โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล ปรัชญา เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี ปณิธาน ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ นดย. เพื่อให้เป็นทหารที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการดนตรี มีความคิดริเริ่ม มีระเบียบวินัย รักสถาบัน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สำหรับปฏิบัติราชการใน ทร. รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล อัตลักษณ์ของสถาบัน นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
(20)

เปิดเหมือนปกติ

“#จะนำพากองดุริยางค์ทหารเรือ #ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม”นาวาเอก พฤทธิธร  สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรื...
01/10/2020

“#จะนำพากองดุริยางค์ทหารเรือ #ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม”
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ลำดับที่ 34

ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ให้แก่ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือท่านใหม่ เม...
01/10/2020

ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ให้แก่ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

#สร้างสามัคคีลูกประดู่The Power of Unity, The Power of  the Navy“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”“กองทัพเรือเป็นกองทัพของประชาช...
30/09/2020

#สร้างสามัคคีลูกประดู่
The Power of Unity, The Power of the Navy
“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

“กองทัพเรือเป็นกองทัพของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ ประสานใจ มีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชุาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 54

22/09/2020

วีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี 2563
จัดทำโดย หมวดเครื่องช่วยการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนพ.ศ.2563
03/09/2020

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนพ.ศ.2563

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนพ.ศ.2563

คอนเสิร์ตจ่าอาเฉียบ on stage โดยนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เว...
03/09/2020

คอนเสิร์ตจ่าอาเฉียบ on stage โดยนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ ประจำปี งป.63 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยด...
03/09/2020

นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ ประจำปี งป.63 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563

📣ตรงหน้าระแวง!❗️👍👍“จ่าอาเฉียบ on stage”⚓️♨️♨️♨️วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ...
01/09/2020

📣ตรงหน้าระแวง!❗️👍

👍“จ่าอาเฉียบ on stage”⚓️
♨️♨️♨️
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

🎷เชิญพับกบพบกับคอนเสิร์ตครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63
💯💯💯
“จ่าอาเฉียบ on stage”👍
📍 จองบัตรวันนี้แถมฟรีเก้าอี้ส่วนตัว
😷...อย่าลืมพกแมสมากันด้วยนะครับ

คณะครูและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรียนร...
28/08/2020

คณะครูและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563

คณะครูและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563

ขอเชิญชม การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปีพุทธศักราช 2563 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมกองทัพเรือ ผ่านช่องทา...
24/08/2020

ขอเชิญชม การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปีพุทธศักราช 2563 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมกองทัพเรือ ผ่านช่องทางถ่ายทอดสด Live on Social Media ทาง Facebook: กองทัพเรือ Royal Thai Navy ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🎤ศิลปินรับเชิญ : อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / นิว จิ๋ว เดอะสตาร์ / เอ๊ะ จิรากร /
น้องมิ้น We Kid Thailand

⚓️🎻⚓️🎷⚓️🎺

💸สอบถามรายละเอียดและ ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปีพุทธศักราช 2563 (ฝ่ายหารายได้)
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
☎️หมายเลขโทรศัพท์ 02 475 3081 , 02 475 496

⚓️🎻⚓️🎷⚓️🎺

🎻บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี
⚓️นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ : ผู้อํานวยการดนตรีและผู้อํานวยเพลง
⚓️นาวาเอก ศุภกร แตงน้อย : ผู้อํานวยเพลง
⚓️พันจ่าโท บดินทร์ ภูฆัง : หัวหน้าวง
🎹จ่าเอก ภานุพงศ์ ทองคํา : ผู้บรรเลงเดี่ยวเปียโน
🎷จ่าเอก พรนรินทร์ สุดสงวน : ผู้บรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน

🎤ศิลปินรับเชิญ :
⚓️อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ศิลปินแห่งชาติ)
⚓️คุณ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ)
⚓️คุณ จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)
⚓️ คุณ นภัสสร ภูธรใจ (นิว เดอะสตาร์)
⚓️ คุณ ปิยนุช เสือจงพรู (จิ๋ว เดอะสตาร์)
⚓️คุณ มัณทิตา เดชปรียาวดี (น้องมิ้น We Kid Thailand)

🎤นักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี :
⚓️พันจ่าโท อินทัช ฤกษ์เย็น
⚓️จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ
⚓️จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์
⚓️จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ
⚓️จ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น
⚓️จ่าโทหญิง ไหมแพร ศิริสาร
⚓️คณะนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี

⚓️🎻⚓️🎷⚓️🎺

🎼🟢รายการเพลง🟢🎼
🔸บทเพลง Classic🔸
⚓️Capriccio Italien, Op.45 ,Pyotr Ilyich Tchaikovsky
⚓️Piano Concerto in A minor, Op.16 (Allegro molto moderato) ,Edvard Grieg
⚓️Scaramouche, Op.165c , Darius Milhaud

🔹องก์ที่ 1 "เทิดไท้องค์ราชา"🔹
⚓️สดุดีจอมราชา
⚓️ราชนาวีไทยเทิดไท้องค์ราชา

🔸องก์ที่ 2 "ใต้ร่มพระบารมี"🔸
⚓️น้ําตาแสงไต้ (บรรเลง)
⚓️นกขมิ้น
⚓️พระราชนิพนธ์ "ชะตาชีวิต"
⚓️ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer)
⚓️ใจนําทาง
⚓️The Voice Within
⚓️เราถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน
⚓️คนเดิม
⚓️ชัยชนะ
⚓️Defying Gravity อย่าหยุดยั้ง
⚓️ใจกลางความรู้สึกดีดี
⚓️You Can't Stop the Beat

🔹องก์ท่ี 3 "นาวีน้อมใจภักดิ์"🔹
⚓️เกียรติยศนาวี
⚓️You Raise Me Up

#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่46ปีพุทธศักราช2563
#กองทัพเรือ
#วงดุริยางค์ราชนาวี

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดผลและการประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2563 บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัส  ต้องการพานิช ว...
17/08/2020

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดผลและการประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2563 บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัส ต้องการพานิช วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดผลและการประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2563 บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัส ต้องการพานิช วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

"พระพันปีหลวง ของปวงชน"กิจกรรมงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง รร.ดย.ทร.ฐท.กท
12/08/2020

"พระพันปีหลวง ของปวงชน"
กิจกรรมงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง รร.ดย.ทร.ฐท.กท

"พระพันปีหลวง ของปวงชน"
กิจกรรมงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง รร.ดย.ทร.ฐท.กท

12/08/2020

#ยังไงคุณก็คือคนที่เก่งที่สุดสำหรับแม่เสมอ

"ในวันที่คุณท้อ สิ้นหวัง หมดกำลังใจจงนึกเสมอว่า
ยังมีแม่ที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอ"

วีดีโอเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
จัดทำโดย นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น 61

https://youtu.be/-EsFKSHHGdg
#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#วันแม่2563
#RTNSMGraphicMediaDesignTeam

วันนี้ (12  สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. กองทัพเรือ จะจัดให้มีการแถลงข่าวกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 46 พร้อมการแสดงมินิคอนเสิ...
12/08/2020

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. กองทัพเรือ จะจัดให้มีการแถลงข่าวกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 46 พร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยวง Symphony orchestra ดุริยางค์ราชนาวี
.
ซึ่งเป็นการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิคและหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
.
โปรดติดตามรับชม การถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook Live ได้ที่ เพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. กองทัพเรือ จะจัดให้มีการแถลงข่าวกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 46 พร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยวง Symphony orchestra ดุริยางค์ราชนาวี
.
ซึ่งเป็นการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิคและหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
.
โปรดติดตามรับชม การถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook Live ได้ที่ เพจกองทัพเรือ Royal Thai Navy

ขอเชิญชม การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปีพุทธศักราช 2563 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมกองทัพเรือ ผ่านช่องทา...
10/08/2020

ขอเชิญชม การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปีพุทธศักราช 2563 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมกองทัพเรือ ผ่านช่องทางถ่ายทอดสด Live on Social Media ทาง Facebook: กองทัพเรือ Royal Thai Navy ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🎤ศิลปินรับเชิญ : อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / นิว จิ๋ว เดอะสตาร์ / เอ๊ะ จิรากร /
น้องมิ้น We Kid Thailand

⚓️🎻⚓️🎷⚓️🎺

💸สอบถามรายละเอียดและ ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปีพุทธศักราช 2563 (ฝ่ายหารายได้)
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
☎️หมายเลขโทรศัพท์ 02 475 3081 , 02 475 496

⚓️🎻⚓️🎷⚓️🎺

🎻บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี
⚓️นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ : ผู้อํานวยการดนตรีและผู้อํานวยเพลง
⚓️นาวาเอก ศุภกร แตงน้อย : ผู้อํานวยเพลง
⚓️พันจ่าโท บดินทร์ ภูฆัง : หัวหน้าวง
🎹จ่าเอก ภานุพงศ์ ทองคํา : ผู้บรรเลงเดี่ยวเปียโน
🎷จ่าเอก พรนรินทร์ สุดสงวน : ผู้บรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน

🎤ศิลปินรับเชิญ :
⚓️อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ศิลปินแห่งชาติ)
⚓️คุณ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ)
⚓️คุณ จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)
⚓️ คุณ นภัสสร ภูธรใจ (นิว เดอะสตาร์)
⚓️ คุณ ปิยนุช เสือจงพรู (จิ๋ว เดอะสตาร์)
⚓️คุณ มัณทิตา เดชปรียาวดี (น้องมิ้น We Kid Thailand)

🎤นักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี :
⚓️พันจ่าโท อินทัช ฤกษ์เย็น
⚓️จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ
⚓️จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์
⚓️จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ
⚓️จ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น
⚓️จ่าโทหญิง ไหมแพร ศิริสาร
⚓️คณะนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี

⚓️🎻⚓️🎷⚓️🎺

🎼🟢รายการเพลง🟢🎼
🔸บทเพลง Classic🔸
⚓️Capriccio Italien, Op.45 ,Pyotr Ilyich Tchaikovsky
⚓️Piano Concerto in A minor, Op.16 (Allegro molto moderato) ,Edvard Grieg
⚓️Scaramouche, Op.165c , Darius Milhaud

🔹องก์ที่ 1 "เทิดไท้องค์ราชา"🔹
⚓️สดุดีจอมราชา
⚓️ราชนาวีไทยเทิดไท้องค์ราชา

🔸องก์ที่ 2 "ใต้ร่มพระบารมี"🔸
⚓️น้ําตาแสงไต้ (บรรเลง)
⚓️นกขมิ้น
⚓️พระราชนิพนธ์ "ชะตาชีวิต"
⚓️ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer)
⚓️ใจนําทาง
⚓️The Voice Within
⚓️เราถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน
⚓️คนเดิม
⚓️ชัยชนะ
⚓️Defying Gravity อย่าหยุดยั้ง
⚓️ใจกลางความรู้สึกดีดี
⚓️You Can't Stop the Beat

🔹องก์ท่ี 3 "นาวีน้อมใจภักดิ์"🔹
⚓️เกียรติยศนาวี
⚓️You Raise Me Up

#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่46ปีพุทธศักราช2563
#กองทัพเรือ
#วงดุริยางค์ราชนาวี

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63 วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563
31/07/2020

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63 วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.63 วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล...
31/07/2020

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัน พุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัน พุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคนิคการสอนในหัวข้อ สุนทรียสนทนา บรรยายโดย อาจารย์ รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรก...
09/07/2020

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคนิคการสอนในหัวข้อ สุนทรียสนทนา บรรยายโดย อาจารย์ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคนิคการสอนในหัวข้อ สุนทรียสนทนา บรรยายโดย อาจารย์ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องรวมวง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบปลอกแขนนักเรียนปกครอง ให้กับ นดย.ชั้นปีที่3 ที่ปฏิบัติหน้าที่นักเรียนปก...
03/07/2020

ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบปลอกแขนนักเรียนปกครอง ให้กับ นดย.ชั้นปีที่3 ที่ปฏิบัติหน้าที่นักเรียนปกครอง วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบปลอกแขนนักเรียนปกครอง ให้กับ นดย.ชั้นปีที่3 ที่ปฏิบัติหน้าที่นักเรียนปกครอง วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

พล.ร.ต.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษานักเรียนดุริยางค์ ประ...
03/07/2020

พล.ร.ต.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษานักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

พล.ร.ต.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษานักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

พิธีไหว้ครูวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องรวมวงนักเรียนดุริยางค์ อาคารกราบพักนักเรียนดุริยางค์ชาย โรงเรียนดุริยางค์ท...
03/07/2020

พิธีไหว้ครูวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องรวมวงนักเรียนดุริยางค์ อาคารกราบพักนักเรียนดุริยางค์ชาย โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

พิธีไหว้ครูวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องรวมวงนักเรียนดุริยางค์ อาคารกราบพักนักเรียนดุริยางค์ชาย โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โดย นาวาเอกหญิง จิราวรรณ ธีรพงษ์พิศุทธ์ และ นาวาโทหญิง สุภารั...
03/07/2020

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โดย นาวาเอกหญิง จิราวรรณ ธีรพงษ์พิศุทธ์ และ นาวาโทหญิง สุภารัตน์ แก้วนุ้ย ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารริมน้ำ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โดย นาวาเอกหญิง จิราวรรณ ธีรพงษ์พิศุทธ์ และ นาวาโทหญิง สุภารัตน์ แก้วนุ้ย ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารริมน้ำ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

คณะครู นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ร่วมกันแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ว...
03/07/2020

คณะครู นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ร่วมกันแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

คณะครู นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ร่วมกันแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

03/07/2020
การจัดการความรู้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดการความรู้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง การทำเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าโดยใช้วิธีแบบวิถีชาวบ้าน
⚓️🏝🦀🐚🦞🏝⚓️
https://youtu.be/8gt7oc7g5mY

การจัดการความรู้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

29/05/2020
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดการความรู้ของ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกภาคสนามของ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ”

จัดทำโดย คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

#KnowledgeManagement
#การจัดการความรู้
#กองดุริยางค์ทหารเรือ
#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#ฝึกภาคสนาม

28/05/2020

#ทางกลับบ้าน #RTNSM63

"เมื่อไหร่ที่ล้มยังคิดถึงพ่อ
เมื่อไหร่ที่ท้อยังคิดถึงแม่
และยังคงทำตามคำสัญญา
ชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝัน
วันนั้นฉันคงได้กลับ
เอาฝันนั้นไปฝาก"

จัดทำโดยนักเรียนดุริยางค์ รุ่น 61
#รั้วสีแสด
#RTNSM63
#นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือรุ่น63

19/05/2020
"เสด็จเตี่ย" วันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันอาภากร

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
.
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงได้รับสมัญญาเป็น องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ ซึ่งทหารเรือยกย่องและเทิดทูนพระเกียรติคุณอย่างสูงสุด เนื่องจากพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือและนำความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองมีสมรรถภาพสู่กองทัพเรือเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป ทำให้ทัพเรือไทยทันสมัยมีมาตรฐาน และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ
.
กองทัพเรือจึงกำหนดให้ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เพื่อเป็นการเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน
.

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อ 19 ธันวาคม 2423 เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
.
ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ ทรงมีจุดประสงค์แรงกล้าจะฝึกให้ทหารเรือไทยเดินเรือทะเลได้อย่างชาวต่างประเทศ และสามารถรบทางเรือได้ เนื่องจากอดีตประเทศไทยต้องว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือโดยตลอด
.
ภายหลัง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำเร็จการศึกษา และเข้ารับราชการทหารเรือแล้ว พระองค์ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ และริเริ่มการใช้ ระบบการปกครองบังคับบัญชา ตามระเบียบการปกครองในเรือรบ คือแบ่งให้นักเรียนชั้นสูงบังคับบัญชาชั้นรองลงมา
.
นอกจากนี้ยังทรงจัดเพิ่ม วิชาสำคัญสำหรับชาวเรือขึ้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษา สามารถเดินเรือ ทางไกลในทะเลน้ำลึกได้แก่ การเดินเรือ ดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ อุทกศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต ฯลฯ
.
เมื่อ พ.ศ.2462 พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ โดยนำ เรือหลวงพระร่วง จากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร นับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยเดินเรือได้ไกลข้ามทวีป
.
ที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นหัวเรี่ยวหัวเเรงที่สำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็นความสำคัญและโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อ 20 พ.ย. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมั่นคง (กองทัพเรือยึดวันดังกล่าวเป็น วันกองทัพเรือ)
.
จากที่พระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นการไกล พระองค์ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ เนื่องจากทรงพิจารณาว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวขนาดใหญ่น้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดได้ และเกาะน้อยใหญ่ที่รายล้อมรอบสามารถบังคับคลื่นลมได้ดี อีกทั้งเรือภายนอกเมื่อแล่นผ่านพื้นที่จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้
.
ด้านการแพทย์ ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังและใช้เวลาหลังทรงเกษียณเสด็จไปรักษาโรคแก่ประชาชนด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนจีน จนกระทั่งชาวจีนย่านสำเพ็งซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเรียกพระองค์ท่านว่า "เตี่ย" (พ่อ) ซึ่งต่อมาทหารเรือได้เรียกพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" ขณะที่คนไข้ชาวไทยมักเรียกพระองค์ว่า "หมอพร"
.
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรี ปากน้ำเมืองชุมพร เมื่อ 19 พฤษภาคม 2466 เวลา 11.40 น. ยังความโศกเศร้ามาสู่บรรดาทหารเรือยิ่งนัก

Cr. กองทัพเรือ Royal Thai Navy
#วันอาภากร
#พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
#เมดเลย์เพลงพระนิพนธ์
#ดาบของชาติ
https://youtu.be/D4DdinAki40

"เสด็จเตี่ย" วันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่อยู่

2 กองดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
Bangkok
10700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศผลสอบตอนไหนค่ะ เพราะเห็นว่าจะแจ้งกลับ ผปค.และแจ้งหน้าเว๊ปเพจ ลงเวลาเท่าไรค่ะ
เตือนภัยครับ เป็นอีก1คนที่ปลอมfacebookหลอกให้โอนเงินครับ หากใครเจอชื่อบัญชีนี้ ชื่อนี้อย่าหลงเชื่อโอนเงินไปนะครับ หรือเจอบุคลในภาพสามารถแจ้งตำรวจได้เลยครับ มีเจ้าทุกข์แจ้งความไว้ที่ สน. วังทองหลาง รายละเอียดอยู่ในภาพครับ ช่วยๆกันแชร์ครับ จะได้ไม่มีใครหลงโอนเงินไปครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ KMUTT Chorus & TU Chorus Present... " Cross-over Concert "🎉🎉🎉 ครั้งแรกกับการรวมตัวกันของคณะประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ระหว่าง KMUTT Chorus (ชมรมประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และ TU Chorus (ชุมนุมประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กับการแสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่มีชื่อว่า.. " KMUTT x TU Chorus Cross-over Concert " วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง ออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 17.30 น. บัตรราคา 150 บาท ทุกที่นั่ง บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และบทเพลงพิเศษที่สุดแสนจะไพเราะอีกมากมาย จะถูกถ่ายทอดโดย คณะประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งประเทศไทยทั้ง 2 คณะ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาให้กำลังใจและรับฟังบทเพลงเพราะ ๆ จากพวกเรา KMUTT Chorus & TU Chorus ในคอนเสิร์ตนะคะ❤️ ** สอบถามรายละเอียดและติดต่อจองบัตรได้ที่ Inbox แฟนเพจ KMUTT Chorus ค่ะ https://www.facebook.com/kmuttchoruspage/photos/a.728141010548849/2457988510897415/?type=3&theater¬if_t=page_post_reaction¬if_id=1547734668399541
จะสมัคร voice ต้องสมัครทางไหนค้ะพอดีเข้าไปในลิ้งคืเเล้วมีเเต่เครื่องดนตรีค่ะ ใครรู้ฝากอินบล้อกมาหน่อ ยค่ะ
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักร้องหมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โทร. 02 475 4650 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักร้องหมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โทร. 02 475 4650 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศผลวันนี้หรือเปล่าครับ เห็นในประกาศ บอกว่าวันนี้ เวลา 12.00 น. หรือเลื่อนวันครับ ขอบคุณครับ
มีเพลงย่ำพระสุริย์ศรีแบบ official มั้ยครับ อยากฟังมาก หาไม่ได้เลย
สุดยอดพวกเราชาวสีเแสด!