กองกำกับการ 2 บก.ปอศ.

กองกำกับการ 2 บก.ปอศ. กก. 2 บก.ปอศ. เป็นหน่วยงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท

23/10/2023

23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่ เคารพรักของพสกนิกร

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า "วันปิยมหาราช"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

#ปิยมหาราช #ปิยมหาราชรำลึก #23ตุลาคมวันปิยมหาราช #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #ปอศ #สอบสวนกลาง

22/10/2023
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 66 เวลาประมาณ 09.40 น. ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวง...
18/10/2023

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 66 เวลาประมาณ 09.40 น. ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงพระโขนง ในความผิดฐาน “ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร” สถานที่จับกุม ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน...
13/10/2023

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ขอเชิญประชาชน ร่วมรับชมการแสดงดนตรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
11/10/2023

ขอเชิญประชาชน ร่วมรับชมการแสดงดนตรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จาก วงดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามม้านางเลิ้ง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยแบ่งจุดแสดงเป็น ๒ จุด

๑. จุดพักคอยประชาชน โซนโรงครัวพระราชทาน
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๒. สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๙
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.

#วันนวมินทรมหาราช
#อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

🎯 เปิดปฏิบัติการจับโรงงานลำลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาคัดแยกทองแดงส่งกลับต่างประเทศ 📢📢
11/10/2023

🎯 เปิดปฏิบัติการจับโรงงานลำลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาคัดแยกทองแดงส่งกลับต่างประเทศ 📢📢

ข่าว 3 มิติ

‼️ จับกุมตามหมายจับ ‼️เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 66 เวลาประมาณ 17.00 น. ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต...
11/10/2023

‼️ จับกุมตามหมายจับ ‼️
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 66 เวลาประมาณ 17.00 น. ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลพัทยา ในความผิดฐาน “ร่วมกันหลีกเลี่ยงข้อจำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 244 , 252 และมาตรา 253 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 2560”

10/10/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

‼️ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ‼️เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 66 ชุดปฏิบัติการ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา...
09/10/2023

‼️ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ‼️

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 66 ชุดปฏิบัติการ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ในข้อหา “ร่วมกันไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกที่ออกตามประมวลรัษฎากร" จับกุมตัวได้ที่ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2566 กก.2 บก.ปอศ. โดยชุดปฏิบัติการที่ 2 ร่วม ยุทธการ “สอบสวนกลางกวาดล้างปืนเถื่อน season 3 “
09/10/2023

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2566 กก.2 บก.ปอศ. โดยชุดปฏิบัติการที่ 2 ร่วม ยุทธการ “สอบสวนกลางกวาดล้างปืนเถื่อน season 3 “

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 66 ชุดปฏิบัติการที่ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้จับกุมตัวผู้ต้องหา​ตามหมายจับศาลอาญา​ ในข้อหา“ร่วมกันหลีกเลี่ยง...
06/10/2023

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 66 ชุดปฏิบัติการที่ 1 กก.2 บก.ปอศ. ได้จับกุมตัวผู้ต้องหา​ตามหมายจับศาลอาญา​ ในข้อหา“ร่วมกันหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกง หรืออุบาย หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน" จับกุมตัวได้ที่บริเวณ อ.เมืองฯจ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 66 ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา“ร่วมกันนำใบก...
06/10/2023

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 66 ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.2 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา“ร่วมกันนำใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 90/4(7),90/5”

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ปอศ. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลู...
06/10/2023

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ปอศ. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยทำบุญสวดมนต์​ ถวายสังฆทาน พร้อมทั้งถวายปัจจัย ข้าวสารและน้ำดื่ม ณ วัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการแสดงออกถ...
28/09/2023

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

28/09/2023

ข่าวเด็ด 7 สี - ตํารวจ บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมควบคุมมลพิษ เข้าตรวจค้นโรงงาน 2 แห่ง ....

28/09/2023

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

27/09/2023

ตำรวจ ปอศ.บุกจับกรรมการบริษัทส่งออกคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ไอที เลี่ยงภาษี 196 ล้าน

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สม...
24/09/2023

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472

 #สอบสวนกลาง  #เกษียณอายุราชการ  #เกษียณสุข
23/09/2023

#สอบสวนกลาง #เกษียณอายุราชการ #เกษียณสุข

16/09/2023

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกรวบกรรมการบริษัท หลีกเลี่ยงการเสียภาษีและขอภาษีเงินคืนเป็นเท็จ รัฐเสียหายกว่า 196 ล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม น.ส.สายฝน หรือ ชุติมันต์ฯ โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรฯ” สถานที่จับกุม บริเวณหน้าบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนปัญญารามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
สืบเนื่องจาก กรมสรรพากรได้มาร้องทุกข์ ให้พิจารณาดำเนินคดีอาญาความผิดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์ ที่มีพฤติการณ์ในการขอคืนภาษีเป็นเท็จ พบผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ทั้งสามแห่ง ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินการประกอบธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายและส่งออกอุปกรณ์ไอที และมีผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัท จากการตรวจสอบประวัติการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ต้องหา พบว่ามีการยื่นรายได้อยู่ที่ประมาณ 5 แสนบาท และมีการขอคืนภาษีบางส่วนที่ใช้สิทธิลดหย่อน แต่จากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาพบว่าช่วงระหว่างปี พ.ศ.2555-2558 ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีจากบริษัทฯ ทั้งสามแห่ง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 196 ล้านบาท
กรมสรรพากรเรียกผู้ต้องหาไปชี้แจงเกี่ยวกับเงินที่เข้าบัญชี แต่ผู้ต้องหาไม่สามารถชี้แจงได้ พิจารณาแล้วเป็นความผิดซึ่งผู้ต้องหาจะต้องเสียภาษีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 196 ล้านบาท จึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ดำเนินการขอศาลเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหา นำกำลังไปบริเวณดังกล่าว และเข้าจับกุม นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผลปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. และ พ.ต.อ.ชัชวาล ชูชัยเจริญ ผกก.2 บก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.ต.วรรลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอศ.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน
#เสียภาษี #ขอคืนภาษี #ตำรวจสอบสวนกลาง

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.66 ที่ผ่านมา กก.2 บก.ปอศ.นำกำลังร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า...
06/09/2023

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.66 ที่ผ่านมา กก.2 บก.ปอศ.นำกำลังร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยทำบุญสวดมนต์ ถวายสังฆทาน ณ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
#จิตอาสา
#ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

26/08/2023

ถูกใจ 207 ครั้ง 2 ความคิดเห็น "Flash News 26 ส.ค. 66 “ตำรวจ” ร่วม “สรรพสามิต” ตรวจยึดบุหรี่หนีภาษีกว่า 2 พันซอง"

‘ปอศ.’ ทลายโกดังของหนีภาษีเมืองปราการ ผงะเจอนับแสนชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท... สามารถติดตามต่อได้ที่ :
02/08/2023

‘ปอศ.’ ทลายโกดังของหนีภาษีเมืองปราการ ผงะเจอนับแสนชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท... สามารถติดตามต่อได้ที่ :

"ตำรวจ ปอศ." บุกทลายโกดังของนายทุนจีน ย่าน ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ผงะเจอสินค้านำเข้าจากต่างประเท.....

26/07/2023

ตำรวจ ปอศ. ยึด "บุหรี่เถื่อน" สองหมื่นซอง

26/07/2023

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2566
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/thanks

26/07/2023

ปอศ. นำกำลังบุกรวบ กรรมการบริษัทค้าเหล็ก ปลอมใบกำกับภาษี เสียหายกว่า 160 ล้าน หลังหนีกบดานเชียงราย เปิดปากปฏ...

13/07/2023

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกรวบเจ้าของบริษัทค้าแร่โลหะ
ออกใบกำกับภาษีปลอม รัฐฯ เสียหายกว่าร้อยล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม นายประทานฯ ในฐานความผิด “ร่วมกันหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร, ร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามมาตรา 86/13 แห่งประมวลรัษฎากร และร่วมกันเจตนา หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกง หรืออุบาย หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน”
สถานที่จับกุม อพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่ง ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจาก กรมสรรพากรได้มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทดังกล่าว ดำเนินการประกอบธุรกิจประเภทกิจการค้าแร่โลหะทุกชนิดทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัทฯ หลีกเลี่ยงภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งออกใบกำกับภาษีปลอม ทำให้รัฐได้รับความเสียหายกว่า 100,000,000 บาท พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินการขอศาลเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาดังกล่าว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กก.2 บก.ปอศ. ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปพักอาศัยที่บริเวณอพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่ง ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังไปดักรอ บริเวณลานจอดรถอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว และผู้ต้องหาได้ปรากฏตัวบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผลปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.ชัชวาล ชูชัยเจริญ ผกก.2 บก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอศ.
.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน

#หนีภาษี #ออกใบภาษีปลอม #ตำรวจสอบสวนกลาง

07/07/2023
https://s.ch7.com/655435
06/07/2023

https://s.ch7.com/655435

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ป....

04/07/2023

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

กก.2 บก.ปอศ. จับกุมผู้บริหารบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างกำมะลอ แพะรับบาปโกงออกใบกำกับภาษีค่า 15 ล้าน
16/06/2023

กก.2 บก.ปอศ. จับกุมผู้บริหารบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างกำมะลอ แพะรับบาปโกงออกใบกำกับภาษีค่า 15 ล้าน

ปอศ. จับผู้บริหารบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างกำมะลอ โดนเชิดเป็นแพะรับบาปโกงออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเท็จ 2 ปี .....

12/06/2023

#สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน #ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566
--
การนี้ ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักพระราชวัง #ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

05/05/2023

ตำรวจสอบสวนกลางตรวจค้นโกดังสินค้า แอบอ้างชื่อคิงเพาเวอร …

ที่อยู่

อาคารพิทักษ์สันติ ชั้น 8 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6621919191

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกำกับการ 2 บก.ปอศ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ