สภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร (The Bangkok Metropolitan Council)

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจำปีพุทธศั...
03/08/2021
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1

ขอเชิญหน่วยงานและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมได้ที่ www.prbangkok.com ค่ะ

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน
31/05/2021

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน

ศบค.ชะลอมติกทม.ออกไปอีก 14 วัน

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันนี้(31 พ.ค.64) มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ 5 ประเภท โดยจะให้เริ่มเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคนั้น ศบค. ให้ใช้ประกาศกรุงเทพมหานครขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ตามประกาศฉบับที่ 29 ออกไปอีก 14 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เริ่ม 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
26/05/2021

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
เริ่ม 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

🌟 "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย"
กทม. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
เริ่มวันแรก 27 พ.ค. นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 🌟

👪 ผู้ที่มีสิทธิรับวัคซีน ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี 10 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมไวัแล้ว

👩‍💻 เริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นเปิด ช่วงเวลา 06.00 - 22.00 น. ทุกวัน

📌 โดยการลงทะเบียนแยกเป็น 3 กลุ่ม
🤳 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยมีแอปฯ “เป๋าตัง” จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่หากลบแอปฯ เป๋าตังไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com 👉( คลิกเลย https://qrgo.page.link/g7Dxz )

🙅 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ "ไม่เคย" เข้าร่วมโครงการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www. ไทยร่วมใจ .com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com หรือ แอปฯ เป๋าตัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

🏪 กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน www. ไทยร่วมใจ .com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ณ ร้าน 7-eleven, Family Mart , Tops Daily และ mini Big C ซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 - 18.00 น.

☎️ สอบถามการลงทะเบียน/ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วนวัคซีน 1516 ช่วงเวลา 08.00 - 20.00 น.
--------

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อ...
17/05/2021

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ... เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 โดยวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ... ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการโยธา ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ร.ร.ในสังกัดกทม.เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
12/05/2021

ร.ร.ในสังกัดกทม.เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เปิด 14 จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนจุดนอกรพ.
28/04/2021

เปิด 14 จุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนจุดนอกรพ.

📢 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหส...
25/04/2021

📢 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่ 26 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

กทม.เพิ่มรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 50 เขต
25/04/2021

กทม.เพิ่มรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 50 เขต

กรุงเทพมหานครออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิด 31 สถานที่เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มวันที่ 26 เม....
25/04/2021

กรุงเทพมหานครออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิด 31 สถานที่เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มวันที่ 26 เม.ย. 64 ถึง 9 พ.ค. 64

สายด่วน กทม.ประสานหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
24/04/2021

สายด่วน กทม.ประสานหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

เพิ่มศักยภาพบริการรับส่งผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 เข้ารักษาในโรงพยาบาล

จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กทม. ระลอกใหม่เดือนเมษายน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระจายทั่วพื้นที่ กทม. เรามีแผนการดูแลผู้ป่วยโควิด เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ทั้งการขยายศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลกึ่งสนาม การจัดหาโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) และการจัดทำโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบ

ยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมียอดสูงสุดในวันที่ 15 เม.ย. ที่ 409 คน และในทุกๆ วันยังพบมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กทม. จึงเพิ่มศักยภาพการบริการรับส่งผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 ให้ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้เร็วที่สุด จากเดิมที่ศูนย์เอราวัณ กทม. สามารถรับผู้ป่วยได้ 100 รายต่อวัน เราได้เพิ่มรถรับส่งผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตให้สามารถรับผู้ป่วยได้เพิ่มวันละ 200 – 300 ราย ซึ่งประชาชนสามารถโทร.สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 1669 ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม. และสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือสายด่วน 1668 กรมการแพทย์ (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น.) หรือผ่านทางช่องทางไลน์ “สบายดีบอต” @sabaideebot ที่จะช่วยลงทะเบียนหาเตียงในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล

และยังมีเบอร์โทรศัพท์ให้คำปรึกษาโควิด-19 สายด่วน สำนักอนามัย กทม. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396 หรือ 0 2245 4964 ให้บริการเวลา 08.00 - 20.00 น. และ 097 046 7549 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีกด้วย

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากตลอดเวลา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดครับ

#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564
17/04/2021

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564

13/04/2021

☎️ สายด่วน COVID-19 เฉพาะกิจ
👉 โทร 1668 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.
🤒 สำหรับผู้ที่มีผลตรวจยืนยัน ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
23/03/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ร่วมเป็นเกียรติในการศึกษ...
12/03/2021

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
ร่วมเป็นเกียรติในการศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 6)
ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
อาคารไอราวัตพัฒนา
ในการนี้นายกิตติ บุศยพลากร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทสภากรุงเทพมหานครกับการพัฒนาเมือง"

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประ...
03/03/2021

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร ดินแดง
ในที่ประชุมนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ได้ตั้งกระทู้ถามสด เพื่อขอทราบความคืบหน้าร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ... และร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ... ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด
นายภาส ภาสสัทธา ได้เสนอขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ รายงานผลการพิจารณา ของคณะกรรมการวิสามัญก่อนให้ความเห็นชอบที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการ
ญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ และหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ

กทม.ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เพิ่ม เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
23/02/2021

กทม.ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เพิ่ม เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กทม. ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เพิ่ม 👉เริ่มวันนี้ (23 ก.พ.64)

จากการประชุม ศบค. ได้กำหนดให้ กทม. เป็นพื้นที่ควบคุม และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครให้ผ่อนปรนมาตรการที่สำคัญ

1️⃣ ร้านอาหาร 🍝ทานอาหาร และ🍺ดื่มสุราในร้านได้ 🕚ไม่เกิน 23.00 น. (หลัง 23.00 น. ขายแบบนำกลับบ้าน)

2️⃣ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ รวมทั้ง สถานประกอบกิจการอาบน้ำ และอาบอบนวด : 🕚 เปิดไม่เกิน 23.00 น. 🍺ดื่มสุรา และ🎤แสดงดนตรีสดในร้านได้ 🪑 เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่ง อย่างน้อย 2 เมตร โดย❌ไม่มีโต๊ะยืน และ❌งดการจัดพื้นที่ให้เต้น

3️⃣ สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส🏋️: เปิดบริการปกติ 🏋️🧍เปิด Class ฝึกสอนและจัดการแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม

4️⃣ สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง ห้องประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดการแสดง : จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน (หากเกิน 300 คน ต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขต)

🤝ขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะครับ
😷สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
.
📲ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของ กทม. ได้ที่ช่องทางหลักจาก Facebook Fan page: กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/prbangkok
.
#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19 #สู้โควิดไปด้วยกัน #ผ่อนคลายมาตรการโควิด19 #bkkcovid19

สภากทม.ลงพื้นที่ศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร    วันที่ 22 กุมภาพันธ...
22/02/2021

สภากทม.ลงพื้นที่ศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักการโยธา และ สำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่ศึกษาติดตามโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ตลอดจนแผนและแนวทางการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมยุคกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยว

โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดฯ เป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ และสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในงบประมาณดำเนินการอุโมงค์ทางลอด 2 อุโมงค์ด้วยกันคือ อุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลาน และอุโมงค์ทางลอดถนนมหาราช ท่าเรือของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อไปพระบรมมหาราชวัง การก่อสร้างอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและการสร้างอุโมงค์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูบริเวณสนามหลวงถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย คล่องตัวในการสัญจรของประชาชน และรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวงถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติและสร้างสถานที่รองรับการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2564 หนึ่งอุโมงค์ และอีกอุโมงค์จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565

📣 ขอเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่าย 💪รวมพลังความคิด 🗣ร่วมเสนอประเด็น สู่วาระการประชุม “กระบวนการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร...
17/02/2021

📣 ขอเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่าย 💪รวมพลังความคิด 🗣ร่วมเสนอประเด็น สู่วาระการประชุม “กระบวนการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564" เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะสำหรับสร้างสุขภาวะคนกรุงเทพฯ
✅กำหนดส่งประเด็น ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้
สามารถสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

🔐ไม่ล็อคดาวน์ "ความคิด"💡 สร้างคุณภาพชีวิตคนกรุง
📣 ขอเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่าย 💪รวมพลังความคิด 🗣ร่วมเสนอประเด็น สู่วาระการประชุม “กระบวนการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564" เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะสำหรับสร้างสุขภาวะคนกรุงเทพฯ
✅กำหนดส่งประเด็น ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้
สามารถสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

17/02/2021
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อ...
11/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3/ 2564 ในการพิจารณายุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 และความก้าวหน้าของการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัติฯ (กรมอนามัย) ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการโอนง...
11/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับงบประมาณอื่น ก่อนให้ความเห็นชอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการและหน่วยรับงบประมาณอื่น ณ ห้องประชุม 6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สภากทม.เปิดอภิปรายถกปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.  นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหา...
10/02/2021

สภากทม.เปิดอภิปรายถกปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ในที่ประชุม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร การกำหนดอัตราค่าโดยสาร และสถานะหนี้สินในปัจจุบัน ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวาง

พล.ต.ท.ธีรศักดิ์ ง่วนบรรจง กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ประกอบกับการประกาศอัตราค่าโดยสารจำนวน 104 บาทนั้น นับตั้งแต่สภากรุงเทพได้เห็นชอบในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา สภากรุงเทพมหานครยังมิได้รับทราบผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวจากฝ่ายบริหาร ทำให้สภากรุงเทพมหานครไม่อาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอญัตติในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารงานตามกฎหมาย ภายใต้ความคุ้มค่า และความโปร่งใส ตลอดจนการเข้าไปยอมรับสภาพหนี้และการก่อหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

นายธวัชชัย ฟักอังกูร กล่าวว่า ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการถ่ายโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำให้กรุงเทพมหานครมีภาระต้องจ่ายหนี้สินที่เกิดขึ้น กว่า 1 แสนล้านบาท นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีภาระหน้าที่หลากหลาย ทั้งการรักษาความสะอาด การโยธาและระบบจราจร การจัดเก็บขยะ กำจัดน้ำเสีย ระบบสาธารณสุข การศึกษา งบประมาณที่มีจำกัดและน้อยลง อาจทำให้การจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงมีข้อเสนอแนวทางการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยให้กรุงเทพมหานครขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าเป็นการถ่ายโอนภารกิจมาให้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาจนถึงปี 2572 ทั้งนี้หากเห็นว่าหนี้ที่เกิดจากการรับโอนโครงการสมควรให้เป็นภาระของเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการ โดยให้ประโยชน์ตอบแทนในรูปของค่าโดยสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรปรับรูปแบบการดำเนินการจากสัญญาจ้างเดินรถ (กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ทั้งหมด) เป็นสัญญาสัมปทาน(เอกชนรับภาระหนี้แทน) แทนกรุงเทพมหานคร

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา กล่าวว่า ในอดีตรถไฟฟ้าเป็นเพียงการคมนาคมทางเลือก แต่ด้วยกระแสความนิยมของประชาชนทำให้ปัจจุบันรถไฟฟ้ากลายเป็นการคมนาคมระบบหลัก และด้วยระบบคมนาคมเป็นการบริการของภาครัฐที่ต้องจัดให้ประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ อย่างไรก็ตามการให้เอกชนเข้ามาดูแลทำให้ภาครัฐไม่สามารถเข้าไปกำหนดอัตราค่าโดยสารได้อย่างเต็มที่

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ ได้เสนอทางเลือกในการดำเนินการให้แก่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 กรุงเทพมหานครควรเปิดประมูลหาผู้รับสัมปทานใหม่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ในสัญญาข้อ 27 (การขยายอายุสัญญาและสิทธิในการดำเนินงานในเส้นทางสายใหม่ก่อนบุคคลอื่น) กล่าวคือ BTSจะเป็นรายแรกที่ได้รับโอกาสในการขยายอายุสัมปทานและขยายเส้นทางของระบบ ข้อดี คือ กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดค่าตอบแทนในสัมปทานได้สูงขึ้นเพราะมีการแข่งขันเมื่อมีการแข่งขันสูงขึ้นก็อาจจะบริหารจัดการให้ค่าโดยสารถูกลงได้ ทางเลือกที่ 2 กรุงเทพมหานครเลือกที่จะไม่ต่ออายุสัญญา โดยภายหลังหมดอายุสัมปทานในปี 2572 กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งระบบ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการทั้งหมดโดยจ้าง BTS เดินรถในหลายสัญญาจ้างในปี 2585 และทางเลือกที่ 3 ขยายสัมปทานให้BTS เป็น 30 ปี (2572-2602) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสเงินสดและหนี้ตามทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการ อย่างไรก็ดีทุกทางเลือกมีข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ผลกระทบจะมีต่อการเดินรถไฟฟ้าทั้งระบบ ซึ่งกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ภายใต้อัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การขนส่งมวลชนในรูปแบบรถไฟฟ้าถือเป็นการการเดินทางทางเลือกหนึ่งที่รัฐจัดให้ประชาชน ซึ่งนอกจากสามารถเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาจราจร ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แก้ไขปัญหามลพิษในระยะยาวได้ด้วย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าโดยมิได้หวังผลกำไรแต่อย่างใด มุ่งหวังเพียงการนำภาษีประชาชนมาบริหารจัดการเพื่อให้บริการคืนกลับแก่ประชาชนอย่างคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งไม่ได้หมายถึงการบริหารจัดการรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น กรุงเทพมหานครยังมีภารกิจการบริหารจัดการด้านอื่นๆ และสาธารณูปโภคตามหน้าที่ซึ่งต้องดูแลอีกหลายประการ

จากนั้น พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับงบประมาณอื่น เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความร่มรื่นให้แก่เมืองรวมทั้งส่งเสริมการทำงานของระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ โดยตั้งคณะกรรมการจำนวน 11 คน กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 15 วัน

ที่อยู่

173 Bangkok Metropolitan Administration Dinso Rd., Sao Chingcha, Phra Nakhon
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภากรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด