เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน

เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

เรื่อง สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ตอนที่ 8 คำแนะนำเบื้องต้นในการซื้อคอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเป็นท...
08/09/2021
สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง คำแนะนำก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด

เรื่อง สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ตอนที่ 8 คำแนะนำเบื้องต้นในการซื้อคอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อหลาย ๆ คน เนื่องจากทำเลดี ใกล้ที่ทำงาน ติดรถไฟฟ้า มีความสะดวก สบายและปลอดภัย แต่จะเลือกซื้อคอนโดแบบไหนดี

วันนี้กรมที่ดินมีคำแนะนำเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดมาฝาก เชิญทุกท่านมาหาคำตอบได้ที่

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง คำแนะนำก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด #กองฝึกอบรม #กรมที่ดิน ... เผยแพร่ ท่านสา...

21/08/2021

เรื่อง โลกยุคนี้อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ครับ

เมื่อวานนี้ไปตรวจราชการออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ผ่านระบบ Web Conference ในประเด็น
- การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อความสะดวก สบาย ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และการดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
- การสร้างการรับรู้ การใช้ e-Qlands นัดหมายล่วงหน้าในการบริการประชาชน
- การบริการ การบริหารอารมณ์ประชาชนช่วง Covid 19
- การสะสางงานค้างออกโฉนดที่ดินสืบเนื่องจากส.ค.1 (ตามโครงการ สนส.)
-การสะสางสารบบที่ดินเพื่อการจดทะเบียน online ต่างสำนักงาน

โลกทุกวันนี้อยูที่ไหนก็ทำงานได้ ทำได้ 24 ชั่วโมง สำคัญต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสและอยู่กับวิกฤติให้ได้ และใช้โอกาสนี้พัฒนาตัวเอง องค์กรให้ก้าวหน้าครับ

12/08/2021

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

✨ ทรงพระเจริญ ✨

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรกรมที่ดิน และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน : http://doltel.dol.go.th/king10/
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

28/07/2021

กรมที่ดิน เปิดให้บริการแอปพลิเคชัน “SmartLands” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนสามารถใช้แอปจองคิวจดทะเบียน-รังวัด หรือ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน-รูปแปลงที่ดินได้ทั่วประเทศ และบริการอื่น ๆ รวมกว่า 18 รายการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ทำให้สะดวก ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และห่างไกลจากโควิด-19

“SmartLands : แอปเดียวจบ...ครบทุกเรื่องที่ดิน”

📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2...
25/06/2021

📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว ตามรอบระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดไว้
✅ ทั้งนี้ การให้ความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรมที่ดินเป็นอย่างยิ่ง 🙏🙏🙏

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ :

https://www.dol.go.th/legal/Pages/newlaw_comment.aspx

#สำนักกฎหมายกรมที่ดิน #เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน

📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว ตามรอบระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดไว้
✅ ทั้งนี้ การให้ความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรมที่ดินเป็นอย่างยิ่ง 🙏🙏🙏

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ :

https://www.dol.go.th/legal/Pages/newlaw_comment.aspx

#สำนักกฎหมายกรมที่ดิน #เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน

03/06/2021

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post
31/05/2021

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post

📣 มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ 2 มาตรการ ดังนี้     1. มาตรการ “ส...
17/05/2021

📣 มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ 2 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการ “สินเชื่อฟื้นฟู” (Soft loan)
2. มาตรการ “พักทรัพย์ พักหนี้” (Asset Warehousing)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0005.PDF

04/05/2021

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

“ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

29/04/2021

เรื่อง สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน

ยังจำกันได้ไหมครับ ในปีที่แล้วในวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ผมได้กล่าวว่า “กรมที่ดินยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน แต่สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะเป็นศูนย์กลางได้ คือ ประชาชนต้องมีความรู้ในภารกิจของกรมที่ดิน ยิ่งรู้มากเท่าไหร่การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดความเข้าอกเข้าใจกันในการทำงานครับ

วันนี้ ผมได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 เรื่อง มีชื่อเรื่องว่า “สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน (Encyclopedia of Lands)” โดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ดินมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราต้องยอมรับว่างานเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายที่ดิน มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นค่อนข้างมาก จึงทำให้บางครั้งการสื่อความหมายทำความเข้าใจอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น ผมจึงได้จัดทำสารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนขึ้น ในรูปแบบคลิปวีดิโอสั้น ๆ ความยาว 3-5 นาที เพื่ออธิบายเรื่องที่มีความยุ่งยากและมักจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนบ่อยครั้งให้ประชาชนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ปัจจุบันได้จัดทำขึ้น 26 หมวด มากกว่า 160 องค์ความรู้ และทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมที่แล้ว จำนวน 12 เรื่อง จึงขอเชิญชวนแฟนเพจทุกท่าน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ หากจะไปทำธุรกรรมที่ดินเรื่องใดก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นร่วมกัน ที่สำคัญจะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของกรมที่ดิน เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง

ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมและศึกษาเรียนรู้กับ “สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน” ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ทาง SMARTLANDS Application เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หรือทาง Youtube “สถานี KM-DOL” ของกรมที่ดิน ครับ

👉 https://youtu.be/tKoX9swxSf4

กรมที่ดินมีโครงการ “บอกดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารสิทธิประเภท ...
21/04/2021
กรมที่ดิน บน TikTok

กรมที่ดินมีโครงการ “บอกดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารสิทธิประเภท ส.ค.1 น.ส.3 หรือ น.ส.3ก. สามารถแจ้งข้อมูลที่ดินของท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วประเทศให้กรมที่ดินทราบ ผ่านระบบไลน์และช่องทางการสื่อสารได้มากถึง 4 ช่องทาง ซึ่งกรมที่ดินจะนำข้อมูลที่ดินของท่านไปวางแผนและบริหารจัดการในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศต่อไป เชิญรับชมได้ที่

โครงการบอกดิน กรมที่ดิน #บอกดิน #บอกดิน2 #กรมที่ดิน

"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY
15/04/2021
"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังต.....

07/04/2021

เรื่อง ปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย

ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกค์ หรือ E-Learning เปิด 12 หลักสูตร 12 ชุดวิชา ครอบคลุมความรู้เรื่องการบริหารงานที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน การนำระบบศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC มาปรับปรุงสำนักงานที่ดินและการพัฒนางานที่ดินในยุค Digital Transformation ในสถานการณ์ Covid-19 ครับ

03/03/2021

เรื่อง เริ่มแล้ว “บอกดิน 2” สำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่

นับเป็นโครงการดี ๆ อีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านไลน์ (LINE Official Account) โดยในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา กรมที่ดินเปิดรับการแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนแจ้งข้อมูลกว่า 11,899 ครั้ง ซึ่งกรมที่ดินได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และรองรับการจัดทำ Big Data ด้านข้อมูลที่ดินของประเทศไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการ “บอกดิน” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน เพื่อนำไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้

1. ทางเว็บไซต์ : https://bokdin2.dol.go.th

2. ทาง LINE Official Account แอดไลน์ไอดี : @teedin คลิกที่เมนู “บอกดิน”

3. ทาง Mobile Application “SMARTLANDS” คลิกเมนู “บอกดิน”

4. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ

เมื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้ว ให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 4 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล

หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

03/03/2021
เรื่อง “กรมที่ดิน” มอบความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS”ผมขอตอกย้ำความสะดวกสบายและ...
22/02/2021
SmartLands

เรื่อง “กรมที่ดิน” มอบความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS”

ผมขอตอกย้ำความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผ่านแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ที่เปิดให้บริการแล้ว 15 ฟังก์ชั่น ครับ
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากร
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรม
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contacts DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศ

ขณะนี้มีผู้ดาวน์โหลด SmartLands จำนวนกว่า 50,000 รายแล้วรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาติดมือถือไว้ได้แล้ววันนี้ ท่านจะสัมผัส รู้ครบทุกเรื่องที่ดิน เพียงสัมผัสบนปลายนิ้ว สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS 👇👇

📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd
📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

กรมที่ดิน ยังคงพัฒนายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
Cr. อธิบดีกรมที่ดิน

17/02/2021

“120 ปี กรมที่ดิน” กรมที่ดินยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจประชาชน

❤เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 6 ส.ค.1 หรือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน❤ส.ค. 1 คืออะไร ? สามารถนำไปขออกโฉนดที่ดิ...
14/02/2021
สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง ส.ค. 1 หรือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน

❤เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 6 ส.ค.1 หรือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน❤

ส.ค. 1 คืออะไร ? สามารถนำไปขออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ เชิญติดตามได้เลยครับ >> https://youtu.be/ewm8Uspa6js

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน "ด้านการติดต่อสำนักงานที่ดิน" เรื่อง ส.ค. 1 หรือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน # กองฝึ.....

12/02/2021

เรื่อง ความเป็นสิริมงคลแก่ชาวดิน

มอบเงินที่ได้จากการเปิดให้เช่าบูชาองค์พญาครุฑ รุ่น “รวยในแผ่นดิน” ที่ผ่านพิธีครุฑธาภิเษก โดยพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง เนื่องในโอกาส ความเป็นสิริมงคลครบรอบ 120 ปี กรมที่ดิน เพื่อสมทบทุนซื้อเตียงผ่าตัด ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

อนุโมทนาสาธุมายังเพื่อนๆของกระผมทุกท่านครับ

เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 5 การติดต่อทำธุรกรรมที่ดินหลายท่านเป็นกังวลและไม่มั่นใจในการไปติดต่อทำธุรกรรม...
05/02/2021
Conducting Transaction at the Land Office

เรื่อง สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ตอนที่ 5 การติดต่อทำธุรกรรมที่ดิน

หลายท่านเป็นกังวลและไม่มั่นใจในการไปติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินว่า จะไปติดต่อกับใคร ใช้ระยะเวลานานไหม ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปบ้าง และจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปทำแทนได้ไหม ข้อกังวลและความไม่มั่นใจเหล่านั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับท่าน ด้วยสารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เชิญติดตามได้เลยครับ https://youtu.be/6cM5yRlm5CI (ภาษาไทย)
https://youtu.be/ZJ6fTOdHBZU (ภาษาอังกฤษ)

Land Encyclopedia for People when Contacting the Land Office Suject: Conducting Transaction at the Land Office

03/02/2021
📢📢📢 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพ...
03/02/2021

📢📢📢 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวม ๒ ฉบับ

#ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) #สกม.ทด.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/024/T_0014.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/024/T_0015.PDF

24/01/2021

มั่นใจ ปลอดภัยจาก Covid 19 เมื่อรับบริการจากกรมที่ดินครับ กรมที่ดินขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่แข็งแกร่ง เป็นสังคมแห่งความร่วมมือ ร่วมใจครับ

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post
19/01/2021

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post
15/01/2021

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post

07/01/2021

เรื่อง นัดจดทะเบียนที่ดิน และนัดรังวัดล่วงหน้า ด้วยแอพพลิเคชั่น e-QLands

วันนี้ ผมได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการนัดจดทะเบียน และนัดรังวัดล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชั่น e-QLands ผมได้ทดสอบระบบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อม ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สำหรับประชาชนให้มากที่สุด และกรมที่ดินจะเปิดตัวให้ประชาชนได้ใช้ในเร็วๆนี้ครับ

ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ จะให้ประชาชนสามารถนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าและส่งเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิอื่นๆ ใบมอบอำนาจ ผ่านทางระบบคิวนัดออนไลน์ ซึ่งสามารถทำนัดได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งระบบนี้จะช่วยทำให้สำนักงานที่ดิน ได้จัดเตรียมเรื่อง เอกสารสำหรับการจดทะเบียน และการทำคำขอนัดรังวัดไว้ล่วงหน้า ทำให้การทำนิติกรรมต่างๆ รวดเร็วขึ้น ประชาชนรู้เวลานัดหมาย ลดระยะเวลาการรอคอย สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ และลดความแออัดในการใช้บริการที่สำนักงาน

สิ่งนี้จะเป็นนวัตกรรมในโลกยุค Digital Transformation ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ให้กรมที่ดิน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ และจะสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้การบริการประชาชนของกรมที่ดินเป็นเลิศยิ่งขึ้นไปครับ

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post
05/01/2021

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การรังวัดที่ดิน
30/12/2020
สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การรังวัดที่ดิน

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การรังวัดที่ดิน

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน "ด้านการติดต่อสำนักงานที่ดิน" เรื่อง การรังวัดที่ดิน # กองฝึกอบรม กรมที่ดิน... .....

24/12/2020

เรื่อง กรมที่ดิน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “SMARTLANDS” แอปเดียวจบ...ครบทุกเรื่องที่ดิน สร้างความสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ผมขอเรียนว่ากรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีความตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับพี่น้องประชาชน จึงได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อส่งความสุขรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 สู่ประชาชน โดยได้คัดเลือก “แอปพลิเคชัน : SMARTLANDS” ของกรมที่ดิน เป็น 1 ใน 9 โครงการที่กระทรวงมหาดไทยส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” ครับ

“แอปพลิเคชัน : SMARTLANDS เป็นนวัตกรรมการให้บริการประชาชนเรื่องที่ดินบนโทรศัพท์มือถือ สร้างความสะดวกสบาย...เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ปัจจุบันเปิดให้บริการประชาชน ทั้งสิ้น 15 รายการ โดยสามารถใช้บริการได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน มีบริการอยู่ 15 บริการครับ

บริการที่ 1 สารานุกรมที่ดิน : เป็นสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ตอนละไม่เกิน 3-5 นาที เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมที่ดิน อาทิ เว็บไซต์ Facebook Youtube เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน อาทิ การมอบอำนาจ การขายฝากที่ดิน ทรัพย์อิงสิทธิ์ และจะดำเนินการไปเรื่อย

บริการที่ 2 นัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้า : ประชาชนสามารถทำการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและการรังวัดที่ดินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบ e-Qlands บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ทันที ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปครับ

บริการที่ 3 การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) : เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุเลขที่โฉนด ปัจจุบันกรมที่ดินได้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำการปรับปรุง LandsMaps โดยการเพิ่มเติมข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพโดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าวและตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการปี 2563 กว่า 19 ล้านราย

บริการที่ 4 ตรวจสอบราคาประเมิน : กรมที่ดินร่วมมือกับกรมธนารักษ์ เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่าน SMARTLANDS ได้ทันที ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่าของทรัพย์สินของตน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น ประกันหนี้จำนอง ประกันผู้ต้องหา หรือการจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น ซึ่งในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การคำนวณเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมที่ดินใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นฐานคำนวณเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

บริการที่ 5 ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน : กรมที่ดินพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน พื้นที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อสอบถาม โดยเชื่อมโยงพิกัดของสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศลงบน Google Maps ทำให้สามารถนำทางด้วย GPS ได้ทันทีครับ

บริการที่ 6 คำนวณภาษีอากร : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการคำนวณภาษีอากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากร สำหรับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น ในการทำนิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และเช่า

บริการที่ 7 ขั้นตอนการทำธุรกรรม : กรมที่ดินได้รวบรวมขั้นตอนในการทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินตาม “คู่มือประชาชน” ที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 8 นิติบุคคลจัดสรรที่ดิน อาคารชุด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด โดยสามารถสืบค้นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 9 ค้นหาประกาศที่ดิน : กรมที่ดินได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า e-LandsAnnoucement เพิ่มเติมจากเดิมที่ประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดิน อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย ม.61 ใบแทน มรดก เป็นต้น ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินในต่างจังหวัดด้วยตนเอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตน

บริการที่ 10 เว็บไซต์กรมที่ดิน : กรมที่ดินอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมที่ดินได้จากเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของกรมที่ดิน ที่ได้เชื่อมโยงเข้ากับแอปพลิเคชัน SMARTLANDS เรียบร้อยแล้วได้ทันที

บริการที่ 11 ร้องเรียน ร้องทุกข์ : ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองกับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ (e-Contacts DC) ได้ทันที บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเอง มั่นใจได้ครับ จะดูแลให้ทุกเรื่อง

บริการที่ 12 LINE @teedin : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และความนิยมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ของคนไทย กรมที่ดินจึงได้พัฒนา LINE Official Account โดยใช้ชื่อไอดีว่า “@teedin” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการเกี่ยวกับที่ดินเบื้องต้น อาทิ การนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE ของสำนักงานที่ดิน ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ การค้นหาประกาศกรมที่ดิน การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อลดความแออัดในสำนักงาน เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 และลดค่าใช้ง่ายให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนติดตามงานของตนเองได้ง่ายครับ

บริการที่ 13 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ กรมที่ดินได้เชื่อมระบบข้อมูลการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมที่ดินไว้บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS โดยประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 14 ระบบ ถาม – ตอบ : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมระบบถาม-ตอบ หรือ FAQs : Frequently Asked Questions เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชน (Two-Way Communication) ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและให้คำตอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริการที่ 15 ค่าใช้จ่ายการรังวัด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรังวัด (Survey Price) ตามท้องที่ตั้งของที่ดินได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัดและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริการทั้ง 15 รายการนี้ ผมยืนยันว่าสามารถใช้บริการได้ทันทีบนแอพพลิเคชัน “SMARTLANDS” จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์คำค้นหาว่า “SMARTLANDS” ใน App Stroe หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที นี่คือหนึ่งในของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งใจมอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสุขบนวิถีชีวิตปกติใหม่ในปัจจุบันครับ

สวัสดีปีใหม่ 2564 คนไทย Happy เมืองไทย Healthy เพื่อนๆของผมสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าครับ

ที่อยู่

Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621415687

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด