NHA marketing ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ แฟนเพจทางการของฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ โทร.1615

เปิดเหมือนปกติ

เริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับบ้าน 2 สไตล์ ที่ลงตัวกับทุกรูปแบบการอยู่อาศัย ในราคาหลักแสนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเก...
16/01/2022

เริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับบ้าน 2 สไตล์ ที่ลงตัวกับทุกรูปแบบการอยู่อาศัย ในราคาหลักแสน
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วน 2
📍ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
🏠บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
📌ราคาเริ่มต้น 7.32 แสนบาท
🏠🏠บ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
📌ราคาเริ่มต้น 7.21 แสนบาท
⚡️จองเพียง 799 บาท*
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1265
สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ
โทร 0 4564 4535-7
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

เริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับบ้าน 2 สไตล์ ที่ลงตัวกับทุกรูปแบบการอยู่อาศัย ในราคาหลักแสน
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วน 2
📍ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
🏠บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
📌ราคาเริ่มต้น 7.32 แสนบาท
🏠🏠บ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
📌ราคาเริ่มต้น 7.21 แสนบาท
⚡️จองเพียง 799 บาท*
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1265
สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ
โทร 0 4564 4535-7
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

เริ่มต้นความสมบูรณ์แบบของชีวิตครอบครัว กับบ้านเดี่ยวดีไซน์อบอุ่น ฟังก์ชั่นรองรับทุกรูปแบบการอยู่อาศัยของคนในครอบครัว🏠โคร...
16/01/2022

เริ่มต้นความสมบูรณ์แบบของชีวิตครอบครัว กับบ้านเดี่ยวดีไซน์อบอุ่น ฟังก์ชั่นรองรับทุกรูปแบบการอยู่อาศัยของคนในครอบครัว
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ
📍ถ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
📌ราคาเริ่มต้น 1.862 ล้านบาท
💥จองเริ่ม 10,000 บาท

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1265
สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ
โทร 0 4564 4535-7
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

เริ่มต้นความสมบูรณ์แบบของชีวิตครอบครัว กับบ้านเดี่ยวดีไซน์อบอุ่น ฟังก์ชั่นรองรับทุกรูปแบบการอยู่อาศัยของคนในครอบครัว
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ
📍ถ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
📌ราคาเริ่มต้น 1.862 ล้านบาท
💥จองเริ่ม 10,000 บาท

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1265
สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ
โทร 0 4564 4535-7
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

บ้านเดี่ยวดีไซน์เรียบง่าย ฟังก์ชันครบครัน ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ใช้สอย🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรี (พัฒนานิคม)บ้านเ...
16/01/2022

บ้านเดี่ยวดีไซน์เรียบง่าย ฟังก์ชันครบครัน ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ใช้สอย
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรี (พัฒนานิคม)
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
📍ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
📌ราคาเริ่มต้น 7.4 แสนบาท
⚡️จองเริ่มต้น 1,000 บาท
⚡️ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2565
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรี (พัฒนานิคม)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1264
สำนักงานเคหะจังหวัดลพบุรี
โทร 0 3678 4845-6
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

บ้านเดี่ยวดีไซน์เรียบง่าย ฟังก์ชันครบครัน ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ใช้สอย
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรี (พัฒนานิคม)
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
📍ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
📌ราคาเริ่มต้น 7.4 แสนบาท
⚡️จองเริ่มต้น 1,000 บาท
⚡️ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2565
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรี (พัฒนานิคม)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1264
สำนักงานเคหะจังหวัดลพบุรี
โทร 0 3678 4845-6
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งส...
16/01/2022

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ
กำหนดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครูปี 2565 ไว้ว่า “ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต “

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ
กำหนดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครูปี 2565 ไว้ว่า “ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต “

บ้านเดี่ยวที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต 🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน)บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน...
14/01/2022

บ้านเดี่ยวที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน)
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 8.24 แสนบาท
⚡️จองเพียง 1,000 บาท
⚡️ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2565
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1256
สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี
โทร 0 3240 0208
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด*

บ้านเดี่ยวที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน)
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 8.24 แสนบาท
⚡️จองเพียง 1,000 บาท
⚡️ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2565
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1256
สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี
โทร 0 3240 0208
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด*

อาคารชุดพักอาศัย ไม่ไกลจากมอเตอร์เวย์ ใกล้นิคมอุตสาหกรรมตอบโจย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานย่านลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  🏢โค...
14/01/2022

อาคารชุดพักอาศัย ไม่ไกลจากมอเตอร์เวย์ ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
ตอบโจย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานย่านลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
🏢โครงการเคหะชุมชนและบริการฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)
อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 5 แสนบาท
⚡️จองเพียง 799 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14-27 มกราคม 2565
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1273
สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 08 4387 4036
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

อาคารชุดพักอาศัย ไม่ไกลจากมอเตอร์เวย์ ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
ตอบโจย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานย่านลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
🏢โครงการเคหะชุมชนและบริการฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)
อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 5 แสนบาท
⚡️จองเพียง 799 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14-27 มกราคม 2565
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1273
สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 08 4387 4036
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนโซนบางพลี บนทำเลคุณภาพ สะดวกทุกการเดินทาง 🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมช...
14/01/2022

ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนโซนบางพลี
บนทำเลคุณภาพ สะดวกทุกการเดินทาง
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม 2)
ทาวน์โฮม 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
⚡️ราคาเริ่มต้น 1.95 ล้านบาท
⚡️จองเริ่ม 10,000 บาท

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายโครงการฯ สมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม 2)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1279
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3
โทร 0 2364 2473-4
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนโซนบางพลี
บนทำเลคุณภาพ สะดวกทุกการเดินทาง
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม 2)
ทาวน์โฮม 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
⚡️ราคาเริ่มต้น 1.95 ล้านบาท
⚡️จองเริ่ม 10,000 บาท

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายโครงการฯ สมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม 2)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1279
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3
โทร 0 2364 2473-4
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

พร้อมให้คุณได้จับจองอาคารชุดพักอาศัยทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีเหลืองในราคาเริ่มต้นเพียงหลักแสน❗️❗️❗️ 🏢โครงการเคหะชุม...
12/01/2022

พร้อมให้คุณได้จับจองอาคารชุดพักอาศัย
ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีเหลือง
ในราคาเริ่มต้นเพียงหลักแสน❗️❗️❗️
🏢โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 3) ระยะ 3 ส่วนที่ 1/1-2
อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 5.4 แสนบาท
⚡️จองเพียง 799 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายเทพารักษ์ 3
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1251
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3
โทร 0 2364 2473-4
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

พร้อมให้คุณได้จับจองอาคารชุดพักอาศัย
ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีเหลือง
ในราคาเริ่มต้นเพียงหลักแสน❗️❗️❗️
🏢โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 3) ระยะ 3 ส่วนที่ 1/1-2
อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 5.4 แสนบาท
⚡️จองเพียง 799 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายเทพารักษ์ 3
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1251
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3
โทร 0 2364 2473-4
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติในจังหวัดสุทรปราการ โซนเทพารักษ์หลากหลายทำเลให้เลือกสรร✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบ...
12/01/2022

พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติในจังหวัดสุทรปราการ โซนเทพารักษ์
หลากหลายทำเลให้เลือกสรร
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 2
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 3
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เฟส 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เฟส 2
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู)
จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก
💰จองเพียง 99 บาท*
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายเทพารักษ์ 3
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1251
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3
โทร 2364 2473-4
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติในจังหวัดสุทรปราการ โซนเทพารักษ์
หลากหลายทำเลให้เลือกสรร
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 2
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 3
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เฟส 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เฟส 2
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร 1
✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู)
จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก
💰จองเพียง 99 บาท*
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

📆เปิดจองระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2565
📌ณ สำนักงานขายเทพารักษ์ 3
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1251
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3
โทร 2364 2473-4
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

10/01/2022
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ กคช. โอกาสเพื่อการมีบ้าน EP.01

หมดกังวลเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธนาคารไม่อนุมัติ ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน รายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ท่านก็สามารถมีบ้านได้ง่าย ๆ ผ่อนสบาย ๆ กับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ กคช. ดังเช่นคุณวัชระ อิ่มรบ ผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พ่อและแม่ ด้วยการมีบ้านเป็นของตนเองในวัยเพียง 27 ปี กับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ กคช.

สอบถามรายละเอียดโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กคช. ได้ทาง facebook fanpage NHA marketing หรือ Call Center 1615

8 มกราคม 2565 วันเด็กแห่งชาติเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ร่วมกันปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่...
08/01/2022

8 มกราคม 2565 วันเด็กแห่งชาติ
เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ร่วมกันปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในสังคม เพราะเด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2565 ไว้ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

8 มกราคม 2565 วันเด็กแห่งชาติ
เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ร่วมกันปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในสังคม เพราะเด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2565 ไว้ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา๘ มกราคม ๒๕๖๕ขอพระองค์ทรงพระเจริญค...
08/01/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
๘ มกราคม ๒๕๖๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
๘ มกราคม ๒๕๖๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

ที่อยู่

การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1615

เว็บไซต์

http://www.nha.co.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NHA marketingผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NHA marketing:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับบ้าน 2 สไตล์ ที่ลงตัวกับทุกรูปแบบการอยู่อาศัย ในราคาหลักแสน โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วน 2 📍ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 🏠บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร 📌ราคาเริ่มต้น 7.32 แสนบาท 🏠🏠บ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร 📌ราคาเริ่มต้น 7.21 แสนบาท ⚡️จองเพียง 799 บาท* ⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)* 🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป ▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 🔹เช่าซื้อ-กคช. ▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป ▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) ⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2565 📌ณ สำนักงานขายโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1265 สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ โทร 0 4564 4535-7 💻 Online Booking http://house.nha.co.th/ *ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565 **รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
เริ่มต้นความสมบูรณ์แบบของชีวิตครอบครัว กับบ้านเดี่ยวดีไซน์อบอุ่น ฟังก์ชั่นรองรับทุกรูปแบบการอยู่อาศัยของคนในครอบครัว 🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ 📍ถ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 📌ราคาเริ่มต้น 1.862 ล้านบาท 💥จองเริ่ม 10,000 บาท 📆เปิดจองระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2565 📌ณ สำนักงานขายโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1265 สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ โทร 0 4564 4535-7 💻 Online Booking http://house.nha.co.th/ **รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
บ้านเดี่ยวดีไซน์เรียบง่าย ฟังก์ชันครบครัน ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ใช้สอย 🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรี (พัฒนานิคม) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร 📍ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 📌ราคาเริ่มต้น 7.4 แสนบาท ⚡️จองเริ่มต้น 1,000 บาท ⚡️ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 📆เปิดจองระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2565 📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรี (พัฒนานิคม) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1264 สำนักงานเคหะจังหวัดลพบุรี โทร 0 3678 4845-6 💻 Online Booking http://house.nha.co.th/ **รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
16 มกราคม วันครูแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครูปี 2565 ไว้ว่า “ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต “
บ้านเดี่ยวที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต 🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง ⚡️ราคาเริ่มต้น 8.24 แสนบาท ⚡️จองเพียง 1,000 บาท ⚡️ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2565 📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1256 สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี โทร 0 3240 0208 🖥Online Booking http://house.nha.co.th/ *รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด*
อาคารชุดพักอาศัย ไม่ไกลจากมอเตอร์เวย์ ใกล้นิคมอุตสาหกรรม ตอบโจย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานย่านลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 🏢โครงการเคหะชุมชนและบริการฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง ⚡️ราคาเริ่มต้น 5 แสนบาท ⚡️จองเพียง 799 บาท ⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)* 🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป ▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 🔹เช่าซื้อ-กคช. ▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป ▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14-27 มกราคม 2565 📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1273 สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 08 4387 4036 🖥Online Booking http://house.nha.co.th/ *ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565 **รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนโซนบางพลี บนทำเลคุณภาพ สะดวกทุกการเดินทาง 🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม 2) ทาวน์โฮม 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ⚡️ราคาเริ่มต้น 1.95 ล้านบาท ⚡️จองเริ่ม 10,000 บาท 📆เปิดจองระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2565 📌ณ สำนักงานขายโครงการฯ สมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม 2) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1279 สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3 โทร 0 2364 2473-4 🖥Online Booking http://house.nha.co.th/ *ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565 **รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
พร้อมให้คุณได้จับจองอาคารชุดพักอาศัย ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีเหลือง ในราคาเริ่มต้นเพียงหลักแสน❗️❗️❗️ 🏢โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 3) ระยะ 3 ส่วนที่ 1/1-2 อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง ⚡️ราคาเริ่มต้น 5.4 แสนบาท ⚡️จองเพียง 799 บาท ⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)* 🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป ▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 🔹เช่าซื้อ-กคช. ▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป ▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 📆เปิดจองระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2565 📌ณ สำนักงานขายเทพารักษ์ 3 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1251 สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3 โทร 0 2364 2473-4 🖥Online Booking http://house.nha.co.th/ *ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565 **รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติในจังหวัดสุทรปราการ โซนเทพารักษ์ หลากหลายทำเลให้เลือกสรร ✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 1 ✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 2 ✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 3 ✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เฟส 1 ✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เฟส 2 ✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร 1 ✔️โครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก 💰จองเพียง 99 บาท* ⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)* 🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ▫️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป ▫️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 🔹เช่าซื้อ-กคช. ▫️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป ▫️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 📆เปิดจองระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2565 📌ณ สำนักงานขายเทพารักษ์ 3 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย โทร 09 1047 1251 สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการสาขา 3 โทร 2364 2473-4 🖥Online Booking http://house.nha.co.th/ *ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565 **รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
หมดกังวลเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธนาคารไม่อนุมัติ ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน รายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ท่านก็สามารถมีบ้านได้ง่าย ๆ ผ่อนสบาย ๆ กับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ กคช. ดังเช่นคุณวัชระ อิ่มรบ ผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พ่อและแม่ ด้วยการมีบ้านเป็นของตนเองในวัยเพียง 27 ปี กับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ กคช. สอบถามรายละเอียดโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กคช. ได้ทาง facebook fanpage NHA marketing หรือ Call Center 1615
8 มกราคม 2565 วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ร่วมกันปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในสังคม เพราะเด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2565 ไว้ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ