ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ ศูนย์สุขภาพจิตที่13มีบทบาทภารกิจในด้านการส่งเสริมป้องกันและพัฒนางานด้านสุขภาพจิต จัดตั้งเมื่อ 29 ตุลาคม 2545

เปิดเหมือนปกติ

4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต...
04/07/2021

4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

สุขภาพจิต ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะ โดยเราสามารถเริ่มต้นการมีสุขภาพจิตดีได้ง่ายๆ ตั้งแต่ที่บ้านของเราเองค่ะ หากทกคนในบ้า...
22/06/2021
ครอบครัวไม่กลัวเครียด ตอนสุขภาพจิตดี เริ่มที่บ้าน

สุขภาพจิต ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะ โดยเราสามารถเริ่มต้นการมีสุขภาพจิตดีได้ง่ายๆ ตั้งแต่ที่บ้านของเราเองค่ะ หากทกคนในบ้านเข้าใจ ใส่ใจ และรับฟังกันและกัน จะสามารถสร้างการมีสุขภาพจิตที่ดีได้ค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=wA75_a0NkuU

สื่อมัลติมีเดียการ์ตูน ครอบครัวไม่กลัวเครียด ตอนสุขภาพจิตดี เริ่มที่บ้าน

15/06/2021

หากคุณกำลังรู้สึกเครียด เหงา เศร้า ซึม เรามาดูกันค่ะว่าจะสามารถคลายอาการเหล่านี้ลงได้อย่างไรบ้าง

#การจัดการความเครียด
#กรมสุขภาพจิต
#TikTokUni #TikTokแนะแนว
#ความเครียด #CreateKindness

https://www.tiktok.com/@thaidmh/video/6971609063952010497

หากมีอาการหรือป่วยเป็นโรคเหล่านี้ สามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่อาการที่ไม่ควรฉีดวัคซีน ❌1. เป็นหวัด ไม่สบาย - ควรห...
10/06/2021

หากมีอาการหรือป่วยเป็นโรคเหล่านี้ สามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่

อาการที่ไม่ควรฉีดวัคซีน ❌
1. เป็นหวัด ไม่สบาย - ควรหายก่อน 10-14 วัน
2. ตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ - ถ้ามากกว่า 12 สัปดาห์สามารถฉีดได้
อาการที่สามรถฉีดวัคซีนได้ ✔️
1. กำลังให้นมบุตร - บุตรสามารถทานนมได้
2. กำลังวางแผรตั้งครรภ์ - สามารถมีบุตรได้
3. เป็นโรคเอดส์ - ฉีดได้หากอาการสงบ
4. เป็นภูมิแพ้ และ SLE - ฉีดได้หากอาการสงบ
5. ทานยากดภูมิคุ้มกัน - ฉีดได้หากอาการสงบ
6. เป็นโรคลมชัก - วัคซีน COVID-19 ไม่ได้กระตุ้นให้ชักมากขึ้น
7. ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้ว - ให้เว้นระยะ 1 เดือนก่อนฉีดวัคซีน COVID-19
8. กำลังทานยา Warfarin - ฉีดได้ถ้า INR น้อยกว่า 3.0
9. กำลังทานยา NOACs - ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนฉีด
10. กำลังทานยาต้านเกล็ดเลือด ASA, Clopidogrel - ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนฉีด
11. มีความดันโลหิตสูง - ฉีดได้ถ้าค่าความดัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 180/110 mmHg
12. เป็นโรคเบาหวาน โรคไต - ควรได้รับการฉีดวัคซีน
13. เป็นมะเร็งและกำลังได้รับยาเคมีบำบัด - ฉีดได้ถ้า ANC > 1500

ขอบคุณ Infographic จาก สวทช.
ขอบคุณข้อมูลจาก
- นพ.วัชระ วิรัตยาภรณ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (21 เม.ย. 2564)
- ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ http://www.facebook.com/siriraj/videos/466469774576867 (10 พ.ค. 2564)
- กรมอนามัย

#COVID19 #โควิด19
#วัคซีนโควิด19

หากมีอาการหรือป่วยเป็นโรคเหล่านี้ สามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่

อาการที่ไม่ควรฉีดวัคซีน ❌
1. เป็นหวัด ไม่สบาย - ควรหายก่อน 10-14 วัน
2. ตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ - ถ้ามากกว่า 12 สัปดาห์สามารถฉีดได้
อาการที่สามรถฉีดวัคซีนได้ ✔️
1. กำลังให้นมบุตร - บุตรสามารถทานนมได้
2. กำลังวางแผรตั้งครรภ์ - สามารถมีบุตรได้
3. เป็นโรคเอดส์ - ฉีดได้หากอาการสงบ
4. เป็นภูมิแพ้ และ SLE - ฉีดได้หากอาการสงบ
5. ทานยากดภูมิคุ้มกัน - ฉีดได้หากอาการสงบ
6. เป็นโรคลมชัก - วัคซีน COVID-19 ไม่ได้กระตุ้นให้ชักมากขึ้น
7. ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้ว - ให้เว้นระยะ 1 เดือนก่อนฉีดวัคซีน COVID-19
8. กำลังทานยา Warfarin - ฉีดได้ถ้า INR น้อยกว่า 3.0
9. กำลังทานยา NOACs - ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนฉีด
10. กำลังทานยาต้านเกล็ดเลือด ASA, Clopidogrel - ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนฉีด
11. มีความดันโลหิตสูง - ฉีดได้ถ้าค่าความดัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 180/110 mmHg
12. เป็นโรคเบาหวาน โรคไต - ควรได้รับการฉีดวัคซีน
13. เป็นมะเร็งและกำลังได้รับยาเคมีบำบัด - ฉีดได้ถ้า ANC > 1500

ขอบคุณ Infographic จาก สวทช.
ขอบคุณข้อมูลจาก
- นพ.วัชระ วิรัตยาภรณ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (21 เม.ย. 2564)
- ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ http://www.facebook.com/siriraj/videos/466469774576867 (10 พ.ค. 2564)
- กรมอนามัย

#COVID19 #โควิด19
#วัคซีนโควิด19

รวมภาพข่าวสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
09/06/2021

รวมภาพข่าวสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564

09/06/2021

วัคซีนใจในครอบครัว💉 ❤ ฉีดได้เลย ไม่ต้องรอค่ะ😄
#กรมสุขภาพจิต
#TikTokUni #TikTokแนะแนว
#ความเครียด
#CreateKindness
https://www.tiktok.com/@thaidmh/video/6971238241332694274

📍🎥 วันนี้ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น ขอเชิญรับชมรายการ (สด) NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการ...
28/04/2021

📍🎥 วันนี้ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น
ขอเชิญรับชมรายการ (สด) NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19

โดยมี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมรายการ
📑ซึ่งมีหัวข้อพูดคุยได้แก่
- แผนจัดหายาและวัคซีนโควิด-19 ร่วมถึงการบริหาร การกระจาย การฉีดวัคซีนล่าสุด
- ปัญหาความเครียดเเละสุขภาพจิตจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ เเละการดูเเลสุขภาพจิตตัวเอง

⭐️สามารถรับชมสด วันนี้เวลา 14.00 น. ได้ทาง
ช่อง NBT (ช่อง2) เเละ FB :LiveNBT2HD นะคะ

📍🎥 วันนี้ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น
ขอเชิญรับชมรายการ (สด) NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19

โดยมี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมรายการ
📑ซึ่งมีหัวข้อพูดคุยได้แก่
- แผนจัดหายาและวัคซีนโควิด-19 ร่วมถึงการบริหาร การกระจาย การฉีดวัคซีนล่าสุด
- ปัญหาความเครียดเเละสุขภาพจิตจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ เเละการดูเเลสุขภาพจิตตัวเอง

⭐️สามารถรับชมสด วันนี้เวลา 14.00 น. ได้ทาง
ช่อง NBT (ช่อง2) เเละ FB :LiveNBT2HD นะคะ

"การสื่อสารกันในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เปิดใจรับฟังด้วยความเข้าใจ ไม่ตัดสิน"ครอบครัวคือสังคมแรกที่หลายๆคนมี หาก...
20/04/2021

"การสื่อสารกันในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เปิดใจรับฟังด้วยความเข้าใจ ไม่ตัดสิน"
ครอบครัวคือสังคมแรกที่หลายๆคนมี หากครอบครัวมีความเข้าใจกัน คอยรับฟังและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้เรามีพลังในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้

#พลังครอบครัว
#เปิดใจรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด
#กรมสุขภาพจิต

"การสื่อสารกันในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เปิดใจรับฟังด้วยความเข้าใจ ไม่ตัดสิน"
ครอบครัวคือสังคมแรกที่หลายๆคนมี หากครอบครัวมีความเข้าใจกัน คอยรับฟังและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้เรามีพลังในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้

#พลังครอบครัว
#เปิดใจรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด
#กรมสุขภาพจิต

สวัสดีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุนะคะในปีนี้สงกรานต์บ้านเรายังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด COVID-19 ทางกรมสุขภาพจิตขอให้ป...
13/04/2021

สวัสดีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุนะคะ
ในปีนี้สงกรานต์บ้านเรายังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด COVID-19 ทางกรมสุขภาพจิตขอให้ประชาชนทุกท่านได้อยู่กับครอบครัวอย่างปลอดภัย รดน้ำดำหัวทางออนไลน์ ส่งใจผ่านหน้าจอ แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ💕

#สงกรานต์2564
#สงกรานต์หน้าจอ
#สงกรานต์ปลอดภัย
#สงกรานต์ออนไลน์
#กรมสุขภาพจิต

สวัสดีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุนะคะ
ในปีนี้สงกรานต์บ้านเรายังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด COVID-19 ทางกรมสุขภาพจิตขอให้ประชาชนทุกท่านได้อยู่กับครอบครัวอย่างปลอดภัย รดน้ำดำหัวทางออนไลน์ ส่งใจผ่านหน้าจอ แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ💕

#สงกรานต์2564
#สงกรานต์หน้าจอ
#สงกรานต์ปลอดภัย
#สงกรานต์ออนไลน์
#กรมสุขภาพจิต

ขอเชิญประชาชนมาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐ แล...
08/04/2021

ขอเชิญประชาชนมาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐกันค่ะ
โดยสามารถแสกน QR code ที่รูปภาพนี้ หรือคลิกลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://opdc.csn.cx/

ขอเชิญประชาชนมาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐกันค่ะ
โดยสามารถแสกน QR code ที่รูปภาพนี้ หรือคลิกลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ
http://opdc.csn.cx/

#หัวใจมีหู #กรมสุขภาพจิต
06/04/2021

#หัวใจมีหู #กรมสุขภาพจิต

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
05/04/2021

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
02/04/2021

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
02/04/2021

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
02/04/2021

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
02/04/2021

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต
02/04/2021

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

29/03/2021
"เปิดใจให้ไบโพลาร์" STAND UP FOR BIPOLAR

รู้หรือไม่...โรคไบโพลาร์หรืออารมณ์สองขั้วคืออะไร มีอาการแตกต่างจากโรคจิตเวชอื่นๆหรือไม่ แล้วอะไรคือสัญญาณเตือนว่าคุณหรือคนรอบข้างกำลังมีภาวะนี้อยู่ และเราจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างไร
สามารถมาร่วมค้นหาคำตอบได้จากงาน "เปิดใจให้ไบโพลาร์" STAND UP FOR BIPOLAR ในวัน World Bipolar Day 30 มีนาคมนี้นะคะ

รวมภาพข่าวสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
23/03/2021

รวมภาพข่าวสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564

23/03/2021
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น World Water Day หรือวันอนุรักษ์น้ำโลก   โดยมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องส...
22/03/2021

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น World Water Day หรือวันอนุรักษ์น้ำโลก
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1992 มีเนื้อหาสำคัญในการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ ทางสมัชชาจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมให้เป็นแบบแผนแม่บทที่ทุกประเทศทั่วโลกจะได้เฝ้าระวังเรื่องทรัพยากรน้ำของประเทศตนเองต่อไป
ซึ่งในปี 2021 นี้ ทางองค์การสหประชาชาติกำหนดหัวข้อประเด็นของวันอนุรักษ์น้ำโลกไว้ว่า "Valuing Water" หรือ มูลค่าของน้ำนั้นมากกว่าราคาของมัน เพราะน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน, อาหาร, วัฒนธรรม, สุขภาพ, การศึกษา, ด้านเศรษฐศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
หากเรามองข้ามคุณค่าหรือปราศจากความเข้าใจจริงเกี่ยวกับน้ำ เราจะไม่สามารถปกป้องทรัพยากรที่สำคัญนี้เพื่อประโยชน์ของทุกคนได้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://hilight.kapook.com/view/69058
https://www.unwater.org/worldwaterday2021/
เรียบเรียงโดย : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

#WorldWaterDay
#WorldWaterDay2021
#วันอนุรักษ์น้ำโลก
#วันอนุรักษ์น้ำโลก256

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น World Water Day หรือวันอนุรักษ์น้ำโลก
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1992 มีเนื้อหาสำคัญในการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ ทางสมัชชาจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมให้เป็นแบบแผนแม่บทที่ทุกประเทศทั่วโลกจะได้เฝ้าระวังเรื่องทรัพยากรน้ำของประเทศตนเองต่อไป
ซึ่งในปี 2021 นี้ ทางองค์การสหประชาชาติกำหนดหัวข้อประเด็นของวันอนุรักษ์น้ำโลกไว้ว่า "Valuing Water" หรือ มูลค่าของน้ำนั้นมากกว่าราคาของมัน เพราะน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน, อาหาร, วัฒนธรรม, สุขภาพ, การศึกษา, ด้านเศรษฐศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
หากเรามองข้ามคุณค่าหรือปราศจากความเข้าใจจริงเกี่ยวกับน้ำ เราจะไม่สามารถปกป้องทรัพยากรที่สำคัญนี้เพื่อประโยชน์ของทุกคนได้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://hilight.kapook.com/view/69058
https://www.unwater.org/worldwaterday2021/
เรียบเรียงโดย : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

#WorldWaterDay
#WorldWaterDay2021
#วันอนุรักษ์น้ำโลก
#วันอนุรักษ์น้ำโลก256

เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันนอนหลับโลก 2564 (World Sleep Day 2021)กระทรวงสาธารณสุขจึงมีคำแนะนำ 10 เคล...
15/03/2021

เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันนอนหลับโลก 2564 (World Sleep Day 2021)
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีคำแนะนำ 10 เคล็ด(ไม่)ลับ ช่วยนอนหลับได้ดีมาฝากกันค่ะ
1.เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน
2.ถ้านอนกลางวันเป็นประจำ ไม่ควรงีบกลางวันเกิน 45 นาที
3.หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมงก่อนนอน และงดการสูบบุหรี่
4.หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลมประเภทต่างๆ และช็อกโกแลต 6 ชั่วโมงก่อนนอน
5.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนัก อาหารเผ็ดหรืออาหารหวาน เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมงก่อนนอน ส่วนของว่างเบาๆ สามารถทานก่อนนอนได้
6.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนนอน
7.ใช้เครื่องนอนที่ทำให้หลับสบาย
8.ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสม และถ่ายเทได้สะดวก
9.หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนทั้งหมด และหลีกเลี่ยงแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
10.ใช้ห้องนอนเพื่อการนอนและกิจกรรมทางเพศเท่านั้น อย่าใช้เตียงนอนเป็นที่ทำงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ

#WorldSleepDay
#วันนอนหลับโลก
#สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมสุขภาพจิต
#ศูนย์สุขภาพจิตที่13

เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันนอนหลับโลก 2564 (World Sleep Day 2021)
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีคำแนะนำ 10 เคล็ด(ไม่)ลับ ช่วยนอนหลับได้ดีมาฝากกันค่ะ
1.เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน
2.ถ้านอนกลางวันเป็นประจำ ไม่ควรงีบกลางวันเกิน 45 นาที
3.หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมงก่อนนอน และงดการสูบบุหรี่
4.หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลมประเภทต่างๆ และช็อกโกแลต 6 ชั่วโมงก่อนนอน
5.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนัก อาหารเผ็ดหรืออาหารหวาน เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมงก่อนนอน ส่วนของว่างเบาๆ สามารถทานก่อนนอนได้
6.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนนอน
7.ใช้เครื่องนอนที่ทำให้หลับสบาย
8.ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสม และถ่ายเทได้สะดวก
9.หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนทั้งหมด และหลีกเลี่ยงแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
10.ใช้ห้องนอนเพื่อการนอนและกิจกรรมทางเพศเท่านั้น อย่าใช้เตียงนอนเป็นที่ทำงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ

#WorldSleepDay
#วันนอนหลับโลก
#สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมสุขภาพจิต
#ศูนย์สุขภาพจิตที่13

ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้เป็น ‘วันไตโลก’ หรือ ‘World Kidney Day’ (ปี...
11/03/2021

ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้เป็น ‘วันไตโลก’ หรือ ‘World Kidney Day’ (ปี 2564 นี้ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม) เพื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงการบริโภครสชาติเค็ม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
ในปีนี้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนวันไตโลกได้มีหัวข้อหลักว่า
Kidney Health for Everyone Everywhere – Living Well with Kidney Disease (สุขภาพไตดีสำหรับทุกคนทุกที่ - อยู่ดีกินดีแม้เป็นโรคไต)
คือเพื่อเพิ่มการศึกษา การรับรู้การจัดการอาการอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตของผู้ป่วย
สำหรับในประเทศไทยทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้มีคำขวัญออกมาว่า "ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว" โดยมีกิจกรรมตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 13 มีนาคม นี้ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.worldkidneyday.org/2021-campaign/2021-wkd-theme/
https://thestandard.co/onthisday-120363/
https://phdb.moph.go.th/main/index/detail/30720
เรียบเรียงโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

#WorldKidneyDay #วันไตโลก
#กระทรวงสาธารณะสุข #ศูนย์สุขภาพจิตที่13

ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้เป็น ‘วันไตโลก’ หรือ ‘World Kidney Day’ (ปี 2564 นี้ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม) เพื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงการบริโภครสชาติเค็ม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
ในปีนี้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนวันไตโลกได้มีหัวข้อหลักว่า
Kidney Health for Everyone Everywhere – Living Well with Kidney Disease (สุขภาพไตดีสำหรับทุกคนทุกที่ - อยู่ดีกินดีแม้เป็นโรคไต)
คือเพื่อเพิ่มการศึกษา การรับรู้การจัดการอาการอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตของผู้ป่วย
สำหรับในประเทศไทยทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้มีคำขวัญออกมาว่า "ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว" โดยมีกิจกรรมตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 13 มีนาคม นี้ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.worldkidneyday.org/2021-campaign/2021-wkd-theme/
https://thestandard.co/onthisday-120363/
https://phdb.moph.go.th/main/index/detail/30720
เรียบเรียงโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

#WorldKidneyDay #วันไตโลก
#กระทรวงสาธารณะสุข #ศูนย์สุขภาพจิตที่13

วันแห่งการใส่ชุดสีน้ำเงิน (National Dress in Blue Day) ตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม (ในปี 2021 คือวันที่ 5)จุดเริ่มต้...
05/03/2021

วันแห่งการใส่ชุดสีน้ำเงิน (National Dress in Blue Day) ตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม (ในปี 2021 คือวันที่ 5)
จุดเริ่มต้นมาจาก เอนิตา มิทเชล (Anita Mitchell) ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 โดยหลังจากที่เธอสูญเสียพ่อและเพื่อนสนิทไปด้วยโรคนี้ เธอจึงอยากให้ผู้คนตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้มากขึ้น
และวันนึงในเดือนมีนาคมเธอกับโรงเรียนของบุตรหลานจัดงานที่เรียกว่า wear in blue ขึ้น ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้รับอนุญาตให้สวมชุดสีน้ำเงินที่สามารถเลือกเองได้โดยการบริจาคเงิน 1 เหรียญให้กับการรับรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่
ต่อมาในปี 2009 เอนิตาได้ตัดสินใจที่จะนำแนวคิดนี้ไปเสนอให้กับสมาพันธ์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon Cancer Alliance)
และในปี 2011 คาเมล มาร์ค วาลโว (Carmen Marc Valvo) นักออกแบบแฟชั่นได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย
หลังจากที่เขาต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเช่นกัน
อย่างไรก็ตามการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำทุกปีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ได้ถึง 60%

ขอบคุณข้อมูลจาก https://happydays365.org/dress-in-blue-day/national-dress-in-blue-day-march/#/?playlistId=0&videoId=0
รูปภาพจาก https://nationaldaycalendar.com/national-dress-in-blue-day-first-friday-in-march/
เรียบเรียงโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

#DressinBlueDay
#มะเร็งลำไส้ใหญ่
#ศูนย์สุขภาพจิตที่13

วันแห่งการใส่ชุดสีน้ำเงิน (National Dress in Blue Day) ตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม (ในปี 2021 คือวันที่ 5)
จุดเริ่มต้นมาจาก เอนิตา มิทเชล (Anita Mitchell) ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 โดยหลังจากที่เธอสูญเสียพ่อและเพื่อนสนิทไปด้วยโรคนี้ เธอจึงอยากให้ผู้คนตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้มากขึ้น
และวันนึงในเดือนมีนาคมเธอกับโรงเรียนของบุตรหลานจัดงานที่เรียกว่า wear in blue ขึ้น ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้รับอนุญาตให้สวมชุดสีน้ำเงินที่สามารถเลือกเองได้โดยการบริจาคเงิน 1 เหรียญให้กับการรับรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่
ต่อมาในปี 2009 เอนิตาได้ตัดสินใจที่จะนำแนวคิดนี้ไปเสนอให้กับสมาพันธ์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon Cancer Alliance)
และในปี 2011 คาเมล มาร์ค วาลโว (Carmen Marc Valvo) นักออกแบบแฟชั่นได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย
หลังจากที่เขาต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเช่นกัน
อย่างไรก็ตามการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำทุกปีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ได้ถึง 60%

ขอบคุณข้อมูลจาก https://happydays365.org/dress-in-blue-day/national-dress-in-blue-day-march/#/?playlistId=0&videoId=0
รูปภาพจาก https://nationaldaycalendar.com/national-dress-in-blue-day-first-friday-in-march/
เรียบเรียงโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

#DressinBlueDay
#มะเร็งลำไส้ใหญ่
#ศูนย์สุขภาพจิตที่13

ย้อนรอยถอดบทเรียนแก้ไขปัญหา "การคุกคามทางเพศ"การคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) เป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยมานาน หลา...
04/03/2021
ย้อนรอยถอดบทเรียนแก้ไขปัญหา "การคุกคามทางเพศ" | workpointTODAY

ย้อนรอยถอดบทเรียนแก้ไขปัญหา "การคุกคามทางเพศ"
การคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) เป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยมานาน หลายกรณีเกิดขึ้นโดยที่ฝ่ายกระทำอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
เรามาดูสกู๊ปพิเศษจากทีมข่าว #workpointTODAY กันนะคะว่าอย่างไร แบบไหน จึงเรียกได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศ โดยในคลิปนี้เป็นกรณีศึกษาจากต่างประเทศค่ะ

ขอบคุณคลิบจากช่อง workpointTODAY ลงวันที่ 27 พ.ย. 2017

#Sexualharassment
#การคุกคามทางเพศ

การคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) เป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยมานาน หลายกรณีเกิดขึ้นโดยที่ฝ่ายกระทำอาจจะไม่รู้.....

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34(วัดม่วงเเค) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622369445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานมีวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ ใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวพบกันค่ะ ส่วนใครที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ค่ะ ที่นั่งเหลือไม่มากแล้ว
สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย ลางร้ายที่คนใกล้ตัวไม่ควรนิ่งนอนใจ หากพบเห็นคนใกล้ตัวมีลักษณะแบบนี้ ไม่ควรปล่อยไว้นานนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจาก #ศูนย์สุขภาพจิตที่13 #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณะสุข Credit. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่
ขอโทษนะครับ ผมขอไฟล์แบบนี้ได้ไหมครับ ขอความกรุณาส่งไฟล์มาที่ผมนะครับ