NHA marketing ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ แฟนเพจทางการของฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ โทร.1615

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศการเคหะแห่งชาติเรื่อง การงดให้บริการงานขายและชำระเงินในวันที่ 8, 10 และ 15 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่ง...
07/05/2021

ประกาศการเคหะแห่งชาติ
เรื่อง การงดให้บริการงานขายและชำระเงินในวันที่ 8, 10 และ 15 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯ
--------------------------------------------
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความรุนแรงวิกฤตเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการชะลอ ลดการเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

การเคหะแห่งชาติ จึงขอประกาศงดให้บริการงานขายและชำระเงิน ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 8, 10 และ 15 พฤษภาคม 2564 โดยยังคงให้บริการตามปกติ ในระหว่างวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันอาทิตย์) ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจองโครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ สามารถจองบ้านออนไลน์ได้ที่ http://house.nha.co.th ในส่วนของการให้บริการ Call Center 1615 ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในเวลาช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
การเคหะแห่งชาติ

ประกาศการเคหะแห่งชาติ
เรื่อง การงดให้บริการงานขายและชำระเงินในวันที่ 8, 10 และ 15 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯ
--------------------------------------------
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความรุนแรงวิกฤตเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการชะลอ ลดการเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

การเคหะแห่งชาติ จึงขอประกาศงดให้บริการงานขายและชำระเงิน ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 8, 10 และ 15 พฤษภาคม 2564 โดยยังคงให้บริการตามปกติ ในระหว่างวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันอาทิตย์) ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจองโครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ สามารถจองบ้านออนไลน์ได้ที่ http://house.nha.co.th ในส่วนของการให้บริการ Call Center 1615 ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในเวลาช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
การเคหะแห่งชาติ

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะ...
05/05/2021

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติ...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

ดาวน์โหลดฟรี e-book เคหะพลัส+ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จากการเคหะแห่งชาติจุดเริ่มต้นที่ดี..เกิดขึ้นที่ ‘บ้าน’  สัมผัสช่วง...
01/05/2021

ดาวน์โหลดฟรี e-book เคหะพลัส+ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จากการเคหะแห่งชาติ
จุดเริ่มต้นที่ดี..เกิดขึ้นที่ ‘บ้าน’ สัมผัสช่วงเวลาอันแสนอบอุ่น “โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)”
.
โครงการดีๆ ในฉะเชิงเทราที่เข้าใจการใช้ชีวิต แยกสัดส่วนชัดเจน แบ่งโซน 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก รับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง ในราคาเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท

เริ่มต้นช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นทั้งครอบครัวด้วยทำเลดีๆ ย่านลาดขวาง “โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)” กับการเคหะแห่งชาติ

ดาวน์โหลด e-book NHA เคหะพลัส+ ประจำเดือน พฤษภาคม 64
อ่านฟรีๆ 👉 https://bit.ly/3aJQdJz
ใครกำลังมองหาบ้าน-คอนโด ราคาดี ที่สามารถเอื้อมถึงได้
กับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ
จองออนไลน์ http://house.nha.co.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call center 1615
#การเคหะแห่งชาติ #เคหะชุมชนฉะเชิงเทรา #ลาดขวาง

ดาวน์โหลดฟรี e-book เคหะพลัส+ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จากการเคหะแห่งชาติ
จุดเริ่มต้นที่ดี..เกิดขึ้นที่ ‘บ้าน’ สัมผัสช่วงเวลาอันแสนอบอุ่น “โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)”
.
โครงการดีๆ ในฉะเชิงเทราที่เข้าใจการใช้ชีวิต แยกสัดส่วนชัดเจน แบ่งโซน 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก รับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง ในราคาเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท

เริ่มต้นช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นทั้งครอบครัวด้วยทำเลดีๆ ย่านลาดขวาง “โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)” กับการเคหะแห่งชาติ

ดาวน์โหลด e-book NHA เคหะพลัส+ ประจำเดือน พฤษภาคม 64
อ่านฟรีๆ 👉 https://bit.ly/3aJQdJz
ใครกำลังมองหาบ้าน-คอนโด ราคาดี ที่สามารถเอื้อมถึงได้
กับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ
จองออนไลน์ http://house.nha.co.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call center 1615
#การเคหะแห่งชาติ #เคหะชุมชนฉะเชิงเทรา #ลาดขวาง

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติวันระลึกถึงความสำคัญและยกย่องผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน ช่วยขับเคลื่อนระบบเศร...
01/05/2021

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันระลึกถึงความสำคัญและยกย่องผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การเคหะแห่งชาติขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านฟันฝ่าอุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันระลึกถึงความสำคัญและยกย่องผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การเคหะแห่งชาติขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านฟันฝ่าอุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

บ้านแนวคิดบ้านเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้🏠โครงการเคหะชุมชนและบริกา...
29/04/2021

บ้านแนวคิดบ้านเบอร์ 5
ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (บ่อวิน)
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 5.70 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2564
📌 ณ สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 06 3785 4933
สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3
📞 08 4387 4031
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #บ้านเดี่ยว #ชลบุรี #บ่อวิน #บ้านประหยัดพลังงาน #บ้านเบอร์5 #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

บ้านแนวคิดบ้านเบอร์ 5
ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (บ่อวิน)
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 5.70 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2564
📌 ณ สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 06 3785 4933
สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3
📞 08 4387 4031
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #บ้านเดี่ยว #ชลบุรี #บ่อวิน #บ้านประหยัดพลังงาน #บ้านเบอร์5 #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารทรงพระเจริญ...
29/04/2021

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่โครงการฯ ชลบุรี (ศรีราชา 3)เลือกรับโปรโมชั่น📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแ...
24/04/2021

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ ชลบุรี (ศรีราชา 3)
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 250,000 – 520,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 25-30
เมษายน 2564
📌 ณ สำนักงานบูรณาการโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1-2)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 06 3785 4933
สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3
📞 08 4387 4031
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #ชลบุรี #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ ชลบุรี (ศรีราชา 3)
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 250,000 – 520,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 25-30
เมษายน 2564
📌 ณ สำนักงานบูรณาการโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1-2)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 06 3785 4933
สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3
📞 08 4387 4031
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #ชลบุรี #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่โครงการฯ ชลบุรี (ศรีราชา 1-2)เลือกรับโปรโมชั่น📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ป...
23/04/2021

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ ชลบุรี (ศรีราชา 1-2)
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 250,000 – 520,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 25-30
เมษายน 2564
📌 ณ สำนักงานบูรณาการโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1-2)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 06 3785 4933
สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3
📞 08 4387 4031
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #ชลบุรี #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ ชลบุรี (ศรีราชา 1-2)
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 250,000 – 520,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 25-30
เมษายน 2564
📌 ณ สำนักงานบูรณาการโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1-2)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 06 3785 4933
สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3
📞 08 4387 4031
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #ชลบุรี #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

อยากซื้อบ้านแต่ไม่สะดวกไปดูโครงการ การเคหะแห่งชาติมีอีกหนึ่งทางเลือกมาให้คุณ ที่สามารถพาคุณชมบ้านตัวอย่างได้ทุกมุมทุกองศ...
23/04/2021

อยากซื้อบ้านแต่ไม่สะดวกไปดูโครงการ การเคหะแห่งชาติมีอีกหนึ่งทางเลือกมาให้คุณ ที่สามารถพาคุณชมบ้านตัวอย่างได้ทุกมุมทุกองศา เหมือนคุณเข้าชมบ้านตัวอย่างจริง ด้วย VirtualTour แบบ 360 องศา

และโครงการที่เราจะแนะนำให้คุณได้ลองเข้าชมในบรรยากาศแบบ 360 องศา คือโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนปทุมธานี (รังสิต คลอง 10/3) โครงการย่านปทุมธานีที่ตอบโจทย์ของการมีบ้านที่แท้จริง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น แยกสัดส่วนชัดเจน แบ่งโซน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก รับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง ในราคาเริ่มต้นเพียง 7 แสนบาท

👁 ชมบ้านตัวอย่าง ผ่าน Virtual 360 องศา
https://bit.ly/2PbjzJs
📲 Online Booking
http://house.nha.co.th
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 09 1047 1276 หรือ Call Center 1615

อยากซื้อบ้านแต่ไม่สะดวกไปดูโครงการ การเคหะแห่งชาติมีอีกหนึ่งทางเลือกมาให้คุณ ที่สามารถพาคุณชมบ้านตัวอย่างได้ทุกมุมทุกองศา เหมือนคุณเข้าชมบ้านตัวอย่างจริง ด้วย VirtualTour แบบ 360 องศา

และโครงการที่เราจะแนะนำให้คุณได้ลองเข้าชมในบรรยากาศแบบ 360 องศา คือโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนปทุมธานี (รังสิต คลอง 10/3) โครงการย่านปทุมธานีที่ตอบโจทย์ของการมีบ้านที่แท้จริง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น แยกสัดส่วนชัดเจน แบ่งโซน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก รับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง ในราคาเริ่มต้นเพียง 7 แสนบาท

👁 ชมบ้านตัวอย่าง ผ่าน Virtual 360 องศา
https://bit.ly/2PbjzJs
📲 Online Booking
http://house.nha.co.th
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 09 1047 1276 หรือ Call Center 1615

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่โครงการฯ สมุทรปราการ (บางบ่อ)เลือกรับโปรโมชั่น📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ป...
22/04/2021

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ สมุทรปราการ (บางบ่อ)
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 390,000 – 450,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 091 047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
📞 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #สมุทรปราการ #บางบ่อ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ สมุทรปราการ (บางบ่อ)
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 390,000 – 450,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 091 047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
📞 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #สมุทรปราการ #บางบ่อ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่โครงการฯ สมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย) เฟส 1-2เลือกรับโปรโมชั่น📌โปร 1 เช่าซ...
22/04/2021

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ สมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย) เฟส 1-2
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 390,000 – 450,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 091 047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
📞 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #สมุทรปราการ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ สมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย) เฟส 1-2
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 390,000 – 450,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 091 047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
📞 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #สมุทรปราการ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่โครงการฯ สมุทรปราการ (บางบ่อ 3)เลือกรับโปรโมชั่น📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0%...
21/04/2021

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ สมุทรปราการ (บางบ่อ 3)
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 390,000 – 450,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 091 047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
📞 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #สมุทรปราการ #บางบ่อ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติมอบ 3 โปรโมชั่น เพื่อลูกค้าใหม่
โครงการฯ สมุทรปราการ (บางบ่อ 3)
เลือกรับโปรโมชั่น
📌โปร 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)
📌โปร 2 Shock Price 56 โครงการ
⭐️ราคาเริ่มต้น 390,000 – 450,000 บาท
⭐️จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท
📌โปร 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 091 047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
📞 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#บ้านเช่า #การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #สมุทรปราการ #บางบ่อ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

ในช่วงที่ทุกคนลดความเสี่ยงเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น แต่อยากเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย วันนี้การเคหะฯ จะพาคุณชมห้องตัว...
21/04/2021

ในช่วงที่ทุกคนลดความเสี่ยงเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น แต่อยากเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย วันนี้การเคหะฯ จะพาคุณชมห้องตัวอย่างทุกมุมทุกองศา เหมือนคุณเข้าชมโครงการจริง ด้วย VirtualTour แบบ 360 องศา

เรามีอีกหนึ่งโครงการมาแนะนำให้คุณได้ลองเข้าชมในบรรยากาศแบบ 360 องศา กับโครงการฯ ตลาดไท (เทพกุญชร 34) อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขกและระเบียงซักล้าง ที่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ฟังก์ชั่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในราคาเริ่มต้น 5.7 แสนบาท

👁 ชมห้องตัวอย่าง ผ่าน Virtual 360 องศา
https://bit.ly/3v6CnZv
📲 Online Booking
http://house.nha.co.th
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 09 1047 1277, 09 1047 1263 หรือ Call Center 1615

ในช่วงที่ทุกคนลดความเสี่ยงเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น แต่อยากเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย วันนี้การเคหะฯ จะพาคุณชมห้องตัวอย่างทุกมุมทุกองศา เหมือนคุณเข้าชมโครงการจริง ด้วย VirtualTour แบบ 360 องศา

เรามีอีกหนึ่งโครงการมาแนะนำให้คุณได้ลองเข้าชมในบรรยากาศแบบ 360 องศา กับโครงการฯ ตลาดไท (เทพกุญชร 34) อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขกและระเบียงซักล้าง ที่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ฟังก์ชั่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในราคาเริ่มต้น 5.7 แสนบาท

👁 ชมห้องตัวอย่าง ผ่าน Virtual 360 องศา
https://bit.ly/3v6CnZv
📲 Online Booking
http://house.nha.co.th
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 09 1047 1277, 09 1047 1263 หรือ Call Center 1615

ที่อยู่

การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1615

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NHA marketingผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NHA marketing:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด