กรมคุมประพฤติ Department of Probation

กรมคุมประพฤติ Department of Probation กรมคุมประพฤติ Department of Probation (Official) www.probation.go.th วิสัยทัศน์ (Vision): “เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ”

เปิดเหมือนปกติ

04/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๙ สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน พระปรีชาญาณในพระองค์

“การสัมพันธไมตรี เพื่อเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ และความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศเพื่อนบ้าน แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ในยุครัชกาล”

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

04/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[รอยยิ้มแห่งความสุข สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้]
ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมามีความแตกต่างกัน
ยังคงมีผู้ยากไร้อีกหลายคน ที่ต้องการกำลังใจ และความช่วยเหลือ
เพียงแค่พวกเราทุกคน...ร่วมกันแบ่งปัน แรงกาย แรงใจ เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข

#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือป...
04/09/2020

[ ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กรมคุมประพฤติเน้นพลังภาคประชาชนขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป .เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจ...
03/09/2020

กรมคุมประพฤติเน้นพลังภาคประชาชนขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป
.
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานบ้านปูลารายอ กาแลตาแป โดยมีนางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ นายมูฮามัดดือราฟี สะมะแอ ประธานชุมชนกาแลตาแป พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านปูลารายอ กาแลตาแป ตลอดจนภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ บ้านปูลารายอ กาแลตาแป อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
.
ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการฯ และภาคประชาชน พร้อมทั้งชื่นชมการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้เน้นถึงโครงสร้างของภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดพลังชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบ้านปูลารายอ กาแลตาแป เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

03/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๘ พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขต

" ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี " ทรงมีความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัย ในการปกครองบ้านเมือง ตลอดรัชสมัยของพระองค์

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติวันนี้ (3 กันยายน 2563) นายณรงค์ สุวรรณเปี่ยม ประธานกรรมการจริ...
03/09/2020

กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ

วันนี้ (3 กันยายน 2563) นายณรงค์ สุวรรณเปี่ยม ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/ 2563 โดยมีนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปรับปรุงประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสารวมพลังสร้างฝายตามรอยพ่อ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

03/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พิการ ]
.
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาประชาชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้พิการ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา

03/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดระยอง ]
.
หลังจากที่เกิดการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองในห้วงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน ห้าง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจคลายกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

"มอบ เรียกว่ามอบเสริมให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในครั้งนี้มีคนถวายรถต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุงทดสอบ แล้วก็ดูความเหมาะสม ก็หลังจากปรับปรุงทดสอบแล้วก็ทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ก็จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้

ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาให้กับงานของท่าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่หลัก ๆ ก็มาจากคนอะไรที่สำคัญในคน ก็ทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในตอนนี้ ประเทศไทยเราก็เป็นที่ยินดีที่ว่าได้รับการชมเชย การกล่าวขวัญในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะว่าเราก็มีดี เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจก็คิดว่าสุขภาพที่ดี หรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ กับอุปสรรคต่างๆ นี่ ถ้าเผื่อมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจ ก็ได้กับประชาชนส่วนรวม อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน

ก็ขอเป็นกำลังใจ และก็ขอทำงานมา และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ อย่างเดียว ประชาชนร่วมมือ คนมีทัศนคติที่ดีนี่คือนิสัยของคนไทย มีน้ำใจมีความนุ่มนวล มีคุณธรรมช่วยกันไป อะไรหนักๆ ก็เบาลงตอนนี้ก็ภูมิใจที่บ้านเราก็ได้รับการชมเชย และบ้านเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร"
.
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

#พระราชทาน
#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โควิด19 #Covid19
#ระยอง

02/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการทหารพันธุ์ดี อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 บ.เหนือ จ.สงขลา

ยายเมี้ยนน้ำหมากกระจายจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงไก่พันธุ์ “ประดู่หางดำ” และการเลี้ยงหอยโข่ง ผึ้งโพรง ชันโรง การปลูกผักแบบสองชั้น เยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของโครงการ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และใช้ชีวิตวิถีแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน

#ทหารพันธุ์ดี
#จิตอาสา
#พอเพียง

02/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ปัจจุบันปริมาณการบริจาคโลหิตยังต่ำกว่าความต้องการใช้โลหิตของโรงพยาบาลทั่วประเทศ เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ โดยสภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์บริจาคโลหิตทุกภูมิภาค
มาร่วมเป็นจิตอาสา สร้างกุศล
บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

01/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 7 ตำราพิชัยสงคราม และปืนใหญ่ พลาวุธป้องกันพระนคร

" ทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่ทรงอานุภาพและวิจิตรศิลป์งดงาม ได้ปกป้องและสร้างความมั่นคง อยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินธ์ มานานกว่า 200 ปี "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
01/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

01/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

บ้านเป็นสถานที่สร้างความสุข เป็นโรงเรียนหลังแรกของเด็กๆ เป็นที่สร้างความผ่อนคลาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว บ้านควรเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่น เป็นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวนึกถึง และอุ่นใจที่ได้อยู่ และเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุด

จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาจากสภาพสภาวะการในโลกปัจจุบัน และให้ความสําคัญในสถาบันครอบครัว จึงเข้าเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังว่าจะมีบ้านที่สมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในครอบครัวมีความสุขในการดำเนินชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญให้ประชาชนของประเทศชาติ

#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน

01/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 3.เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวิตถวัลย์ สุน...
01/09/2020

กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 3
.

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเกรซ เรสซิเด้นซ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคม พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ภาค 3 และชี้แจงกรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมคุมประพฤติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
.

อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า กรมคุมประพฤติมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้ภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนไปกระทำผิดซ้ำ โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยควบคุมดูแล และเน้นย้ำถึงกระบวนการคืนคนดีสู่สังคม อาทิ การพัฒนาบ้านกึ่งวิถีให้เป็นรูปแบบเดียวกับ บ้านกึ่งวิถี ปูลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในการสร้างงานสร้างอาชีพ และการสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

31/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เยาวชนคือกำลังสำคัญ

เป็นอนาคตของชาติ

พลังจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ให้กับน้องๆ ร.ร.จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

#ร่วมแบ่งปัน
#ร่วมสร้างรอยยิ้ม
#จิตอาสาพระราชทาน

31/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 6 ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ " ถึงแม้จะหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรมแต่มีความสมัครสมานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399

สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
31/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ สร้างจิตสำนึกฝึกเป็นนิสัยพร้อมใส่ใจในความสะอาด ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

30/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๕ การสถาปนากรุงเทพมหานคร ความยิ่งใหญ่ของสยามประเทศ

" การวางรูปแบบและแบบแผนผังเมือง รวมถึงพื้นที่สำคัญของพระนคร เพื่อเป็นไปตามหลักยุทธศาสตร์ และการค้าขายระหว่างประเทศ สมเป็นพระอัจฉริยภาพของพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ "

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

30/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์ศิลปาชีพแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยได้รับพระราชทานจักรเย็บผ้าจำนวน ๑๙ หลัง และเงินกองทุนพระราชทาน เป็นจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
- เพื่อให้กำลังพลได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ผลิตขึ้นเอง ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
- เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการใช้สินค้าไทย
- เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่หน่วยงานราชการ และประชาชนภายนอก

#ศูนย์ศิลปาชีพ
#จิตอาสาพระราชทาน

30/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
30/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสารวมพลังบำรุงรักษาศาสนสถาน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

29/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การเผยแพร่ความรู้งานด้านจิตอาสา ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิธีการช่วยเหลือชีวิตด้วยการทำ CPR ผ่านการอบรมของจิตอาสา 904 ให้แก่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือพลเรือน และเยาวชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันในการปลูกป่า
เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และป่าต้นน้ำของประเทศ ทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบ เกิดความรู้สึกในการทำความดีร่วมกัน และเกิดความสามัคคี ส่งผลให้ชาติไทยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ประชาชนมีสุข ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระประมุขของราชอาณาจักรไทย
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

29/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" ให้พสกนิกรไทย ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้าง เสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจออกจากกัน โดยใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม มีการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับพระราชทานเป็นแห่งแรก การที่มีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว จะช่วยปกป้อง และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนที่เข้าใช้บริการต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

#ทรงพระเจริญ
#โควิด19
#Covid19

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
29/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ มอบที่อยู่ที่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
28/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

28/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 4 พระชัยหลังช้าง พระชัยหลังช้าง พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล พุทธศิลป์อันงดงาม ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ " ยามสงบอยู่คู่งานพระราชประเพณี ยามศึกนี้มีนำเสด็จทัพเข้ามีชัยเหนือศัตรู "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399

สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายพร้อมเสริมพลังในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วันนี้ (28 สิงหาค...
28/08/2020

อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายพร้อมเสริมพลังในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ให้เกียรติมอบนโยบายพร้อมพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมคุมประพฤติ จำนวนทั้งสิ้น 67 คนเข้าร่วม สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวในตอนหนึ่งว่า การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ่บัติงาน โดยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานของสำนักงานคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่อยู่

กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ (Mission): 1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 141 4749

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมคุมประพฤติ Department of Probationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด