เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน

เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน

23/08/2023

✨กรมที่ดินชวนรู้ ตอนที่ 3 ✨ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนให้ กรณีบิดามารดาให้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง??? เช็คจากคลิปนี้ได้เลยค่ะ 🍄 #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #โฉนด #ที่ดิน #โฉนดที่ดิน #โอนที่ดินให้ลูก #จดทะเบียน

23/08/2023

✨กรมที่ดินชวนรู้ ตอนที่ 2 ✨ทำยังไงดี…ถ้าโฉนดที่ดินหาย⁉️ #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #โฉนดที่ดิน #โฉนด #ที่ดิน

23/08/2023

การจำนองที่ดิน ทำอย่างไรบ้าง ⁉️ #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #การจำนองที่ดิน #จำนองที่ดิน #จำนอง #จํานองโฉนด #ที่ดิน

การจัดการความรู้ของกรมที่ดิน (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยนำประมวลกฎหม...
17/08/2023

การจัดการความรู้ของกรมที่ดิน (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยนำประมวลกฎหมายที่ดิน ⚖️ มาเผยแพร่ผ่านสื่อวีดิทัศน์ลักษณะ Clip Video (Animation) จำนวน 9 องค์ความรู้
💥สามารถติดตามได้ที่ Infographic ด้านล่าง หรือทางเว็บไซต์กองฝึกอบรม กรมที่ดิน https://www.dol.go.th/train/Pages/KM-Animation.aspx

นางสาวธันย์จิรา ธนาวัฒน์เกษมสุข นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติง...
15/08/2023

นางสาวธันย์จิรา ธนาวัฒน์เกษมสุข นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับนายช่างรังวัดบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเกวลินสฤษดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
#กองฝึกอบรม #กรมที่ดิน

ระวัง ‼️ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกดูดเงิน กรมที่ดิน ❎ไม่โทรหา ❎ไม่ขอแอดไลน์ ❎ไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ...
10/08/2023

ระวัง ‼️ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกดูดเงิน กรมที่ดิน ❎ไม่โทรหา ❎ไม่ขอแอดไลน์ ❎ไม่มีหน้าที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #มิจฉาชีพ #หลอกดูดเงิน

08/08/2023

📌🗃กรมที่ดินเตือนภัย..ระวังแก๊งมิจฉาชีพหลอกดูดเงิน..อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด 🚫❌ #กรมที่ดิน #แก๊งคอลเซ็นเตอร์ #โจร #หลอกลวง #ระวัง #ระวังให้ดี ูดเงินในบัญชี #ห่วงใย #อย่าหลงเชื่อ #อย่า

‼ เริ่มแล้ว 18 มกราคม 2565 สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียม 0.01 #กรมที่ดินขอประชาสัมพันธ์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 0.01 ได้ประ...
18/01/2022

‼ เริ่มแล้ว 18 มกราคม 2565 สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียม 0.01
#กรมที่ดินขอประชาสัมพันธ์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 0.01 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2565 แล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

🏡 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0014.PDF

🏦 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0015.PDF

🏡 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0016.PDF

🏦 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011

เรื่อง 0.01

เริ่มแล้ว 18มกราคม 2565 สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียม 0.01
กรมที่ดินขอประชาสัมพันธ์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 0.01 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จำนวน 2 มาตรการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2565 แล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประเภท ง ตอนพิเศษ ๑๑

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0014.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0015.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0016.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011

📢⚖ สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ...
21/12/2021

📢⚖ สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

🤝🤝🤝เรามาร่วมมือกันพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย เพื่อให้การบังคับใช้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เกิดความคุ้มค่าและลดภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนด้วยกัน

💡📮💡ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. https://law.go.th

2. www.dol.go.th

3. www.dol.go.th/legal

4. https://www.dol.go.th/lawsection77/pages/default.aspx

🥰 พวกเรารอคอยความคิดเห็นของทุกท่านด้วยความตั้งใจ เพราะทุกความคิดเห็นมีค่าต่อการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย 👌🥰👌

🙏🙏🙏"ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ/นะคะ"🙏🙏🙏

05/12/2021

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

กรมที่ดิน ขอเชิญรับชมงานสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar "โฉนดเพื่อชีวิต" เดินหน้า สร้างโอกาส เพิ่มหลักประกันเพื่อประชาชน✨ ...
27/10/2021

กรมที่ดิน ขอเชิญรับชมงานสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar "โฉนดเพื่อชีวิต" เดินหน้า สร้างโอกาส เพิ่มหลักประกันเพื่อประชาชน

✨ รับฟังปฐกถาพิเศษ "ทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แปลง น.ส.3ก เป็นโฉนด” โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

✨ บรรยายพิเศษ "กรมที่ดิน กับนวัตกรรมการให้บริการ" โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

📍วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

รับชมสดได้ทาง : https://www.facebook.com/PRdolfanpage/

#กรมที่ดิน

🔴 Virtual LIVE 🔴

กรมที่ดิน ขอเชิญรับชมงานสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar "โฉนดเพื่อชีวิต" เดินหน้า สร้างโอกาส เพิ่มหลักประกันเพื่อประชาชน

✨ รับฟังปฐกถาพิเศษ "ทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แปลง น.ส.3ก เป็นโฉนด” โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

✨ บรรยายพิเศษ "กรมที่ดิน กับนวัตกรรมการให้บริการ" โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

📍วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

รับชมสดได้ทาง : https://www.facebook.com/PRdolfanpage/

#กรมที่ดิน

เรื่อง สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ตอนที่ 8 คำแนะนำเบื้องต้นในการซื้อคอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเป็นท...
08/09/2021

เรื่อง สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ตอนที่ 8 คำแนะนำเบื้องต้นในการซื้อคอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อหลาย ๆ คน เนื่องจากทำเลดี ใกล้ที่ทำงาน ติดรถไฟฟ้า มีความสะดวก สบายและปลอดภัย แต่จะเลือกซื้อคอนโดแบบไหนดี

วันนี้กรมที่ดินมีคำแนะนำเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดมาฝาก เชิญทุกท่านมาหาคำตอบได้ที่

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง คำแนะนำก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด #กองฝึกอบรม #กรมที่ดิน ... เผยแพร่ ท่านสา...

21/08/2021

เรื่อง โลกยุคนี้อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ครับ

เมื่อวานนี้ไปตรวจราชการออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ผ่านระบบ Web Conference ในประเด็น
- การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อความสะดวก สบาย ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และการดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
- การสร้างการรับรู้ การใช้ e-Qlands นัดหมายล่วงหน้าในการบริการประชาชน
- การบริการ การบริหารอารมณ์ประชาชนช่วง Covid 19
- การสะสางงานค้างออกโฉนดที่ดินสืบเนื่องจากส.ค.1 (ตามโครงการ สนส.)
-การสะสางสารบบที่ดินเพื่อการจดทะเบียน online ต่างสำนักงาน

โลกทุกวันนี้อยูที่ไหนก็ทำงานได้ ทำได้ 24 ชั่วโมง สำคัญต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสและอยู่กับวิกฤติให้ได้ และใช้โอกาสนี้พัฒนาตัวเอง องค์กรให้ก้าวหน้าครับ

21/08/2021
12/08/2021

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

✨ ทรงพระเจริญ ✨

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรกรมที่ดิน และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน : http://doltel.dol.go.th/king10/
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

28/07/2021

กรมที่ดิน เปิดให้บริการแอปพลิเคชัน “SmartLands” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนสามารถใช้แอปจองคิวจดทะเบียน-รังวัด หรือ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน-รูปแปลงที่ดินได้ทั่วประเทศ และบริการอื่น ๆ รวมกว่า 18 รายการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ทำให้สะดวก ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และห่างไกลจากโควิด-19

“SmartLands : แอปเดียวจบ...ครบทุกเรื่องที่ดิน”

📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2...
25/06/2021

📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว ตามรอบระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดไว้
✅ ทั้งนี้ การให้ความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรมที่ดินเป็นอย่างยิ่ง 🙏🙏🙏

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ :

https://www.dol.go.th/legal/Pages/newlaw_comment.aspx

#สำนักกฎหมายกรมที่ดิน #เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน

03/06/2021

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

31/05/2021
📣 มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ 2 มาตรการ ดังนี้     1. มาตรการ “ส...
17/05/2021

📣 มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ 2 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการ “สินเชื่อฟื้นฟู” (Soft loan)
2. มาตรการ “พักทรัพย์ พักหนี้” (Asset Warehousing)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0005.PDF

04/05/2021

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

“ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

29/04/2021

เรื่อง สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน

ยังจำกันได้ไหมครับ ในปีที่แล้วในวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ผมได้กล่าวว่า “กรมที่ดินยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน แต่สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะเป็นศูนย์กลางได้ คือ ประชาชนต้องมีความรู้ในภารกิจของกรมที่ดิน ยิ่งรู้มากเท่าไหร่การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดความเข้าอกเข้าใจกันในการทำงานครับ

วันนี้ ผมได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 เรื่อง มีชื่อเรื่องว่า “สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน (Encyclopedia of Lands)” โดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ดินมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราต้องยอมรับว่างานเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายที่ดิน มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นค่อนข้างมาก จึงทำให้บางครั้งการสื่อความหมายทำความเข้าใจอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น ผมจึงได้จัดทำสารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนขึ้น ในรูปแบบคลิปวีดิโอสั้น ๆ ความยาว 3-5 นาที เพื่ออธิบายเรื่องที่มีความยุ่งยากและมักจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนบ่อยครั้งให้ประชาชนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ปัจจุบันได้จัดทำขึ้น 26 หมวด มากกว่า 160 องค์ความรู้ และทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมที่แล้ว จำนวน 12 เรื่อง จึงขอเชิญชวนแฟนเพจทุกท่าน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ หากจะไปทำธุรกรรมที่ดินเรื่องใดก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นร่วมกัน ที่สำคัญจะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของกรมที่ดิน เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง

ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมและศึกษาเรียนรู้กับ “สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน” ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ทาง SMARTLANDS Application เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หรือทาง Youtube “สถานี KM-DOL” ของกรมที่ดิน ครับ

👉 https://youtu.be/tKoX9swxSf4

กรมที่ดินมีโครงการ “บอกดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารสิทธิประเภท ...
21/04/2021

กรมที่ดินมีโครงการ “บอกดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารสิทธิประเภท ส.ค.1 น.ส.3 หรือ น.ส.3ก. สามารถแจ้งข้อมูลที่ดินของท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วประเทศให้กรมที่ดินทราบ ผ่านระบบไลน์และช่องทางการสื่อสารได้มากถึง 4 ช่องทาง ซึ่งกรมที่ดินจะนำข้อมูลที่ดินของท่านไปวางแผนและบริหารจัดการในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศต่อไป เชิญรับชมได้ที่

โครงการบอกดิน กรมที่ดิน #บอกดิน #บอกดิน2 #กรมที่ดิน

15/04/2021
15/04/2021

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังต.....

07/04/2021

เรื่อง ปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย

ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกค์ หรือ E-Learning เปิด 12 หลักสูตร 12 ชุดวิชา ครอบคลุมความรู้เรื่องการบริหารงานที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน การนำระบบศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC มาปรับปรุงสำนักงานที่ดินและการพัฒนางานที่ดินในยุค Digital Transformation ในสถานการณ์ Covid-19 ครับ

03/03/2021

เรื่อง เริ่มแล้ว “บอกดิน 2” สำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่

นับเป็นโครงการดี ๆ อีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านไลน์ (LINE Official Account) โดยในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา กรมที่ดินเปิดรับการแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนแจ้งข้อมูลกว่า 11,899 ครั้ง ซึ่งกรมที่ดินได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และรองรับการจัดทำ Big Data ด้านข้อมูลที่ดินของประเทศไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการ “บอกดิน” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน เพื่อนำไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้

1. ทางเว็บไซต์ : https://bokdin2.dol.go.th

2. ทาง LINE Official Account แอดไลน์ไอดี : คลิกที่เมนู “บอกดิน”

3. ทาง Mobile Application “SMARTLANDS” คลิกเมนู “บอกดิน”

4. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ

เมื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้ว ให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 4 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล

หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

03/03/2021
เรื่อง “กรมที่ดิน” มอบความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS”ผมขอตอกย้ำความสะดวกสบายและ...
22/02/2021

เรื่อง “กรมที่ดิน” มอบความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS”

ผมขอตอกย้ำความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผ่านแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ที่เปิดให้บริการแล้ว 15 ฟังก์ชั่น ครับ
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากร
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรม
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contacts DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE :
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศ

ขณะนี้มีผู้ดาวน์โหลด SmartLands จำนวนกว่า 50,000 รายแล้วรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาติดมือถือไว้ได้แล้ววันนี้ ท่านจะสัมผัส รู้ครบทุกเรื่องที่ดิน เพียงสัมผัสบนปลายนิ้ว สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS 👇👇

📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd
📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

กรมที่ดิน ยังคงพัฒนายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
Cr. อธิบดีกรมที่ดิน

17/02/2021

“120 ปี กรมที่ดิน” กรมที่ดินยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจประชาชน

❤เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 6 ส.ค.1 หรือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน❤ส.ค. 1 คืออะไร ? สามารถนำไปขออกโฉนดที่ดิ...
14/02/2021

❤เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 6 ส.ค.1 หรือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน❤

ส.ค. 1 คืออะไร ? สามารถนำไปขออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ เชิญติดตามได้เลยครับ >> https://youtu.be/ewm8Uspa6js

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน "ด้านการติดต่อสำนักงานที่ดิน" เรื่อง ส.ค. 1 หรือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน # กองฝึ.....

12/02/2021

เรื่อง ความเป็นสิริมงคลแก่ชาวดิน

มอบเงินที่ได้จากการเปิดให้เช่าบูชาองค์พญาครุฑ รุ่น “รวยในแผ่นดิน” ที่ผ่านพิธีครุฑธาภิเษก โดยพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง เนื่องในโอกาส ความเป็นสิริมงคลครบรอบ 120 ปี กรมที่ดิน เพื่อสมทบทุนซื้อเตียงผ่าตัด ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

อนุโมทนาสาธุมายังเพื่อนๆของกระผมทุกท่านครับ

เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 5 การติดต่อทำธุรกรรมที่ดินหลายท่านเป็นกังวลและไม่มั่นใจในการไปติดต่อทำธุรกรรม...
05/02/2021

เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 5 การติดต่อทำธุรกรรมที่ดิน

หลายท่านเป็นกังวลและไม่มั่นใจในการไปติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินว่า จะไปติดต่อกับใคร ใช้ระยะเวลานานไหม ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปบ้าง และจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปทำแทนได้ไหม ข้อกังวลและความไม่มั่นใจเหล่านั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับท่าน ด้วยสารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เชิญติดตามได้เลยครับ https://youtu.be/6cM5yRlm5CI (ภาษาไทย)
https://youtu.be/ZJ6fTOdHBZU (ภาษาอังกฤษ)

Land Encyclopedia for People when Contacting the Land Office Suject: Conducting Transaction at the Land Office

📢📢📢 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพ...
03/02/2021

📢📢📢 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวม ๒ ฉบับ

#ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) #สกม.ทด.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/024/T_0014.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/024/T_0015.PDF

24/01/2021

มั่นใจ ปลอดภัยจาก Covid 19 เมื่อรับบริการจากกรมที่ดินครับ กรมที่ดินขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่แข็งแกร่ง เป็นสังคมแห่งความร่วมมือ ร่วมใจครับ

07/01/2021

เรื่อง นัดจดทะเบียนที่ดิน และนัดรังวัดล่วงหน้า ด้วยแอพพลิเคชั่น e-QLands

วันนี้ ผมได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการนัดจดทะเบียน และนัดรังวัดล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชั่น e-QLands ผมได้ทดสอบระบบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อม ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สำหรับประชาชนให้มากที่สุด และกรมที่ดินจะเปิดตัวให้ประชาชนได้ใช้ในเร็วๆนี้ครับ

ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ จะให้ประชาชนสามารถนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าและส่งเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิอื่นๆ ใบมอบอำนาจ ผ่านทางระบบคิวนัดออนไลน์ ซึ่งสามารถทำนัดได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งระบบนี้จะช่วยทำให้สำนักงานที่ดิน ได้จัดเตรียมเรื่อง เอกสารสำหรับการจดทะเบียน และการทำคำขอนัดรังวัดไว้ล่วงหน้า ทำให้การทำนิติกรรมต่างๆ รวดเร็วขึ้น ประชาชนรู้เวลานัดหมาย ลดระยะเวลาการรอคอย สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ และลดความแออัดในการใช้บริการที่สำนักงาน

สิ่งนี้จะเป็นนวัตกรรมในโลกยุค Digital Transformation ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ให้กรมที่ดิน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ และจะสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้การบริการประชาชนของกรมที่ดินเป็นเลิศยิ่งขึ้นไปครับ

ที่อยู่

Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621415687

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}