กองทุนการออมแห่งชาติ - กอช.

กองทุนการออมแห่งชาติ - กอช. "คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ"
กองทุนเพื่อการชราภาพ สำหรับแรงงานนอกระบบและ อาชีพอิสระ Official Page ของกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนบำนาญสำหรับทุกคนที่มีอาชีพอิสระ ให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงให้ชีวิตยามเกษียณของตนเอง ให้ประชาชนมีการออมเงิน โดยมี กอช. เป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

เปิดเหมือนปกติ

📢น้องเก็บออมชวนเหล่าบรรดามนุษย์ฟรีแลนซ์ พ่อค้า-แม่ค้า คนหาเช้ากินค่ำที่มีรายได้ไม่แน่นอน วางแผนการออมเงินกับ กอช. 💸💸💸 เพ...
23/04/2021

📢น้องเก็บออมชวนเหล่าบรรดามนุษย์ฟรีแลนซ์ พ่อค้า-แม่ค้า คนหาเช้ากินค่ำที่มีรายได้ไม่แน่นอน วางแผนการออมเงินกับ กอช. 💸💸💸 เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์การออมเงินจาก กอช.

อ่านบทความฉบับเต็มที่ : https://cutt.ly/ukijF0E

📌สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่ “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม ☎ 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เช็คสุขภาพการเงิน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วางแผนการออม #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

📢น้องเก็บออมชวนเหล่าบรรดามนุษย์ฟรีแลนซ์ พ่อค้า-แม่ค้า คนหาเช้ากินค่ำที่มีรายได้ไม่แน่นอน วางแผนการออมเงินกับ กอช. 💸💸💸 เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์การออมเงินจาก กอช.

อ่านบทความฉบับเต็มที่ : https://cutt.ly/ukijF0E

📌สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่ “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม ☎ 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เช็คสุขภาพการเงิน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วางแผนการออม #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

📢👩‍🌾👨‍💻🧑‍🍳กอช. ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี ได้ แอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อ...
23/04/2021

📢👩‍🌾👨‍💻🧑‍🍳กอช. ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี ได้ แอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อรู้ยอดรวมเงินออมสะสม และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปี สอบข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม ☎ 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #แอปกอช #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #ลดหย่อนภาษี #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

📢👩‍🌾👨‍💻🧑‍🍳กอช. ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี ได้ แอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อรู้ยอดรวมเงินออมสะสม และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปี สอบข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม ☎ 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #แอปกอช #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #ลดหย่อนภาษี #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

📢ข่าวดี! กอช. ร่วมกับ พันทวี มอลล์ มอบสิทธิพิเศษประจำเดือน เมษายน 💝🎉❤️เพียง สมาชิก กอช. ซื้อสินค้าจากห้างพันทวี มอลล์ ลด...
23/04/2021

📢ข่าวดี! กอช. ร่วมกับ พันทวี มอลล์ มอบสิทธิพิเศษประจำเดือน เมษายน 💝🎉
❤️เพียง สมาชิก กอช. ซื้อสินค้าจากห้างพันทวี มอลล์ ลดทันที ‼ กระสอบละ 20 บาท 💸💸💸
📌อย่ารอช้ารีบสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดีแบบนี้....ได้ที่ 🏛 ธนาคารออมสิน กรุงไทย ธ.ก.ส. ธอส. ทุกสาขา รวมถึงคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนที่ร่วมกับ กอช. ที่ว่าการอำเภอ และตัวแทนกอช.ประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ 🗺👨‍🌾👩‍🌾 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เกษตรกร #สมาชิกกอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

📢ข่าวดี! กอช. ร่วมกับ พันทวี มอลล์ มอบสิทธิพิเศษประจำเดือน เมษายน 💝🎉
❤️เพียง สมาชิก กอช. ซื้อสินค้าจากห้างพันทวี มอลล์ ลดทันที ‼ กระสอบละ 20 บาท 💸💸💸
📌อย่ารอช้ารีบสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดีแบบนี้....ได้ที่ 🏛 ธนาคารออมสิน กรุงไทย ธ.ก.ส. ธอส. ทุกสาขา รวมถึงคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนที่ร่วมกับ กอช. ที่ว่าการอำเภอ และตัวแทนกอช.ประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ 🗺👨‍🌾👩‍🌾 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เกษตรกร #สมาชิกกอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อนำ้ยาตรวจหาเชื้อไวรั...
22/04/2021

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อนำ้ยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”
.
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อนำ้ยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มูลค่า 13,910,000 บาท เพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองหา ผู้ป่วย covid -19 ที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 นี้
.
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
.
#ทรงพระเจริญ
#covid19
#โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
#โรงพยาบาลภูมิพล

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อนำ้ยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช”
.
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อนำ้ยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มูลค่า 13,910,000 บาท เพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองหา ผู้ป่วย covid -19 ที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 นี้
.
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
.
#ทรงพระเจริญ
#covid19
#โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
#โรงพยาบาลภูมิพล

[หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก...
22/04/2021

[หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]
จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยกรมศิลปากรได้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ มาจัดเก็บและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกของชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นและหาข้อมูลต่างๆ เช่น พระราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชนิพนธ์ ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แถบบันทึกพระสุรเสียง ฯลฯ ตลอดจนเอกสารการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ซาบซึ้งถึงพระปรีชาสามารถและความรักความห่วงใยอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ที่ตั้ง: ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้าอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

[ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ]ศูนย์นิทรรศการที่มีข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พระบ...
22/04/2021

[ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ]

ศูนย์นิทรรศการที่มีข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ และด้านพลังงาน โดยพระองค์ท่านทรงเน้นการแก้ไขและจัดการปรับปรุงคุณภาพของคน ดิน น้ำ ป่า ให้เป็นระบบเพื่อเกื้อหนุนกัน นับเป็นองค์ความรู้ของราชาปราชญ์ที่ยากนักจะหาใครมาเทียบ โครงการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อให้ว่า ‘ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ’ เหมาะจะพาเด็กๆ มาหาความรู้เพิ่มเติม อยู่แค่นครนายกนี่เอง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]ฉบับวันพพฤหัสบดี ​ที่ 22 เมษายน​ พ.ศ.2564“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัว...
22/04/2021

[ วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
ฉบับวันพพฤหัสบดี ​ที่ 22 เมษายน​ พ.ศ.2564
“จิตอาสาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติตนตาม
พระบรมราชปณิธาน และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

22/04/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้านภัยโควิด ๑๙

[สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้านภัยโควิด 19]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชดำริให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมผู้เชี่ยวชาญ สร้างห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อออกไปตรวจวิเคราะห์ผลได้นอกโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน จะช่วยลดปัญหาการขนส่งตัวอย่างและระยะเวลาในการรอผลการวิเคราะห์ และได้พระราชทาน “รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ” ต้นแบบ ใช้งานคู่กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ ค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ทราบผลที่รวดเร็ว เพื่อให้ปวงชนรอดพ้นจากโรคโควิด 19 ซึ่งได้นำมาใช้เป็นครั้งแรกในสถานการณ์จริงในการปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกทันที
.
.
#ทรงพระเจริญ
#COVID19

22/04/2021
ตอนรัชกาลที่ ๔ ปราชญ์ในพระพุทธศาสนา และพระราชาแห่งการปฏิรูปประเทศ

[รายการ "เล่าเรื่องไทยๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง"]
ตอน รัชกาลที่ ๔ ปราชญ์ในพระพุทธศาสนา และพระราชาแห่งการปฏิรูปประเทศ
.
" พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผน ด้านพระพุทธศาสนาและทรงสนพระทัยในวิทยาการตะวันตกจึงเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง ๑๐ ประเทศ อันทำให้ไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนทุกวันนี้ "
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#เล่าเรื่องไทยๆ

22/04/2021
ตอนที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่กับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม่

[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]
ตอนที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่กับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม่
.
" พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องติดต่อและมีความสัมพันธ์กับชาติทางตะวันตก ทั้งในด้านการค้าขาย การเมือง และการรับวิทยาการสมัยใหม่ ด้วยสาเหตุแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นชาติที่พัฒนาแล้ว จำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยการรับอารยธรรมจากตะวันตกในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ "
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

4 วิธีป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าฝ่าที่ทุกคนควรรู้..#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน#จิตอาสา904#จิตอาสา
22/04/2021

4 วิธีป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าฝ่าที่ทุกคนควรรู้
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

4 วิธีป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าฝ่าที่ทุกคนควรรู้
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

22/04/2021
“จังหวัดปัตตานี” การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่

เจาะลึก “จังหวัดปัตตานี” ในการดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ขาย ชาวไร่ชาวนา คนขับรถแท็กซี่ พี่วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น เพียงออมขั้นต่ำ 50 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 13,200 ต่อปี เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์การออมเงินจาก กอช. ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000
#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #เกษียณสุขใจ

📢💸😍 กอช. เชิญชวนประชาชนคนไทย สมัครสมาชิกและส่งเงินออมกับ กอช. ขั้นต่ำ 50 บาท เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ พร้อมสิทธิเพ...
22/04/2021

📢💸😍 กอช. เชิญชวนประชาชนคนไทย สมัครสมาชิกและส่งเงินออมกับ กอช. ขั้นต่ำ 50 บาท เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ พร้อมสิทธิเพิ่มอีก 3 ต่อ 🎊💝🎁🎉 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ง่ายๆ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้ที่ 👩‍💻เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” หรือ 📱 แอปพลิเคชัน “กอช.”

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ออมได้ #สมาชิกกอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #การ์ดอย่าตก #โควิด19

📢💸😍 กอช. เชิญชวนประชาชนคนไทย สมัครสมาชิกและส่งเงินออมกับ กอช. ขั้นต่ำ 50 บาท เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ พร้อมสิทธิเพิ่มอีก 3 ต่อ 🎊💝🎁🎉 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ง่ายๆ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้ที่ 👩‍💻เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” หรือ 📱 แอปพลิเคชัน “กอช.”

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #ออมได้ #สมาชิกกอช #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #การ์ดอย่าตก #โควิด19

📢👩‍🌾👨‍💻🧑‍🍳กอช. ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี ได้เว็บไซต์ “www.nsf.or.th” ...
22/04/2021

📢👩‍🌾👨‍💻🧑‍🍳กอช. ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี ได้เว็บไซต์ “www.nsf.or.th” เพื่อรู้ยอดรวมเงินออมสะสม และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปี สอบข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม ☎ 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #แอปกอช #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #ลดหย่อนภาษี #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

📢👩‍🌾👨‍💻🧑‍🍳กอช. ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี ได้เว็บไซต์ “www.nsf.or.th” เพื่อรู้ยอดรวมเงินออมสะสม และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปี สอบข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม ☎ 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #แอปกอช #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #ลดหย่อนภาษี #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

วันนี้ (22 เม.ย.)  นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงกา...
22/04/2021

วันนี้ (22 เม.ย.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (MOU) กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน สร้างวินัยการออมและวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพผ่านการออมเงินกับ กอช. ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “ฟื้นฟูการเงินภาคครัวเรือนไทย ภารกิจร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงิน Financial Literacy”

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

22/04/2021
HAPPY MONEY สุขเงิน สร้างได้ (งานเปิดตัวโครงการ)

📢เชิญชม... เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนคนไทยเช็คสุขภาพเงินออม สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ พร้อมแนะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. 🎁💸🎉 เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตหลังอายุ 60 ปี 👨‍🦳👵... ในการเสวนาหัวข้อ“ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน”

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วางแผนการออม #โควิด19 #สู้โควิด

อีกประมาณ 1 ชั่วโมง พบกับ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนคนไทยเช็คสุขภาพ...
22/04/2021

อีกประมาณ 1 ชั่วโมง พบกับ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนคนไทยเช็คสุขภาพเงินออม สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ พร้อมแนะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. 🎁💸🎉 เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตหลังอายุ 60 ปี 👨‍🦳👵... ในการเสวนาหัวข้อ“ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน” ...อย่าพลาดชมนะคะ!!
📌รับชมถ่ายถอดสดผ่าน Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช. https://www.facebook.com/NationalSavingsFund

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วางแผนการออม #โควิด19 #สู้โควิด

อีกประมาณ 1 ชั่วโมง พบกับ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนคนไทยเช็คสุขภาพเงินออม สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ พร้อมแนะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. 🎁💸🎉 เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตหลังอายุ 60 ปี 👨‍🦳👵... ในการเสวนาหัวข้อ“ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน” ...อย่าพลาดชมนะคะ!!
📌รับชมถ่ายถอดสดผ่าน Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช. https://www.facebook.com/NationalSavingsFund

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วางแผนการออม #โควิด19 #สู้โควิด

📢วันนี้พบกับ... เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนคนไทยเช็คสุขภาพเงินออม สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อตั้งรับกั...
22/04/2021

📢วันนี้พบกับ... เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนคนไทยเช็คสุขภาพเงินออม สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ พร้อมแนะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. 🎁💸🎉 เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตหลังอายุ 60 ปี 👨‍🦳👵... ในการเสวนาหัวข้อ“ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน” เวลา 10.00-11.00 น. ...อย่าพลาดชมนะคะ!!

📌รับชมถ่ายถอดสดผ่าน Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วางแผนการออม #โควิด19 #สู้โควิด

📢วันนี้พบกับ... เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนคนไทยเช็คสุขภาพเงินออม สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ พร้อมแนะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. 🎁💸🎉 เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตหลังอายุ 60 ปี 👨‍🦳👵... ในการเสวนาหัวข้อ“ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน” เวลา 10.00-11.00 น. ...อย่าพลาดชมนะคะ!!

📌รับชมถ่ายถอดสดผ่าน Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วางแผนการออม #โควิด19 #สู้โควิด

[ หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง ].บ้านท่าสว่าง  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ...
21/04/2021

[ หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง ]
.
บ้านท่าสว่าง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียวของประเทศ เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าไหมโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ด้วยเทคนิคการทอผ้ายกทองแบบโบราณผสานกับลวดลายที่วิจิตรงดงาม โดยการทอผ้าแต่ละผืนต้องใช้คนทอเป็นจำนวนมากและใช้เวลาในการทอนานหลายเดือน มีลวดลายที่ละเอียดสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เนื้อละเอียดนุ่มแน่นชนิดจับต้องได้ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทอผ้าไหมยกทองโบราณเพื่อมอบให้กับผู้นำเอเปค เมื่อปี พ.ศ.2546 จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านหัตกรรมที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์
.
ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง มีจุดเด่นพิเศษกว่าที่อื่น คือ “ไหมน้อย” ที่ละเอียดนุ่มนวล สาวและทอได้ยากยิ่ง จนเริ่มจะเลือนหายไป แทบไม่มีใครทราบว่าช่างที่นี่ทอไหมน้อยได้จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชปรารภว่า “สมัยก่อนผ้าไหมไทยมีความนุ่ม เนียน แน่น มาก ทำอย่างไรจึงจะได้ผ้าชนิดนั้นคืนกลับมา” เหล่าข้าราชบริพารก็ออกเสาะหา จนได้พบผ้าทอไหมน้อยที่ท่าสว่าง เมื่อทอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่พอพระทัย จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ สร้างโรงทอผ้าตามรูปแบบราชสำนักโบราณขึ้นที่บ้านท่าสว่างแห่งนี้ เมื่อเข้ามาภายในหมู่บ้าน จะพบกับร้านขายผ้าไหม เรียงรายกันตามเส้นทางถนนหลายร้าน ทั้งในรูปแบบของผ้าถุง เสื้อ กระเป๋า กางเกง ราคาเริ่มที่หลักพันจนถึงหลักหมื่น
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#บ้านท่าสว่าง
cr. : https://www.paiduaykan.com/.../%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8...

[ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ].ตั้งอยู่ที่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทย ชาว...
21/04/2021

[ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ]
.
ตั้งอยู่ที่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทย ชาวผู้ไทยอพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไท มีความโดยโดดเด่นในเรื่องของการทอผ้า และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้เป็นอย่างดี
.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพนอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2521 ประกอบไปด้วย บ้านเรือนไทยจำนวน 4 หลัง และศูนย์พิพิธภัณฑ์ผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวผู้ไทย และส่งเสริมวัฒณธรรมการทอผ้าไหมที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่หากได้เข้าไปสัมผัสจะพบว่าชาวบ้านโพนมีชีวิตเรียบง่ายดั้งเดิม สุขสงบ อัธยาศัยไมตรีดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวบ้านโพน ไม่แพ้ฝีมือถักทอไหม ที่ยอดเยี่ยมจนได้รับการยอมรับในวงกว้าง
.
อาจกล่าวได้ว่านอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้งานหัตถศิลป์ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน บ้านโพนยังเหมาะสำหรับการพักผ่อน นอนโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวผู้ไทยแบบพอเพียง ฟังเสียงโปงลาง กินอาหารอีสานบ้านๆ ที่ปรุงจากวัตถุดิบวัตถุดิบท้องถิ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนยุค ที่เหมาะสำหรับคนที่อยากหยุดเวลา หรือชะลอจังหวะชีวิตให้ช้าลง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#ผู้ไทย

21/04/2021
ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง Ep.1

ต่อโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง Ep.1
[ 💧 ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ]
.
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#จิตอาสาพระราชทาน
#ภัยแล้ง

ที่อยู่

979/37-41 ชั้น 18 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

สายรถประจำทางที่ผ่าน 29 ,34 ,59 , 503 ,510 ,522 , 26 ,513 536 ทางด่วน ,12 ,62 ,77 ,140 ,509 ,515 18 , 63 ,97 , 54 36 ,36ก,204 ,551 ,39 สายรถประจำทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 510 ,96 ,168 ,502 ,18 , 63 ,166 ,24 ,529 ,139 ,14 ,69 ,74 ,8 ,88 ,92 ,93 ,104

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620499000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนการออมแห่งชาติ - กอช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนการออมแห่งชาติ - กอช.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จันทร์ถึงพฤหัสบดีแล้วข้อความยังไม่เห็นติดตามให้หน่อยจ้าเสียมาเป็นปีแล้ว
มีช่องทางเงียบหรือช่องทางติดต่อคับ
สนใจออมเงินกับกอช.ค่ะเริ่มต้นที่ไหน
ดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้
เช็คหางบัตรสมาชิก
ตรวจรงวัล
ต้องขอบคุณธกส.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ให้มีโครงการ กอช. นับเป็นสวัสดิการที่น่าชื่นชมยินดีครับ
ชอบและจะออมไปเรื่อยๆครับ
จ่ายเงินครบแล้ว ทั้งแม่ และน้า คนละ13,200 บาท เมื่อเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ ธ ออมสิน เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกไม่ทราบเครื่องเงื่อนไข การรับรางวัล แต่อย่างใด เป็นเพียง ช่องทางอำนวยความสะดวก ทางการชำระเท่านั้น ขอคำแนะนำ จะ ยื่นความจำนงค์ เพื่อขอรับรางวัล ทำอย่างไรคะ ขอยคุณค่ะ
กอช.น่าจะมอบสิทธิ์เท่ากับ ประกันสังคม
ฝากไปหลายปียังไม่รู้ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
มี