Epsthailand ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการไปทำงานเกาหลีแบบถูกกฎหมายโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี EPS

เปิดเหมือนปกติ

🆕 อัพเดทรายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว Point System ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) (ข้อมูล วันที่ 17เม.ย.64)  เจ้าหน้าที่จะอัพเดท...
17/04/2021
รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (ก่อสร้าง)ชาย P.9 ข้อมูลวันที่ 17 เม.ย.64.pdf

🆕 อัพเดทรายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว Point System ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) (ข้อมูล วันที่ 17เม.ย.64) เจ้าหน้าที่จะอัพเดทรายชื่อทุกวันพุธและศุกร์และกรุณาอ่าน 👀 หมายเหตุข้างล่างสุดด้วยนะคะ
🖱 👇คลิกลิงก์ข้างล่าง รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (ชาย) งานก่อสร้าง
https://drive.google.com/file/d/1RTT7maqmZObpvYhCYIpNI-EOVdWLIel9/view?usp=sharing
🖱👇 คลิกลิงก์ข้างล่าง รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (หญิง) งานเกษตร
https://drive.google.com/file/d/164q_tlbRxrS_fEXKUqMFx2DewF5YjF3q/view?usp=sharing
🖱 👇คลิกลิงก์ข้างล่าง รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว รอบอื่นๆ https://drive.google.com/file/d/1z2eSYufCHcrSVIydBZDltHW8wP_zEU8O/view?usp=sharing
‼ หมายเหตุ สำหรับผู้ที่เอกสารครบถ้วน
1. เจ้าหน้าที่ eps จะบันทึกข้อมูลในระบบของเกาหลี
2. รอเจ้าหน้าที่เกาหลี ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล หากได้รับการอนุมัติข้อมูลจะมีรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีเลือกค่ะ
❌ สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารหรือแจ้งข้อมูลไม่ครบ (ขึ้นช่องสีแดง) ให้แจ้งมาทาง inbox หรือโทร 02 2459429 นะคะ

ใจเย็นๆ เด้อจ้าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเปิดซองจดหมายทีละซองตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนหากท่านส่งมาแล้ว รออัพเดตสถานะห...
16/04/2021

ใจเย็นๆ เด้อจ้า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเปิดซองจดหมายทีละซอง
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
หากท่านส่งมาแล้ว รออัพเดตสถานะหน้าเพจ
จะลงให้ตรวจสอบพรุ่งนี้นะคะ

ใจเย็นๆ เด้อจ้า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเปิดซองจดหมายทีละซอง
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
หากท่านส่งมาแล้ว รออัพเดตสถานะหน้าเพจ
จะลงให้ตรวจสอบพรุ่งนี้นะคะ

ระวังตัวไว้ให้ดีนะคะ บอกตัวเองเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันโรคติดต่อจะไม่ติดต่อ ถ้าคนไม่ติดต่อกัน
10/04/2021

ระวังตัวไว้ให้ดีนะคะ บอกตัวเองเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
โรคติดต่อจะไม่ติดต่อ ถ้าคนไม่ติดต่อกัน

ระวังตัวไว้ให้ดีนะคะ บอกตัวเองเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
โรคติดต่อจะไม่ติดต่อ ถ้าคนไม่ติดต่อกัน

🆕  อัพเดทรายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว Point System ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) (ข้อมูล วันที่ 9 เม.ย.64)  เจ้าหน้าที่จะอัพเด...
09/04/2021
รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (ก่อสร้าง)ชาย P.9 ข้อมูลวันที่ 9 เม.ย.64.pdf

🆕 อัพเดทรายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว Point System ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) (ข้อมูล วันที่ 9 เม.ย.64) เจ้าหน้าที่จะอัพเดทรายชื่อทุกวันพุธและศุกร์และกรุณาอ่าน หมายเหตุข้างล่างสุดด้วยนะคะ
🖱👇คลิกลิงค์ข้างล่าง รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (ชาย) งานก่อสร้าง
https://drive.google.com/file/d/1hpfbx91C9KBqFSAl3tX64Z0XmAju8YAH/view?usp=sharing
🖱👇 คลิกลิงค์ข้างล่าง รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (หญิง) งานเกษตร
https://drive.google.com/file/d/1r80rauUHM-6IjAdthclmCtOsrrm97Czf/view?usp=sharing
🖱 👇คลิกลิงค์ข้างล่าง รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว รอบอื่นๆ
https://drive.google.com/file/d/1GNfpQZvFhoOS3kEP-DyB7jOIq8RcZy2_/view?usp=sharing
‼ หมายเหตุ สำหรับผู้ที่เอกสารครบถ้วน
1. เจ้าหน้าที่ eps จะบันทึกข้อมูลในระบบของเกาหลี
2. รอเจ้าหน้าที่เกาหลี ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล หากได้รับการอนุมัติข้อมูลจะมีรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีเลือกค่ะ
❌สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารหรือแจ้งข้อมูลไม่ครบ (ขึ้นช่องสีแดง) ให้แจ้งมาทาง inbox หรือโทร 02 2459429 นะคะ

Re-Entry เดินทาง จำนวน 19 คน 🎉ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน 😁😁 ยินดีกับน้องๆ ทุกๆ คน นักรบแรงงานepsthailand
09/04/2021

Re-Entry เดินทาง จำนวน 19 คน
🎉ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน
😁😁 ยินดีกับน้องๆ ทุกๆ คน นักรบแรงงานepsthailand

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นสำหรับคนงานปกติ(แรงงานใหม่) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่าใหม่)ขอให้ผู้ที่มีรายชื่...
07/04/2021

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นสำหรับคนงานปกติ(แรงงานใหม่) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่าใหม่)
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการ ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ดังนี้
1).เดินทางไปตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น เพื่อนำไปขอยื่นวีซ่า (ผลตรวจคัดกรองโควิดมีอายุ 48 ชั่วโมง) ตรวจได้ที่โรงพยาบาลเพชรเวช (300 บาท) โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 (250 บาท) โรงพยาบาลยันฮี (450 บาท) โดยดาวน์โหลดเอกสารการตรวจโควิด เพื่อนำยื่นที่โรงพยาบาลที่เลือกไปตรวจด้วยคะ
2). หากผลตรวจสุขภาพหมดอายุให้ตรวจโรคใหม่มาด้วย (ผลตรวจโรคมีอายุ 3 เดือน)
3). เมื่อดำเนินการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นและตรวจสุขภาพเสร็จแล้วให้นำผลมาส่งให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย EPS ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ไม่เกิน 12.00 น.(เที่ยงตรง) ของวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 นะคะ
หากมีข้อสงสัยโทร 02-2456716, 02-2459429
คำเตือน!!! ขอให้น้องๆ ที่มีรายชื่อวางแผนเวลาและเส้นทางการเดินทางด้วยตัวเอง มิเช่นนั้น หากน้องนำผลมาส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย ผลการตรวจคัดกรองโควิดที่น้องไปตรวจมา อาจจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปดำเนินการต่อ ณ สถานทูตเกาหลี ภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากผลตรวจโรคมีอายุแค่ 48 ชั่วโมง นะคะ
link : รายชื่อคนหางานตรวจโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1ZzmHkDIU9eGEmpb7Em7C8nTqoSW8Jtns/view?usp=sharing
link : แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองโควิด
https://drive.google.com/file/d/1tDhNYKAULMBDa4p9ZW9sexTJi2iF_gcb/view?usp=sharing

🆕 👇อัพเดทรายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว Point System ครั้งที่ 9  (ครั้งที่ 2) (ข้อมูล วันที่ 7เม.ย.64) 💁‍♀️เจ้าหน้าที่จะอั...
07/04/2021
รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (ก่อสร้าง)ชาย P.9 ข้อมูลวันที่ 7 เม.ย.64.pdf

🆕 👇อัพเดทรายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว Point System ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) (ข้อมูล วันที่ 7เม.ย.64) 💁‍♀️เจ้าหน้าที่จะอัพเดทรายชื่อทุกวันพุธและศุกร์และกรุณาอ่าน👀 หมายเหตุข้างล่างสุดด้วยนะคะ
🖱คลิกลิงค์ข้างล่าง 👇 รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (ชาย) งานก่อสร้าง
https://drive.google.com/file/d/1HNpZnTkTltKQIolW4Z6rUxHteKle_L5j/view?usp=sharing
🖱คลิกลิงค์ข้างล่าง 👇รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว (หญิง) งานเกษตร
https://drive.google.com/file/d/1F3Oc5fSLSBr3muue5gsmOXXCgLFIfw7S/view?usp=sharing
🖱คลิกลิงค์ข้างล่าง 👇รายชื่อผู้ส่งเอกสารรายงานตัว รอบอื่นๆ
https://drive.google.com/file/d/1SU4oJfeNWLn39hnisy91ztg3Hk46Edad/view?usp=sharing
‼ หมายเหตุ สำหรับผู้ที่เอกสารครบถ้วน
1. เจ้าหน้าที่ eps จะบันทึกข้อมูลในระบบของเกาหลี
2. รอเจ้าหน้าที่เกาหลี ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล หากได้รับการอนุมัติข้อมูลจะมีรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีเลือกค่ะ
❌สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารหรือแจ้งข้อมูลไม่ครบ (ขึ้นช่องสีแดง) ให้แจ้งมาทาง inbox หรือโทร 02 2459429 นะคะ

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานอุตสาหกรรม 14 คน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 8 คนและ งานก่อสร้าง จำนวน 15 คน เมื่อตรวจสอบรา...
06/04/2021
สัญญา 6 เม.ย.64.pdf

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานอุตสาหกรรม 14 คน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 8 คนและ งานก่อสร้าง จำนวน 15 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน์กลุ่ม และแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และรหัสรายงานตัว เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาจ้างงานให้ทางไลน์ และให้ทำตามขั้นตอนในรายละเอียดขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบ
น้องๆ ทุกคนกรุณาตรวจสอบรายละเอียด นามสกุล - ชื่อ, วัน เดือน ปีเกิด และเพศ ของตัวเอง หากตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับหนังสือเดินทางของตนเอง กรุณาติดต่อมาที่ฝ่าย EPS เบอร์ 02 245 1186,02 245 6716 เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกัน
link : รายชื่อคนที่ได้รับสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1tlu_Ad9Enk7yJ6E88jJvaVVoVkUavanH/view?usp=sharing
link : ขั้นตอนที่คนงานต้องทำ
https://drive.google.com/file/d/1eBykqn05Q4hPOy5cRJ_DQKOP4mR2n9Rz/view?usp=sharing
link : ไลน์กลุ่ม
https://line.me/R/ti/g/jIX6OF4S9W
link : ตอบรับสัญญาจ้าง
https://goo.gl/forms/Z1NMdWcNHEmQqJwf1
link : แบบฟอร์มที่ใช้ทำสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1ubHckDKbam6N7Dsa2L579aXx1MkZX3-r/view?usp=sharing
link : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1reIoqfKmEX2GNw-XLBvB32u68Q7VPuxy/view?usp=sharing

Re-Entry เดินทาง 27 คน ยินดีกับน้องๆทุกคน ที่อดทนรอ เก็บเงินกลับบ้านเราเยอะๆ นะคะ
02/04/2021

Re-Entry เดินทาง 27 คน ยินดีกับน้องๆทุกคน ที่อดทนรอ เก็บเงินกลับบ้านเราเยอะๆ นะคะ

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานอุตสาหกรรม 12 คน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 4 คนและ งานก่อสร้าง จำนวน 4 คน เมื่อตรวจสอบราย...
01/04/2021
สัญญา 1 เม.ษ.64.pdf

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานอุตสาหกรรม 12 คน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 4 คนและ งานก่อสร้าง จำนวน 4 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน์กลุ่ม และแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และรหัสรายงานตัว เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาจ้างงานให้ทางไลน์ และให้ทำตามขั้นตอนในรายละเอียดขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบ
น้องๆ ทุกคนกรุณาตรวจสอบรายละเอียด นามสกุล - ชื่อ, วัน เดือน ปีเกิด และเพศ ของตัวเอง หากตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับหนังสือเดินทางของตนเอง กรุณาติดต่อมาที่ฝ่าย EPS เบอร์ 02 245 1186,02 245 6716 เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกัน
link : รายชื่อคนที่ได้รับสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1722aRDBCjrDdsCR3IgUpP-U1kfOPfcTV/view?usp=sharing
link : ขั้นตอนที่คนงานต้องทำ
https://drive.google.com/file/d/1eBykqn05Q4hPOy5cRJ_DQKOP4mR2n9Rz/view?usp=sharing
link : ไลน์กลุ่ม
https://line.me/R/ti/g/jIX6OF4S9W
link : ตอบรับสัญญาจ้าง
https://goo.gl/forms/Z1NMdWcNHEmQqJwf1
link : แบบฟอร์มที่ใช้ทำสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1ubHckDKbam6N7Dsa2L579aXx1MkZX3-r/view?usp=sharing
link : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1reIoqfKmEX2GNw-XLBvB32u68Q7VPuxy/view?usp=sharing

ให้ทุกคนที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อ(คนงาน Re-entry ) จำนวน 53 คน ให้เดินทางมาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่...
01/04/2021
7 เม.ย.64.pdf

ให้ทุกคนที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อ(คนงาน Re-entry ) จำนวน 53 คน ให้เดินทางมาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 6 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 (รอบเช้า) เวลา 08.00 น. เมื่อเช็ครายชื่อและรับทราบแล้ว กรุณตอบข้อมูล link : ตอบรับทราบการนัดตรวจประวัติ(CID) ด้วยคะ. และโหลดแบบฟอร์มที่ใช้ตรวจประวัติและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
link : บัญชีรายชื่อ
https://drive.google.com/file/d/1TlxnZen_XhU8SSKqaD_wtfctrf-tGYo_/view?usp=sharing
link : ตอบรับทราบการนัดตรวจประวัติ(CID)
https://forms.gle/oCqcoRhw98Jum3Jx8
link : แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
https://drive.google.com/file/d/1492_eM3ydYC-jTLH8icOGkT-j2C7xPfC/view?usp=sharing

📌อ่านทำความเข้าใจก่อนนะ หากต้องการไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จัดส่งโดยกรมการจัดหางาน 👌👌 การไปทำงานด้วยว...
31/03/2021

📌อ่านทำความเข้าใจก่อนนะ หากต้องการไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จัดส่งโดยกรมการจัดหางาน
👌👌 การไปทำงานด้วยวีซ่า E-9 กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเท่านั้น ไม่มีใครสามารถจัดส่งได้นะคะ อย่าหลงเป็นเหยื่อให้ใครหลอกลวง

Epsthailand
31/03/2021

Epsthailand

รายชื่อคนงาน Re-entry เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 19 คน ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ขอให้ดำเนินการ ดังนี้1. ...
31/03/2021
บิน วันที่ 08 เม.ย. 2564.pdf

รายชื่อคนงาน Re-entry เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 19 คน ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อคนที่ได้เดินทาง และเข้าไลน์กลุ่มเดินทางวันที่ 8 เมษายน 2564 และแจ้งชื่อ – นามสกลุและรหัสบิน
2. ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ไม่เกิน 10.00 น. ต้องเข้ารับการตรวจโควิด PCR (ผลตรวจโรคมีอายุ 72 ชั่วโมง) ที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 เท่านั้น
3.ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ให้เดินทางมาที่อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ดินแดง กรุงเทพฯ ชั้น 1 (ตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ) เพื่อเข้ารับการอบรมและจะเดินทางไปสนามบิน เวลา 16.00 น. (สัมภาระพร้อมเดินทาง )
4. สำหรับขั้นตอนการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน จะแจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่ม
5. เตรียมสัมภาระในการเดินทางน้ำหนัก โหลดใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม) และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
6. ผลตรวจโรคฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ยังไม่หมดอายุ
(หากผลตรวจโรค หมดอายุก่อนวันเดินทาง น้อง ๆ จะไม่สามารถเดินทางไปทำงานฯ ในวันดังกล่าวได้)
7. สัญญาจ้างงานที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
8. เงินสดจำนวน 25,000 บาท เพื่อนำติดตัวไปสาธารณรัฐเกาหลี
9. ค่าบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน จำนวน 500 บาท
10. ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมก่อนการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องอบรมคนหางาน (ชั้น 1) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หากไม่เข้ารับการอบรม หรือ เดินทางมาไม่ทันเข้ารับการอบรมตามวัน เวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โดยกรมการจัดหางานจะไม่ออกเอกสารการเดินทางให้ เนื่องจาก ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมการจัดหางาน
หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่
ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
โทร 02 245 9429
link : รายชื่อคนเดินทาง
https://drive.google.com/file/d/1GsjeLNOKs3-jg9IYZQ7KRTOKAqnFO6aB/view?usp=sharing
link : Line กลุ่มบิน 08 เม.ย. 2564
https://line.me/R/ti/g/TC13Jfa_AO

30/03/2021
รายชื่อคนงาน Re-entry ที่เดินทางมายื่นตรวจคัดกรองโควิดเมื่อวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์  2564 วีซ่าออกแล้ว จำนวน 56 คน สถานท...
30/03/2021

รายชื่อคนงาน Re-entry ที่เดินทางมายื่นตรวจคัดกรองโควิดเมื่อวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 วีซ่าออกแล้ว จำนวน 56 คน สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย แจ้งให้มารับวีซ่า ที่สถานทูตระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2564 ขอให้น้องๆ ทุกคนเช็ครายชื่อ /วัน /เวลาที่จะมารับวีซ่า และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้
link : รับวีซ่า วันที่ 7 เม.ย. 64
https://drive.google.com/file/d/1xyqPugZdcNu_1jgsDzgvsI8VZkrCFDm_/view?usp=sharing
link : รับวีซ่า วันที่ 8 เม.ย. 64
https://drive.google.com/file/d/11umnEb5X4pBMrpMBt7LqijFqqCy8kCT6/view?usp=sharing
link : แบบฟอร์ม เช็คสุขภาพ
https://drive.google.com/file/d/1zRw2G7-dRo9uoLq3Be_qkDJYCt7NAEtL/view?usp=sharing

กรมการจัดหางานจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) ประเภทกิจ...
30/03/2021
ประกาศผู้สอบผ่าน P9 ครั้งที่ 2.pdf

กรมการจัดหางานจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศหญิง) และก่อสร้าง (เพศชาย) ตามบัญชีรายชื่อที่ HRD Korea แจ้งให้ทราบแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ให้รายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โดยการนำส่งเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) 📌📌📌ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ต้นทางประทับตรารับที่ซอง เป็นวันที่นำส่งเอกสาร ทั้งนี้ หากเกินกำหนดเวลาหรือเอกสารไม่ถูกต้องจะไม่รับการพิจารณา

📩📩📩 ส่งถึง ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี (EPS) ชั้น 8 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
(หมายเลขผู้สมัครสอบ.........................)📍📍เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มรายงานตัวสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือเดินทางเป็นเอกสารสี ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือน จำนวน 2 ฉบับ โดยห้ามขีดเขียนใดๆ ลงในกรอบสำเนาหนังสือเดินทาง (หมดอายุไม่น้อยกว่า Oct 2023)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังกลับมาจากการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานประสบการณ์ทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ระบุชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
8. ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางานให้เป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ และได้ยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานในครั้งนั้น
9. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ไม่รวมกรอบ) พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผม ให้เห็นใบหู จำนวน 1 ใบ (ติดในแบบฟอร์มรายงานตัว)
โดยเอกสารตามข้อ 2 – 7 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 การกรอกข้อมูลในใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครทดสอบภาษาเกาหลี โดยผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

📍📍สำหรับผู้ผ่านการทดสอบในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบครั้งนี้ได้ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 24 (สอบเดือนเมษายน 2562) ครั้งที่ 25 (สอบเดือนกันยายน 2562) และครั้งที่ 26 (สอบเดือนตุลาคม 2563)
2. ผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 7 (สอบเดือนสิงหาคม 2562) ครั้งที่ 8 (สอบเดือนธันวาคม 2562) และครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศชาย)
ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่ส่งเอกสารรายงานตัวและยื่นใบสมัครภายในวันที่กำหนด หรือเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไม่เป็นไปตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะไม่รับใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี อย่างไรก็ตาม ผู้ผ่านการทดสอบสามารถยื่นใบสมัครได้ในครั้งต่อไป ภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ อนึ่ง ผู้ที่เคยผ่านการทดสอบและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ยังไม่ครบกำหนด 1 ปี จะไม่มีสิทธิยื่นใบสมัครใหม่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ
https://drive.google.com/file/d/1aBp89lVZEYaG7F22A4vslfCBEX872TlE/view?usp=sharing

แบบฟอร์มรายงานตัว
https://drive.google.com/file/d/1mdhGXHo1EOpZOYBIpk41BQCal6Rjja9x/view?usp=sharing

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายงานตัว
https://drive.google.com/file/d/1qKAeOkGq9wtRvNSSv3l151OgPq3PGP2e/view?usp=sharing

ประเภทงานภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/file/d/1UBElI1KqYoAnI8Y1JCwIx84g5Z2jaG2z/view?usp=sharing

รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางานให้เป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ
https://drive.google.com/file/d/1bJ67yWux9vzZe8C5K3NipdC9R7R9eJg8/view?usp=sharing

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานอุตสาหกรรม 16 คน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 7 คนและ งานก่อสร้าง จำนวน 5 คน เมื่อตรวจสอบราย...
30/03/2021
สัญญา 30 มี.ค.64.pdf

น้องๆ ที่ได้รับสัญญาจ้างงาน งานอุตสาหกรรม 16 คน งานเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 7 คนและ งานก่อสร้าง จำนวน 5 คน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้เข้าไลน์กลุ่ม และแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และรหัสรายงานตัว เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาจ้างงานให้ทางไลน์ และให้ทำตามขั้นตอนในรายละเอียดขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบ
น้องๆ ทุกคนกรุณาตรวจสอบรายละเอียด นามสกุล - ชื่อ, วัน เดือน ปีเกิด และเพศ ของตัวเอง หากตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับหนังสือเดินทางของตนเอง กรุณาติดต่อมาที่ฝ่าย EPS เบอร์ 02 245 1186,02 245 6716 เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกัน
link : รายชื่อคนที่ได้รับสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/17paWECM-pPHaebMipdTJhQx_5AJdRU8m/view?usp=sharing
link : ขั้นตอนที่คนงานต้องทำ
https://drive.google.com/file/d/1_Zq95K05nMixHNELFpx8s2I2A8dAg6p8/view?usp=sharing
link : ไลน์กลุ่ม
https://line.me/R/ti/g/jIX6OF4S9W
link : ตอบรับสัญญาจ้าง
https://goo.gl/forms/Z1NMdWcNHEmQqJwf1
link : เลือกโรงเรียนสอนภาษา
https://forms.gle/2u4ysuab5ihsi4pb7
link : แบบฟอร์มที่ใช้ทำสัญญาจ้างงาน
https://drive.google.com/file/d/1ubHckDKbam6N7Dsa2L579aXx1MkZX3-r/view?usp=sharing
link : ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1reIoqfKmEX2GNw-XLBvB32u68Q7VPuxy/view?usp=sharing

รายชื่อคนงาน Re-entry ที่เดินทางมายื่นตรวจคัดกรองโควิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564 วีซ่าออกแล้ว จำนวน 88 คน สถานทูตเกา...
29/03/2021

รายชื่อคนงาน Re-entry ที่เดินทางมายื่นตรวจคัดกรองโควิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 วีซ่าออกแล้ว จำนวน 88 คน สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย แจ้งให้มารับวีซ่า ที่สถานทูตระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2564 ขอให้น้องๆ ทุกคนเช็ครายชื่อ /วัน /เวลาที่จะมารับวีซ่า และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้
link : รับวีซ่า วันที่ 1 เม.ย. 64
https://drive.google.com/file/d/1iCA02eH8kA1AzvojO1tHgQC87xl90onB/view?usp=sharing
link : รับวีซ่า วันที่ 2 เม.ย. 64
https://drive.google.com/file/d/1TkQli5UOOaB07jXsKW9vI_WH5Z1krzEj/view?usp=sharing
link : รับวีซ่า วันที่ 5 เม.ย. 64
https://drive.google.com/file/d/1BGFM3GNv5uD4bDMYL6buwsz_4AToRGgV/view?usp=sharing
link : แบบฟอร์มเช็คสุขภาพ
https://drive.google.com/file/d/1zRw2G7-dRo9uoLq3Be_qkDJYCt7NAEtL/view?usp=sharing

ที่อยู่

ชั้น 8 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ถ.มิ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Epsthailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Epsthailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามเจ้าหน้าที่epsหน่อยครับ..ปกติทุกวันศุกร์เจ้าหน้าที่จะโพสน์อัปเดตcid/ccvi.ช่วงนี้ไม่ทราบว่ายังไงครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับ..
ประเภทอุตสาหกรรมใกล้เปิดรับสมัครยังคะ
ในช่วงนี้มีข่าวโควิด19เพิ่มขึ้นมากที่สมุทรสาครและเข้ากรุงเทพต้องไปตรวจcidนี่คือมันจะไม่เสี่ยงหรอครับ
วันนี้มีสอบภาษาเกาหลี รอบไหนบ้างค่ะ
นานไหมครับกว่าเขาจะต่อให้
มีใครโดนยึดรถแล้วฟ้องไปเกาหลีได้ไหมครับ
สำหรับคนที่รอบิน เป็นเหมือนกันมั้ยลุ้นว่าสัญญาจ้างยังอยู่มากกว่ารอวันบิน
ไปตอนนี้ยังทันมั้ยครับ
มีใครรอบินอยู่แล้ว หย่าบ้างไหม อยากสอบถามต้องแจ้งเปลี่ยนข้อมูลกับทางกรมไหมครับ
ภาวะอันสงบแจ้งชัดภาวะเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัด เด่นหล้าเคลื่อนไหวอย่างเด่นดวง
การยกเลิกสัญญาจ้างงานน่าจะมีการชดเชยค่าเสียหายต่างๆให้แรงงานบ้างนะ ไม่ใช่ยกเลิกแบบสัญญาปากเปล่ากันแบบนี้ การสอบไปทำงานเกาหลีรู้อยู่ว่าไม่มีใครบังคับให้ไปสอบ แต่การยกเลิกสัญญามันง่ายเกินไปทั้งที่มีขั้นตอนการรับสัญญาและการตอบรับเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างดี เวลากรอกข้อมูลในสัญญาจ้างเน้นแล้วเน้นอีกกลัวเขียนผิด แต่สุดท้ายสัญญาก็เป็นได้แค่สายัณห์จริงๆ นับจากวันนี้การยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานไทยจะมากขึ้นเรื่อยๆ ความฝันกับความจิงมันต่างกันจริงๆ😑🤕😖
📢📢📢 รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 26 📌📌📌สำหรับผู้ที่เคยไปทำงานเกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมาย (มีรายชื่อตามท้ายประกาศเท่านั้น) และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด 1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2563 และวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.สำหรับคนหางานที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีต้องลงทะเบียนเพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th (ไม่ต้องใส่ www.) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. (การรับสมัครแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 100 คน รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ) https://drive.google.com/file/d/1RoPvQexPpx50CK366m65MEaIjAKzJXCA/view?usp=sharing สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องอบรมคนหางาน ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เป็นคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับตามกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2553 เป็นต้นมา และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครในท้ายประกาศ ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีรายชื่ออยู่ในระบบผู้มีสิทธิสมัคร คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดด้วย 2.2 เพศชายหรือหญิง อายุ 18 - 39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2523 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2545) 2.3 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2.4 สายตาไม่บอดสี 2.5 ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค 2.6 ไม่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายไทยหรือสาธารณรัฐเกาหลี และไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก 2.7 เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย 2.8 เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี 2.9 เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2.10 ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี 3. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครสอบ 3.1 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ 3.2 สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 3.4 รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5เซนติเมตร ไม่รวมกรอบ ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู โดยถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 3 ใบ โดยเอกสารตามข้อ 3.1 – 3.3 ให้ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 มีรูปถ่ายและตัวอักษรที่ชัดเจน หากเอกสารดังกล่าวระบุวัน เดือน ปีเกิดไม่ครบถ้วนไม่สามารถสมัครได้ 4. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 4.1 ผู้เข้าทดสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบในวันสมัคร จำนวน 780 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการให้แก่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี 4.2 ผู้สมัครซึ่งมีเอกสารรับรองดังต่อไปนี้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร - ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอาชีพก่อนกลับประเทศไทย - ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK ระดับ 3 4.3 ผู้สมัครที่ประสงค์จะขอยกเลิกการสมัครดังกล่าว จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการสมัครคืน เว้นแต่ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัครภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัคร ณ สถานที่ที่ตนสมัคร จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบคืนเต็มจำนวน 4.4 ผู้ที่แจ้งความจำนงขอยกเลิกการสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครในครั้งนี้ได้อีก