สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร แฟนเพจ “สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการจัดระเบียบและพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเยือนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักเทศกิจจัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อผนึกกำลังกันรังสรรค์กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกคน สามารถก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เปิดเหมือนปกติ

📍ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายการทำงานแก่สำนักงานเขต .🎯 เน้น "ทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก ให้ประชาชนยิ้มได้และอยู่อย่างมีควา...
14/10/2021

📍ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายการทำงานแก่สำนักงานเขต
.
🎯 เน้น "ทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก ให้ประชาชนยิ้มได้และอยู่อย่างมีความสุข"
.
.
อ่านข่าวเพิ่มเติม ได้ที่ >> https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/5400

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมร...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักเทศกิจ

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักเทศกิจ

สำนักเทศกิจ ร่วมตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมริมสองฝั่งเจ้าพระยา และจุดเรียงกระสอบทรายแนวฟันหลอ 10 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายศักด...
11/10/2021

สำนักเทศกิจ ร่วมตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมริมสองฝั่งเจ้าพระยา และจุดเรียงกระสอบทรายแนวฟันหลอ

10 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่ท่าเรือห้างบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ ถึงคลองบางเขนเก่า และริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงท่าเรือห้างบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ โดยมี นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประสานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

สำนักเทศกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(28 ก.ย. 64) เวลา 08.00 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ...
28/09/2021

สำนักเทศกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

(28 ก.ย. 64) เวลา 08.00 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ และคณะผู้บริหารสำนัก ร่วมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานหน้าเสาธง สำนักเทศกิจ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาความสะอาดสำนักเทศกิจและพื้นที่โดยรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระ...
23/09/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาความสะอาดสำนักเทศกิจและพื้นที่โดยรอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

(23 ก.ย. 64) เวลา 08.30 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี และ พ.อ.สุขสันต์ ปกาสปสุต สัสดีกรุงเทพมหานคร นำข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรี และเจ้าหน้าที่สัสดีกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาความสะอาดสำนักเทศกิจและพื้นที่โดยรอบ โดยดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักเทศกิจ ศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยา และถนนด้านหน้าสำนักเทศกิจ เพื่อความสะอาดและสร้างสภาพแวดล้อมสุขภาวะที่ดี โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

"สำนักเทศกิจ หารือแนวทางแบ่งเงินค่าปรับฯกรณีพนักงานสอบสวนเป็นผู้เปรียบเทียบปรับ"(22 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. นายสุริยชัย ร...
22/09/2021

"สำนักเทศกิจ หารือแนวทางแบ่งเงินค่าปรับฯ
กรณีพนักงานสอบสวนเป็นผู้เปรียบเทียบปรับ"

(22 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติการแบ่งเงินค่าปรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กรณีพนักงานสอบสวนเป็นผู้เปรียบเทียบปรับ โดยมีนายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการกองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนสำนักการคลัง ผู้แทนสำนักงานกฎหมายและคดี ผู้แทนฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหานำส่งเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ของ บก.น. ให้กรุงเทพมหานคร กรณี บก.น.9 นำส่งเงินค่าปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มายังสำนักงานเขตบางแค และพิจารณาแนวทางปฏิบัติการแบ่งเงินค่าปรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กรณีพนักงานสอบสวนเป็นผู้เปรียบเทียบปรับ

“สำนักเทศกิจ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีคลิปเทศกิจยึดอุปกรณ์ทำการค้ารถขายไอศครีม”นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล...
18/09/2021

“สำนักเทศกิจ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีคลิปเทศกิจยึดอุปกรณ์ทำการค้ารถขายไอศครีม”

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอ ซึ่งระบุว่าเป็นคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฉกเงินจากรถขายไอศครีม นั้น
สำนักเทศกิจ ตรวจสอบแล้วพบว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ กระทรวงแรงงาน พื้นที่เขตดินแดง เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง จึงลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและผู้สัญจรบนท้องถนน โดยในวันดังกล่าวมีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ค้ารถเข็นอาหารหลายรายนำสินค้ามาจำหน่าย โดยการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ รวมทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทำการค้าและไม่ให้จอดรถเข็นจำหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรของประชาชนทั่วไป โดยรถขายไอศกรีมได้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงได้ทำการจับกุมและได้ทำการยึดกระป๋องใส่อุปกรณ์จำหน่ายไอศครีมไว้เป็นของกลางเพื่อประกอบการดำเนินคดี มิใช่กระป๋องใส่เงินแต่อย่างใด ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าเทศกิจตรวจพบการกระทำความผิดสามารถจับกุมพร้อมยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำผิดไปประกอบการดำเนินคดี และในกรณีนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ยึดกระป๋องใส่อุปกรณ์โดยไม่ได้ยึดรถรถขายไอศกรีมเป็นของกลาง ทั้งนี้ สำนักเทศกิจจะได้มีหนังสือกำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจทั่วกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมต่อไป

“สำนักเทศกิจ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีคลิปเทศกิจยึดอุปกรณ์ทำการค้ารถขายไอศครีม”

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอ ซึ่งระบุว่าเป็นคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฉกเงินจากรถขายไอศครีม นั้น
สำนักเทศกิจ ตรวจสอบแล้วพบว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ กระทรวงแรงงาน พื้นที่เขตดินแดง เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง จึงลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและผู้สัญจรบนท้องถนน โดยในวันดังกล่าวมีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ค้ารถเข็นอาหารหลายรายนำสินค้ามาจำหน่าย โดยการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ รวมทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทำการค้าและไม่ให้จอดรถเข็นจำหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรของประชาชนทั่วไป โดยรถขายไอศกรีมได้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงได้ทำการจับกุมและได้ทำการยึดกระป๋องใส่อุปกรณ์จำหน่ายไอศครีมไว้เป็นของกลางเพื่อประกอบการดำเนินคดี มิใช่กระป๋องใส่เงินแต่อย่างใด ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าเทศกิจตรวจพบการกระทำความผิดสามารถจับกุมพร้อมยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำผิดไปประกอบการดำเนินคดี และในกรณีนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ยึดกระป๋องใส่อุปกรณ์โดยไม่ได้ยึดรถรถขายไอศกรีมเป็นของกลาง ทั้งนี้ สำนักเทศกิจจะได้มีหนังสือกำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจทั่วกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมต่อไป

เทศกิจปฏิบัติการเข้มภารกิจพิชิตโควิด (15 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประ...
15/09/2021

เทศกิจปฏิบัติการเข้มภารกิจพิชิตโควิด

(15 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2564 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

ที่ประชุมรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการสนับสนุนภารกิจตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำสถานที่กักกันผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (State Quarantine) ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงแรมแอมบาสเดอร์ เขตวัฒนา 2. โรงแรมมายโฮเทล เขตห้วยขวาง การจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรค การฉีดวัคซีน การแจกถุงยังชีพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (DMHTTA) ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองการเดินทางของประชาชน 6 ด่าน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 08.00 น. จำนวนยานพาหนะที่ตรวจ 21,408 คัน จำนวนบุคคลที่ตรวจ 44,139 คน แบ่งเป็น ชาย 28,766 คน หญิง 15,373 คน จำนวนบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (ต่างด้าว) 26 คน แบ่งเป็นชาย 21 คน หญิง 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย.64) การปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพต้องชนะ (ศบค.กทม.) ชั้น 27 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เพื่อดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50 สำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลสนามที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสนาม 12,963 ราย ผู้ป่วยรับกลับจากโรงพยาบาลสนาม 4,093 ราย การตรวจสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมที่มีการสั่งให้ปิดและผ่อนคลาย การตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 เป็นต้นมาตลอด 24 ชั่วโมง และการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถยนต์ที่รับ - ส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขตเฉลิมพระเกียรติ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)
คณะกรรมการตรวจสภาพแวดล้อมถนนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ออกตรวจประเมินถนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเดือนมีนาคม 64 (ครั้งที่ 1) ในพื้นที่ 81 ช่วงถนน และในเดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจประเมินถนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ครั้งที่ 2) มีถนนที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 จำนวน 6 ถนน รวมถนนผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 87 ช่วงถนน ด้านการเตรียมการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอยในพื้นที่ทำการค้าในที่สาธารณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความเห็นชอบ 77 จุด ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งหากลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว จะได้แจ้งสำนักงานเขตที่ได้รับความเห็นชอบกำหนดพื้นที่ทำการค้าในที่สาธารณะให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนสำนักงานเขตที่เสนอพื้นที่ทำการค้าแต่อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้เตรียมสถานที่รองรับที่เหมาะสมหรือเตรียมแนวทางการช่วยเหลือ ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับซากยานยนต์ จากการสำรวจซากยานยนต์ที่ถูกจอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะมีจำนวน 1,007 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว 996 คัน เคลื่อนย้ายโดยเจ้าตัว 877 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้าย 119 คัน คงเหลือซากยานยนต์ที่รอเคลื่อนย้าย 11 คัน

ด้านการดำเนินการโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61-9 ก.ย.64 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 39,724 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน 3,830 ราย ดำเนินคดี 34,091 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1,803 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 43,500,900 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-9 ก.ย.64 เทศกิจสำนักงานเขตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 40 ราย แยกเป็นประชาชนทั่วไป 31 ราย วินจักรยานยนต์ 9 ราย ปรับเป็นเงิน 45,000 บาท ส่วนการดำเนินการกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61-9 ก.ย.64 เทศกิจสำนักงานเขต จัดเก็บได้ 215,055 ป้าย แจ้งความดำเนินคดี 51 ราย จับ-ปรับ 5,329 คดี ปรับเป็นเงิน 15,017,200 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-9 ก.ย.64 เทศกิจสำนักงานเขตจัดเก็บได้ 766 ป้าย จับปรับ 25 คดี ปรับเป็นเงิน 58,700 บาท

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยติดเชื้อลดลง แต่ยังประมาทไม่ได้ จึงมอบหมายเทศกิจสำนักงานเขตกวดขันตรวจแนะนำสถานบริการ แคมป์คนงานภายในพื้นที่ ตลาด และร้านอาหาร โดยเน้นย้ำให้เข้มงวดและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ลักลอบจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อกำกับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 หากได้รับรายงานหรือพบคนเร่ร่อนหรือไร้บ้านที่ต้องสงสัยหรือเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ และประสานการนำส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสะพานสูง” สำหรับนโยบายการจัดระเบียบเมืองด้านอื่นๆ อาทิ จอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆ ยังคงต้องเข้มงวดกวดขันเช่นที่ผ่านมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครต่อไป

(อรรจน์ชญาณ์...สปส. รายงาน)

สำนักเทศกิจ ร่วมยกซากรถ คืนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จตุจักร(10 ก.ย.64) นายสกลธี ภั...
10/09/2021

สำนักเทศกิจ ร่วมยกซากรถ คืนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จตุจักร

(10 ก.ย.64) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถเพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการคืนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน ณ บริเวณซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ เขตจตุจักร โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร คณะผู้บริหารเขตจตุจักร ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักร เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองโรงงานช่างกล ร่วมเคลื่อนย้ายซากรถ

พื้นที่เขตจตุจักรมีซากรถที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายทั้งหมด 45 คัน ได้เคลื่อนย้ายไปแล้ว 41 คัน เหลืออีก 4 คัน ซึ่งสำนักงานเขตจตุจักรได้ทำการปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของรถมาทำการเคลื่อนย้ายซากรถแล้ว สำหรับวันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายซากรถจำนวน 2 คัน ที่ครบกำหนดการปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของซากรถมาทำการเคลื่อนย้ายซากรถของตนออกจากพื้นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 แต่ไม่มีเจ้าของซากรถมาทำการเคลื่อนย้ายซากรถ สำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ในพื้นที่เขตจตุจักรยังเหลือซากรถที่ยังไม่ได้ทำการเคลื่อนย้ายอีก 2 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของซากรถมาทำการเคลื่อนย้ายซากรถแต่ประกาศดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดตามระยะเวลา และยังไม่มีเจ้าของซากรถมาแสดงตน โดยซากรถที่ทำการเคลื่อนย้ายในวันนี้จะนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์เก็บซากยานยนต์เขตหนองแขม

สำนักเทศกิจ เปิดตู้ปันสุข ปันรัก ปันน้ำใจ(8 ก.ย. 2564) เวลา 08.30 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยช...
08/09/2021

สำนักเทศกิจ เปิดตู้ปันสุข ปันรัก ปันน้ำใจ

(8 ก.ย. 2564) เวลา 08.30 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักเทศกิจ ร่วมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข ปันรัก ปันน้ำใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณประตูทางออก สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์มอบสิ่งของในโครงการ “ตู้ปันสุข ปันรัก ปันน้ำใจ” ของสำนักเทศกิจ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ โทร. 0 2465 0532 ต่อ 0, 3315 - 3316

#ตู้ปันสุข
#CityLawBKKจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชน

สำนักเทศกิจ ขอขอบคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ที่มอบเครื่องดื่มสนับสนุนภารกิจเทศกิจ กรุงเทพมหานคร(7 ก.ย. 2564) เวลา ...
07/09/2021

สำนักเทศกิจ ขอขอบคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ที่มอบเครื่องดื่มสนับสนุนภารกิจเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

(7 ก.ย. 2564) เวลา 15.30 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รับมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย จากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ประชาชน ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเทศกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ โทร. 0 2465 0532 ต่อ 0, 3315-3316 ในวันและเวลาราชการ

สำนักเทศกิจ ขอขอบคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ที่มอบเครื่องดื่มสนับสนุนภารกิจเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

(7 ก.ย. 2564) เวลา 15.30 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รับมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย จากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ประชาชน ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเทศกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ โทร. 0 2465 0532 ต่อ 0, 3315-3316 ในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่

สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024650532

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในซอยแถวเยาวราช คนเอาของมาวางกั๊กที่จอดรถเต็มไปหมด แจ้งได้ที่ไหนครับ
ขายทุเรียนขวางบนทางเท้าแบบนี้ได้เหรอคะ ตลาดห้วยขวาง คนไม่มีที่จะเดินแล้ว โน้นไปเดินกันที่ถนนให้รถชนตายเหรอ ไปตรวจสอบด้วยคะ
สำนักเทศกิจยังจะจัดเจ้าหน้าที่แต่ละเขตให้ไปอบรมต่างจังหวัด เสี่ยงรึป่าวคะ? ถ้ามีติดโควิดขึ้นมาในช่วงอบรม ใครจะมารับผิดชอบคะ ?
สำนักเทศกิจยังจะจัดเจ้าหน้าที่แต่ละเขตให้ไปอบรมต่างจังหวัดอีกหรอคะ เสี่ยงรึป่าวคะ?
ขอเหตุผลดีๆสัก 2 ข้อในการต้องทำความสะอาดถนน เส้นคลองเตย ในเวลา 8.30-9.00น. ได้ไหมคะ
สอบเทศกิจช่วงไหนครับ
ข่าวร้องเรียน//// ด้วยได้มีผู้ใช้ทางเดินทาง ร้องเรียนมายังสำนักข่าวให้ช่วยประสานงานไปยังฝ่ายเทศกิจ บางเขน เนื่องด้วยร้านอะไหล่ในภาพ ได้จอดรถกีดขวางทางเดินทาง จนไม่สารถมาใช้เดินเท้าได้เพราะต้องลงไปเดินที่ถนนอาจเกิดอันตรายได้ เพราะขอให้ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ
เลิกเอาภาษี เติมน้ำมันเอารถเขียวออกไปสอยป้ายได้มั้ย ไม่ใช่สอยดาวงานวัด ป้ายมันก็บอกอยู่โครงการอะไร ไปจับมันดิ มานั่งสอยทุกวันเปลืองภาษี
เทศกิจหายไปไหม ทำงานดีได้ใจเจ้า แต่เรื้อวมีแต่ความจัญไร ระยำ ไร้คุณธรรม แดกภาษีพวกกูแต่ช่วยเหี้ย สัตว์นรกมาทำลายชาติ ทำร้ายประชาชน พวกนี้โดนข้อหาอะไรบ้างตอบสิ
ปากซอยวุฒากาศ45 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. มีคนเข็นรถมาขายข้าวเหนียวไก่ทอดกีดขวางทางจราจรขอให้ทางตำรวจจราจรมาตรวจสอบด้วย
ขายของ​บนทางเท้า
จับจอง​ขายของ​บนทางเท้า ที่ตั้ง​ หน้า​ร้าน​7-11ทางเข้าออก​คอนโด​วีว่าเพชรเกษม​ใกล้​โรงเรียน​ภาษา​นุสรณ์​บางแค