กรมสวัสดิการทหารบก

กรมสวัสดิการทหารบก กรมสวัสดิการทหารบก
บำบัดทุกข์ และบำรุงสุข แก่กำลังพลกองทัพบก

เปิดเหมือนปกติ

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรั...
07/06/2021

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๔

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.กวินทิพย์ ตระกูลทองทิพย์ กำลังพลแผนกบัญช...
04/06/2021

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.กวินทิพย์ ตระกูลทองทิพย์ กำลังพลแผนกบัญชี กอท.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.กวินทิพย์ ตระกูลทองทิพย์ กำลังพลแผนกบัญชี กอท.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ...
03/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย. ๖๔ ณ วัดน้อยนพคุณ เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๔

3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
03/06/2021

3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน...
02/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรองรับสถานการณ์ โควิด-19 ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๔

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.ปราณีต ศักดิ์ศิริทรัพย์ กำลังพลแผนกตรวจส...
02/06/2021

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.ปราณีต ศักดิ์ศิริทรัพย์ กำลังพลแผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน กอท.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.ปราณีต ศักดิ์ศิริทรัพย์ กำลังพลแผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน กอท.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นายมนตรี มะพลับ บิดาของ น.ส.เติมรัตน์ มะพลับ ลูกจ้างชั...
02/06/2021

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นายมนตรี มะพลับ บิดาของ น.ส.เติมรัตน์ มะพลับ ลูกจ้างชั่วคราว กรส.สก.ทบ. ที่เสียชีวิต ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นายมนตรี มะพลับ บิดาของ น.ส.เติมรัตน์ มะพลับ ลูกจ้างชั่วคราว กรส.สก.ทบ. ที่เสียชีวิต ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบรางวัลให้กับกำลังพลผู้ที่มีการศึกษาดีเลิศ จากการศึกษาหลักสูตรการจ...
31/05/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบรางวัลให้กับกำลังพลผู้ที่มีการศึกษาดีเลิศ จากการศึกษาหลักสูตรการจัดการงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๔

ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นประธาน และมอบเงิน งานฌาปนกิจ ร.อ.สัญญา ชูตระกูล ณ วัดศิริวันต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ...
31/05/2021

ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นประธาน และมอบเงิน งานฌาปนกิจ ร.อ.สัญญา ชูตระกูล ณ วัดศิริวันต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๕๓๐

ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นประธาน และมอบเงิน งานฌาปนกิจ ร.อ.สัญญา ชูตระกูล ณ วัดศิริวันต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๕๓๐

31/05/2021

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

#ทรงพระเจริญ
#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19
#นักรบชุดขาว
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประ...
31/05/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหาร กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม

การประชุม คอร.ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิ...
31/05/2021

การประชุม คอร.ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็น ประธานการประชุม

การประชุม คอร.ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็น ประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ....
26/05/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็น ประธานฯ

การประชุม คบผ.ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ...
26/05/2021

การประชุม คบผ.ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็น ประธานฯ

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
20/05/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ ชุด PPE จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ...
20/05/2021

วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ ชุด PPE จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด จาก คุณวิชัย - คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล ให้แก่ กฌป.สก.ทบ. เพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ณ บริษัทเบญจจินดา

วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ ชุด PPE จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด จาก คุณวิชัย - คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล ให้แก่ กฌป.สก.ทบ. เพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ณ บริษัทเบญจจินดา

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานประชุม คบร.ทบ. (เกียกกาย) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๔
20/05/2021

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานประชุม คบร.ทบ. (เกียกกาย) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๔

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ เมื่อเวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร โ...
19/05/2021

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ เมื่อเวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ เมื่อเวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

18/05/2021

มาตรฐานการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอพร้อม”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด
#โรงพยาบาลสนาม

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ บริษัทไทยประกันชีวิต มอบชุด PPE จำนวน ๒๐๐ ชุด แก่ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เพื่อใช้ใ...
14/05/2021

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ บริษัทไทยประกันชีวิต มอบชุด PPE จำนวน ๒๐๐ ชุด แก่ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เพื่อใช้ในการ ฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยมี พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ เป็นผู้รับมอบ

14/05/2021

รัฐบาลปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งรูปแบบนัดและเดินมารับ (Walk in) ในช่วงเดือน มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนจำนวนมากได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับการแบ่งสัดส่วนการฉีดวัคซีนนั้น เบื้องต้นจะใช้สูตร 30 : 50 : 20 ทั้งนี้ สูตรดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เช่น มี 1,000 โดส อาจเป็นตามนัดจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม 30% จาก รพ. 50% และการ Walk In 20% เป็นต้น

โดยตั้งเป้าให้แต่ละจังหวัดจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนในระยะต่อไป เกิดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้เห็นชอบแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับปี 2565 ประกอบด้วย

- เร่งเจรจากับผู้ผลิตที่มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่สามารถครอบคลุมไวรัสกลายพันธุ์ ส่งมอบได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565

- เร่งรัดการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยแพลตฟอร์มใหม่

- สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนแบบรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส แนวทางการขึ้นทะเบียนวัคซีนที่วิจัยพัฒนาในประเทศ

- แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 3

สำหรับแนวทางดังกล่าว จะทำให้ประเทศไทยมีทางเลือกวัคซีนรุ่นใหม่ ยี่ห้อใหม่ ที่ครอบคลุมสายพันธุ์เพิ่มเติมให้มากที่สุด โดยจะรายงาน ศบค.รับทราบต่อไป

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

14/05/2021

🎯สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19
สะสม (28 ก.พ. - 13 พ.ค. 2564)
รวม 2,124,732 โดส ใน 77 จังหวัด
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 : 1,416,432 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 : 708,300 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด #วัคซีนโควิด

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๐๐ มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณบิณฑ์ และคุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ นำหีบศพมาบริจาค จำนวน ๖๐ หีบโดยมี ...
14/05/2021

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๐๐ มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณบิณฑ์ และคุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ นำหีบศพมาบริจาค จำนวน ๖๐ หีบ
โดยมี พล.ท.ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. ในการรับมอบ เพื่อใช้ในการบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด ๑๙ ณ กฌป.สก.ทบ.

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมพิจารณากำลังพลเข้าพักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม...
13/05/2021

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมพิจารณากำลังพลเข้าพักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ประจ...
13/05/2021

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐

วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๔ พล.ท. ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ผบ.ทบ. และ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่...
13/05/2021

วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๔ พล.ท. ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ผบ.ทบ. และ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ฌาปนสถาน ทบ. ทั้ง ๓ แห่ง ประกอบด้วย วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร วัดอาวุธวิกสิตาราม และวัดโสมนัสวิหาร โดยมี พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับ

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห...
11/05/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๔

11/05/2021

🚑 แผนการคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 โดยรถตรวจชีวินิรภัยพระราชทาน ในกรุงเทพมหานคร

---------------------
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม” นะคะ

#สปคม #รถชีวนิรภัยพระราชทาน #สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องป...
11/05/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๔

11/05/2021

สถานการณ์โรคโควิด-19 เอเซียบางประเทศ
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2564

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอพร้อม”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. (เทอดดำร...
11/05/2021

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. (เทอดดำริห์) เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๔

07/05/2021

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#ไทยรู้สู้โควิด

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
06/05/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
06/05/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

05/05/2021

ข้อปฏิบัติสำหรับคนร่วมบ้าน
ผู้ติดเชื้อยืนยัน(ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม” นะคะ

#ข้อปฏิบัติสำหรับคนร่วมบ้านผู้ติดเชื้อยืนยัน
#สถานการณ์โควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่อยู่

1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-6573700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสวัสดิการทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสวัสดิการทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด