กรมสวัสดิการทหารบก

กรมสวัสดิการทหารบก กรมสวัสดิการทหารบก
บำบัดทุกข์ และบำรุงสุข แก่กำลังพลกองทัพบก

เปิดเหมือนปกติ

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสวาง...
04/07/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การประชุมพิจารณาจัดสรรผลกำไรของกิจการสวัสดิการฯ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น ๖ บก.สก.ทบ...
30/06/2021

การประชุมพิจารณาจัดสรรผลกำไรของกิจการสวัสดิการฯ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. โดยมี พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานฯ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ
30/06/2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ

วันอังคารที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ชุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใน อาคาร บก.สก.ทบ. ได้ดำเนินการตร...
29/06/2021

วันอังคารที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ชุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใน อาคาร บก.สก.ทบ. ได้ดำเนินการตรวจแนะนำ​ โดยมี ตัวแทนจาก กผค.สก.ทบ. เป็น หน.ชุดตรวจ และ นายทหารของ นขต.สก.ทบ. ที่มีที่ตั้ง ณ อาคาร บก.สก.ทบ. ร่วมทำการตรวจ

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบรางวัลให้กับกำลังผู้ที่มีการศึกษาดีเลิศ จากการศึกษา หลักสูตร นายท...
29/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบรางวัลให้กับกำลังผู้ที่มีการศึกษาดีเลิศ จากการศึกษา หลักสูตร นายทหารปลัดบัญชี รุ่นที่ ๔๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๔

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรชมเชยผลการปฏิบัติหน้าที่ กิจการอาคารรับรองเกษะโกมล...
29/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรชมเชยผลการปฏิบัติหน้าที่ กิจการอาคารรับรองเกษะโกมล ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จากการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๔

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒ ณ ...
26/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๔

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บก.สก.ทบ....
24/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๔

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจความพร้อมสถานที่จัดสอบพนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ มิ.ย....
24/06/2021

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจความพร้อมสถานที่จัดสอบพนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๔

พล.อ. ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ....
24/06/2021

พล.อ. ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๔

การประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานภายในอาคาร บก.สก.ทบ. ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖...
24/06/2021

การประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานภายในอาคาร บก.สก.ทบ. ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. (เทอดดำริห์)

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโน...
17/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ สก.ทบ. โดยมี พ.อ.พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๔

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย และกำลังพล กกฬ.สก.ทบ. พร้อมให้คำแนะนำ โดยมี พ.อ. พสิษฐ์ รัชพล...
17/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย และกำลังพล กกฬ.สก.ทบ. พร้อมให้คำแนะนำ โดยมี พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ กกฬ.สก.ทบ.(อาคารที่พักนักกีฬากำลังเอก) เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๔

พล.ต รชต วงษ์อารีย์ จก.สห.ทบ เดินทางมาทานกาแฟที่สโมสรทหารบก และสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ไปเลี้ยงกำลังพล เมื่อวันที่ ๑๗ มิ....
17/06/2021

พล.ต รชต วงษ์อารีย์ จก.สห.ทบ เดินทางมาทานกาแฟที่สโมสรทหารบก และสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ไปเลี้ยงกำลังพล เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐

พล.ต. อานุภาพ ศิริมณฑล ลก.ทบ. นำคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงาน...
17/06/2021

พล.ต. อานุภาพ ศิริมณฑล ลก.ทบ. นำคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงาน ณ วัดปรมัยยิกาวาส อ.เกาะเกร็ด จว.นนทบุรี ในส่วนของ สก.ทบ. มี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล กรส.สก.ทบ. และพบปะกับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดย...
17/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล กรส.สก.ทบ. และพบปะกับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.กรส.สก.ทบ. พร้อมด้วยนายทหาร กรส.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑๐๐

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื...
15/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๔

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื...
15/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๔

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ CAP-RTA สำหรับเสนอโครงการ ปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กผค.สก...
14/06/2021

พ.อ. สุภร สัมมา รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบ CAP-RTA สำหรับเสนอโครงการ ปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๑๔ ม.ย. ๖๔

พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กธก.ส...
11/06/2021

พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กธก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๔

พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้ง...
11/06/2021

พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลจาก จก.สก.ทบ. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๔

การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
08/06/2021

การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมสถานที่สอบพนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๗ มิ....
08/06/2021

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมสถานที่สอบพนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรั...
07/06/2021

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๔

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.กวินทิพย์ ตระกูลทองทิพย์ กำลังพลแผนกบัญช...
04/06/2021

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.กวินทิพย์ ตระกูลทองทิพย์ กำลังพลแผนกบัญชี กอท.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.กวินทิพย์ ตระกูลทองทิพย์ กำลังพลแผนกบัญชี กอท.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ...
03/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย. ๖๔ ณ วัดน้อยนพคุณ เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๔

3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
03/06/2021

3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน...
02/06/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรองรับสถานการณ์ โควิด-19 ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๔

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.ปราณีต ศักดิ์ศิริทรัพย์ กำลังพลแผนกตรวจส...
02/06/2021

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.ปราณีต ศักดิ์ศิริทรัพย์ กำลังพลแผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน กอท.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64

ผอ.กอท.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย ให้กับ น.ส.ปราณีต ศักดิ์ศิริทรัพย์ กำลังพลแผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน กอท.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นายมนตรี มะพลับ บิดาของ น.ส.เติมรัตน์ มะพลับ ลูกจ้างชั...
02/06/2021

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นายมนตรี มะพลับ บิดาของ น.ส.เติมรัตน์ มะพลับ ลูกจ้างชั่วคราว กรส.สก.ทบ. ที่เสียชีวิต ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นายมนตรี มะพลับ บิดาของ น.ส.เติมรัตน์ มะพลับ ลูกจ้างชั่วคราว กรส.สก.ทบ. ที่เสียชีวิต ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบรางวัลให้กับกำลังพลผู้ที่มีการศึกษาดีเลิศ จากการศึกษาหลักสูตรการจ...
31/05/2021

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบรางวัลให้กับกำลังพลผู้ที่มีการศึกษาดีเลิศ จากการศึกษาหลักสูตรการจัดการงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๔

ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นประธาน และมอบเงิน งานฌาปนกิจ ร.อ.สัญญา ชูตระกูล ณ วัดศิริวันต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ...
31/05/2021

ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นประธาน และมอบเงิน งานฌาปนกิจ ร.อ.สัญญา ชูตระกูล ณ วัดศิริวันต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๕๓๐

ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นประธาน และมอบเงิน งานฌาปนกิจ ร.อ.สัญญา ชูตระกูล ณ วัดศิริวันต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๕๓๐

31/05/2021

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

#ทรงพระเจริญ
#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19
#นักรบชุดขาว
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประ...
31/05/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหาร กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม

ที่อยู่

1139 ถ.เทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-6573700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสวัสดิการทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสวัสดิการทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด