กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ.

กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจของหน่วยให้กำลังพลทราบ

เปิดเหมือนปกติ

กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน 💚
28/09/2021

กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน 💚

ในวันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 11.30ผอ.กยข.สพ.ทบ.พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตรได้มอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล กยข.สพ.ทบ.ที่ครบกำหน...
27/09/2021

ในวันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 11.30
ผอ.กยข.สพ.ทบ.พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร
ได้มอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล กยข.สพ.ทบ.
ที่ครบกำหนดเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 2 นาย
ได้แก่ ร.ต. ธีรพงษ์ ธีรเกษตร และนางสาวกนกวรรณ เปี่ยมสาคร
ในโอกาสเดียวกันนี้​ ได้กรุณาเลี้ยงอาหารกลางวันกำลังพล กยข.สพ.ทบ. โดยพร้อมเพรียงกัน

เรารักกองทัพบก
15/10/2020

เรารักกองทัพบก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 โอกาสนี้ ทรงยืนประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 โดยเป็นพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค รวม 63 รูป และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค รวม 300 รูป เสร็จแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา เมื่อพระภิกษุสามเณรเปรียญขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์แล้ว ทรงหลังทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เป็นการยกย่องพระภิกษุสามเณร ที่มีความอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่งพระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ประโยคบาลีตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะได้รับพระราชทานพัดยศตั้งสมณศักดิ์ ได้รับคำนำหน้านามว่า "พระมหา" และจะได้รับพระราชทานนิตยภัตรเป็นประจำทุกเดือน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานพัดยศเปรียญ แด่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรมตั้งแต่เปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยทรงโบกพระหัตถ์พระราชทาน ซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" อย่างกึกก้องตลอดเส้นทางที่รถยนต์พระที่นั่งผ่าน

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7 และขอบคุณภาพจาก : มติชนออนไลน์

15/10/2020
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรมสรรพาวุธทหารบก ประจำปี 2563

กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพาวุธทหารบก
กองการเงินกรมสรรพาวุธ
ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
คลังแสงที่ 1 กรมสรรพาวุธทหารบก
คลังแสง 2 ลพบุรี
คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ
คลังแสงที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
แผนกบริการ กองคลังแสง

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมสรรพาวุธทหารบก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลโท ศรชัย กา...
20/09/2019

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมสรรพาวุธทหารบก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลโท ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. ประธานองค์กฐิน ณ วัดโคกกฐิน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ

13/08/2019
www.youtube.com

สัมภาษณ์พิเศษ พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์ทหาร โดย กรมสรรพาวุธทหารบก
https://youtu.be/ltgLfGBn-QY

พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และ คุณ กิตติยา กาญจนสูตร ประธานสมาคมแม่บ้านฯ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสรรพาวุธทห...
13/08/2019

พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธ
ทหารบก และ คุณ กิตติยา กาญจนสูตร ประธานสมาคมแม่บ้านฯ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสรรพาวุธ
ทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 0800
ณ หอประชุม สพ.ทบ. เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โดยมุ่งเน้นการแสดงความกตัญญูของลูกที่มีให้
ต่อแม่ และแสดงความรักความผูกพันของแม่กับลูก
โดยมีการจัดกิจกรรม ที่สำคัญดังนี้
1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์
2.ตักบาตรพระสงฆ์10รูป
3.พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล. และ ลงนามถวายพระพร

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันสถาปนา กรมสรรพาวุธทหารบก ในวันที่ 20 ส.ค. 62 ณ กรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต กทม.
02/08/2019

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันสถาปนา
กรมสรรพาวุธทหารบก ในวันที่ 20 ส.ค. 62 ณ กรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต กทม.

พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณ กิตติยา กาญจนสูตร ภริยา และ คณะนายทหารชั้นสูง ของ สพ.ทบ. เข้าร่วมบันทึกเทป ...
01/08/2019

พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณ กิตติยา กาญจนสูตร ภริยา และ คณะนายทหารชั้นสูง ของ สพ.ทบ. เข้าร่วมบันทึกเทป อาศียรวาทถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 1430 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

26/07/2019
05/06/2019

เมื่อ วันที่ 25-26 พ.ค.62
ผอ.กยข.สพ.ทบ.
ได้นำกำลังพล ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ กยข.สพ.ทบ.
จัดงานเลี้ยงพักผ่อนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพล ของ กยข.สพ.ทบ. ที่ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมาได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์
ณ โรงแรม ลองบีช พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ซึ่งได้นำร้อยยิ้ม สร้างและฟื้นฟูขวัญกำลังใจให้กำลังพลทุกนาย

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 1000 พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. และภริยาพร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตรได้เดินทางไปลงนามถวาย...
05/06/2019

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 1000
พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. และภริยาพร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตรได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อแสดงออกถึงความความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. พร้อมภริยา และ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สพ.ทบ. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด สพ...
05/06/2019

พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. พร้อมภริยา และ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สพ.ทบ. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด สพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูป
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 62 เวลา 0800 ณ หอประชุม สพ.ทบ. เขตดุสิต กรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
01/06/2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ขออนุญาตแนะนำ Links สำหรับ Download Application ประชาชนจิตอาสา ครับ สามารถ D...
27/05/2019

ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔
ขออนุญาตแนะนำ Links สำหรับ Download Application ประชาชนจิตอาสา ครับ
สามารถ Download ตาม
Link
https://apps.royaloffice.th/
ขอบคุณครับ

ขอน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านตลอดไป
27/05/2019

ขอน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี
ของท่านตลอดไป

กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ.'s cover photo
22/05/2019

กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ.'s cover photo

29/12/2018

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลา 1300
จก.สพ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธาน การแข่งขันกีฬาเพาะกายระหว่างหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ หอประชุม สพ.ทบ. โดยได้กล่าวชื่นชมนักกีฬาที่มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทหารกองประจำการ เพื่อนำไปสู่
SMART SOLDIER STRONG ARMY

ผลการแข่งขัน

รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
อันดับที่ 1 พลทหาร ปานเทพ รัตนวงค์
สังกัด คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
อันดับที่ 2 พลทหาร คมกรช เรียงพรม
สังกัด คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
อันดับที่ 3 พลทหาร เสาวลักษณ์
สังกัด คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

รุ่น ความสูง 170 ซม. ขึ้นไป
อันดับที่ 1 พลทหาร วิชัย ดีโคตร
สังกัด คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.
อันดับที่ 2 พลทหาร ภูสิทธิ์ รายณะสุข
สังกัด คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
อันดับที่ 3 พลทหาร วิศรุต คำภิรมย์
สังกัด คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

ขอบคุณครับ

ผอ.กยข.สพ.ทบ. กรุณาจัดกิจกรรม การคัดเลือกกำลังพล(Vote โดย กำลังพล และ ผบ.ชา กยข.สพ.ทบ.ทุกนาย)ที่ มีความขยันมั่นเพียร มีค...
29/12/2018

ผอ.กยข.สพ.ทบ. กรุณาจัดกิจกรรม การคัดเลือกกำลังพล
(Vote โดย กำลังพล และ ผบ.ชา กยข.สพ.ทบ.ทุกนาย)
ที่ มีความขยันมั่นเพียร มีความเสียสละ มีความมุมานะในการทำงาน และเป็นที่รักของกำลังพลภายใน กยข.สพ.ทบ.เป็นกำลังพลดีเด่นประจำปี 2561 โดยกำหนด เป็น3 ประเภท คือ
1.นายทหารประทวน
2.ลูกจ้างประจำ
3.พนักงานราชการ
ประเภทละ3รางวัล
ได้แก่ อันดับ1 รับรางวัล3,000฿
อันดับ2 รับรางวัล 2,000฿
อันดับ3 รับรางวัล 1,000฿
รวม มูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 19,000฿
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ

กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ.'s cover photo
29/12/2018

กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ.'s cover photo

น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า กองยุทธการ และการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก
05/12/2018

น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กองยุทธการ และการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก

13/10/2018

เมื่อ 13 ต.ค.61เวลา0615
จก.สพ.ทบ.
พร้อมด้วย ปธ.สม.ทบ. สาขา สพ.ทบ.
ได้เป็น ประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ2ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุม สพ.ทบ. โดยมี
รอง จก.สพ.ทบ.(1)
รอง จก.สพ.ทบ.(2)
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.
ผบ.ศอ.สพ.ทบ.
หน.นขต.สพ.ทบ.
คณะ สม.ทบ. สาขา สพ.ทบ.
และ กำลังพล สพ.ทบ.รวม310นาย
ร่วมพิธี
โดยมีการปฏิบัติดังนี้
-ร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูป
-พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯโดยพระสงฆ์10รูป
(ถวายไทยธรรม และผ้าไตร)
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 20 ก.ย.61ผอ.กยข.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเสื้อกีฬาหน่วย (กยข.สพ.ทบ.)ให้กับ กำลังพล กยข.สพ.ทบ. เพื่อใช้เป็นเสื้อกีฬาที่เป็...
21/09/2018

เมื่อ 20 ก.ย.61
ผอ.กยข.สพ.ทบ. ได้กรุณา
มอบเสื้อกีฬาหน่วย (กยข.สพ.ทบ.)
ให้กับ กำลังพล กยข.สพ.ทบ.
เพื่อใช้เป็นเสื้อกีฬาที่เป็นแบบอย่างเดียวกัน
และเป็นการบำรุง ขวัญ กำลังใจ
ให้กับกำลังพลทุกนาย
ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ตลอดระยะเวลามี่ผ่านมา

21/09/2018
อำลาชีวิตราชการ ปี2561

เมื่อ 18 ก.ย.61
จก.สพ.ทบ.ได้เป็นประธานในพิธี
อำลาชีวิตราชการให้กับข้าราชการทหาร และลูกจ้างประจำ
เหล่าทหาร สรรพาวุธ ประจำปี 2561
โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย
นายทหารชั้นายพล 13 นาย
นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร้อยตรี ถึง พันเอก 41 นาย
ลูกจ้างประจำ 127 นายรวม181นาย
พิธีประกอบไปด้วย
-พิธีอำลาเจ้าพ่อปู่
-พิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวสดุดี
-พิธีสักการะ ร.5
-พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ
-งานเลี้ยงอำลา
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

24/08/2018

วันสถาปนา กรมสรรพาวุธทหารบก
ครบรอบ ปีที่ 116

เมื่อวันที่20 สิงหาคม 2561 เวลา 0730 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2) เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมสรร...
23/08/2018

เมื่อวันที่20 สิงหาคม 2561 เวลา 0730
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2) เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบปีที่ 116
ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก
โดยมี พลโท ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ให้การต้อนรับ

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561 ของกำลังพล กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อวันที่ 15 ส.ค.61 ณ สวนจตุจักร...
16/08/2018

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561 ของกำลังพล กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อวันที่ 15 ส.ค.61 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ

12 สิงหาคม มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10/08/2018

12 สิงหาคม มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9

10/07/2018
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 หน่วย นขต.คส.สพ.ทบ. จว.ล.บ.

พล.ท. ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ของหน่วย กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และ หน่วยขึ้นตรงกองคลังแสง กรมสรรพาวุะทหารบก ในพื้นที่ จังหวัด ลพบุรี ทั้งนี้ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการฝึกของหน่วยฝึกทหารใหม่ เกี่ยวกับ สถานภาพทหารใหม่, ข้อมูลทหารใหม่ในด้านต่างๆ, มาตรการของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในด้านต่างๆ ได้มอบนโยบายพร้อมให้โอวาท กับเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทหารใหม่และผู้เข้าร่วมพิธี ในวันเดียวกันนี้ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ณ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมทั้งได้เปิดห้องออกกำลังกาย ของหน่วย กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ในวันที่ 5 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา
Admin : Tonz

พล.ท. ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 4 สโมสร ครั้งที่ 54 “สี่มุม สะพานแ...
23/06/2018

พล.ท. ศักดา ศิริรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 4 สโมสร ครั้งที่ 54 “สี่มุม สะพานแดง เกมส์” ประกอบด้วย
กรมสรรพาวุธทหารบก, กรมการทหารสื่อสาร, กรมการขนส่งทหารบก และ กรมช่างอากาศ
ณ​ สนามเทนนิส​ กรมสรรพาวุธทหารบก​ ในวันที่​ 22​ มิ.ย.​ 61 ที่ผ่านมา
Admin : Tonz

พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ของ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 / 59 กรม...
26/04/2018

พล.ท.ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ของ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 / 59 กรมสรรพาวุธทหารบก ในวันที่ 26 เม.ย.61 ณ บก.สพ.ทบ. เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กำลังพล กองยุทธการและการข่าว รดน้ำขอพร ท่าน  ผอ. และ รอง ผอ. กยข.สพ.ทบ.เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61
13/04/2018

กำลังพล กองยุทธการและการข่าว รดน้ำขอพร ท่าน ผอ. และ รอง ผอ. กยข.สพ.ทบ.เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.กยข.สพ.ทบ. ได้จัดงานเลี้ยงส่ง พ.ท.ชาติตระการ เนาว์วิจิตร ที่ไปรับราชการในตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่...
05/04/2018

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.กยข.สพ.ทบ. ได้จัดงานเลี้ยงส่ง พ.ท.ชาติตระการ เนาว์วิจิตร ที่ไปรับราชการในตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.กยข.สพ.ทบ. นำกำลังพลร่วมคณะ จก.สพ.ทบ. เดินทางไปร่วมงาน อุ่นไอรัก งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระล...
02/03/2018

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.กยข.สพ.ทบ. นำกำลังพล
ร่วมคณะ จก.สพ.ทบ. เดินทางไปร่วมงาน อุ่นไอรัก งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันที่ 2 มี.ค.61

กำลังพล กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2561 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ วันที่ 21 ก.พ.61
21/02/2018

กำลังพล กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2561 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ วันที่ 21 ก.พ.61

ที่อยู่

53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร ต.ถนนนคไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+66858248547

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ท่าน ผอ.อนุรักษ์ ชั้นโรจน์ ด้วยครับ Somchai Srijung ตลอด3 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่ กองยุทธการฯ ได้ทำในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานบรมราชาภิเษก การเขียนแผนแม่บท การสัมมนาและเขียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด
Bularmory