NBTC1200 ศูนย์ Call Center 1200 สำนักงาน กสทช. ศูนย์ Call Center 1200
สำนักบริหารข้อมูลกลาง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.
(6)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ COVID-19 และขอปรับเวลาการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน call center 1200 สำนักงาน กสทช.📍 จ...
19/04/2021

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ COVID-19 และขอปรับเวลาการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน call center 1200 สำนักงาน กสทช.

📍 จะให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

#StaySafeStillConnect
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.

📣 ประกาศแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ COVID-19 และแจ้งขอปรับเวลาการให้บริการ ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง (ซอยสายลม) และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#StaySafeStillConnect
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

02/04/2021
รู้หรือไม่คุณอาจเป็นคนโพสต์หรือแชร์ Hate Speech โดยที่คุณไม่รู้ตัวHate Speech ไม่ได้หมายถึงคำพูดเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึ...
17/09/2019

รู้หรือไม่คุณอาจเป็นคนโพสต์หรือแชร์ Hate Speech โดยที่คุณไม่รู้ตัว
Hate Speech ไม่ได้หมายถึงคำพูดเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการสื่อสารและการแสดงออกทุกรูปแบบที่สร้างความเกลียดชังผ่านโลกออนไลน์ เช่น การแสดงสัญลักษณ์ของความเกลียดชัง การแสดงความเห็นเชิงลบ การข่มขู่ด้วยถ้อยคำรุนแรง การล้อเลียนเหยียดหยาม (เพศ สีผิว ชาติพันธุ์) การยุยง ดูหมิ่น คุมคาม หรือโพสต์ภาพดูถูกบั่นทอนจิตใจผ่านสื่อออนไลน์

NBTC1200
01/05/2019

NBTC1200

01/05/2019
02/04/2019
17/03/2019

ขณะนี้ Call Center 1200 อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิจิตร (HS 6 AJ) ให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมใน...
13/12/2018

สำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิจิตร (HS 6 AJ) ให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวชิร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

มาร่วมกันดูแลเด็กและเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม #กสทช. โทรคมนาคม
29/11/2018

มาร่วมกันดูแลเด็กและเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม #กสทช. โทรคมนาคม

ดร. อีมิลี ฟาน เดเวนเตอร์ หัวหน้าคณะรังสีวิทยา องค์การอนามัยโลกทำหนังสือตอบกลับมาแล้วกรณีที่สำนักงาน กสทช. ได้สอบถามในปร...
16/11/2018

ดร. อีมิลี ฟาน เดเวนเตอร์ หัวหน้าคณะรังสีวิทยา องค์การอนามัยโลกทำหนังสือตอบกลับมาแล้วกรณีที่สำนักงาน กสทช. ได้สอบถามในประเด็นความปลอดภัยจากคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งสัญญาณผ่านสถานีฐาน ดร.เดเวนเตอร์ ยืนยันผลการศึกษาช่วงระยะ10ปีระหว่างปี 2539-2549 ระบุไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถชี้ได้ว่าการส่งสัญญาณในคลื่นความถี่ระหว่าง 0-300 กิกกะเฮิร์ตซ์ จากสถานีฐานและการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพ

ที่มา : มติชน วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

โปรไหนเหมาะ โปรไหนใช่ คุณเลือกได้ #กสทช_helloโปรวิ
16/10/2018

โปรไหนเหมาะ โปรไหนใช่ คุณเลือกได้ #กสทช_helloโปรวิ

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์
13/10/2018

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ iDTV รุ่นใหม่ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางเทคนิค หลังวันที่...
03/10/2018

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ iDTV รุ่นใหม่ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางเทคนิค หลังวันที่ 25 สิงหาคม 2561 จะสามารถรองรับการทำงานฟังก์ชัน Parental Rating (การออกอากาศระดับความเหมาะสมของรายการผ่านทางผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EPG)) ซึ่งแต่ละรายการจะถูกจัดระดับความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ แบ่งเป็น 6 ระดับ ดังนี้
•ป รายการสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
•ด รายการสำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี
•ท รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
•น13 รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ
•น18 รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ
•ฉ รายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

การที่โทรทัศน์มีฟังก์ชัน Parental Rating ส่งผลให้ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าที่เมนูบนเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อจำกัดการรับชมรายการโทรทัศน์บางรายการที่มีระดับความรุนแรงทางภาษา ทางพฤติกรรม ทางเพศที่ไม่เหมาะสม เป็นการป้องกันไม่ให้ลูกหลานภายใต้การปกครองของท่านรับชมรายการโทรทัศน์เหล่านั้นได้ในเบื้องต้น

หมายเหตุ
1. การเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้บนทีวี นั่นคือจะทำให้ทีวีแสดงเฉพาะรายการที่เหมาะสมตรงตามช่วงวัย ดีต่อเด็ก เป็น “TV for Kids”
2. หากไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้เข้าเมนูตั้งค่า แล้วกรอกรหัส 4 หลัก ที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ แล้วดำเนินการตั้งค่าเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสม ให้เป็น “ไม่ใช้งาน”
3. การตั้งค่าที่เมนูสามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่าย Set-top-Box หรือผู้ขายโทรทัศน์ เนื่องจากเครื่องรับแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นอาจจะมีการแสดงเมนูที่ต่างกัน

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
2. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
3. ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖

Cr. สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส)
#TVforKids #คิดก่อนKids #เพื่อการรับชมที่เหมาะสมตรงช่วงวัย

กสทช. แจ้งผู้ใช้โทรศัพท์มือถือดีแทคบนคลื่นความถี่ 850 MHz. หากท่านที่ใช้ดีแทคมีความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถตรวจสอบ...
13/09/2018

กสทช. แจ้งผู้ใช้โทรศัพท์มือถือดีแทคบนคลื่นความถี่ 850 MHz. หากท่านที่ใช้ดีแทคมีความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ สามารถตรวจสอบได้โดยกด *444# แล้วโทรออก จากนั้นจะได้รับข้อความตอบกลับ สอบถามเพิ่มเติมได้ผ่าน Call Center หรือศูนย์บริการดีแทค

NBTC1200
06/09/2018

NBTC1200

กสทช. สนับสนุนให้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
23/08/2018

กสทช. สนับสนุนให้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

"ยกเลิก SMS กวนใจ" ที่เราไม่ได้สมัคร แต่หักเงิน พร้อมวิธีเรียกเงินคืน ใช้ได้ทุกเครือข่าย
02/08/2018

"ยกเลิก SMS กวนใจ" ที่เราไม่ได้สมัคร แต่หักเงิน พร้อมวิธีเรียกเงินคืน ใช้ได้ทุกเครือข่าย

พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
22/06/2018

พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต...
13/02/2018

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบ...
09/02/2018

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ในบริเวณลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และเขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 19 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561

กระทรวงดีอี และสำนักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยตระหนักต่อการแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อมูล บน...
08/02/2018

กระทรวงดีอี และสำนักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยตระหนักต่อการแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อมูล บนโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ทั่วไป ว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมหากข้อมูล หรือความคิดเห็นที่โพสต์ เป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง

NBTC1200
09/01/2018

NBTC1200

Call Center 1200 จะปรับปรุงระบบในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สะดวกในการใช้บริการ ซี่งต้องขออภัยด้วยค่ะ

Call Center 1200 จะปรับปรุงระบบในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สะดวกในการใช้บริการ ...
09/01/2018

Call Center 1200 จะปรับปรุงระบบในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สะดวกในการใช้บริการ ซี่งต้องขออภัยด้วยค่ะ

กสทช. จัดประมูลเบอร์สวย ครั้งที่ 3/2560
09/11/2017

กสทช. จัดประมูลเบอร์สวย ครั้งที่ 3/2560

ขั้นตอนและกำหนดการประมูลเลขหมายสวย ในห้องการประมูลผ่าน APP ครั้งที่ 3/2560
08/11/2017

ขั้นตอนและกำหนดการประมูลเลขหมายสวย ในห้องการประมูลผ่าน APP ครั้งที่ 3/2560

NBTC1200's cover photo
08/11/2017

NBTC1200's cover photo

NBTC1200's cover photo
07/11/2017

NBTC1200's cover photo

NBTC1200
07/11/2017

NBTC1200

เรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับ "โดรน"
19/10/2017

เรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับ "โดรน"

หากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โปรดดำเนินการดังนี้
18/10/2017

หากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โปรดดำเนินการดังนี้

NBTC1200's cover photo
13/10/2017

NBTC1200's cover photo

สอบถาม ร้องเรียน ได้ง่ายๆ ผ่าน NBTC 1200 Mobile App
24/08/2017

สอบถาม ร้องเรียน ได้ง่ายๆ ผ่าน NBTC 1200 Mobile App

NBTC1200 reached 1,000 likes!
06/08/2017

NBTC1200 reached 1,000 likes!

Thanks for being a part of the NBTC1200 community! Share this Page with friends to help more people learn about it.

ที่อยู่

87 ถนน พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ Call Center 1200 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel. : 0-2670-8888 Fax : 1200 กด 6 Website : http://1200.nbtc.go.th E-mail : [email protected] Android Application : Mobile NBTC1200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ให้บริการ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NBTC1200ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NBTC1200:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

08:00 น. วันที่ 5 มกราคม 2562 สัญญานโทรศัพท์ไม่มีจนกว่าไฟฟ้าจะมา เพราะเสารับส่งสัญญานโทรศัพท์ไม่มีอุปกรณ์ชาร์จไฟให้แบตเตอรี่สำรอง กสทช.เห็นจุดอ่อนของระบบตรงนี้แล้วหรือยัง? .
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งขายเบอร์สวยบังคับทำสัญญาห้ามย้ายค่าย ทำได้หรือครับ???
เรียน กสทช. มีเรื่องขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการกสทช.ดังต่อไปนี้ #ประเด็นร้องเรียน โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ทใช้การไม่ได้ ถ้าไฟฟ้าดับเกิน 1 ชั่วโมง #รายละเอียด ผู้ร้องมีบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดิน สปก. หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.เมืองฯ จ.ชุมพร อยู่ห่างจากเสาสัญญานโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมประมาณ 5 กม. ประชาชนในบริเวณนี้รับสัญญานจากเสาต้นนี้เพียงแห่งเดียว ไม่มีเสาเครือข่ายต้นอื่นๆสำรอง เพราะผู้ให้บริการไม่สามารถก่อสร้างเสาสัญญานในที่ดินสปก.ได้ เมื่อใดที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นเวลานาน สัญญานมือถือและอินเทอร์เน็ทก็จะใช้ไม่ได้ตามไปด้วย ผู้ร้องเข้าใจว่าเสาโทรศัพท์แต่ละต้นใช้ไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีแบตเตอรี่สำรองที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้ไม่เกินหนึ่งขั่วโมง เมื่อไฟฟ้าจากกฟภ.ขัดข้องเกินหนึ่งชั่วโมง เสาสัญญานต้นนี้ก็จะหยุดทำงาน ประชาชนในพื้นที่นี้ก็จะใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารไม่ได้ ต่างจากประชาชนในเขตเมืองที่สามารถรับสัญญานจากเสาสัญญานต้นอื่นๆที่ประสานเป็นเครือข่าย #ประเด็นปัญหา ผู้ร้องและประขาชนที่อาศัยอย่ในพื้นที่ ู่"ชายขอบเครือข่ายสัญญานมือถือ" ต้องตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงภัยตลอดเวลาที่สัญญานมือถือใช้ไม่ได้ ไม่สามารถแจ้งเหตุร้ายได้ ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลได้ และในกรณีที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะเช่นน้ำท่วม จะไม่สามารถขอความช่วยเหลือหรือรับข่าวสารการแจ้งเคือนจากทางราชการได้ในทุกๆช่องทาง (วิทยุและโทรทัศน์ใช้ไม่ได้เพราะไฟฟ้าดับ) #ประเด็นความต้องการ จึงร้องเรียนมาเพื่อ กสทช.โปรดดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้งสองเรื่อง ดังนึ้ 1. มีคำสั่งให้ผู้ให้บริการเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์เพื่ออัดประจุให้กับแบตเตอรี่สำรองได้ตลอดเวลาที่มีแสงสว่าง เฉพาะเสาสัญญานที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบเครือข่ายสัญญานมือถือ 2. ประสานกับสปก.ให้เพิ่มเคิมข้อกำหนดให้กิจการเสาสัญญานเครือข่ายโทรศัพท์ทุกประเภท สามารถกระทำในที่ดินสปก.ได้ หวังว่าคงได้รับการพิจารณาจากกสทช. ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง นายชุมวร ชุมวรฐายี 190/1 บ้านท่ามะปริง หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.เมืองฯ จ.ชุมพร 86190
ผมได้รับ SMS โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ส่งจากผู้ส่ง AmarinPlaza รบกวนเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ทั้งๆ ที่ผมไม่เคยสมัครขอรับข่าวสารจากทาง AmarinPlaza สร้างความน่ารำคาญเป็นอย่างมาก ทาง กสทช. มีคำแนะนำ หรือวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างครับ
ไม่สามารถติดต่อ กสทชทางเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เลยครับ โทรเข้าไปไม่ติด ระบบรับแล้วตัดสายทิ้ง ติดต่อเบอร์ภายในก็ไม่ได้ เมื่อสักครู่ระบบก็แจ้งว่าวันนี้ไม่ทำงาน ติดต่อใหม่วันหลัง หรือมีเรื่องด่วนให้กด0 ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่พอกดไปสายก็ตัด เบอร์ที่โทรเข้าไป 022710151-60 และ 026708888
ขอเรียนถามผู้เกี่ยวข้องครับ -สอบถามครับ...กรณีที่มีรายการให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามแล้วจะมีการทำนายฝันให้ไปตีเป็นเลข้หวยไม่ทราบว่าผิดระเบียบไหมครับ... ขอบพระคุณครับ
ต้องการดูว่ามีเครื่องจีพีเอสรุ่นไหนบ้างที่นำเข้ามาขายในไทย แล้วจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ดูได้ที่ลิ้งค์ครับ เผอิญพยายามหาแล้ว แต่หาไม่เจอครับ
สมัครใช้งานอินเตอร์เน็ตค่ายทรู จะใช้งานทุกครั้งจะขึ้นหน้าจอ * ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ * ตลอด ประมาณ 15-60 นาที เเจ้งทรูก็ดีพักเดียว เสียเวลา เสียอารมณ์ทุกวัน อยากจะยกเลิกการใช้งาน ต้องทำอย่างไรครับ - พินิจ 083-610-1608
ขณะนี้ บางช่อง ไม่มีสัญญาณ ที่เสาเสริม อ.ปลายพระยา
ทำไมตรวจสอบสิทธิคูปอง แล้วขึ้นว่า ..ท่านได้รับสิทธิและใช้สิทธิ รอบที่1 ไปแล้ว ..... ทั้งที่ความเป็นจริง ไม่เคยได้คับ
ยกเลิกบริการรายเดือน Dtac เป็น เติมเงิน ทำไมต้องไปที่สำนักงานใหญ่ครับ ???????????ถ้าอยู่ต่างจังหวัด หรือที่ไกลๆจาก สำนักงาน.หญ่ล่ะ ทำยังไง มันไม่เอาเปรียบกับหน่อยหรอครับ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Website My Censor ช่อง 7 มีตัวอย่าง password ตัวอย่างเช่น