ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ ศูนย์สุขภาพจิตที่13มีบทบาทภารกิจในด้านการส่งเสริมป้องกันและพัฒนางานด้านสุขภาพจิต จัดตั้งเมื่อ 29 ตุลาคม 2545

เปิดเหมือนปกติ

สวัสดีปีใหม่ 2565 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ขออำนวยอวยพรให้ประชาชนคนไทยทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ...
01/01/2022

สวัสดีปีใหม่ 2565 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ขออำนวยอวยพรให้ประชาชนคนไทยทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงและขอให้ทุกท่าน “ อึด ฮึด สู้”
“อึด” ทำใจให้สงบไตร่ตรองอดทนต่อเรื่องราวที่มากระทบ
“ฮึด” สร้างกําลังใจมีความหวัง
“สู้” ใช้แรงกายแรงใจสติปัญญาร่วมกันต่อสู่โควิด-19
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

สวัสดีปีใหม่ 2565 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ขออำนวยอวยพรให้ประชาชนคนไทยทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงและขอให้ทุกท่าน “ อึด ฮึด สู้”
“อึด” ทำใจให้สงบไตร่ตรองอดทนต่อเรื่องราวที่มากระทบ
“ฮึด” สร้างกําลังใจมีความหวัง
“สู้” ใช้แรงกายแรงใจสติปัญญาร่วมกันต่อสู่โควิด-19
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

สวัสดีปีใหม่ 2565 ในช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงคุณ ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที...
31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565 ในช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงคุณ ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใส ขอให้มีแต่ความสุขเนื่องในวันปีใหม่ ไปจวบจนตลอดทั้งปี
นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สวัสดีปีใหม่ 2565 ในช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงคุณ ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใส ขอให้มีแต่ความสุขเนื่องในวันปีใหม่ ไปจวบจนตลอดทั้งปี
นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สวัสดีปีใหม่ 2565 ขออวยพรให้มีช่วงเวลาที่ดี มีสุขภาพที่ดี พลังใจที่ดี คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนานายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รอง...
30/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565 ขออวยพรให้มีช่วงเวลาที่ดี มีสุขภาพที่ดี พลังใจที่ดี คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา
นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สวัสดีปีใหม่ 2565 ขออวยพรให้มีช่วงเวลาที่ดี มีสุขภาพที่ดี พลังใจที่ดี คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา
นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ช่วงนี้หลายๆสถานที่ยังคงมีการขอผลตรวจโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นแบบ RT-PCR หรือแบบ Rapid Antigen Test (ATK) ดังนั้นเรามาดูวิธี...
30/12/2021

ช่วงนี้หลายๆสถานที่ยังคงมีการขอผลตรวจโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นแบบ RT-PCR หรือแบบ Rapid Antigen Test (ATK) ดังนั้นเรามาดูวิธีการแหย่จมูกที่ถูกวิธีกันค่ะ
1.แหย่ - เงยหน้าขึ้น 45 องศา มองขึ้นไป หายใจเข้าแล้วกลั่นหายใจ แล้วแหย่ไม้เข้าไปในจมูกเพียงครึ่งหัวไม้
2.ยก - ยกปลายไม้ขึ้นให้สูง ให้ไม้ swab ขนานกับเพดานปาก แนวเดียวกันติ่งหู
3.แยง - ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์การตรวจหากเขียนว่า Nasopharyngeal swab ไม้ที่ใช้ตรวจปลายไม้จะค่อนข้างยาว ปลายไม้ swab ต้องชนโพรงหลังจมูก
หากเขียนว่า Nasal swab ไม้จะสั้น แหย่เข้าไปลึกได้เพียงโพรงจมูกด้านหน้า
ทิศทางการแหย่ทั้ง 2 ชนิด ไม่แตกต่างกัน จากนั้นหมุนไม้ 5 วินาที แล้วดึงออก จะมีสารคัตหลั่งเหนียวติดอยู่แล้วจึงนำไปหยดสารทดสอบต่อไป

ขอขอบคุณ infographic จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ช่วงนี้หลายๆสถานที่ยังคงมีการขอผลตรวจโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นแบบ RT-PCR หรือแบบ Rapid Antigen Test (ATK) ดังนั้นเรามาดูวิธีการแหย่จมูกที่ถูกวิธีกันค่ะ
1.แหย่ - เงยหน้าขึ้น 45 องศา มองขึ้นไป หายใจเข้าแล้วกลั่นหายใจ แล้วแหย่ไม้เข้าไปในจมูกเพียงครึ่งหัวไม้
2.ยก - ยกปลายไม้ขึ้นให้สูง ให้ไม้ swab ขนานกับเพดานปาก แนวเดียวกันติ่งหู
3.แยง - ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์การตรวจหากเขียนว่า Nasopharyngeal swab ไม้ที่ใช้ตรวจปลายไม้จะค่อนข้างยาว ปลายไม้ swab ต้องชนโพรงหลังจมูก
หากเขียนว่า Nasal swab ไม้จะสั้น แหย่เข้าไปลึกได้เพียงโพรงจมูกด้านหน้า
ทิศทางการแหย่ทั้ง 2 ชนิด ไม่แตกต่างกัน จากนั้นหมุนไม้ 5 วินาที แล้วดึงออก จะมีสารคัตหลั่งเหนียวติดอยู่แล้วจึงนำไปหยดสารทดสอบต่อไป

ขอขอบคุณ infographic จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
30/12/2021

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

สวัสดีปีใหม่ 2565 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ควา...
29/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สวัสดีปีใหม่ 2565 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก และนักว...
28/12/2021
04 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและนักวิชาการสาธารณสุข -

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก และนักวิชาการสาธารณสุข
โดยให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ของทั้งสองตำแหน่ง มารายงานตัวที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น.
https://bit.ly/3JjZFmG

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินรอบที่ 2 ดังเอกสารแนบมานี้โดยให้ผู้มีรายชื่อมารับการปร...
21/12/2021
03 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิกและนักวิชาการสาธารณสุข - ศูนย์สุข

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินรอบที่ 2 ดังเอกสารแนบมานี้
โดยให้ผู้มีรายชื่อมารับการประเมินในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ขอขอบคุณค่ะ
https://bit.ly/3yLUhUp

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตว...
07/12/2021
02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักจิตวิทยาคลินิกและนักวิชาการสาธารณสุข - ศูนย์สุขภาพจิตที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
โดยให้ผู้มีรายชื่อทั้งสองตำแหน่งเข้ามารับการประเมินในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
(สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ค่ะ)
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564
รายละเอียดอื่นๆ โปรดอ่านตามเอกสารแนบในลิ้งค์นี้นะคะ
https://bit.ly/3Ez3lhx

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า...
07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง...
05/12/2021

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต

"จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด เพราะถ้าพูดทุกคำที่คิด อาจจะผิดทุกครั้งที่พูด" - พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จากเวทีเส...
19/11/2021

"จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด เพราะถ้าพูดทุกคำที่คิด อาจจะผิดทุกครั้งที่พูด" - พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จากเวทีเสวนา สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2564

สวัสดีวันพระใหญ่และสุขสันวันลอยกระทงนะคะ

"จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด เพราะถ้าพูดทุกคำที่คิด อาจจะผิดทุกครั้งที่พูด" - พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จากเวทีเสวนา สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2564

สวัสดีวันพระใหญ่และสุขสันวันลอยกระทงนะคะ

"อุปสรรคในชีวิตวันนี้เราอาจจะมองว่ามันทุกข์นะ  พอมันผ่านไปเราจะขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้และผ่านมันมาไ...
18/11/2021

"อุปสรรคในชีวิตวันนี้เราอาจจะมองว่ามันทุกข์นะ พอมันผ่านไปเราจะขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้และผ่านมันมาได้ สำคัญที่เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นในด้วยมุมมองแบบไหน ให้เราทุกข์น้อยลง"
- อุ๋ย นที เอกวิจิตร นักร้อง/พิธีกร
จาก เวทีเสวนา ME TALK ม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน ตอน ช่วงเวลาวัดใจ ในงานวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2564 อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

#WMHD2021 #วันสุขภาพจิตโลก
#วัดใจไปด้วยกัน #ดูแลใจไปด้วยกัน

"อุปสรรคในชีวิตวันนี้เราอาจจะมองว่ามันทุกข์นะ พอมันผ่านไปเราจะขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้และผ่านมันมาได้ สำคัญที่เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นในด้วยมุมมองแบบไหน ให้เราทุกข์น้อยลง"
- อุ๋ย นที เอกวิจิตร นักร้อง/พิธีกร
จาก เวทีเสวนา ME TALK ม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน ตอน ช่วงเวลาวัดใจ ในงานวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2564 อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

#WMHD2021 #วันสุขภาพจิตโลก
#วัดใจไปด้วยกัน #ดูแลใจไปด้วยกัน

#ประกาศรับสมัครงาน #สมัครงานราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่งดังนี้1.นักจิตวิทยาคลินิก ...
12/11/2021
01 รับสมัคร นักจิตวิทยาคลินิกและนักวิชาการสาธารณสุข - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 22 พย - 3 ธค 2564.pd

#ประกาศรับสมัครงาน #สมัครงานราชการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต
ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่งดังนี้

1.นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

โดยผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34 (วัดม่วงแค) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ
(9.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://bit.ly/3C9oLQg

11/11/2021

วันนี้ 11 เดือน 11 นอกจากจะเป็นวันที่เหล่านักช๊อปจะชอบแล้ว เพราะของเซลล์มีมากมาย แต่ในเกาหลีและญี่ปุ่นถูกตั้งให้เป็นวัน Pocky Day หรือ Pepero Day หรือวันคนโสด ซึ่งการเป็นโสดก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะ มาฟังคุณหมอวรตม์ พูดถึงการมีสุขในความโสดกันค่ะ
ที่มา Tiktok กรมสุขภาพจิต
https://www.tiktok.com/@thaidmh/video/6929072616795884802?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6881184020840875522

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
11/11/2021

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post
09/11/2021

Photos from ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓'s post

วันนี้(7 พย. 64) วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยในวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเ...
07/11/2021

วันนี้(7 พย. 64) วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยในวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ที่ไม่ได้เล็กเหมือนตัว พบกับความสนุก ความบันเทิงและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ไปกับ สถาบันราชานุกูลและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้า mbk กรุงเทพมหานคร
#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2564
#วัดใจไปด้วยกัน

วันนี้(7 พย. 64) วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยในวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ที่ไม่ได้เล็กเหมือนตัว พบกับความสนุก ความบันเทิงและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ไปกับ สถาบันราชานุกูลและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้า mbk กรุงเทพมหานคร
#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2564
#วัดใจไปด้วยกัน

ในวันนี้ (4 พ.ย. 64) งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 มีกิจกรรมน่าสนใจดังนี้ค่ะ- เวทีเสวนาเรื่อง ซึมเศร้า...โรคยอดฮิตหรื...
04/11/2021

ในวันนี้ (4 พ.ย. 64) งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 มีกิจกรรมน่าสนใจดังนี้ค่ะ
- เวทีเสวนาเรื่อง ซึมเศร้า...โรคยอดฮิตหรือเราคิดไปเอง
- ดนตรี สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จากวง Salmon
- เวทีเสวนาเรื่อง วัดใจ...ใครซึมเศร้า
แล้วมาพบกันที่ ชั้น 4 โซน 4 ศูนย์การค้า MBK กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ (4 พ.ย. 64) งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 มีกิจกรรมน่าสนใจดังนี้ค่ะ
- เวทีเสวนาเรื่อง ซึมเศร้า...โรคยอดฮิตหรือเราคิดไปเอง
- ดนตรี สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จากวง Salmon
- เวทีเสวนาเรื่อง วัดใจ...ใครซึมเศร้า
แล้วมาพบกันที่ ชั้น 4 โซน 4 ศูนย์การค้า MBK กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ (3 พ.ย. 64) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยมีกิจกกรมอาทิ- พิธีเปิดและแถลงข่าวงานสัป...
03/11/2021

ในวันนี้ (3 พ.ย. 64) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยมีกิจกกรมอาทิ
- พิธีเปิดและแถลงข่าวงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- พิธีลงนามความร่วมมือกับ AIS
- เวทีเสวนา บทบาท อสม.กับการดูแลสุขภาพจิตในชุมชน
และมินิแฟนมิตติ้งกับหนุ่มไมค์ ภัทรเดช พระเอกสุดฮอตจากช่อง 7
ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โซนเอ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 11.00 น. พิธีเปิดเริ่ม 14.00 น.
แล้วมาพบกันนะคะ
#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2564
#วัดใจไปพร้อมกัน

ในวันนี้ (3 พ.ย. 64) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยมีกิจกกรมอาทิ
- พิธีเปิดและแถลงข่าวงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- พิธีลงนามความร่วมมือกับ AIS
- เวทีเสวนา บทบาท อสม.กับการดูแลสุขภาพจิตในชุมชน
และมินิแฟนมิตติ้งกับหนุ่มไมค์ ภัทรเดช พระเอกสุดฮอตจากช่อง 7
ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โซนเอ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 11.00 น. พิธีเปิดเริ่ม 14.00 น.
แล้วมาพบกันนะคะ
#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2564
#วัดใจไปพร้อมกัน

ขอเชิญชวนทุกท่านมางานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 ณ ชั้น 4 โซนเอ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยในวันนี้ (2 พ.ย. 6...
02/11/2021

ขอเชิญชวนทุกท่านมางานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564
ณ ชั้น 4 โซนเอ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
โดยในวันนี้ (2 พ.ย. 64) มาในหัวข้อ
"ปรับตัวอย่างไร? ในยุค New Normal - Next Normal"
พบกับกิจกรรมดนตรีคลายเครียด พูดคุยกับ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาส เรื่อง "อยู่อย่างไรให้มีความสุขในยุค New Normal"
และคุณณัชชา สุนทรวิเนตร ตีสิบเดย์ LIVE ในเรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่คนเดียว"
แล้วมาพบกันนะคะ
#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2564
#วัดใจไปพร้อมกัน

ขอเชิญชวนทุกท่านมางานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564
ณ ชั้น 4 โซนเอ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
โดยในวันนี้ (2 พ.ย. 64) มาในหัวข้อ
"ปรับตัวอย่างไร? ในยุค New Normal - Next Normal"
พบกับกิจกรรมดนตรีคลายเครียด พูดคุยกับ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาส เรื่อง "อยู่อย่างไรให้มีความสุขในยุค New Normal"
และคุณณัชชา สุนทรวิเนตร ตีสิบเดย์ LIVE ในเรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่คนเดียว"
แล้วมาพบกันนะคะ
#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2564
#วัดใจไปพร้อมกัน

สวัสดีวันพระ สาธุ สาธุ สาธุ🙏🙏🙏"คนเราเกิดมาเมื่อไหร่...เรารู้ แต่จะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่...เราไม่รู้ ขอแค่มีสุขภาพจิตที่ดี...
29/10/2021

สวัสดีวันพระ สาธุ สาธุ สาธุ🙏🙏🙏
"คนเราเกิดมาเมื่อไหร่...เรารู้ แต่จะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่...เราไม่รู้ ขอแค่มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข ให้ทำอะไรที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์"
พระมหาสมปอง
#วัดใจไปด้วยกัน #ดูแลใจไปด้วยกัน

สวัสดีวันพระ สาธุ สาธุ สาธุ🙏🙏🙏
"คนเราเกิดมาเมื่อไหร่...เรารู้ แต่จะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่...เราไม่รู้ ขอแค่มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข ให้ทำอะไรที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์"
พระมหาสมปอง
#วัดใจไปด้วยกัน #ดูแลใจไปด้วยกัน

"ลองหาความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ในทุกๆวันสะสมไว้ หมั่นคอยสังเกตอารมณ์และความคิดของตนเอง ถ้าวันใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกท้...
28/10/2021

"ลองหาความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ในทุกๆวันสะสมไว้ หมั่นคอยสังเกตอารมณ์และความคิดของตนเอง ถ้าวันใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง เราจะได้มีการปรับกระบวนความคิดของเราให้กลับมามีความสุขและยิ้มได้อีกครั้ง" - หมอวิ วิมลรัตน์ วันเพ็ญ
จากเวทีเสวนาสุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน
ในงานวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2564
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
#วัดใจไปด้วยกัน #ดูแลใจไปด้วยกัน

"ลองหาความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ในทุกๆวันสะสมไว้ หมั่นคอยสังเกตอารมณ์และความคิดของตนเอง ถ้าวันใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง เราจะได้มีการปรับกระบวนความคิดของเราให้กลับมามีความสุขและยิ้มได้อีกครั้ง" - หมอวิ วิมลรัตน์ วันเพ็ญ
จากเวทีเสวนาสุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน
ในงานวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2564
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
#วัดใจไปด้วยกัน #ดูแลใจไปด้วยกัน

รวมภาพข่าวสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
28/10/2021

รวมภาพข่าวสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564

23 ตุลาคม 2564 ทีมสุขภาพจิตศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  ร่วมบูรณาการกิจกกรรมดู...
23/10/2021

23 ตุลาคม 2564 ทีมสุขภาพจิตศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ร่วมบูรณาการกิจกกรรมดูแลจิตใจวัยรุ่นและเยาวชน ในการฉีควัคซีนโควิด19 สำหรับนักเรียน 12-17 ปี ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โดยมีอาจารย์นบุษกร วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้...
23/10/2021

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

15 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศ...
15/10/2021

15 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้ปี 2008 เป็นสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก
โดยในปี 2021 นี้มาในธีม Our Future is at Hand – Let's Move Forward Together อนาคตอยู่ใกล้แค่เอื้อม มาก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
อย่างไรแล้วเราทุกคนควรหันมาใส่ใจกับการทำความสะอาดมือกันให้มากขึ้นนะคะ

#วันล้างมือโลก
#วันล้างมือโลก2564
#GHWD2021

15 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้ปี 2008 เป็นสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก
โดยในปี 2021 นี้มาในธีม Our Future is at Hand – Let's Move Forward Together อนาคตอยู่ใกล้แค่เอื้อม มาก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
อย่างไรแล้วเราทุกคนควรหันมาใส่ใจกับการทำความสะอาดมือกันให้มากขึ้นนะคะ

#วันล้างมือโลก
#วันล้างมือโลก2564
#GHWD2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต...
13/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

วันนี้ อย่าลืมมาพบกับ inspirational solo talk ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยใน ME Talk ม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน ตั้งแต่...
10/10/2021

วันนี้ อย่าลืมมาพบกับ inspirational solo talk ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยใน ME Talk ม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป ทาง Facebook Fanpage กรมสุขภาพจิตนะคะ

#วันสุขภาพจิตโลก2564
#WMHD2021
#วัดใจไปด้วยกัน
#กรมสุขภาพจิต

วันนี้ อย่าลืมมาพบกับ inspirational solo talk ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยใน ME Talk ม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป ทาง Facebook Fanpage กรมสุขภาพจิตนะคะ

#วันสุขภาพจิตโลก2564
#WMHD2021
#วัดใจไปด้วยกัน
#กรมสุขภาพจิต

มาร่วมวัดใจไปกับ พส.พระมาหาสมปอง / แม่สิตางค์ / DJ.อาร์ต / แอนนาชวนชื่น และ คุณหมอวิ เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 2564  ในหัว...
08/10/2021

มาร่วมวัดใจไปกับ พส.พระมาหาสมปอง / แม่สิตางค์ / DJ.อาร์ต / แอนนาชวนชื่น และ คุณหมอวิ เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 2564 ในหัวข้อ "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน”
ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป
ทาง Facebook Fanpage กรมสุขภาพจิต https://facebook.com/THAIDMH/

#วันสุขภาพจิตโลก2564
#WMHD2021
#วัดใจไปด้วยกัน
#กรมสุขภาพจิต

มาร่วมวัดใจไปกับ พส.พระมาหาสมปอง / แม่สิตางค์ / DJ.อาร์ต / แอนนาชวนชื่น และ คุณหมอวิ เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 2564 ในหัวข้อ "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน”
ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป
ทาง Facebook Fanpage กรมสุขภาพจิต https://facebook.com/THAIDMH/

#วันสุขภาพจิตโลก2564
#WMHD2021
#วัดใจไปด้วยกัน
#กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต จัดโครงการ ADHD Awaness Month สามารถติดตามได้ได้ที่ https://www.facebook.com/smartteencamri/photos/a.155333...
05/10/2021

กรมสุขภาพจิต จัดโครงการ ADHD Awaness Month สามารถติดตามได้ได้ที่
https://www.facebook.com/smartteencamri/photos/a.1553333828120465/4316959888424498/

เชิญรับชมเสวนาออนไลน์ “ หัวข้อ สังคมไทย เข้าใจสมาธิสั้น “

#สมาธิสั้นชีวิตเดินต่อได้เเค่เข้าใจ
#ADHD #adhdawareness

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34(วัดม่วงเเค) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622369445

เว็บไซต์

http://www.mhc13.dmh.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานมีวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ ใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวพบกันค่ะ ส่วนใครที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ค่ะ ที่นั่งเหลือไม่มากแล้ว
สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย ลางร้ายที่คนใกล้ตัวไม่ควรนิ่งนอนใจ หากพบเห็นคนใกล้ตัวมีลักษณะแบบนี้ ไม่ควรปล่อยไว้นานนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจาก #ศูนย์สุขภาพจิตที่13 #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณะสุข Credit. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่
ขอโทษนะครับ ผมขอไฟล์แบบนี้ได้ไหมครับ ขอความกรุณาส่งไฟล์มาที่ผมนะครับ