เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง เหมืองแร่เพื่อชุมชน

17/11/2022

เหมืองแร่เพื่อชุมชน ตอนที่ 1ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว (ชนิดถ่านหิน) ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังห...

07/07/2022

เก็บตกจ้าาาาา

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงพื้นที่โครงการเหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พูดคุยกับชาวบ้าน

l
07/07/2022

l

ภารกิจสำรวจน้ำขุมเหมืองในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กองวิศวกรรมบริการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม สำนักง...
29/04/2022

ภารกิจสำรวจน้ำขุมเหมืองในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กองวิศวกรรมบริการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2565

#เหมืองแร่เพื่อชุมชน

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนา...
05/11/2021

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายไพรัตน์ เจริญกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
#เหมืองแร่เพื่อชุมชน
ืองสัญจร

06/05/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน และมอบหมายให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแ...

ในปีนี้ที่ย่างเข้าสู่หน้าแล้งเร็วกว่าทุก ๆ ปี ทำให้ระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขาดแคลนน้ำก...
28/04/2020

ในปีนี้ที่ย่างเข้าสู่หน้าแล้งเร็วกว่าทุก ๆ ปี ทำให้ระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขาดแคลนน้ำการอุปโภคในครัวเรือน บริษัท ตรังยูซีจำกัด ได้มีโครงการในการน้ำจากขุมเหมืองเก่ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

21/04/2020

สระเก็บน้ำประชาสามัคคีเอสซีจี
บ้านแม่ทาน
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำทุ่งปู่ตัน หมู่ที่ 7,9
เป็นระบบท่อส่งน้ำที่มาจากเครื่องสูบที่ใช้แผ่นพลังงานแสงอาทิตย์
ความจุของสระน้ำ : 50,000 ลูกบาศก์เมตร

สนับสนุนโดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
20 มิถุนายน 2559

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

จ.ลำปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง สำรวจขุมเหมืองเก่าหาแหล่งน้ำ เตรียมผันช่วยเหลือชาวบ้าน
20/04/2020

จ.ลำปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง สำรวจขุมเหมืองเก่าหาแหล่งน้ำ เตรียมผันช่วยเหลือชาวบ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงขุมเหมืองแม่ทาน อำเภอแม่ทะ ร่วมศึกษาง.....

โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้ง ณ เหมืองแม่ทาน จังหวัดลำปาง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับ กพร.  #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
10/04/2020

โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้ง ณ เหมืองแม่ทาน จังหวัดลำปาง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับ กพร. #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

น้ำจากขุมเหมืองแม่ทาน ใช้ Solar Pump เริ่มสูบน้ำและทำการสนับสนุนให้กับชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 รวมทั้งหมด 80 เ...
05/04/2020

น้ำจากขุมเหมืองแม่ทาน ใช้ Solar Pump เริ่มสูบน้ำและทำการสนับสนุนให้กับชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 รวมทั้งหมด 80 เที่ยว หรือประมาณ 673,000 ลิตร #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

02/03/2020

อีกหนึ่งโครงการของการใช้ประโยชน์น้ำบ่อเหมือง เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
สำหรับประทานบัตรเหมืองแร่โดโลไมต์ บริษัท ที.ที.พี.ไมนิ่ง จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 30311/16230 ที่ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่ง สรข.4 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางบริษัท
โดย พบว่า บริษัทมีการนำน้ำจากบ่อเหมือง ไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า บริษัทได้นำน้ำจากบ่อเหมืองในพื้นที่ประทานบัตร ซึ่งมีปริมาตรน้ำ ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ สูบลงทางน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงทางน้ำได้ใช้ประโยชน์ คาดว่ามีพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

19/02/2020

สรข.๔ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ของสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าเก็บข้อมูลการนำน้ำจากขุมเหมืองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ของ หจก. คริสตัลวิน ผู้ถือประทานบัตรที่ ๓๐๒๒๑/๑๕๕๒๑ ชนิดแร่ยิปซัม ที่ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีการนำน้ำจากพื้นที่บ่อเหมืองเก่า ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๕ ไร่ ความจุประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ไปใช้ประโยชน์ มีรัศมีการส่งน้ำประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยมีอัตราการสูบน้ำขึ้นมาใช้ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง สามารถนำไปใช้รดพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ และหมู่ ๕ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ได้กว่า ๒๐ ราย คิดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมกว่า ๒๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูฯ นอกจากนี้ทาง อบต.ควนสุบรรณ มีโครงการจะสูบน้ำจากบ่อเหมืองดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรในพื้นที่ โดย สรข.๔ และ สอจ.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างนำน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และจะแจ้งผลให้ อบต.ควนสุบรรณ ทราบต่อไป

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

16/02/2020

พิธีเปิดระบบน้ำประปาจากน้ำขุมเหมืองช่วยภัยแล้ง

นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี
นายสมเกียรติ์ วอนเพียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ
นายอนุ กัลลประวิทย์ ผอ.กบส.กพร.
นายจิรวัธน์ อารีย์ อสจ.กาญจนบุรี และ
คุณจินตนา ดาบธรรม และคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บจก.เหมืองศิลาสยาม เจ้าของโครงการ
ปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน ๗๐๐ ลบม./ชม

#น้ำใจจากชาวเหมืองน้ำประปาสู่ชุมชน
#บริษัทเหมืองศิลาสยามจำกัด
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

13/02/2020

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองวิศวกรรมบริการและกองบริหารสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบขุมเหมืองที่ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ประกอบการทำเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพพื้นที่และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหลังจากดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และชาวบ้าน สามารถสูบน้ำจากขุมเหมืองนำมาใช้เพื่อบรรเทาภัยแล้งได้

โดยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อบต.หัวเสือ ได้นำรถบรรทุกน้ำสูบน้ำจากขุมเหมือง ประมาณวันละ 1-2 เที่ยว หรือประมาณวันละ 10,000-20,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำที่สูบไปแล้ว 200,000 ลิตร และจะมีการสูบน้ำจากขุมเหมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้เป็นน้ำดิบสำหรับผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้านให้กับหมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ซึ่งมีผู้อยู่อาศัย จำนวน 247 ครัวเรือน มีประชาชนกว่า 600 คน และได้มีการนำน้ำจากขุมเหมืองดังกล่าว ไปใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและดับไฟป่าแล้วกว่า 100,000 ลิตร นอกจากนี้ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมีการน้ำจากขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร เป็นต้น

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿สำรวจพื้นที่ขุมเหมืองที่มีศักยภาพให้น้ำ ขุมเหมืองกลุ่มหนองโอ่ง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ครับ #เหมือง...
09/02/2020

🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿
สำรวจพื้นที่ขุมเหมืองที่มีศักยภาพให้น้ำ ขุมเหมืองกลุ่มหนองโอ่ง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ครับ
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
📸+👷‍♂️ = ผอ.ประสิทธิ์ และทีมงาน

สถานประกอบการ ร่วมแก้ภัยแล้ง ต.นาเมืองเพชร จ.ตรัง #เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
07/02/2020

สถานประกอบการ ร่วมแก้ภัยแล้ง ต.นาเมืองเพชร จ.ตรัง
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

06/02/2020

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 5 พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สรข.5 ให้ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำจากขุมเหมืองสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ทำเหมืองของกลุ่มเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท สินธนันต์ จำกัด, บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญบันดาลการแร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการน้ำจากขุมเหมืองเก่า ส่งเข้าระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 และนำรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ ส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในตำบลวังประจบ ซึ่งขุมเหมืองมีความจุปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 1,800,000 ลูกบาศก์เมตร
เพียงพอต่อการใช้เพื่อการอุปโภคของประชาชนและเกษตรกรในตำบลวังประจบได้ตลอดทั้งปี.. โดย สรข.5 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการดำเนินการของผู้ประกอบการ และส่งอากาศยานไร้คนขับ (drone) เข้าร่วมสำรวจเพื่อวางแผนที่จะดำเนินการในระยะต่อไป

#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง
#ตาก

06/02/2020

ก.อุตฯ ดึงน้ำในขุมเหมืองเก่า และ น้ำทิ้งโรงงานที่ผ่านเกณฑ์กฎหมาย
พร้อมผันน้ำเข้าระบบ 169 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤติภัยแล้ง !
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้สำรวจปริมาณน้ำทิ้งโรงงาน และแหล่งน้ำในขุมเหมืองที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมในช่วงวิกฤติภัยแล้งปี 2563 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ ในการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ จากการสำรวจล่าสุดมีปริมาณน้ำรวม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ที่พร้อมผันน้ำให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์
น้ำในขุมเหมืองเก่าทั่วประเทศ เบื้องต้นพบว่า ในอดีตได้มีการนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา เช่น จังหวัดภูเก็ต ระนอง และพังงา ฯลฯ ซึ่งในปีนี้มีแหล่งน้ำในกลุ่มเหมืองแร่ จำนวน 36 แห่ง รวม 105 บ่อเหมือง มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 166 ล้าน ลบ.ม.
สำหรับการนำน้ำทิ้งจากโรงงาน จากการสำรวจของ สอจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีโรงงานประเภทแปรรูปการเกษตรที่มีน้ำทิ้ง จำนวนทั้งสิ้น 3,103 โรง มีปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดให้มีค่ามาตรฐานตามกฎหมายและพร้อมจะช่วยเหลือภาคเกษตรกรรม จำนวนรวม 3.7 ล้าน ลบ.ม.
ซึ่งกระทรวงฯ คาดการณ์ในเบื้องต้นว่า จะมีปริมาณน้ำรวมกว่า 169 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤติภัยแล้ง !

คณะเจ้าหน้าที่ สรข.5 ได้ร่วมกับโรงโม่หินศิลาพัฒนา พร้อมทั้งผู้นำชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณน้ำจากข...
03/02/2020

คณะเจ้าหน้าที่ สรข.5 ได้ร่วมกับโรงโม่หินศิลาพัฒนา พร้อมทั้งผู้นำชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณน้ำจากขุมเหมืองสำหรับการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ทำเหมืองของโรงโม่หินศิลาพัฒนา (ประทานบัตรที่ 30694/16044) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีการสูบน้ำจากพื้นที่บ่อเหมืองปัจจุบัน และบ่อเหมืองเก่า(ประทานบัตรที่ 30694/13488) ความจุรวมประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำน้ำให้ประชาชนหมู่ที่ 2
บ้านเขาปูนไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและการเกษตร

และประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม
“โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน” ณ โรงโม่หินศิลาพัฒนา ร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ สรข.5 ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน ประกอบด้วยนายก อบต.หนองหญ้าปล้อง กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเขาปูนและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ โดยอาศัยการนำน้ำไปเก็บที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำ ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและการเกษตรทั้งปี รวมถึงการป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเปิด และระบบปิด โดยได้ไปศึกษาดูงานที่ อบต.วังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร และทั้งนี้ในเบื้องต้นที่ประชุมขอให้ผู้นำชุมชนสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชน เพื่อใช้ข้อมูลเป็นการวางแผนการดำเนินการในระบบเปิด ส่วนระบบปิดสามารถเริ่มดำเนินการได้เลยโดยเริ่มจากบริเวณบ้านของผู้นำชุมชนก่อนซึ่งโรงโม่หินจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และในส่วนของ สรข.5 จะส่งนักธรณีวิทยามาช่วยดูในเรื่องของชั้นหินและโครงสร้างทางธรณี

รายละเอียดโครงการตามลิงค์
https://youtu.be/bZFom2tWwTU

📷+👷‍♂️= สรข.5 พิษณุโลก

02/02/2020
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ระบบประปาจากน้ำที่สูบขึ้นมาจากขุมเหมือง ของ บ.เหมืองศิลาสยาม จก. และ โรงโม่หินศิลาสมบูรณ์ทรัพย์(ภายใต้กองทุนพั...
30/01/2020

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ระบบประปาจากน้ำที่สูบขึ้นมาจากขุมเหมือง ของ บ.เหมืองศิลาสยาม จก. และ โรงโม่หินศิลาสมบูรณ์ทรัพย์(ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะส่งมอบต่อให้ชุมชนเพื่อการอุปโภคต่อไป ระบบประปานี้ให้ปริมาณน้ำ ประมาณ ๗๐๐ ลบ.ม./ชม. ครับ.
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

📷+👷‍♂️ : สรข.7 ราชบุรี

🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 สรข.1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ยิปซั่มซึ่งมีการผันน้ำเ...
30/01/2020

🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 สรข.1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ยิปซั่มซึ่งมีการผันน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านเพื่อรองรับการบริโภคในพื้นที่ชุมชนรอบเขตเหมืองแร่ โดยนายก อบต.ตำบลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลว่ามีการนำน้ำจากขุมเหมืองเก่าของบริษัท ทุ่งใหญ่ไมนิ่ง จำกัด มาใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ของพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรัศมีการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 120 หลังคาเรือน โดยอัตราการส่งน้ำปัจจุบันประมาณ 7,000 ลิตร/ชั่วโมง
#เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง

📷+👷‍♂️ : สรข.1 สงขลา

ที่อยู่

Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622023555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เหมืองแร่ช่วยภัยแล้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}