Clicky

Department of Physics - Srinakharinwirot University

Department of Physics - Srinakharinwirot University Official Facebook Fanpage of Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.

เปิดเหมือนปกติ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ น้องๆคนไหนสนใจทำงานในบริษัท Semiconductor ระดับโลก ยื่น Resume มาได้ที่tama.jiamkanokchai@gmai...
12/09/2022

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ น้องๆคนไหนสนใจทำงานในบริษัท Semiconductor ระดับโลก ยื่น Resume มาได้ที่

[email protected]

บริษัทชื่อ UTAC Thai Limited เป็นบริษัท Semiconductors manufacturer รับ 1 อัตรา ตำแหน่ง Quality Assurance Supervisor เป็นลูกน้องของผมโดยตรงครับ

รบกวนใส่รายละเอียด รุ่น และรหัสการศึกษามาด้วยนะครับ .... พี่เอ้ รุ่นที่ 25

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมตั้งซุ้มแสดงการทดลองทางฟิสิกส์และแนะนำก...
22/08/2022

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมตั้งซุ้มแสดงการทดลองทางฟิสิกส์และแนะนำการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีคณาจารย์จากภาควิชา ได้แก่ ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต และ อ.ดร.ปิยะพงศ์ สิทธิสนธิ์ เป็นวิทยากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา/นิสิตระดับปริญญาตรี เป็นผู้ช่วยวิทยากร

09/08/2022
Join our Cloud HD Video Meeting

ประกาศสำหรับรายวิชา PY100 ภาคการศึกษา 1/2565

การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 2565) จะดำเนินการแบบ online ผ่านระบบ Zoom โดยนิสิตสามารถเข้าร่วมห้องเรียนผ่าน Link หรือ Meeting ID ต่อไปนี้

https://zoom.us/j/91098207572?pwd=bDkwYVlzZ29IT013cW9wT202TVA4QT09

Meeting ID: 910 9820 7572
Passcode: 992733

การบรรยายจะเริ่มขึ้นในเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ฟส180 ภาคการศึกษา 1/2565 1. การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-site 1.1 กลุ่มเรียนประสา...
05/08/2022

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ฟส180 ภาคการศึกษา 1/2565

1. การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-site

1.1 กลุ่มเรียนประสานมิตร เข้าเรียนห้อง 01-10-0307 และ 01-10-0309 (ชั้นที่ 3 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์)

1.2 กลุ่มเรียนองครักษ์ เข้าเรียนห้อง 02-23-0203 / 02-23-0207 / 02-23-0210 (ชั้นที่ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน)

2. ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติการและแผนการสอนได้ที่ https://bit.ly/3bxGmKA
หรือแสกน QR code ในรูป

**เริ่มเรียนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป**

ภาควิชาฟิสิกส์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “การศึกษาแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ที่มีกำลังส่องสว่าง...
12/06/2022

ภาควิชาฟิสิกส์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “การศึกษาแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ที่มีกำลังส่องสว่างยิ่งยวดในดาราจักรที่มีอัตราการก่อตัวของดาวฤกษ์สูง” The study of ultraluminous X-ray sources in high star formation rate galaxies

โดย นางสาวกันยารัตน์ อำนวยจิตติเลิศ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ผ่านทางระบบ Google Meet ตาม link ต่อไปนี้
https://meet.google.com/wna-nwqr-jhi

📢 ประกาศจากภาควิชาฟิสิกส์ขอเชิญนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ฟิสิกส์ PING ไอเดีย EP.0" มาร่วมรับฟังการแ...
01/06/2022

📢 ประกาศจากภาควิชาฟิสิกส์

ขอเชิญนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ฟิสิกส์ PING ไอเดีย EP.0"

มาร่วมรับฟังการแชร์ประสบการณ์จาก "พี่เหลิม" เฉลิมพล วัฒนวงศ์ตระกูล Senior Animator บริษัท Sony Picture Imageworks ผู้อยู่เบื้องหลังการทำ animation ให้กับภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Avenger - Infinity War 🎥

📌 น้องๆ คนไหนมีความฝันหรือความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็น animator ต้องเข้าร่วม!!!

🕘 กิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันที่ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 - 11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting 🖥

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91493259874?pwd=eXlibjdLYitvdS9YbHlDT21xbUh4dz09

Meeting ID: 914 9325 9874
Passcode: 717504

19/05/2022

ภาควิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลใน โครงการนำเสนอผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (SCI Fair – Senior Project Presentation 2021)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
อันดับ 1 “Study of titanium dioxide nanotubes coated with gold particles”
สมาชิกในกลุ่ม: นางสาวชนัฐสญา เฉยแย้ม และนางสาวปนัดดา ช่างเรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อารียา เอี่ยมบู่
อันดับ 2 “Estimating global solar radiation from common meteorological data in Prachinburi, Thailand”
สมาชิกในกลุ่ม: นางธนาธร อิ่มโสม และนางสาวณัฐพร เอี่ยมสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
อันดับ 3 “The study of properties of cotton fabric modified with titanium dioxide coatings”
สมาชิกในกลุ่ม: นายชูเกียรติ ศุภศร และนางสาวกิตติยา ชบา
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.จามรี อมรโกศลพันธ์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
อันดับ 1 “Investigating reflection and refraction of light by Arduino Wi-Fi controller”
สมาชิกในกลุ่ม: นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ และ จิรโรจน์ คุณอุดม
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
อันดับ 2 “Energy band gap of titanium dioxide nanotubes coating with gold nanoparticles”
สมาชิกในกลุ่ม: นางสาวสุมินตรา บัวจันทร์ และ นางสาวฟ้ารุ่ง เชียรแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน
อันดับ 3 “ Wetting properties of titanium dioxide nanotubes coating with gold nanoparticles”
สมาชิกในกลุ่ม: นางสาวกิตติกา ดีเบา และ นางสาวโสภิตา ศรีจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)
อันดับ 1 “Viscosity measurement by underwater variable length pendulum technique”
สมาชิกในกลุ่ม: นางสาวมัทนา ประเสริฐ และนางสาวสุธิดา วรแสงศรีจำเริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุพิชญ แขมมณี
อันดับ 2 “Misconceptions in Torricelli’s law applying in teaching-learning activities in fluid mechanics”
สมาชิกในกลุ่ม: นางสาวชนัฐกานต์ ฟักเฟื่องผล นางสาวณฐรส สงโสม และนางสาวจามจุรี จันทร์ส่องแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุพิชญ แขมมณี
อันดับ 3 “ An observation of the terminal velocity of a falling sphere in liquid by using a mass scale”
สมาชิกในกลุ่ม: นางสาวโอปอล พรมเสน นางสาวพรรณธริกา บุญกล้า และนางสาวดิสราภรณ์ ศิลปะมัธยม
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุพิชญ แขมมณี

📣ภาควิชาฟิสิกส์ ขอเชิญ นิสิตหลักสูตร วท.บ. ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม กิจกรรม CV and Job Interview Tips - Online Workshop 📅 ใน...
18/05/2022

📣ภาควิชาฟิสิกส์ ขอเชิญ นิสิตหลักสูตร วท.บ. ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม กิจกรรม CV and Job Interview Tips - Online Workshop 📅 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 📱💻

Meeting ID: 914 1906 2098
Passcode: 145673

📧 โดยได้รับเกียรติบรรยายจากวิทยากร ดังนี้
- Mr. Pornprasert Puttanarakul, P&A and Workover Manager (Thailand), EEST Energy
- Mr. Ary Pratama, Regional HR Manager Tractebel APAC
- Ms. Pentip Chobdham, Executive and Professional Consultant, Professional Resourcing Services

📑รายละเอียดกิจกรรม
- CV Tips
- Interview Tips
- Interview Workshop
- Personality Test

📌 เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ QR code ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ภาควิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์ "กันยารัตน์ อำนวยจิตติเลิศ" และ "สกุลยศ บุญยัง" ท...
15/05/2022

ภาควิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์ "กันยารัตน์ อำนวยจิตติเลิศ" และ "สกุลยศ บุญยัง" ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายในระดับดีมากจากสาขาฟิสิกส์ พลังงานและวัสดุศาสตร์ ^ ^ จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

📢 วันนี้เป็นวันรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 แล้ว น้องๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก link ในภาพประชาสัมพันธ์ได้เลยน้าาา รับร...
12/05/2022

📢 วันนี้เป็นวันรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 แล้ว น้องๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก link ในภาพประชาสัมพันธ์ได้เลยน้าาา รับรองว่าการเข้ามาเรียนที่นี่จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้ความรู้ ได้พัฒนาตนเอง และได้สังคมใหม่ๆ อย่างแน่นอน

Come and Join Us!!!

#ฟิสิกส์มศว

📢 ประกาศการ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการเปิดรับสมัครนิสิต ในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565💡โดยได้เปิดรับสมัคร TCA...
08/05/2022

📢 ประกาศการ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการเปิดรับสมัครนิสิต ในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

💡โดยได้เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission น้องๆที่สนใจสามารถอ่านเกณฑ์การสมัครและระเบียบการต่างๆได้ตามจากเว็บไซต์รับนิสิตใหม่ของ มศว ได้เลย

📆 กำหนดการและรายละเอียดในการรับสมัคร
- รับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2-12 พ.ค. 2565
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.mytcas.com
- ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อได้จากเว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th

📌 หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ โฉมใหม่มีเรื่องราวและประสบการณ์ใหม่ๆ รอให้น้องๆ มา explore ไปด้วยกัน
📌 ครอบครัว "ฟิสิกส์ มศว" รอต้อนรับน้องๆ ทุกคน

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ และ กศ.บ. ฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิท...
26/04/2022

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ และ กศ.บ. ฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรมที่ 5 การสื่อสาร สมัครงาน และแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” 🗓 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (กลุ่ม วท.บ. เข้าร่วมเวลา 09:00 -12:00 น. กลุ่ม กศ.บ เข้าร่วมเวลา 13:00 - 16:00 น.) ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (*ลิงก์ Zoom จะส่งให้ภายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว)
▶️ โดยได้รับเกียรติบรรยายจากวิทยากร ดังนี้
- คุณนารีรัตน์ นุโยค รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ
- คุณประพัฒน์ เสียงจันทร์ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน), ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2563
- ครูสิทธิศักดิ จินดาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2563
ทั้งนี้ 📍 เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ QR code ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม (กำหนดการ) สามารถดูได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th หรือ short link : https://bit.ly/3OBg9cI
-------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ [email protected]
-------------------------
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #ปัจฉิมนิเทศ #นิสิต #ปีการศึกษา2564 : #กิจกรรมที่5 #การสื่อสาร #สมัครงาน #แนวทางการทำงาน #ระบบออนไลน์

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก ร.ร. เซนต์คาเบรียล ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งไปยังอีเมลในประกาศฉบับนี้
26/04/2022

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก ร.ร. เซนต์คาเบรียล ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งไปยังอีเมลในประกาศฉบับนี้

ขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาคของภาควิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
25/04/2022

ขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาคของภาควิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

12/04/2022

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วม “โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08:00 – 16:30 น. ภาคทฤษฏี (แบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม zoom ลิงก์ https://bit.ly/362KH5E (Meeting ID: 965 7742 5644 Passcode: 294472) และภาคปฏิบัติแบบออนไซต์ ณ โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/iTQ33MeuTBHswmJg8 (หมายเหตุ : นิสิตที่เข้าร่วมฯ จะได้รับการบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก) ดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ หรือ short link : https://bit.ly/3jqdmou

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18423 อีเมล์ [email protected]
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408
#โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ #คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว

โครงงานจัดทำเอกสารความรู้ เพื่อให้เด็กไทย 4.0 ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยความ #แรงไม่เปลี่ยนปลั๊กจากฟิสิกส์swu...
04/04/2022

โครงงานจัดทำเอกสารความรู้ เพื่อให้เด็กไทย 4.0 ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ด้วยความ #แรงไม่เปลี่ยนปลั๊กจากฟิสิกส์swu
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
1. อ.ดร. ณัชวดี จันทร์ฟอง (อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว)
2. ผศ.ดร. สุรวุฒิ วิจารณ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์)
ผู้จัดทำ : นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มศว
นางสาว จิรภิญญา ชุณหมุกดา 436
นางสาว หทัยทิพย์ ป้องปก 070
นางสาว ปรายฟ้า เกตุตระกูล 203
นางสาว ภัทรวดี ทองขาว 210
นางสาว เริ่มรติ สุขสวัสดิ์ 219
#ฟิสิกส์มศว #พรรคคำว่ารูด

รับชีทเอกสารความรู้ > shorturl.at/fkxLW
ทำแบบสอบถามเพื่อรับ physics diagram (เพื่อทำข้อสอบฟิสิกส์ได้ทุกรูปแบบ) > shorturl.at/inMNQ

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง "คณะวิทยาศาสตร์ มศว"
07/03/2022

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง "คณะวิทยาศาสตร์ มศว"

ช่องทางการติดต่อ “คณะวิทยาศาสตร์ มศว”

Facebook fanpage :

ลิงก์ http://www.facebook.com/sciswu

Line Official :
ลิงก์ https://lin.ee/DFrfn6H

Twitter :

ลิงก์ https://twitter.com/sciswu

Instagram :
.SWU
ลิงก์ https://www.instagram.com/sci.swu/

Youtube Channel : SCISWU
ลิงก์ https://www.youtube.com/channel/UCf-fUAYQ_K1ykzBLkKkMlLg/featured

___________________________________
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18408
___________________________________
#ช่องทาง #การติดต่อ #คณะวิทยาศาสตร์ #มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครทุนการศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์์ปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ. 2565 ขอให้นิสิตรวบรวมใบสมัครและหลักฐานใบสมัครตามประกาศให้คร...
26/01/2022

รับสมัครทุนการศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์์ปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ. 2565

ขอให้นิสิตรวบรวมใบสมัครและหลักฐานใบสมัครตามประกาศให้ครบถ้วน แล้วรวมไฟล์เป็น pdf ไฟล์เดียว โดยส่งได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVP3B0swyBWx10jP1LQY4JWJSq-QsTW08DMhsB462MbWZ1_A/viewform?usp=sf_link

ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PY100 General Physics และ PY180 General Physics Laboratory ภาคการศึกษา...
17/01/2022

ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PY100 General Physics และ PY180 General Physics Laboratory ภาคการศึกษา 2/2564

ขอให้ผู้เรียนเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ในระบบ Moodle ผ่าน QR-code ที่กำหนดให้ดังแสดงในรูปประกอบโพสต์นี้

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท Lambda Scientificจากพี่แบงค์ วท.บ.ฟิสิกส์ รุ่น 36
05/01/2022

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท Lambda Scientific

จากพี่แบงค์ วท.บ.ฟิสิกส์ รุ่น 36

27/12/2021

บัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สามารถขอรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ขอได้ที่
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ชั้น 1 อาคาร 9 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่

หากให้บุคคลอื่นมารับแทนให้กรอกมอบฉันทะที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/fj5yQdSs7SkHqZgr9

หากต้องการส่งไปรษณีย์ให้ขอได้ที่
https://forms.gle/4MkzEtQxkLwef8BZ9

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 02-649-5720

📢 ประกาศการ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการเปิดรับสมัครนิสิต ในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565💡โดยได้เปิดรับสมัคร TCA...
23/12/2021

📢 ประกาศการ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการเปิดรับสมัครนิสิต ในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

💡โดยได้เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน น้องๆที่สนใจสามารถอ่านเกณฑ์การสมัครและระเบียบการต่างๆได้ตาม QR code ที่อยู่ทางมุมล่างซ้ายได้เลยยย

⏰กำหนดการและรายละเอียดในการรับสมัคร
- รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13-24 ธค. 2564
- การสมัครจะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย admission.swu.ac.th ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยยย
https://admission.swu.ac.th/admissions2/

📌 ใกล้สิ้นสุดวันรับสมัครแล้ววว น้องๆอย่าลืมมาสมัครกันน้าาา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้ามาฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ขอให้บัณฑิตข...
09/12/2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้ามาฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

ขอให้บัณฑิตของภาควิชาฟิสิกส์ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความแออัดภายในคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป้นสถานที่ฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19

📣🎊และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่น้องๆรอคอยกันนแล้ววว นั้นก็คือออ 👾⏳ช่วงเวลาของการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนั้นเองงง ...
23/11/2021

📣🎊และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่น้องๆรอคอยกันนแล้ววว นั้นก็คือออ 👾
⏳ช่วงเวลาของการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนั้นเองงง น้องๆที่มีรายชื่อ สามารถติดต่อเข้ามาช่องทางของทางไอจีของภาควิชาฟิสิกส์ ได้เลยนะคะ💜
🕹ช่องทางการติดต่อรับ🪄
Ig : physics_swu

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน สำหรับบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถศึกษารายละเอียดและการสมัครงาน...
23/11/2021

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน สำหรับบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถศึกษารายละเอียดและการสมัครงานได้จากรูปประกอบด้านล่างนี้

👾🕹️🎉🎉 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานเเล้วน้าา  💜👀น้อง ๆ สามารถ เข้าลิงค์นี้ได้เลยน้าาา📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเร...
21/11/2021

👾🕹️🎉🎉 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานเเล้วน้าา 💜👀
น้อง ๆ สามารถ เข้าลิงค์นี้ได้เลยน้าาา

📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเราให้ดีนะ . . . . . .🥺
ุกไฟในจัยคุล แล้วมาเจอกันในวัน open house น้าา(มีของรางวัลด้วยนะ🥰)

📩ติดตามได้เลยที่
FB : Department of physics srinakharinwirot university
IG : Physics_swu
🔥🔥🔥🔥🔥
ลิงค์ของงานนะคะ🥰 Physics Science is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PHYSICS IN YOUR AREA 2
Time: Nov 21, 2021 09:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97528856054?pwd=TXpRSk51aTZYQkFGRG5tSS9zejhhZz09

Meeting ID: 975 2885 6054
Passcode: 254131
One tap mobile
+16465588656,,97528856054#,,,,*254131# US (New York)
+16699009128,,97528856054#,,,,*254131# US (San Jose)

Dial by your location
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 975 2885 6054
Passcode: 254131
Find your local number: https://zoom.us/u/adCsWHmbyq

.

👾🕹️🎉🎉 และ เเล้ว ก็ถึงวันงาน 💜👀น้อง ๆ สามารถ เข้าลิงค์นี้ได้เลยน้าาา📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเราให้ดีนะ . . . ...
20/11/2021

👾🕹️🎉🎉 และ เเล้ว ก็ถึงวันงาน 💜👀
น้อง ๆ สามารถ เข้าลิงค์นี้ได้เลยน้าาา

📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเราให้ดีนะ . . . . . .🥺
ุกไฟในจัยคุล แล้วมาเจอกันในวัน open house น้าา(มีของรางวัลด้วยนะ🥰)

📩ติดตามได้เลยที่
FB : Department of physics srinakharinwirot university
IG : Physics_swu
🔥🔥🔥🔥🔥
ลิงค์ของงานนะคะ🥰 Physics Science is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PHYSICS IN YOUR AREA 1
Time: Nov 20, 2021 09:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99721361643?pwd=eDFtMWNObnd0NkZyWGVxTHREcTE2QT09

Meeting ID: 997 2136 1643
Passcode: 071346
One tap mobile
+13462487799,,99721361643#,,,,*071346# US (Houston)
+16465588656,,99721361643#,,,,*071346# US (New York)

Dial by your location
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Meeting ID: 997 2136 1643
Passcode: 071346
Find your local number: https://zoom.us/u/aehyhCtPH7

👾🕹️อีกเพียงเเค่ 1 วันเท่านั่น!! ใกล้วันงานเเล้วน้าาา น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส...
19/11/2021

👾🕹️อีกเพียงเเค่ 1 วันเท่านั่น!! ใกล้วันงานเเล้วน้าาา น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์เรานั่นเองงง ภายในธีม "physics in your area"
📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเราให้ดีนะ(แอบสปอย🤭) ุกไฟในจัยคุล แล้วมาเจอกันในวัน open house น้าา(มีของรางวัลด้วยนะ🥰)

📩ติดตามได้เลยที่
FB : Department of physics srinakharinwirot university
IG : Physics_swu
🔥🔥🔥🔥🔥

👀อีกเพียงเเค่ 2 วันเท่านั่น!! ใกล้วันงานเเล้วน้าาา 👾น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์...
18/11/2021

👀อีกเพียงเเค่ 2 วันเท่านั่น!! ใกล้วันงานเเล้วน้าาา 👾
น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์เรานั่นเองงง ภายในธีม "physics in your area"
📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเราให้ดีนะ(แอบสปอย🤭) ุกไฟในจัยคุล แล้วมาเจอกันในวัน open house น้าา(มีของรางวัลด้วยนะ🥰)

📩ติดตามได้เลยที่
FB : Department of physics srinakharinwirot university
IG : Physics_swu
🔥🔥🔥🔥🔥

🕹️อีกเพียงเเค่ 3 วันเท่านั่น!! น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์เรานั่นเองงง ภายในธีม...
17/11/2021

🕹️อีกเพียงเเค่ 3 วันเท่านั่น!! น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์เรานั่นเองงง ภายในธีม "physics in your area"
📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเราให้ดีนะ(แอบสปอย🤭) ุกไฟในจัยคุล แล้วมาเจอกันในวัน open house น้าา(มีของรางวัลด้วยนะ🥰)

📩ติดตามได้เลยที่
FB : Department of physics srinakharinwirot university
IG : Physics_swu
🔥🔥🔥🔥🔥

🕹️อีกเพียงเเค่ 4 วันเท่านั่น!! น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์เรานั่นเองงง ภายในธีม...
16/11/2021

🕹️อีกเพียงเเค่ 4 วันเท่านั่น!! น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์เรานั่นเองงง ภายในธีม "physics in your area"
📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเราให้ดีนะ(แอบสปอย🤭) ุกไฟในจัยคุล แล้วมาเจอกันในวัน open house น้าา(มีของรางวัลด้วยนะ🥰)

📩ติดตามได้เลยที่
FB : Department of physics srinakharinwirot university
IG : Physics_swu
🔥🔥🔥🔥🔥

👾🕹️ อีกแค่5วันเท่านั่น!! น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์เรานั่นเองงง ภายในธีม "phys...
15/11/2021

👾🕹️ อีกแค่5วันเท่านั่น!! น้องๆก็จะได้พบกับความสนุกและกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์เรานั่นเองงง ภายในธีม "physics in your area"
📢อยากจะบอกว่าให้น้องๆจำแฮชแท็กของคณะเราให้ดีนะ(แอบสปอย🤭) ุกไฟในจัยคุล แล้วมาเจอกันในวัน open house น๊าา(มีของรางวัลด้วยนะ🥰)

📩ติดตามได้เลยที่
FB : Department of physics srinakharinwirot university
IG : Physics_swu
🔥🔥🔥🔥🔥

📢 SWU open house 🏠 และแล้วก็ใกล้มาถึงวันของเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรากันแล้ววว ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนร่วมกิจก...
09/11/2021

📢 SWU open house 🏠
และแล้วก็ใกล้มาถึงวันของเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรากันแล้ววว ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกับรุ่นพี่คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชาฟิสิกส์ โดยในปีนี้พวกเรามากันในธีมของ “PHYSICS IN YOUR AREA” นั้นเองงง และยังมีแฮชแท็ก ุกไฟในจัยคุล ให้น้องๆได้ร่วมเล่นและติดตามกิจกรรมต่างๆกันอีกมากมาย
📌มาแล้ววว~~สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในงานครั้งนี้ก็คือ "LAB ADVANCE" นั่นนเองงง🧪🎉 น้องๆเตรียมรอเตรียมใจแล้วมาร่วมลุ้นกันว่าครั้งนี้ lab advance ของเราจะเป็นอย่างไร สามารถติดตามชมได้ในงาน swu openhouse2021 นี้ได้เลยยย🥳🎈
‼️แต่เดี๋ยวก่อน‼️น้องๆอยากรู้ใช่มั้ยว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ยังไง การเข้าร่วมกิจกรรมน้องๆสามารถที่จะลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของ eventpop ได้ “ตั้งแต่วันนี้-12 พฤศจิกายน 2564 “ เลยย สามารถลงได้ตามเว็บไซต์ที่ลิงค์นี้ได้เลยยย https://www.eventpop.me/e/11777/swuopenhouse21

❣️วิธีการลงทะเบียน❣️
1.คลิกเข้าหน้าเว็บไซต์ https://www.eventpop.me/e/11777/swuopenhouse21 หรือเข้าผ่านแอปพิเคชั่น EVENTPOP ค้นหา SWU OPEN HOUSE 2021
2.เลือกวันที่ต้องการเข้าร่วมงาน แล้วกดรับบัตร
3.Login ด้วย facebook แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย หรือกเข้าสู่ระบบของ EVENTPOP
4.ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
5กดยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อลงทะเบียนแล้วจะ
✅สามารถเข้าร่วมงานได้
ผ่านในลิ้งค์zoom เลยยย
และน้องๆคนไหนมีคำถามอยากสอบถามสามารถ
📩ติดต่อมาได้ที่
FB : Department of physics srinakharinwirot university
IG : Physics_swu
ได้เลยน้าาาแล้วพบกันในวันที่20-21 พฤศจิกายน 2564 🏠🌹

ที่อยู่

114 Sukhumvit 23
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Physics - Srinakharinwirot Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Department of Physics - Srinakharinwirot University:

First Launch

แฟนเพจอย่างเป็นทางการของ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มาหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต บุคลากรของภาควิชา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ

นอกจากนี้ แฟนเพจของภาควิชาจะถูกใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในแวดวงฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ติดตามเพจของเราได้ก้าวทันกับความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทีมแอดมิน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🕵️👀🎉
💜
❤️
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

GRAD FOFA : SWU Polish Investment & Trade Agency - PAIH Thailand บ่าวท้าว-Eating Embajada de Guatemala en Tailandia ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางา Alex Cigar & Whisky Bar Wattana สถานธนานุเคราะห์ 4 โรงรับจำน TOEA ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทํา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนั AI Government Center: AIGC SEAMEO STEM-ED สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร CUEE