Clicky

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กทม.

เปิดเหมือนปกติ

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน (คกท.) ครั้งที่ 2/256...
18/05/2022

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน (คกท.) ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8,19 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2564 และร่วมพิจารณาแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2565 รวมทั้งคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

วันวิสาขบูชา  15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้...
15/05/2022

วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว

วันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2565
13/05/2022

วันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2565

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
13/05/2022

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15's post
12/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15's post

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมประชุมติดตามงานการจัดนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทานวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 1...
12/05/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมประชุมติดตามงานการจัดนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในการจัดงานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120​ โดยมี นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางอลิษา วงศ์เสงี่ยม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28's post
12/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15's post
09/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15's post

🎉🎉 กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางตำแหน่งนายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ) จำนว...
06/05/2022
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

🎉🎉 กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ตำแหน่งนายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ) จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post
03/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมหารือการนำเสนอเนื้อหาการจัดนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทานวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวล...
02/05/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมหารือการนำเสนอเนื้อหาการจัดนิทรรศการ 120 ปี
กรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เป็นประธาน นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป ร่วมหารือการนำเสนอเนื้อหาการจัดนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน ภายใต้แนวคิดหลัก “120 กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” เพื่อให้การจัดนิทรรศการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post
29/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post
29/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post

29/04/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ข้าราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2565วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น...
27/04/2022

ข้าราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จำนวน 7 ราย ร่วมเข้ารับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2565 โดยผู้เข้ารับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทานนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองการมอบปีกฝนหลวงพิเศษและเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ กำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post
25/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เข้าร่วมกิจกรรมวั...
25/04/2022

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครชลประทาน โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทานเป็นประธานการเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครชลประทาน ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น 1 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมการใช้งาน ArcGlS ขั้นพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำ...
21/04/2022

การประชุมการใช้งาน ArcGlS ขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายยุทธประวีร์ ขัติยวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2,4,5,6,9,10,11,
12,13,15,16,17,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการใช้งาน ArcGlS ขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ VDO Conference (Zoom) ระหว่างวันที่ 21 -22 เมษายน 2565 โดย นางอัจฉรา ดาวัน
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในครั้งนี้ ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

21/04/2022
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/256...
21/04/2022

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเทวินทร์ นรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน และคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ ร่วมทั้งหารือการจัดที่ดินของกรมชลประทานให้เช่า กรณีสัญญาเช่าเพื่อการอยู่อาศัย และกรณีการคืนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู ชั้น 4 กรมชลประทาน สานเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from กรมชลประทาน's post
21/04/2022

Photos from กรมชลประทาน's post

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดพิธี “รดน้ำและขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา...
21/04/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดพิธี “รดน้ำและขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ร่วมพิธี "รดน้ำขอพร” นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความเคารพและความเป็นสิริมงคล รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่1/2565วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 0...
20/04/2022

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่1/2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่1/2565 พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ผู้อำนวยการส่วน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานการการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมชลประทาน อีกทั้งการขอความเห็นชอบแผนงานและวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2565 และขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารระดับสูงตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2565 ของกองทุนจัดรูปที่ดิน ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post
20/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post
19/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post

13/04/2022

สุขสันต์วันสงกรานต์และสวัสดีปีใหม่ไทย 2565 🎉

“ สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่างไกลโควิด19 ” 💦🎉

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

🎉สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 🎉สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย#สงกรานต์ #สงกรานต์วิถีใหม่
12/04/2022

🎉สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 🎉

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

#สงกรานต์ #สงกรานต์วิถีใหม่

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศ...
07/04/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดินและงบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำรับรองปฏิบัติราชการระหว่าง รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และระบบติดตาม Cen Project การรายงานสถานการณ์เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ครั้งที่ 2 ความรู้เรื่องกฎหมายจัดรูปที่ดิน การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVlD-19) การเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมบน Facebook ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 รวมทั้งข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมนำร่อง โปรแกรม ON-Farm Design วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพงศธร ศิริอ่อน ผู...
05/04/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมนำร่อง โปรแกรม ON-Farm Design

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจหรือออกแบบ) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดิน นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 ,22 ,29 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอโปรแกรม ON-Farm Design เพื่อนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไป ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ผกจ.จด. นำข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าพบและรับพรจาก ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 ...
04/04/2022

ผกจ.จด. นำข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าพบและรับพรจาก ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร ไกรแก้ว ผู้อำนวยส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน นำข้าราชการบรรจุใหม่ นายณัฐวิโรจน์ นพรัตน์นิธิกุล ตำแหน่งนิติกร เข้าพบและรับพรจาก นายวีรวัฒน์ อังศุพานิช ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินกลาง เนื่องในโอกาสบรรจุข้าราชการตำแหน่งนิติกร ทั้งนี้ นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจงานจัดรูปที่ดิน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post
04/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี๒ เมษายน ๒๕๖๕ด้วยเกล้า...
02/04/2022

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

ที่อยู่

Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6626695028

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด