทรา : วันนี้ (1 เมษายน 2564) นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ หรือ Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center : ATTRIC เยี่ยมชมการทดสอบยางล้อ การทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเยี่ยมชมสนามทดสอบยางล้อ และสนามทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีนายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ให้การต้อนรับ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา #ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ #กระทรวงอุตสาหกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563วันนี้ (1 เมษายน 256...
01/04/2021

พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

วันนี้ (1 เมษายน 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมถึงเพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริมข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี และนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สปอ.

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 มีจำนวน 11 คน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 คือ นายจุฬานนท์ จันหลง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานรัฐมนตรี และผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรี สปอ. ปี 2563 คือนายวริทธิ์ สมทรง นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย และนางสาวประไพศรี คงสินรัตนชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองตรวจราชการ

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 🕦 เวลา 11.30 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย😷 ผู้ป่วยยืนย...
01/04/2021

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,889 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 27,548 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 94 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย https://t.co/VHqhySAjOy

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
01/04/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 1 เมษายน 2564
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

#วันข้าราชการพลเรือน
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

01/04/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน บ่มเพาะต้นกล้าแห่งความดี

[ พิธีรับกระเป๋าและเครื่องเขียนพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการสร้างแกนนำจิตอาสาในสถานศึกษา ]
.
จิตอาสา 904 จัดพิธีรับกระเป่า และเครื่องเขียนพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 150 ชุด และเปิดกิจกรรมอบรมปฎิบัติการสร้างแกนนำจิตอาสาในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแกนนำ เป็นต้นแบบจิตอาสา บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สืบสานความจงรักภักดีต่อสถาบันในเยาวชน ณ หอประชุม รร.บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ”การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”วันนี้(1 เมษายน 2564)  นายสหวัฒน์...
01/04/2021

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ”การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันนี้(1 เมษายน 2564) นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ”การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จัดการบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจจริตของหน่วยงานรัฐ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์พฤติการณ์และสถานะความเสี่ยง แบ่งกลุ่มประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และแบ่งกลุ่มคิด วิเคราะห์ กำหนดมาตรการแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

01/04/2021
ก.อุตฯ เร่งหนุน "สตาร์ทอัพคอนเน็ค ดีพร้อม รุ่น 2" ต่อยอดธุรกิจ ข่าวดึก วันที่ 31 มีนาคม 2564 #NBT2HD

ก.อุตฯ เร่งหนุน "สตาร์ทอัพคอนเน็ค ดีพร้อม รุ่น 2" ต่อยอดธุรกิจ

และอีกหนึ่งแนวทางฟื้นเศรษฐกิจ หลังวิกฤติโควิด-19 คือการสนับสนุนสตาร์ทอัพของไทย ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ก.....

อก. ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและประชาชน สถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมสำ...
01/04/2021

อก. ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและประชาชน สถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมสำคัญกลับมาขยายตัว
การส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัวส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. 2564 ระดับการผลิตอยู่ที่ 99.68 หดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับร้อยละ 65.08 อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อภาคการผลิต การบริโภค และการลงทุน ในระยะถัดไป

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า การผลิตในอุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) และรายการพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขยายตัวร้อยละ 6.94 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง (ถุงมือยาง) เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ สอดรับกับตัวเลขการผลิตที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยอุตสาหกรรมรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ตามลำดับ เนื่องจากความเชื่อมั่นในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้บริการแก่ประชาชน ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ และโครงการเรารักกัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างหมุนเวียน รวมถึงเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายประเทศ ทำให้ความเชื่อมั่นในการผลิตและการบริโภคดีขึ้น

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หดตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 1.08 โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือน ก.พ.64 อยู่ที่ระดับร้อยละ 65.08 ลดลงจากเดือน ม.ค. 64 อยู่ที่ระดับร้อยละ 66.60 เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ทำให้ภาครัฐออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยกำหนดพื้นที่ควบคุม แม้ในเดือนนี้จะมีการผ่อนคลายบางส่วนแล้ว แต่ยังส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อย

นายทองชัย กล่าวต่อว่า เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ และโครงการเรารักกัน เป็นต้น อีกทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และพร้อมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเร็วกว่าแผนเดิมจากไตรมาส 4 ขยับมาเป็นไตรมาส 3 และมีแผนนำร่องในเดือนเมษายน โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรก จะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมหลักที่ยังคงขยายตัวดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่
น้ำตาล ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.85 จากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบมีมากกว่าปีก่อน 52.77 รวมถึงโรงงานที่ปิดหีบแล้วบางส่วนมีการละลายน้ำตาลดิบเป็นน้ำตาลทรายอย่างต่อเนื่อง

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.30 จาก ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยังมีความต้องการต่อเนื่อง

รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.97 จากรถบรรทุกปิคอัพ และเครื่องยนต์ดีเซล ที่มีคำสั่งซื้อทะยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้ง ผู้ผลิตมีการผลิตรถรุ่นใหม่ ๆ

เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.43 จากความต้องการที่ขยายตัวในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ทั้งบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ประกอบกับปีก่อนมีผู้ผลิตหลายรายหยุดซ่อมบำรุงตามรอบการซ่อมบำรุง

เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.04 การเร่งผลิตเพื่อขายทำกำไรในช่วงที่ยังมีภาวะขาดแคลนสินค้า (Short Supply) และผลิตรองรับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์

"สุริยะ"ดันจับคู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ คาดเพิ่มมูลค่ากว่า500ลบ
01/04/2021
'สุริยะ'ดันจับคู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ คาดเพิ่มมูลค่ากว่า500ลบ.

"สุริยะ"ดันจับคู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ คาดเพิ่มมูลค่ากว่า500ลบ

“สุริยะ” งัดกลยุทธ์ ดันสตาร์ทอัพคอนเน็กดีพร้อม รุ่น 2 โยงเครือข่าย–ขยายตลาดเฟ้นหาสุดยอด Deep Tech จับคู่เจรจาธุ....

สุริยะ งัดกลยุทธ์ดัน สตาร์ทอัพคอนเน็คดีพร้อม รุ่น 2 โยงเครือข่าย – ขยายตลาดเฟ้นหาสุดยอด Deep Tech จับคู่เจรจาธุรกิจ คาดเ...
01/04/2021

สุริยะ งัดกลยุทธ์ดัน สตาร์ทอัพคอนเน็คดีพร้อม รุ่น 2 โยงเครือข่าย – ขยายตลาดเฟ้นหาสุดยอด Deep Tech จับคู่เจรจาธุรกิจ คาดเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2564 - กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ ให้มีความพร้อมผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) รุ่นที่ 2 มุ่งเน้นการสนับสนุนเงินทุนเพื่อขยายฐานตลาด และสร้างเครือยข่าย ผลักดันการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ผ่านกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ ขยายเครือข่ายเงินทุน ขยายเครือข่ายตลาด และขยายเครือข่ายนานาชาติ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 25 ทีม ในกลุ่มอุตสาหกรรมดีพเทค เจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการตลาด (Business Matching) กับบริษัทภาคเอกชนที่สนใจร่วมลงทุน (CVC) เพิ่มศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ คาดว่าเกิดการร่วมลงทุนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ (Startup) ที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 2,000 ราย ให้มีทักษะทางธุรกิจเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ซึ่งพบว่าอุปสรรคของการเติบโตของสตาร์ทอัพ คือ ปัญหาด้านต้นทุนของธุรกิจ ทั้งต้นทุนในเชิงทักษะ
ทางธุรกิจและต้นทุนในเชิงจำนวนเงิน จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
หรือ Startup Connect ในประเภทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ อุตสาหกรรมดีพเทค (Deep Technology) สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดนวัตกรรม
เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนคุณภาพ
จากบริษัทเอกชนชั้นนำที่สนใจลงทุน (CVC) ในการต่อยอดธุรกิจ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมทักษะและการพัฒนาโมเดลธุรกิจ จำนวน 25 ทีม คาดว่าจะเกิดความร่วมมือทางธุรกิจ
ผ่านการสนับสนุนเงินทุนกว่า 500 ล้านบาท
สำหรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ใช้กลไกการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อส่งเสริมเงินทุนและการตลาด ในการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่
การขยายเครือข่ายสตาร์ทอัพ เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ มาบ่มเพาะให้มีความพร้อมในการนำเสนอโมเดลธุรกิจกับนักลงทุน การขยายเครือข่ายเงินทุน โดยการสร้างเครือข่ายกับบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพและสนใจร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ได้รับการบ่มเพาะ เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ร่วมดำเนินธุรกิจ การขยายเครือข่ายตลาด โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
หรือเครือข่ายนำโซลูชั่นของสตาร์ทอัพไปใช้งานจริง เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทย
และการขยายเครือข่ายนานาชาติ เพื่อต่อยอดไปยังตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้น รองรับความต้องการจากต่างประเทศ

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กล่าวว่า ดีพร้อม ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) คัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 25 ทีม จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ทีม ดำเนินการบ่มเพาะความรู้ด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และจัดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการตลาด (Business Matching) สนับสนุนให้สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนคุณภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจในตลาดใหม่ เพิ่มโอกาสในการขยายฐานตลาดไปยังต่างประเทศ โดย ดีพร้อม มุ่งเน้นคัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 4 สาขา ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในตลาดโลก ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Tech) สาขาเทคโนโลยีการแพทย์ (Medical Tech)
สาขาเทคโนโลยีการเงิน (Fin Tech) และสาขาไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Tech) ซึ่งมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ
อาทิ นวัตกรรมแพลตฟอร์มวินิจฉัยปัญหาและควบคุมระบบปรับอากาศแบบอัจฉริยะที่สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 นวัตกรรมระบบเก็บข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์และรถบรรทุก
แบบอัตโนมัติผ่านระบบ AI และกล้อง CCTV นวัตกรรมช่องทางการรับชำระเงินที่หลากหลาย (Payment Gateway) พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Feature Subscription) นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีกว่าวิธีการกายภาพบำบัดและนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นกระแสไฟฟ้า (BioCircuit) เป็นต้น
“นวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกและบ่มเพาะส่วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์ม ที่เกิดขึ้นจากการกำหนดปัญหาเป็นมูลเหตุ ต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรม โดยผนวกองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทย โดย ดีพร้อม พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงสู่แหล่งเงินทุนคุณภาพ เพิ่มอัตราการอยู่รอดของธุรกิจใหม่ และสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม
ในอนาคต” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ดี โครงการเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการ
ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการ โดยกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการตลาด (Business Matching) จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ The Grounds ชั้น 31 อาคาร G Tower กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
31/03/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

อ่างเก็บน้ำ “ซำตมขาว” ชุบชีวิตชาวอุดรให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก

พลังแห่งความหวัง สู้ปัญหาน้ำแล้ง หมู่บ้านกันดารที่สุด ในจังหวัดอุดรธานี

บ้านห้วยหมากหล่ำ หมู่ 6 ตำบล ทมนางาม อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณบ้านห้วยหมากหล่ำ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับพื้นที่ราบแคบบริเวณเชิงเขาและที่ราบสลับลูกเนิน และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยอาศัยน้ำจากเขาสวนกวางคือร่องน้ำซำตมขาว ที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน และน้ำฝนเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต้องการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำเป็นประจำทุกปี สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านห้วยหมากหล่ำหลายคนท้อใจต้องออกจากหมู่บ้านไปหาทำงานในเมือง แต่อีกหลายคนยังรักและขอปักหลักพื้นที่บ้านเกิด ทำให้เหล่าชาวบ้านรวมตัวกันเขียนจดหมายทูลเกล้าฯถวายฎีกา ขอความช่วยเหลือของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความหวัง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำพระทัยชุบชีวิต แหล่งน้ำต้นทุน อ่างเก็บน้ำ “ซำตมขาว”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชหฤทัยทรงห่วงความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ “ซำตมขาว” เสร็จแล้ว สามารถเก็บกักน้ำและเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับสนับสนุนการอุปโภค – บริโภค การเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศให้กับพื้นที่บ้านห้วยหมากหล่ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้ประมาณ 350 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้ราษฎรจากการทำประมง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
31/03/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#วันนี้เมื่อ234ปีที่แล้ว ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม เป็นวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี
.
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 กับ เจ้าจอมมารดาเรียม
.
เมื่อแรกประสูติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยฐานันดรศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอ หม่อมเจ้าชายทับ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอย่างมาก
.
ด้วยเป็นหลานปู่พระองค์ใหญ่ ประกอบกับมีพระพักตร์คล้ายสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช (ปู่ หมายถึง ร.1) ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงกลายเป็นที่โปรดปรานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 และได้รับพระราชทานเกียรติเป็นพิเศษกว่าผู้อื่นอีกด้วย อาทิ ครั้นพระชันษาครบปีที่จะเจริญพระเมาฬีตามประเพณีนิยมของไทย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 โปรดให้ตั้งการพระราชพิธีเกศากันต์ (ตัดจุก) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง
.
ครั้นเมื่อเจริญพระชันษาขึ้น ได้รับฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าชั้นเอก พระนามว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายทับ จนปี พ.ศ. 2356 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรม เป็น “พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์” และได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ให้ทรงกำกับราชการกรมท่า กรมพระคลังราชสมบัติ และกรมพระตำรวจว่าความฎีกา อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการต่างพระเนตรพระกรรณอีกด้วย
.
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต และมิได้ตรัสมอบราชสมบัติแก่ผู้ใด เหล่าขุนนางจึงเห็นพ้องต้องกันว่า กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ นี่แหละคือผู้สืบราชสมบัติพระองค์ต่อไป จึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 3
.
ขณะครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า
“พระบิดาแห่งการค้าไทย”
“พระบิดาแห่งการพาณิชย์นาวีไทย” และ
“พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 รวมพระชนมพรรษาได้ 64 พรรษา และทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติได้นาน 27 ปี
.
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ “ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันมหาเจษฎาบดินทร์”
.
.
ที่มา: www.silpa-mag.com
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

ที่อยู่

กระทรวงอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

เบอร์โทรศัพท์

+6622023000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ว”ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 “ เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.66 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันพืช Hard Disk Drive และเม็ดพลาสติก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามลำดับ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo".รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
สมัยเด็ก ๆ แม่เคยพาไปหาคุณหมอวี (จำได้แค่นี้) ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ทราบท่านยังอยู่ไหมครับ
ความจริงที่เราเดือดร้อนรอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าจังหวัดไม่มีความยุทติผธรรมเราขอให้ช่วยรอท้าพิสํทความจริง
🔥หลักสูตร iRobot รุ่นที่ 4 Low Cost Robots and Automation ✔️ ยกระดับโรงงานด้วยหุ่นยนต์ ทดแทนแรงงานคน ✔️คืนทุนภายใน 1-2 ปี ✔️Monitor ผลได้แบบ Real Time 📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3nat339 📌ลงทะเบียน https://forms.gle/WWyK8RCzSh5UfPXY8 ☎️สอบถามเพิ่มเติม Line : @icticlub
โครงการดีๆ รักษ์โลก (earth) ที่ห้ามพลาด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (holding hands) จับมือพันธมิตร PTT GC (confetti ball) รับสมัครเข้าร่วมโครงการและชี้แจงโครงการ "Upcycling For Sustainable Lifestyle ประจำปี 2564" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแมนดาริน Aโรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ภายในงานประกอบด้วย - ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ Upcycle - การเสวนา ในหัวข้อ “Upcycling for Sustainable Lifestyle” - ชี้แจงรายละเอียดโครงการ - สัมมนา “กูรู Upcycling ในอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์” สนใจลงทะเบียนได้ที่ (red arrow right) https://www.dip.go.th/th/events_detail/55951 ดูรายละเอียดโครงการและกำหนดการได้ที่ลิงค์ : https://mega.nz/file/xg8DmKxT... หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 367 8228 , 061 423 7678
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : พัฒนาแนวคิดการตลาดสมัยใหม่...สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ ( Modern Marketing Essentials for Creative Business ) ( กิจกรรมที่ 2 ) ภายใต้โครงการ : สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจศิริ 3 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ ****ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้**** 1. นักศึกษา ชั้นปี 3-4 หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา 2. นักออกแบบ 3. ผู้ว่างงาน 4. บุคลากรในอุตสาหกรรมของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ : https://www.dip.go.th/th/events_detail/55889 ดูข้อมูลโครงการและกำหนดการเพิ่มเติ่มได้ที่ลิงค์ : https://mega.nz/file/o9tAhZDR... หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 367 8228 , 061 423 7678 /////รับจำนวนจำกัด/////
อยากบอกว่า น้องชาย เรา ทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรม เขามีที่จอดรถให้เป็นที่เรียบร้อยดีมากคะ แต่ที่ไม่ดีเลย เพราะถูกรถข้างๆ กันที่เข้ามาจอดเหมือนกันก็เข้าใจได้ว่าเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการเพราะมีป้ายจอดรถเหมือนกัน เขาขับรถออกจากที่จอดไม่ปกติ คือเบียดรถน้องชายเราให้เป็นลอยยาว และไม่มีความรับผิดชอบ ขาดความเป็นคนที่ดี สร้างปัญหาให้สังคม อยากบอกให้เขามารับผิดชอบ ก็ไม่รูกจะบอกใคร เพราะ รปภ. ก็ไม่รู้ไม่เห็น เพราะมีหน้าที่แค่อนุญาตให้รถที่มีป้ายจอดรถเข้าจอดเท่านั้น ถ้าท่านใดรู้ตัวว่าทำอะไรเอาไว้จะมีความรับผิดชอบเมื่อรู้สึกตัวก็คงจะดี เรื่องแบบนี้ไม่โดนกับใครก็ไม่รู้สึกหรอก
ติดอยู่ที่พม่า
กัญชง! มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไร? เขาใช้ทำอะไรบ้าง? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3563306987015132&set=a.3438285742850591&type=3&theater
เศรษฐกิจโลกยับเยิน! เศรษฐกิจไทยวางรากฐานในแผนดินจะทำอย่างไร? ช่วงที่ ๑ https://youtu.be/Z_3mx2APlG8 เศรษฐกิจโลกยับเยิน! เศรษฐกิจไทยวางรากฐานในแผนดินจะทำอย่างไร? ช่วงที่ ๒ https://youtu.be/DOO3u9_C2Kc
#ดูความปัญญาอ่อนของคณะที่ออกกฎหมายฉบับนี้ดูครับ #ทำไมไม่มีใครเดินขบวนประท้วงเรื่องนี้บ้างหนอ????? ธุรกิจที่มีโอกาสตกต่ำได้น้อยที่สุด ธุรกิจที่มีโอกาสตกต่ำได้ช้าที่สุด ธุรกิจที่มีโอกาสถดถอยได้ช้าน้อยที่สุด คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ ๑. จำเป็นต้องใช้ทุกวัน และหากจำเป็นต้องใช้วันละมากครั้งเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น ๒. คนที่จำเป็นต้องใช้นั้นหากเป็นคนที่มีกำลังซื้อสูงๆ เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น สินค้าที่ว่านั้น คือ ๑. อาหาร ทุกคนต้องกิน กินแล้วต้องถ่ายออกทิ้ง ยากดี มี จน ล้วนต้องกิน ๒. เครื่องสำอาง คนยิ่งรวย ยิ่งจำเป็นต้องสวย ๓. การดูแลสุขภาพ บำบัดโรค ยากดี มี จน เมื่อป่วย ต้องดิ้นรนรักษา สิ่งที่รัฐบาลต้องทำ คือ ๑. ทำให้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหาร เครื่องสำอาง ยาบำบัดโรค อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มต้องเข้าถึงได้อย่างอิสระ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสพัฒนาวัตถุดิบเหล่านั้นได้เป็นสินค้าอาหาร ยาลำบัดโรค อาหารเสริมดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หรือ เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากที่สุด เช่น กันชง กัญชา กระท่อม พืชสมุนไพรต่างๆ ๒. ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเกิด อยู่ได้ เงินจะได้กระจายอย่างทั่วถึง เร็วกว่าการรอให้ น้ำล้นจากปากรายใหญ่แล้วไหลไปหารายย่อย แตทำไมวันนี้ #รัฐบาลทำการผูกขาดพืชวัตถุดิบเหล่านี้ไว้ให้เฉพาะกลุ่มนายทุน #รัฐบาลออกกฏหมายบีบบังคับให้ทำการพัฒนาพืชวัตถุดิบเหล่านี้แทบไม่ได้ #สรุปแล้วรัฐบาลโง่เพื่อประเทศชาติแต่ฉลาดเพื่อนาทุน ใช่หรือไม่? #นี่หรือวิธีการทำงานของข้าราชการนักการเมืองที่บอกว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ #ดูความปัญญาอ่อนของคณะที่ออกกฎหมายฉบับนี้ดูครับ " ทำไมต้องเอา พืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด " : ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ 18-08-63 B1 https://news1live.com/watch/NTOU_sCcIsg " ทำไมต้องเอา พืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด " : ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ 18-08-63 B2 https://news1live.com/watch/9uv8S3DwKRE?fbclid=IwAR3n0s4O533J8j-_Df2xIY15bsbrmAqtl2MaSK5YPElfbq_J7laU9mu_rr8 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3520083754670789&set=a.3438285742850591&type=3&theater
บริษัท SSSC Service พร้อมดูแล รอกและเครนของท่าน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยช่างมืออาชีพ และ รับรองความปลอดภัยจากวิศวะกรผู้ชำนาญงานมากกกว่า15ปี #ไม่ว่าไกล้หรือไกลเราพร้อมดูแล