Alfa GPS tracking :: ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม

Alfa GPS tracking :: ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม "ป้องกันรถหาย ต้องติด GPS Tracking ให้กับรถที่คุณรัก " มีใบรับรองขนส่ง ต่อทะเบียนได้ " ป้องกันรถหาย ต้องติด GPS Tracking ให้กับรถที่คุณรัก " GPS tracking เป็นระบบปฏิบัติการจัดการยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการจัดการระบบขนส่งที่สามารถตรวจสอบการทางานได้ตลอดเวลา จึงเหมาะสาหรับกลุ่มธุรกิจองค์กร กิจการที่มีการบริหารงานยานพาหนะ ที่ยังขาดระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพมาตอบสนอง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หรือ กิจการได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการนำระบบ GPS Tracking System มาใช้จึงสนับสนุนงานบริหาร การใช้ยานพาหนะได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถนาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน การใช้ยานพาหนะตามจริงได้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย จากการใช้ยานพาหนะที่ไม่จาเป็น หรือผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งลดการสูญเสีย และ ติดตามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง หรือใช้ยานพาหนะได้อย่างทันท่วงที

เปิดเหมือนปกติ

03/11/2020
หมอทีม Dr.Team นั่งเฉยๆ ก็ผอมได้

หมอทีม Dr.Team นั่งเฉยๆ ก็ผอมได้

ที่สุดของสาเหตุ ทาครีมแล้วหน้าไม่เด้ง ♥️♥️
.
.
แบ่งปัน by #หมอทีม

credit ตัดต่อคลิป โดยครูฟิล์ม Media Expert ⤵️
https://www.facebook.com/ครูฟิล์ม-Media-Expert-106423277923859/

Alfa GPS tracking :: ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม
03/11/2020

Alfa GPS tracking :: ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม

โปรโมชั่นครบรอบ13ปีบริษัทอัลฟ่าจีพีเอส

โปรโมชั่นครบรอบ13ปีบริษัทอัลฟ่าจีพีเอส
03/11/2020

โปรโมชั่นครบรอบ13ปีบริษัทอัลฟ่าจีพีเอส

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
03/11/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ธ  สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
13/10/2020

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
01/10/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
31/08/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
29/08/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
28/08/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
27/08/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ทรงพระเจริญ
12/08/2020

ทรงพระเจริญ

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
11/08/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
28/07/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
28/07/2020

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
22/07/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
22/07/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
15/07/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
03/07/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
27/06/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
22/06/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
18/06/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
15/06/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ทรงพระเจริญ
03/06/2020

ทรงพระเจริญ

Photos from Alfa GPS tracking :: ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม's post
29/05/2020

Photos from Alfa GPS tracking :: ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม's post

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
28/05/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
10/04/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
09/03/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
04/03/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

วันอาทิตยทางบริษัทอัลฟ่าก็ไห้บริการติดตั้งนะครับ
01/03/2020

วันอาทิตยทางบริษัทอัลฟ่าก็ไห้บริการติดตั้งนะครับ

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
14/02/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หร...
11/02/2020

ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์จีพีเอสที่ผ่านการรับรองกรมขนส่งจากเราครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-7961820 ถึง 22 หรือ Add LINE โดยเสริช ID คำว่า @alfaGPS
#จีพีเอส #GPStracking #ผ่านการรับรองกรมขนส่ง

ที่อยู่

48/41 โครงการพรีเมี่ยม เพลส 8 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0814925944

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Alfa GPS tracking :: ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Alfa GPS tracking :: ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด