สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร แฟนเพจ “สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการจัดระเบียบและพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเยือนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักเทศกิจจัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อผนึกกำลังกันรังสรรค์กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกคน สามารถก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo
21/09/2020

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมติดตามงานด้านเทศกิจ”17 ก.ย. 63 เวลา 13.30​ น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป...
17/09/2020

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมติดตามงานด้านเทศกิจ”
17 ก.ย. 63 เวลา 13.30​ น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ หัวหน้าส่วนราชการของสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการและนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า การดำเนินการกรณีป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การยกซากรถ โครงการสายตรวจ 3 ประสาน การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การตรวจตามโครงการตู้เขียวระวังภัย การตรวจตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โครงการนักสืบตาสับปะรด โครงการ School Care และโครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo
11/08/2020

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo

สำนักเทศกิจ รับรางวัลรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) พ.ศ. 2562(6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น....
06/08/2020

สำนักเทศกิจ รับรางวัลรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) พ.ศ. 2562

(6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในคุณภาพการให้บริการ พร้อมดำเนินการคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ทำดี ผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ นายประชา พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้แทนสำนักเทศกิจเข้ารับรางวัลฯ จากโครงการบูรณาการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครของสำนักเทศกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปลอดภัย (COMMUNITY : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย) โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จากปัญหารถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบเรื่องราคานักท่องเที่ยว ปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าราคาแพง สินค้าไม่มีคุณภาพ หรือก่อความรำคาญแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาอาชญากรรม เช่น ขโมยทรัพย์สิน ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ โดยได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวด้วยระบบไลน์ (Line) และปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการจราจรและขนส่ง ตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ กรมการขนส่งทางบก และสำนักเทศกิจ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
06/08/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

อบรมกฎหมายพื้นฐานเทศกิจ เสริมความเข้าใจ นำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(6 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจจัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอาญา และกฎหมายปกครองให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ
ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 และตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต รวมจำนวน 480 คน แบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่น ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นละ 2 วัน แบบไป -กลับ ณ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 ส.ค.63 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ส.ค.63 รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 ส.ค.63 รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 ส.ค.63 และรุ่นที่ 5 วันที่ 26-27 ส.ค.63 หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แนวคิดและวิธีการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ล่าสุด) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนและการทำสำนวน การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์รวมความเจริญในทุกด้าน และเป็นสังคมเมืองที่มีการขยายตัวทั้งในเรื่องของจำนวนประชากรที่อยู่อาศัย ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นไปด้วยความเร่งรีบ และแข่งขันกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย นับเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากภารกิจดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบกับสิทธิของประชาชนโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินคดีกับประชาชนผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความสำคัญและตั้งใจรับความรู้ในการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
——-

“สำนักเทศกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”(24 ก.ค. 2563) เวล...
24/07/2020

“สำนักเทศกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

(24 ก.ค. 2563) เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาฯ ด้านการพัฒนาคลอง ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม และด้านสาธารณภัย ด้านการศึกษา และด้านสาธารณภัย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

ในการนี้ นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นำคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สนท.​ ร่วมพิธี​ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็​นข้าราชการที่ดี​ ฯ​(23 ก.ค.​ 63) เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชก...
23/07/2020

สนท.​ ร่วมพิธี​ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็​นข้าราชการที่ดี​ ฯ

​(23 ก.ค.​ 63) เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในการนี้​ นายศุุภกฤต​ บุญ​ขันธ์​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​เทศกิจ​ และนายประชา​ พัฒน​รัฐ​ รองผู้อำนวยการ​สำนัก​เทศกิจ​ เข้าร่วม​พิธี

ทั้งนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค.2563 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสดังกล่าว รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ กรุงเทพมหานคร จึงจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี ปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธาน และพระบรมราโชวาทต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

"สำนักเทศกิจ ประชุมติดตามงานจากส่วนราชการฯ"(20 ก.ค. 2563) เวลา 09.00 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด...
20/07/2020

"สำนักเทศกิจ ประชุมติดตามงานจากส่วนราชการฯ"
(20 ก.ค. 2563) เวลา 09.00 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ประชุมผู้บริหารสำนักเทศกิจ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องกรุงธน 1 สำนักเทศกิจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสำเทศกิจ ได้แก่ การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สถิติผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาสำนักเทศกิจและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักเทศกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 แผนพัฒนาบุคลากรสายงานด้านเทศกิจ ประจำปี 2563 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักเทศกิจ ประจำปี 2563 การตรวจราชการของคณะผู้ตรวจการ ประจำปี 2563 การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินจักรยานยนต์) โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว การจัดระเบียบถนนกำแพงเพชร 3 การรายงานผลการปฏิบัติงานจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย การรายงานการจับปรับรถจักรยานยนต์ขับขี่-จอดบนทางเท้า การดำเนินการซากรถ การจัดสายตรวจ 3 ประสาน โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการเทศกิจ school care มาตรการจัดระเบียบการให้อาหารนก การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินคดี พ.ศ. 2528 การศึกษาแนวทางการออกใบสั่งผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดบนทางเท้า การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ และรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารของสำนักงานเขต

สำนักเทศกิจ จัดอบรมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ(13 ก.ค. 63) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศก...
13/07/2020

สำนักเทศกิจ จัดอบรมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ

(13 ก.ค. 63) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยนายประชา พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 และ วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 แบ่งเป็นภาควิชาการและการฝึกภาคปฏิบัติ ณ สำนักเทศกิจ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ซึ่งในการฝึกอบรมฯ นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้บรรยายเรื่อง “นโยบายการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ และนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้บรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่และภารกิจของเจ้าหน้าที่เทศกิจ”

“รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต”นายส...
02/07/2020

“รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต”

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายประชา พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการและนโยบายต่าง ๆ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการจราจรอย่างต่อเนื่องในการเปิดภาคเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในสถานการณ์โควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ให้คำแนะนำ

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo
02/07/2020

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร's cover photo

“สำนักเทศกิจ ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพิธีเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ...
30/06/2020

“สำนักเทศกิจ ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพิธีเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมทำพิธีเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) โดยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ร่วมพิธีและนำเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกภายในพิธี

โดยสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น. และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานสวนสาธารณะ กทม. สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทางมาลงที่ใต้สะพานพุทธ ได้แก่ สาย 3, 7ก, 9, 42, 8, 73, 73ก และ 82 หรือเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้นที่ท่าเรือสะพานพุทธ (เฉพาะเรือด่วนธงสีส้ม) และเรือประจำทาง (แบบธรรมดา ไม่มีธง) รวมถึงการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีสนามไชย

“สำนักเทศกิจ ประชุมกำหนดแผนการจัดระเบียบจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก” (๑๘ มิ.ย. ๖๓) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเ...
18/06/2020

“สำนักเทศกิจ ประชุมกำหนดแผนการจัดระเบียบจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก”
(๑๘ มิ.ย. ๖๓) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานการประชุมกำหนดแผนการจัดระเบียบจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก โดยมีนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพญาไท หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองเตย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางซื่อ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดอนเมือง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกน้อย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองสาน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตธนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามเร่งรัดการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแนวทางในการจัดระเบียบฯ ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

“สำนักเทศกิจประชุมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางการดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ” (๑๒ มิ.ย. ๖๓) นายศุภกฤต บุญขันธ์...
12/06/2020

“สำนักเทศกิจประชุมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางการดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ”
(๑๒ มิ.ย. ๖๓) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับและการรับส่งเงินค่าปรับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการกองนิติการและบังคับคดี ผู้แทนสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ดนุ กล่ำสุ่ม ผู้บังคับการกองกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร.ต.อ.ศุภชัย พรหมเกิด รองสารวัตรกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ท.หญิง รศนา ศิริกองธรรม สว. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.๘ พ.ต.ท.ยุทธนา นังคลา รอง ผกก. (สอบสวน) สน.บุปผาราม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องกรุงธน ๑ สำนักเทศกิจ
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักเทศกิจ ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำสถานีรถไฟฟ้า BTS  ร่วมจัดระเบียบผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างป้องกันโควิด-19ด้วยปัจจุบั...
09/06/2020

สำนักเทศกิจ ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำสถานีรถไฟฟ้า BTS ร่วมจัดระเบียบผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างป้องกันโควิด-19

ด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก สำนักเทศกิจ จึงจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้งในส่วนของสำนักเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบประชาชนที่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 17 สถานี ประกอบด้วย สถานีพญาไท สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีหมอชิต สถานีห้าแยกลาดพร้าว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีสยาม สถานีอโศก สถานีพร้อมพงษ์ สถานีเอกมัย สถานีอ่อนนุช สถานีอุดมสุข สถานีแบริ่ง สถานีศาลาแดง สถานีช่องนนทรี สถานีสะพานตากสิน สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีบางหว้า ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น.

สำนักเทศกิจ จัดชุดสายตรวจ Segway ดูแลความเรียบร้อยในสวนสาธารณะ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-...
09/06/2020

สำนักเทศกิจ จัดชุดสายตรวจ Segway ดูแลความเรียบร้อยในสวนสาธารณะ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำนักเทศกิจ จัดชุดสายตรวจ Segway ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนลุมพินี สวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อตรวจตราให้ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร เช่น การสวมหน้ากากอนามัยระหว่างอยู่ในสวน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล(Physical Distancing) ระหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นที่ประชาชนนิยมใช้บริการสวนสาธารณะ

"เทศกิจ กรุงเทพมหานคร เรายังอยู่เคียงข้างคุณ"เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความ...
22/05/2020

"เทศกิจ กรุงเทพมหานคร เรายังอยู่เคียงข้างคุณ"

เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานี เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#-ขอขอบคุณภาพจากฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมผู้บริหารสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต”วันที่ 24 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. นายสกลธี ภัททิยก...
24/04/2020

“รองผู้ว่าฯ สกลธี ประชุมผู้บริหารสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต”
วันที่ 24 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องกรุงธน 1 สำนักเทศกิจ โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายประชา พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการและนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ การตั้งด่านตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 การตรวจสถานที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 แก่กลุ่มเสี่ยง เช่น วินจักรยานยนต์รับจ้าง Delivery Taxi และรถยนต์โดยสารประจำทาง การประชาสัมพันธ์ในจุดที่มีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 และการสนับสนุนและดูแลอำนวยความสะดวกการแจกของและอื่น ๆ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019

ที่อยู่

สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024650532

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จอดแอบ ไม่มีใครเห็น ร้านก่อสร้าง จอดกระบะไว้ส่งปูน ราชปรารภ
จริงไหมครับ จะได้แจ้ง https://www.facebook.com/salehere/photos/a.638704542884328/3538423122912441/
ขอร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ทางเท้า ทางเท้าบนถนนนวมินทร์กลายเป็นอีกเลนสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ไปแล้วใช่ไหม? กฎระเบียบไม่จำเป็นต้องมีกันแล้วใช่ไหม? ขับขี่กันอย่างสบายใจประชาชนเห็นแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นหรืออย่างไร? จับและปรับกันจริงจังแค่ไหน? หรือจะต้องให้เกิดเหตุแล้วถึงจะมาเข้มงวดกวดขันกันที กฎมีแต่ไม่ใช้กลับปล่อยให้มีคนละเมิดกฎจนกลายเป็นความเคยชินที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้าไปซะแล้ว ขอร้องเรียนให้ท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ช่วยเข้มงวดกวดขันเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมและเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ทางเท้าเพื่อความสะดวก
ปกติ แจ้งเหตุ ผู้ขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า ในแอป อยู่แล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะแก้ไขเรื่องเบอร์โทรศัพท์เพราะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปจะต้องทำยังไงครับใครทราบช่วยบอกที
ทำไมยังมีการให้อาหารนกพิราบกันอยู่คะ
อยากแจ้งคนทิ้งขยะริมทาง สามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้างครับ ตอนนี้ฝนตก น้ำท่วมขยะเกลื่อนตลอด ในซอยเฉลิมพระเกียรติ 62 เขตประเวศ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เขตบางนา ขับขี่รถบนทางเท้า บริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา ถ่ายคลิปไว้ส่งเป็นหลักฐาน แต่เรื่องเงียบ รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยครับ
อยากรู้ว่าที่โยนอาหารคนมาแจกทิ้งลงคลองแถวสนามหลวงเรื่องจริงไหมแล้วลงโทษคนทำไหมหรือปล่อยผ่านเคืองมากสถาณการ์ณแบบนี้โยนทิ้งจริงหรอถ้าจริงก็อยากรู้ว่าได้ลงโทษขั้นเด็ดขาดไหมโยนของกินทิ้งขณะที่คนไม่มีกินหิวมันโหดร้ายมากเลย
สอบถาม​ครับจอดรถจักรยานยนต์​บน​ฟุตบาท​หน้าบ้านระหว่าง​ชายคา​กับฟุตบาท​ผิดกฎหมาย​ไหมครับ
[ไฟเสียมาหลายปี] ไฟบนฟุตปาธ ตลอดถนนสีลม เขตบางรัก ไฟเสียไม่เคยติดมาหลายปี และมีการเดินสายไฟไว้ด้วย (ทั้งที่ถนนนี้เอาสายไฟลงดินแล้ว) ควรจะซ่อมไฟให้ติด เพื่อฟุตปาธไม่มืดอันตราย และเอาสายไฟลงดินครับ
ทางเท้าอยู่ไหน#เขตพระนครว่าไง
ทางเท้าไปไหน