NHA marketing ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ แฟนเพจทางการของฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ โทร.1615

เปิดเหมือนปกติ

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะผู...
08/10/2021

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

อีกหนึ่งความลงตัว บนทำเลแห่งความสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ใกล้ทางด่วน เข้าออกได้หลายเส้นทาง 🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการช...
07/10/2021

อีกหนึ่งความลงตัว บนทำเลแห่งความสะดวก
ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ใกล้ทางด่วน เข้าออกได้หลายเส้นทาง
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนนทบุรี (วัดกู้ 3)
อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
🔷ราคาเริ่มต้น 6.5 แสนบาท
🔷จองเพียง 99 บาท
🔷 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนนทบุรี (วัดกู้ 3)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1259
สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1
📞 08 4387 4042 , 0 2573 0656
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ธ.ค. 2564
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

อีกหนึ่งความลงตัว บนทำเลแห่งความสะดวก
ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ใกล้ทางด่วน เข้าออกได้หลายเส้นทาง
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนนทบุรี (วัดกู้ 3)
อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
🔷ราคาเริ่มต้น 6.5 แสนบาท
🔷จองเพียง 99 บาท
🔷 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนนทบุรี (วัดกู้ 3)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1259
สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1
📞 08 4387 4042 , 0 2573 0656
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ธ.ค. 2564
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

อาคารชุดพักอาศัยที่แวดล้อมด้วยความสะดวก ฟังก์ชั่นครบครัน🏢โครงการฯ พหลโยธิน กม.44อาคารชุด 5 ชั้น  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้...
07/10/2021

อาคารชุดพักอาศัยที่แวดล้อมด้วยความสะดวก ฟังก์ชั่นครบครัน
🏢โครงการฯ พหลโยธิน กม.44
อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก และระเบียงซักล้าง
🔷 ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท
🔷 จองเพียง 99 บาท
🔷 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1277
สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาประชานิเวศน์
โทร 08 4387 4064
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

อาคารชุดพักอาศัยที่แวดล้อมด้วยความสะดวก ฟังก์ชั่นครบครัน
🏢โครงการฯ พหลโยธิน กม.44
อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก และระเบียงซักล้าง
🔷 ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท
🔷 จองเพียง 99 บาท
🔷 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1277
สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาประชานิเวศน์
โทร 08 4387 4064
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

อาคารชุดพักอาศัยที่ใกล้ทุกความสะดวก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยฟังก์ชั่นที่ให้คุณครบทุกความต้องการ🏢โครงการเคหะชุมชนและบริกา...
07/10/2021

อาคารชุดพักอาศัยที่ใกล้ทุกความสะดวก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ด้วยฟังก์ชั่นที่ให้คุณครบทุกความต้องการ
🏢โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34)
อาคารชุด 5 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก และระเบียงซักล้าง
🔷 ราคาเริ่มต้น 5.70 แสนบาท
🔷 จองเพียง 99 บาท
🔷 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1277
สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาประชานิเวศน์
โทร 08 4387 4064
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

อาคารชุดพักอาศัยที่ใกล้ทุกความสะดวก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ด้วยฟังก์ชั่นที่ให้คุณครบทุกความต้องการ
🏢โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34)
อาคารชุด 5 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก และระเบียงซักล้าง
🔷 ราคาเริ่มต้น 5.70 แสนบาท
🔷 จองเพียง 99 บาท
🔷 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1277
สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาประชานิเวศน์
โทร 08 4387 4064
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

พบกับโครงการจากการเคหะแห่งชาติ ในทำเลจังหวัดปทุมธานี🏠โครงการฯ ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 1 ห้องนอน ...
07/10/2021

พบกับโครงการจากการเคหะแห่งชาติ ในทำเลจังหวัดปทุมธานี
🏠โครงการฯ ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)
อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียง
🔷ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท
🔷จองเพียง 99 บาท
🔷 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1263
สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3
โทร 0 2150 4160-1
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

พบกับโครงการจากการเคหะแห่งชาติ ในทำเลจังหวัดปทุมธานี
🏠โครงการฯ ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)
อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียง
🔷ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท
🔷จองเพียง 99 บาท
🔷 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1263
สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3
โทร 0 2150 4160-1
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล)” 2 มาตรการ สำห...
07/10/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล)”
2 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 บ้านเช่าราคาพิเศษ เช่าเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1263
สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3
โทร 0 2150 4160-1
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล)”
2 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 บ้านเช่าราคาพิเศษ เช่าเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1263
สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3
โทร 0 2150 4160-1
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ปทุมธานี (บางคูวัด)” 2 มาตรการ สำหรับลูก...
07/10/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ปทุมธานี (บางคูวัด)”
2 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 บ้านเช่าราคาพิเศษ เช่าเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1263
สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3
โทร 0 2150 4160-1
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ปทุมธานี (บางคูวัด)”
2 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 บ้านเช่าราคาพิเศษ เช่าเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1263
สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3
โทร 0 2150 4160-1
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

การเคหะแห่งชาติขยายเวลามาตรการช่วยเหลือคนอยากมีบ้าน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 ด้วย 3 มาตรการ สำหรับลูกค้...
07/10/2021

การเคหะแห่งชาติขยายเวลามาตรการช่วยเหลือคนอยากมีบ้าน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 ด้วย 3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ 56 โครงการ*
🔹 ราคาขาย 250,000 – 520,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 85 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านเช่าราคาถูก!!!การเคหะแห่งชาติเปิดลงทะเบียนจองสิทธิโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ...
02/10/2021

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านเช่าราคาถูก!!!

การเคหะแห่งชาติเปิดลงทะเบียนจองสิทธิโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 5 โครงการ
1. โครงการอาคารเช่าฯ จ.มหาสารคาม
2. โครงการอาคารเช่าฯ จ.อุบลราชธานี
3. โครงการอาคารเช่าฯ จ.สุรินทร์ (สลักได)
4. โครงการอาคารเช่าฯ จ.กาญจนบุรี
5. โครงการอาคารเช่าฯ จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธิได้ทาง
Line OA : @nha.thailand หรือทาง www.nha.co.th/nha-low-income/
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564

*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการได้สิทธิเช่าแต่ละโครงการเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1615

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ อุตรดิตถ์ (พิชัย)”3 มาตรการ สำหรับลูกค้า...
29/09/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ อุตรดิตถ์ (พิชัย)”

3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1277
สำนักงานเคหะจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0 5543 1485-6
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ อุตรดิตถ์ (พิชัย)”

3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1277
สำนักงานเคหะจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0 5543 1485-6
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ระยอง (กระแสบน)”3 มาตรการ สำหรับลูกค้าให...
29/09/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ระยอง (กระแสบน)”

3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 420,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 6935 7528
สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1
โทร 0 3802 2047-8
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ ระยอง (กระแสบน)”

3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 420,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 6935 7528
สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1
โทร 0 3802 2047-8
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สระบุรี (หนองไข่น้ำ)”3 มาตรการ สำหรับลูก...
29/09/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สระบุรี (หนองไข่น้ำ)”

3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1277
สำนักงานเคหะจังหวัดสระบุรี
โทร 0 3627 5221
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สระบุรี (หนองไข่น้ำ)”

3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1277
สำนักงานเคหะจังหวัดสระบุรี
โทร 0 3627 5221
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ที่อยู่

การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1615

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NHA marketingผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NHA marketing:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด