กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - DPIM

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - DPIM ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่มาแต่ครั้งอดีตก� http://www.facebook.com/2dpim
(10)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) เวลา 09.20 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาว...
30/10/2020

วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) เวลา 09.20 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow ภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain Through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities โดยมี นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้บริหาร กพร. ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้มี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำทีม กพร. ต้อนรับคณะศ...
29/10/2020

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำทีม กพร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อรับฟังในหัวข้อการนำเทคโนโลยีรีไซเคิล ไปใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำเสีย รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดกิจกรรม Workshop เพื่อทดลองใช้อุปกรณ์เพื่อทดสอบระบบ โดยมี ดร.ธีรวุธ ตันนุกิจ วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายเหมืองน้อย พิทักษ์ชุมชน
27/10/2020

นายเหมืองน้อย พิทักษ์ชุมชน

📽️📽️การประกวดคลิปวิดีโอ📽️📽️ หัวข้อ "การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน" ได้ผู้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว .. !!!
ขอเชิญร่วมโหวตคลิปวิดีโอที่ชื่นชอบ โดยเข้าไปกด Like & Share แล้วไปลุ้นผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศได้ในงาน "Green Scrap Metal Thailand 2020" วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้

🎬🎬
ทีมที่ 1 ลาเต้
https://www.youtube.com/watch?v=VbKTI86XvyE

ทีมที่ 2 อเมริกาโน่หวานเจี๊ยบ
https://www.youtube.com/watch?v=f-lQ29xwRx8

ทีมที่ 3 MNCU
https://www.youtube.com/watch?v=_H-OhBBfDio&t=62s

ทีมที่ 4 movNext
https://www.youtube.com/watch?v=_SZVuxgCLQk

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://greenscrapmetalthailand.com/news/26

26/10/2020

กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อมั่นเกิดการลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท
.
กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชื่อมั่นเกิดการลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท พร้อมจัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 วันที่ 30 ตุลาคมนี้
.
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) และสนับสนุนในเกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน โดยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน หรือ Green Scrap Metal Thailand 2020 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ลดการสร้างของเสียในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำกลับมาผลิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูนิโด) กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
.
การดำเนินโครงการดังกล่าวคาดว่าจะส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เข้าร่วมโครงการ 1,889 ราย และสนับสนุนผู้ประกอบการให้เป็นโรงงานนำร่อง 5-10 ราย ซึ่งคาดว่าจะสร้างให้เกิดมูลค่าการลงทุนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการปรับปรุงเครื่องจักรและปรับปรุงกระบวนการผลิตมากกว่า 560 ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) เพื่อลดการปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทที่ปลดปล่อยไม่จงใจในกลุ่มที่เรียกว่า ยูป๊อป (U-POPs) เช่น ไดออกซิน และฟิวแรน เป็นต้น ได้ไม่น้อยกว่า 20% ซึ่งสารดังกล่าวมีพิษสูง สลายตัวยาก เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม และขณะเดียวกันคาดว่าจะสร้างความตระหนักแก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 50%
.
สำหรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2566 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการอีกรวมเป็นเงิน 33.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยกิจกรรมหลักของโครงการจะมีการทบทวนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยูป๊อป รวมทั้งส่งเสริมการใช้แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Technique) และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practice) เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามประเมินผลโรงงานนำร่องที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป
.
“การจัดการเศษโลหะอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อเนื่องมหาศาล เพราะนำกลับมารีไซเคิลได้ ลดของเสียในระบบอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตก็ลดลง ซึ่งงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมต่อไป” นายสุริยะ กล่าว
.
ที่มา : http://www.dpim.go.th/purchase/article?catid=102&articleid=12807

“พระปิยมหาราช” หมายถึง “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของราษฎร” และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ประชาชนได้พร้อมใจกันย...
23/10/2020

“พระปิยมหาราช” หมายถึง “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของราษฎร” และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ประชาชนได้พร้อมใจกันยกให้วันที่ 23 ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.29 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายอดิทัต วะ...
16/10/2020

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.29 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ กพร. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดคฤหบดี กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Green Scrap Metal Thailand 2020ด้วย กนอ. กำหนดจัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 โดยกิจกรรมภายใ...
15/10/2020

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Green Scrap Metal Thailand 2020
ด้วย กนอ. กำหนดจัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ การรับสมัครโรงงานที่ต้องการเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน” รอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ทั้งนี้
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greenscrapmetalthailand.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หมายเลขโทรศัพท์
0 2202 3902

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายอดิทัต  วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมพิธีถวายบ...
13/10/2020

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ กพร. นำโดย นายดุสิต จันทรกานต์ (ผอ.กนอ.) นายประสิทธิ์ ศรีพรหม (ผอ.สรข....
07/10/2020

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ กพร. นำโดย นายดุสิต จันทรกานต์ (ผอ.กนอ.) นายประสิทธิ์ ศรีพรหม (ผอ.สรข.7 ราชบุรี) เจ้าหน้าที่ UNIDO และสถาบันเหล็กฯ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ใช้แล้ว เพื่อประกอบการดำเนินโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน (Greening the scrap metal value chain through promotion of BAT/BEP to reduce U-POPs releases from recycling facilities) ณ บริษัท ปัญญารักษา จำกัด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

06/10/2020
ชี้แจงกรณีขอสำรวจแร่ทองคำ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงเกี่ยวกับความกังวลของประชาชนเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดจากการสำรวจแร่ทองคำ ที่ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
https://youtu.be/RhraOH47v0A

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ความกังวลของประ.....

วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) เวลา 09.09 น. กพร. กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กพร. ครบรอบ 18 ปี” ในโอกาสนี้ นายวิษณุ ทับเที่ย...
02/10/2020

วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) เวลา 09.09 น. กพร. กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กพร. ครบรอบ 18 ปี” ในโอกาสนี้ นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กพร. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระนารายณ์และพระภูมิเจ้าที่ และร่วมพิธีทางศาสนา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร. โดยมีผู้บริหารหน่วยงานใน อก. รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

ที่อยู่

""
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

Department of Primary Industries and Mines

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 04:30
อังคาร 08:30 - 04:30
พุธ 08:30 - 04:30
พฤหัสบดี 08:30 - 04:30
ศุกร์ 08:30 - 04:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 202 3565

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - DPIMผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
มุมวิจัยไทย: นวัตกรรมสำหรับ S-Curve การใช้พอลิเมอร์เมมเบรนแยกประจุไฮดรอกไซด์ ชนิด PPO สำหรับแบตเตอรี่ Zinc–Air โดยได้รับอนุญาตแปลและเรียบเรียงบทความจาก รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นสู่การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิด metal–air ซึ่งนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์คาดว่าจะสามารถนำมาใช้แทนเทคโนโลยีแบตเตอรี่ lithium–ion ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยแบตเตอรี่ชนิด metal–air ที่มีการผลิตและวิจัยเพื่อการใช้งานในปัจจุบันคือแบตเตอรี่ Zinc–Air โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้มีข้อได้เปรียบ แบตเตอรี่ lithium–ion ดังนี้ 1. ให้พลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ lithium–ion ประมาณ 5 เท่า โดยสามารถให้ความหนาแน่นเชิงพลังงานตามทฤษฎี ที่ 1086 Wh/kg 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกกว่าแบตเตอรี่ lithium–ion โดยมีการประเมินค่าการผลิตที่ประมาณ 320 บาท/กิโลวัตต์/ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการผลิตแบตเตอรี่ Zinc–Air คือประสิทธิภาพของตัวแยกประจุซึ่งยังมีข้อด้อยในการป้องกันการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุไฟฟ้าในระหว่างการทำงานของแบตเตอรี่ ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแยกประจุจึงได้มีการนำพอลิเมอร์ชนิด Poly (phenylene oxide) (PPO) มาใช้ ซึ่งรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้เมมเบรนแยกประจุชนิด PPO นี้ มีข้อดีคือมีราคาถูก สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ มีความเสถียรในอุณหภูมิสูง ทนต่อการสึกกร่อนเชิงกล และทนทานต่อปฏิกิริยาเคมี นอกจากนี้ยังมีสมบัติเชิงวัสดุที่ดีในการนำมาใช้เป็นตัวแยกประจุโดยให้ค่าพลังงานจำเพาะสูง และป้องกันการลัดวงจรในการถ่ายเทประจุ งานวิจัยของ รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม และคณะฯ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการทดสอบตัวแยกประจุโดยใช้ poly (2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ Zinc–Air ได้ โดยการทดลองสำหรับงานศึกษานี้ เมมเบรน PPO ได้ถูกสังเคราะห์ใช้ร่วมกับพอลิเมอร์ 3 ชนิด คือ trimethylamine (TMA), 1-methylpyrolidine (MPY), และ 1-methylimidazole (MIM) จากนั้นจึงนำมาเคลือบลงบนฟิลม์แยกประจุ ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์นี้ได้ถูกทดสอบประสิทธิภาพโดยวิธี proton nuclear magnetic resonance และ Fourier-transform infrared spectroscopy สำหรับการทดสอบเสถียรภาพเชิงอุณหภูมิได้ทดสอบโดยการวิเคราะห์ thermogravimetric ทั้งนี้ในงานวิจัยได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับค่าความจุในการการดูดซึมน้ำและประจุไฟฟ้า และการคงรูปซึ่งให้ข้อสรุปว่าเมมเบรน PPO มีผลการสังเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานเป็นตัวแยกประจุสำหรับแบตเตอรี่ Zinc–Air จากนั้นได้มีการทดสอบค่าการนำประจุโดยเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ 3 ชนิดคือ PPO–TMA, PPO–MPY, และ PPO–MIM โดยการวิเคราะห์ใช้อุปกรณ์ electrochemical impedance spectroscopy ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดให้ค่าการนำประจุ 0.17, 0.16, และ 0.003 mS/cm ตามลำดับ สำหรับการทดสอบการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุในรูปของ Zincate crossover พบว่ามีค่าต่ำมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของ zincate ที่ 1.13 × 10^(−8) และ 0.28 × 10^(−8) ตารางเซนติเมตร/นาที สำหรับ PPO–TMA และ PPO–MPY ตามลำดับ นอกจากนั้นประสิทธิภาพการคายประจุแบบ galvanostatic ของแบตเตอรี่ปฐมภูมิ โดยใช้เมมเบรน PPO–TMA และ PPO–MPY ในการทดสอบพบว่าให้ค่าพลังงานจำเพาะที่ประมาณ 800 mAh/gZn และ 1000 mWh/gZn ตามลำดับ ดังนั้นสมบัติของเมมเบรน PPO ซึ่งมีค่าการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุต่ำโดยมีค่าพลังงานจำเพาะสูงจึงมีความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตแบตเตอรี่ zinc–air ในอนาคตอันใกล้นี้
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามครับ ท่านใดพอทราบบ้างว่าทางกรมฯ จะมีเปิดคอร์สอบรม BCM(Business Continuity Management) Internal Auditor บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย นายชัยทัศ ทับเที่ยง นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็น อสจ. รุ่นที่ 6 ให้กับบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม" ในหัวข้อ "มุมมองของงานด้าน พร." จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
กพร.คุมเข้ม ตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันการเกิด PM 2.5 ทั่วประเทศ
เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2 จ.สุรินทร์