Clicky

สภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหาน?

เปิดเหมือนปกติ

สภากทม.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟุกุโอกะ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เมือง(13 ม.ค.66) ณ อาคารไอร...
13/01/2023

สภากทม.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟุกุโอกะ ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เมือง

(13 ม.ค.66) ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง : นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้แทนจังหวัดฟุกุโอกะ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟุกุโอกะ

ทั้งนี้ สภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะได้ลงนามในข้อตกลงฉันมิตร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 โดยมีประเด็นความร่วมมือที่หลากหลาย ซึ่งสภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้แทนสภาจังหวัดฟุกุโอกะได้เข้าพบและหารือร่วมกับผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ส.ก.นำปัญหาเรื้อรังของกทม. สายสื่อสาร มลพิษ ท่อระบายน้ำ เข้าสภากทม.พิจารณา(13 ม.ค. 66) นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภ...
13/01/2023

ส.ก.นำปัญหาเรื้อรังของกทม. สายสื่อสาร มลพิษ ท่อระบายน้ำ เข้าสภากทม.พิจารณา

(13 ม.ค. 66) นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมรับชมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่3 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 7 ญัตติ ดังนี้ 1.ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข 2.ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3.ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครหารือกรมบัญชีกลางประเด็นปัญหากรณีการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 4.ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก.เขตยานนาวา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร 5. ญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล ส.ก.เขตห้วยขวาง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 6.ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ส.ก.เขตทวีวัฒนา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 7. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับรายละเอียดการอภิปราย ขอเชิญผู้ที่สนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้ทาง Facebook เพจ : สภากรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 18 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
--------------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

สภากทม.เห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 23 ท่าน  เพื่อเสนอแนะแนวทางให้กทม. แก้ไขความเดือดร...
13/01/2023

สภากทม.เห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 23 ท่าน เพื่อเสนอแนะแนวทางให้กทม. แก้ไขความเดือดร้อนให้คนกรุงเทพฯ🚝

(11 ม.ค.66) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง 🚈 ส.ก.ได้ร่วมกันอภิปรายญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยนำเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

จากนั้น สภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 23 คน โดยเป็นส.ก. 18 คน และฝ่ายบริหาร 5 คน ไม่กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 🚨

อ่านเพิ่มเติมที่ https://pr-bangkok.com/?p=35882

สภากทม.เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน สวมบทสก. ยื่นญัตติเสนอปัญหาใกล้ตัว 🎈 🎈 🎈(12 ม.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเ...
12/01/2023

สภากทม.เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน สวมบทสก. ยื่นญัตติเสนอปัญหาใกล้ตัว
🎈 🎈 🎈

(12 ม.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเมพมหานคร ให้การต้อนรับ พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกทม.จำนวน 120 คน ในโอกาสเยี่ยมชมห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

“เด็กในวันนี้คือความหวังของเราในอนาคต การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เป็นการเปิดโลกให้กับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัว เด็กๆ จะสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองของเรา อย่างในปัจจุบันเด็กๆ อาจจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้ เช่น ด้านกายภาพของโรงเรียน ความเหมาะสมของสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา 🎁 สำหรับวานนี้ ส.ก.ก็มีของขวัญวันเด็ก โดยได้ยื่นญัตติเพื่อติดตามปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าฯกทม.ได้รับปากแล้วว่าจะเข้าไปแก้ไขให้” ประธานสภากทม. กล่าว

🎈อ่านเพิ่มเติมที่ : https://pr-bangkok.com/?p=36426

🎈ประมวลภาพงานทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064683802906&set=a.550861417079980

Photos from สภากรุงเทพมหานคร's post
12/01/2023

Photos from สภากรุงเทพมหานคร's post

Photos from สภากรุงเทพมหานคร's post
12/01/2023

Photos from สภากรุงเทพมหานคร's post

🏗️สภากทม. ขอให้กทม.จัดสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาลิฟต์ในร.ร.สังกัดกทม.ให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 🏗️ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมั...
12/01/2023

🏗️สภากทม. ขอให้กทม.จัดสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาลิฟต์ในร.ร.สังกัดกทม.ให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 🏗️

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 (11 ม.ค.66) :

👉🏼นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม
👉🏼นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายทั้ง 2 ญัตติ เนื่องจากเป็นเรื่องในทำนองเดียวกัน 👧🏻

จากนั้น ผู้ว่าฯชัชชาติ ได้รับปากที่จะเร่งแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและการสาธารณสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานของการลดความเหลื่อมล้ำที่สำคัญที่สุด 👦🏼

อ่านเพิ่มเติมที่ : https://pr-bangkok.com/?p=36226

#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

เห็นชอบให้กทม.สำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 🚶🏼🚶🏽‍♀️“จากการลงพื้นที่ถนนอุดมสุขระยะทางกว่า 3.2 กม. ...
12/01/2023

เห็นชอบให้กทม.สำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 🚶🏼🚶🏽‍♀️

“จากการลงพื้นที่ถนนอุดมสุขระยะทางกว่า 3.2 กม. พบว่ามีสิ่งกีดขวาง และมีปัญหาทั้งหมด 428 จุด ได้แก่ เสาไฟขวางทางเท้า ทางเท้าชำรุด ทางลาดระหว่างซอย แนวต้นไม้ สะพานลอย วินมอเตอร์ไซต์ ถึงเวลาแล้วที่กทม.ต้องคิดถึงคนเดินทางเท้าให้มาก โดยในระยะสั้นที่ต้องแก้ไขคือทำทางข้ามทางม้าลาย และติดตั้งสัญญาณไฟข้ามถนน ระยะกลางคือทุบสะพานลอย ปรับพื้นผิว ทำทางคนพิการ โดยทำประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สำหรับในระยะยาวควรดำเนินการเอาสายไฟฟ้าลงดินเพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าอยู่และสวยงาม” นายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง ต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันนี้ (11 ม.ค.66)👩🏻‍🦼

ส.ก.เขตบางนา กล่าวว่า เนื่องจากทางเท้าหลายพื้นที่เกิดปัญหาชำรุด พื้นทางเท้าไม่เรียบเสมอกัน มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้าจำนวนมาก การเดินข้ามซอยไม่มีทางม้าลายหรือสัญญาณจราจรให้รถหยุด และไม่ได้ออกแบบให้ถูกต้องตาม หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้งาน ไม่สามารถเดินเท้าได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็นมีอุปสรรค ในการใช้ทางเท้าเป็นอย่างมาก ในบางครั้งต้องลงไปใช้พื้นที่ถนนในการเดินทางเนื่องจากทางเท้าบริเวณที่พักอาศัยไม่เอื้ออำนวย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการเฉี่ยวชนจากยานพาหนะบนท้องถนน ในขณะที่ทางเท้าบริเวณย่านศูนย์กลางธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรมหรูหรา สถานที่ท่องเที่ยว กลับมีทางเท้าที่ดีและปลอดภัยต่อการเดิน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นและสร้างเมืองที่คนมีความเท่าเทียมกัน จึงขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 🧑🏽‍🦽🧑🏽‍🦯🏃🏽

อ่านเพิ่มเติมที่ : https://pr-bangkok.com/?p=35989

#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

🚮ส.ก.เสนอออกกฎหมายกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดโลกร้อน ลดงบประมาณ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน“ขยะที่คนกรุงเทพฯสร้างถูกส่ง...
11/01/2023

🚮ส.ก.เสนอออกกฎหมายกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดโลกร้อน ลดงบประมาณ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

“ขยะที่คนกรุงเทพฯสร้างถูกส่งไปยังต่างจังหวัดจำนวนมาก ทำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงต้องเจอกับปัญหาเรื่องกลิ่น โรค พาหะของโรคจากสัตว์ และขยะอาหารยังก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกด้วย และมีก๊าซต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะมากมาย หากสถานประกอบการรายใหญ่มีการกำจัดขยะจากอาหารตั้งแต่ต้นทางจะลดปัญหาเหล่านี้ไปได้ โดยห้างใหญ่ ๆ สามารถก่อขยะได้ถึง 50 ตันต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับขยะในพื้นที่หนึ่งตำบล และต้องจ่ายค่าจัดการขยะกว่า 500,000 บาทต่อปี การกำหนดให้มีการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางจะลดจำนวนรอบในการเข้าไปเก็บขยะและสามารถเข้าไปดูแลประชาชนได้ดีขึ้น ทุกวันนี้การเก็บขยะไม่ทัน เป็นปัญหาของทุกเขต รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้วย ถึงเวลาแล้วที่เราจะออกกฎหมายควบคุมให้มีการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ได้ทันที แต่ต้องเริ่มแล้ว การออกกฎหมายให้ทุกตึกมีเครื่องกำจัดขยะ ในอนาคตทุกที่จะมีเครื่องกำจัดขยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นการลดโลกร้อน และลดงบประมาณที่กรุงเทพมหานครต้องใช้ในการกำจัดขยะด้วย” 🌎

นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ ส.ก.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันนี้ (11 ม.ค.66) ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 🎤

🔺อ่านเพิ่มเติมที่ https://pr-bangkok.com/?p=35890

#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

🏗️ส.ก.พระโขนง ตั้งกระทู้ถามสด สอบถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนทรุดตัว🏗️ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครส...
11/01/2023

🏗️ส.ก.พระโขนง ตั้งกระทู้ถามสด สอบถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนทรุดตัว🏗️

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันนี้ (11 ม.ค.66) : นายสราวุธ อนันต์ชล ส.ก.เขตพระโขนง ได้ยื่นกระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนทรุดตัวในพื้นที่เขตพระโขนง

โดยสอบถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
👉🏼กรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงไปถึงขั้นตอนใด โดยการเรียกผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือไม่ หากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะเปิดเผยรายงานการตรวจสอบได้เมื่อใด
👉🏼กรุงเทพมหานครมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับแก้ไขปัญหานี้เป็นจำนวนเงินเท่าไร หากมีการตั้งงบประมาณแล้วมีการดำเนินการอย่างไร
👉🏼กรุงเทพมหานครจะแก้ไขปัญหาอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและสะพานคลองเคล็ด ที่มีการทรุดตัวให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยภายในเมื่อใด

🔺อ่านเพิ่มเติมที่ : https://pr-bangkok.com/?p=35886

#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

📝สภากทม.เห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการเช่าที่ดินที่ทำการเขตคลองเตย📝(11 ม.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเท...
11/01/2023

📝สภากทม.เห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการเช่าที่ดินที่ทำการเขตคลองเตย📝

(11 ม.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

โดยในที่ประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย (จากเดิม 1,728,000 บาท เป็น 1,843,200 บาท)💡

จากนั้น ส. ก.ได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและความเดือดร้อนจากปัญหาที่ทำการเขตในพื้นที่ต่าง ๆ และได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตยตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 🏢

🔺อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://pr-bangkok.com/?p=35862

#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

11/01/2023
การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566

ระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา
รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
กระทู้ถามสดของนายสราวุธ อนันต์ชล เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน
ทรุดตัวในพื้นที่เขตพระโขนง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องที่เสนอใหม่
7.1 ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
ออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
(เลื่อนมาจากวันพุธที่ 4 มกราคม 2566)
7.2 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 4 มกราคม 2566)
7.3 ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 4 มกราคม 2566)
7.4 ญัตติด้วยวาจาของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
(เลื่อนมาจากวันพุธที่ 4 มกราคม 2566)
7.5 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
จัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้มีความเหมาะสม
7.6 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
7.7 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
ญัตติขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ
(เลื่อนมาจากวันพุธที่ 4 มกราคม 2566)

🏵️สภากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดี “ก้าวสู่ปีที่ 46 ของหนังสือพิมพ์มติชน”🏵️(9 ม.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภา...
09/01/2023

🏵️สภากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดี “ก้าวสู่ปีที่ 46 ของหนังสือพิมพ์มติชน”🏵️

(9 ม.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมนางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร และ นางสาวมธุรส เบนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารเครือมติชน เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันเกิด 9 มกราคม 2566 “ก้าวสู่ปีที่ 46 ของหนังสือพิมพ์มติชน” ณ โถงอาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

#สภากรุงเทพมหานคร

ส.ก. เตรียมเสนอเรื่องเข้าสภาฯ ปรับปรุงทางเท้ากทม.ให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง (9 ม.ค. 66) นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆ...
09/01/2023

ส.ก. เตรียมเสนอเรื่องเข้าสภาฯ ปรับปรุงทางเท้ากทม.ให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง

(9 ม.ค. 66) นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมรับชมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

โดยในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภากทม. ทั้งหมด 7 ญัตติ ดังนี้
1.ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ ส.ก.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
2️.ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง
3.ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.ญัตติด้วยวาจาของนายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
5. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้มีความเหมาะสม
6.ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
7.ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นอกจากนี้จะมีวาระการพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ คือ เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย และรายงานผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครตามญัตติที่ส.ก.ได้เสนอไว้ ให้ที่ประชุมรับทราบ 3 เรื่อง

สำหรับรายละเอียดการอภิปราย ขอเชิญผู้ที่สนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้ทาง Facebook เพจ : สภากรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 11 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงพระเจริญ 💛
07/01/2023

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ทรงพระเจริญ 💛

💡 ส.ก.เรียกร้องกทม.เร่งแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ ...
05/01/2023

💡 ส.ก.เรียกร้องกทม.เร่งแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วานนี้ (4 ม.ค.65) : นางสาวปิยะวรรณ จระกา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตสวนหลวง ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชาชนจำนวนมากร้องเรียนความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายในกรุงเทพมหานคร 🔈

ส.ก.สวนหลวง กล่าวว่า หากจะสรุปปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ 4 ปัญหาหลัก คือ
✔️ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่ส่องสว่างหรือส่องสว่างแต่ไม่เพียงพอทั้งถนนเส้นหลัก ตรอก ซอกซอย ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จึงอยากทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล
✔️จุดเสี่ยงบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารในพื้นที่กทม.ที่มีมากกว่า 2,000 แห่ง และอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ในส่วนของศาลาที่เป็นไปตามมาตรฐาน บางแห่งไฟดับและอยู่ห่างไกลจากบ้านพักอาศัย หรือห้างร้าน เป็นจุดอับและเปลี่ยว และศาลารอรถแบบที่เป็นเต็นท์ชั่วคราว ซึ่งอาจตั้งขึ้นเนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ พบว่าไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ไม่มีที่นั่งรอ ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาวิ่งราว จึงขอสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการปรับศาลาแบบเต็นท์ชั่วคราวให้เป็นแบบมาตรฐาน รวมถึงติดตั้งไฟฟ้าให้ส่องสว่างทั่วถึงได้หรือไม่
✔️ทางม้าลาย สีซีดจาง ไม่ชัดเจน บางจุดมีการปรับปรุงผิวถนน หลังดำเนินการไม่มีการตีเส้นทางม้าลายเนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบคนละหน่วยงาน จึงขอให้ฝ่ายบริหารกำชับหน่วยงานให้ดำเนินการให้ครบถ้วนเรียบร้อย
✔️ถนนในเขตชุมชนหรือโรงเรียน บางแห่งไม่มีป้ายจำกัดความเร็ว ซึ่งจุดเสี่ยงเหล่านี้พบเห็นมาหลายปีแล้ว จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้เร่งติดตั้งป้ายดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนให้ครอบคลุม ทั่วถึง และสามารถมองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น”

จากนั้นส.ก.ได้ร่วมกันอภิปรายในเรื่องความไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง 👥

รายละเอียดเพิ่มเติม👇🏼
https://pr-bangkok.com/?p=32679
-----------------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

ส.ก.จอมทอง เสนอทบทวนการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต ห่วงปัญหาความซ้ำซ้อน🤔ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ...
04/01/2023

ส.ก.จอมทอง เสนอทบทวนการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต ห่วงปัญหาความซ้ำซ้อน🤔

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 (4 ม.ค.66) : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตจอมทอง ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต

🚩เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร อาทิ นโยบายสร้างการสื่อสารสองทางระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต นโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนโยบายในการเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ด้วยโครงสร้างประชาคมเขต โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้ง "สภาคนเมืองประจำเขต..."

“นโยบายของผู้ว่าฯ คือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง แต่การจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขตในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ จึงเป็นห่วงว่าการแต่งตั้งอาจมีการใช้ตำแหน่งในทางอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และอาจมีการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม 🟢 ทั้งนี้ตนไม่ขัดข้องในการมีภาคประชาชนมาร่วมบริหารงาน แต่เนื่องจากการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขตไม่มีความชัดเจน ประกอบกับหลายเขตมีการประชุมเครือข่ายในลักษณะเช่นนี้เป็นประจำอยู่แล้ว 📝 โดยเป็นการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของชุมชน ผ่านทางกรรมการชุมชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคนในชุมชน และได้รับค่าตอบแทน โดยมีกฎหมายรองรับถูกต้อง”

“การที่ฝ่ายบริหารมีหนังสือไปยัง 50 เขต เร่งรัดให้มีการแต่งตั้ง เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ เรื่องเร่งด่วนที่ควรเร่งรัด เช่น การจัดสร้างที่ทำการสำนักงานเขตปทุมวัน การตั้งโรงเรียนดับเพลิง หรือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนไฟฟ้าดับ และความปลอดภัยชุมชน ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนผ่านทางระบบ Traffy Fondue อย่างต่อเนื่อง” ส.ก.สุทธิชัย กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม 👇🏼
https://pr-bangkok.com/?p=32511

🏵️สภากทม. เปิดประชุมสมัยแรก รับปี 66 ส.ก.ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยกทม. ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อ...
04/01/2023

🏵️สภากทม. เปิดประชุมสมัยแรก รับปี 66 ส.ก.ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยกทม. ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส🏵️
.
นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
.
ในที่ประชุม สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และให้ความเห็นชอบในวาระที่สองและวาระที่สาม 2 ญัตติ ดังนี้
👉🏼 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ....
👉🏼ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.....
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://pr-bangkok.com/?p=32319

04/01/2023
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566

ระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕66
วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 153/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปีพุทธศักราช 2566
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขต
เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสร้างโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา
รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
4.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องที่เสนอใหม่
7.1 ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ
จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565)
7.2 ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565)
7.3 ญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565)
7.4 ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
ออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565)
7.5 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้า
ให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง
7.6 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวน
การจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
ญัตติขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ

คณะผู้บริหารกทม. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีให...
01/01/2023

คณะผู้บริหารกทม. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

(1 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
----------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

"ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือบูชา...
31/12/2022

"ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือบูชา ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ"

-นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์-
ประธานสภากรุงเทพมหานคร

#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

31/12/2022

ประธานสภากทม. กล่าวอวยพรปีใหม่ 2566

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยปกปักษ์ รักษา คุ้มครอง และดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง
.
พร้อมทั้งยังกล่าวให้คำมุ่งมั่นดำเนินการทำงานภายใต้นโยบาย “กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” และยังสานต่อการพัฒนากทม. เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในปีนี้ต่อไป
.
ชมคลิปได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=qDCjFdQWMP0
---------------------
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

ประธานสภากทม. เรียกประชุมสภานัดแรกปี 66 เปิดสมัยประชุมสามัญอย่างเป็นทางการ 4 มกราคมนี้(29 ธ.ค. 65) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท...
29/12/2022

ประธานสภากทม. เรียกประชุมสภานัดแรกปี 66 เปิดสมัยประชุมสามัญอย่างเป็นทางการ 4 มกราคมนี้

(29 ธ.ค. 65) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งจะมีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยการประชุมสมัยแรกจะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
.
สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขต เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสร้างโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม ต่อด้วยรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 และมีเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 2 ญัตติ คือ ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม และ ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
.
ทั้งนี้ การเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกในครั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 6 ท่าน จะเสนอญัตติใหม่ ดังนี้ 1.ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565) 2.ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565) 3.ญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา ส.ก.เขตสวนหลวง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565) 4.ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ ส.ก.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565) 5.ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 6.ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต
.
สำหรับรายละเอียดการอภิปราย ขอเชิญผู้ที่สนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้ทาง Facebook เพจ : สภากรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

คกก.โยธา สภากทม. หารือฝ่ายบริหารฯ ขอยกเว้นกฎกระทรวงในการจ้างงานก่อสร้าง หวังช่วย กทม.ประหยัดงบประมาณ🌟นายนภาพล จิระกุล ส....
28/12/2022

คกก.โยธา สภากทม. หารือฝ่ายบริหารฯ ขอยกเว้นกฎกระทรวงในการจ้างงานก่อสร้าง หวังช่วย กทม.ประหยัดงบประมาณ

🌟นายนภาพล จิระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายวิษณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สำนักการโยธา, สำนักงบประมาณ, สำนักการคลัง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุม 10 สภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

🌟นายนภาพลฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า จากการที่ภาครัฐกำหนดให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างว่า หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นเสนอราคาอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอื่น และเป็นผลเสียกับท้องถิ่นเอง ที่ต้องเสียส่วนต่างร้อยละ 10

🌟นอกจากนี้การซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กกล้า ชีทไพล์ (กำแพงกันดินแบบแผ่น) หรือวัสดุอื่นๆ ด้วยข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ที่ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในรูปแบบรายการงานก่อสร้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง” ทำให้ผู้รับจ้างต้องสั่งซื้อวัสดุที่ผลิตในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ อยากให้ฝ่ายบริหารเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเอง

🌟นายวิศณุฯ และ นายจักกพันธุ์ฯ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความเห็นพ้องกันว่า ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs เช่นกัน เพราะในบางโครงการกรุงเทพมหานครเองต้องเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นจากข้อกำหนดดังกล่าว โดยจะนำเรื่องที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะไปทบทวนและปรึกษากับทางกรมบัญชีกลาง เพื่อขอยกเว้นการใช้กฎกระทรวง แต่เนื่องจากเป็นกฎกระทรวงมีผลครอบคลุมในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งประเทศ จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการขอยกเว้นจะสำเร็จหรือไม่ สำหรับเรื่องการจัดซื้อชีทไพล์หรือเหล็กกล้าจะกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่
https://pr-bangkok.com/?p=30590

#สภากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

173 Bangkok Metropolitan Administration Dinso Road , Sao Chingcha, Phra Nakhon
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภากรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานกฎหมายและคดี กทม. Nubnib shop Cat & Dog ARY News CMG สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื Ministry of Interior (Thailand) ห้องสมุดสำนักงานการปฏิรูปท Atมหาดไทย Mahatthai Mahadthai กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การต่างประเทศ DOPA Foreign Affairs สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง RTP Cyb