Clicky

เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง เหมืองแร่เพื่อชุมชน

เปิดเหมือนปกติ

เหมืองแร่เพื่อชุมชน EP1-ฟื้นฟูเหมืองแร่เก่า ต.บ่อหลวง จ.เชียงใหม่
17/11/2022
เหมืองแร่เพื่อชุมชน EP1-ฟื้นฟูเหมืองแร่เก่า ต.บ่อหลวง จ.เชียงใหม่

เหมืองแร่เพื่อชุมชน EP1-ฟื้นฟูเหมืองแร่เก่า ต.บ่อหลวง จ.เชียงใหม่

เหมืองแร่เพื่อชุมชน ตอนที่ 1ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว (ชนิดถ่านหิน) ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังห...

07/07/2022

เก็บตกจ้าาาาา

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงพื้นที่โครงการเหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พูดคุยกับชาวบ้าน

l
07/07/2022

l

ภารกิจสำรวจน้ำขุมเหมืองในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กองวิศวกรรมบริการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม สำนักง...
29/04/2022

ภารกิจสำรวจน้ำขุมเหมืองในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กองวิศวกรรมบริการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2565

#เหมืองแร่เพื่อชุมชน

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนา...
05/11/2021

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายไพรัตน์ เจริญกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
#เหมืองแร่เพื่อชุมชน
ืองสัญจร

# เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง 1
06/05/2020
# เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง 1

# เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง 1

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน และมอบหมายให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแ...

ในปีนี้ที่ย่างเข้าสู่หน้าแล้งเร็วกว่าทุก ๆ ปี ทำให้ระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขาดแคลนน้ำก...
28/04/2020

ในปีนี้ที่ย่างเข้าสู่หน้าแล้งเร็วกว่าทุก ๆ ปี ทำให้ระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขาดแคลนน้ำการอุปโภคในครัวเรือน บริษัท ตรังยูซีจำกัด ได้มีโครงการในการน้ำจากขุมเหมืองเก่ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

21/04/2020
เหมืองช่วยภัยแล้ง

สระเก็บน้ำประชาสามัคคีเอสซีจี
บ้านแม่ทาน
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำทุ่งปู่ตัน หมู่ที่ 7,9
เป็นระบบท่อส่งน้ำที่มาจากเครื่องสูบที่ใช้แผ่นพลังงานแสงอาทิตย์
ความจุของสระน้ำ : 50,000 ลูกบาศก์เมตร

สนับสนุนโดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
20 มิถุนายน 2559

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

จ.ลำปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง สำรวจขุมเหมืองเก่าหาแหล่งน้ำ เตรียมผันช่วยเหลือชาวบ้าน
20/04/2020
จ.ลำปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง สำรวจขุมเหมืองเก่าหาแหล่งน้ำ เตรียมผันช่วยเหลือชาวบ้าน

จ.ลำปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง สำรวจขุมเหมืองเก่าหาแหล่งน้ำ เตรียมผันช่วยเหลือชาวบ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงขุมเหมืองแม่ทาน อำเภอแม่ทะ ร่วมศึกษาง.....

โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้ง ณ เหมืองแม่ทาน จังหวัดลำปาง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับ กพร. #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
10/04/2020

โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้ง ณ เหมืองแม่ทาน จังหวัดลำปาง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับ กพร. #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

น้ำจากขุมเหมืองแม่ทาน ใช้ Solar Pump เริ่มสูบน้ำและทำการสนับสนุนให้กับชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 รวมทั้งหมด 80 เ...
05/04/2020

น้ำจากขุมเหมืองแม่ทาน ใช้ Solar Pump เริ่มสูบน้ำและทำการสนับสนุนให้กับชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 รวมทั้งหมด 80 เที่ยว หรือประมาณ 673,000 ลิตร #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

02/03/2020
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

อีกหนึ่งโครงการของการใช้ประโยชน์น้ำบ่อเหมือง เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
สำหรับประทานบัตรเหมืองแร่โดโลไมต์ บริษัท ที.ที.พี.ไมนิ่ง จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 30311/16230 ที่ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่ง สรข.4 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางบริษัท
โดย พบว่า บริษัทมีการนำน้ำจากบ่อเหมือง ไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า บริษัทได้นำน้ำจากบ่อเหมืองในพื้นที่ประทานบัตร ซึ่งมีปริมาตรน้ำ ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ สูบลงทางน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงทางน้ำได้ใช้ประโยชน์ คาดว่ามีพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

19/02/2020
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

สรข.๔ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ของสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าเก็บข้อมูลการนำน้ำจากขุมเหมืองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ของ หจก. คริสตัลวิน ผู้ถือประทานบัตรที่ ๓๐๒๒๑/๑๕๕๒๑ ชนิดแร่ยิปซัม ที่ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีการนำน้ำจากพื้นที่บ่อเหมืองเก่า ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๕ ไร่ ความจุประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ไปใช้ประโยชน์ มีรัศมีการส่งน้ำประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยมีอัตราการสูบน้ำขึ้นมาใช้ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง สามารถนำไปใช้รดพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ และหมู่ ๕ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ได้กว่า ๒๐ ราย คิดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมกว่า ๒๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูฯ นอกจากนี้ทาง อบต.ควนสุบรรณ มีโครงการจะสูบน้ำจากบ่อเหมืองดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรในพื้นที่ โดย สรข.๔ และ สอจ.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างนำน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และจะแจ้งผลให้ อบต.ควนสุบรรณ ทราบต่อไป

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

16/02/2020
"น้ำใจจากชาวเหมือง น้ำประปาสู่ชุมชน"

พิธีเปิดระบบน้ำประปาจากน้ำขุมเหมืองช่วยภัยแล้ง

นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี
นายสมเกียรติ์ วอนเพียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ
นายอนุ กัลลประวิทย์ ผอ.กบส.กพร.
นายจิรวัธน์ อารีย์ อสจ.กาญจนบุรี และ
คุณจินตนา ดาบธรรม และคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บจก.เหมืองศิลาสยาม เจ้าของโครงการ
ปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน ๗๐๐ ลบม./ชม

#น้ำใจจากชาวเหมืองน้ำประปาสู่ชุมชน
#บริษัทเหมืองศิลาสยามจำกัด
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

13/02/2020
เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองวิศวกรรมบริการและกองบริหารสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบขุมเหมืองที่ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ประกอบการทำเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพพื้นที่และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหลังจากดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และชาวบ้าน สามารถสูบน้ำจากขุมเหมืองนำมาใช้เพื่อบรรเทาภัยแล้งได้

โดยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อบต.หัวเสือ ได้นำรถบรรทุกน้ำสูบน้ำจากขุมเหมือง ประมาณวันละ 1-2 เที่ยว หรือประมาณวันละ 10,000-20,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำที่สูบไปแล้ว 200,000 ลิตร และจะมีการสูบน้ำจากขุมเหมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้เป็นน้ำดิบสำหรับผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้านให้กับหมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ซึ่งมีผู้อยู่อาศัย จำนวน 247 ครัวเรือน มีประชาชนกว่า 600 คน และได้มีการนำน้ำจากขุมเหมืองดังกล่าว ไปใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและดับไฟป่าแล้วกว่า 100,000 ลิตร นอกจากนี้ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมีการน้ำจากขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร เป็นต้น

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿สำรวจพื้นที่ขุมเหมืองที่มีศักยภาพให้น้ำ ขุมเหมืองกลุ่มหนองโอ่ง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ครับ#เหมืองแ...
09/02/2020

🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿
สำรวจพื้นที่ขุมเหมืองที่มีศักยภาพให้น้ำ ขุมเหมืองกลุ่มหนองโอ่ง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ครับ
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
📸+👷‍♂️ = ผอ.ประสิทธิ์ และทีมงาน

สถานประกอบการ ร่วมแก้ภัยแล้ง ต.นาเมืองเพชร จ.ตรัง#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
07/02/2020

สถานประกอบการ ร่วมแก้ภัยแล้ง ต.นาเมืองเพชร จ.ตรัง
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

06/02/2020
เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 5 พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สรข.5 ให้ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำจากขุมเหมืองสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ทำเหมืองของกลุ่มเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท สินธนันต์ จำกัด, บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญบันดาลการแร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการน้ำจากขุมเหมืองเก่า ส่งเข้าระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 และนำรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ ส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในตำบลวังประจบ ซึ่งขุมเหมืองมีความจุปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 1,800,000 ลูกบาศก์เมตร
เพียงพอต่อการใช้เพื่อการอุปโภคของประชาชนและเกษตรกรในตำบลวังประจบได้ตลอดทั้งปี.. โดย สรข.5 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการดำเนินการของผู้ประกอบการ และส่งอากาศยานไร้คนขับ (drone) เข้าร่วมสำรวจเพื่อวางแผนที่จะดำเนินการในระยะต่อไป

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
#ตาก

06/02/2020

ก.อุตฯ ดึงน้ำในขุมเหมืองเก่า และ น้ำทิ้งโรงงานที่ผ่านเกณฑ์กฎหมาย
พร้อมผันน้ำเข้าระบบ 169 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤติภัยแล้ง !
.
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้สำรวจปริมาณน้ำทิ้งโรงงาน และแหล่งน้ำในขุมเหมืองที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมในช่วงวิกฤติภัยแล้งปี 2563 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ ในการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ จากการสำรวจล่าสุดมีปริมาณน้ำรวม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ที่พร้อมผันน้ำให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์
.
น้ำในขุมเหมืองเก่าทั่วประเทศ เบื้องต้นพบว่า ในอดีตได้มีการนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา เช่น จังหวัดภูเก็ต ระนอง และพังงา ฯลฯ ซึ่งในปีนี้มีแหล่งน้ำในกลุ่มเหมืองแร่ จำนวน 36 แห่ง รวม 105 บ่อเหมือง มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 166 ล้าน ลบ.ม.
.
สำหรับการนำน้ำทิ้งจากโรงงาน จากการสำรวจของ สอจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีโรงงานประเภทแปรรูปการเกษตรที่มีน้ำทิ้ง จำนวนทั้งสิ้น 3,103 โรง มีปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดให้มีค่ามาตรฐานตามกฎหมายและพร้อมจะช่วยเหลือภาคเกษตรกรรม จำนวนรวม 3.7 ล้าน ลบ.ม.
.
ซึ่งกระทรวงฯ คาดการณ์ในเบื้องต้นว่า จะมีปริมาณน้ำรวมกว่า 169 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤติภัยแล้ง !

คณะเจ้าหน้าที่ สรข.5 ได้ร่วมกับโรงโม่หินศิลาพัฒนา พร้อมทั้งผู้นำชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณน้ำจากข...
03/02/2020

คณะเจ้าหน้าที่ สรข.5 ได้ร่วมกับโรงโม่หินศิลาพัฒนา พร้อมทั้งผู้นำชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณน้ำจากขุมเหมืองสำหรับการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ทำเหมืองของโรงโม่หินศิลาพัฒนา (ประทานบัตรที่ 30694/16044) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีการสูบน้ำจากพื้นที่บ่อเหมืองปัจจุบัน และบ่อเหมืองเก่า(ประทานบัตรที่ 30694/13488) ความจุรวมประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำน้ำให้ประชาชนหมู่ที่ 2
บ้านเขาปูนไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและการเกษตร

และประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม
“โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน” ณ โรงโม่หินศิลาพัฒนา ร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ สรข.5 ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน ประกอบด้วยนายก อบต.หนองหญ้าปล้อง กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเขาปูนและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ โดยอาศัยการนำน้ำไปเก็บที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำ ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและการเกษตรทั้งปี รวมถึงการป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเปิด และระบบปิด โดยได้ไปศึกษาดูงานที่ อบต.วังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร และทั้งนี้ในเบื้องต้นที่ประชุมขอให้ผู้นำชุมชนสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชน เพื่อใช้ข้อมูลเป็นการวางแผนการดำเนินการในระบบเปิด ส่วนระบบปิดสามารถเริ่มดำเนินการได้เลยโดยเริ่มจากบริเวณบ้านของผู้นำชุมชนก่อนซึ่งโรงโม่หินจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และในส่วนของ สรข.5 จะส่งนักธรณีวิทยามาช่วยดูในเรื่องของชั้นหินและโครงสร้างทางธรณี

รายละเอียดโครงการตามลิงค์
https://youtu.be/bZFom2tWwTU

📷+👷‍♂️= สรข.5 พิษณุโลก

Photos from สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่'s post
02/02/2020

Photos from สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่'s post

Photos from สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่'s post
30/01/2020

Photos from สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่'s post

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ระบบประปาจากน้ำที่สูบขึ้นมาจากขุมเหมือง ของ บ.เหมืองศิลาสยาม จก. และ โรงโม่หินศิลาสมบูรณ์ทรัพย์(ภายใต้กองทุนพั...
30/01/2020

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ระบบประปาจากน้ำที่สูบขึ้นมาจากขุมเหมือง ของ บ.เหมืองศิลาสยาม จก. และ โรงโม่หินศิลาสมบูรณ์ทรัพย์(ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะส่งมอบต่อให้ชุมชนเพื่อการอุปโภคต่อไป ระบบประปานี้ให้ปริมาณน้ำ ประมาณ ๗๐๐ ลบ.ม./ชม. ครับ.
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

📷+👷‍♂️ : สรข.7 ราชบุรี

🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 สรข.1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ยิปซั่มซึ่งมีการผันน้ำเ...
30/01/2020

🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 สรข.1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ยิปซั่มซึ่งมีการผันน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านเพื่อรองรับการบริโภคในพื้นที่ชุมชนรอบเขตเหมืองแร่ โดยนายก อบต.ตำบลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลว่ามีการนำน้ำจากขุมเหมืองเก่าของบริษัท ทุ่งใหญ่ไมนิ่ง จำกัด มาใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ของพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรัศมีการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 120 หลังคาเรือน โดยอัตราการส่งน้ำปัจจุบันประมาณ 7,000 ลิตร/ชั่วโมง
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

📷+👷‍♂️ : สรข.1 สงขลา

ที่อยู่

Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622023555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เหมืองแร่ช่วยภัยแล้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Thailand INNO BIZ Champion กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร E-fully manifest_กองบริหารจัดการกากอุต Thailand Cluster Hub กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม DIPROM Station - สถานีดีพร้อม กรมธนารักษ์ : The Treasury Department สืบสวนนครบาล IDMB AgTech Connext กองพันทหารสารวัตรที่ 11 International Affairs Division, MHESI สำนักงานป้องกันและบำบัดการ PMU-B บพค. บ้านพิษณุโลก