Rajavithi Hospital Foundation

Rajavithi Hospital Foundation องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
(1)

คุณนงนุช​ - คุณนลินี ไกรพานนท์  บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมี นพ.ไพโรจน์​ เครือ​กาญจนา​ รอง​ผู้...
08/03/2024

คุณนงนุช​ - คุณนลินี ไกรพานนท์ บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมี นพ.ไพโรจน์​ เครือ​กาญจนา​ รอง​ผู้​อำนวย​การด้านการแพทย์​ โรงพยาบาล​ราชวิถี และนพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 1 มีนาคม 2567

คุณพ่อมนตรี งามประเสริฐพงศ์ บริจาคเงิน สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถีและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให...
08/03/2024

คุณพ่อมนตรี งามประเสริฐพงศ์
บริจาคเงิน สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถีและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี พญ.กรกมล อัญนพวงค์ นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา และนพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผูัจัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

มูลนิธิรพ.ราชวิถีร่วมงานวันสถาปนาครบ 65 ปี สำนักงบประมาณ โดยผู้แทนสำนักงบประมาณร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่...
14/02/2024

มูลนิธิรพ.ราชวิถีร่วมงานวันสถาปนาครบ 65 ปี สำนักงบประมาณ โดยผู้แทนสำนักงบประมาณร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รพ.ราชวิถี อย่างต่อเนื่องทุกปี ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ค่ะ

คุณสุวัฒน์ - คุณนารา อัศวทองกุลและครอบครัวสมทบกองทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกองทุนผ่าตัดเปลี่ยนตับ ตับอ่อน และทางเดิ...
02/02/2024

คุณสุวัฒน์ - คุณนารา อัศวทองกุลและครอบครัว
สมทบกองทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
และกองทุนผ่าตัดเปลี่ยนตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อสัมฤทธิ์ อัศวทองกุล โดยมี นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ครั้งที่ 2 ทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่...
25/01/2024

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ครั้งที่ 2 ทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2566
ณ โรงพยาบาลราชวิถี
ขอเชิญร่วมทำบุญ ร่วมสร้างตึกอุบัติเหตุ และฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยสามารถโอนเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี ประเภทกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 051-3-01806-3
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ "ผ้าป่ามหากุศล"
หรือ แสกนQR Code เพื่อบริจาคเงิน รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
ส่งหลักฐานสลิปโอนเงินและการลดหย่อนภาษี
ID LINE :
E-mail : [email protected]

อาจารย์สุขสมาน - อาจารย์สุจริต ศรีประพันธ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และสมทบทุนอาคารอ...
16/01/2024

อาจารย์สุขสมาน - อาจารย์สุจริต ศรีประพันธ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และสมทบทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมรับมอบ

28/12/2023

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ
ผู้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ที่มีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 และต้องการลดหย่อนภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคผ่านQR Code E-donation ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566นี้ เท่านั้น

ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี โดยมี นพ.จินดา โรจนเ...
28/12/2023

ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์
บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี โดยมี นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ราชวิถี และนพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​
เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 28 ธันวาคม 2566

บริษัทแอสเซทไฟว์ กรุ๊ป จํากัดบริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบพกพา ให้กลุ่มงานสูตินรี...
28/12/2023

บริษัทแอสเซทไฟว์ กรุ๊ป จํากัด
บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบพกพา ให้กลุ่มงานสูตินรีเวชโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัดบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เม...
28/12/2023

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

คุณณฐมน ลิขิตดาราบริจาคเงิน เพื่อซื้อเครื่องมือตัดกระดูกให้ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี...
28/12/2023

คุณณฐมน ลิขิตดารา
บริจาคเงิน เพื่อซื้อเครื่องมือตัดกระดูกให้
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ราชวิถี นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาล​ราชวิถี นพ.ธราธิป ลิขสิทธิพันธุ์
นายแพทย์ชำนาญการ และนพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 19 ธันวาคม 2566

คุณณฐมน ลิขิตดาราบริจาคเงิน เพื่อบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมี นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยก...
27/12/2023

คุณณฐมน ลิขิตดารา
บริจาคเงิน เพื่อบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมี นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ราชวิถี นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาล​ราชวิถี นพ.ธราธิป ลิขสิทธิพันธุ์
นายแพทย์ชำนาญการ และนพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 19 ธันวาคม 2566

ลูกหลานคุณประสิทธิ์-ปราณี สมรรถวิทยาเวชและครอบครัวประศมบรรยงบริจาคเงิน สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรา...
15/12/2023

ลูกหลานคุณประสิทธิ์-ปราณี สมรรถวิทยาเวช
และครอบครัวประศมบรรยง
บริจาคเงิน สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนพ.ไพโรจน์​ เครือ​กาญจนา​ รอง​ผู้​อำนวย​การด้านการแพทย์​ โรงพยาบาล​ราชวิถี และ นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 15 ธันวาคม 2566

คุณอภิชาติ - คุณอำไพ สังฆอารี บริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสมทบทุนโครงการครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิ...
05/12/2023

คุณอภิชาติ - คุณอำไพ สังฆอารี บริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสมทบทุนโครงการครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมรับมอบ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเพื่อสมทบกองทุนจักษุวิทยา ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง...
24/11/2023

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเพื่อสมทบกองทุนจักษุวิทยา ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานจักษุวิทยา และนพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ

ครอบครัว ตกูลภักดีชุมพล ร่วมบริจาคเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีรองผู้อำนวยการรพ.ราชวิถี (นพ.ไพโร...
13/11/2023

ครอบครัว ตกูลภักดีชุมพล ร่วมบริจาคเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีรองผู้อำนวยการรพ.ราชวิถี (นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา) และกรรมการผู้จัดการมูลนิธิ ร่วมรับมอบในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

คุณธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ บริจาคเพื่อสมทบกองทุนโรคทางเดินอาหารและตับ ในมูลนิธิรพ.ราชวิถี โดยมี นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ...
13/11/2023

คุณธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ บริจาคเพื่อสมทบกองทุนโรคทางเดินอาหารและตับ ในมูลนิธิรพ.ราชวิถี โดยมี นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ (นพ.อุดม เชาวรินทร์) ร่วมรับมอบ

คุณแม่กิม หัตถีกุล-คุณพ่อตี่ซ่าง แซ่ด่าน และลูกๆ หลานๆ ร่วมบริจาคสมทบทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี...
09/11/2023

คุณแม่กิม หัตถีกุล-คุณพ่อตี่ซ่าง แซ่ด่าน และลูกๆ หลานๆ ร่วมบริจาคสมทบทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีรองประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ) และกรรมการผู้จัดการ (นพ.อุดม เชาวรินทร์) ร่วมรับมอบ

ผู้บริหารบริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้งานโรคไต และงานโร...
07/11/2023

ผู้บริหารบริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้งานโรคไต และงานโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมกรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

เครือนำทอง ร่วมบริจาคเพื่อนำเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัทฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลราชว...
03/09/2023

เครือนำทอง ร่วมบริจาคเพื่อนำเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัทฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศ งานประชุมครบรอบ 44 ปี เครือนำทอง ร่วมบริจาคเพื่อนำเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและจัดซื้ออุปก...
03/09/2023

ภาพบรรยากาศ งานประชุมครบรอบ 44 ปี เครือนำทอง ร่วมบริจาคเพื่อนำเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัทฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566

ลูกๆหลานๆ คุณแม่โสรัจ วีระนันทกุลบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.อุดม เชาวริ...
22/08/2023

ลูกๆหลานๆ คุณแม่โสรัจ วีระนันทกุล
บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 22 สิงหาคม 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่ามหากุศล ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”เพื่อนำเงินสมทบทุนก่อส...
17/08/2023

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่ามหากุศล ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”

เพื่อนำเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์การแพทย์

ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

คุณอรรถวิทย์ อิงคนางกูล และครอบครัวบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิด 24 ชั่วโมง (Holter) ให้ห้องต...
10/08/2023

คุณอรรถวิทย์ อิงคนางกูล และครอบครัว
บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิด 24 ชั่วโมง (Holter) ให้ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ งานโรคหัวใจโดยมี นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 9 สิงหาคม 2566

คุณแม่ลี้ฮั้ว แซ่โค้ว บริจาคเงิน สมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน “โครงการการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีหุ่น...
10/08/2023

คุณแม่ลี้ฮั้ว แซ่โค้ว
บริจาคเงิน สมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน “โครงการการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์” เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

คุณสินี สุเสวี บริจาคเงิน สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี​ โดยมี นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จ...
25/07/2023

คุณสินี สุเสวี บริจาคเงิน สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี​ โดยมี นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 25 กรกฎาคม 2566

คุณกรรณิกา อัศวินทรางกูร บริจาคเงิน สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี​ โดยมี นพ.อุดม เชาวรินทร์ กร...
25/07/2023

คุณกรรณิกา อัศวินทรางกูร บริจาคเงิน สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี​ โดยมี นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี​ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่​ 25 กรกฎาคม 2566

ที่อยู่

2 ถนนพญาไท
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+886235479979

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rajavithi Hospital Foundationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Rajavithi Hospital Foundation:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด