สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร แฟนเพจ “สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการจัดระเบียบและพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเยือนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักเทศกิจจัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อผนึกกำลังกันรังสรรค์กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกคน สามารถก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักเทศกิจ ร่วมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสถาปนา ครบ 48 ปี 14 ธ.ค. 63(14 ธ.ค. 63) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน...
14/12/2020

สำนักเทศกิจ ร่วมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสถาปนา ครบ 48 ปี 14 ธ.ค. 63

(14 ธ.ค. 63) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 48 ปี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 149 รูป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
จากนั้น เวลา 09.09 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธนวราชบพิตร และพิธีถวายเทวบรรณาการ (พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ “หลวงปู่มงคลประสาท” และศาลจีน “เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ”) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ในการนี้ นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และนางสาวชัชสรัญ นิยมจันทร์ เลขานุการสำนักเทศกิจ นำข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจ ร่วมพิธีดังกล่าว

สำนักเทศกิจ ทำบุญถวายสังฑานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี (8 ธ.ค. 2563) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้...
08/12/2020

สำนักเทศกิจ ทำบุญถวายสังฑานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี

(8 ธ.ค. 2563) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นำข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี ด้วยการทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี

(4 ธ.ค. 2563) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ประชุมแผน...
04/12/2020

(4 ธ.ค. 2563) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ประชุมแผนรักษาความปลอดภัย การจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยในที่ประชุมได้ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย การจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

(4 ธ.ค. 2563) นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ นำข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจร่วมพิธีทำบุญตั...
04/12/2020

(4 ธ.ค. 2563) นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ นำข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 72 รูป เนื่องในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งช...
04/12/2020

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

📣 รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

💥 กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ”
🗓 วันที่ ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
🕙 ตั้งแต่วลา ๑๐.๐๐- ๒๑.๐๐ น.
📌 ณ ถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม

🆓 โดยมีบริการ รถ ขสมก. และ เรือฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.

🚌 รถ ขสมก. ๔ เส้นทาง
๑. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไท)ถึง สนามหลวง (ศาลฎีกา)
๒. วงเวียนใหญ่ ถึง สนามหลวง (MRT สนามไชย)
๓. หัวลำโพง ถึง สนามหลวง (ศาลฎีกา)
๔. สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ถึงสนามหลวง (ศาลฎีกา)

⛴ กรมเจ้าท่าจัดบริการเรือบริการฟรี ตั้งแต่วันที่ ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑.แม่น้ำเจ้าพระยา กรมเจ้าท่าให้บริการเรือข้ามฟากฟรี ๓ ท่าเรือ
- เส้นทาง ท่าเรือท่าช้าง-ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณ
- เวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
๒. คลองแสนแสบ กรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง ๒๐๐๒ จำกัด ให้บริการเรือฟรีสำหรับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
- เส้นทาง ท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ
- เวลาให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.

อย่าลืม‼️ พกบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านจุดคัดกรอง ๗ จุด
จุดที่ ๑ ศาลหลักเมือง (ข้างกระทรวงกลาโหม)
จุดที่ ๒ หลังสวนสราญรมย์ ถนนราชินี
จุดที่ ๓ ทางเข้ามิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย
จุดที่ ๔ ข้างวัดเชตุพน ถนนท้ายวัง
จุดที่ ๕ ทางออกที่จอดรถ ถนนเชตุพน
จุดที่ ๖ MRT สนามไชย ปากซอยเศรษฐการ
จุดที่ ๗ แยกพระพิพิธ ข้าง รร.วัดราชบพิธ

#วันพ่อแห่งชาติ63

“สำนักเทศกิจ ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร”(24 พ.ย. 2563) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยก...
24/11/2020

“สำนักเทศกิจ ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร”

(24 พ.ย. 2563) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักงานเขต กองบัญชาการตำรวจนครบาล สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สมาคมสร้างสรรค์ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาพื้นที่ทำการค้าของสำนักงานเขต ตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดระเบียบผู้ค้าตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ จำนวน 11 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตคลองเตย เขตบางนา เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขตบางซื่อ เขตดอนเมือง เขตลาดพร้าว เขตธนบุรี และเขตคลองสาน

“สำนักเทศกิจ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563”(2 พ.ย. 2563) เวลา 09...
02/11/2020

“สำนักเทศกิจ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563”
(2 พ.ย. 2563) เวลา 09.30 น. นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและพิธีปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการนี้ นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และนายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจ ร่วมพิธี พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง” เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร  พร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในงานลอยกระ...
31/10/2020

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง”

เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร พร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในงานลอยกระทง 2563 นี้

โดยปีนี้กรุงเทพหานครกำหนดจัดงานลอยกระทงในพื้นที่หลัก ได้แก่ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ในวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. และบริเวณคลองโอ่งอ่าง ช่วงสะพานหัน ได้จัดงานตั้งแต่วันที่ 29-31 ต.ค.ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป และสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆรวมถึงภาคเอกชนจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ล้ง1919 สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาเที่ยวชมงานและลอยกระทง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมผู้บริหารสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต”(27 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รอง...
27/10/2020

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมผู้บริหารสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต”
(27 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วย นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวธนพร แดงจิ๋ว ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการและนโยบายต่าง ๆ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง

“สำนักเทศกิจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 110 รูป น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศร...
21/10/2020

“สำนักเทศกิจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 110 รูป น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
(21 ต.ค. 2563) เวลา 07.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 110 รูป น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
ทั้งนี้ นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ได้นำข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพิธีฯและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้มาร่วมพิธี

“สำนักเทศกิจ ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร” (12 ต.ค. 2563) เวลา 09.30 น. นายสกลธี ภัททิย...
12/10/2020

“สำนักเทศกิจ ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร”
(12 ต.ค. 2563) เวลา 09.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาพื้นที่ทำการค้าของสำนักงานเขต ตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดระเบียบผู้ค้าตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo
21/09/2020

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมติดตามงานด้านเทศกิจ”17 ก.ย. 63 เวลา 13.30​ น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป...
17/09/2020

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมติดตามงานด้านเทศกิจ”
17 ก.ย. 63 เวลา 13.30​ น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ หัวหน้าส่วนราชการของสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการและนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า การดำเนินการกรณีป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การยกซากรถ โครงการสายตรวจ 3 ประสาน การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การตรวจตามโครงการตู้เขียวระวังภัย การตรวจตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โครงการนักสืบตาสับปะรด โครงการ School Care และโครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo
11/08/2020

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo

สำนักเทศกิจ รับรางวัลรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) พ.ศ. 2562(6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น....
06/08/2020

สำนักเทศกิจ รับรางวัลรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) พ.ศ. 2562

(6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในคุณภาพการให้บริการ พร้อมดำเนินการคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ทำดี ผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ นายประชา พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้แทนสำนักเทศกิจเข้ารับรางวัลฯ จากโครงการบูรณาการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครของสำนักเทศกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปลอดภัย (COMMUNITY : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย) โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จากปัญหารถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบเรื่องราคานักท่องเที่ยว ปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าราคาแพง สินค้าไม่มีคุณภาพ หรือก่อความรำคาญแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาอาชญากรรม เช่น ขโมยทรัพย์สิน ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ โดยได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวด้วยระบบไลน์ (Line) และปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการจราจรและขนส่ง ตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ กรมการขนส่งทางบก และสำนักเทศกิจ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
06/08/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

อบรมกฎหมายพื้นฐานเทศกิจ เสริมความเข้าใจ นำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(6 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจจัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอาญา และกฎหมายปกครองให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ
ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 และตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต รวมจำนวน 480 คน แบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่น ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นละ 2 วัน แบบไป -กลับ ณ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 ส.ค.63 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ส.ค.63 รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 ส.ค.63 รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 ส.ค.63 และรุ่นที่ 5 วันที่ 26-27 ส.ค.63 หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แนวคิดและวิธีการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ล่าสุด) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนและการทำสำนวน การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์รวมความเจริญในทุกด้าน และเป็นสังคมเมืองที่มีการขยายตัวทั้งในเรื่องของจำนวนประชากรที่อยู่อาศัย ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นไปด้วยความเร่งรีบ และแข่งขันกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย นับเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากภารกิจดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบกับสิทธิของประชาชนโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินคดีกับประชาชนผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความสำคัญและตั้งใจรับความรู้ในการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
——-

“สำนักเทศกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”(24 ก.ค. 2563) เวล...
24/07/2020

“สำนักเทศกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

(24 ก.ค. 2563) เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาฯ ด้านการพัฒนาคลอง ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม และด้านสาธารณภัย ด้านการศึกษา และด้านสาธารณภัย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

ในการนี้ นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นำคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สนท.​ ร่วมพิธี​ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็​นข้าราชการที่ดี​ ฯ​(23 ก.ค.​ 63) เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชก...
23/07/2020

สนท.​ ร่วมพิธี​ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็​นข้าราชการที่ดี​ ฯ

​(23 ก.ค.​ 63) เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในการนี้​ นายศุุภกฤต​ บุญ​ขันธ์​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​เทศกิจ​ และนายประชา​ พัฒน​รัฐ​ รองผู้อำนวยการ​สำนัก​เทศกิจ​ เข้าร่วม​พิธี

ทั้งนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค.2563 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสดังกล่าว รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ กรุงเทพมหานคร จึงจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี ปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธาน และพระบรมราโชวาทต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

"สำนักเทศกิจ ประชุมติดตามงานจากส่วนราชการฯ"(20 ก.ค. 2563) เวลา 09.00 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด...
20/07/2020

"สำนักเทศกิจ ประชุมติดตามงานจากส่วนราชการฯ"
(20 ก.ค. 2563) เวลา 09.00 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ประชุมผู้บริหารสำนักเทศกิจ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องกรุงธน 1 สำนักเทศกิจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสำเทศกิจ ได้แก่ การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สถิติผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาสำนักเทศกิจและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักเทศกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 แผนพัฒนาบุคลากรสายงานด้านเทศกิจ ประจำปี 2563 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักเทศกิจ ประจำปี 2563 การตรวจราชการของคณะผู้ตรวจการ ประจำปี 2563 การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินจักรยานยนต์) โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว การจัดระเบียบถนนกำแพงเพชร 3 การรายงานผลการปฏิบัติงานจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย การรายงานการจับปรับรถจักรยานยนต์ขับขี่-จอดบนทางเท้า การดำเนินการซากรถ การจัดสายตรวจ 3 ประสาน โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการเทศกิจ school care มาตรการจัดระเบียบการให้อาหารนก การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินคดี พ.ศ. 2528 การศึกษาแนวทางการออกใบสั่งผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดบนทางเท้า การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ และรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารของสำนักงานเขต

ที่อยู่

สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024650532

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เลิกเอาภาษี เติมน้ำมันเอารถเขียวออกไปสอยป้ายได้มั้ย ไม่ใช่สอยดาวงานวัด ป้ายมันก็บอกอยู่โครงการอะไร ไปจับมันดิ มานั่งสอยทุกวันเปลืองภาษี
เทศกิจหายไปไหม ทำงานดีได้ใจเจ้า แต่เรื้อวมีแต่ความจัญไร ระยำ ไร้คุณธรรม แดกภาษีพวกกูแต่ช่วยเหี้ย สัตว์นรกมาทำลายชาติ ทำร้ายประชาชน พวกนี้โดนข้อหาอะไรบ้างตอบสิ
ปากซอยวุฒากาศ45 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. มีคนเข็นรถมาขายข้าวเหนียวไก่ทอดกีดขวางทางจราจรขอให้ทางตำรวจจราจรมาตรวจสอบด้วย
ขายของ​บนทางเท้า
จับจอง​ขายของ​บนทางเท้า ที่ตั้ง​ หน้า​ร้าน​7-11ทางเข้าออก​คอนโด​วีว่าเพชรเกษม​ใกล้​โรงเรียน​ภาษา​นุสรณ์​บางแค
จอดแอบ ไม่มีใครเห็น ร้านก่อสร้าง จอดกระบะไว้ส่งปูน ราชปรารภ
จริงไหมครับ จะได้แจ้ง https://www.facebook.com/salehere/photos/a.638704542884328/3538423122912441/
ขอร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ทางเท้า ทางเท้าบนถนนนวมินทร์กลายเป็นอีกเลนสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ไปแล้วใช่ไหม? กฎระเบียบไม่จำเป็นต้องมีกันแล้วใช่ไหม? ขับขี่กันอย่างสบายใจประชาชนเห็นแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นหรืออย่างไร? จับและปรับกันจริงจังแค่ไหน? หรือจะต้องให้เกิดเหตุแล้วถึงจะมาเข้มงวดกวดขันกันที กฎมีแต่ไม่ใช้กลับปล่อยให้มีคนละเมิดกฎจนกลายเป็นความเคยชินที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้าไปซะแล้ว ขอร้องเรียนให้ท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ช่วยเข้มงวดกวดขันเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมและเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ทางเท้าเพื่อความสะดวก
ปกติ แจ้งเหตุ ผู้ขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า ในแอป อยู่แล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะแก้ไขเรื่องเบอร์โทรศัพท์เพราะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปจะต้องทำยังไงครับใครทราบช่วยบอกที
ทำไมยังมีการให้อาหารนกพิราบกันอยู่คะ
อยากแจ้งคนทิ้งขยะริมทาง สามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้างครับ ตอนนี้ฝนตก น้ำท่วมขยะเกลื่อนตลอด ในซอยเฉลิมพระเกียรติ 62 เขตประเวศ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เขตบางนา ขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา ถ่ายคลิปไว้ส่งเป็นหลักฐาน แต่เรื่องเงียบ รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยครับ