เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน

เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
13/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง ก้าวย่างสำคัญในการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงานนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีงานดี ๆ เกิดขึ้น ผมคิดว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของการพัฒนางานที่ดินครับ คือโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดทะเบียนและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ นนทบุรี

ผมเรียนเพื่อน ๆ ว่าปัจจุบันกรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการทำงานในหลายด้านเพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล อาทิ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน LandsMaps # ระบบค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดินทั่วประเทศพร้อมเชื่อมโยงการนำทางด้วยระบบ Google Maps # ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ e-LandsAnnoucement และล่าสุดกรมที่ดินได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน โดยใช้ชื่อว่า “SMARTLANDS” เป็นเสมือนจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จบนมือถือ (ONE STOP SERVICES ON MOBILE) โดยรวมบริการต่าง ๆ เบื้องต้นของกรมที่ดินกว่า 15 รายการ ไว้ในแอปพลิเคชัน ครับ

ในวันนี้ชาวดินได้พัฒนาไปอีกขั้น โดยได้พัฒนาระบบจองคิวนัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น e-QLands ประชาชนสามารถทำการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน และการรังวัดที่ดินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดิน ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ โดยกำหนดเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งระบบดังกล่าวจะรองรับการให้บริการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงานที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับ ดังนั้น การขับเคลื่อนระบบดังกล่าวต้องอาศัยพลังความคิดและพลังความร่วมมือของบุคลากร กรมที่ดินจึงได้จัดสัมมนาเพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจใน นโยบาย แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา หัวหน้าฝ่ายรังวัด หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา รวม 322 คน

เรียนเพื่อน ๆ ว่ากรมที่ดินจะนำระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์มาเริ่มทดลองใช้ในสำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงาน เพื่อทดสอบระบบและให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะขยายไปยังส่วนภูมิภาคให้ครบทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศในอนาคต

มาเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ชาวดินกันนะครับ

11/11/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง LandsMaps หนึ่งในบริการดี ๆ บน SMARTLANDS

การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุเลขที่โฉนด ปัจจุบันกรมที่ดินได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชั่นโดยการเพิ่มเติมข้อมูลราคาประเมินที่ดินทั้งประเทศ ข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพโดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลสถิติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้งานถึง 17 กว่าล้านครั้ง และเมื่อรวมตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) รวมทั้งสิ้น 66,841,482 ครั้ง

นี่คือ หนึ่งในบริการดี ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในแอปพลิเคชั่น “SMARTLANDS” ครับ

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Stroe หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันทีครับ
_________
📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd
📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

นิสิต จันทร์สมวงศ์
08/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

สัมมนาการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงาน ก้าวย่างที่ท้าทายสำหรับน้อง ๆ ชาวดินในยุค Digital Transformation @ Best Western Hotel Nonthaburi

นิสิต จันทร์สมวงศ์
04/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

ผมขอเรียนว่าในช่วงปีที่ผ่านมา กรมที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาติดต่องานเป็นจำนวนมากถึง 13 ล้านครั้ง มีการรังวัดที่ดินประมาณ 600,000 ครั้ง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 ที่ต้องการสร้างระยะห่างทางสังคม ครับ กรมที่ดินจึงปรับปรุงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือนำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมที่ดิน ล่าสุดเราได้พัฒนา Moblile Application ภายใต้ชื่อ “SmartLands” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว (Department of Lands Portal : DOL Portal) โดยการรวบรวมการให้บริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal ครับ

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ให้บริการแล้ว 15 ด้าน ดังนี้
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มบริการในช่วงเดือนธันวาคม 2563
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง ซึ่งมีผู้ใช้บริการในปี 2563 ถึง 17 ล้านครั้ง
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมการ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล่วเสร็จในวันเดียว
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดครับ

เพื่อนๆ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาใช้งานได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS

📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd

📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

นี่คือบริการดี ๆ ของกรมที่ดินเพื่อให้บริการประชาชน และจะยังคงพัฒนายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
03/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
(Digital Signage) @ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

นิสิต จันทร์สมวงศ์
02/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

มาเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆชาวดินที่เกาะยาวน้อย และดูพื้นที่ที่จะสร้างสำนักงานที่ดินเกาะยาว ซึ่งขณะนี้เช่าอาคารพานิชย์เป็นสำนักงานอยู่ครับ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายรักสิทธิ์ ไวตี นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย บรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรมผ่านระบบการศึกษาทา...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายรักสิทธิ์ ไวตี นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย บรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรมผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับนายช่างรังวัดบรรจุใหม่ ในหัวข้อวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน #สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน

นิสิต จันทร์สมวงศ์
27/10/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง ทุกความคิดเห็น คือ คุณค่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

ตามที่กระผมได้เปิดตัวสารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน นำเสนอข้อมูลที่ดินเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยจัดทำในรูปแบบคลิปวิดีโอ เป็นตอน ๆ ความยาวตอนละไม่เกิน 5 นาที รายละเอียดที่นำเสนอจะเป็นรูปแบบง่าย ๆ มุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันครับ

วันนี้ กระผมอยากรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับที่ดินจากทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงสารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์และตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด “ท่านอยากรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดิน สารานุกรมที่ดินเพื่อประชาชน จะค้นหาคำตอบมาให้ท่านครับ”

ทั้งนี้ ทุกท่าน สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งเรื่องที่ต้องการทราบ มาในคอมเม้นท์ใต้โพสต์นี้ได้เลยครับ นอกจากนำไปจัดทำเป็นสารานุกรมแล้ว กระผมจะได้นำทุกความคิดเห็น ไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากรมที่ดินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภายใต้แนวคิด “กรมที่ดินยุคใหม่ ใส่ใจบริการ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ” ครับ

27/10/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นิสิต จันทร์สมวงศ์

กรมที่ดิน ยกระดับการให้บริการประชาชนภายใต้แนวทางความปกติรูปแบบใหม่ หรือ “New Normal” เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ป้องกันการแพร่แพร่ระบาดของ “โควิด-19” โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการประชาชนใน 3 ด้าน ได้แก่

1. กรมที่ดินได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทาง QR Code บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ลดการสัมผัสเงินสด สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตอบสนองตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล และนำสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

2. กรมที่ดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น LandsMaps โดยนำข้อมูลโฉนดที่ดินทั่วประเทศกว่า 34 ล้านแปลง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด หรือสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ทัศนียภาพรอบแปลงที่ดิน (Street View) หรือเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

3. กรมที่ดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น E-QLands เพื่อให้ประชาชนได้นัดหมายทำธุรกรรมล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดิน สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

นี่คืองานดี ๆ ที่กรมที่ดินจัดทำให้กับพี่น้องประชาชน เป็นงานที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ครับ

20/10/2020
open-encyclopedia(1).mp4

เรื่อง สารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน (ตอนที่ 1) เปิดฉาก

นิสิต จันทร์สมวงศ์
19/10/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

กระผมมาเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมที่ดิน ประจำปี 2563 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานชมรมแม่บ้านกรมที่ดิน คณะผู้บริหารกรมที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ข้าราชการในสังกัดกรมที่ดิน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่ โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และมอบเงินเงินบำรุงแก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขออนุโมทนาบุญแก่เพื่อน FB ทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
15/10/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดินยกระดับการชำระค่าธรรมเนียมอีเล็กทรอนิกค์ทุกสำนักงานทั่วประเทศ

กรมที่ดินมุ่งมั่นและยกระดับการบริการตามนโยบาย National e-Payment เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการลดใช้เงินสด มุ่งสู่ “สังคม ไร้เงินสด (Cashless Society)” เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

Cashless Society เป็นแนวคิดสังคมไม่ใช้เงินสด โดยในอนาคตความสำคัญของเงินสดจะลดน้อยลง และจะถูกแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการทำธุรกรรมทางการเงินแทน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือแม้กระทั่งการบริจาคก็มีการวาง QR Code ไว้ รวมไปถึงการจ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Banking บัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วย ซึ่งนโยบายสังคมไร้เงินสด จะส่งผลดีหลายด้าน อาทิ ช่วยให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายมากขึ้น ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการแข่งขันระหว่างประเทศ ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสด ลดภาระด้านเอกสารในการทำธุรกรรมทางการเงิน ลดต้นทุนจากการพิมพ์เงินปั๊มเหรียญ และทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน กรมที่ดินได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และส่วนแยก ครบแล้วทั้ง 461 สำนักงานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมที่ต้องชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค มาเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต และที่สำคัญสแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคาร ซึ่งทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากมาสำนักงานที่ดินฯ และสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ “New Normal” เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร ลดการแพร่กระจายของเชื้อได้อีกด้วยครับ

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC เป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ลดภาระของประชาชน ลดความยุ่งยากในการชำระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินจากระบบของธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างทางเลือกให้ประชาชนให้สะดวก สบาย มากขึ้นครับ

09/10/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นิสิต จันทร์สมวงศ์

"กรมที่ดิน ยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจประชาชน"

กรมที่ดินยุคใหม่ บริการประชาชนด้วยหัวใจ พัฒนาการบริการเพื่อความเป็นเลิศให้กับประชาชน เราใส่ใจการบริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างดี สร้างบรรยากาศการติดต่อราชการในยุคใหม่ให้มีบริการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินให้บริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม ต้อนรับขับสู้ ทักทาย สอบถาม ให้ข้อมูลกับประชาชน มีสถานที่พักคอยให้กับประชาชนเย็นสบาย และมีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ

ลองชมสำนักงานที่ดินตัวอย่างกันดูครับ "สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร"

03/10/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในการบริการประชาชน

กรมที่ดินมอบนโยบายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดคัดเลือกสำนักงานที่ดินสาขา เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์ราชการสะดวกครับ วันนี้เดินทางมาเป็นกำลังใจสำนักงานที่ดินที่ผ่านการประเมินผลอย่างเข้มข้นของรัฐบาล จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ สำนักงานที่ดินชลบุรี สระบุรี กาฬสินธ์ เชียงใหม่ น่าน พะเยา สุรินทร์ สันกำแพง สันทราย หล่มสัก วังเหนือ เดินทางมาให้กำลังใจสำนักงานที่ดินที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เก็บบรรยากาศในงานมาฝากแฟนเพจทุกท่านครับ

ปีหน้ากรมที่ดินมีนโยบายเช่นเดิมส่งเสริมให้สำนักงานที่ดินทุกจังหวัดสมัครเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงเหมือนเดิมโดยคาดหวังว่าสำนักงานที่ดินที่ไม่ผ่านการปรับปรุงตัวชี้วัดไม่กี่ตัวจะผ่านการประเมินคราวหน้าอีกประมาณ 26 สำนักงานครับ

สู้ สู้ นะครับสำนักงานทุกแห่งเพื่อคุณภาพการบริการประชาชนที่ดีกว่าเดิมครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
29/09/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดิน “ปลื้มใจ” เสียงตอบรับจาก e-LandsAnnoucement 6 เดือน ประชาชนใช้บริการกว่า 82,765 ครั้ง

จากวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กรมที่ดิน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชนและตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปิดให้บริการตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เพื่อการรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา เพิ่มเติมจากการประกาศในรูปแบบเดิม ตามระเบียบกรมที่ดินที่กำหนดให้ปิดประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ โดยปัจจุบันมีการปิดประกาศทั่วประเทศกว่า 600,000 เรื่องต่อปีครับ

ปัจจุบันผลการดำเนินงาน e-LandsAnnouncement ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

#จำนวนการใช้บริการ 82,765 ครั้ง
#จำนวนประกาศทั้งหมด 75,217 ฉบับ
#ครบระยะเวลาประกาศ 64,714 ฉบับ
#อยู่ระหว่างประกาศ 10,503 ฉบับ

กรมที่ดิน คาดหวังว่าระบบ e-LandsAnnoucement จะช่วยให้ประชาชนเกิดความสะดวก สบาย ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศในต่างพื้นที่ ตลอดจนสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตนเองได้ และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สามารถค้นหาและตรวจสอบประกาศจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศทั้ง 461 แห่ง เพื่อตรวจสอบประกาศประเภทต่าง ๆ เช่น มรดก ใบแทน ออกโฉนด รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และจดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น ได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ได้ที่ http://announce.dol.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมที่ดิน ยังคงมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย “ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน” ครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
23/09/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดิน “คว้า 11 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563”

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศให้สำนักงานที่ดิน ผ่านการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐาน จำนวน 11 ศูนย์ ประกอบด้วย
#ระดับก้าวหน้า จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
#ระดับพื้นฐาน จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ และสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์

“ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐาน
ระบบงาน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการ
ของภาครัฐ”

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เกิดขึ้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มี "ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)" เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กรมที่ดิน ได้ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งยกระดับบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2560-2562 สำนักงานที่ดินจังหวัด ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐานแล้ว จำนวน 26 ศูนย์ สำหรับในปี 2563 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ “1 จังหวัด 1 สำนักงานที่ดิน 1 ศูนย์ราชการสะดวก” โดยขอความร่วมมือทุกสำนักงานที่ดินที่มีความพร้อม ทำการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ ภายใต้ 3 หลักการ คือ
#หลักการแรก สถานที่ : เข้าถึงง่ายและสะดวกในการติดต่อ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน
#หลักการที่สอง บุคลากร : มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
#หลักการที่สาม งานที่ให้บริการ : ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความง่าย และมีมาตรฐานในการบริการประชาชนครับ

จากการประกาศผลของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และสำนักงานจังหวัดสระบุรี ผ่านการรับรองในระดับก้าวหน้า นั่นคือมีการเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการประชาชน และอีก 9 ศูนย์ ผ่านการรับรองในระดับพื้นฐานที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายครับ

นี่คือความภาคภูมิใจของชาวดิน ที่ทุกสำนักงานที่ดินได้สมัครเข้ารับการประเมิน ได้ร่วมกันพัฒนาและยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น แม้จะยังไม่ผ่านการรับรองในปีนี้ครบทุกแห่ง แต่ผมก็เชื่อมั่นว่า นี่คือก้าวสำคัญของสำนักงานที่ดินในการพัฒนาการบริการให้เข้าสู่มาตรฐานของ GECC ได้ครบทุกจังหวัดในอนาคต

สำหรับพิธีมอบโล่และตรา GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 จะจัดในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นี้ และผมจะได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนเพจทุกท่านครับ

ที่อยู่

สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621415687

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด